מאמרים

היום האחרון לעדותו של תנ"צ כורש (ראיתי לו בעיניים) ברנור

סיום עדות כורש ברנור: הודה שלא איפשרו לו לחקור את "ידיעות אחרונות" וזאת בניגוד לפרסומים הרשמיים של הפרקליטות; החסינות שקיבלו פוליטיקאים מהשמאל מליאת בן ארי: "היחסים בין נוני מוזס לציפי לבני וליאיר לפיד – לא חצו את הרף הפלילי"
כורש ברנור (צילום: אלי ציפורי)

אין ספק, זו הייתה אחת העדויות השערורייתיות של איש משטרה בכיר, עדות שחשפה את שיטות העבודה העברייניות של המשטרה והפרקליטות שעשו יד אחת בתפירת תיקי נתניהו.

יום העדות האחרון הוקדש ברובו לחקירה נגדית של פרקליטת מוזס אבל המשך החקירה הנגדית ע"י עו"ד עמית חדד רק המחיש את השערורייה שכללה הנחות סלב לטיפוסים כמו יאיר לפיד וציפי לבני.

עו"ד חדד: דיברנו על עניין הסרת חסיון. אמרת שרציתם לבדוק עם ויינשטיין אם נתן ייעוץ לראש הממשלה בזמן שהיה סניגורר. ולכן הלכתם וגביתם הודעה ממר ויינשטיין.
לא הייתם חוקרים אם ראש הממשלה אם לא היה מוותר על החיסיון שלו. שאלתם שאלות, אתה זוכר?

ברנור: כן

עו"ד חדד: כשחקרת את ראש הממשלה אתה ביקשת ממנו למשל בחקירה אם הוא מוותר על חיסיון עם דוד שמרון, ויינרוט, ווינשטיין. אתה שואל את ראש הממשלה לגבי ויינשטין וראש הממשלה אמר – שלילי.
זאת אומרת לא הסיר החיסיון. אז באיזה רשות שאלתם את השאלות?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: תיק אלפיים – אתם חוקרים את ראש הממשלה מספר חקירות בתיק הזה נכון? מה היה החשש בתיק אלפיים? מה החשד שחקרתם בתיק אלפיים?

ברנור: חקרנו על נושא של שוחד והפרת אמונים את ראש הממשלה.

עו"ד חדד: למרות שראינו האזהרה

ברנור: האזהרה נוסחה על ידי היועץ המשפטי לא כללה המילה "שוחד"

עו"ד חדד: גם לא רכיבי העבירה.

ברנור: לא זוכר נוסח האזהרה במדויק. אבל הבסיס היה שוחד והפרת אמונים.

עו"ד חדד: מה כתב אישום מייחס לראש הממשלה? מה המבנה המשפטי? מה הטענה כלפיו?

ברנור: מרמה והפרת אמונים ומצג שווא מול מוזס. זה מרכיב האישום. בסופו של יום …

עו"ד חדד: אני רואה החקירות בכלל לא נועדו לבדוק את מה שבסופו של יום כתב האישום טוען על ראש הממשלה. שם בצד את נוני. לא ביקש שוחד, לא סירב, נדמה שזה קו שלא נחקר.

ברנור: המסגרת הייתה שוחד. בתוך היה הפרת אמונים שכללה גם את העסקה. ראש הממשלה טען שלא הייתה לו כוונה לקבל בסופו של יום את ה… היו מפגשים מוקלטים בו המשיכו השיח.

עו"ד חדד: ראש הממשלה צריך להבין שנוני מציע לו שוחד. האם בדקתם האם ראש הממשלה הבין שהצעה לסיקור חיובי, שבכלל סיקור חיובי בזמן אמת בשנת 2014 יכול להיות מתת לצורך קבלת שוחד?

ברנור: ראש הממשלה מבין היטב המבנה של העסקה בינו לבין נוני.

עו"ד חדד: זה מקים עבירת שוחד? הוא הבין?

ברנור: הבין לפני שחקרנו אותו.

עו"ד חדד: אתה לא מבין השאלה. בדקתם עם חברי כנסת אחרים אם מישהו מבין שסיקור חיובי יכול להיות שוחד?

ברנור: איתן כבל. נחקר באזהרה.

עו"ד חדד: האם בזמן אמת בשנת 2014 מישהו הבין / דמיין שסיקור חיובי יכול להקים עבירת שוחד? האם זה דבר שבדקתם?

ברנור: לא

עו"ד חדד: כל הפעולות היו על סמך השיחות המתועדות שם נוני.

ברנור: כן

עו"ד חדד: זה היה לכל המאוחר במרץ. התמלילים שאנו רואים הם ממרץ 2016. הם נמסרו לנו.

ברנור: הקלטות משוקלטות. יש תמלולי קלטות. העברנו את זה, לא הייתי אז, יושבות עם אוזן רגישה ומקלידות – זה בחברת ההקלטות.

עו"ד חדד: אתה הקשבת להקלטות

ברנור: כן

עו"ד חדד: אמרת שהיית מתקן

ברנור: מידי פעם

עו"ד חדד: איפה התמלילים עם התיקונים?

ברנור: אני כשאני שומע והפרקליטות שמעה או חוקר שמע גם איכות השמיעה שומעים מילה נוספת. לא יודע איפה התמלילים.

עו"ד חדד: בראיון העד כתוב שהיה ניסיון… את השמע של הקלטות, למה אין פעולות אלה?

ברנור: פעולה פנימית שלנו בתוך המשטרה.

עו"ד חדד: יש מזכר?

ברנור: לא

עו"ד חדד: למה?

ברנור: לא יודע

עו"ד חדד: לאיזה מעבדה העברתם הקבצים?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: מי החליט להעביר?

ברנור: התבקשנו לשפר האיכות. איכות השמע לא הייתה טובה.

עו"ד חדד: מי נתבקש?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: שני חוקרים וותיקים אצלכם בלהב אמרו שלא מכירים פעולה כזו שנעשתה בקבצים?

ברנור: מי?

עו"ד חדד: אופיר ומקסים

ברנור: לא רלבנטיים

עו"ד חדד: מי מהיחידה עשה זאת פיזית?

ברנור: לא יודע

עו"ד חדד: אנו מקבלים את החומרים בתיק עד השלמת חקירה לא היו קבצים מקומיים בתיק אלא רק קבצים שעברו מניפולציה מסוימת. פילטר. תאריך חדש

ברנור: לא יודע מה זה מניפולציה.

עו"ד חדד: למה לא היה בתיק הקבצים המקוריים?

ברנור: לא יודע

עו"ד חדד: באיזה תכנה השתמשתם לפילטר?

ברנור: אני לא איש מקצוע. זה לא החוקרים שעושים זאת.

עו"ד חדד: אישרת שהתמלילים הם הראיות המרכזיות וגם הגרעין עד הקליפה ד-פקטו. אני אומר לך שבכל חקירת ראש הממשלה הצגתם לו רק כמה קטעים קצרים מהפגישות. אולי ארבעה קטעים. למה?

ברנור: אני מציג הקטעים הרלבנטיים במסגרת הזמן הרלבנטית

עו"ד חדד: ראש הממשלה ביקש ממך פעם אחר פעם לקרוא… אמרת שאין זמן.

ברנור: הוא אמר לי

עו"ד חדד: אלמנט הזמן, תירוץ הזמן, אמר שיבטל את הלוז

ברנור: אז אמר. תמיד היה מישהו בצד ו

עו"ד חדד: למה לא ניסית? היית אומר סיימנו החקירה.

ברנור: בכל החקירות בוחר הקטעים הרלבנטיים לקבל ממנו הגרסה.

עו"ד חדד: לשיטתך יש שיחה בין שני צדדים שהיא הראייה הגרעין עד המעטפת ולמרות שראש הממשלה מבקש לקרוא, לראות קונטקס ואתה מבטיח לו, אתה אומר אנו רק נקבע הסדר. ולמרות הבטחה זו עדין אתה לא חייב להציג לו הכל?

ברנור: בחקירות שהייתי מעורב בין אם קטע אחד או עשרות קלטות לא נתתי לאף אחד לקרוא מהתחלה עד הסוף, רק כמה חלקים נתתי לו כדי לתת גרסה

עו"ד חדד: הצגתם לו קטעים / קטעים מחוץ להקשר / קטעים שאם קוראים ההקשר מבינים שהמשמעות היא הפוכה ממה שניסיתם לאלץ את ראש הממשלה להודות.
לא זוכר גם מטבע הדברים שיחה שהייתה כמה שנים לפני שחוקרים, לא זוכר מילה במילה אמר – תנו לי לקרוא.

ברנור: הוא טוען שלא שמע השיחות. אבל הוא יזם. שמענו הגרעין הרלבנטי כדי לתת לו את הגרסה שלו

עו"ד חדד: לא צריך להראות לראש הממשלה מה זה משנה בכלל… בחקירה מיום 5/1 אתם מציגים לראש הממשלה קטע שנוני מ…

ברנור: מישהו נתן השם

עו"ד חדד: אתם מציגים לו מהשיחה הראשונה ואתם אומרים מי שנותן השם זה ראש הממשלה. אבל אתם לא מציגים לראש הממשלה שבשיחה השנייה ביניהם אומר יש שיח שלם ששם נוני אומר "אמרתי לך כמה פעמים שמישהו יכתוב דעות. ביבי אומר זה לא בשליטתך"… ראש הממשלה אומר לו זה זניח זה לא העיקר.
נוני אמר לו תביא כותב ונתניהו לא עושה זאת תקופה ארוכה הוא חושב שזה זניח ואתם לא מציגים את כל הטקסט. גם לא הרעיון. רק באופן סלקטיבי – למה?

ברנור: בשיחה הראשונה היה שיח ארוך לגבי הכותבים

עו"ד חדד: אתם מציגים לראש הממשלה תמונה כאילו בין החקירה הראשונה לשנייה ידיעות אחרונות תקף את בנט.

ברנור: הייתה כתבה בווינט על בנט

עו"ד חדד: כתבה אחת

ברנור: זה מה שרצה נתניהו שיתקפו את בנט הוא רוצה שיתקפו היריבים שלו.

עו"ד חדד: זה גם לא נכון. קח את התמליל.

השופט עודד שחם: תוכן הדברים מדבר בעד עצמו.

עו"ד חדד: מותר לכם לצטט דברים לא נכונים מתמליל ראש הממשלה. אם אומר נוני לר"מ – ביקשת .. 5/1 התמליל שיחה שנייה יש בדיוק משהו אחר אומר נוני: אתה מבין… למרות התקפות נושא בנט טופל.
ביבי אומר לו – בנט זה ענין שלך. ביבי אומר – אני לא אמרתי שהם מטרידים אותי. הציטוט לא נכון. ביבי לא אומר ביקשת – קיבלתי. ראש הממשלה אומר לו זה לא קשור אליי. ראש הממשלה אומר לא ביקשתי שתטפל. משמעויות הן שונות לגמרי. יש חשיבות למילים האלה.

ברנור: בקונטקסט השיחה היה שיח לגבי בנט. מוזס חוזר ואומר טיפלתי

עו"ד חדד: מומי שואל אפשר להשמיע… ואז מישהו שואל מה אתה משמיע. דני אומר – מקטע 5. מה זה מקטע 5? 1,2,3,4 למה לנו אין מקטעים אלה. מי חילק?

ברנור: הכנו חקירה. מקטעים של תמליל והשמעה.

עו"ד חדד: מאיזה דף שאלתם את ראש הממשלה?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: אני אומר לך

ברנור: אני מכין חקירה

עו"ד חדד: היה לכם דף עם ציטוטים מפרקליטות?

ברנור: לא נכון

עו"ד חדד: אני מקריא לך – מומי חוקר את ארי הרו – אומרים שם על דף "ציטטות נבחרות" דני יופה הודה בזה. אתה מכיר?

ברנור: לא

עו"ד חדד: למה לא צירפתם לחומר שנדע גם?

ברנור: המקטעים זה התמליל. התמליל ארוך. אתה מכין קטעים בין אם זה לשמע. ומונה כל מקטע

עו"ד חדד: למה לי אין את החומר? מי החליט אילו קטעים להשמיע ?

ברנור: הצוות מומי דני, אני, אני התכוננתי גם לחקירות ראש הממשלה

עו"ד חדד: אתם לראש הממשלה לא הצגתם התמליל למרות שביקש ואמר שיש לו זמן גם לנוני לא הצגתם התמליל. לנוני לא הייתה לו בודאי הגבלת זמן. מישהו אחר כן קיבל התמלילים המלאים. זוכר? התמלילים נשאו כנפיים, הפיצו תמלילים בין נוני לראש הממשלה זוכר?

ברנור: כן

עו"ד חדד: כל ערב מהדורת חדשות (מתכוון על ההדלפות לגיא פלג).

ברנור: כן. הכרתי בזמן אמת

עו"ד חדד: הפריע לכם? שמחתם / אושר

ברנור: אני לא שמחתי מזה

עו"ד חדד: הדלפה זה אסור

ברנור: לנו אין קשר.

עו"ד חדד: להגנה אין החומר זה היה ברור לך

ברנור: בשלב ההוא…

עו"ד חדד: אנו יודעים שמדובר בהדלפה, אתה אומר נעצבת…

ברנור: זה לא דבר שתורם לחקירה. אלא דבר פסול.

עו"ד חדד: למזלנו אתה מפקד בכיר במשטרה, אני ונועה שומעים על זה וגם השופטים. להגיד "מצטער"? אתה מפקד בכיר מה אתם עושים ביחס לזה? ראייה רגישה. ראש ממשלה –  לא מציגים לו למרות שהוא מבקש

ברנור: אני בכיר במשטרה, לא זוכר שנפתחה חקירה על הדלפות מתיק חקירה או יועץ משפטי. זה לא מסמכותי. כאשר צריך להביע דעה אני מביע

עו"ד חדד: זו בעיה. עם אריאל שרון חקרתם ומצאתם

ברנור: אני אומר את עמדתי

עו"ד חדד: ביקשתם לפתוח בחקירה

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: יריב לוין שלל הטענה ביחס לפגישה

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: הצגתם לראש הממשלה

ברנור: ראש הממשלה זכר. זה מה שהפתיע אותנו

עו"ד חדד: אתם למעשה חקרתם את נוני על זה שהציע סיקור חיובי בתמורה לקידום החקיקה.

ברנור: כן

עו"ד חדד: זו טענה שחקרתם. זו לא נכונה. אתם חוקרים את ארי ביום 5/7/14 מספר על מנכ"ל ערוץ 10 שרשבסקי שמגיע לראש הממשלה, ערוץ 10 היו על סף חובות. סגירה. ורשבסקי מגיע, אומר נפגשתי אתו כמה פעמים (עם נתניהו) נאמר על ידי ורשבסקי שבפגישה עם ביבי – אם תעזור לא תצטער. יהיה שינוי. ביקשו עזרה רגולטורית. לא חקיקה. נתניהו סירב.
הסיקור כלפי נתניהו השתפר. זה מה שמנסים. למה לא עצרתם את ורשבסקי? מישהו שהציע שוחד לראש הממשלה? כמו נוני. מה זה לא חמור? למה לא עשיתם כלום?

ברנור: יש הבדל בין שתי קלטות… יש כאן שתי הקלטות המדברות בעד עצמן.

עו"ד חדד: מה ההבדל?

ברנור: לא כל שיח צריך להיות… בסוף הוחלט שלא אז לא.

עו"ד חדד: מעולם לא הוחלט שלא. לא נתתם דעתכם לנושא

ברנור: כל דבר היה באישור. אפילו חידשנו תוקף הצו פעמיים שזה היה איפה שהוא אחורה.

עו"ד חדד: 21/12 מוציאם שוב צווים לנוני וידיעות – למה? אבל הצווים בתוקף?

ברנור: לא זוכר. אני סברתי שצריך. לא זוכר למה…

עו"ד חדד: נוני נחקר לראשונה, בחשד לשוחד, לא מימשתם הצווים

ברנור: סברתי שצריך לעשות חיפוש. לעכב אותו והחלטה הייתה אחרת. מעולם לא עשיתי אדם שחשוד בשוחד בלי חיפוש.

עו"ד חדד: החידה ממשיכה להיות מוזרה הוצאתם שוב צו חיפוש פעם שלישית. גם הפעם לא מציגים את הצו 3 פעמים מוציאים צווים. פברואר אתם מקבלים אישור להוציא צו ואותו יום לא מקבלים אישור לממש הצו.

ברנור: זה התפתח מחקירת נוני. בנסיבות אלה סברתי שחייב לעשות חיפוש. שלחתי מישהו להוציא את הצו. פלאפון בהסכמה.

עו"ד חדד: הוצאתם צווים בלי אישור יועץ ואחר כך אומרים…  דיברנו על מעורבות של מני יצחקי בניהול התיק וגם מעורבות ריטמן, מה הייתה המעורבות של אלשייך?

ברנור: זה נעשה בדרך של פגישה אחת לחצי שנה מספר חודשים, המפכ"ל היה מגיע ללהב

עו"ד חדד: שמעת שאפשר להגיש כתב אישום נגד חברות ולא רק נגד אנשים בשר ודם?

ברנור: מכיר

עו"ד חדד: מבנה החשד שאתם בודקים זה למעשה מה שכתוב בכתב אישום שנוני קידם והטיב עם ידיעות אחרונות

ברנור: אינטרס לקדם

עו"ד חדד: בדקתם הטענה על סיקור נתניהו בידיעות בזמן בחירות?

ברנור: לא

עו"ד חדד: אם אומר לך שאם הייתם בודקים טיפה, נתניהו עשה מהלכים מובהקים שלא יכלו להיות קשר בין הסיקור לבין השיחות, מובהק נגד מוזס, על הראש של נוני, לחשוף את נוני ברבים. ראש הממשלה גם מספר על כך.

השופטת פרידמן-פלדמן: אין צורך.

עו"ד חדד: במהלך החקירה שלכם האם בדקתם שעולה קשר בין פוליטיקה ותקשורת, זה מאוד מורכב

ברנור: ברור

עו"ד חדד: האם בדקתם לא רק את הצעת החוק הזו שיש שיחות מוקלטות אלא הצעות חוק קודמות של ישראל היום?

ברנור: 2010 היו הצעות חוק. התחיל בשנת 2009 – לא בדקנו

עו"ד חדד: יריב לוין אמר לכו תבדקו

ברנור: לא בדקנו. הוא אמר אני זוכר.

עו"ד חדד: לא עשיתם עם זה כלום. ציפי לבני דיברה עם נוני מוזס.

ברנור: דיברו גם אחרים

עו"ד חדד: לא בדקתם תוכן השיחות

ברנור: למשל כבל סיפר לכם בפירוש. עוד מעט נדבר על כבל. ציפי לבני לא שאלתם אותה על טיב השיח?

ברנור: היו לנוני שיחות עם כל מיני חברי כנסת. אם חצה את הרף לחקירה פלילית – לא

עו"ד חדד: שרת משפטים היא יו"ר לחקיקה, מקבלת חוות דעת כלכלית מנוני ומשמשת כצינור כלשונה, ידעת?

ברנור: זה אני זוכר

עו"ד חדד: יש מחקרי תקשורת המדברים על שיח מאוד אינטנסיבי ואתם לא בודקים?

ברנור: זה לא חצה (את הרף הפלילי)

עו"ד חדד: לא בדקתם את הקשר? אם הייתם בודקים הייתם רואים שזה חצה את הרף. לשיטתך יש ענין של סיקור. אנו בתקופת בחירות. גם ציפי צריכה סיקור חיובי.
בעלים של עיתון שיש לו השפעה מהותית על טיב הסיקור הוא מקבל שירותי וי. אי פי פלוס. מוסר חוות דעת, במקום שיעבור במקומות הנכונים, היא אומרת שהמייל שלה קיבל חוות הדעת והיא הייתה צינור והיא מוסרת לייעוץ המשפטי. במקביל מקבלת סיקור מאוד חיובי. אתה אומר שזה לא מספיק כדי לחקור?

ברנור: אני לא חשבתי. גם אחרים לא חשבו

עו"ד חדד: לפיד גם מגיע לחקירה בעניין נוני וזה גם לא עניין אתכם. גם לא אחרים. זהבה גלאון קיבלה פנייה, זה לא עניין אתכם לבדוק.

ברנור: זה נסגר בסוף.

עו"ד חדד: אצל איתן כבל קורה דבר מאוד משונה. הסיקור שלו כשהוא מגיע להתלונן על הסיקור שלו אצל עורך ידיעות "שוחטים אותו בידיעות", כבל יוצא משם עם משימה קדושה לקדם ישראל היום.

ברנור: זוכר שכבל מגיע לרון ירון

עו"ד חדד: הוא יוצא והולך לקדם את ישראל היום

ברנור: זו לא משימה קדושה. יוצא עם משימה.

עו"ד חדד: כבל סיפר "שוחטים אותי" מקריא את הדברים בין כבל לבין החוקר. כבל לפי מה שאנו רואים בחקירה שאם היו מעמיקים בה טיפה, שבא להתלונן על הסיקור, בא אליך לספר. משם אחר כך מתחיל לקדם חוק ישראל היום – האם נכון?

ברנור: נכנסתי לחקירה ומשהו לא הסתדר לי. היה שם צירוף מקרים שהיה צריך להמשיך. הגיע לפגישה עם רון ירון וכמה דקות אחרי לחץ יד עם נוני במסדרון. אחרי כמה ימים יש סיפור ואחר כך ישראל היום חשבתי שצריך להעמיק עם זה.

עו"ד חדד: אתה אומר בשפה מאוד עדינה

ברנור: לא יצא מזה הנחיות לנוני

עו"ד חדד: אנו יודעים שניסית לחקור את כבל איך טיוטת החוק הגיעה אליו ההוא שיקר

ברנור: אמר גרסאות שחייבות בדיקה, היו 2 חקירות וגם המשך בדיקה של מחקרי תקשורת והתקשרויות ענפות. הגענו לסברה שכבל קיבל עזרה בהצעת החוק מגורמי, נוני על סמך מחקרי תקשורת גם נפגשו כמה פעמים. המשכנו לחקור. אחר כך חקרנו באזהרה. באישור היועץ.

עו"ד חדד: תשובות כבל היו כאלה ואחר כך אמרת לו – לא נכון. כל גרסה שמסר התבררה כלא נכונה

ברנור: המון גרסאות

עו"ד חדד: זה לא היה נכון כל גרסה. אז המלצת לחקור את כבל באזהרה

ברנור: המלצתי להמשיך הבירור. אחרי חודשים ארוכים היועץ נתן אישור לחקור באזהרה.

עו"ד חדד: פורסם ציוץ שאומר ביום 18/1 "חקירת כבל נועדה  למנוע לזות שפתיים אין פה באמת  משהו פלילי". האם אתם בהמלצות המשטרה המלצתם להגיש כתב אישום?

ברנור: אני לא סיכמתי

עו"ד חדד: מה ההבדל בין סיקור של כבל לעומת נתניהו? כבל קידם, קיבל סיקור.

השופט שחם: העד אמר לעניין כבל

עו"ד חדד: איך יכול להיות שבין השנים 2015-17 כל סביבת ראש הממשלה נחקרה?

ברנור: היו חשדות נגד אנשים בלשכתו. אני אחראי על הלשכה?

עו"ד חדד: דיברנו על החקירה של פרח לרנר יש גברת בשם עילם יש חומרים מפלאפון שקיבלה מהגב' לרנר. אתה זוכר החומרים?

ברנור: ככל שהיה מיצוי ראיות מהטלפון. לא יכול לזכור.

אחרי סיום חקירתו של כורש ברנור על ידי עו"ד עמית חדד נחקר ברנור על ידי פרקליטותיו של נוני מוזס.

בחקירה הנגדית עלתה שוב התהייה מדוע הושמעו למוזס, כמו לנתניהו, רק קטעים בודדים מתוך השיחות ולברנור שוב לא הייתה תשובה לכך.

הנרטיב של מוזס הוא, כפי שעלה בחקירות הקודמות, שנתניהו הוא זה שניסה לחסל אותו דרך "ישראל היום".
כשנשאל ברנור מדוע לא נבדקה הטענה הזו הוא אמר שלא קיבל מנדט לכך, בדיוק כמו שלא קיבל מנדט לבדוק את הקשרים של ידיעות אחרונות ונוני מוזס עם ציפי לבני, יאיר לפיד ועוד (שזה דבר הרבה יותר משמעותי).

הרי שלדון אדלסון ז"ל הכריז מראש שרצונו לשבור את המונופול של מוזס באמצעות חינמון (שזו זכותו כאיש עסקים) ואילו מוזס, במצוקתו, ארגן חקיקה לאינטרסים שלו תוך שהוא מצ'פר את מדמי החקיקה בסיקור אוהד. תן וקח קלאסיים.

בכל מקרה, וכתבתי זאת אין ספור פעמים, תיק 2000 הוא קשקוש אחד גדול משום שהוא מעלה על המסלול הפלילי תהליך חקיקה לגיטימי תוך שהוא מלביש עליו את שיחות נתניהו-מוזס, שלא ממש מעידות על עסקת תן וקח.

עוד נפיחה של ליאת בן ארי ושי ניצן.

מה חדש?

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »