מאמרים

רשימת "השקר והאמת" במשפט נתניהו

כך פירק פרקליטו של נתניהו את התיזה של "היענות חריגה"; כתבת סיכום מיוחדת לכתב האישום המופרך שתפרה הפרקליטות – איך הם שיקרו ומהי האמת, סעיף אחר סעיף
אילן ישועה

הכלבה קאיה אומצה, הכלבה קאיה נכנסה לסגר, נתניהו עושה ספורט, תגובה לסרטון של אסף הראל שביזה את יוני נתניהו ופגישת נתניהו לאובמה: אלו מקצת הסעיפים שנכנסו לכתב האישום כ"היענות חריגה" למרות שמדובר בדברים אלמנטריים ושגרתיים.

בעז בן צור המשיך בשבוע האחרון לחקירתו הנגדית של אילן ישועה לפרק את כתב האישום, תוך שהוא עובר סעיף סעיף מבין 315 הסעיפים של "היענות חריגה" ומוכיח שאין בהם דבר וחצי דבר. הרוב המכריע זה הודעות לעיתונות שגרתיות שפורסמו בכלי תקשורת אחרים ולכן אינם יכולים להיחשב כ"היענות חריגה". אגב, בחצי מסעיפי הטיית הסיקור נתניהו לא היה מעורב בכלל גם לפי שיטתה של הפרקליטות ומתוך כ-150 הנותרים, 70 היו בתיווך לכאורה של זאב רובינשטיין, שהתיק נגדו נסגר והוא אמר שנתניהו לא שלח אותו, אלא פעל על דעת עצמו. כלומר, מה שנשאר, אם בכלל נשאר, זה זוטי הזוטות. כלום ושום דבר, ועל זה הוגש כתב אישום מופרך.

הנה המקרים שאספתי בכתבה מיוחדת עבורכם:

השקר: סעיף 9 – אירוע מהימים 29-30.1.2013 – דרישה לגניזת פרסום הנוגע לשירותי הצבאי של אבנר נתניהו והעלאת ידיעה אחרת בעניין. הדרישה הועברה באמצעות זאב רובינשטיין וישועה.

האמת: וואלה ביקשו להעלות כתבה שאבנר נתניהו מתכוון ללכת למכינה צבאית בשם תבור ואז פנו לוואלה כדי לתקן את הטעות – שאבנר נתניהו לא הולך למכינה והוא אכן לא הלך. אז איך תיקון שנעשה לטעות הופך ל"היענות חריגה"? אבסורד.


השקר: סעיף 16 – אירוע מיום 4.6.2013 – דרישה לפרסום השתתפות בנו של יאיר לפיד בישיבת קבינט הדיור.

האמת: פורסם בכל כלי התקשורת בעקבות פרסום של אמנון אברמוביץ' בעניין.


השקר: סעיף 55 – אירוע מיום 22.9.2014 דרישה לפרסום כתבה העוסקת בתרומות שגייסה שרה נתניהו עבור חיילי צה"ל, כאשר הדרישה הועברה באמצעות ניר חפץ.

האמת: עוד הודעה לעיתונות שגרתית.


השקר: סעיף 57 – אירוע מיום 30.10.2014 – דרישה לפרסום תגובה של נתניהו ומשפחתו לתחקיר העוסק בטענות מני נפתלי. הדרישה היתה במעורבות ונתניהו והועברה באמצעות חפץ.

האמת: עוד מקרה של תגובה לגיטימית לכתבה מכפישה נגד נתניהו. איש לא ביקש להוריד אלא רק להוסיף תגובה והיא נעשתה באמצעות דובר.


השקר: סעיף 119 – אירוע מיום 26.3.2015 – דרישה לסיקור פוסט תמיכה של נתניהו בשרה נתניהו, דרישה שהועברה באמצעות חפץ ורובינשטיין.

האמת: הודעה לעיתונות שנשלחה כפוסט.


השקר: סעיף 122 – אירוע מיום 1.4.2014 – בעניין סיקור אירוע עם פעילי ליכוד, דרישה שהועברה באמצעות ניר חפץ.

האמת: עוד הודעה לעיתונות שנשלחה לוואלה וסוקרה במקביל בכלי תקשורת אחרים.


השקר: סעיף 125 – אירוע מיום 19.4.2015 – דרישה לפרסום תגובת הליכוד לדבריה של ענת וקסמן. נתניהו היה מעורב בדרישה. הדרישה העוברה באמצעות חפץ לאלוביץ' וישועה.

האמת: תגובה שגרתית של הליכוד שפורסמה בעמוד הפייסבוק שלו וסוקרה בהרחבה כמעט בכל כלי התקשורת (ערוץ 12, מקור ראשון, ערוץ 7 וגם וואלה).
איך תגובה לגיטימית על גידופיה של וקסמן הופכת להיענות חריגה? לליאת בן ארי ויהודית תירוש הפתרונים. שוב הוכחה שהפרקליטות לא טרחה לבדוק אם מדובר בכלל ב"היענות חריגה", אלא אימצה את הנרטיב שבחרה בו כדי לתפור תיקים.


השקר: סעיף 126 – אירוע מיום 20.4.2015 – דרישה לפרסום תגובת הליכוד לדברי אודי פרידן. נתניהו היה מעורב בדרישה והיא הועברה באמצעות חפץ.

האמת: פרידן טען בכתבה שנמשכה מ"גלובס" ל"וואלה" ש"ביבי הוא השטן, איש רע, לא ישר, סכסכן, פלגן ונוכל". מה מצפים בפרקליטות? שלא תיכנס תגובה לדברים המכוערים האלה? ישועה אמר בחקירתו שמדובר בתגובה אלמנטרית.


השקר: סעיף 127 – אירוע מיום 29.4.2015 – דרישה לפרסום תגובה של נתניהו לטענות על מיעוט התיקים שהותיר לחברי הליכוד לאחר הבחירות. נתניהו היה מעורב בדרישה והיא הועברה באמצעות חפץ.

האמת: עוד הודעה לעיתונות שגרתית שבאה בתגובה לטענות שעלו בתקשורת.


השקר: סעיף מס' 142 – אירוע מיום 29.6.2015 – דרישה לסיקור מפגש של נתניהו ורעייתו עם מריה קארי. הדרישה הועברה באמצעות הדובר ניר חפץ.

האמת: עוד הודעה לעיתונות סטנדרטית.


השקר: סעיף 158 – אירוע מיום 19.7.2015 – פרסום על ארוחת ערב של בני ציפר עם נתניהו ובני משפחתו.

האמת: בני ציפר בעצמו פרסם על כך כתבה ב"הארץ" והיתה התעניינות רבה של כלי התקשורת בפרסום. איפה ההיענות החריגה? אין.


השקר: סעיף 162 – אירוע מיום 1.8.2015 – דרישה לפרסום דברי נתניהו ביחס לאירוע הדקירה במצעד הגאווה, שהועברה באמצעות הדובר שי חייק.

האמת: עוד תגובה ראוייה לפרסום שהוכנסה במקביל לתגובות אחרות של פוליטיקאים נוספים. ישועה מאשר שזה ראוי לפרסום.


השקר: סעיף 164 – אירוע מיום 5.8.2015 – דרישה לפרסום נאומו של נתניהו למוסדות וקהילות יהודיות בארה"ב בנושא הסכם הגרעין. הדרישה הועברה באמצעות רובינשטיין לאלוביץ' ואיריס אלוביץ'.

האמת: וואלה סיקר זאת מיוזמתו וכמובן שזה סיקור לגיטימי – במיוחד לנאום של ראש ממשלה.


השקר: סעיף 166 – אירוע מיום 10.8.2015 – הועלתה כתבה על כך שהתערבות נתניהו בהסכם הגרעין אינה תקדימית. הכתבה נשלחה לשי חייק על ידי ישועה, בהתאם להנחיה הכללית שקיבל מבני הזוג ובידיעתם.

האמת: הכתבה הועלתה על ידי וואלה ביוזמתם, שום היענות חריגה.


השקר: סעיף 167 – אירוע מיום 11-12.8.2015 – דרישה לפרסום כתבה על השתתפות נתניהו ורעייתו בהקרנת סרט על מבצע "סבנה". הדרישה הועברה באמצעות זאב רובינשטיין.

האמת: בהקרנה השתתפו 3 ראשי ממשלה לשעבר וזה פורסם בשורה ארוכה של כלי תקשורת.


השקר: סעיף 168 – אירוע מיום 12.8.2015 – דרישה לסיקור פגישת שרה נתניהו עם מפגינות למען השלום. הדרישה הועברה באמצעות ניר חפץ.

האמת: הודעה לעיתונות שפורסמה בעוד כלי תקשורת נוספים.


השקר: סעיף 175 – אירוע מיום 28.8.2015 – דרישה לפרסום כתבה על אימוץ הכלבה קאיה ע"י נתניהו ובני משפחתו".

האמת: שולחים הודעה לעיתונות שנכתבה כפוסט ע"י ראש הממשלה ובנוסף פורסם בכלי תקשורת נוספים.


השקר: סעיף 176 – אירוע מיום 26.8.2015 – דרישה לפרסם כתבה על פעילות ספורטיבית של נתניהו, שהיה מעורב בדרישה. הדרישה הועברה באמצעות חפץ לישועה.

האמת: עוד ידיעה צבעונית שהועברה באופן בלעדי לוואלה ואפילו אבי אלקלעי העורך אמר שהוא רוצה עוד כאלה אייטימים. חפץ כתב לישועה: "ערוץ 2 מתחננים לצילומים חחחח אמרנו להם שזה וואלה צילמו". ישועה, אגב, אישור את הדברים. שוב: לא היענות חריגה אלא היענות מרצון.


השקר: סעיף 185 – אירוע מיום 20.9.2015 – דרישה לפרסום תגובת עורך דינה של משפחת נתניהו לעדות עובדת לשעבר במעון הממשלה במסגרת תביעתו של גיא אליהו.

האמת: עוד בקשת תגובה מאוד טריוויאלית. היו דברים קשים בעדות שנדרשו לתגובה, שוואלה לא הכניסו בתחילה. ישועה מאשר שמדובר בדבר טריוויאלי.


השקר: סעיף 188 – אירוע מיום 6-7.10.2015 – דרישה לפרסם נאומו של נתניהו במעמד חתימה על הסכמי גג בבאר שבע. הדרישה הועברה באמצעות בועז סטמבלר.

האמת: שוב הודעה לעיתונות שגרתית.


השקר: סעיף 190 – אירוע מיום 12.10.2015 – דרישה לפרסם דברי נתניהו ביחס להעברת חוק הנוגע לזריקת אבנים. הדרישה הועברה באמצעות דוברו בעז סטמבלר.

האמת: הודעה לעיתונות שפורסמה בכלי תקשורת נוספים.


השקר: סעיף 192 – אירוע מיום 23.11.2015 – דרישה לפרסם את דבריו של נתניהו כלפי נפתלי בנט וכן לפרסם התייחסות של גורמים בליכוד לדברים אלה. הדרישה הועברה באמצעות שי חייק הדובר.

האמת: בקשת תגובה שגרתית לאחר שבנט תקף את נתניהו במילים קשות.


השקר: סעיף 195 – אירוע מיום 28.11.2015 – דרישה לפרסום תגובת מפלגת הליכוד לדברי ח"כ ליברמן. נתניהו היה מעורב בדרישה שהועברה באמצעות שי חייק לישועה…

האמת: עוד הודעת עיתונות לגיטימית שוואלה לא פרסמו בתחילה למרות ששאר כלי התקשורת פרסמו.


השקר: סעיף 199 – אירוע מיום 11.12.2015 – דרישות לפרסום כתבה על הכנסת הכלבה קאיה להסגר. הדרישה הועברה משרה נתניהו באמצעות חפץ לאלוביץ' ולישועה. הדרישה טופלה במעורבות אלוביץ' ונענתה.

האמת: ראשית, נתניהו עצמו בכלל לא מעורב. שנית, זו היתה הודעה לעיתונות וסיפור צבעוני שכלי תקשורת, במיוחד וואלה אוהבים. חפץ אף כתב לישועה בעקבות הפרסום: "כל התקשורת מצלצלים אליי לעשות פולו… יצא טוב לכולם". היענות חריגה? ממש לא.


השקר: סעיף 201 – אירוע מיום 28.12.2015 – דרישה לפרסום תגובת משפחת נתניהו לחקירתה הצפויה של שרה נתניהו, כאשר נתניהו היה מעורב בדרישה שנענתה.

האמת: עוד הודעה לעיתונות שמשום מה לא נכנסה בתחילה בוואלה, אבל נכנסה בכלי תקשורת אחרים.


השקר: סעיף 210 – אירוע מיום 25.2.2016 – דרישה לפרסום כתבה על ערעור שהגישה שרה נתניהו על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, דרישה שהועברה באמצעות ניר חפץ.

האמת: שוב הודעה לעיתונות שגרתית.


השקר: סעיף 211 – אירוע מיום 28.2.2016 – הסרת כתבה הנוגעת לביקורת שהושמעה בגרמניה לפיה נתניהו עיוות את דברי הקנצלרית מרקל. הכתבה דורדרה עד להסרתה המלאה במעורבות בני הזוג אלוביץ'.

האמת: הכתבה קיימת עד עצם היום הזה.


השקר: סעיף 221 – אירוע מהימים 10-11.2016 – דרישה לפרסום על הגשת ערעור מטעם המדינה על פסיקת פיצויים למני נפתלי. הדרישה הועברה באמצעות חפץ לאלוביץ' ולישועה".

האמת: עוד פניית דובר שגרתית לפרסום תגובה לכתבה שלילית בוואלה שפורסמה על משפחת נתניהו, תגובה שפורסמה בכל כלי התקשורת ונתניהו לא היה מעורב בה כלל.
האבסורד הוא שמי שתידרך על הערעור עצמו היתה הפרקליטות(!) ובן צור הציג את הודעת התדרוך של דוברת מנדלבליט (עדן) שהודיעה לכתבי המשפט שגיל לימון, יד ימינו ועוזרו של מנדלבליט שכתב את הערעור בנושא מני נפתלי, "ישמח לתדרך כתב שלכם".
אז הפרקליטות מקדמת את הערעור ולמשפחת נתניהו אסור להגיב? והתגובה עוד נכנסת לכתב האישום? איזו רשלנות של הפרקליטות.


השקר: סעיף 222 – אירוע מהימים 13-14.3.2016 – דרישה לפרסם דברים של עו"ד יוסי כהן בנוגע לערעור שהגיש מני נפתלי. הדרישה הועברה באמצעות חפץ.

האמת: בקשה לגיטימית לתגובה של עו"ד כהן, בקשה שכלל לא נענתה.


השקר: סעיף 223 – אירוע מיום 20.3.2016 – דרישה לפרסום כתבה על בקשת שרה נתניהו לפסילת מותב ביה"ד לעבודה הדן בתיק גיא אליהו, ולאחר מכן דרישה לעריכה מחדש של הכתבה. הדרישה הועברה באמצעות חפץ לאלוביץ' ולישועה.

האמת: ישועה מעביר את הידיעה למיכל קליין, אחת העורכות בוואלה, וכותב לה "לפני כולם". כלומר, זו היתה ידיעה בלעדית שפורסמה תחת הכיתוב "פרסום ראשון". המשמעות, וואלה קיבל בלעדיות וכלי תקשורת נוספים פרסמו זאת. שוב, זה ממש לא "היענות חריגה".


השקר: סעיף 226 – אירוע מיום 27.3.2016 – דרישה לפרסום כתבה על תביעה שהוגשה ע"י נתניהו נגד העיתונאי יגאל סרנה. נתניהו היה מעורב בדרישה והיא הועברה באמצעות חפץ לאלוביץ' ולישועה.

האמת: זה שיא האבסורד! ניר חפץ שולח לישועה ידיעה בלעדית על תביעת נתניהו נגד סרנה – סיפור מצויין שכל כלי תקשורת היה קופץ עליו. אז איך זה הפך ל"היענות חריגה"?


השקר: סעיף 228 – אירוע מיום 30.3.2016 – דרישה לפרסום תגובה מפורטת של מקורב למשפחת נתניהו לעמדת המדינה ביחס לבקשת הפסילה שהגישה שרה נתניהו במסגרת ההליך בביה"ד לעבודה.

האמת: שוב מדובר בתגובה שביקש ניר חפץ להכניס ונכנסה גם בכלי תקשורת אחרים. פרקטיקה עיתונאית שגורה.


השקר: סעיף 229 – "אירוע מיום 14.4.2016 – דרישה לפרסם כתבה על תמיכת הפרקליטות בזכות ערעור לשרה נתניהו על פסק הדין שניתן בעניין מני נפתלי. הדרישה הועברה באמצעות ניר חפץ".

האמת: הפרסום עלה בשורת כלי תקשורת נוספים לוואלה. חפץ שלח את הקובץ בלי "דרישה" כלשהי. אין פה שום היענות חריגה.


השקר: סעיף 230 – אירוע מיום 16.4.2016 – דרישה לפרסום תגובת הליכוד נגד אביגדור ליברמן. נתניהו היה מעורב בדרישה והיא הועברה באמצעות דובר הליכוד, שי חייק, לישועה.

האמת: דובר הליכוד מעביר תגובה לגיטימית לחלוטין לדבריו של ליברמן שנאמרו בשבתרבות – שהממשלה הנוכחית לא יודעת לנצח. התגובה פורסמה בעוד כלי תקשורת.


השקר: סעיף 233 – אירוע מיום 3.5.2016 – הימנעות סיקור כתב ההגנה של העיתונאי יגאל סרנה בתביעה שהוגשה נגדו על ידי נתניהו ורעייתו. כתב ההגנה לא סוקר במעורבות בני הזוג אלוביץ',

האמת: היה סיקור בוואלה על כתב ההגנה של יגאל סרנה.


השקר: סעיף 232 – אירוע מיום 30.4.2016 – דרישה לכך שבמסגרת פרסום כתבה על ביקור נתניהו ורעייתו במימונה יצויין שהם התקבלו בחום ובהתלהבות. הדרישה של שרה נתניהו הועברה באמצעות חפץ לאלוביץ' ולישועה.

האמת: ראשית, נתניהו לא מעורב בפנייה, אם היתה. שנית, היתה כתבה בנאלית ולגיטימית בלי שום חום והתלהבות. עוד טעות של הפרקליטות.


השקר: סעיף 234 – אירוע מיום 3.5.2016 – דרישה לפרסום כתבה על מפגש שקיימה שרה נתניהו עם ניצולי שואה. הדרישה הועברה באמצעות חפץ לאלוביץ' וישועה.

האמת: הכתבה שעלתה היא בכלל על נושא אחר – פגישה של נתניהו רעייתו עם ניצולי שואה שאמורים להדליק משואות בירושלים – ובלאו הכי מדובר בהודעה לעיתונות.


השקר: סעיף 242 – אירוע מהימים 23-24.5.2016 – דרישות על אופן הסיקור על הפרסום הצפוי של דוח מבקר המדינה העוסק בפרשת 'ביביטורס' ופרסום תגובת נתניהו.

האמת: מדובר בהודעה לתקשורת שהיא תגובה לפרסום. עוד עניין לגיטימי (תגובה) שהפך בטעות ל"היענות חריגה".


השקר: סעיף 252 – "אירוע מהימים 6-7.7.2016 – "דרישה לגינוי סרטון שפרסם אסף הראל בתוכניתו בערוץ 10" (הסרטון ביזה את יוני נתניהו).

האמת: מה מצפים בפרקליטות? שלא תהיה תגובה? הרי בעקבות הפרסום המכוער הגיעו מאות פניות לרשות השנייה ונפתח הליך הפרה נגד ערוץ 10.

שימו לב לתכתובת – ישועה לאלוביץ': "אף אחד לא מוכן לכתוב נגד ערוץ 10… ננסה להשיג כותב דעה, נכין מאגר כותבים ימניים".

אלוביץ' לישועה: "לא צריך להיות ימני כדי לגנות את דבריו של אסף הראל. מספיק להיות שפוי".

ישועה הודה בחקירתו שהפנייה לגינוי היתה אנושית, אבל הפרקליטות כללה את זה כ"היענות חריגה".


השקר: סעיף 258 – אירוע מיום 5.8.2016 – דרישה להורדת כתבה הנוגעת לקשיים של סטודנטים ממוצא ערבי. הדרישה הועברה מיאיר נתניהו באמצעות חפץ לאלוביץ', בידיעת איריס אלוביץ'. הדרישה לא נענתה, תוך שאלוביץ' העביר ליאיר נתניהו הודעה לפיה מרבית הכתבות הן בקו הפוך מזה, אך "פה ושם מתפלק".

האמת: אין שום קשר לנתניהו, נגד יאיר נתניהו לא הוגש בכלל כתב אישום, אין בפניה שבכלל לא נענתה שום בקשה לסיקור ולכן גם לא יכולה ולא הייתה "היענות חריגה" מצד וואלה.


השקר: סעיף 259 – אירוע מיום 9.8.2016 – דרישה להסרה או שינוי ידיעה על פעילי ימין שיידו אבנים לעבר מפגינים ערביים מחוץ לבית החולים באשקלון. הדרישה הועברה מיאיר נתניהו באמצעות חפץ לאלוביץ', בידיעת איריס אלוביץ'.

האמת: שוב – אין שום קשר לבנימין נתניהו וממילא נגד יאיר נתניהו לא הוגש כתב אישום. ממילא יאיר נתניהו לא ביקש שההתכתבות תועבר לשאול או לאיריס אלוביץ' וגם לא ביקש להעלות, להוריד או לשנות את הידיעה ובלאו הכי ישועה לא הסכים לשנות את הידיעה. אז איך זה "היענות חריגה"?


השקר: סעיף 303 – אירוע מיום 2.12.2016 – דרישה לפרסם את תגובת עורכי דינה של שרה נתניהו בנוגע לחקירתה.

האמת: תגובה לגיטימית שנכנסה גם בכלי תקשורת אחרים. עוד טעות של הפרקליטות.


השקר: סעיף 305 – אירוע מיום 3-4.12.2016 – דרישה לפרסום כתבה על נתניהו שפורסמה בעיתון אקונומיסט. הדרישה העוברה באמצעות דוברו בועז סטמבלר.

האמת: פורסם בעוד כלי תקשורת וסטמבלר אף כתב: "שבוע טוב, ראה אם תוכל לתת לזה ביטוי, תודה". בקשה לגיטימית וממש לא היענות חריגה.


השקר: סעיף 311 – אירוע מיום 14.12.2016 – דרישה לפרסום כתבה על ביקור נתניהו בקזחסטאן. הדרישה הועברה באמצעות דובר נתניהו בועז סטמבלר.

האמת: עוד הודעה שגרתית לעיתונות שפורסמה בעוד כלי תקשורת. מה, לא לסקר ביקורים של ראש ממשלה בחו"ל?


השקר: סעיף 313 – אירוע מיום 21.12.2016 – דרישה לפרסום כתבה על השתתפות נתניהו ורעייתו במפגש עם ספורטאים. נתניהו היה מעורב בדרישה והיא הועברה באמצעות רן ברץ.

האמת: הודעה לעיתונות של רן ברץ שבו הוענקו תעודות הוקרה ונשאו דברים נתניהו ושרת התרבות והספורט. ישועה מאשר שזו הודעה לעיתונות לגיטימית.


השקר: סעיף 314 – אירוע מהימים 19-21.2016 – דרישה לסיקור פגישת נתניהו עם הנשיא אובמה ולסיקור הנאום שנשא בעצרת האו"ם. הדרישה הועברה באמצעות הדובר בועז סטמבלר.

האמת: צריך לבקש בכלל לפרסם פגישה של ראש ממשלה עם נשיא ארה"ב? אבסורד שזה נחשב ל"היענות חריגה".

מה חדש?

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »