מאמרים

מופע האימים של כורש ברנור (חלק ב')

המשטרה והפרקליטות חרגו מאישורי היועמ"שים וינשטיין ומנדלבליט ופעלו בניגוד לחוק; המשטרה מרחה את הפרשה החמורה של הרומן בין אבי רוטנברג לג'ודי ניר מוזס למרות ניגוד עניינים חמור; המשטרה והפרקליטות עדכנו את מנדלבליט על גביית עדות מבן כספית רק חודשיים אחרי
כורש ברנור (צילום: אלי ציפורי)

חלק א של עדות כורש ברנור עלה היום ביומן הבוקר 09.04.2024. הנה החלק השני:

עו"ד חדד: מתי הגיעו חומרים מודיעיניים

ברנור: תחילת 2016. מספר כמותי לא זוכר. אך יותר מאחד

עו"ד חדד: חומרי מודיעין זה לא אלף ישן

ברנור: נכון

עו"ד חדד: אלו נושאים של תיק אחר, איזה?

ברנור: 1500 ו-1501.

עו"ד חדד: אתה לא יחידת מודיעין.

ברנור: נכון

עו"ד חדד: ויינשטיין אישר לבדוק את טובות ההנאה, ביבי טורס, 30 טיסות?

ברנור: מה שאני התייחסתי וראיתי זה נושא הנסיעות. בתוך הנסיעות יש גם חשדות של טובות הנאה

עו"ד חדד: מה נכון? ניתן אישור לפני או אחרי 26.6?

ברנור: ניתן כותרת "על טובות הנאה" גם מתנות שאושרו וגם נושאים שלא אושרו.

עו"ד חדד: לפני כן לא היה אישור וביום 26/6 ניתן אישור. או היה אישור לפני ואז חזרו על האישור

ברנור: אני יודע שניתן דרך ראש אח"מ אישור של היועץ על פעולות מסויימות. ביום 26 התכנסנו לפעולות יעם עוצמה יותר גדולה. ואז ניתן אישור היועץ על נושאים שנבדקים / נושאים שלא נבדקים

עו"ד חדד: אין אישור של מנדנבליט על טובות הנאה, בן כספית וכו'. אתה ראית אישור?

ברנור: אם ראיתי אישור של היועץ המשפטי לממשלה – לא

עו"ד חדד: פרקליטות כתבו שמי שהורה לחדש את הליך הבדיקה בעניין הנאשם המכונה אלף הישן זה היועץ ויינשטיין ולא מנדנבליט ואתה אומר ביבי טורס נתן אישור היועץ – ולא אלף הישן

גילדין – מתנגד. מאיזה תאריך זה

חדד – נציג על הלוח. כבר בדקת בעבר. הסתכלת ואמרת. היועץ עודכן לחדש הבדיקה בהמלצת קודמו. מציג את המסמך. ואז רצו לאן שרצו. האם אתה עומד על כך?

ברנור: הנעה של תהליך היה בינואר

עו"ד חדד: ויינשטיין אישר אלף הישן או לא?

ברנור: כן

עו"ד חדד: אלף הישן זה רק ביבי טורס אתה בטוח?

ברנור: אלף הישן זה מה שהיה בתחילת הדרך ינואר וקדימה נושא הנסיעות ובתוכם גם חשדות 1,2,3, רישום כוזב, זיוף וכו'

עו"ד חדד: בוא נראה רשימת חומרי החקירה של אלף הישן . בית משפט עליון הורה לבחון אלף הישן אז גם הודעות של בן כספית וסני סנילביץ (יועץ של נתניהו לשעבר) הוגשו. האם אלף הישן כולל בן כספית או לא?

ברנור: תראה, הודעת בן כספית כללה מספר נושאים. אחד מהם היו קשורים לזיקה כזו או אחרת לאלף הישן

עו"ד חדד: יש רשימה אחרת של 1500 או 1501

ברנור: אני לא ערכתי את הרשימה

עו"ד חדד: פעולות שנעשו בעקבות בן כספית זה ממשיך מתוך 1501

ברנור: יש חופפים בזיקה ישירה לאלף הישן ויש חומרים שעומדים בפני עצמם

עו"ד חדד: יש רשימת חומר חקירה של 1500 ויש 1501

ברנור: 1500 זה קובץ של ידיעות מודיעיניות.

עו"ד חדד: יש 1501 בן כספית ופעולות חקירה שנעשות בעקבות חקירת בן כספית

ברנור: לגבי חומרים מודיעינים שהיו… היה קלסר אחד

עו"ד חדד: מה שאתה אומר לא נכון, תבחר גרסה ותתמיד בה. יש רשימה של תיק אלף הישן. פעולות תיק חקירת 1500 נמצאות כאן או לא? צריכות להיות כאן או לא?

ברנור: אמרתי הודעת בן כספית היו בה כמה נושאים אז כן.

עו"ד חדד: אני שואל אותך שאלה. הנה הרשימה של אלף הישן. האם הרשימה הזו היא רשימה שממצא את כל מה שעשיתם ב-1500 וב-1501? אני אומר לך שהתשובה היא לא. אני אומר שיש חומרים נפרדים מ-1500 ו-1501

ברנור: מה שאני עובר פה זה חומרים של גם גם וגם

עו"ד חדד: למה פיצלתם את 1500

ברנור: בעקבות פעולות מודיעיניות הייתה חקירה

עו"ד חדד: כל תיק עומד בנפרד

ברנור: אני רואה זאת אחרת. בתוך התהליך יש דברים שמתפתחים. אני אומר איך אני רואה את זה. יש הנעת תהליך. מצטברים דברים נוספים. אני לא עושה הפרדה מלאכותית עכשיו

עו"ד חדד: יש פלא דוק – זו מערכת ממוחשבת

ברנור: למיטב ידיעתי זה בפלא דוק

עו"ד חדד: בפלא דוק אוכל לראות איזה פעולות חקירה נעשו?

ברנור: זה פעולות מודיעיניות.

עו"ד חדד: אתה אומר שיש חומרים שלא מאלף הישן?

ברנור: עוד פעם. אני מסתכל מזווית של מפקד יחידה. אני לא יורד לרזולוציה של כל דף ודוח. התהליך הניע בינואר, מתפתחים דברים ויש תהליך מסודר. הכל מתועד

עו"ד חדד: אתה בורח מטענה על בן כספית. מטה בחירות נוסף זה אלף ישן אמרו בפרקליטות. היועץ ויינשוטיין שלל קטיגורית אישור לחקור את אלף הישן

ברנור: אני אומר דברים שיודע קצת יותר מהחוקר שלו. התהליך היה מול היועץ

עו"ד חדד: לא היית במועד הזה

ברנור: אני קורא מסמכים

עו"ד חדד: גם אנו יודעים לקרוא מסמכים. מבקשים את המסמכים. פעם אחת נדליק האור בחדר הזה. אתה כן היית אצל היועץ ביום 20/4 והיועץ מעולם לא אישר פעולות אלה שאתה מדבר עליהם עכשיו עד לאישור הראשון ביום 26/6

ברנור: הייתי מפקד היחידה. יש לי אחריות, תסמוך על מה שאני אומר לך

עו"ד חדד: היית מפקד היחידה

ברנור: ממאי

עו"ד חדד: אפריל מאי. במהלך חקירת ארי הרו בדצמבר בזמן חקירה, קמין ניסה לשכנע אותו להיות עד מדינה. כשאתה נכנסת לתפקיד אתה ידעת שיש מגמה, כיוון להפוך את ארי הרו עד מדינה נגד ראש הממשלה, זו הייתה כוונת היחידה החוקרת שלך.

ברנור: ביום 14/7 זו הייתה הכוונה. זו הייתה אחת המטרות. מתי בדיוק לפני 14/7. בין הכניסה שלי לתפקיד עד ליום 14/7 לעשות את ארי עד מדינה באישור היועץ

עו"ד חדד: מתי אתם חושבים להפוך את ארי לעד מדינה?

ברנור: יש מקבץ ישיבות יועץ.

עו"ד חדד: מתי אתה שומע על הרצון להפוך את ארי עד מדינה?

ברנור: יש ישיבות יועץ. בישיבות מיום 26/6 ואילך מדברים על 2000 ושאר הנושאים והישיבה הייתה ביום 13/7 יום לפני גובש המתווה

עו"ד חדד: לפני 26/6 שמעת על הפיכת ארי לעד מדינה?

ברנור: עם כניסתי לתפקיד סימנתי המשך תהליך חקירה. היועץ אישר את המתווה בסוף

עו"ד חדד: ערן קמיר מנסה להפוך את ארי עד מדינה – זאת אתה לא מכיר ואתה חושב אותה מחשבה להפוך את ארי לעד מדינה? זה מקרה?

ברנור: נכנסתי לתיק חקירה של ארי. אסור לי להגיד את התשתית אבל הייתה מוצקה מאוד.

עו"ד חדד: מה שאתה אומר לא נכון בעליל

ברנור: אני קראתי את התיק ואתה לא קראת את התיק. זה לא חומרים באוויר. זה על סמך מה שקראתי

עו"ד חדד: בתיק של ארי הפרטי, ארי לא יכול להיות עד מדינה כי הוא חשוד עיקרי נכון?

ברנור: גבולי

עו"ד חדד: אתה חשבת להפוך את ארי…

ברנור: אל תכניס לי מילים לפה

עו"ד חדד: אלה מילים שלך

ברנור: אני לא אוהב את זה… אתה נכנס לתפקיד, אתה מתכונן לישיבות היועץ, יוני יולי ואז נקבע מתווה והעמדה שלי להמשיך בכיוון הזה

עו"ד חדד: לפני 26/6 איזה עדים חקרתם בכל התיקים של ראש הממשלה

ברנור: לא זוכר. למיטב זכרוני לא היו הודעות משמעותיות.

השופטת פרידמן-פלדמן: אלו תיקים חקרתם?

ברנור: נכנסתי לתפקיד היו שלושה נושאים מרכזיים על השולחן. נתבקשנו להכניס תוכנית בדיקה. מתווה היועץ נקבע

השופט בר-עם: היו פעולות חקירה לפני אותו מועד?

עו"ד חדד: מה יקרה בהמשך החקירות, נלך איתך בצעדי תינוק. 25/6 זה תאריך אישור אצל היועץ. איזה פעולות חקירה ביצעתם בעניין ראש הממשלה? בכל התיקים?

ברנור: לפני 26/6 אני אישית עם הצוות לומדים החומרים. חלק הודעה של בן כספית. מכינים תשתית

השופטת פרידמן-פלדמן: לפני? בין מאי לבין 26/6

ברנור: לא היו גביית הודעות רבות אם בכלל. היה לימוד חומר. הכנת תוכנית ליועץ ולראש אח"מ ולאחר מכן בוחנים החומרים. מקבלים אישור לעבור שלב לגביית הודעות ונחקרים כולל ארי

עו"ד חדד: איזה הודעות גביתם?

השופט בר-עם: העד אמר "אם בכלל"

השופטת פרידמן-פלדמן: אמר שלא הייתה גביית הודעות

ברנור: למיטב זכרוני לא היו הודעות, אם בכלל. לא היו הודעות.

עו"ד חדד: אז לא היו הודעות?

השופטת פרידמן-פלדמן: זו תשובתו

עו"ד חדד: בן כספית לא מעיד כעד רגיל, לא מביא מידע מידיעה אישית.

ברנור: בא למסור הודעה עם מספר נושאים רלבנטיים, היו מספר נושאים רלבנטיים שאושרו. שאלת האם מביא החומר אלינו? אני לא שאלתי בתוך ההודעה מאיפה הבאת? קראתי ההודעה.

עו"ד חדד: כתוב מה מקור המידע?

ברנור: לא זוכר מה כתוב בדיוק בהודעה שכללה מספר עמודים. מניח שהוא בא עם חומרים שגיבש לעצמו

עו"ד חדד: הודעה יחידה בתיק של בן כספית, אתה עושה עליו לימוד. האם הודעה זו כוללת מדעים, תיאור עובדות באופן אישי שנחשף בן כספית או כעיתונאי?

ברנור: מניח שבן כספית הביא חומרים שהוא אסף

עו"ד חדד: איך יכול להיות שאחרי בן כספית, פעולה ראשונה שאתה רוצה לבצע בתיק זה להפוך את ארי לעד מדינה? לא גבית הודעות מה שיש לך זה מדעים מודיעיניים. מה שאתה עושה ומחשבה ראשונה בתיק זה להביא את ארי להציע לו להיות עד מדינה.

ברנור: לא נכנסתי בסערה ביום הראשון. קראתי חומרים, נכנס לתפקידי כסופה. זו חובתי. אבל אנו הכנו החומרים, הבאנו ליועץ, גיבשנו פעולות חקירה.

השופטת פרידמן-פלדמן: איך לפני שהיה לך משהו הפכת את ארי לעד מדינה?

ברנור: היה לי חומרים מודיעיניים המתייחסים לארי.

עו"ד חדד: זה הספיק

ברנור: חשדות חמורים מאוד

עו"ד חדד: יש לך מעט חומר

ברנור: אני לא יוצר. יש חומרים המדברים בעד עצמם. חומרים מודיעיניים, ידיעות מודיעיניות. אז בעיני זה היה חמור, יחד עם ארי אישר היועץ. הכל כפוף לאישור היועץ. אני כפוף ליועץ. תכנית חקירה עושה היועץ ולא אני.  

עו"ד חדד: קמין התראיין אצל אילנה דיין, גם הוא רצה להפוך את ארי לעד מדינה וגם אתה

ברנור: לא אני. היועץ. תדייק. אתה תדייק – מרים את הקול.  אתה מכניס מילים באופן סמוי. אל תכניס היגדים ברורים בתוך השאלה. זה מה שאתה עושה וזה פסול.

עו"ד חדד: אמרת מנדנבליט רצה להפוך את ארי לעד מדינה. בתכנית עם אילנה דיין מספר גם קמין – "יודע שיש לו תפו"א לוהט. ערן אומר שכשהוא קורא התמליל זה עדין לא המסכת השלמה. אומר שנחשף לתמליל בין נוני לנתניהו. ידעת שקמין קיבל תמליל השיחות?

ברנור: התמלילים היו מוכנים במרץ. סביר שקמין עדכן אותי אז גם קרא התמלילים

עו"ד חדד: הוא מדבר על תמליל ראשוני / חלקי – אתה יודע על מה מדבר?

ברנור: קיבלתי גם תמלילים. אני קיבלתי תמליל מלא.

עו"ד חדד: מתי קיבל ערן קמין את התמליל לראשונה?

ברנור: התמלילים היו מוכנים באזור מרץ

עו"ד חדד: לפני מרץ היה לקמין תמליל. ראית משהו בחומר בהקשר הזה?

ברנור: מסתכל על תאריכים – החומר של הישיבות והפרוטוקולים שלנו זה היה במרץ. הבנתי שקיימות שתי קלטות. זה דבר סופר רגיש. בצדק יש מעגל סוד מאוד מצומצם מאוד מאוד

עו"ד חדד: מה נאמר לך על הדרך בה אותרו ההקלטות?

ברנור: מערן? היתה חקירת הפרטית של ארי הרו, במהלכה נתפסו בין השאר גם פלאפון של ארי, הטלפון הוחזר לארי או לאחיו.

עו"ד חדד: זה לא בתקופה שלך

ברנור: ממה שראיתי וקראתי. פנה ארי הרו באמצעות עורך דינו לגורמי אכיפת החוק, פנה לשי ניצן ומסר שיש בפלאפון שתי שיחות התקבל אישור לצו הרחבה, איתור שתי השיחות. היה על דעת היועץ ואז שמענו.

עו"ד חדד: ארי פונה באמצעות אדם שלישי לשי ניצן ואומר לו שיש לו השיחות האלה?

ברנור: כן. הטלפון שהיה ברשות המשטרה

עו"ד חדד: למה ארי פנה באמצעות אדם אחר? למה פנה לשי ניצן?

ברנור: ממה שאני הבנתי…

עו"ד חדד: זה אירוע לא שגרתי. למה פונה לשי ניצן

ברנור: רצה שיסגרו לו את התיק

עו"ד חדד: זה חלק מהרצון להיות עד מדינה

ברנור: בתוך הדברים שהובאו היה באמצעות גורם שאסור לדבר עליו פירוט על השיחות, טיבן, איכותן, והוא ציפה שמשטרת ישראל תקל, תסגור התיק

עו"ד חדד: כל זה בניגוד גמור להצהרות הפרקליטות גם במסגרת הבקשות וגם בעתירה לגילוי ראיה. נא לדייק. אתה יודע שזה מה שהיה? דיברת על זה עם ארי

ברנור: ישבתי בישיבות עם יועץ. שם נאמר במפורש מסוג עדי מדינה שרוצים לאכול העוגה. לא רוצה עד מדינה אבל רוצה הקלה משמעותית בתיק

עו"ד חדד: בתמורה לקלטות

ברנור: כן

עו"ד חדד: לא היתה סיבה אחרת?

ברנור: יש לי ניסיון עם עדי מדינה, זו המוטיבציה

עו"ד חדד: אתה דיברת עם ארי? למה מסר מידע זה לשי ניצן?

ברנור: אני לא זוכר שאני דיברתי

עו"ד חדד: מומי משולם?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: בהודעה מבן כספית כבר בהודעה מסר על מתנות שמילצ'ן נותן לנתניהו

ברנור: כן.

עו"ד חדד: הוא מספר לכם שקיבל מידע ממקור אחר

ברנור: לא זוכר אבל סביר להניח

עו"ד חדד: מי מסר לבן כספית המידע הזה?

ברנור: היו כמה מקורות. לא זוכר

עו"ד חדד: אולי הדס קליין שמסרה לבן כספית המידע?

גילדין: מקורות של עיתונאים זו שאלה פסולה.

עו"ד חדד: דנתם והתרתם את זה. אנו רוצים להראות שכבר באפריל ידעו בדיוק על מילצ'ן מי מסר המידע לכספית. די לי בזה שמקור המידע של כספית היה ידוע לכם?

השופט שחם: האם ידעתם?

ברנור: כן

עו"ד חדד: האם מאז אפריל 2016 ביקשתם ביום 29/6 ביקשתם אישור לחקור את…

ברנור: ביקשנו בקשה נרחבת מאוד עם כניסתי לתפקיד שכללה עשרות מעורבים ונחקרים אז סביר שכן . הייתה רשימה. מסמך משטרתי שקיים. בסוף שתכנסנו לקראת הישיבה ומה שאישר אישר.

עו"ד חדד: אם לא ביצעתם אז לא אושר

ברנור: נכון

עו"ד חדד: מנדנבליט ראה ולא הרשה לחקור את מילצ'ן בשלבים אלה?

ברנור: אם לא חקרנו אז לא אישר.

עו"ד חדד: האם באמת היו אצלכם קלסרים רבים שהעלו אבק? כשאתה נכנסת לתפקיד? האם היו קלסרים שהעלו אבק בעניינו של בנימין נתניהו

ברנור: אני זוכר שני קרטונים

עו"ד חדד: ובאמת היו חומרים ישנים שהעלו אבק? אני רוצה להאמין שאתה מבין שאני מדבר על אבק באופן מטפורי. הכוונה שיש חומרים שלא קיבלתם אישור לחקור

ברנור: החומרים שאני קיבלתי זה מינואר. החומרים שקיבלנו ממבקר המדינה היו גם, מה שקיבלנו זה ינואר 2016.

עו"ד חדד: אודליה כרמון זה 2013. האם בחומרים שראית היו חומרים ישנים שלא נגעו בהם תקופה ארוכה

ברנור: התיק של 2012 נפתח ונסגר בפרק של חודשים

עו"ד חדד: כשאתם מדברים עם מנדלבליט אתם אומרים לו שזה נסגר.

ברנור: למיטב זכרוני כן

עו"ד חדד: מומי לא מכיר

ברנור: אני הכרתי

עו"ד חדד: אבל החוקר שחוקר לא מכיר. בוא ננסה להיזכר ביחד. הוצג לו שחוקרים נושא שהיועץ החליט לסגור והולכים לפתוח מחדש

ברנור: לא יודע אם הציפו את זה. אבל בכניסה לתפקיד שלי בפרקליטות הציפו

עו"ד חדד: אתה דיברת עם היועץ על כך?

ברנור: למיטב זכרוני לא דיברתי עם מנדלבליט .

עו"ד חדד: הוא אמר לכם לעזוב את הזוטות

ברנור: את הרף הפלילי אני זוכר כן

עו"ד חדד: אם היועמ"ש שואל אותכם איך התיקים האלה נפתחים כמו תיק הפרחים

ברנור: מה זה תיק הפרחים לא היה לנו תיק פרחים

עו"ד חדד: כלומר התיק ששרה מייבשת פרחים זה ללא אישור היועמ"ש

ברנור: היה תיק שעולים תוך כדי ההודאות אז הם עולים

עו"ד חדד: אם כך למה אתה חוקר את גיל שפר על הפרחים, נתת בו סימנים שהוא יכול להיות עד מדינהֿ

ברנור: פרקליט המדינה נתן אישור לחוקר אותו בנושא המתנות. היועץ יצא באמצע ישיבה.

עו"ד חדד: בכתבה שאתה מאשר חלקים ממנה, של דנה וייס אותה כתבה שהיא פוגשת את מנדלבליט במקרה ברחוב. הכתבה על הקרגלים. כתוב פה שבחודשים של תחילת 2016 נגבות עשרות עדויות ונערכות לא מעט פגישות פוליגרף.

ֿברנור: לא היו עשרות הודעות והייתה בדיקת פוליגרף

עו"ד חדד: למי?

ברנור: אלון רוטישלד

עו"ד חדד: עוד אחד עשיתם עוד פוליגרף?

: אני זוכר אחד של רוטשילד. זו בקשה שלי שאושרה.

ֿעו"ד חדד: היו לך עוד בקשות לעשות לו פוליגרף או לעשות בכלל?

ברנור: למיטב זכרוני לא.

עו"ד חדד: דיברתם בראשית על רב פקד רוטנברג ואמרת שהוא לא היה מעורב בתיקים של נתניהו

ֿברנור: אמרתי שהוא היה מעורב חלקית בתיקי הבדיקה והוא היה רק בענייני הטיסות.

עו"ד חדד: מר רוטנברג יש לו תרשומות פנימית ל 21.5.2016 אתה מכיר את זה? רוטנברג היה במפלג של משולם לפני כניסתך לתפקיד. זאת אומרת זה מפלג שמטפל בתיקי ראש הממשלה.

ברנור: בנושא מסוים, לא בכל התיקים

עו"ד חדד: בוא נראה למשל יש לנו תרשומת פנימית 21.5.2016 שמה שהוא עושה זה סיכום ביניים וזה מתאים למה שסיפרת פה. מראי שיש סיכום ביניים של אבי רוטנברג מס׳ עמודים 8 בתיקים 1000, 1500 ו-2000.

כלומר אבי מכיר את כל החומרים המודיעיניים ושל בן כספית ועושה סיכום ביניים

ברנור: אני יודע רק על עצמי.

עו"ד חדד: הוא נדרש לעשות סיכום ביניים בחומרים של ראש הממשלה. ואבי היה בישיבה בפרקליטות ב-10.5. נכון?

ברנור: מי שהגיע איתי ב-90% מהמקרים היה מומי משולם ולעיתים הצטרף רפ"ק כזה או אחר לא יודע אם אבי היהב-10.5.

 עו"ד חדד: אתה יודע מה אבי סיכם?

ברנור: לא

עו"ד חדד: אתה יודע מי ביקש ממנו לסכם

ֿברנור: אני מניח שמומי

עו"ד חדד: בשלב זה רוטנברג מסכם גם מתנות של מילצין ופרחים מיובשים.

ברנור: אני לא יכול להתייחס לתוכן הדברים

בשלב זה התנגדות סרק של הפרקליטות

עו"ד חדד: אנחנו רואים שזה סיכום ביניים, שאתם חשבתם שצריך לחקור בן כספית, מתנות אודליה בין היתר 1500 ואלף הישן.

ברנור: אני לא יכול לאשר מה היה פה. כתוב פה תרשומת פנימית סיכום ביניים אני לא ידוע מה התוכן

עו"ד חדד: לכן לפני שיצאת ואמרת שזה יכול להיות נושאי חקירה.

ברנור: זה יכול להיות כל מיני נושאים, אבי רוטנברג לא היה שותף סוד. הוא טיפל בנושא של ביבי טורס

עו"ד חדד: בביבי טורס הוא לא עשה סיכום ביניים

ברנור: אני לא יודע אם זה סיכום אליי מה שיש שם.

 עו"ד חדד: אם אני אומר לך שבישיבה ב-10.5 רוטנברג נכח.

ברנור: ב-10.5 סביר להניח שהייתי, אתה בטוח שהייתה ישיבה?

עו"ד חדד: כן אני בטוח

ברנור: אני לא זוכר מי היה איתי

עו"ד חדד: למה יש סיכום ביניים אם הוא לא מעורב בחקירה?

ברנור: אמרתי שהוא היה בביבי טורס

עו"ד חדד: אני לא יודע אם אתה לא זוכר באמת, לאורך כל הדרך רוטנברג מעורב בתיקי ראש הממשלה עד שנחשף הדבר בעניינו עם הקשר שלו עם ג'ודי מוזס

ברנור: מעורב הוא היה, לא יודע אם בכל הנושאים.

עו"ד חדד: יש עוד מעורבות ונראה עוד חומר שהועבר לנו זה טבלת חומר חקירה אחר הוגש בעבר, אפשר לראות שרוטנברג אמר את הדברים הבאים: ארי הרו מוכן לדבר מבלי להיות עד מדינה ככל שיבין שהחבל על צווארו יש לו מידע. אתה מכיר.

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: אמרת שבפברואר ארי רצה להיות עד מדינה יכול להיות שהתבלבלת וזה מחודש מאי?

ברנור: לא

עו"ד חדד: רוטנברג הוא חוקר הוא לא איש מודיעין

ברנור: נכון

עו"ד חדד: אם הוא לא איש מודיעין אתה יכול להגיד לי למה זה חסוי?

ברנור: לא

עו"ד חדד: אנשי חקירות לא אמורים לקבל חומרים חסויים, למה שפעולת חקירה של חוקר תהיה חסוייה?

ברנור: לא יכול לענות בלי לדעת מה זה.

עו"ד חדד: יכול להיות שרוטנברג היה בקשר עם אותו אדם שלישי שדיברנו עליו קודם ועם ארי הרו.

ברנור: לא

עו"ד חדד: מה שאתה אומר ששי ניצן מקבל מידע כזה מחודש פברואר מאותו איש אחר חסוי ואותו דבר כזה קורא שמגיע מידע לרוטנברג על ארי הרו

ברנור: אני לא יכול להתייחס לכל המסמכים

עו"ד חדד: לא מקבל את זה. אתה אומר שאתה נכנס לתפקיד ומסמן את ארי

ברנור: לא אמרתי שסימנתי אותו, התוכנית הייתה מול היועמ"ש להיכנס איתו למתווה של מו״מ.

עו"ד חדד: האם אתה מכיר את המידע הזה?

ברנור: אני כמפקד היחידה כל חומר שקיבלתי קראתי. קראתי הכל על זה, ספציפית אני לא יכול להעיד עכשיו

עו"ד חדד: זה לא דבר שאתה מכיר?

ברנור: אני אמור להכיר ולדעת הכל, אבל את זה ספציפית לא מכיר עכשיו בשלוף

עו"ד חדד: בוא נראה התכתבות כתוב ״התנהלה ביאח"ה בסוף 2015 בעניינו של נוני זה תיק 2000 ורפ"ק רוטנברג ידע על הבדיקה והחומרים שנגעו לה".

ברנור: האם הובא לידיעתו בשיחת מסדרון, אני לא יכול לדעת את זה יכול להיות שהוא ידע.

עו"ד חדד: אנחנו רואים שהוא מביא מידע על ארי הרו ואנחנו יודעים שהוא מכיר חומרים על נוני, האם הכרת את הפרטים כשאתה קורא לו לשיחת בירור?

ברנור: קראתי לו בנסיבות שהובא לידיעתי הקשר שלו עם נוני, לדעתי זה לא ראוי ולא אתי ומילאתי את חובתי במיידי והעברתי את הדוח שכתבתי בתוך משטרת ישראל

עו"ד חדד: מי העביר לידיעתך?

ברנור: קצין מהיחידה

עו"ד חדד: איך קוראים לו

ברנור: אוהד גניס

עו"ד חדד: מישהו ממפלג אחר בא ומספר לך על האירוע הזה.

ברנור: נכון

עו"ד חדד: אתה יודע שכל מה שאמרתי על המעורבות של רוטנברג גם בתיק 2000? מה אתה עושה אחרי שאוהד מספר לך על הקשר הפסול של רוטנברג לגברת מוזס שהיא נחקרת אצלו וחוקר את הבן שלה.

ברנור: מה שאמרת נכון, זה הובא לידיעתי ראיתי בזה דבר פסול ובהתאם לנוהלים ולחובה שלי והעברתי את זה במזכר קצר וקראתי גם למומי ולאבי העברתי את זה עפ"י הפרוטוקול לראש אח"מ שיערך בירור משמעתי, מח"ש וכל מה שצריך

עו"ד חדד: נעבור על הדברים.

ברנור: קראתי למומי קראתי לרוטנברג

עו"ד חדד: מומי ראשון?

ברנור: למיטב זכרוני. לכן אני מעביר את זה לראש להב ראש אח"מ ואני מעביר את זה למחלקת משמעת והם מחליטים מה לעשות

עו"ד חדד: בוא נראה את המכתב של מומי – חשד לקשר רומנטי בין רוטנברג לג'ודי, הקצין הבכיר שלך שמקודם אמרת שהוא מעולה הוא שומע חודשים על הקשר של רפ"ק רוטנברג והגברת מוזס והוא לא שואל אותו שאלה כי רוטנברג קנאי לפרטיותו. נראה לך תקין?

ברנור: הבדיקה שעשיתי עם מומי ציפיתי שזה יהיה יותר מזה.

עו"ד חדד: הוא אומר שמעולם לא שוחח עם אבי הכוונה בנדון. יש חוקר שמכיר את תיק 2000 ויש לאיש הזה קשר רומנטי עם הגברת שהוא חוקר ואת הבן שלה שהוא חוקר וגם יודע שהפקוד שלו מנהל קשר רומנטי עם נחקרת ועם הבן שלה שהוא חשוד.

ברנור: ביקשתי ממומי לזכד את הדברים. אני הקדמתי את מומי

עו"ד חדד: מומי מסתובב עם זה

ברנור: רכילות

עו"ד חדד: זו לא רכילות כי רפ"ק אחד סיפר לו את זה, לא מישהו שאף אחד לא מכיר. קצין במשטרה, גם דני יופה סיפר שהם ידעו על כך. על הקשר בין רוטנברג לג'ודי ומומי לא עושה זה חודשים כלום, מה עשית למומי?

ברנור: לא יודע מה אמרתי למומי .

עו"ד חדד: הערת מפקד?

ֿברנור: לא הייתה.

עו"ד חדד: מהנייר הזה ניתן ללמוד גם בסעיף 6 ״למרות זאת הוא ציין שהוא בהחלט יכול לנהל את התיק הנדון ותראה הוא אומר למומי שלא תהיה לו כל בעיה.

ברנור: סברתי שצריך היה להתנהג אחרת ופעלתי במיידי.

עו"ד חדד: אבי רוטנברג מסכם תיקי ראש ממשלה ובקשר עם ארי

ברנור: חמור מאוד הקשר שלו העדה ועם הבן שלה, עם דברים שרצים ביחידה חשבתי שזה פסול. במיידי הערתי גם למומי ולכן האצתי את הבדיקה. תוך שבוע הוא לא היה ביחידה.

עו"ד חדד: מה שעניין אותך אז זה סיפור ראש הממשלה. ולא הסיפור עם העדה (ג'ודי).

ברנור: זה חמור בכל מצב. קשר שמנהל קצין משטרה עם נחקרת ובאותו זמן גם תיקי רוה"מ. לכן נהגתי כמו שנהגתי ובסוף העברתי עד הגורמים הרלוונטים, ביחידה הוא לא נשאר.

עו"ד חדד: בנייר של מומי לא כתוב על התיקים או העובדה שהיא עדה והבן שלה חשוד, כל המסמך עוסק בגב׳ נתניהו לכן ברור לי שהחומרה שאתה ראית זו העובדה שהוא מעורב בתיק ראש הממשלה.

ברנור: גם

עו"ד חדד: עוד מסמך שכורש כתב – ״בהמשך לעדכון שלי בעל פה שהועבר לך היום בבוקר ועל פי הסיכום שלנו קראתי היום לאבי למשרדי בפתיחת השיחה שאלתי אם יש לו קשר עם ג'ודי ושאלתי אם ההכרות רומנטית ומינית והנדון אמר שזה עניין אישי בהמשך אמר שהקשר איתה נמשך שנה וחצי שאלתי מאיפה הכירו סיפר מהחקירה. את אומרת שהקשר איתה היה מאמצע 2014. גם ביוני 2016 הוא עדיין בקשר רומנטי עם הגב׳ והוא מבלה איתה בארה"ב

ברנור: נכון

עו"ד חדד: כל הטיפול הזה הסתכם בהערת מפקד

ברנור: לפי הפרוטוקול המשטרתי אתה מעביר דיווח לראש אח"מ ומשם אתה מעביר את זה למחלקת משמעת או מח""ש, אז אתה מקבל עדכון

עו"ד חדד: במקרה שלנו זה לא קרה. זה מכתב לראש אח"מ ״סיכמתי שכורש ישוחח בדיסקרטיות עם רפ"ק רוטנברג״ זה מה שהנחה אותך ריטמן

ברנור: אני לא מכיר את המסמך הזה.

עו"ד חדד: אני שואל אותך האם רוני ריטמן ואתה סיכמתם שתעשו שיחה דיסקרטית?

ברנור: לא עשיתי שום שיחה דיסקרטית

עו"ד חדד: כתוב שסוכם איתך שאתה תנהל שיחה דיסקרטית עם רוטנברג ושהוא יסכים לעבור לתפקיד אחר ביאחב"ל. זה נכון שאתה אמור להציע לרוטנברג לעבור תפקיד

ברנור: הסיכום הסופי העברתו לתפקיד אחר ביאחב"ל.

עו"ד חדד: המכתב הראשון מה-22.6 ויום אחר יש מסמך שסוגרים את זה מיד יום אחד בלבד.

ברנור: אני יודע שהחומר עבר ולמיטב זכרוני אמרו לי ביררנו ומה שצריך לעשות זה הערת מפקד והעברתו מתפקיד

עו"ד חדד: זה לא נכון תראה מה כתוב – כורש שוחח עם הקצין שהסכים למהלך – כלומר כבר לפני כן אתה משוחח איתו ומציע לו לעבור תפקיד.

ברנור: ראש אח"מ קיבל את זה. אני לא יודע להגיד מה קדם למה.

השופט בר-עם: התהליכים מדברים בעד עצמם

עו"ד חדד: באותו יום ב-22.6 אתם מסכמים, למה זה לא מופיע במזכר שלך?

ברנור: זה דיווח לרוני ריטמן.

עו"ד חדד: תראה מה כתוב שזה לא עובר למשמעת ולא כלום – ״בנוסף תירשם הערת מפקד מאין אי דיווח על קשר שעשוי היה להעמידו בניגוד עניינים". כלומר לא ימים אחר רק יום למחרת.

ברנור: אני לא מאשר את מה שאמרת. אני זוכר שראש אח"מ היה בסוד העניינים כי זו הפרוצדורה. אני לא ידוע כמה זמן עבר מהדיווח שלי לסיכום

עו"ד חדד: יום אחד!!!!

ברנור: הסיכום של המפקדים לא שלי. אני ראיתי בזה פסול.

עו"ד חדד: אתה רואה שכתוב ״עשוי היה להעמידו בניגוד עניינים״ כלומר זה לא מעמיד אותו בניגוד עניינים אלא עשוי להעמידו בניגוד עניינים בתיק של הבן שלה?

ברנור: זה אחד הדברים שראיתי כפסול. אסור לי לעשות חקירה לבן אדם הזה.

עו"ד חדד: אם אני אומר לך שאף אחד לא עשה בירור עובדתי מלבד הבירור שלך. האם מישהו כן עשה?

ברנור: אני קיבלתי תשובה ממחלקת משמעת וראש אח"מ זה בירור שעשו

עו"ד חדד: מישהו ישב איתו?

ברנור: לא יודע אם מישהו ישב איתו, מישהו בחן את החומר וקיבל החלטה,

עו"ד חדד: יש תיק אחד של ג'ודי והבן שלה, מה התיקים הנוספים כי כתוב תיקי לא תיקים

ברנור: סביר להניח שריטמן התכוון ל-1000 ול-2000

עו"ד חדד: אתה מכיר את התלונה שהגישה סבטלנה נגד מני נפתלי?

ברנור: לא

עו"ד חדד: אתה מכיר את העובדה שמי שבדק את זה היה אבי רוטנברג?

ברנור: לא

עו"ד חדד: כשעשית את הברור הזה לרוטנברג נדרשת לפעולות שביצע רוטנברג?

ברנור: אני עצרתי את עצמי כי אסור לי לבדוק את זה. מי שאמור לבדוק את זה זו מחלקת משמעת והגורמים הרלוונטים לכן עצרתי בשתיים שלוש שאלות.

עו"ד חדד: זה נראה לך הגיוני שאף אחד לא בדק אילו פעולות עשה רוטנברג בתיקים?

ברנור: אני מניח שנעשה בירור עם הגורמים הרלוונטיים.

עו"ד חדד: לא ענית לי. נחזור לרוטנברג בעתיד שאשתו מגיעה אליכם

ברנור: זה המסמך שהצגת, המסמך הראשון היה שנה אחרי שמח"ש ביקשו חומרים וקיבלו.

עו"ד חדד: למה זה לא הגיע למח"ש לפני כן ?

ברנור: לא יודע, אני סברתי שזה לא ראוי וטעון בדיקה.

עו"ד חדד: נראה אישור יועמ"ש ב-22.6.2016 תאשר לי שאתה לא מספר ליועמ"ש על התקרית עם רוטנברג ושהוא מקיים קשר רומנטי עם ג'ודי.

ברנור: אני באופן אישי לא.

עו"ד חדד: השאלה אם בישיבה הזו?

ברנור: לא

עו"ד חדד: אתה יודע מי יזם את הישיבה אצל היועמ"ש?

ברנור: אני מניח שהלשכה של היועמ"ש.

עו"ד חדד: מי נכח

ברנור: אני, היו עשרות ישיבות עם היועץ

עו"ד חדד: על הרף הגבוה?

ברנור: כן, אתה מצפה שאזכור?

עו"ד חדד: אני מדבר על הישיבה הראשונה שואל אם אתה זוכר.

ברנור: אני הייתי, ראש אח"מ, למיטב זכרוני מומי היה ופרקליטים

עו"ד חדד: מי

ברנור: שי ניצן, פרקליטות מחוז ירושלים

עו"ד חדד: מטעם היועמ"ש מי היה?

ברנור: גיא, היועמ"ש, הפרקליטות המלווה היו עוד כמה שאני לא זוכר את השמות

עו"ד חדד: איזה חומר הצגתם לו שלא הצגתם לו באפריל 2016?

ברנור: הצגנו לו את כלל החומרים בעיקר מודיעיניים, ליווי ועיבוד שלנו.

עו"ד חדד: בן כספית?

ברנור: גם, לא רק

עו"ד חדד: מה זה חומר מודיעיני?

ברנור: מה שארי אמר, לא רק. מה שקרה בפועל נכנס לתפקיד בפברואר, המתנו הרבה להחלטות וישיבות ואז קוראים לנו לישיבה ביוני.

עו"ד חדד: יכול להיות שכעסתם על ההמתנות?

ברנור: לא, שמעת ממני על תסכול או מאחרים?

עו"ד חדד: הישיבה הזו מה-26.6 יש ידיעה אחת ואת הידיעה מרוטנברג במאי 2016, מה אתם מביאים ליועץ שלנו באפריל.
אני אומר לך שהישיבה מה-26.6 קיבלנו פרוטוקול מושחר אבל קיבלנו. בוא נראה את תיבת הדואר של גיא ששלח לך.
״היועץ נתן אישור לגבות גרסה מאת ארי הרו בעניין הקלטות לאחר בחינת ממצאי חקירות ארי תתקבל החלטה לגבי ההמשך". כלומר יש פה משהו תחום, ביקשתם הרבה קיבלתם מעט

ברנור: יש עוד דברים

עו"ד חדד: לא זה מה שיש בישיבה הזו, בעניין ארי הרו ובנושאים אחרים היו עוד ישיבות.

ברנור: מה השאלה שלך?

עו"ד חדד: אני אומר לך שהיומע"ש ב-26.6 נתן לכם אישור תחום לחקור את ארי הרו ואחר כך בעקבות מה שיתקבל הוא ייתן המשך החלטות

ברנור: אני לא מאשר את זה.

עו"ד חדד: את המייל הזה שהראיתי לך אתה מכיר?

ברנור: לא זוכר אותו, לא היה רק המייל

עו"ד חדד: נכון יש גם פרוטוקול.

ברנור: הכל שחור

עו"ד חדד: לא הכל, זה מה שהפרקליטות נתנה וזה לשיטתה האישור של היועמ"ש. ״לסכם שלב ראשון מדברים על ארי על הקלטות אם משתף פעולה חוקרים אותו על השאר בלי אזהרה בשלב הראשון זאת פעולה ראשונה בתיק". כלומר רואים שהפעולה הראשונה זה לחקור את ארי הרו וגם חגי אומר לכם אחרי שתחקרו אותו תעבירו לי את החומרים וניתן לכם הנחיות.

ברנור: זה לא נכון אין לך את הפרוטוקולים הנוספים.

עו"ד חדד: אני מדבר על חודש יוני.

ברנור: היו טובות הנאה דיברנו על ארי הרו ובסוף המתווה של ארי גובש ביולי

עו"ד חדד: אתם ב-26.6. לא קיבלתם אישור לחקור עוד נושאים בעניין של ארי הרו.

ברנור: קיבלנו אישור גם על נושאים אחרים

גילדין: אנחנו מתנגדים

עו"ד חדד: אנחנו מסכימים שיורידו את ההשחרות.

ברנור יוצא ומתנהל דיון על ההתנגדות.

עו"ד חדד: ב-26 ביוני היה כבר תיק 1000 לא הישן

ברנור: בכותרת של המסמכים היה כבר 1000. לא בדקנו השם מילצין היה מוכר

עו"ד חדד: למה לא בדקתם

ברנור: השם היה מוכר יחד עם עוד הרבה שמות והתכנסנו לעוד סדרה

השופטים: תן תשובה, ב-26 ביוני היה אישור יועץ?

ברנור: לא

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד אם הועברו ליועמ"ש מה הועבר ליועץ?

ברנור: בדרך כלל

עו"ד חדד: לא בדרך כלל.

ברנור: דוח התשאול, ההודעה הכתובה, תמלילים לא היו מוכנים אבל את הסי.די. סיכום בוודאי.

עו"ד חדד: מה שאלתי?

השופט בר-עם: אתה יודע מה ראש אח"מ העביר ליועץ?

ברנור: אחרי הישיבה היה לנו דוח תשאול ארוך.

עו"ד חדד: לא שאלתי מתי העברת לראש אח"מ ,אלה מה עבר מראש אח"מ ליועץ?

ברנור: חד משמעי כל מה שעבר בין אם זה דף זה מגיע ליועמ"ש. אני יודע את זה מהפרקליטים שמלווים אותו ומהחומר. כל דף שהגיע ממני עבר ליועץ

עו"ד חדד: איך אתה יודע?

ברנור: אני לא נכנס ושואל את היועמ"ש אם קיבל אבל אני יודע שהוא כן ושהפרקליטים קראו את החומר בחלק מהישיבות אני רואה את החומר מול העיניים.

עו"ד חדד: אתה אומר שב-26 ביוני אומר היועץ זו רק הפעולה הראשונה בתיק. למה אתה לא אומר שזו לא הפעולה הראשונה ושיהיו הרבה פעולות

ברנור: אני לא מבין את השאלה.

עו"ד חדד: כתוב ב-26 ביולי שהיועץ מאשר שהחקירה זו פעולה ראשונה בתיק, למה אתם לא מתקנים אותו

ברנור: בהמשך היו עוד אישורים

השופטת פרידמן-פלדמן: אתה לא עונה לשאלה. האם היו פעולות חקירה לפני ה-26 ביוני?

ברנור: למיטב זכרוני לא. היה מידע מודיעיני ופעולות אבל לא מישהו פיזית לחקירה.

עו"ד חדד: בן כספית היה

ברנור: באפריל

עו"ד חדד: ועדיין כתוב פעולה ראשונה בתיק

ברנור: אתה מצטט מים שחור

השופט שחם: ים שחור זה מה שיש

עו"ד חדד: אתם חוקרים את ארי הרו ביוני 2016?

ברנור: כן

עו"ד חדד: את גיל שפר חקרתם לפני כן?

ברנור: למיטב זכרוני

עו"ד חדד: ראינו שהאישור לחוקר את ארי זה לא באזהרה בתיק 2000

ברנור: חקרנו עוד כמה אנשים

השופטים: אבל הוא שואל אותך שאלה אחרת.

ברנור: אני רוצה לדייק, באותו שבוע גבינו עוד כמה עדויות בקשר לתיק 1000 ו-2000, עדות פתוחה של ארי בתיק 2000.

עו"ד חדד: קיבלתם הנחיות כתובה מהיועץ?

ברנור: ההנחיות ניתנו ע"י היועץ בישיבה.

עו"ד חדד: מה היו החשדות נגד ארי בגינן נחקר באזהרה?

ברנור: חומרים מהם עולה שיש חשדות של עבירות זיוף קבלת דבר במרמה ועוד.

עו"ד חדד: מה עוד?

ברנור: לא מספיק?

עו"ד חדד: לא יודע תגיד אתה.

ברנור: זה היה כל הסיפור

 עו"ד חדד: מה זה הזיוף?

ברנור: בחומר המודיעיני היה עוד דברים.

עו"ד חדד: תגיד החקירה שלו בפנינו

ברנור: הייתה רשימה של נושאים בהם ארי היה מעורב בתקופתו עם מר נתניהו בתקופות שונות גם נושאים של המטה הכפול, פריימריז.

עו"ד חדד: זה פריימריז

ברנור: רשימת נושאים שניסו להטות את תוצאות

עו"ד חדד: שנתניהו ניסה להטות את התוצאות מול פייגלין?

ברנור: הייתה רשימה של נושאים

השופט שחם: הוא שואל מה הנושאים

ברנור: אני זוכר חלק, גם נושא של פריימריז גם נושאה של המטה הכפול גם אודליה כרמון, העברת כספים ממקום למקום ולא דיווח נושאים כאלה.

עו"ד חדד: שארי העביר כספים? חקרתם אותו על זה?

ברנור: חקרנו בחלק מהנושאים האלה

עו"ד חדד: שאלתי על העברת כספים?

ברנור: כן

עו"ד חדד: אם אני אומר לך שלא חקרתם אותו על זה?

ברנור: אז לא.

עו"ד חדד: על פייגלין כן והעברת כספים לא? איך יכול להיות שויתרתם לארי על עבירות כל כך חמורות? שוחד לכאורה?

ברנור: היו ראיות מוצקות

עו"ד חדד: אז איך ויתרתם לו הרי הוא לא נתן כלום ב-1000 וב-2000

ברנור: הוא נתן חומרים

עו"ד חדד: מה?

ברנור: קלטת ב-2000 ועדויות ועידכן שיש שתי קלטות הציפיה שלו הייתה סגירת התיק. הבנתי את זה מהיועץ

עו"ד חדד: אתם יושבים אצל היועץ שארי מוסר לכם קלטות בתמורה לסגירת התיק

ברנור: האמירה הייתה שהוא לא רוצה להיות עד מדינה אבל הוא מצפה להקלה וסגירת התיק

עו"ד חדד: מר משולם סיפר שאתה כינסת ישיבה ב-30 ביוני 2016 לקראת החקירה של ארי.

ברנור: כינסתי ישיבות אם אני זוכר את התאריך הספציפי, אני מכנס ישיבות אני לא זוכר

עו"ד חדד: מומי אומר שכורש אומר שהוא לא הכיר את השיחות

ברנור: למיטב זכרוני הבאתי לידיעת מומי והצוות את החומרים של 2000

עו"ד חדד: זה קצת מוזר כי בישיבה אצל היועץ ב-26 ביוני מומי נמצא ואז מדברים על תיק 2000 אז יכול להיות שמומי מגיע לישיבה והוא לא יודע על מה מדובר?

ברנור: היו מספר שומרי סוד לגבי תיק 2000, הבאנו את זה רק

עו"ד חדד: מי החוקר שתמלל את הפרשה הפרטית של ארי הרו?

ברנור: החבר'ה של הסיגינט.

עו"ד חדד: הוא אומר משהו אחר

ברנור: מי שעושה את זה אלה אנשי סיגינט אנחנו משפרים כשאנחנו שומעים וקוראים במקביל

עו"ד חדד: רוצים לשמור על הסוד ובמקום לתמלל על ידי חוקר שומר סוד אתם מעבירים לסיגינט?

ברנור: בשביל המקצועיות והמהירות

עו"ד חדד: אתה בעצם לא יודע מי תמלל ראשון כי לא הייתה בחקירה באותו זמן

ברנור: נכון.

עו"ד חדד: אני אגיד לך מה הקושי התמלילים שיש לנו אתם לא השתמשתם בהם במהלך החקירה, בדקנו את זה. מה שאני קיבלתי זה שונה והתמלילים שלנו הם ממרץ 2016 והם שונים מהחקירה של ראש הממשלה.

ברנור: על ציר הזמן של התמלילים הם מרץ 2016 למרות שלא הייתי. רואים את זה מהתמליל זה כתוב שם. התמלילים של 2000 התחילו במרץ גם אני ישבתי ושמעתי את הקלטות והוספתי מילים

עו"ד חדד: איפה זה כתוב שאתה מתקן ועורך

ברנור: אני עושה את זה בעיפרון, עשיתי את זה מאות פעמים בכל שנותיי במשטרה. כל פעם שהקשבתי לשיחה שמעתי מילה נוספת שלא שמעתי קודם.

עו"ד חדד: נחזור לנושא שלנו 26 ביוני ראינו שאין לחקור אותו באזהרה ואם הוא משתף פעולה לחקור אותו על כל השאר. מבחינתכם לא היה לכם אישור לחקור את ארי בתיק 2000.

ברנור: המתווה היה עדות פתוחה ב-2000.

עו"ד חדד: קיבלת סוג של הנחיה לחקור אותו בכפפות של משי. למה?

ברנור: זו הייתה ההנחיה.

עו"ד חדד: כלומר הכוונה הייתה לא ללחוץ אותו. עשיתם בדיוק את ההיפך ללא ידיעת היועמ"ש. עיכבתם אותו ב-5 בבוקר בשדה משל היה ראש ארגון פשיעה. נכון שלא היה לכם אישור לעכב אותו בשדה התעופה.

ברנור: קודם לא נתת לי להסביר מה היה באותו שבוע. המתווה היה מספר נחקרים נוספים שנחקרו באותו שבוע קשורים לא קשורים והאישור היה של היועמ"ש בישיבה היה פירוט איפה חוקרים את ארי.

עו"ד חדד: מתי זה היה?

ברנור: יום לפני .

עו"ד חדד: היה לכם תסכול שלא חוקרים

ברנור: לא היה שום תסכול

עו"ד חדד: אני אומר לך שאמרת ״סוף סוף חוקרים", אתה חיכית וחיכית והיועמ"ש לא אישר לך לחקור. נכון או לא?

ברנור: לא נכון. שבוע לפני החקירה אנחנו אצל היועץ נערכנו לחקירה בהתאם לאישור. ארי יצא מהארץ ידענו וקיבלנו אישור להמשיך לחקור את המעורבים הנוספים.

עו"ד חדד: ידעתם שהוא בחו"ל כשחקרתם את הנוספים

ברנור: כן כי זה שיבש את התוכנית

עו"ד חדד: אז למה לא לחכות כמה ימים ואז לחקור את כולם יחד

ברנור: החלטה של היועץ

עו"ד חדד: ואז אני רואה שב-4.5 בבוקר אתם מגיעים לעכב את ארי בשדה התעופה. בראיון העד שלך אתה טוען שזה נעשה מחשש לשיבוש

ברנור: לא פחדנו. היו ממצאים שארי חשוד בתיק אחר וגם אצלנו בחומרים שהיו על שולחן העבודה בתוך החשדות האלה היו גם דברים של שיבושים גם על התיק שאסור לי לדבר עליו.

עו"ד חדד: לא חקרתם אותו ב-14 ליולי?

ברנור: הוא לא נחקר

עו"ד חדד: אתה יודע שהוא שוחרר בתיק שלו בלי שום תנאי החזירו לו את הדרכון בלי עיכוב.

ברנור: היו כמה דברים

עו"ד חדד: מה היה החשש שסאני או אודליה ידברו עם ארי?

ברנור: גם הם וגם אחרים

עו"ד חדד: לא יותר הגיוני לחקור אותם ביחד עם ארי?

ברנור: אמרתי זה היה הסיכום עם היועמ"ש

עו"ד חדד: לכן אני אומר שלא היה חשד לשיבוש. אתה ידעת מראש כמה זמן ארי היה אמור להגיע לארץ הכוונה כמה זמן הטיסה שלו

ברנור: הצוות

עו"ד חדד: אבל הצוות שהעיד פה אמר שאין לו מושג.

ברנור: כל אדם שיצא המשטרה יודעת מתי הוא חוזר.

עו"ד חדד: במקרה שלנו מי עשה את הבדיקה של ארי.

ברנור: סביר להניח

עו"ד חדד: בלי סביר. מי זה היה שבדק את זה?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: בראיון עד שלך כתוב שקיבלת את התשובה מחברות התעופה.

ברנור: זו הבדיקה שאנחנו עושים

השופטת פרידמן-פלדמן: תענה על השאלה במקרה הספציפי.

ברנור: אני מדבר על תהליך

השופטת פרידמן-פלדמן: לא תהליך, המקרה הזה

ברנור: אני לא שואל את מי שבדק איך בדק.

עו"ד חדד: אתה אומר שהלכתם לחברת התעופה מתי הוא חוזר ארצה בלי צו?

ברנור: לדעתי כן

עו"ד חדד: איך?

ברנור: אולי כי זה פעולה מודיעינית.

עו"ד חדד: כלומר פעולה מודיעינית היא בלי צו. איך אתם עושים את זה בלי צו ?

ברנור: כמפקד היחידה אני לא שואל איך רק קיבלתי תשובה שהוא חוזר.

עו"ד חדד: בחומר החקירה כתוב ״לבדוק מזכר לגבי איך היה ידוע שהנדון עתיד לנחות ולכן המתינו לו בנתבג״ מי כתב את זה?

ברנור: לא יודע

עו"ד חדד: אף אחד מהחוקרים לא ידע להגיד איך הם ידעו מתי ארי חוזר.

ברנור: לא יודע. קיבלתי תשובות כאלה הרבה פעמים .

עו"ד חדד: אף אחד לא יודע ואתה אומר שזה נושא פשוט.

ברנור: לא פעם ולא פעמיים קיבלתי תשובות במסגרת תפקידי מבלדרי סמים ועד עבריינים אחרים.

עו"ד חדד: האם במקרה הספציפי שלנו אתה יודע אם נעשתה בדיקה כזו?

ברנור: אני קיבלתי תשובה לשאלה שלי

עו"ד חדד: איך ידעת שארי נסע לחו"ל?

ברנור: כנראה שהכללנו אותו לידיעה

עו"ד חדד: אולי דרך רועי בלכר

ברנור: לא

עו"ד חדד: אולי פרקליט המדינה אמר לכם

ברנור: חד משמעית לא

עו"ד חדד: ארי מתחיל את המסע שלו ארצה ב-12 ליולי?

ברנור: אני זוכר שהוא חזר מארה"ב

עו"ד חדד: אתם חוקרים את כרמון וסאני בזמן שהוא במטוס

ברנור: היה דיון וזה מה שסוכם

עו"ד חדד: אתה טוען שקיבלת אישור לעכב את ארי בשדה

ברנור: כן

עו"ד חדד: החוקר אדירם התעקש שלא עיכבתם את ארי בשדה כי לא היה אישור. הוא אמר שלא עיכב את ארי בשדה. מה בכל זאת עילת העיכוב?

ברנור: החשדות

עו"ד חדד: אם יש עיכוב צריך למלא דוח עיכוב

ברנור: כן

עו"ד חדד: למה לא אמרו לארי מה החשדות נגדו

ברנור: צריך להיות דוח

עו"ד חדד: ארי נשאל ע"י מומי משולם על הזמנת כרטיסים, איך הוא מומי ידע מתי ארי הזמין כרטיסים

ברנור: ידענו מתי הוא יצא ומתי הוא חזר, אני לא יודע

עו"ד חדד: אם מומי יודע שארי קנה כרטיסים כי זה הופך את החקירה של סאני וכרמון למוזרה לכן אני לא מבין למה לא להמתין. אם אומר לך שרציתם לעכב אותו בשדה כדי לעשות מהלך ללחוץ עליו להיות עד מדינה. הוא לא ישן ולא אכל אחרי טיסה ואז אתה לוקח אותו לחקירה ולכן אתם מביאים אותו ב-5 בבוקר?

ברנור: מה השאלה? עיכבנו בן אדם

עו"ד חדד: כמו שאמר בית המשפט הזדמנות נתתי לך.

ברנור: זו לא פעם ראשונה שעיכבתי בן אדם

עו"ד חדד: אתם מתחילים לחקור את ארי בתיק 2000. אתם יודעי אם ערן קמין ורועי בלכר דיברו לפני כן

ברנור: לא יודע

עו"ד חדד: למרות החומר שראינו אתה אמור לדעת מאיפה הפקודים של פקודים שלך מביאים חומרים לא? כתוב שאם יהדקו את החבל סביב צווארו של העד זה יביא לתוצרים

ברנור: לא זוכר 8 שנים אחורה

עו"ד חדד: אתה יודע למה השיחה של אותו גורם שלישי עם פרקליט המדינה היא חסויה, אתה מכיר טעם?

ברנור: לא. זו לא שאלה אליי

השופט בר-עם: זו שאלה לפרקליטות

עו"ד חדד: אני אומר לך שלפני שנגבית הודעה, לפני שעורך הדין שלו מגיע מומי משולם מציע לארי מו״מ ולכרוך את זה בעניינים נוספים.

ברנור: הסיכום היה מתווה של עדות פתוחה בתיק 2000.

עו"ד חדד: אבל אתם הצעתם לו להיות עד מדינה לפני ששאלתם אותו שאלה אחת. במקום זה החוקר שלך מפר את ההנחיה של היועמ"ש בקום לשאול אותו שאלות בעדות פתוחה להיות עד מדינה. למה הוא עשה את זה?

ברנור: לא יודע.

עו"ד חדד: אתה ידוע שיש איסור גורף לכך שהיוזמה תגיע מצד החוקרים?

ברנור: לא מכיר.

עו"ד חדד: האם אתה ידוע שצריך למצות כל אפיקי חקירה אחרים. לפני ההצעה להסכם עד המדינה. אתה רק ראש יאח"ה אתה לא צריך לדעת הכל.

ברנור: אין כלל כזה.

מה חדש?

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »