מאמרים

תעשיית הרוע של הפרקליטות נחשפת ע"י פרקליטי נתניהו ואלוביץ'

הפרוטוקולים מספרים את הסיפור ומתעדים את השיטות הפסולות, את החשיבה המעוותת ואת הטלת האימה. שלמה פילבר מעיד איך פחד להתרושש וללקות בסרטן ובחר לשתף פעולה עם השקר
שלמה פילבר, משפט נתניהו (צילום: אלי ציפורי)

שלושת ימי העדות השבוע של הפקיד הזוטר עדי קופלוביץ' מייצגים נאמנה את תיק 4000.

הפקידים שתקעו מקלות בגלגלים וגרמו נזק אדיר למשק הישראלי – חובקו ע"י הפרקליטות, ליאת בן ארי ויהודית תירוש.
הפקידים והבכירים שפעלו כדי לשנות את המצב, כולל נתניהו, הפכו לאנשים הרעים והם חטפו כתבי אישום או הפכו לעדי מדינה, כמו במקרה של שלמה פילבר.

מה שמרתיח הוא שבן ארי ותירוש הרסו לאנשים את החיים, גרמו להם להוציא סכומים אדירים, הכתימו את שמם וממשיכים להכתים את שמם ("הם לא אמינים" אמרה תירוש על עדי תביעה שלה).

בסבב החקירות השני של פילבר במשטרה הוא הבין זאת היטב. הוא אמר במפורש שלסבב השני, אחרי הסבב הראשון ברשות ני"ע, הוא מגיע בלי כוחות, שאין כבר תוחלת – או שאתה נאבק במערכת הזו, מתרושש וחוטף סרטן או שאתה מרים ידיים למעשה.

אני מביא את הדברים כלשונם, משום שהם חשובים מאוד.

פילבר שם על השולחן את לב העניין: הפרקליטות היא מערכת דורסנית, נקמנית, שאיננה בוחלת בדבר. היא מחרבת לאנשים את החיים, מאיימת עליהם, סוחטת אותם וכך מוצאים את עצמם אנשים נורמטיביים שלא פשעו במצב בלתי אפשרי – עם אקדח על הרקה. תודו במשהו או שנמשיך למרר לכם את החיים, לא תהיה לכם פרנסה, תצטרכו להוציא הון תועפות על הגנתכם.

עו"ד בן צור: ישר אומרים לך, אומרת לך גב' סבן רינת, אני יכולה להגיד לך דבר אחד, כל מה שיקרה פה זה בידיים שלך, אתה תחליט את הגורל שלך מעכשיו ואילך רואה?

פילבר: כן

עו"ד בן צור: זה בעצם בידיים שלך, זה המשך ההזמנה להיות עד מדינה נכון?

פילבר: סוג של, כן.

עו"ד בן צור: סוג של, ואתה אומר מאה אחוז, אתה אומר, אמרו לי את זה כבר בפעם הקודמת, אתה רואה?

פילבר: כן

עו"ד בן צור: אמרתי את כל האמת, כל מה שהיה לי להגיד, אמרתי את כל מה שאני יודע נכון?

פילבר: כן

עו"ד בן צור: סליחה?

פילבר: כן, נכון

עו"ד בן צור: זה שוב אותה הצעה ושוב אתה אומר חברים אני אמרתי את הכל, אמת?

פילבר: כן, סוג של אותה רמיזה לאותו כיוון.

עו"ד בן צור: רמיזה לאותו כיוון של?

פילבר: של, של…

עו"ד בן צור: של תביא את נתניהו.

פילבר: כן, שגורלך בידיך, כאילו תעשה אתה מה שאתה צריך, תקבל החלטות

עו"ד בן צור: איזה החלטות?

פילבר: תביא את, תיתן לנו מידע אחר ואז

עו"ד בן צור: על?

פילבר: על נתניהו.

עו"ד בן צור: ואז תהיה אדם בעקבות גורלו אבל בהקשר אחר?

פילבר: כן כל מה שיקרה פה זה בידיים שלך.

עו"ד בן צור: ואתה אומר אני כבר נתתי חמישים שעות, כלומר חמישים שעות גרסה נכון? כל מה שהיה לי להגיד.

פילבר: נכון

עו"ד בן צור: הוא אומר לך שאתה הכי מרכזי בתיק החדש?

פילבר: כן

עו"ד בן צור: מייאש נכון?

פילבר: כל היום הזה אמרתי לך היה יום מאוד עמוס רגשית, סוער נפשית, תתאר את זה איך שאתה רוצה. דרמטי.

עו"ד בן צור: כן, אמרו לך גם שאתה יוצא מתוך נקודת הנחה שאנחנו באנו באותו עניין, אנחנו פה לא על אותו עניין, עוד פעם, ראינו את זה קודם ואנחנו רואים את זה גם עכשיו נכון?

פילבר: כן, לאט לאט הם מתחילים להגיד לי בסדר, רק שכל פעם שאני אומר להם חברה אבל מסרתי גרסה ואמרתי כל מה שהיה לי להגיד ואני פעלתי ואמרתי את כל מה שעשיתי במשרד התקשורת, הם אומרים לי, לא, לא, לא, זה לא זה, זה משהו אחר.

עו"ד בן צור: עכשיו 19 בפברואר אומרים לך, אני מקצר קצת, שיש לך בעיות קשות, הרבה בעיות, תהיה עוד מעט מודע, בבוא העת, יש לך… שאתה צריך לפתור עם עצמך, להחליט אנא מועדות פנינו, מקריא לך את האזהרה רואה?

פילבר: כן

עו"ד בן צור: מה אתה מבין? מה זה אנא מועדות פנינו?

פילבר: לא משהו מיוחד.

עו"ד בן צור: טוב, אתה לא מבין, בסדר, אוקי. אני אראה לך מ-18 בפברואר יום לפני אומר לך החוקר למה אתה הולך לכל הבורות, לחורים האלה, אתה יודע טוב מאוד למה אנחנו פה? אתה אומר אני יודע בדיוק למה אתם פה ואני לא קשור לזה. מה זה? תסביר?

פילבר: כן, אני מחבר את זה לכל מה שראיתי בתקשורת ובעיתונות קודם שנתניהו חשוד בנושא וואלה והנה נעצרתי וכבר הראו לי את האזהרות אז מחברים אותי לכל האירוע הזה ואני לא קשור לזה.

עו"ד בן צור: אתה לא קשור לזה אבל מנסים לקשור אותך נכון?

פילבר: הם כל הזמן מתעקשים שאני מאוד מאוד קשור, אני עוד מנסה להבין איך אני בכלל מסביר להם שאני לא קשור לעניין, לאירוע של וואלה.

עו"ד בן צור: כשאתה אומר אני יודע בדיוק למה אתם פה, אתם פה בשביל נתניהו-וואלה נכון?

פילבר: כן

עו"ד בן צור: אוקי. עכשיו, אתה אומר ב-18 בפברואר אני מבין בדיוק איפה אני עומד אני יודע בדיוק אחרי מה אני פה, הכל בסדר, אין לי כוח לסיבוב נוסף.  תסביר מה זה,

פילבר: זה תיארתי, התיישבתי על הספה, על הכורסה בבית זה מבטא את זה, כאילו אני הבנתי בתוך דקות מה המשמעות הדרמטית ארוכת השנים, לי, למשפחה לכל החיים, בנושא הזה של סיבוב נוסף וכשאני אומר להם אין לי כוח לסיבוב נוסף זה כל מה שתיארתי לך קודם.

עו"ד בן צור: מאה אחוז, באמת אין לך כוח לסיבוב נוסף נכון?

פילבר: לא.

עו"ד בן צור: הוא אומר לך שגם הסיבוב הקודם לא נגמר לטובתך נכון?

פילבר: כן

עו"ד בן צור: ואז אתה אומר, הוא אומר לך זה לא נגמר 1:0 ואתה אומר לא נגמר לטובתי כי פה התחילו, הם התחילו בסוף היו צריכים כמה פירורים שהיו.

פילבר: כן.

עו"ד בן צור: כלומר מה שאנחנו, אז אנחנו רואים שהגעת בעצם, זה לא,

פילבר: אני מתחיל לעבד בראש ואני מבין שמה שאמרתי גם קודם שמבחינת החוקרים בדיוק כמו ברשות לניירות ערך אני אמרתי להם שהקונספציה שלהם שגויה ולא הצלחתי לשכנע אותם, אני פוגש את אותה תופעה פה שבעצם הם משוכנעים שאני חלק מהמארג הזה, מהפרשייה הזו ואני כבר מבין שאני לא ממש אצליח לשכנע אותם.

עו"ד בן צור: אוקי, אז אתה באובדן כוחות כפי שאנחנו רואים,

פילבר: אמרתי לך, זה לא אובדן כוחות במובן של, אני איש חזק אם הייתי יודע, זה כאילו חסר תוחלת.

עו"ד בן צור: חסר תוחלת

פילבר: זאת אומרת אני מבין כשמנגנון כזה גדול יוצא לדרך ומתנפל עליך אתה לא תנצח אותו לבד.

עו"ד בן צור: ואת תשלם את המחיר?

פילבר: כן, ואם אני אנסה להיאבק אז התחנה הבאה זה סרטן.

עו"ד בן צור: עכשיו, אני רוצה להראות לך נקודה שאני רוצה רגע להבין,

השופט משה בר-עם: לא סתם אמרת סרטן

פילבר: לא, לא סתם אמרתי סרטן. זה בדיוק הנקודה, זה התחנה האחרונה, אמרתי שלושים חודש שרודפים אותי, ממש רודפים אותי, ארבע-חמש זה בלי שהכרתי את הסיפור ההוא, אבל באינטואיציות שלי אני הבנתי שאם אני הולך לחמש שנים הקרובות להיות הגיבור הגדול שנלחם נגד המערכת, אני אגמור מרושש ועם סרטן.

מה חדש?