מאמרים

חוקרים את החוקרים: עדות כורש ברנור, היום הרביעי, חלק שני

עו"ד עמית חדד: הדס קליין ויונתן חסון שיקרו בנושא של ביקורי יוסי כהן בדירת פאקר במלון רויאל ביץ', הם תיאמו גרסאות ביניהם; הביקורים של יוסי כהן לא היו למטרות ביטחוניות; כורש ברנור: זה היה נושא רגיש, העברתי למנדלבליט
כורש ברנור (צילום: אלי ציפורי)

עדות כורש ברנור, היום הרביעי (16.04.2024), חלק שני. חוקרים את החוקרים.

השופטת פרידמן-פלדמן: מבקשת מהעד לענות כן / לא כדי שנוכל להתקדם.

עו"ד חדד: דיברנו שעצרתם החקירה של מילצ'ן וחזרתם לישראל

ברנור: כן

עו"ד חדד: היו התייעצויות על מילצ'ן? מתי החלטתם לחקור אותו באזהרה?

ברנור: שבועות לפני שנסענו אליו.

עו"ד חדד: היו חילוקי דעות אם לחקור אותו באזהרה.

ברנור: עמדתי הייתה לחקור באזהרה. לקראת אוגוסט 17 נסענו אליו והחלטה היתה אזהרה. עמדת המשטרה היתה חד משמעית.

עו"ד חדד: אם היתה מחלוקת לחקור באזהרה?

ברנור: אני לא זוכר מחלוקת

עו"ד חדד: כתבה שהתפרסמה בעיתון "הארץ", אנשי יחידת הונאה חקרו את מילצ'ן בחשד למתן שוחד בניגוד להחלטת היועץ… מבלי שקיבלו הוראות לכך. נכון או לא?

ברנור: לא נכון, אנו יצאנו ללונדון עם החלטה שנחקר באזהרה

עו"ד חדד: אתה עונה תשובות שהן לא לשאלה. האם הייתה מחלוקת לחקור שוחד או לא?

ברנור: כן. שוחד חד משמעית. לא מכיר מתיחות לשאלתך

עו"ד חדד: מי שקיבל ההחלטה היה רוני ריטמן, כך כתוב

ברנור: ההחלטה הייתה של היועץ

עו"ד חדד: היועץ כעס מאוד על זה שחקרתם על שוחד בניגוד לדעתו, מומי מכיר את העובדה הזאת על היועץ

ברנור: יצאנו ביחד בהחלטה, אצל היועץ הייתה ישיבה. גם פרקליטות מלווה הייתה. ריטמן לא הגיע.

עו"ד חדד: לגבי שוחד נכון או לא?

ברנור: עמדת ריטמן הייתה שוחד. כן

עו"ד חדד: הייתה מחלוקת שהפעולה נעשתה בלי אישור היועץ. האם בזמן שריטמן מביע עמדתו על שוחד האם אמר משהו, גילוי של ריטמן ביחס לניגוד עניינים שהוא נמצא בו שהוא מאמין שנתניהו תפר לו תיק

ברנור: לא מכיר הטענה, לא שמעתי.

עו"ד חדד: כן מכיר הטענה

ברנור: לא אתייחס למה שפורסם בתקשורת. לא אמרתי לריטמן על התקשורת.

עו"ד חדד: אם נכון מה שאני אומר על תפירת תיק זה צריך להיות חלק בחקירה?

ברנור: לא שמעתי מריטמן מעולם או מישהו אחר טענה זו

עו"ד חדד: האם היה ידוע לך שגם בשלב הזה לקראת חקירת מילצ'ן בלונדון שהדס מלווה את מילצ'ן

ברנור: לא

עו"ד חדד: הייתה הכנה לחקירה בשוויץ, התכנסות והדס הייתה שם?

ברנור: לא מכיר

עו"ד חדד: זה נתון רלבנטי שעכשיו אתה שומע?

ברנור: עדה ל א יכולה להיות בחקירה עצמה. אסור לשלב

עו"ד חדד: לא הודלקו לכם נרות אדומות

ברנור: אני לא הכרתי

עו"ד חדד: גם בחקירת מילצ'ן בלונדון הדס הגיעה

ברנור: בחקירה שאני נכחתי היא לא הייתה. אני לא מכיר. אני הגעתי בנפרד. לא זוכר למה. או היה שם איזה תיאום של טיסות.  לא זוכר שמומי אמר לי שהוא פגש את הדס בשדה תעופה. לא זוכר.

עו"ד חדד: הדס מגיעה לכל אלה וגם לחקירה ללונדון?

ברנור: לא יכול לדעת משהו שאני לא זוכר

עו"ד חדד: אתם החשדתם את מילצ'ן שנתן שוחד לראש הממשלה

ברנור: האזהרה הייתה מתן שוחד

עו"ד חדד: מה היה שוחד?

ברנור: כל היקף סיגרים ושמפניות.

עו"ד חדד: התשובה היא כן

ברנור: כן

עו"ד חדד: לא שאלתם על טובות הנאה ומתת שהעניק לראש הממשלה. למה?

ברנור: לא יודע להסביר. לשאלתך

עו"ד חדד: חקרתם אותו שלא באזהרה למרות שחשבת שצריך לחקור באזהרה. איך לא שאלתם על מתת. זה רכיב מרכזי בשוחד

ברנור: שאלנו על מערכת יחסים פסולה

עו"ד חדד: אתה מבין שאם אתם חוקרים את מילצ'ן למתן שוחד, אתם ממש בכוונה לא שואלים כי לא רציתם עוד הפעם לקבל תשובה נמוכה לכן לא שואלים אותו. זו הסיבה שלא שואלים. נסעתם אתה ומומי

ברנור: גם גיל ראכלין.

עו"ד חדד: מני יצחקי גם נסע?

ברנור: לא נכח בחקירה

עו"ד חדד: למה נסע?

ברנור: סוברני

עו"ד חדד: לא שאלתי סוברני

ברנור: שיקולים שלו לנסיעה, תשאל אותו

עו"ד חדד: שאלת אותו למה הוא מגיע? התלוו פרקליטות?

ברנור: כן. ליאת בן ארי ואלון גילדין

עו"ד חדד: כתבה שהתפרסמה "חוקרים יצאו שבעי רצון" איך בוויינט ידעו להגיד?

ברנור: לא יודע.

עו"ד חדד: מילצ'ן חיזק תשובותיו… נתניהו פעל בניגוד עניינים בתיק אלף. נסעתם על שוחד ומילצ'ן חיזק בתשובות… למה החליטו לחקור את מילצ'ן באזהרה? כי שינה את גרסתו בפברואר 2017

ברנור: אני אומר שחזרנו. הנחנו החומר. הייתה התפתחות. הסיבה הייתה ממצאים שהיו והייתה החלטה

עו"ד חדד: שינה תשובותיו זו הסיבה?

ברנור: העובדה ושאר החומרים

עו"ד חדד: שינה תשובותיו זה היה שיקול?

ברנור: כל רגע נתון בחקירה מתפתחת

השופט בר-עם: בין היתר הבדלי הגרסאות

ברנור: ודאי שכן

עו"ד חדד: למה אתה אומר לא? כשהתשובה היא ודאי שכן

ברנור: צריך לצקת תוכן

עו"ד חדד: אתה זוכר שבשלב מסוים הוצאתם צווים לחנויות סיגרים ויין.

ברנור: כן

עו"ד חדד: קיבלתם מסמכים בחניונים מהדס

ברנור: כן, לא זוכר התהליך.

עו"ד חדד: על בסיס המסמכים ניהלתם החקירה? כמויות הערכות

ברנור: זה היה הבסיס

עו"ד חדד: זה קורה לאורך שנת 2017. מה קרה באוגוסט 2017 עם הצווים לחנויות?

ברנור: מה קרה בפועל קונקרטי לא. ביקשנו גם לקבל התיעוד והמסמכים.

עו"ד חדד: ביקשתם שוב המסמכים מהחנויות מה קרה?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: אני אומר שזה ניסיון להבין שהשגתם חומרים שלא כדין… ביקשת אישור על כך מהיועץ? בשלב זה גילית ליועץ שיש בעיה עם המסמכים שהגיעו מהדס

ברנור: כמו שאמרתי קודם. הכל השתקף. לא אמרתי שיש בעייה חוקית עם המסמכים

עו"ד חדד: מה הסיבה שפירטת מדוע יש צורך להוציא צווים חדשים? אוגוסט 2017 מתחילים לבדוק ראיות אובייקטיביות ביחס לכמות המפגשים

ברנור: פעולות חקירה.

עו"ד חדד: בית ראש הממשלה להבנתכם הוא המקום הכי מתועד / נוח לאיסוף ראיות ממנו ביחס למי מגיע / מתי

ברנור: יש בו תיעוד, צילום מאובטח.

עו"ד חדד: ראש הממשלה מתועד. יש אבטחה, מה עושה מתי.

ברנור: נכון.

עו"ד חדד: ראש ממשלה לא אדם שיכול להיפגש עם קפה בערב בלי שמתועד

ברנור: יש מצבים שאין תיעוד. או לא נרשם

עו"ד חדד: יש יומנים שנערכים? שיירות מלוות בכל מקום

ברנור: לראש הממשלה יש תיעוד. אבל יש מצבים שדברים ל א נרשמים עו"ד חדד: איזה מצבים? ראש הממשלה כל הזמן בהשגחה. 24 שעות בשבוע. לא כאילו ולא ליד. הכל נמצא.

ברנור: כן

עו"ד חדד: אז למה צריך דרך ארוכה איתך? עד אוגוסט 2017 יש סיפורי הדס ולא בדקתם עם אף אחד אחר. למה עד אוגוסט לא בדקתם הדברים שהדס אומרת- אם מתיישבים עם ראיות אובייקטיביות

ברנור: בדקנו מה שאושר לנו לבדוק

עו"ד חדד: חקירת מלון תפסתם יומן/ צילום / בדקתם מול אבטחה של יאיר איפה היו המאבטחים. כמה פעמים יאיר ישן במלון? למה לא עשיתם אותו דבר במקרה של נתניהו? כל הבדיקה היפה הזו נעשתה שבוע שבועיים אחרי אישור. התחלתם לעבוד. במקרה של נתניהו עד אוגוסט לא עשיתם כלום?

ברנור: מה שעשינו זה לפי אישורים שנתנו

עו"ד חדד: בחודש אוגוסט אנו בעלטה. אין מצלמות, יומנים, יש רק תכתובת של שני קוסקס. אין כלום. החוקר אדירם הולך להפריך גרסת הדס?

ברנור: ביצע פעולה שנתבקש לעשות

עו"ד חדד: כדי לבדוק דברים שמסרה הדס

ברנור: מבצעים יום יום פעולות חקירה. לא זוכר מה היה ביום הזה

עו"ד חדד: ביקש נתוני אבטחה בבלפור?

ברנור: הייתה לו שיחה עם רמי מוזס (קב"ט). אומר מוזס "אגף הביטחון ראש ממשלה מחזיק גיבויים, כלי רכב, המצלמות, מבקרים במעון במשרד ובבית בקיסריה" עושר ראייתי יוצא דופן. כולו עטוף לגמרי. מרשם מבקרים, גם בבית בלפור, גם קיסריה וגם משרד ראש הממשלה, נכון?

ברנור: מטבע הדברים הכרתי את זה

עו"ד חדד: חקרנו את מר אדירם ואישר. שאלתי למה לא אספתם את כל החומרים? אמר שלא זכור לו שאספו. גם מצלמות אומר לא זכור לי. אמר לא זוכר שאני אספתי תיעוד ממצלמות. תן הסבר כלשהו למה אדירם הסתפק בחלק מהאמצעים וויתר על כלי רכב ומצלמות?

ברנור: לא יודע.

עו"ד חדד: מכוח מה פנה אדירם על תיעוד מבקרים?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: אמרת שהיועץ אישר לבדוק ראש הממשלה, הלכתם לבדוק. באותו יום אדירם מקבל ממערכות מידע, מדיה המכילים לו"ז של ראש הממשלה כולל פגישות. בוא נראה המזכר. מכוח מה קיבלתם החומר אם לא היה צו. כדי לקבל דפים כאלה צריך צו חיפוש.

ברנור: צריך צו

עו"ד חדד: למה לא קיבלתם צו?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: סוגיות של חסינות עלה אצלכם בחקירה? חיפוש בדירה, זה עלה בנושא שלנו? עידן יושב מקבל ומוסיף חומרים. פונה למשרד ראש הממשה ומבקש חומרים ומקבל. הוא מקבל טבלה. ביקשתם טבלה זו רשימה שעידן ביקש והקב"ט הזיר ו רשימה. למה ביקשתם ביקור של עידן עופר (אצל נתניהו)?

ברנור: לא יודע למה כנראה נתבקש. לא זוכר.

עו"ד חדד: למה אביב גלעדי ביקשתם ואילן שילוח, או עידן עופר. יש שם שחסר שם. מי חסר? הדס! למה לא ביקשתם הכניסות של הדס? ידעתם שאם תבקשו כניסות של הדס תגלו שיש מעט וממילא כל הסיפורים שהיא מספרת זו עדות שמיעה במקרה הטוב ודברים לא טובים במקרה הרע.

ברנור (עונה גם לשופט בר-עם): אין לי הסבר להגיד מדוע.

עו"ד חדד: אנו רואים שיונתן חסון נמצא 3 פעמים בבלפור. עידן לא סיים המסע. ביום 5/9 עידן עורך דו"ח שבו הוא משלב עוד חומרים שהוא קיבל מרפ"ק עודד בן משה ואמיר הקב"ט. אנו לא זוכים לראות מה עודד בן משה הביא לעידן. לא יודע איפה זה. אולי נפל בדרך. מה החומרים שעודד בן משה הביא לעידן? ולמה זה לא בחומר חקירה?

ברנור: לא יודע.

עו"ד חדד: הטבלה מראה שיונתן חסון הגיע 4 פעמים

ברנור: הודיעו לי

עו"ד חדד: אני אומר שמה שנתן בן משה זה מלשכת נתניהו. מכוח מה? אם רוצים דברים מתיק אחר צריך צו הרחבה

ברנור: צריך צו הרחבה. לא יודע למה אין.

עו"ד חדד: אתם עושים שילוב מקומות מידע. בלפור, משרד, מעון, קיסריה. אספתם. עשיתם חיפוש. אתה יודע להגיד לי מה עשיתם עם חומרים אלה? הצגתם למישהו?

ברנור: לא יודע אם הצגנו לכל עד ועד לא זוכר אם הצגנו לעד כלשהו

עו"ד חדד: עידן המשיך לבקש חומרים. ביום 18/9 מקבל דיסק עם מידע. חומר אובייקטיבי. ראיות. לא סיפורים סביב המדורה. קיבל 2 דיסקים רמת סודיות גבוהה.

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: אחרי חודש ועשרה ימים של בדיקות, עידן מצליב מכל המקומות. עורך דוח. לא מושלם רק 99 אחוז. ברישא של הדוח אנו רואים תאריכים, ועוד כמה דברים שעשה. לקח מפגשים לא רק מבית ראש הממשלה אלא מכל מקום אחר. עבודה רצינית של עידן. אתה מכיר?

עו"ד חדד: כן

ברנור: בוא נראה מה יצא מזה? בשנת 2011 יש מפגש אחד. בתקופה הרלבנטית לכתב אישום. יש בשנת 2012 שני מפגשים. מילצ'ן וראש הממשלה.

גילדין כצפוי מתנגד.

עו"ד חדד: הצגתי חומר של תביעה. זו חקירה נגדית, נתקדם. 4 מפגשים בשנת 2013,  4 מפגשים בשנת 2014. 6 מפגשים ב-2015 ו-4 מפגשים בשנת 2016. מילצ'ן אמר שנתניהו הפסיק לעשן. אז לא רלבנטי. רואים שיש 18 מפגשים רלבנטים לנושאים שלנו ועוד 4 פעמים שיונתן מגיע לבית ראש הממשלה לבלפור. מכיר?

גילדין (שוב מתנגד וברנור יוצא): היו 3 סוגי נתונים, כניסות של מערכת ביטחון בבית ראש הממשלה.

עו"ד חדד: שהעד ידבר על חומרים שיש בתיק.

גילדין: משטרה קיבלה שלושה סוגי חומרים. ממערכת ביטחון כניסות של בלפור. ראיתם 3 כניסות של ארנון. יש גם יומן אאוטלוק של ראש ממשלה.

עו"ד חדד: מה זה סיכומים?

גילדין: היה יומן של רעיית ראש הממשלה. קיבלו עם צו הרחבה. זה חומר חקירה שקיבלה הגנה. סך הכל היו יותר משמעותית מפגשים מתיעוד זה (שקר גס!). יש מפגשים שהראינו בראיות. ההתנגדות הייתה על דבר אחד להגיד שזה סיכום של הכל.

השופטת פרידמן-פלדמן: לא הכל בתיק

גילדין: הכל בתיק. לא בנייר הזה. יש טענה שיומנים של רעיית ראש הממשלה התקבלו בתיק בלי צו הרחבה. זו טענה לגיטימית.

השופט בר-עם: אתה סומך על זה?

גילדין: יש הרבה פגישות שאני יודע עליהם. אגיד על משמעות המסמך. העד מעיד על זה. ההתנגדות היא לשאלה

עו"ד חדד: חוצפה. להגיד דברים שלא מבוססים על ראיות. אנו בסוף. אתם יודעים מי העדים הבאים. פרח, יריב, עם כל הכבוד לסיפורים. אנו מדברים בעל פה סיפורי סיפורים אל מול ראיות.

השופטת פרידמן-פלדמן: ראיות שהוגשו בתיק

עו"ד חדד: בשמחה גדולה. אז למה להכניס לפרוטוקול דברים שאינם נכונים

גילדין: זה מראיות שהוגשו בתיק

עו"ד חדד: אם יש למדינה ראיות שתציג זה דוח ממצא שהכין עידן אדירם. אין מחלוקת. הדוח האחרון שהכין עידן אדירם. האם יש עוד דוח – שואל את גילדין?

השופטת פרידמן-פלדמן: אנו מאשרים את השאלה. הדוח האחרון של אדירם

עו"ד חדד: זה דוח אחרון של עידן אדירם. אתה מכיר?

ברנור: מטבע הדברים

עו"ד חדד: אתה רואה בדוח שיש מפגשים חסון מגיע 4 פעמים, למה אתם לא הולכים ומוציאים איכונים כדי לראות אם הדוחות שאתם הכנסתם זה מספרים נכונים? אולי יש עוד ביקורים? למה לא עושים עוד פעולה

ברנור: אני זוכר שזה חלקי. לא כל ביקור נרשם.

השופט שחם: השאלה הייתה – אם יש פער למה לא לבצע איכונים?

ברנור: לא זוכר.

עו"ד חדד: אם 60 אחוז מפעמים נרשם. למרות שאני יודע שנרשם 100 אחוז. אז גם 60 אחוז הכמויות קטנות מאוד. לפי גרסת הדס היו צריכים מאות מפגשים שהכמות תעבור

ברנור: לא

עו"ד חדד: כמה מפגשים צריכים להיות שהכמות תעבור?

ברנור (בודה מליבו): העמיסו והיו ביקורים ספונטניים

השופט שחם: כמה ביקורים לדעתך היו שתהיה כמות כנטען

ברנור מתחמק: אם חצו את הגדר זה ביקור?

עו"ד חדד: כמה ביקורים בדקתם?

ברנור: מה שבדקנו זה לפי מה שאושר, לא זוכר.

עו"ד חדד: מעולם לא הצגתם. למה ? יש לך הסבר?

ברנור: לא יכול לזכור

עו"ד חדד: ביהמ"ש התעניין בשאלה שעידן נחקר "האם הצפת זאת למעלה". גרסת אפי אזולאי גם מתאים לזה, גם מילצ'ן מתאים. האם חשבת במעלה הדרך שיכול להיות שנתונים אובייקטיבים אינם מתאימים לגרסת הדס היא כי אינה נכונה?
הדס נחקרה בדצמבר. אחר כך לא נחקרה 10 חודשים, אתה יודע למה? אחרי החקירה שלה קרה דבר מאוד מוזר הדס מתבקשת להסביר שוב על תהליך העברת החשבוניות ב-2016?  יופה מבקש כמה מילים על הדס, ייצור החשבוניות שנתבקשה למסור. יופה אומר שהם ביקשו למסור

ברנור: כך כתוב

עו"ד חדד: אתה נתבקשת לחקור ההליך של החשבוניות?

ברנור: בסוף זה מגיע לא ואני מאשר לחוקרים לבצע הפעולות

עו"ד חדד: למה ביקשתם אישור?

ברנור: היו ממצאים כאלה ואחרים סביר להניח.

עו"ד חדד: לא סביר

ברנור: אז לא זוכר

עו"ד חדד: סביר שלך זה לא נכון. אני רוצה לעזור לך. יופה אישר שזה דבר מוזר ולא נכון. מדברים על חשבוניות שמוסרת. אמרה פניתי לשרה שוחט. עבדה אצלי גם בחברה. ביקשתי בלי שום קשר שמילצ'ן רצה לדעת כמה נתניהו עולה לו? זו תשובת הדס. איך יודעים שזה לא אמת? כי ראינו החומרים עצמם שאלו הוכנו בדצמבר לאחר שמבקשים ממנה להביא חומרים. אתה יודע?

ברנור: לא

עו"ד חדד: למה לא אימתתם אותה עם החומרים?

ברנור: לא יודע

עו"ד חדד: 4 ימים אחרי החקירה. הדס מגיעה אליכם ומסרה שני קלסרים

ברנור: הביא החומרים. לא זוכר

עו"ד חדד: הדס הלכה וחיפשה בדואר שלה

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: הגיעה עם שני קלסרים. לא מגיעה עם מתנות הדדיות של פאקר. למה בשלב הזה אף אחד לא חושב להוציא צו למייל שלה. למה?

ברנור: חקירה צריכה להיעשות בצורה מקצועית של איסוף ראיות. כאן היה כפוף לאישורים בתוך הבית וגם בחוץ מדובר בתהליך שונה מבתיקים אחרים.

עו"ד חדד: הדס נמצאת בהכנות של עדים נוספים, מסמכים בחניון..

ברנור: לא הפעלתי אותה

עו"ד חדד: אין לכם צו חיפוש כדין בעניין הדס? לקבל חומרי מילצ'ן מהדס? אוקטובר דצמבר אתם ממשיכים לקבל מסמכים מהדס.

ברנור: קיבלנו מסמכים

עו"ד חדד: גם עדים אחרים הדס מבקשת מאחרים

ברנור: שוחט נתבקשה להביא מסמכים כאלה ואחרים, הדס היה לה סמכות לפנות לשרה שוחט לקבל מסמכים.

עו"ד חדד: לא נכון. שרה שוחט נקראת לחקירה. אתה הנחית את זה?

ברנור: לא זוכר.

עו"ד חדד: שלפני שתבוא לחקירה תביא כך וכך מסמכים, לפרק כמה קלסרים

ברנור: לא זוכר הנחייה שאני נתתי. יש שיקול דעת לראש צוות וקצין משטרה. לא ידעתי ששרה מביאה מסמכים של מילצ'ן

עו"ד חדד: הדס הנחית אותה מה להביא ומה לא מכיר?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: עוד סיפור מענין הדס מספרת שהעמיסו שמפניות וסיגרים בבגאז' של ראש הממשלה שיוצאים מביקור אצל מילצ'ן

ברנור: בחומר החקירה זה עלה. זוכר שגם נתניהו אמר שהוא לקח ושם בבגאז' למיטב זכרוני.

עו"ד חדד: זכרונך בוגד בך. הדס אמרה יונתן היה מעמיס… למה לא שאלתם אותה?

ברנור: אתה רוצה שאזכור את זה?

עו"ד חדד: אחר כך יונתן גם נזכר באירוע שלא היה. שניהם נזכרו באופן סימולטני. אירוע מיוחד. הנהגים של ראש הממשלה אומרים שטענת העמסת שמפניה וסיגרים לא נכונה. הנהגים אמרו שלא מכירים אף אחד כזה. מקריא לך עוד כמה נהגים שאומרים שלא מכירים כאלה שמביאים סיגרים או שמפניות. אחר כך הפסיקו לשאול הנהגים מאצלכם.
אנו שאלנו את לוי ואסייג – ענו מעולם לא. כל הנהגים שוללים מה שקליין אומרת. הכרת?

ברנור: אני זוכר לגבי העמסה היה בחומר החקירה גם שקית מוכנה בקבוקי שמפניה. גם הדס אמרה

עו"ד חדד: כל הקו היה הדס אמרה לא חברים – כאן רואים חברים. יוזמה של שרה – הדס כותבת – ארנון רוצה לתת מתנה, הלכתם שבי אחרי קליין וזה הוביל לאסון.

ברנור: לא מסכים עם מה שאתה אומר

עו"ד חדד: אתה זוכר שהדס אמרה מתוך ניסיון לנפח וגם יונתן אמרו שב-2016 היו הרבה ביקורים בבית ינאי – נתונים שלכם שאף עידן אדירם היה רק ביקור אחד בבית ינאי. זה הטריד אותך?

ברנור: לא כל ביקור היה מתועד.

עו"ד חדד: אז הייתם מוציאים איכונים, ראש הממשלה לא נוסע על אופניים נוסע עם שיירה. למה לא לבדוק?

ברנור: כל פעולות בתוך מאות בקשות לא זוכר. מה שביצענו זה מה שביצענו.

עו"ד חדד: אימתת עם מישהו?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: אתה מבין שיש בעיה שהחומרים חלקיים במקום לבדוק אם הם חלקיים או לא?

ברנור: מביאים לי חומר חקירה. לא רק הדס.

עו"ד חדד: מכיר את חנות הקבינט? דיברנו על צווים אבל לא לחנות הקבינט?

ברנור: קבינט עלה מהדס וחינאווי.

עו"ד חדד: במקרה, פגשו את עינב מהקבינט. לא ידעתם על קיום הקבינט בזמן הצווים . מה הדס סיפרה לראשונה שדיברה על קבינט? הייתה לכם בעיה, דאגתם לקו אספקה. שנתיים לא היו רכישות סיגרים. היה מעט. לא התאים לקו אספקה. מביאים את הדס. מבקשים ממנה לאתר רכישות נוספות. מגיעה שוב ואז יש סנכרון בין חוקר לנחקרת – ש. האם היו עוד ספקים נוספים שלא שוחחנו עליהם? דני יופה ידע בדיוק לשאול שאלה זו..ת. אמרה ניסתה להיזכר בימים אחרונים. אמרה שיש חנות קטנה בהרצליה קבינט. ש. כמה סיגרים רכשתם? ת. היה בהתחלה. קשה לי להעריך כמויות. לא ידעו שעבדתי אצל מילצ'ן. זו היתה חקירה 8 שלה. לא סיפרה על זה. הביאה מאות חשבוניות אבל לגבי קבינט לא מספרת. אומרת "לא קנינו שם הרבה"

ברנור: אם זה מה שכתוב.

עו"ד חדד: אמרה לא קנינו הרבה. קניתי מכרטיס אשראי שלי וזיכו אותי

ברנור: כן

עו"ד חדד: אנו נצפה בתהליך. סופו בבית משפט. פעם פעמיים – מעט. פתאום קבינט 75 אחוז מרכישות סיגרים.

ברנור: היקף כולל? לא זוכר דבר כזה.

עו"ד חדד: הדס אמרה שקנו במאה אלף שקל בשנה מהקבינט. 100 כפול שנתיים – מאתיים… ראינו אינו שיעור וניפוח. אזעקות שלכם התחילו לצפצף בקול חזק. האם זה הטריד אותך בזמן אמת שיכול להיות שהדס מנפחת ומשנה המספרים בין חקירה לחקירה. מפעם לפעמיים ל-40 אלף בשנה.

ברנור: לא יכול לזכור

עו"ד חדד: למה לא הצגת אף פעם למי מהנחקרים הסוגייה הזו? מה כל נחקר אומר? קוקי אומר סוג אחד והדס אומרת דומיניקנים ועינב אומרת משהו אחר

ברנור: לא זוכר למה לא עשינו פעולות. היה צריך לאמת

עו"ד חדד: גרשוני מסר הודעה – לא האמנתי להדס כי רכשה את הסיגרים מבלי לדרוש סוג מסוים של סיגר שמישהו אוהב וסמכה עליי איזה סיגרים לרכוש. זו התנהגות חריגה למי שאוהב סיגרים. אוהבי סיגרים אוהבים סוג מיוחד. הדס רכשה עוד וכולל מהדורה מיוחדת ומעולם לא ביקשה סוג מסוים.

גילדין (מתנגד, ברנור יוצא): מתנגד על סוגי הסיגרים.

עו"ד חדד: מתנגד לשאלה שלא נשאלת

גילדין: גרשוני דיבר על סוג אחר ועינב על סוג אחר… בהיקה זה סוג של סיגר

עו"ד חדד: הם העידו פה

גילדין: יש התנגדות לבקשה. לא להגיד לעד דברים לא נכונים. העד לא יודע וזה פשוט לא נכון. זה קורה פעם אחר פעם

עו"ד חדד: אין בדברים שאמר חברי אמת. מונטי זה סוג אחד ובהיקה זה סוג אחר של קוהיבה.

גילדין: אין פער בדברי עינב

עו"ד חדד: יש פער בין מה שאמרה עינב.

גילדין: אמרו אותו דבר

עו"ד חדד: לא אמרו אותו דבר. קוקי יגיד משהו אחר. נתקדם, חבל על הזמן של כולנו.

עו"ד חדד: הסיגרים שהדס ביקשה היא לא ביקשה סוג. ביקשה שיבחר באופן אקראי. היה נותן סוגים רבים להדס באופן שלא מתיישב שקונה לאדם אחד סיגרים. הכרת זאת? לא האיר לך נורות אזהרה? זה הטריד אותך?

ברנור: לא זוכר.

עו"ד חדד: חוץ מחקירת קוקי גם עידן חקר אותו?

ברנור: אם מופיע כן

עו"ד חדד: עידן אומר שגבה הודעה מקוקי. זוכר שסיפר לי או הרבה לספר לי על בנו ופועלו… זוכר? אומר זו הודעה שהייתה במחשב. עידן חקר את קוקי ידעת?

ברנור: איך אני יכול לזכור עדות של כל אחד

עו"ד חדד: גרסת קוקי הייתה שזה שולם באשראי

ברנור: זכרתי כרטיס אשראי.

עו"ד חדד: גרסת קוקי – מוצג – כרטיס אשראי של הדס. בדקתם?

ברנור: לא הוצאנו צו לכרטיס אשראי. למה? לא יודע.

עו"ד חדד: טבעו בים כל החשבונות. למה לא מוציאים צו מכרטיס אשראי, הדס אמרה פעם פעמיים. חקירה אחרת אומרת 50 אלף בשנה אח"כ 100 אלף למה לא לעשות חקירה? במלון עשיתם חקירה טובה. למה לא עשיתם פה?

ברנור: לא יודע להגיד הסיבה. זו פעולה נדרשת.

עו"ד חדד: עידן אדירם שאל את קוקי איך מופיעים חיובי אשראי? השיב לו בלי לבדוק. למה להטריד את קוקי? אתם לא מתכוונים להוציא פירוט כרטיס אשראי, אז למה?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: יש לך הסבר אחר?

ברנור: לא

עו"ד חדד: בשלב הזה אתם אמורים לדעת מהחומר שכל ספקי מילצ'ן שמקבלים זה רשום מסודר.

ברנור: צ'ק או העברה בנקאית.

עו"ד חדד: לא מזומן נכון?

ברנור: אני זוכר מזומן. זה הזיכרון שלי

עו"ד חדד: אף אחד מחנויות לא קיבל מזומן. לפני ואחרי הקבינט. סיגרים קובניים יש יבואן אחד בארץ. מכיר?

ברנור: אם אתה אומר

עו"ד חדד: ביקשתי שיבדוק לנו כמה סיגרים קנו בקבינט? 2012 – 2013 זה הוגש לכם. או לא רכשו או רכשו… עוד נתון המוכיח גרסת הדס לפני הניפוח, הכל היה מעט מאוד אם בכלל

ברנור: אולי רכש בדרך אחרת. דיוטי פרי או מקומות אחרים

עו"ד חדד: סיגרים קובניים דיוטי פרי?

ברנור: יש כמה דרכים להשיג סיגרים קובניים

עו"ד חדד: במקום לשער הייתם מוציאים צו רואים חיובים

ברנור: שאלת לגבי ספקים.

עו"ד חדד: לאחר שקוקי ועינב נחקרים אתם מקבלים משרה שוחט את סרטי הקופה הקטנה המתעדים מה נרכש בכלל מהקבינט.

ברנור: קיבלנו משרה והדס. מה קיבלנו לא זוכר.

עו"ד חדד: קיבלתם סרטי קופה. 1200 שקל = 6000 בשנה. גם הכמויות מתאימים למה שהדס סיפרה אחרי שעברה תהליך ניפוח. סיגרים דומיניקניים מסוגים שונים. לא קובניים. זה מתאים לדברי קוקי שאמר בהתחלה שקונים בלי יד מכוונת כל מיני סוגים. מכיר?
תראה מה אתם כן עושים. מוציאים צו בחנות עם רכישה אחת יום אחרי שאתם מקבלים את סרטי הקופה. מוציאים צו לחנות פורטקינו וגם לרו"ח של פרוטיקנו. למה זה כן ולמה זה לא? אבל קוקי לא נשאר אנרגיה לבדוק?

ברנור: לא זוכר.

עו"ד חדד: אתה ראש יאח"ה, אתה שואל אדם אם יש לו מסמך ואומר לא – בזה אתה ממצא / מרוצה / מספיק לך

ברנור: יש פעולות חקירה שצריך לעשות.

עו"ד חדד: עסק צריך לשמור מסמכים ואומר אין מסמכים אתם לא עושים כלום?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: ב-10/12 קוראים להדס. מציגים חשבוניות. מה זה האירוע הזה? הדס אישרה שכל הרכישות היו לבנימין נתניהו. מה זה?

ברנור: הסברתי איך נעשים פעולות וזה הגיע אליי והעברתי

עו"ד חדד: כך עושים חקירה להדס בחדר של יופה? עד אותו רגע הדס מספרת על סוגי סיגירם בהיקה ופרטגס, אני כהגנה זכאי לקבל פירוט למה אומרת שזה כן נרכש / לא נרכש עבור נתניהו?

ברנור: הציגו לה. תיעדו

עו"ד חדד: לא תיעדו

ברנור: התייחסה לזה

עו"ד חדד: אין התייחסות. אין חתימה של הדס. מה זה אישרה. אין כלום. לא יכול לדעת שום דבר. לא מה אמרה. אם לקח זמן להיזכר לא יודע כלום

ברנור: זו הדרך שבחרו.

עו"ד חדד: הדס אישרה כל סוגי הסיגרים של נתניהו. שונים ומשונים. היה ראוי לאמת את ראש הממשלה על סוגי הסיגרים?

ברנור: ראש הממשלה התייחס לסוגים שמעשן

עו"ד חדד: דיבר על 2 סוגים. יש 33 סוגים. הצגתם את הרשימה?

ברנור: לא

עו"ד חדד: אם ראש הממשלה לא מעשן סוגי הסיגרים סימן שמילצ'ן כן נותן לאחרים כי לא מעשן. למה לא לבדוק

ברנור: ראש הממשלה עישן מספר סוגים.

עו"ד חדד: 33 סוגים?

ברנור: לא 33. לא הצגנו.

עו"ד חדד: איזה סוגים נתניהו אמר שעישן

ברנור: 3 סוגים

עו"ד חדד: אז יש 33… מילצ'ן קונה לאחרים

ברנור: רוב הסיגרים מילצ'ן אמר שהדס תיתן את הפירוט

השופט בר-עם: הכל הדס הדס הדס

עו"ד חדד: הגרעין זה הדס. זה גם שלד שיוצא. גם ראש הממשלה שמאשר קבלה

עו"ד חדד: שאלנו רו"ח שהגיעו לכאן ביום 15/1 הגיעה שרה שוחט. שאלתם על קוקי וקבינט. סכומים משמעותיים אחרי ניפוחים. שאלו אם מכירה הקניות במזומן בקבינט אומרת פעם ראשונה אני שומעת על זה אבדוק אם יש תיעוד. לא זוכרת שנתקלה בשם גרשוני.
מזמינים אח"כ את כל רו"ח שואלים אם ידוע לך על רכישות מזומן בקבינט, האם ידוע על השם גרשוני בחנות הקבינט? גם את מרגלית ממן וגם את אליהו ענבר, כולם ענו כאחד – לא לא לא השם לא זכור לי. מה אתה כראש יחידה עושה. זה סותר סיפור של הדס וזה נסתר על ידי רו"ח אתה עושה משהו? האם אתה ידעת למה מילצ'ן משתמש ברו"ח שלו

ברנור: לא זוכר, ביקש טבלה מדויקת.

עו"ד חדד: לא הטרידה אותך ששטבלה אין בה הוצאות כאלה, אין קבינט

ברנור: לא זוכר

ברנור: אתה יודע שבעיה זו שאין לכם תיעוד / קבלה / לא מופיע בטבלאות של מילצ'ן, זה סתר ולכן הדס אמרה מזומן . מכיר? איך משלמים על סיגרים אמרה העברות בנקאיות. זו פעם ראשונה 5/12 קודם קבינט. איך משלמים? העברות בנקאיות כנ"ל. ידעת שתשובה ראשונה של הדס על חנות קבינט שמשלמים בהעברות בנקאיות

ברנור: היו כמה צורות של תשלום אחד מהם מזומן

עו"ד חדד: לא נכון

ברנור: זה מה שאני זוכר

עו"ד חדד: דיברנו על ארי הרו – נושא חדש. אתה זוכר שבחקירות ראשונות של ארי ב-2016 היה מפגש אחד עם מילצ'ן ומישהו העניק שמפניה וסיגרים לראש הממשלה

ברנור: אמר ראיתי סיגרים ומישהו מבקש עזרה בוויזה.

עו"ד חדד: גרסאות יולי יש רק סיפור שראה פעם אחת שנותנים סיגרים ושמפניה בלי סיפור הוויזה. חזר על זה פעם נוספת גם במרץ 2017. גרסה על ויזה התפרסמה בתקשורת.

עו"ד חדד: היתה לארי גרסה מלאה במרץ אין ויזה כמו שאתה שומע.

ברנור: במה שהקראת אין.

עו"ד חדד: נתן גם סימנים ביום 7/3 אמר אירוע שהתרחש אחרי שחיימובסקי עוזב. כלומר מתכוון שזה אחרי שחיימובסקי עוזב.
אנו יודעים שחיימובסקי עזב בספטמבר. זאת אומרת אנו אחרי החודש ספטמבר יש לנו רשימת ביקורים. הביקור שארי היה בו, מחצית שנייה 2014 זה מיום 28/11/14. היית מודע לפער על הויזה? מספר פגישה פעמיים בלי ויזה. רק אח"כ פתאום שנורא רוצה להיות עד מדינה מוסיף ויזה. היית מודע?

ברנור: זה עד שמסר כמה גרסאות והוסיף. אם אני שתלתי הגרסה עמית – לא אמרתי את זה. מאז התפתחו דברים והתקדמנו חצי שנה

עו"ד חדד: אתה אומר שלא זוכר אם הכרת הפער?

ברנור: קראתי התמלילים. לא זוכר

עו"ד חדד: האם שאתם מנסים להבין, הצלבתם מועדים?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: לא עשיתם. אם הייתם עושים בדיקה אז הייתם רואים שלמילצ'ן היה כבר ויזה למילצ'ן. ניסיתם לעשות בדיקה?

ברנור: ויזה זה בשנה מסוימת. היו מספר ביקורים. בתוך הביקורים הגיעו שמפניות.

עו"ד חדד: ניסיתם לבדוק?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: דיברנו על תצהיר מוזר של פילבר

ברנור: כן

עו"ד חדד: פילבר התייחס "סורקים במסרקות של ברזל..". חקירה שלישית של פילבר. כבר נחקר בתיק בזק יס. הודה שיש המלצה להגיש כתב אישום. אז מושכים אותו לחקירה של אלף אלפיים

ברנור: כן. מנכ"ל משרד התקשורת. אני זוכר שנכנסתי באמצע לשאלתך. הגעתי לחקירה כי היה לי חשוב, כנראה אני זוכר שמילצ'ן התייחס לפילבר כנושא כליו של נתניהו שיעשה עבורו הכל

עו"ד חדד: מאיפה אתה מביא את זה?

ברנור: יצחצח גם נעליים… תקרא את התמליל. נכנסתי לשם. התרשמתי שזה נושא כלים של נתניהו. הייתי בחדר בקרה לפני

עו"ד חדד: פילבר אומר שכורש נכנס זו שיטה להפעיל לחץ מסכים?

ברנור: פילבר בא לביקור בית אצל פאקר. מנכ"ל משרד תקשורת לא אמור להיות שם. נשלח על ידי נתניהו. לגבי גיור. מה בין גיור למשרד התקשורת לא יודע. הוא מנכ"ל התקשורת מתבקש לטפל בגיור או נשאל שאלות. לא הוזמן לחוג בית.

עו"ד חדד (בציניות): זה ממש מטריד. מפחיד. זדון אבל לא רוצה להגיד. שיחת חולין בזמן שממתינים

ברנור: זו שיחת חולין

עו"ד חדד: מפגש איתך זה ממש חקירת מנהרה. כך פעלתם. אני שומע תשובות שלך על שיחת חולין, תמה. מחכים למישהו אחר אז פאקר שואל על גיור כי יש לפילבר כיפה על הראש. הוא ביקש ממך דרך קלה לגייר אותו ת. לא. אז מה אתה מסדר לו רב… הוא יכול לפתוח גוגל.. אתה אומר. ביקש רב? לא. מקריא לך מחקירת פילבר. האם הייתה לך אינדיקציה שפאקר רצה לחפף תהליך הגיור או פילבר מחפף? יש לך משהו להגיד לי בנושא?

ברנור: בוא לא ניתמם. סיטואציה הזויה. מנכ"ל משרד תקשורת לא מגיע סתם לביקור בית אצל פאקר שבוחן מציאות שלו תלוש. שואל על גיור. פאקר רוצה דרכו להיות אזרח ישראלי.

עו"ד חדד: אתה אומר "אפשר אם משלמים לאיזה רב…" זה מנכ"ל משרד תקשורת

ברנור: זה העניין. מה בין תקשורת לגיור?

השופט שחם: הובן.

עו"ד חדד: זה אירוע עם התחלה בלי סוף ללא ראיות. האזינו לשיחה של פילבר עם עיתונאים. מכיר?

ברנור: לא

עו"ד חדד: האזינו – שמענו חיסיון. אבל היו שיחות עם רביב דרוקר

ברנור: לא תיק שאני טיפלתי ביחידה.

עו"ד חדד: לא ביצעת פעולות ב-4000?

ברנור: תיק 4000 לא נועד ליחידה שלי

עו"ד חדד: אתה מתחמק מתשובה. האם ביקשת / ביצעת פעולות חקירות לטובת תיק 4000

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: יש האזנה לרביב דרוקר ולפילבר. אומר פילבר – מסרתי עדות יותר מפעם אחת בתיק אלף. אומר פעם אחרונה עשו לי השלמות חקירה, פלבר אומר כמה דברים… הם קראו להשלמת חקירה בסוף ודחפו לי כמה שאלות על בזק. השלמות חקירה. הוא מתייחס ל-2017, אתה מכיר?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: חקרתם את פילבר על תיק 4000

ברנור: לא

עו"ד חדד: חקירת פילבר ביום 2/11/17 אתם חודרים לפלאפון שלו זה צו הרחבה.

ברנור: הוצאנו צו הרחבה. אם זה בתיק אלף אז באלף לשאלתך.

עו"ד חדד: עשיתם חיפוש על שאול אלוביץ בתיק למה?

ברנור: אלוביץ עלה במסגרת החקירה כאחד הרוכשים של "ידיעות אחרונות".

עו"ד חדד: כניסה לבית ראש ממשלה, אין רשימה. אין אלוביץ. חיפושים אחרים אין אלוביץ. מה הקשר בין ידיעות לחיפוש בין פילבר לאלוביץ? מוזר. שאלתי את מומי על החיפוש אומר לא יודע למה חיפש על שאול. לא מכיר חדירה לפלאפון. חד משמעית לא יודע את הצו הזה. תשאל את עידן . מומי לא מכיר תיק 4000 אז אתה מכיר?

ברנור: צו הרחבה אני זוכר

עו"ד חדד: חיפוש של פילבר – איך הוא חשוד? זה לא קשור לפילבר

ברנור: יש נתון מתבקש

עו"ד חדד: יש עוד מזכר של עידן, עולה השם כאהן (העוזרת של פילבר). למה עידן עושה חיפוש אצל כהאן. אתם מחפשים את אלוביץ וכהאן ופילבר, הוא מספר לפי תומו כי לא ידע שמאזינים. שאלתם שאלות בתיק 4000 ואתה אומר לא זוכר? נתקדם. טאטא – זוכר הנושא ?

ברנור: ודאי

עו"ד חדד: אירועי טאטא שנים 2010-11, נתניהו פעל עם גורמי ביטחון כדי לאפשר מסוק לטאטא ומילצ'ן

ברנור: כן

עו"ד חדד: שמענו העדים. בקלות גילינו שמי שסידר המסוק היה מאיר דגן. כל מי שנשאל אמר שמאיר דגן סידר.

ברנור: מילצ'ן יצא מפגישה. אמר שביקש מנתניהו לארגן מסוק.

עו"ד חדד: הדס אומרת דגן סידר. חפץ אמר כעד מדינה אחרי שעבר מה שעבר מספר לכם שאת המסוק מילצ'ן אמר שראש הממשלה אמר לו שהוא יסדר ולכן לשיטתכם צריך לשים בפח גרסת הדס ומילצ'ן ולהעמיד את גרסת חפץ?

ברנור: בדקנו מול חיל אויר. עשינו בדיקה. חיל אויר נתן נתונים חלקיים. אם בזמן אמת נתבקש דחוף זה לא יירשם.

עו"ד חדד: מוסד ביקשתם? יש רישום מסודר? אומרת הדס – דגן. מילצ'ן אומר – דגן. כבר בחקירות אמרה

ברנור: הייתה פעילות של פאקר. שימושים במסוק לא זכרה.

עו"ד חדד: על מה אתה מדבר?

ברנור: זה מה שאני זוכר

השופט שחם: הכל לפנינו, מה השאלה לעד?

עו"ד חדד: הדס אמרה מאיר ארגן. מאיר דגן .

ברנור: יש עוד קטע.

עו"ד חדד: בדיקה ברישומי המוסד. אחרי שהדס אומרת דגן עשיתם בדיקה?

ברנור: לא. לא זוכר למה.

גילדין מבקש דיון בדלתיים סגורות בגלל צנעת הפרט לאחר שחדד רוצה לדבר על סוגיית המלון.

עו"ד חדד: רוצה להראות שיבוש בין יונתן להדס. זה מה שאני רוצה. למה דלתיים סגורות?

שופטים: להמשיך

עו"ד חדד: ידעתם שיוסי כהן הגיע למלון לא לעיסוקים הביטחוניים שלו.

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: החוקר שואל את הדס ב-2016 בעניין יוסי כהן על ביקורים. מי מגיע לדירה. ביום 6/10/16 והדס אומרת – רק יאיר. כאשר שואלים מי מתארח שם. הדס משיבה תשובה ואנו יודעים שזו תשובה שקרית. היא יודעת שעוד מישהו הגיע לדירה. הדס מודעת. אתם יודעים את זה.

ברנור: במועד הזה…. כן

עו"ד חדד: למה לא ביקשתם שתספר כל מה שיודעת, מי עוד מגיע לחקירה ביום 6/10/16?

ברנור: לא הייתי

עו"ד חדד: הגיע יונתן חסון. גם אותו שואלים. היה פה תיאום גרסאות. מדהים. אתם איפשרתם לשיטתנו. שאלו – שוב והוא אומר חוץ מיאיר נתניהו לא. אתה מבין שגם הוא משקר

ברנור: לא יודע אם הוא יודע שחוץ מיאיר. לגבי הדס אני זוכר

עו"ד חדד: שאלתי את יונתן כאן. ש. אתה מכיר הביקורים של יוסי ברויאל ביץ'? ת. נכון. ש. ידעת שמגיע לבד לדירה? ת. כן . זאת אומרת גם יונתן וגם הדס בנקודה קריטית משקרים לכם. מה זה מקרה שמסרו אותה תשובה?

ברנור: לא ביקשתי תיאום גרסאות

השופט בר-עם: זה מזכיר עניין אחר בהפרדה בהודעות הכתובות. אולי עשו דבר דומה?

ברנור: הייתה הנחיה להפריד (על יוסי כהן יאיר נתניהו). לא להיכנס עם הדס קליין בנושא של צנעת הפרט.

השופט בר-עם: ידעו שזו תשובה לא  נכונה אז לא הייתה כוונה להיכנס מטעמים אחרים. והעד מאשר.

ברנור: זה היה נושא רגיש.

עו"ד חדד: מה רגיש בזה? אין פה שום רגישות? אין ביטחון? אפס. יודעים זאת בספטבר, אז מה רגיש?

ברנור: כמו שאמרתי

עו"ד חדד: יאיר לא רגיש. ישן. יוסי כהן – אין רגישות. לא ביטחוני. אז זה כן רגיש?

ברנור: אותו יום חשדתי שזה רגיש מאוד. ראש מוסד. שומר סוד. אירוע אזרחי. יש פה סוגיות רגישות מאוד. העליתי ליועץ.

עו"ד חדד: שניהם מסרו אותה תשובה לא נכונה שמת לב בזמן החקירה?

ברנור: לא יכול לזכור

עו"ד חדד: חקירת דוד שמרון אתה מכיר?

ברנור: כן

עו"ד חדד: דוד שמרון היה עורך דין של ראש הממשלה.

ברנור: כן

עו"ד חדד: ייעץ לראש הממשלה בסוגיות רבות, זימנתם אותו בתיק אלפיים

ברנור: בהתאם לאישור. כן

עו"ד חדד: צמצום חיסיון של ראש ממשלה אך ורק ביחס לשאלת השיחות בין נוני לראש הממשלה?

ברנור: נחקר יותר מפעם

עו"ד חדד: מה זו התשובה שלך?

השופטת פרידמן-פלדמן: לענות על השאלה

ברנור: כן, ביקשנו רק לגבי קלטות

עו"ד חדד: אתה מכיר את הנהלים של חקירות עו"ד?

ברנור: חקירות עו"ד אני מכיר. ביצעתי את הפעולות שהקראת.. אבל לא זוכר אם יש אישור בכתב. אם אין אז אין.

עו"ד חדד: סעיף 6 לנוהל – מקריא.

ברנור: אני מכיר הנוהל מכבד כל כלל וחוק, נכון שצריך לכבד החיסיון. אני נוהג לפי הנוהל. מכיר ונוהג. הלכה למעשה.

השופטת פרידמן-פלדמן: הוא אמר

עו"ד חדד: הנחית החוקרים של דוד שמרון לחקור לפי הנוהל?

ברנור: מגיע עו"ד שמרון, יש גם הכנה של צוות חקירה, ליווי על ידי יועץ

עו"ד חדד: חקירת שימרון הייתה היפוך מנוהל

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: בוא נראה. בפתח החקירה – 15/12/17 – מצמצמים החיסיון לסוגית הקלטה.

ברנור: פעלנו לפי מה שסוכם מול פרקליטות ומול יועץ. לא פעלנו ללא אישור. זה קשור לנתניהו.

עו"ד חדד: אלון לוחש תשובות. אומר זה קשור לנתניהו והעד חוזר על הדברים!

ברנור: היועץ אישר לחקור

עו"ד חדד: דוד שמרון אומר שיש חסיון..

ברנור: איזה חיסיון יש, מותר לי לחשוב נכון?

עו"ד חדד: שמרון אומר שיש חיסיון אבל שואלים אותו שוב שאלות

ברנור: היה צריך להסביר לו שאין חסיון.

עו"ד חדד: סער שפירא – החוקר אומר ש"לא משאיר עגבניות בשטח"

ברנור: כל אחד והסגנון של.

עו"ד חדד: החוקר טוען שאין לו תנאי לחסיון, מי הגורמים שסער רצה להתייעץ?

ברנור: אם סער יוצא, מגיע לראש צוות או אליי.

השופט שחם: מה אתה יודע?

ברנור: לא זוכר המפגש עם סער שפירא.

עו"ד חדד: סער אמר כאן שפנה אליך "כנראה כורש"

ברנור: יש כאן פרקליטות מלווה. אם סער זוכר דבר כזה…

עו"ד חדד: אתה יכול להכריע בנושא חיסיון? פעולות חיסיון.

ברנור: התעסקתי עם זה בעשרות חקירות.

עו"ד חדד: אם עורך דין טוען חסיון צריך להתייחס לזה… מקריא את החוק.

ברנור: אנו חושבים אחרת

השופט שחם: מה מרוויחים מהעד?

עו"ד חדד: האם על דעתך, דוד שמרון מבקש לדבר עם וועדת אתיקה ואתם לא נותנים/מאפשרים?

ברנור: לא זוכר.

עו"ד חדד: דוד שמרון אומר אם יביאו אישור מלשכת עו"ד אדבר בשמחה. הנוהל מחייב אותך. למה לא הולכים לוועדת אתיקה בהתאם לנוהל שאתה אמת שאתה מכבד אותו?

ברנור: לא זוכר.

עוברים לדלתיים סגורות לקראת דיון.

מה חדש?

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »