מאמרים

כך תפרו את תיק 1000: כורש ברנור לא סופר ראיות

כורש ברנור: הדס קליין בשבילי היא העוגן, היא העוגן והיא הדגל; לשאלות השופט בר-עם: לא עשינו שום פעולת חקירה כדי לאמת את דבריה, כמויות השמפניות והסיגרים היו רק על בסיס הערכות שלה
כורש ברנור (צילום: אלי ציפורי)

עדותו של כורש ברנור אתמול (15.04.2024) – בהמשך לחלק א' שפורסם ביומן הבוקר, להלן חלק ב'. חוקרים את החוקרים.

עו"ד חדד: אתה מכיר את נוהל חקירות אישי ציבור?

ברנור: כן.

עו"ד חדד: יש הכרח לשים לב לדברים אלה בגלל תחושות רגשיות חזקות, מוטיביציה, לא להסתמך על אמירות עדים מוטים.

ברנור: יש לבחון כל עד אם זה איש ציבור או חקירה רגילה, יש גם חשיבות יתר לאישי ציבור.

עו"ד חדד: תיק של איש ציבור, הדס קליין אומרת דברים, יש חשיבות לאסוף ראיות אובייקטיביות.

ברנור: יש חשיבות לאסוף ראיות.

עו"ד חדד: ראיות חשובות ביותר זה אובייקטיבי.

ברנור: יש ראיות מזה ומזה. יש הליך של תשאולים עד היועץ. גם ראיות אובייקטיביות של מחקרי תקשורת בתיקי ציבור.

עו"ד חדד: ניסו לשכנע את פאקר להגיע לישראל על ידי הדס?

ברנור: לא יודע.

עו"ד חדד: האם אתה יודע שהעלתה לחוקרים את החשש שפאקר חושד בה?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: האם אתה יודע שהגב' קליין וחסון יש להם יחסים קרובים, כמו משפחה שלה?

ברנור: הם עברו יחד, לא הניסוח הזה.

עו"ד חדד: ידעת שקליין וחסון דיברו על נשוא החקירה ברשות החוקרים שלך?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: הדס יצרה קשר עם קוסקס.

ברנור: לא ידעתי.

עו"ד חדד: קוסקס אמרה לחוקרים שלה שהיא שונאת את בני הזוג נתניהו. שהיא תפיל את המשטר שלהם, אמרו לך את זה? קליין אמה שרואה בחוקרים חברים שלה?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: חברות שתישמר ולא תימחק.

ברנור: זה ביחסי חוקר ונחקר, התשובה היא לא ידעתי.

עו"ד חדד: הדס יצאה מגידרה שאמרו לה שהחקירה מתקדמת והיא תורמת למאמץ. ידעת?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: דיברתם שחקירות ראש הממשלה זה מאמץ מלחמתי.

ברנור: לא.

עו"ד חדד: ידעת שקיים נוהל ביחידה שלפני שהדס חותמת על ההודעות שלה נותנים לה לתקן את ההודעות. אין זכר למהות התיקון וגורסים הטיוטות?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: לא אישרת נוהל כזה?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: זה לא תקין? לעשות תיקונים?

ברנור: הטיוטה מצטרפת להודעה (וזה לא קרה).

עו"ד חדד: האם עודכנת שיש סתירה מהותית בין הגרסה של הדס הראשונה לבין הגרסה המאוחרת שלה?

ברנור: לא זוכר.

עו"ד חדד: האם ידעת שבתחילת הדרך ב-5.12 היא אמרה שהשמפניה נרכש לשימוש אישי של משפחת מילצ'ן וזה התפתח 8 ימים לאחר מכן?

ברנור: אמירה זו לא זוכר. בל העדויות שלה הונחו בפניי וראיתי. אם זה כתוב בהודעה אז קראתי.

עו"ד חדד: אם אתה אומר שידעת לא הנחית לבדוק שינוי גרסה?

ברנור: הודעות קראתי. בהתחלה הייתה גרסה כללית ואז מציגים בפניה ומתפתח עוד משהו. אני לא אומר את זה. אבל זו טיבה של חקירה, בזמן אמת אני זוכר שישבתי – לא.

עו"ד חדד: לא סיפרת זאת ליועמ"ש? ששמפניה בהתחלה זה היה למילצ'ן ואחר כך גרסה הפוכה.

ברנור: בדומה למה שאמרתי קודם, כל הודעות העדים ונחקרים הונחו בפני ראש אח"מ אנו מגיעים ליועץ לישיבה, שלפניה היועץ מקבל חומרים.

עו"ד חדד: האם ידעת שביום 5.12 הדס קליין אמרה על שמפניה שזה למילצ'ן בראש ובראשונה.

ברנור: לא מפתיע אותי, טבעו של עד מספר סיפור בעדות ראשונה, יש גרעין כללי ואז מתקדמים.

עו"ד חדד: מה שקרה פה היה הפוך. הדס אמרה שכל מה שגרם לה לשנות הגרסה שפתאום ראתה הקבלות והכל הערכה-סברה. לא זיכרון.

ברנור: לא יודע לפרשן את הדס.

עו"ד חדד: האם ידעת שגב' הדס ביקשה לא להסתמך על הערכות שלה?

ברנור: אני זוכר הודעות שקראי, ישיבות שעודכנתי.

עו"ד חדד: חוזר על השאלה. האם ידעת שהגב' קליין ביקשה מהחוקרים לא להסתמך על הערכות שלה והיא פוחדת להעריך?

ברנור: איך שאתה מנסח את השאלה – התשובה היא לא.

עו"ד חדד: ב-13.12 קליין אמרה נעשה 60:40 ואומרת שהיא מפחדת. דני יופה אומר אני ארשום. הכרת את הפחד שלה להעריך?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: בהודעה לא כתוב מה שאמרה הדס. האם כשקראת את התמליל התייחסת לזה?

ברנור: אני רואה הודעה כתובה, צופה גם בחקירה כנראה מחדר הבקרה.

עו"ד חדד: האם צפית פה?

ברנור: צפיתי בהרבה חקירות. בחקירה זו לא יכול לזכור.

עו"ד חדד: אמרת ליועץ שהדס אמרה אל תסמכו עליי.

ברנור: לא זוכר, אבל כן זכור שכל החומר הועבר ועדכנו היועץ. אני לא זוכר אמירה קונקרטית.

עו"ד חדד: אני אומר לך שדבר מתוך הדברים שהצגתי לך לא הוצג ליועץ לפני שנתן אישור לחקור את ראש הממשלה, לא סתירות שיש בגרסאות קליין, לא עובדה שהגרסה לגבי מלון הייתה שקרית, לגבי מי משתמש בדירה. קשרים בלתי מתועדים בין החוקרים לקליין והקשר הקרוב לקליין.

ברנור: לא יכול להתייחס לכל פעולה שאמרת. לא יכול לזכור. בישיבה אני יודע שהכל נמצא. יש גם פרקליטות מלווה, יש חדר בקרה שנמצאים איתי.

השופט שחם: אולי לא צריך לשאול שאלות קונקרטיות כאלה. אין לו זיכרון על זה.

עו"ד חדד: תאשר לי שעל בסיס המסמכים שקיבלתם מהדס בחניונים הכנתם בדצמבר מסמך התעבורה. טענה כאילו של המתנות שנתנו לבני הזוג נתניהו.

ברנור: לא מכיר "תעבורה", העברנו את הכמות. זוכר סכום גבוה יותר מ-700 אלף שקל.

עו"ד חדד: בישיבה זו מציגים מסמך תעבורה עם סכום שאתה אומר שיותר גבוה. אתם הסברתם ליועץ שאין לכם ראייה פוזיטיבית?

ברנור: היו הודעות של מילצ'ן ושאר העובדים.

עו"ד חדד: מילצ'ן סותר הכמויות. אמר 3-4 פעמים בשנה. מה שיש לכם, גם מומי אישר זאת, מה שיש לכם לגבי כמויות זו רק הדס?

ברנור: בסוף מסרנו החומר. היא נשאלה והייתה לה הערכה.

עו"ד חדד: בישיבה זו שהבאתם כמויות אמרתם ליועץ תשמע הכול מבוסס על הערכות של הדס קליין שראינו בחקירות שהיא מפחדת לכמת?

ברנור: הערכה הונחה בפני היועץ.

עו"ד חדד: בסיס הערכה?

ברנור: או סכום שסכמנו אחרי הבדיקה?

עו"ד חדד: אמרתם ליועץ שזה הסכום למשפחת נתניהו. הדס אומרת שאין לה דרך לכמת, היא מפחדת.

ברנור: סביר שאמרנו שזה מושתת על הערכה של הדס.

עו"ד חדד: אבל בתמליל זה הופק חודש אחר כך.

ברנור: זה היה מושתת על הערכה שלה.

עו"ד חדד: כאמינה?

ברנור: כן.

השופט בר-עם: אתה זוכר את השיח הזה?

ברנור: כן. הענקנו סכום אחרי שעברו על כל החשבונות, פרקליטות מלווה גם עברה.

עו"ד חדד: היועץ רצה לדעת איך הגעתם לסכום? או קיבל שורה תחתונה?

ברנור: היועץ לפני שאני מקריא לו הוא כבר היה מוכן. הפרקליטות הייתה. לא זוכר בעניין הזה ברמה הקונקרטית. אבל הנחנו הנתון עם שאר הדברים.

עו"ד חדד: החומר לא היה בפניך. אמרת שאתה לא הכרת, על מה שהדס אומרת. לא יודעת, מפחדת, לכמת והכל הערכה. זה חלק קריטי. זה לא הוצג ליועץ כי לא היה לכם?

ברנור: מה שהוצג ליועץ זו הודעה כתובה. היה שם אומדן של הדס בעצמה. בסוף היה סכום, כך אני זוכר.

השופט שחם: קיבלנו תמונה, אתה יודע מה הועמד, יש מסקנות.

עו"ד חדד: הוגש מסמך התעבורה, ריכוז של מתנות לשיטתכם שהועבר לזוג ומבוסס על מה שראינו קודם. זה מה שגרם ליועץ לחקור את נתניהו. מאשר?

ברנור: לא, לא יכול לאשר.

עו"ד חדד: מה שגרם ליועץ זה מסמך התעבורה, שהוא רעוע. לא היה לכם חומר, זו ההודעה שנחזית להיות לגיטימית של הדס קליין. זה היה אצל דנה וייס.

ברנור: לא יכול לפרשן את דנה וייס. הנחנו הכול (לפני היועץ).

השופט שחם: השאלה אם אתה יודע שמסמך התעבורה היה לו משקל בהחלטת היועץ?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: גם כשחקרנו את מומי משולם בנושא הוא אישר שכל המספרים בכתב האישום מבוססים על הערכות של קליין. אתה יודע אחרת?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: קוסקס הייתה חברת ילדות של חסון?

ברנור: לא זכור לי.

עו"ד חדד: למשך כמה זמן היה הייתה אם הבית של פאקר?

ברנור: תקופה של חודשים. כמה חודשים, לא שנים.

עו"ד חדד: גם לא חצי שנה, 3-4 חודשים.

ברנור: תפקידה היה אם בית של פאקר.

עו"ד חדד: האם בבית של מילצ'ן היו אבות בית?

ברנור: בזמן אמת לא ידעתי.

עו"ד חדד: בזמן החקירה?

ברנור: לא זוכר. אם יש אבות בית, עדכנו אותי. הדס ליוותה רוב הזמן את מילצ'ן, מי היה ברגע נתון לא זוכר.

עו"ד חדד: הדס טיפלה גם בפאקר

ברנור: כן.

עו"ד חדד: מה היה תפקידה של הדס?

ברנור: עוזרת אישית.

עו"ד חדד: היא לא הייתה כל הזמן בבית ינאי.

ברנור: מלווה את מילצ'ן כעוזרת אישית. מכירה אורח החיים יותר מכל אחד אחר.

עו"ד חדד: מה עושים עם הדברים? מי משתמש? איפה מאוחסן? אב הבית יודע יותר. ביקשנו מהדס לספר קונקרטית על אירועים, סיפרה על מתנות ב-3-4 מקרים מידיעה אישית. מתן סיגרים ושמפניה אמרה 3-4-5 מקרים שהיא נתנה או ראתה נתינה. אתה מכיר?

ברנור: הדס קליין תיארה מסכת שלל שנים שהועברו בקבוקי שמפניה וסיגרים. היא ניהלה את הדברים של מילצ'ן. נחשפה יותר מכל אחד אחר.

עו"ד חדד: הדס מגיעה לביקורים של מילצ'ן במשטרה?

ברנור: בחלק הגיעה.

עו"ד חדד: כמה?

ברנור: לא זוכר.

עו"ד חדד: יונתן עושה משלוח, הדס מעורבת?

ברנור: פיזית, אם לקחה סיגרים ושמפניות – לא. היא אמרה במפורש שלאורך השנים שליוותה אותו בצורה אינטנסיבית הכמות הגדולה זה לנתניהו (אבל זה לא נבדק!).

עו"ד חדד: אתה יכול להגיד לי אם בכלל יש אבות בית אצל מילצ'ן? זה עלה אצלכם.

ברנור: לא זוכר.

עו"ד חדד: עברת על חשבוניות פעם?

ברנור: ראיתי חשבוניות, לא סרקתי. יש ראש צוות חקירה, זה תפקידו, הנחייה מול הפרקליטות.

עו"ד חדד: מי שידע להגיד מה קרה עם השמפניות זה אדם בשם קובי, אתה רואה את זה פעם ראשונה?

ברנור: סביר להניח שכן.

עו"ד חדד: קובי אב הבית. הדברים עוברים אליו, ידעת?

ברנור: לא זוכר מה הובא לידיעתי בכל רגע נתון.

עו"ד חדד: לא תפסתם תעודות משלוח?

ברנור: מה זה?

עו"ד חדד: גיא (עוד אב בית) נמסרו לו, היה צריך לגלות, אני קוראים את החומר של אבות הבית, יונתן סיפר שהם מקבלים סחורה, יודעים מה קורה עם הסחורה, אתם לא הייתם בזה. הם גרו בבית, שונה מהדס.

ברנור: הדס מבחינתי היא עוגן. היא מלווה אינטנסיבית, היא הדגל והיא העוגן.

עו"ד חדד: אמרה ששונאת את הלקוח שלי. האם אתה יודע שמשנת 2014 קליין נותנת שירות לפאקר. הייתה 7 ימים בשבוע עם פאקר. הכרתם? היא אומרת 26 שעות, זה אומר שכל הזמן היא עם פאקר. האם זה הטריד שהיא לא יודעת לספר ביחס למילצ'ן?

ברנור: כאדם שעבד עם שניהם, גם אם הקשב אצל פאקר, אתה יכול לדעת מה קורה אצל מילצ'ן. אני לא בדקתי, כי אני לא צוות חקירה.

עו"ד חדד: גם הוא (מומי משולם) לא בדק. אני אומר לך שמה שהנחה את צוות החוקרים זו לא מידת הקרבה של נחקרים לידע ספציפי כי אבות בית זה רלבנטי, אלא שאלת הקרבה של העד להדס קליין. אם הדס אמרה לחקור אתת חסון וקוסקס אז חוקרים. אם הדס לא אמרה אז לא חוקרים. לכן לא חקרתם אבות בית וגומרים שיכולים לשלול.

ברנור: הדס לא הייתה ראש צוות.

עו"ד חדד: האם שמעת השמות של אבות הבית? אמרת לא. עכשיו אתה אומר שפעולות החקירה היא לא לחקור. אז מה נכון?

ברנור: אני לא יכול לתת תשובה על אבות הבית.

עו"ד חדד: תגיד דברים שאתה זוכר בלי הנחות.

ברנור: אז אני לא זוכר.

עו"ד חדד: באוקטובר הדס מספרת שפאקר שמגיע לארץ מגיע גם עם צוות גדול של אנשים. למה את אנשי צוות פאקר לא חקרתם?

ברנור: לא יודע להגיד למה.

עו"ד חדד: למה פאקר לא, ומי אומר לשני שהולכים לחקור? זה הדס. אתה ידעת?

ברנור: לא. אתה לא יודע מה נסיבות שבגינן זה היה כך.

עו"ד חדד: אילו ראיות אובייקטיביות שאספתם בתיק כדי להניח שעדת העוגן אומרת אמת? כדי להוכיח/לשלול דברי הדס? שמפניה וסיגרים שעוברים לראש הממשלה?

ברנור: לא היה צ'יפ לבדוק מסלול של סיגריה או שמפניה.

עו"ד חדד: התכתבויות בזמן אמת, אפי אזולאי, אב הבית, אספתם?

ברנור: הייתה התכתבות אחת.

עו"ד חדד: למה לא ללכת לאסוף התכתבויות. הדס, חסון, קוסקס, מיילים, אפי אזולאי.

ברנור: שרה נתניהו…

עו"ד חדד: למה לא עשיתם זאת?

ברנור: יש רצף מעורבים. בסוף לאורך הדרך, אתה שואל שיקולים לפני 8 שנים.

עו"ד חדד: למה לא אספתם התכתבויות? שני הגיעה עם טלפון ואחרים גם. למה לא אספתם את הראיות האלה?

ברנור: לא זוכר מה כל פעולה שביקשתי. אבל אם היה צורך כזה לקחנו מהפרקליטות או מהיועץ.

עו"ד חדד: אני נותן לך הזדמנות אחרונה בהקשר הזה – אתה זוכר חקירה של המלון שלא היה לכם אישור? קיבלתם מדוהן כל מה שהיה רלבנטי.

ברנור: כן.

עו"ד חדד: אספתם מצלמות אבטחה.

ברנור: כן.

עו"ד חדד: גם יומן.

ברנור: למיטב זכרוני.

עו"ד חדד: מה היה שם? עדים מספרים. אתם אמרתם עדים לא מספיק. אני רוצה התכתבות, מצלמה ויומן. נכון? לא חשבת שעדים משקרים. ואלרי או רודי (עובדי המלון), אין להם עניין אישי, אבל זה אובייקטיבי וחשוב, נכון?

ברנור: כן.

עו"ד חדד: הסבר חקירת המלון לבין החקירה שלנו. גם עדים שאומרים שהם חלק ממאמץ להפיל את המשטר. אז למה לא אספתם התכתבויות. הזדמנות אחרונה שלך.

ברנור: כמו שאמרתי בתחילה.

השופט בר-עם: לא מתחיל טוב, תמשיך עמית.

עו"ד חדד: האם אתה יודע שהגב' קליין סיפרה והגיעה לכל החקירות שלה ללא טלפון נייד?

ברנור: לא זוכר עדכון כזה.

עו"ד חדד: אתה כחוקר מנוסה. אתה שומע שמישהו מגיע לחקירות 10 במספר. מקפיד להגיע בלי סלולרי. זה נושא שאתה מבין שיש לו משמעות או חסר משמעות?

ברנור: אומרים לעד להגיע לפעמים בלי סלולרי.

עו"ד חדד: אבל היא לא חשודה. זה לא מעיד על רצון להסתיר משהו?

ברנור: יש כמה סניגורים שנותנים את זה כהצעה ראשונה.

עו"ד חדד: שואל שוב.

ברנור: נתתי תשובה.

עו"ד חדד: זו עדה מרכזית, משתפת פעולה, התיאור הזה שלה סותר את העובדה שמגיעה בלי סלולרי.

ברנור: לא יכול לקבוע סתירה. יש לך עורך דין. כנראה אמר לבוא בלי סלולרי.

עו"ד חדד: אתה טוען שהיא יזמה להביא את המסמכים. אין לך זיכרון בנושא?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: האם ידעת שהדס טענה בפני החוקרים שכל הטלפונים שלה נשברו?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: זו גם עצה של עו"ד להגיד תשובה כזו.

ברנור: לא זוכר שאמרו לי.

עו"ד חדד: זה לא גורם לכם לחשוב? הסלולרים נשברו, שונאת את נתניהו, באה בלי סלולרי, נסתרת על ידי מילצ'ן, ראש הממשלה סותר אותה ועוד ועוד. לא חשבתם שצריך לעשות משהו?

ברנור: לא נעשה.

עו"ד חדד: אתה יודע שהחוקרים שלך נתנו להדס לחפש במייל ובנייד.

ברנור: לא זוכר.

עו"ד חדד: נעשה באישורך?

ברנור: לא זוכר.

עו"ד חדד: לגיטימי?

ברנור: אם זה נעשה, מניסיוני בעניינים האלה יש מצבים שבהם אתה פונה לעד בהסכמתו ומבקש מיילים, ווטסאפ, כן.

עו"ד חדד: הפוך, אם יש פעולה כזו יש מזכר?

ברנור: צריך להיות תיעוד.

עו"ד חדד: מזכר, אין מזכר כזה. האם אתה אישרת?

ברנור: אני לא מכיר דבר כזה.

עו"ד חדד: יש מיילים בינה לבי פאקר, שלחה קליין לשרה נתניהו. שרה נהדרת, הביאה מתנות לפאקר. האם כראש היחידה זה תקין לא לתפוס התכתבויות כאלה. תקין או לא, אתה ראש יחידה אני אומר שזה לא תקין.
האם אתה מודע שעדים מאוד רלבנטים בתיק הם אבות הבית בבלפור? לגבי מתנות, היה צריך לבדוק מי קיבל את המתנות. לבלפור הגיעו לכאורה המתנות. אז אתה מודע שאבות הבית הם רלבנטים לחקירה?

ברנור: הרבה אנשים עברו ליד המעון. לא חשבנו שזה רלבנטי.

עו"ד חדד: לגבי תדירות, כמויות היו צריכות להיחקר. לא רק עדות קליין. האם אתה מודע לכך שיונתן חסון אומר שהמתנות ניתנו לאפי או עידן, לא לראש הממשלה, לקח ממני אב הבית.

ברנור: אני זוכר שנקב במספר פעמים שהגיע.

עו"ד חדד: אמר שנתן לאפי או לעידן. למה לא חקרתם את עידן?

ברנור: לא זוכר.

השופט בר-עם: אילו פעולות חקירה נעשו כדי להפריך את דברי קליין אם בכלל.

ברנור: לא היה.

עו"ד חדד: הכל זה גרסת קליין?

ברנור: המצטרפת למילצ'ן, שני קוסקס, חסון ובסוף גם מה שקיבל נתניהו ומה שגברת נתניהו קיבלה.

עו"ד חדד: ויכוח שלנו בתיק – הכמות: אנו אומרים יום הולדת, חגים, אנו טוענים שהכמויות שאתם נקבתם בעליל אינן רלבנטיות. בכוונה לא בדקתם, אם הייתם בודקים זאת, היה מוכח מה שאמרו כל האנשים הרלבנטים. כולם שללו את מה שהדס אומרת. אבל אתם חשבתם שהיא לבנה מרכזית. אבל כולם סתרו ואתם האמנתם להדס. כי היא מהימנה, למרות ששונאת את נתניהו ולמרות שחשבה שרוצים לפטר אותה בגללו. הגדרת מתנה בחקירת מילצ'ן, לא עלו בהגדרת מתנה. מילצ'ן דיבר על שבו הרגיש לא נעים.

ברנור: מתכשיט דרך סיגרים ועד שמפניות, מעילים וצעיפים. האם מילצ'ן אמר 700 אלף שקל? אתה חושב שיכול לדייק בסכום? הרגיש שהגיע לו עד כאן.

עו"ד חדד: כל מה שאמרת שקר. מילצ'ן דיבר על כמות של 3-4 פעמים בשנה.

ברנור: דיבר על ביקורים.

עו"ד חדד: האם יש הרבה ביקורים. מילצ'ן אומר – לא.

ברנור: אני נמצא בשתי חקירות, זה מה שאני התרשמתי.

עו"ד חדד: מה זה התרשמתי? זה כתוב.

השופט בר-עם: לא רגשי ולא פסיכולוגי. הדרך שבה אדם מביע רגשות על מתנה בודדת לא מעיד על קו אספקה של כמויות. היה משהו חיצוני בתמיכה לדברי הדס.

ברנור: הכמויות היו לפי הדס (כלומר, רק על פיה).

עו"ד חדד: אתם חוקרים את עוזי ארד. דצמבר 2016 אתם מזמנים את עוזי ארד לשתי חקירות.

ברנור: נתבקשנו לקרוא לו על ידי לשכת ראש אח"מ.

עו"ד חדד: מי פנה אליך?

ברנור: לא יודע. עוזי ארד עלה מסיפורי אודליה כרמון וביבי טורס. היה אמור להעסיק אותה.

עו"ד חדד: אתה ממציא או מתבלבל.

ברנור: עלה.

עו"ד חדד: הקדנציה אינה מתאימה. חקרתם שתי הודעות ואין הודעה אחת על כרמון.

ברנור: כי לא היה רלבנטי.

עו"ד חדד: לא הבאתם לגבי ביבי טורס או כרמון או מטה בחירות כפול וגם הודעות על אהוד ברק, או גניבת פרמייריז נגד פייגלין.

ברנור: נכון.

עו"ד חדד: איך תואמה החקירה שראש אח"מ אומר לחקור או היועץ?

ברנור: למיטב זכרוני זו הייתה פנייה שלו. לא זוכר למי. לא זוכר לשאלתך שסגלוביץ' ביקש לחקור.

עו"ד חדד: כל מי שאומר שיש לו בטן מלאה על ראש הממשלה אז המשטרה רוצה לשמוע מה יש לו להגיד?

ברנור: יש פנייה ללשכת היועץ.

עו"ד חדד: אמרת שאתה לא יודע אם היועץ אישר. מה בדקו?

ברנור: לא ידעתי על מה הוא רוצה לבוא ולדבר.

עו"ד חדד: מי שטיפל זה מני יצחקי, דיבר עם סגלוביץ' וגם תאמו הגעה של ארד. אין אישור יועץ. ואין אישור?

ברנור: לא מכיר. אני כן עדכנתי לאחר החקירות ובהמשך גם.

עו"ד חדד: עשיתם הכנה לפני שקראתם לעוזי ארד?

ברנור: לא יודע.

עו"ד חדד: עוזי מאשים את ראש הממשלה בחקירת שב"כ שנערכה בעניינו

ברנור: זכרתי.

עו"ד חדד: ידעת שהשב"כ קבע על עוזי ארד ששיקר בפוליגרף?

ברנור: פרטים מדוייקים לא ידעתי, אבל ידעתי שיש דם רע.

עו"ד חדד: לכן קראתם לו. עוזי הביא חומר סודי. תכננתם לחקור את ארד על כל נושא פלילי הקשור לנתניהו או חקירה ממוקדת?

ברנור: לא ידעתי מה הנושא ומה המסגרת. אמרו תביא, נשמע מה יש לו להגיד.

עו"ד חדד: האם זהו הייתה חקירה ממוקדת? או שוב פרסתם כל דבר לא פסול, לא חוקי, לא מוסרי.

ברנור: מהר מאוד הבנו שצריך להתכנס ולסגור ולגמור החקירה.

עו"ד חדד: "נתחיל בנתניהו ובמשפחתו", הנושא היה ממוקד. רק משפחת נתניהו. כולם בכוורת ובלשכה. זה אישור שלך לחקור את עוזי ארד על נתניהו ומשפחתו?

ברנור: האישור לא שלי.

עו"ד חדד: שאלו שאלות כאלה, אתה מודע?

ברנור: לא ידעתי.

עו"ד חדד: מראש נתת אישור לחוקר שלך לשאול על משפחת נתניהו.

ברנור: יש אדם שרוצה לדבר על נתניהו.

עו"ד חדד: אולי זו עדות ניקיון, לכן שואלים כל השאלות שבעולם.

ברנור: לא עדות ניקיון.

עו"ד חדד: אם אתה אומר שדי מהר הבנתם שהאיש לא מחובר לראיות, למה זימנתם אותו לחקירה נוספת? ביום 13.12 להמשיך לשמוע דברי בלע.

ברנור: כנראה נתבקשתי לזמן.

עו"ד חדד: נתבקשת ביום 6.12, שואלים על כל נושא בעולם נגד נתניהו. אומר לכם בסוף אלך לתקשורת ואגיד שנתתם לי להעיד. מישהו עדכן שהוא איים שילך לתקשורת?

ברנור: היה לו רצון גדול לדבר.

עו"ד חדד: לדבר על נתניהו.

ברנור: סביר להניח שאם פונה ורוצה לבוא לצוות אז רוצה לדבר על נתניהו.

עו"ד חדד: מותר? נתניהו, משפחתו, כוורת בלשכה?

ברנור: היה אישור ובסוף הבנו מה שהבנו.

עו"ד חדד: לא היה אישור של היועץ על זה. בדצמבר, אתה מודע לשורת הדלפות אינטימיות מבחינת החקירה לכתב גידי וייץ?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: גידי וייץ מרבה להסביר מה קורה בין המשטרה ליועץ. "מנע מהמשטרה לחקור עדים רבים", כל מיני אמירות נגד היועץ.

ברנור: לא קשור לזה.

עו"ד חדד: גידי וייץ אמר לפני שתיק 2000 הפך לפומבי, שהפרשה "תרעיד את אמות הסיפין". איך וייץ ידע על תיק 2000 ו-1000. איך ידע?

ברנור: לא יודע.

עו"ד חדד: לימדת אותי שאין דבר מקרי בעולם. אחרי החקירה כאן בשבוע שעבר גידי וייץ פרסם כתבה מאוד מחמיאה לך. יש ביקורת עליי ועל בית המשפט שאנחנו לא מתייחסים אליך יפה. השופטים שאולים שאלות קשות, ממה ממש ביקורת. מפארת ומהללת אותך. האם יש קשר בין ההדלפות ב-2016 לגידי וייץ ופרטים אינטימיים מתוך החקירה לבין הגנה שאתה מקבל אצל גידי וייץ לאחר שאתה נחקר פה.

ברנור: לי אין כל קשר.

עו"ד חדד: למי יש?

ברנור: לא יודע.

עו"ד חדד: זה מקרי?

ברנור: לא יודע.

עו"ד חדד: ינואר 2017 אתם ממשיכים לירות לכל עבר, אתם מזמינים את עורך "ישראל היום" ומנכ"ל משרד התקשורת שלמה פילבר.

ברנור: כן.

עו"ד חדד: הייתה עדות פתוחה.

ברנור: כן.

עו"ד חדד: חשודים במשהו?

ברנור: קיבלנו אישור להביאם לחקירה ללא אזהרה.

עו"ד חדד: החקירה עסקה בהטיית בחירות.

ברנור: כן.

עו"ד חדד: מה היה החשד?

ברנור: נתבקשנו לזמן את פילבר, היועץ ביקש. למיטב זכרוני, זה היה זיכרון שלי.

עו"ד חדד: החוקרים אמרו מה בדקו? מה בדקתם?

ברנור: הזיכרון שלי "תצהיר כוזב".

עו"ד חדד: אם החשד הוא תצהיר כוזב שפילבר חתם, איך יכול להיות שאתם לא חוקרים אותו באזהרה?

ברנור: מניח שזה…

עו"ד חדד: לא היה אישור לחקור באזהרה, ראש אח"מ הנחה לחקור.

ברנור: הזיכרון שלי הוא אחר. אני זוכר שזה היה באישור היועץ. עדכנו את היועץ.

עו"ד חדד: אמרת שאתה מעדכן את ראש אח"מ שהוא מעדכן היועץ.

ברנור: מגיעים לישיבה, מעדכנים בתוצאות החקירה. מבקשים לחקור.

עו"ד חדד: אתה רוצה להסביר לי שאתם חקרתם חשד לתצהיר כוזב, לא חוקרים באזהרה, למרות שזה היה החשד?

ברנור: זה המנדט לעדות פתוחה שקיבלנו.

עו"ד חדד: אתם מטיחים טענה של תצהיר כוזב. אתה שואל שאלות ביחס לזה. אתה כראש יאח"ה לא מכיר את הכללים.

ברנור: מכיר. היועץ אישר עדות פתוחה. העד נחקר.

עו"ד חדד: עשיתם זאת גם עם מילצ'ן. כאשר הוא בעדות פתוחה.

ברנור: יצאתי באמצע החקירה, נכון ששאלו את השאלות האלה. בגלל שהבנתי והתרשמתי ממילצ'ן ובצעירותי חקרתי באזהרה. יצאתי החוצה, התקשרתי לראש אח"מ או פרקליטת המחוז (ליאת בן ארי). לא ערכתי על כך מזכר. שוחחתי עשרות פעמים עם ראש אח"מ ופרקליטות.

עו"ד חדד: הנחו אותך לא לעשות את זה?

ברנור: במקרה של מילצ'ן כן. זה היה אירוע חריג.

עו"ד חדד: למה לא תזכרת?

ברנור: עשיתי שיחה עם פרקליטת המחוז.

עו"ד חדד: אותו דבר קורה עם פילבר. מזמינים לחשד על תצהיר כוזב, לא נותנים לו זכויות.

ברנור: הסברתי.

עו"ד חדד: כן או לא.

ברנור: נחקר כעד.

עו"ד חדד: למרות שהוא חשוד?

ברנור: לפי הנחייה שניתנה.

השופט שחם: התמונה ברורה.

עו"ד חדד: למה שאסתפק ב-90 אחוז ולא ב-100 אחוז (בציניות).

השופט שחם: ברגע שאנו מבינים זה בסדר, אנחנו מבינים את התמונה.

עו"ד חדד: אתה שואל את מילצ'ן שאלות עם ראש הממשלה ביקש לסדר דברים בערוץ 10. מעטפות כסף, שואל בלי להזהיר. אתה אומר לעצור.

ברנור: אם מילאתי חובתי יצאתי החוצה, אמרתי מה שאמרתי.

השופט שחם: מיצינו.

עו"ד חדד: אין אישור לחקור באזהרה, תראה מה עושים. החוקר גיל ראכלין טען שהחקירה נעשתה כחלק מתיק אלפיים. חקירת פילבר ותצהיר כוזב.

ברנור: לא חלק מתיק 2000.

עו"ד חדד: ביום 18.1 אומר יופה שהקשיב בקשב רב. צריך לקבל החלטה, יושב מול עד. בוחן אמינות, יש לו אופציה. אם השקרים משבשים את החקירה. אני אזהיר אותו. תחשוב טוב על התשובות שלך. כך אמרו לעד פילבר. מישהו עדכן אותך?

ברנור: לא, לא הייתי ביחידה אז.

עו"ד חדד: נכנס מומי, אומר צריך לקבל החלטה אם לחקור אותו תחת אזהרה. יש שיח בין מומי לדני על זה שהולכים לחקור תחת אזהרה אם משקר. זה דבר שהכרת?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: מה יכול להיות שקרי בתצהיר של פילבר? הנה התצהיר. מה שקרי בתצהיר בג"צי? משנת 48 ועד היום לא נחקר אדם על תחקיר שקרי לבג"ץ.

ברנור: אני לא מכיר. למיטב זכרוני הסוגייה הייתה בדיקה של חותם התצהיר. האם הדברים מדוייקים בקשר שבין מה שחתם בתצהיר. הקשר בין נתניהו ל"ישראל היום" אם עימת בין נתניהו ואחרים.

עו"ד חדד: איפה כתוב בתצהיר שהוא בדק?

ברנור: לא כתוב.

עו"ד חדד: כתוב לפי מיטב אמונתי, מיטב ידיעתי. אולי קרא בעיתון. איך יכול להיות שאתם חוקרים? היועץ מכיר את הדברים אני מקווה. מה יכול להיות שקרי בתצהיר? לא כתוב שבדק עם נתניהו.

ברנור: למיטב זכרוני הייתה סתירה בין תוכן התצהיר.

עו"ד חדד: מה בתוכנו? התצהיר לפניך.

ברנור: תוכן וממצאים שעלולים ללמד שהתצהיר אינו מדוייק.

עו"ד חדד: מה התוכן?

ברנור: לא זוכר.

עו"ד חדד: הזמנתם את פילבר לחקירה ואתה צעקת עליו.

ברנור: זוכר שהוזמן מספר פעמים.

עו"ד חדד: על מה צעקת עליו?

ברנור: זמן בהקשר המשימות שקיבל מראש הממשלה?

עו"ד חדד: על מה צעקת?

ברנור: פעם נכנסתי לחדר החקירה. היה ביקור אצלו במסגרת ביקורי בית שערך. פעם יחידה שנכנסתי אליו היה הביקור הזה, זוכר הביקור שבו עלו כמה נושאים.

עו"ד חדד: מציג לך את נוסח האזהרה של היועץ לחקירת נתניהו.

ברנור: נוסח האזהרה הועבר אליי, הוגדר על ידי היועץ. נוסח האזהרה לראש הממשלה היה טובות הנאה מאנשי עסקים.

עו"ד חדד: זה מסמך שהגעתם איתו לחקירה. הוא מוכן, זה הנוסח שקיבלתם מהיועץ.

ברנור: באנו מוכנים.

עו"ד חדד: כל מילה נבחנה על ידי היועץ?

ברנור: הוא ניסח.

עו"ד חדד: אתה חוקר, דבר ראשון הוא מהי העבירה של החשוד?

ברנור: אני מציין אזהרה. אבל נתקלתי גם שמציינים מרכיביה.

עו"ד חדד: הדין קובע קודם נסיבות וגם עבירה שבה אתה חשוד.

ברנור: אני עשיתי כמו שאתה אומר אבל היו אזהרות על מרכיבים. לא זוכר ממש משהו כזה לשאלתך.

עו"ד חדד: לא חשבת שראש הממשלה יש זכות לדעת במה הוא חשוד?

ברנור: דעתי הייתה שונה בהקשר לאזהרה.

עו"ד חדד: אני אומר לך שאין שום עבירה שאזהרה הזו מתאימה לה. כשאתה חקרת אני אומר לך שאתה ידעת שאין עבירה בחוק העונשין המתאימה לחשד הזה?

ברנור: תוכן מדוייק למיטב הבנתי אין פה.

עו"ד חדד: יש נוסח שמתאים לו, זה חוק המתנות. כתוב כך, "ניתנה לעובד ציבור באשר הוא עובד ציבור מתנה", זה סעיף 2 בחוק המתנות. זו האזהרה, ידע שהאזהרה מתאימה לחוק המתנות?

ברנור: לא נכון.

עו"ד חדד: אתה מכיר עבירה אחרת שזה מתאים?

ברנור: ביום 2.1 חקרנו גם בתוכן.

עו"ד חדד: תראה מה קורה בדצמבר, שאלתם את מילצ'ן שאלות על שוחד. האישור שהיה לכם באותו זמן לחקור על חוק המתנות.

ברנור: מגיעים לנתניהו חודש וחצי אחרי ישיבת היועץ וזו רוח הדברים.

עו"ד חדד: אתה מביא את רוח היועץ לדבריך. בוא נקרא רשימה של חומרי חקירה. 5.12 – מתנות של מילצ'ן לזוג. ביום 22.12 – 10 ימים לפני חקירת נתניהו. אתה מכיר את החומרים האלה?

ברנור: יעל הראל הייתה היועצת המשפטית, בסוף יש גם הפרת אמונים.

עו"ד חדד: זו לא תחילת הדרך.

ברנור: אבל זה מסמך המלווה אותנו בתחילת דרך. בסוף אצל היועץ מדברים באופן מפורש על הפרת אמונים.

עו"ד חדד: נוסח האזהרה מתאים לחוק המתנות. אתה אומר שנוסח מתאים למתנות, תרשומות שלכם, יעל הראל ואתם חקרתם על דבר אחר.

ברנור: מרמה והפרת אמונים.

עו"ד חדד: לא קיבלתם אישור לחקור על הפרת אמונים.

ברנור: לא נכון.

עו"ד חדד: אמרת שהבנת מרוח היועץ?

ברנור: יש ישיבה ביום 2.1. אז יש שיחות עם הפרקליטות המלווה בכל רגע נתון.

עו"ד חדד: בטיוטה שלך הייתה עבירה על הפרת אמונים?

ברנור: לא יכול לזכור טיוטה. אני כותב נוסח אזהרה עם עבירה. בדרך כלל אני רושם את נוסח האזהרה. הטיוטה מועברת לראש להב.

השופט בר-עם: זכרת לומר טיוטה שתוכנה שונה?

ברנור: כאיש חקירות הנוסח שלי בדרך כלל הופיע עם סעיף עבירה. כך לימדו אותי. הטיוטה שלי עוברת לראש להב. הם משנים ומוסיפים.

עו"ד חדד: רצית לחקור על הפרת אמונים. היועץ לקח הטיוטא שלך והפך את חוק המתנות בהתאם ליעל.

ברנור: לא נכון.

עו"ד חדד: אז למה שינה את הנוסח?

ברנור: לא יודע.

עו"ד חדד: אז למה אתה אומר לא נכון?

ברנור: הייתי בישיבות, פרקליטות מלווה.

עו"ד חדד: שאלת את היועץ למה הנוסח של האזהרה מנוסח כפי שהוא? למה זה מתאים לחוק המתנות ולא הפרת אמונים?

ברנור: לא שאלתי, אני יודע את תוכן הישיבות.

עו"ד חדד: אני במהלך החקירה דיברתי על חוק. באזהרה לא אמרתם חוק עונשין או הפרת אמונים.

ברנור: היו שאלות על חקירה שלו אחורה.

השופטת פרידמן-פלדמן: איזה חוק?

ברנור: חוק מתנות ושאלה קונקרטית.

עו"ד חדד: הכל עוסק בחוק המתנות ואתה אומר לא חקרתם על חוק המתנות.

ברנור: השאלה הייתה בהקשר להבין משהו מראש הממשלה. להבין סיטואציה שלו לפני 20 שנה, היא הייתה רלבנטית, כך אני זוכר.

עו"ד חדד: מה שאתה אומר זה לא נכון. חוק המתנות אתה מכיר? אתם מעלים זאת.

ברנור: היה חשוב לנו להבין מה הייתה המודעות/תפיסה שלו בשנות התשעים.

עו"ד חדד: שנות התשעים… גם בחקירה אתה שואל על חוק המתנות. זה חוק יחיד שאתה שואל.

ברנור: לא מסכים. בהמשך תראה שיש ניגוד עניינים והפרת אמונים.

עו"ד חדד: גם מילצ'ן דיברת על אינטרסים.

ברנור: לא מסכים איתך.

עו"ד חדד: לא אישרו לך לשאול באזהרה על נושאים האלו. אתה אמרת את זה.

ברנור: התירו לי להמשיך לשאול ולחקור.

עו"ד חדד: התירו לך בלי אזהרה. אתה בטוח?

ברנור: אמרו לי תמשיך לחקור בעדות פתוחה על נושאים אלו. כן.

עו"ד חדד: אז גם ראש הממשלה אתה שואל על נושאים שאסור לך לחקור?

ברנור: ממש לא.

עו"ד חדד: איפה נוכל לקבל תשובה על השאלה הזו? מה שעכשיו דיברנו? גדר החשד, על מה חוקרים, איך נוסח האזהרה, למה חוק המתנות ולא הפרת אמונים?

ברנור: זה השתקף בסטטוס פנימי אצלנו ובטח בפרקליטות או יועץ. השיח לגבי עבירות וחשדות ודאי שכאן היה באישור היועץ.

השופט בר-עם: שואלים על סיגרים וחליפות?

ברנור: השאלות הספציפיות האלה לגבי חוק המתנות נתניהו נחקר בשנות ה-90, רצינו לדעת מה הבין ב-97-98.

השופט בר-עם: לא דובר על סיגרים בשנות ה-90

ברנור: עלתה שאלה אם הבין שסוג של סיגרים יכולה להוות עבירה פלילית.

עו"ד חדד: לכן זה רלבנטי לחקירה שלנו? מה שהיה בשנות ה-90?

ברנור: להבין את המודעות שלו. לנו זה היה חשוב אז שאלנו.

עו"ד חדד: לכן הצגתם לראש הממשלה אחרי איסוף החומר?

ברנור: ביחד עם הפרקליטות.

עו"ד חדד: איפה החומרים האלה משנות ה-90?

ברנור: בכל יחידה שאני הייתי יש סיכומי תיק חקירה. הם לא תוייקו בתיק לשאלתך. זה חומר של חקירה קודמת. אנו שומרים. אגב, עשיתי זאת גם ביחידות אחרות.

עו"ד חדד: אתה אומר שזה קשור ליסוד נפשי. חוק מתנות. מה שאתה אומר סותר. אתה אומר כדי להבין מודעות שלו, ואם זה חשוב לכם, אתה יכול להסביר למה לא תייקתם זאת בתיק החקירה?

ברנור: זה היה עם הפרקליטות להבין את הסוגייה הזו. אנו שומרים זאת באוגדן. זה יכול לקחת 10-12 שנה, זה למיטב זכרוני. אולי אנו שומרים ביחידה.

השופט בר-עם: פה זה ראש ממשלה.

ברנור: לא זוכר, אבל גם בסיכומים של יאח"ה מצטטים למיטב זכרוני.

עו"ד חדד: אתה סותר את עצמך וגם החוקר סותר. בראיון העד אתה אומר – מי שם את התשובות בראיון העד שלך? אין תשובה אחת שאתה חוזר עליה. לקחת חומרי חקירה ולא סיכום, כך כתוב.

ברנור: אולי סיכום, אולי הודעות. זה גם עלה מול הפרקליטות. זו סוגייה רלבנטית.

עו"ד חדד: אתה אומר עכשיו סיכום בהודעות.

ברנור: למיטב זכרוני, לא זוכר מה היה שם.

עו"ד חדד: למה אתה לא מצרף לתיק החקירה את ההודעות (הכוונה מפרשת עמדי).

ברנור: לא צירפתי, כי זה לא חומר רלבנטי.

השופט בר-עם: אבל אמרת רלבנטי למודעות.

ברנור: אני זוכר שקראתי סיכום חקירה, כמו בתיקים אחרים.

עו"ד חדד: אמרת שהקראתם לו הודעות, גם יופה אומר שאין לו הודעות. אומר "קראתי חקירות".

ברנור: זה הזיכרון.

עו"ד חדד: יש החלטה בנושא, השופטת שואלת זה סיכום או חקירות. בית המשפט רוצה להסתמך על מה שאתה אומר. סיכום/הודעות? אתה אומר סיכום ומתברר שזה הודעות ואחר כך הפוך.

ברנור: בדרך כלל אני קורא סיכומים.

עו"ד חדד: תראה מה אומר דני יופה, ראיון העד שלו אומר קראתי את החקירה של נתניהו בפרשת עמדי. כוונתו לא קרא סיכומים, אלא הודעות. איפה פיזית זה נמצא? לא יודע. קראתי חקירות קודמות, לא סיכומים.

ברנור: יש זיכרון ארגוני, אני קורא סיכומים, תקצירים.

עו"ד חדד: אתה מוסר תשובות משונות, למה אין תרשומת פנימית?

ברנור: לא יודע.

עו"ד חדד: אומר ראש הממשלה שיש חלוקה, זה מה שידע. מתנות אישיות או מתנות עם ערך נמוך. רשמיות עם שווי נמוך מותר לשמור. ואם מתנות לא אישיות וערך גדול צריך לדווח. כך אמר בשנת 99. אנו לא קיבלנו את ההודעות האלה. אבל מוטי גילת כן קיבל את ההודעות האלה. גם ראש הממשלה לא קיבל זאת. מוטי גילת כן קיבל.
גילת מפרסם עוד קטע שלא ציטטתם. האם קיבלת מתנות בתור אזרח? נתניהו אומר שכן, קיבלתי סיגרים ועטים. הנושא הזה עלה. אף אחד לא עצר לחשוב שמדובר במשהו פסול. ראש הממשלה משתף בהבנה שלו את מצב הדברים. מתנות רשמיות בשווי גדול אסור לי לקחת. אלו דברים שהופיעו בחקירה אצל נתניהו בשנת 99'.

ברנור: זה מה שאמר בחקירה שלו.

עו"ד חדד: איך בשנת 99 ראש הממשלה חושב שזה מותר, מספר לחוקרים, ואף אחד לא עושה עם זה כלום? לא עוצרים אותו, הפרת אמונים?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: באותו זמן בשנת 99' אם וינשטיין היה עורך הדין של נתניהו.

ברנור: כן.

עו"ד חדד: למה שחוקרים את וינשטיין לא מציגים את החקירות משנת 99' שהיו לכם? הרי נושא מתנות אישיות עלה בשנת 99'. למה לא מציגים לוינשטיין?

ברנור: לא זוכר. ראש הממשלה הפנה אותנו לוינשטיין. לא זוכר לאיזו רזולציה ירדנו.

עו"ד חדד: וינשטיין לא זכר על מה מדובר? שמענו אותו פה. אומר שהנושא של מתנות אישיות לא עלה בחקירה בשנת 99'. למה לא מתקנים את וינשטיין? נושא המתנות עלה גם בשנת 99'.
האם לאור המידע החדש ייעצת לראש הממשלה בנושא (שאלה לוינשטיין הכוונה)?

ברנור: וינשטיין התייחס והפנינו אליו והוא התייחס לתקופה ביוזמתו.

עו"ד חדד (לשופטים): את הידיעה של גילת קיבלנו מיד אחרי חקירת וינשטיין. הוא אמר שלא היו לו הראיות והחקירות של ראש הממשלה. בחלוקה למחנות גילת לא בצוות ההגנה. גילת רצה לקלל ויצאה מברך, ברוך השם. ראש היחידה אומר שזה רלבנטי ועשו בזה שימוש. המסקנה ברורה.

עו"ד חדד: חקירה שנייה של ראש הממשלה ביום 27.1 אתם לא טורחים להגיד לו מה האזהרה אלא מפנים לאזהרה הקודמת. אני לא מכיר אירוע כזה שלא מציגים לנחקר בחקירה שנייה נוסח האזהרה.

ברנור: כל חקירה הזהרנו אותו. הוא חותם.

עו"ד חדד: יש תמליל, אומרים אותן חשדות מפעם קודמת.

ברנור: הנוסח לא השתנה, אז חזרנו.

עו"ד חדד: אנו בנוסח חוק המתנות.

ברנור: נוסח שאישר היועץ.

עו"ד חדד: איזו עבירות? לא כתוב.

ברנור: כי מהות האזהרה לא השתנתה.

עו"ד חדד: נתניהו שואל במה אני חשוד? אתה מצפה שישליך מהודעה קודמת?

ברנור: לא אמרתי לו עבירות.

עו"ד חדד: אבל זה מגיע לו, זה ראש ממשלה.

ברנור: זה מתווה של היועץ וזה נוסח האזהרה. הבין נתניהו גם בתשובות שלו אם אומר "קיבלתי", אני לא אמרתי לו את סעיף האזהרה.

השופט שחם: יש נוהל החולש על תוכן האזהרה?

ברנור: מניח שכן, יש 300-400 נהלים באגף חקירות ומודיעין. סביר להניח שיש.

עו"ד חדד: לא רק נוהל אלא פסיקה מפורשת בעליון, יש חובה. חקירה שישית בתיק 1000 במרץ גם שם אתה אומים לו אנו חוקרים אותך ואן תוכן לאזהרה.

השופט שחם: הבנו.

עו"ד חדד: זה מדהים בפעם השלישית. רציתם לחסוך 3 שניות או היה שיקול אחר?

ברנור: לא היה שיקול מיוחד.

עו"ד חדד: אתה יודע שבתיקים אחרים גם אם חוקרים מישהו יום אחר יום ואז חוקרים באותו יום. סוגרים הודעה ופותחים מחדש. מציגים לו אזהרה במלואה לרבות החשד בו חשוד?

ברנור: אמת.

עו"ד חדד: למה לא כתוב פה שזה נעשה בזיקה לתפקידו כראש ממשלה?

ברנור: לא יכול להגיד למה.

עו"ד חדד: למה לא כתוב בנוסח אזהרה על פעולות שראש הממשלה ביצע בניגוד עניינים? ראש הממשלה עוסק רק בקבלת מתנות ולא פעולות שלטוניות. ניגוד עניינים מופיע בחקירה הראשונה. אם קבלת טובות הנאה זו הפרת אמונים. אז פעולות שלטוניות זה לא מופיע באזהרה.

ברנור: באזהרה לא מופיע. נוסחה על ידי היועץ. התוכן נוסח על ידי היועץ, אני זוכר המקרה.

עו"ד חדד: אני אומר לך שזה חוק המתנות לאורך כל הדרך. ביום 9.11 לראשונה אתם חוקרים וזו החקירה החמישית או שישית ואז לראשונה אתם מזהירים אותו. למה חל השינוי הזה?

ברנור: מידי חקירה היינו אצל היועץ, זה מה שבחרו בנובמבר לנסח את האזהרה.

עו"ד חדד: יש פה בעיה, האזהרה לא כוללת תוכן של ניגוד עניינים. מבין זאת?

ברנור: סברתי שאזהרה מנוסחת חלק כך, העברתי זאת למפקדיי.

עו"ד חדד: חקרת כמו שאתה רוצה.

ברנור: כמו שהיה המתחם.

עו"ד חדד: אתה זוכר 3 ימים לאחר חקירה ראשונה של ראש הממשלה, חוקרים אותו בתיק 2000.

ברנור: כן.

עו"ד חדד: היה חשש שבדקתם אולי שתיק 2000 הודלף לראש הממשלה.

ברנור: לא.

עו"ד חדד: גם בינך לבין ראש אח"מ?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: שיבוש חקירה?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: חשבתם שהיועץ הדליף נושא תיק 2000 לראש הממשלה?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: נושא שיבוש חקירה, לא בדקתם בתיק?

ברנור: ינואר לא.

עו"ד חדד: אחר כך.

ברנור: למיטב זכרוני לא זוכר.

עו"ד חדד: ינואר היה חשוב לכם שראש הממשלה לא יידע מה זה תיק 2000 שיופתע לראשונה?

ברנור: חשוב כמו כל חשוד שלא יצא החוצה?

עו"ד חדד: הפתעה צריכה להיות באזהרה. ברגע שמזהירים. שם ההפתעה מסתיימת.

ברנור: אתה חוקר אדם והוא יודע.

עו"ד חדד: הוא צריך להבין במה שהוא חשוד?

ברנור: כן.

עו"ד חדד: איך ראש הממשלה היה אמור להבין שפה נחקר בחשד לשיח שלו עם נוני מוזס?

ברנור: כפי שהועבר על ידי היועץ – לא. מתוכן השאלות הוא הבין.

עו"ד חדד: הרעיון של אזהרה זה שאדם יידע במה חשוד?

ברנור: אמרתי לך שעברו טיוטות. יש ציר בו אני מקבל אזהרה וכך אני חוקר.

השופט שחם: הנושא מוצה, הבנו.

עו"ד חדד: תאשר לי שאתם ביקשתם מראש הממשלה לחתום על משימה בלתי אפשרית. אף אחד חכם ככל שיהיה, גם ראש הממשלה לא יכול להבין מאזהרה זו את החשד? בחקירה קודמת זה לא היה.

ברנור: זה נוסח של היועץ.

עו"ד חדד: שלומית ברנע פרגו נתנה עדות?

ברנור: מכיר. נכון שמסרה עדות.

עו"ד חדד: מסרה מסמכים לגבי פרוטוקול ישיבה אצל ראש לשכת נתניהו דוד שרן?

ברנור: מסרה עדות. לא זוכר צרופות או מסמכים.

עו"ד חדד: הוראות תקשיר לא חלות על מתנות בין חברים. האם זה ראית לראשונה או פה ראית?

ברנור: מסרה עדות. קראתי העדות שלה. היא נדרשה להתייחס לנוהלים. ייעוץ משפטי שנתנה.

עו"ד חדד: את המסמך שאני מציג לך ראית?

ברנור: לא זוכר.

עו"ד חדד: יש שורה של מסמכים שהנוסח הזה חוזר על עצמו. שמותר לקבל מתנות מחברים. אמרתם לראש הממשלה את הדברים, גם יועצת משפטית שלו אמרה. האם הצגתם?

ברנור: לא זוכר.

עו"ד חדד: אני אומר לך שלא הצגתם. יש בישיבה זו סיכום ישיבה בנושא קבלת מתנות. יש שורה של שמות. למה לא חקרתם אף אחד מהעדים האלה? למה דוד שרן שהגיע אליכם לא חקרתם בנושא?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: ראש הממשלה אמר שקיבל ייעוץ מסניגורים פרטיים.

ברנור: נכון.

עו"ד חדד: זה דבר שחזר עליו.

ברנור: כן.

עו"ד חדד: אתם ניסיתם לבדוק את הדבר?

ברנור: בהתאם לאישור.

עו"ד חדד: גם אישרת שגם הדס ומילצ'ן אמרו בזמן אמת שראש הממשלה אמר שקיבל ייעוץ משפטי.

ברנור: מילצ'ן דרש. למילצ'ן הפריע משהו, אז ביקש לשמוע. תכשיט זה כבר משהו שרצה אישור.

עו"ד חדד: ביום 9.1 אתם חוקרים את עו"ד ויינרוט. חקרת את יעקב?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: גם יעקב אישר האמירה שנתן ייעוץ בנושא מתנות מחברים לאורך השנים.

ברנור: כן.

עו"ד חדד: גם אני אישרתי, הייתי עד ליעקב בעניין שענה לו ספציפית.

ברנור: כן.

עו"ד חדד: גם את וינשטיין, אבל לא הצגתם את החקירה משנת 99'.

ברנור: חקרנו אותו במועד יותר מאוחר.

עו"ד חדד: מילצ'ן ניתק קשר עסקי בינו לבין מדינת ישראל.

ברנור: לא.

עו"ד חדד: האם אתה יודע ששמעון פרס ייעץ לו עצה זו לבוא ולנתק כל קשר עם מדינת ישראל כדי למנוע ניגוד עניינים?

ברנור: לא מכיר.

עו"ד חדד: עוד עדים אמרו לכם את זה במפורש. גם הדס אמרה שלמילצ'ן אין אינטרס בישראל.

ברנור: למעט ערוץ 10 אני יודע שאין לו תשתית ענפה של השקעות.

עו"ד חדד: לא היה לו אינטרס בערוץ 10. זוכר?

ברנור: זוכר שהשקיע הרבה כסף בערוץ. זוכר את המסלול לאורך השנים.

עו"ד חדד: ב-2008 הודיע שאין לו שום אינטרס. אין לו מושב בדירקטוריון. התחלתם לחפש, מסעות חיפוש של ניגודי עניינים ביחס לנתניהו.

ברנור: בדקנו אינטרס של מילצ'ן.

עו"ד חדד: ביחס לתיקון החוק, תושבים חוזרים, שיחת מסדרון, חוק טוב/לא טוב. כל החיפושים אחר נתניהו לא הביאו פעולה שראש הממשלה עשה לטובת מילצ'ן, לא ברשת-קשת, לא בויזה, לא בחוק. שום דבר לא קודם.

ברנור: לא מסכים.

עו"ד חדד: תיקנו החוק?

ברנור: ראש הממשלה עשה סידרה של פעולות.

עו"ד חדד: בוא נבדוק. מה ראש הממשלה עם החוק?

ברנור: ראשית, נבחר ציבור לא מציב את עצמו במצב של ניגוד עניינים. לא משנה אם מיטיב או לא מטיב עם אותו חבר המעמיד אותו בניגוד עניינים.

עו"ד חדד: יש ניגוד עם רעייתו, בנו, עורך דין שלו.

ברנור: גם לי אסור לטפל במשהו של החבר שלי.

עו"ד חדד: פעולה בניגוד עניינים זו לא פעולה פלילית. ביחס לחוק אמרת שנתניהו עשה משהו. מה עשה?

ברנור: ציר הזמן שבסופו נתניהו פנה ללפיד.

עו"ד חדד: מה אמר?

ברנור: אחרי שמילצ'ן דיבר עם ראש הממשלה שהיה אצל לפיד, נתניהו אמר ללפיד שהארכה זו היה טובה. הארכת התקנות זה מומלץ.

עו"ד חדד: הוא אמר שהחוק טוב.

ברנור: משהו כזה.

עו"ד חדד: היה פה יועץ של הכנסת. הוא הסביר שמותר לקדם חוק.

ברנור: במצב דברים זה שהחוק עובר זה אינטרס כלכלי. ראש הממשלה היה בזיקה אישית גדולה עם מילצ'ן.

עו"ד חדד: מה עשה? אמר ללפיד זה חוק טוב.

ברנור: מילצ'ן היה אצל לפיד, אמר לו וואלה זה חוק טוב.

עו"ד חדד: אח של ראש ממשלה, אישתו, אומרת לו תשמע זה חוק טוב, 10 שנים. ראש הממשלה הולך שוב, ואני שם בצד מה לפיד עשה. האם בדקת את השאלות הללו? האם מותר לראש ממשלה או ח"כ לקדם חקיקה שנמצא בניגוד עניינים?

ברנור: אם נבחר ציבור יכול לעסוק בחקיקה התשובה היא כן. במצב דברים זה שמעמיד כריכת יחסים עם החבר שלו ויש פה אינטרס כלכלי זה פסול. בגלל מעורבות וזיקה גדולה מאוד (ברנור פשוט מחרטט בלי להבין).

עו"ד חדד: אסור לראש הממשלה להגיד ליאיר לפיד שזה חוק טוב?

ברנור: נמצא במעורבות אישית גדולה ולכן זה פסול, הקונטקט הוא כזה. יש לו אינטרס כלכלי גדול. מילצ'ן אמר שעדכן את ראש הממשלה.

עו"ד חדד: מילצ'ן אמר שלא ביקש דבר מראש הממשלה. אמר שהנושא עם לפיד.

השופט שחם: הוא לא עוזר פה.

עו"ד חדד: החוק עבר בסוף?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: בוצעה פעולה? יאיר לפיד ביצע פעולה?

ברנור: בסוף לא קודם.

עו"ד חדד: יאיר לפיד מודע לטיב הקשר בין נתניהו למילצ'ן?

ברנור: ידע שיש ביניהם קשר.

עו"ד חדד: אם מודע לקשר, ראש הממשלה אומר לו זה חוק טוב, אתה מבין את החשיבות. בדקתם?

קרן צבירן: זו שאלה משפטית.

עו"ד חדד: מתקדם

בהמשך חוקר חדד את ברנור על נושא הויזה, נושא שהורחב אצל עדים רבים.
בהמשך על הצו הלא חוקי לנתן אשל:

עו"ד חדד: אתה זוכר שהיית מעורב בהוצאת צו האזנת סתר לנתן אשל?

ברנור: הצו פיזית אני חתום עליו.

עו"ד חדד: מי עוד חתום?

ברנור: ראש היחידה, או תנ"צ… זה צ'רלי.

עו"ד חדד: פנינו לפרקליטות. מי אישר האזנת סתר לנתן אשל. זה היחיד בתיק.

ברנור: כן.

עו"ד חדד: כותב אלון בתשובה – פנינו לגורמים הרלבנטיים נעדכן בהתאם. האם פנו אליך בנושא בחודשיים האחרונים?

ברנור: התכוננתי לעדות חודשיים שלושה אחורה. הייתה עמדה זו. לא זוכר אם פנו אליי בפברואר. אבל אחד הנושאים ברענון היה זה. שאלו אותי לגבי האישורים. הנושא עלה אצל היועץ הקודם, אצל ראש אח"מ, אצל היועץ עם עדכונים נוספים. ביניהם עדכון על נתן אשל.

עו"ד חדד: הנושא הוא לא צו לנתן אשל.

ברנור: זה נכלל, היועץ בדרך כלל לא נותן אישורים. אנו מעבירים בקשה.

עו"ד חדד: לפני מרץ 2017 יש לכם חומרים הקשורים לנתן אשל ואתם מעלים בישיבת היועץ. לא היה ולא נברא כל מה שאתה אומר. ליועץ עלה רעיון ואישר להוציא צו? זו טענה לא נכונה.

ברנור: חד משמעית בישיבת היועץ הנושא עלה של נתן אשל.

עו"ד חדד: היועץ אישר להקים עמדת האזנה לאשל?

ברנור: אחרי הישיבה העברנו בקשה לראש אח"מ וקיבלתי אישור מלשכת ראש אח"מ. לא ראיתי אף פעם מסמך של אישור יועץ לפעולה 1, 2, 3, העברתי לראש אח"מ. יש ישיבות עם יועץ, הוא נוכח.

עו"ד חדד: אנו ביום 18.3 מקבלים תשובה מהפרקליטות: "החומרים אינם מצויים בידינו. טרם קיבלנו תשובה, נשיב כשנקבל התשובות". זה כבר חודש ובינתיים לא אומרים שניתן אישור כזה. אנו פנים שוב ושוב. בסוף מקבלים תשובה: "מתנצלים על העיכוב, אישורים אינם חומר חקירה. בית המשפט אימץ את עמדתנו", זה לא נכון.

קרן צבירן: מתנגדת. אין מקור לאישור היועץ, בתוך אישור היועץ נמצא אישור (תשובה לא ברורה).

עו"ד חדד: הדברים הכי ברורים שאפשר. התביעה לא מראה ולא אומרת מי נתן אישור כי לא מצאה. האם יש אישור של היועץ להוציא צו האזנת סתר לאשל?

ברנור: העברתי לראש אח"מ מסמך בהמשך לישיבת היועץ כולל מסמך עם נימוקים. רמ"ח הערכה הכין, זה עובר לראש מפלג מודיעין. ראש מפלג הערכה עובר על החומרים. שניים-שלושה עסקו במלאכה.

עו"ד חדד: מומי משולם – אומר שלא הכיר את הצו.

ברנור: יש ביחידות ניסיון של הרבה שנים. ראש מפלג יודע היטב.

עו"ד חדד: למה הסתירו ממומי, הוא החוקר הראשי בתיק.

ברנור: מידור/רגישות.

עו"ד חדד: מה מידור, מה רגישות? עזוב תוצרים. למה להסתיר ממנו?

ברנור: הליך זה לא היה רלבנטי לחקירה.

עו"ד חדד: איזה מן שיקול? אתה הסתרת? אתה לא גילית למומי

ברנור: כן.

עו"ד חדד: מה השיקולים שהנחו אותך?

ברנור: יש עמדות רגישות שבהן אתה מחליט למדר.

השופט שחם: זו תשובתו.

עו"ד חדד: יש עוד דברים שמידרת את מומי?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: מומי אומר ההיפך, לא לגיטימי להוציא צו מאחורי הגב, זו עמדתו. הוא אמר שלא מכיר אישור יועץ. מומי מגיע לשיחות אצל היועץ? היו ישיבות שאמרת למומי לא להגיע?

ברנור: רוב הישיבות אני הייתי ומומי היה.

עו"ד חדד: תראה מה מומי אומר. אני שואל אותו איך קורה אירוע כזה בתיק שאתה מנהל והוא אומר צריך לשאול את ראש יאח"ה. אני אומר ונשבע שלא ידעתי שיש האזנות לנתן אשל. זה מה שקרה. הוא אומר שמדובר באירוע חריג. מסכים שזו שאלה טובה. נתתי לך הזדמנות לומר אמת. שזה לא עלה אצל היועץ. אתם הוצאתם – המפקד שלך – הוצאתם צו. זה לא עלה אצל היועץ. טענת שאולי כן עלה אצל היועץ. משולם היה ב-99 אחוז מהישיבות ואמר שלא עלה אצל היועץ.

ברנור: חד משמעית נושא אשל ואחרים עלה. אני העברתי. זו ישיבה. לא יודע מה שמע מומי, לא יכול לפרשן.

עו"ד חדד: פרוטוקול של יועץ יש? היה אישור להאזנת סתר?

ברנור: בישיבה לא היה אישור.

השופט שחם: הבנו הנקודה.

עו"ד חדד: יש לך אישור בכתב של יועץ להעלות עמדה של האזנות סתר?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: של מי היה רעיון להעלות זאת?

ברנור: יש דיון פנימי אצלנו, בסוף אצל ראש אח"מ הולכים ליועץ.

עו"ד חדד: תיצמד לשאלה.

ברנור: לא זוכר.

עו"ד חדד: אנו מכירים את החומרים, אין לנו בדל חומר המלמד על מעורבות נתן אשל.

ברנור: היו מידעים בהקשר של אשל.

עו"ד חדד: היועץ לא התיר לכם לקבל חומרים מהדס קליין וחסון ולתפוס טלפונים, אבל כן האזנת סתר נגד אשל?

ברנור: עניתי על הפרוצדורה.

עו"ד חדד: מומי גם יכול לחתום על הצו אבל זה רק למי שיש לו הרשאה וסמכות.

ברנור: מי שמוציא האזנות סתר זה סנ"צ, מי שמכין את הצו זה מודיעין.

עו"ד חדד: פגסוס מוציאים מפלג מודיעין.

ברנור: מה זה פגסוס (הקהל באולם צוחק).

עו"ד חדד: אגף מודיעין שלכם הוציא צווים להאזנות סתר, מי שהוציא זה ראש מפלג המודיעין.

ברנור: לא מכיר.

עו"ד חדד: למה פנית לשרביט ולא למשולם?

ברנור: לא יודע להסביר.

עו"ד חדד: ישבת עם הדס קליין בפעם הראשונה? הייתה שם פגישה לא מתועדת אצל מומי וגם איש מודיעין היה.

ברנור: איש מודיעין לא צריך להיות.

עו"ד חדד: יכול להיות ששרביט היה בפגישה לא מתועדת עם הדס?

ברנור: לא יודע.

עו"ד חדד: למה אין מספר תיק לבקשה הזו על נתן אשל? אין אלף אין אלפיים.

ברנור: לא יודע

עו"ד חדד: יש עוד צווים?

ברנור: צווי האזנות סתר מתוייקים. צווים של מודיעין זה שלהם. אין עוד צווי האזנות סתר.

עו"ד חדד: אולי זה תוייק שלא בתיק שלנו?

ברנור: זה במסגרת תיקי האלפים.

עו"ד חדד: בוא נראה, שיבוש הליכי חקירה, הדחה, לקיחת שוחד, תיווך, קשירת קשר לפשע, אלו העבירות שיוחסו לנתן אשל?

ברנור: זה בצו על סמך החומר.

עו"ד חדד: נתן אשל נכנס לכל זה?

ברנור: התגבשו עליו חומרים. ביקשנו בקשה להאזנות סתר.

עו"ד חדד: מרץ אתם מוציאים, הדחה, לקיחת שוחד, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות אלה אתה החלטת לכלול בצו?

ברנור: הצו הוכן על ידי ראש מפלג. עברתי עליו, ביקשתי להעביר את הצו ליועץ משפטי ולאחרים וקיבלתי אישור.

עו"ד חדד: יועץ ראה הצו?

ברנור: יועץ בתוך היחידה.

עו"ד חדד: האם אתה כללת את העבירות בצו.

ברנור: אם חתמתי אני אישרתי.

עו"ד חדד: לא שאלתי אם אתה חותם.

ברנור: זה תהליך שקורה בכל צו.

עו"ד חדד: מי מכין את הצו?

ברנור: מודיעין, ראש מחלק מודיעין, שרביט. אז הייתה ליאת שניידר. היא מכינה על סמך התשתית וחומרים שיש. היא מכינה וזה מאושר.

עו"ד חדד: בתיק אין זכר לראיות או מידע שקושר את נתן אשל לאיזה מהעבירות האלה

ברנור: נשוא הצו היה תשתית. זה מיוחס לנשוא הצו.

עו"ד חדד: אלו ראיות היו לכם? מרץ 2017, שתף את בית המשפט מה הייתה התשתית?

ברנור: היו חומרים מודיעיניים (של בן כספית כנראה).

עו"ד חדד: תביא לי.

ברנור מגמגם: חשדות על הדחה…

עו"ד חדד: קראת אותם?

ברנור: אם חתמתי אז כן.

עו"ד חדד: אתה זוכר?

ברנור: זה צו רגיש. אני קורא את המסמכים שעליהם מבססים את הצו. ומביאים זאת לבית המשפט עם צרופות. אני קראתי.

עו"ד חדד: מה היה החומר הזה?

ברנור: מודיעין.

עו"ד חדד: מה אמרו?

ברנור: לא יודע אם יכול לפרט. יש רשימת חומרים.

עו"ד חדד: איפה יש אינדיקציה לשיבוש.

ברנור: על 4-5 ידיעות מודיעיניות על חשד, אני החלטתי למדר. אז יש ידיעות רגישות.

עו"ד חדד: למה מידרת את מומי? לא סמכת עליו?

ברנור: סמכתי מאוד.

עו"ד חדד: למה למדר? אם אישרת זה נכון?

ברנור: הכינו תשתית, אני חתמתי.

עו"ד חדד: יש בסעיף 1 הלבנת הון, מה זה? איזו הלבנת הון?

ברנור: זו טעות.

עו"ד חדד: צו כזה רגיש. אתם מכינים בידי אומן מלאכת מחשבת, יועצים, וסעיף ראשון הוא טעות.

ברנור: לא היה חוק איסור הלבנת הון אלא שוחד, זה כן.

עו"ד חדד: ראינו מה קרה עם האזהרות של ראש הממשלה. אתם מגישים בקשה לאשל ואומרים שמתקיימת חקירה וזה לא נכון, השוחד והלבנת ההון? אין חקירה נגד ראש הממשלה בקשר לשוחד, נכון?

ברנור: לא היה שוחד.

עו"ד חדד: כתוב שוחד – טעות. הלבנת הון – טעות על טעות. אשל שימש סמנכ"ל, אחר כך ראש סגל בלשכת רוה"מ, בינואר 2012 הועבר מתפקידו, הועמד לדין משמעתי. למה זה רלבנטי לצו? לספר וללכלך את אשל באירוע שלא קשור לבקשה שלכם?

ברנור: זה חלק שכותבים. זה רקע כללי, אם היה הליך משמעתי, אז בטח.

עו"ד חדד: אשל הודה בהטרדה מינית?

ברנור: היה הסדר, הורחק משירות ציבורי. אם עשה הסדר הודה במשהו, עוד טעות. אבל הודה בדברים חמורים.

עו"ד חדד: לא נכון. אתה טוען בבקשה שלך לעבירות שוחד בקשר ל"ישראל היום".

ברנור: נכון.

עו"ד חדד: אתה אישרת לי שראש הממשלה לא חשוד בשוחד, מי חשוד, מי השותף?

 ברנור: לפי התשתית, העברות כספים משלדון אדלסון, גם למשפחת נתניהו וגם בהמשך השפעה של נתניהו דרך "ישראל היום". נתן אשל היה צינור, מתווך בין שלדון לבין נתניהו ולמשפחה.

עו"ד חדד: המשפחה אשמה? מי נאשם בשוחד?

ברנור: החשדות נגד נתן אשל זה תיווך לשוחד.

עו"ד חדד: אין סיכוי שהיועץ אישר זאת, הוא יבוא לפה.

ברנור: נכון שהצו התבסס על מידע מודיעיני. בהמשך ראש הממשלה לא נחקר על זה.

עו"ד חדד: כי לא אישרו לכם לחקור.

ברנור: לא אישרו.

עו"ד חדד: גם נתן אשל לא אישרו לחקור בנושא.

ברנור: לא אישרו.

עו"ד חדד: גם את שלדון אדלסון?

ברנור: נכון, לא אישרו.

עו"ד חדד: גם כתוב עמוס רגב, גם לא נחקר בנושא.

ברנור: נכון.

עו"ד חדד: אז יש לכם מידע על משהו הרבה יותר חמור מהתיק שלנו, שוחד כסף שלדון לנתניהו, למה לא חוקרים את ראש הממשלה?

ברנור: זה תשתית מודיעינית. אושר לראש אח"מ, החומר הזה, אז הייתה עמדה, בסוף לא היה אישור. אני מדייק עכשיו. רוצה לדייק, הייתי בישיבה, הנושא עלה, העברתי בקשה, קיבלתי אישור מראש אח"מ.

עו"ד חדד: היועץ לא אישר לקרוא שוחד וגם לא הפרת אמונים גם במרץ. זה נושא שאתם חוקרים עליו. היועץ אומר רק אזהרה בנוסח שאמרנו. אז איך אתה מרשה לעצמך לכתוב שוחד?

ברנור: קיבלתי אישור.

בהמשך:

עו"ד חדד: אתם ניפחתם את החשדות בלי היועץ. אז מה שהיועץ התיר, הפכתם חשדות של חוק המתנות או מקסימום מרמה והפרת אמונים לשוחד, שתוכלו לקבל האזנות סתר לנתן אשל.

ברנור: לא.

מה חדש?

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »