מאמרים

רגולציה כו', נתניהו בכלל לא קשור. עדות צחי הנגבי (חלק ב')

צחי הנגבי: "לא ראיתי שום סימנים לשיקולים מוזרים של פילבר. לא דיברתי עם נתניהו, פילבר לא אמר לי שקיבל הוראות מנתניהו, גם לא אמר שנתניהו קבע גזרה כלשהי, כל זה לא קשור כהוא זה לנתניהו"
צחי הנגבי (צילום: אלי ציפורי)

חלקה השני של החקירה הנגדית של צחי הנגבי עסק בעיקר בענייני רגולציה, אמנם די מתישים, אבל בסופו של דבר עו"ד ז'ק חן הוכיח את מה שהפרקליטות כל הזמן מנסה לטעון: ששלמה פילבר פעל בצורה לא כשרה כביכול.

צחי הנגבי שלל זאת ואף הוסיף שפילבר מעולם לא אמר לו שהוא הונחה על ידי נתניהו או משהו קרוב לזה.

כלומר, התיאוריה של הפרקליטות כאילו פילבר פעל בתקופת הנגבי על פי רוחו/הנחייתו של נתניהו היא כמובן שקרית.

הנה עיקרי הדברים:

עו"ד ז'ק חן: חקרנו בעניין הוועדה המייעצת ופריסה אוניברסלית של הוט. אז יש התכתבות של מיכל פליישר לבין העוזרת של פילבר. עוד לפני הוועדה המייעצת עובר המסמך הזה למנכ"ל משרד התקשורת באמצעות העוזרת עדי קאהן גונן ומדברים על בסיס "מה שכתבתי" זו דוגמא מחלק מהרבה דוגמאות שהגשנו לבימ"ש, עוד דוגמא, מיכל פליישר מתכתבת עם פילבר

הנגבי: לא הראו לי את זה

עו"ד ז'ק חן: מיכל פליישר כותבת למנכ"ל משרד התקשורת, מציג לך מסמך שדומה למסמכים אחרים. המפוקח מכתיב לפילבר המנכ"ל מילה במילה. שהוא יכתוב "לא". ואז מכתיבה לו. "אנו פועלים בימים אלה לתת אורכה כמוסכם".
היא מעדכנת אותו והדבר זה שיח בין מפקח למפוקח הנמצא אחרי הקלעים וגם מיצג טיעון לבקשת המפוקח מול המפקח, מה המנכ"ל יכתוב לו. אתה הכרת דרך כזו של התנהלות?

הנגבי: לא

עו"ד ז'ק חן: האם הציגו לך מסמכי בזק שבמסגרת הפגישות של פילבר עם גרנות הוא סגר איתה פרטי פרטים של סוגיות רגולטוריות שלא באו לידי ביטוי בכתב אלא בשיחות ביניהם?

הנגבי: לא.

עו"ד ז'ק חן: בלי להצדיק את דרך פעולת פילבר, אבל אמרת שלא הכרת התשובות שלו, למה פעל כפי שפעל, הסתפקת בחוות דעת של החוקר

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: סיפרת לגבי לבאות שפילבר היה אתו בכסאח

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: היה "בד בלד"

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: זה חלק מהסיבות שלך היה חשוב שלפגישות המקצועיות יופיע אכן לבאות ויציג הדברים מולך וכך היה

הנגבי: נכון.

עו"ד ז'ק חן: אמרת שאתה רגיל למחלוקות במשרדי הממשלה, ניסיון עשיר שלך, ראית בזה דבר חיובי.

הנגבי: כנון

עו"ד ז'ק חן: ריבוי דעות ובסוף החלטה נכונה. מנכ"ל ושר כל אחד לפי תחום סמכותו

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: כל גורם יכול לגרום לאיכות החלטה סופית

הנגבי: כן

עו"ד ז'ק חן: מחלוקות מקצועיות

הנגבי: כן

עו"ד ז'ק חן: היה כאסח בין פילבר להרן לבאות, ידעת שהיו גם טענות נוספות לפילבר כלפי הרן. טען שהרן מדליף

הנגבי: נכון. אמר לי פילבר שהוא מדליף

עו"ד ז'ק חן: כך פילבר חשב ובזמן אמת אמר לך זאת?

הנגבי: כן

עו"ד ז'ק חן: אתה נכנס למשרד והוא מציג לך כל מיני הדלפות ממשרד התקשורת. זה ביטוי לתלונות שלו

הנגבי: כן

עו"ד ז'ק חן: היה שולח לך קטעי עיתונות שהיו מופיעים כדי להראות לך איך מתוך המשרד מנסים להשפיע על קבלת החלטות

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: הוא שלח לך הודעות עם פרסומים

הנגבי: כן

עו"ד ז'ק חן: גם דנה נויפלד העידה על הדלפות מתוך הדיונים המקצועיים

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: פילבר חשב שהדלפות אלה מסכלות את המהלכים ולא הסכים איתם

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: היה לו רצון לקדם את ההשקעה בתשתיות

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: חלק מהעניין היה לפנות לחברות המפוקחות כדי לנסות להגיע להסכמה ולא תמיד לשתף את הוט, בזק, פרטנר בפגישות הלא פורמליות כדי לקדם ההסכמות

הנגבי: כן

עו"ד ז'ק חן: סיבה שנייה זה רצון שלא לקדם הליכים ולקצר על דרך הסכמות

הנגבי: נכון.

עו"ד ז'ק חן: מדבר עם החברה ומנסה לוודא איתה על גבולות גזרה ואיך מגיעים להסכמות לפני ההליכים

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: ציינת בהודעה שלך שייתכן שפילבר, כאשר מציעים לך מסלול לא פורמלי, אתה אומר אין כלים לדעת… חלק מענין משתף עם גורמים מקצועיים כי לא יודע להתמודד עם כל פיפס (שמודלף) ואם יש לו טענה לזה?

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: אתה יודע שפילבר ערך ימי אסטרטגיה עם גורמים רלבנטיים כדי לגבש מדיניות זו?

הנגבי: לא.

עו"ד ז'ק חן: הקים צוותים

הנגבי: אולי סיפר לא זוכר

עו"ד ז'ק חן: הכרת התוצר ותוכנית עבודה במשרד ב-2016?

הנגבי: הציגו לי ביולי 2016 שנכנסתי

עו"ד ז'ק חן: הפרדה מבנית מופיע כפרק

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: יש לוחות זמנים ליישום ודובר עד סוף דצמבר 2016 המשרד ישלים המהלך, אתה זוכר?

הנגבי: לא זוכר פרטים. זכור לי שסיפר לי המנכל שלמעשה כבר השר כחלון שנים לפני כן קיבל החלטה לבטל הפרדה מבנית והייתה וועדה בשם "חייק" והביא לידיעתי שטרם בוצע

עו"ד ז'ק חן: נכון מאוד. אתה נכנס לתפקיד מציגים לך תכנית עבודה. פרק הפרדה מבנית. מסבירים שזה יושב על החלטות קודמות ציבוריות ועוד. יש גם לוח זמנים לביצוע.

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: לוח הזמנים דצמבר 2017 להשלמת המהלך

הנגבי: לא זוכר

עו"ד ז'ק חן: אתה העדת בחקירתך עד 12/16 בנושא פריסת תשתיות המחובר להפרדה המבנית.

תירוש: אם עד אחר אישר בסדר. אבל אתם מציגים לעד תכנית עבודה. תראו לו איפה זה כתוב? לא מצוין כאן על החלטה מבנית.

הנגבי: שמתי לב שזה קשור לביטול הפרדה מבנית

עו"ד ז'ק חן: העידו מספר עדים ונחקרו. הסבירו כולם שהמשמעות של תיקון הרישיונות זה שלהם יש אותה הפרדה מבנית והגבלה. לכן קשרו בין 12/17 להקשר הזה עם תיקון הרישיונות. לכן שואל אותו

הנגבי: שביטול הפרדה מבנית הוא כלי למעשה לתקציבים

עו"ד ז'ק חן: על מנת שיבטלו צריך לקבל רישיון של החברה

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: העד זכר תכנית עבודה, כשנכנס למשרד. פילבר דיבר אתו. אני הראיתי לו ביטוי על זה. לוחות זמנים הראיתי לו. מפנה לחקירתך יש דברים שאתה מספר על מחלוקת במשרד שפילבר שיתף אותך לגביהם. מקריא מהחקירה.

הנגבי: עומד אחרי הדברים שאמרתי

עו"ד ז'ק חן: גם קידום ההפרדה המבנית. אמר שעשה זאת כדי לקבל גיבוי שלך. אתה שר ומחליט. לכן צריך לעדכן ולשתף אותך

הנגבי: היה מצב לא נורמלי. שר נכנס ומקיים סדרה של פגישות מגבש מדיניות, הולך ביחד עם מנכ"ל. השר דומיננטי על בסיס החלטות שלו, המשרד מתקדם. היו גם אילוצים, פה באתי למדיניות שכבר גובשה. חוויתי חוויה של עיצוב בתחילה.
לפעמים אימצתי מדיניות שהייתה קיימת. פה המנכ"ל היה מנוסה, ומחובר, אז נתתי גיבוי למהלך. זו לא חוויה שחוויתי במשרדים אחרים. אותי הוא שכנע שהדבר הזה הוא נכון.

עו"ד ז'ק חן: נושא הזה היה מהלך חשוב לפילבר. כך אמרת בחקירה. שגם עדכן אותך.

הנגבי: כן

עו"ד ז'ק חן: היה רצון של פילבר לשכנע במשרד

הנגבי: כן

עו"ד ז'ק חן: ראינו שאתה כותב לו שלמדת הנושא, קראת המסמכים, עודכנת לגבי מניעים, והיה חשוב לך שיקבל הסכמה של כל השחקנים הרלבנטיים?

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: בשלב מסוים בגלל התנגדויות להפרדה מבנית שזו הייתה תכלית סופית שהאמין ורצה לקדם ובגלל בזק, פילבר פנה לכוון של הפרדה תאגידית?

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: ציינת שזה עלה לפניך באזור אוקטובר ההפרדה התאגידית, מה שזכרת זה מה שאמרת?

הנגבי: אוקיי.

עו"ד ז'ק חן: לוח זמנים – הראינו נושא של הפרדה תאגידית הובא מוקדם בספטמבר 2015.

תירוש (מתפרצת): הסתייגות שלנו.

עו"ד ז'ק חן: מבקש להראות שזה לא נכון שיתר העדים העידו אחרת. נכון שבחקירות לא הוצגו המסמכים לנחקרים ולכן דיברו על מועד מאוחר יותר. אבל אנו הראינו להם מסמך שלא הראו להם והנושא הזה עלה כבר בספטמבר 2015 והם אישרו שאכן זה עלה.

השופטת פרידמן-פלדמן: מבקשת להמשיך

עו"ד ז'ק חן: אנו הוכחנו זאת בעדויות שזה עלה כבר בספטמבר 2015 – אתה אומר אוקטובר 2016 והחוקרים לא טרחו להראות לך שזה עלה לדיונים כבר בספטמבר 2015

הנגבי: אין סתירה בין הדברים. בפניי זה הוצג. המנכ"ל ראה את הקשיים

עו"ד ז'ק חן: מדוע חידוד זה חשוב? מי שקורא הודעה זו חושב שפתרון לנושא הזה, להתגבר על התנגדויות זה משהו שנשלח והוצג לך לראשונה באוקטובר 2016 ולא נעשתה לגביו עבודה. זו המצאה.
אנו מציגים לך נתון, נעשתה עבודה, הנושא נדון ונבחן עוד בספטמבר 2015. לכן אני מגיע לשאלה – העד דייק תשובתו. זה חשוב אל מול מה שעולה בחקירתו.
האם אתה הכרת כל הדיונים האלה, פרו' אלה היו לפניך, זוכר שכך נעשה?

תירוש (שוב מתנגדת): העד לא הציג את הדברים כי זה נשמע כאילו העד מציג את הדברים. מבקשת שחברי יציג המסמכים.

עו"ד ז'ק חן: אני יכול להראות אחד אחד.

הנגבי: באופן כללי אני אומר כך, מידי יום לא ישבתי במשרד התקשורת, הייתי מגיע לעיתים רחוקות לישיבות במשרד. מידי יום היו שולחים לי יום יומיים קלסר עם חומרים לחתימה. איני זוכר מסמכים אבל אם מופע שם שהעתק נשלח אלי אז בטח נשלח וקראתי.

עו"ד ז'ק חן: מזיכרונך היו ישיבות רבות שדנו בנושא הפרדה מבנית עם כל הגורמים במשרד התקשורת?

הנגבי: לא יכול לומר לך, אולי לפני 6 שנים אם היו מציגים הייתי נזכר. אליי שלחו, הייתי מכותב

עו"ד ז'ק חן: היית ברושם שהרן לבאות הופתע?

הנגבי: בדיון אצלי דווקא זכור לי שהה מאוד נגד הפרדה תאגידית.

עו"ד ז'ק חן: יש לך זיכרון מופלא, אמר שהופתע יותר ממסמך המדיניות. בנושא ההפרדה תאגידית מפנה לחקירה שלך. אתה אומר שרעיון של הפרדה תאגידית שפילבר ניסה לשכנע גורמים מחוץ ומתוך המשרד, אבל הייתה להם התנגדות, זה מה שאמרת בחקירה.

הנגבי: אני עומד אחרי הדברים.

עו"ד ז'ק חן: לא הרימו דגל אדום על הפרדה מבנית. אתה אומר "הבנתי שזה לא בעייתי…"

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: עובר נושא – מכתב התחייבות של בזק. מכתב הוט – טרם זמנך לא הראו לך בחקירה. הסכמנו. ומכתב של בזק הראו לך שזה התחייבות על נייר באוויר.

הנגבי: כן

עו"ד ז'ק חן: מכתב דומה למכתב של הוט למנכ"ל עם העתק אליך. אתה קראת אותו?

הנגבי: כן, זה מכתב שנדון בישיבה שהיתי באוקטובר ואחר כך היו הרבה שאלות שצריכות להישאל בעקבות המכתב.

עו"ד ז'ק חן: החוקרת אומרת לך – לא ברור למה בזק מתחייבת. אתה הסכמת עם החוקרת בנקודה זו. אמרת לה שברור שמשרד התקשורת חייב לדעת מה בזק נותנת.
הוספת שהרן מאוד הסביר העניין אמר ש"אין לזה שום משמעות וזה חייב להיות בפרטי פרטים ולהגיע להבנה מה הם עושים", האם זה מדויק?

הנגבי: כן

עו"ד ז'ק חן: היה חשוב תיקון הרישיון וגם התנאים המפורטים בו

הנגבי: אני מסכים, אני מסכים שזה מה שהוא אמר בישיבה אצלי

עו"ד ז'ק חן: זה גם מה שאתה אומר לחוקרת.

הנגבי: שאני צריך לחתום. ודאי.

עו"ד ז'ק חן: אז מכניסים ומתקנים זכויות של בזק וגם תנאים שהיא חייבת לעמוד על מנת שזה יקרה?

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: אתה אומר יצאתי מנקודת הנחה שאם אני אתמוך אז זה יהיה רק באופן קונקרטי

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: לכן אנו בזמן מכתב התחייבות של הוט, לקדם אותה מדיניות של פריסת סיבים תמורת פריסה אוניברסלית ומכתב התחייבות של בזק, וכל מה שקשור לאמורפי או קונקרטי זה קריאת כיוון.

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: אתה גם אומר לחוקרת בפירוש – שיהיה ברור מה כולם מקבלים אחרת אתך זה לא יקרה. חד משמעית.

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: פילבר גם מעיד על זה. החוקרת מקשה איתך, אומרת שבמכתב התחייבות בזק לא נותנת כלום, אתה הגבת על הדברים האלה – "לא חושב שאי פעם שמעתי הסתייגות על דברים אלה…"

הנגבי: מה שאמרתי נכון

עו"ד ז'ק חן: החוקרת אומרת שהרן אמר זאת. אתה שולל זאת. אתה אומר שאם היה כאן התחייבות מדומה זה תפקיד של גורמי מקצוע לומר. וזה לא נעשה. לא נאמר לך משהו כזה

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: אותן הסתייגויות וכוונות או כוונות אמורפיים, הדבר קיבל תכתיבים במסמך הכוונות: "כפוף להתחייבות בזק כפי שתעוגן במסגרת הרישיון". כלומר לא מסתפקים בהבנה שכך יהיה בתיקון הרישיון. אלא מכתב הכוונות שיוצא ממשרד התקשורת שהתחייבות תעוגן ברישיון.

הנגבי: מאשר

עו"ד ז'ק חן: יומיים לפני מכתב הכוונות פילבר ביום 27/9/16 כותב לעדי קאהן כך: "יש לי הסכמה עם צחי" הציגו לך בחקירה. אתה ענית – לא. כך אתה זכרת?

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: יומיים אחרי 29/9/16 פילבר מעדכן את עדי קאהן שיש שינוי בעמדתך. זו ידית הבלם, אתה גם דיברת עם דנה נויפלד. זאת הראו לך בחקירה?

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: דרשת מעורבות של הלשכה המשפטית בתהליך

הנגבי: אישור

עו"ד ז'ק חן: הוא מעדכן את הגברת. את אותה אחת שאמר שיש אישור להתקדם בלי, מה שחשוב שאין פה הסתרה. הוא מזדרז לומר לה "הוא עומד על כך שיהיה אישור של המחלקה המשפטית" זה מה שרואים בהתכתבות?

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: פילבר העיד שהייתה לכם שיחה טלפונית בו שינית עמדתך. הוא אמר שכך הבין לכתחילה.

הנגבי: כן

עו"ד ז'ק חן: אנו רואים שמשקף הדבר לאשורו. "צחי הרים את בלם היד", רוצה אישור של המחלקה המשפטית

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: כך או אחרת ביום 29/9 הוא מבין שאין אישור להתקדם בלי לשכה משפטית

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: בכל מקרה זה לא שלב שאתה צריך לחתום על משהו, הוא מספר שהוא משוחח עם היועצת בעקבות הנחייה שלך. אמר שגם אתה שוחחת איתה

הנגבי: לא זוכר את השיחה הספציפית.

עו"ד ז'ק חן: אומר זאת בזמן אמת לעדי, בשיחה שלך עם דנה נויפלד אתה עומד על מעורבות שלה בתהליך. חשוב לך להגיד לה שאת לא כפופה למרות המנכ"ל. תגידי מה שעולה על דעתך ואת לא צריכה לחשוש. כך אמרת?

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: פילבר יושב עם נויפלד שעות ארוכות ומעדכן אותך על הפגישה, אתה זוכר?

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: עבודה תקינה

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: זה הסכמה למיזוג כפוף לשימוע זה מה שכותב פילבר. זאת אומרת ברור לו שיהיה שימוע כי זו החלטת המחלקה המשפטית

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: ביום 2/10 בהתאם למה שכתב לך כאן, מתקיימת פגישה עם אנשי בזק, מכנס אותם עם הייעוץ המשפטי של משרד התקשורת כפי שעדכן אותך.
בתאריכים אלה פילבר ממשיך לקדם הרעיון על ביטול הפרדה תאגידית בליווי מחלקה משפטית ומשתף על דיונים והכל בידיעתך

הנגבי: כן, מניח שידעתי, אין לי את המסמך

עו"ד ז'ק חן: זה אנו יודעים, אתה התרת לו להתקדם בתהליך. אתה הצעת לו שנקפיא החתימה והיישום שלו עד אחרי הבחירות

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: מתקדם בתהליך באישורך, שיתוף הלשכה המשפטית, לצורך אישורים, נחכה לראות מה ייפול דבר עד אחרי הבחירות בארה"ב

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: אנו רואים ביום 4/10 שברור שיהיה הליך של שימוע

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: גם בישיבה עם בזק כך הוצג להם

הנגבי: כן

עו"ד ז'ק חן: לא רק בינך ופילבר, אלא גם בישיבה הוצג שיהיה שימוע, ביום 2/10

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: הליך של שימוע לכל השוק. לא רק בזק

הנגבי: כן

עו"ד ז'ק חן: זה תואם הנחייה שלך. עד ליום 8/11

הנגבי: כן, עד אחרי הבחירות בארה"ב.

עו"ד ז'ק חן: אפשר להתקדם כולל שימוע. אישורים סופיים אחרי הבחירות ביום 15/11 התאים את לוח הזמנים

הנגבי: כן. לא לפני.

עו"ד ז'ק חן: רואים יד ביד. פילבר מעדכן, משתף, טוען על פי הנחיותיך. חוזר לעדכן בפגישות בזק בהתאם ללוחות הזמנים גם לצורך החברה וגם בהתחשב בהצעה שלך שאישורים סופיים ככל שיהיו יהיה אחרי הבחירות ביום 8/11

הנגבי: כן

עו"ד ז'ק חן: יש לנו מהלכים, סיבים, בזק, הוט בהמשך המכתב. גם מעדכן שמכין מכתב המשך, אמר שרוצה להעביר את המסמך לכל הגורמים הרלבנטיים

הנגבי: כן

עו"ד ז'ק חן: כותב לך שהגברת נויפלד צריכה להתאים עצמה ללוז. דחיפה קלה לעניין הלו"ז. לא לפני הבחירות

הנגבי: נכון. אנשים עסוקים. ברור

עו"ד ז'ק חן: אתה חיי בלוח זמנים אח ואתה גם אומר שנויפלד לא אדם שנותנים לו 48 שעות להגיש

הנגבי: כן.

עו"ד ז'ק חן: אתה עוצר איפה שצריך לעצור. נותן הנחיות , ליווי משפטי, נכנס לעובי הקורה. סביב כל זה, לא ראית שום סימנים לשיקולים מוזרים של פילבר? זו הייתה התנהלות נורמלית?

הנגבי: כן

עו"ד ז'ק חן: האם ידעת ביום 5/10/16 פילבר מקיים ישיבת הנהלה עם סמנכ"לים. מטרתה היא לתקף את מסמך המדיניות. פורס בפניהם כוונתו. עדכן אותך על כך ועל הישיבה עם סמנכ"לים?

הנגבי: כן

עו"ד ז'ק חן: הודיע לך ואתה אמרת לו תתקדם

הנגבי: כן

עו"ד ז'ק חן: ראינו שפילבר מקבל רוח גבית, אז העביר את המסמך להתייחסותך? מעביר ביום 6/10 טיוטה. לא 48 שעות, אלא יותר. זה יום אחרי הישיבה עם הסמנכ"לים, זה מה שעדכן אותך שזה מה שהולך לעשות

הנגבי: כן

עו"ד ז'ק חן: יעל (מהלשכה המשפטית) מעבירה לדנה נויפלד. ביום 7/10 אתה מכותב, מראה לך שהוא העביר את המסמך והוא מעביר פעם נוספת ומכתב אותך. אם העביר לך מסמך אתה קראת בזמן אמת?

הנגבי: כן

עו"ד ז'ק חן: אם מראים לך מסמך כזה על עובי הקורה קראת אותו?

הנגבי: מניח שכן

עו"ד ז'ק חן: כל זה אנו רואים שזה אחרי שיחות מישיבה ארוכה שהייתה לפילבר עם דנה נויפלד בעקבות המלצה שלך, שיחות שלך עם פילבר, ישיבה עם היועצת המשפטית עם בזק, לוחות זמנים ומעדכן. הכל באותו נושא. ביום 7/10 עובר להתייחסותך.

הנגבי: כן.

עו"ד ז'ק חן: זה לא נושא חדש, נכון?

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: תראה מה עוד כותב במסמך שהוא מעביר לעיונך. הוא העביר דברים גם לאבי ליכט (המישנה ליועמ"ש דאז). הוא מעדכן אותך בתהליך שעשה עד כאן. טורח לציין שהרן לבאות מתנגד לפילבר מקצועית למרות שלא היה בפגישה כי היה בחופשה, הוא מניח בפניך שהוא יודע בדיונים קודמים שהוא מתנגד למהלך הזה. נכון?

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: הוא ביקש להכניס להליך את אבי ליכט.

הנגבי: נכון.

עו"ד ז'ק חן: גילוי מלא. הכל על השולחן. ההיפך ממחטף. נכון?

הנגבי: כן

עו"ד ז'ק חן: לא רק שמכתב אותך. אלא פונה אליך אישית באותו יום 7/10 ומצרף המסמך באופן ישיר. מוודא עם דנה שהמכתב עובר לאבי ליכט. הוא ממש טורח לשתף אותך ולהכניס אותך לפרטים לקראת הפגישה. כל מסמך שאתה מקבל אתה קורא. וגם יש הערות הגהה אתה מכניס. זה תקין?

הנגבי: כן, לא יודע מה חשבתי על המסמך. זה תהליך, אני לא מכיר התכתבות של הרן לבאות עם פילבר.

עו"ד ז'ק חן: לא נציג. הרן נחקר על זה.

הנגבי: אני יודע ששמילה (היום מנכ"ל משרד התקשורת) השתתף בדיון אצלי ביום 25/10

עו"ד ז'ק חן: הציגו לך בחקירה את עמדת בזק על המסמך מדיניות. העביר לבזק להתייחסות. כל הזמן הציגו לך באותו הקשר. איך המנכ"ל מעביר מסמך פנימי שעדין לא קיבלה ההערות עם התייחסות לגורם המפוקח. השאלה שלי – האם אתה הכרת במהות עמדת שאול אלוביץ ספציפית למסמך מדיניות ההמשך?

הנגבי: לא

עו"ד ז'ק חן: שאול לא אהב המסמך.

הנגבי: לא הכרתי

עו"ד ז'ק חן: עוד מסמך שפילבר מעביר לבזק, זה התייחסות של הרן לבאות, כדי שיראו מה יש להם לומר. אתה אומר שהעברה זו, זה אם הולכים להסכמה ולא כפייה אז רצה לשתף את בזק כי לא שווה שיכתוב משהו ללא הסכמה. רצה לדעת מהם הקווים האדומים. לדעתי צריך היה לעשות זאת בדרך גלויה.

הנגבי: אוקיי.

עו"ד ז'ק חן: החוקרת אומרת שבשביל זה יש שימוע. ואתה אומר שגם בתהליך קודם לשימוע יכול להיות דיאלוג.

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: אתה זוכר / יודע / מכיר שפילבר פנה להרן על מסמך המדיניות ההמשך?

הנגבי: לא

עו"ד ז'ק חן: מסמך מדיניות המשך היה בסיס לדיון שהתקיים אצלך. היו אצלך 2 פגישות. זה הנעת התהליך. לא סוף התהליך. כדי לקבל החלטה שלך כן או לא.

הנגבי: כן

עו"ד ז'ק חן: ביום 13/10/16 מתקיימת ישיבת הכנה לדיון אצלך. משתתפים כל הגורמים פילבר, יועץ משפטי, וגורמים חיצוניים של בזק. אומרים מסמך מדיניות מתגבש. הכרת זאת?

הנגבי: לא. בחקירה לא הראו לי את זה.

עו"ד ז'ק חן: בישיבה זו ראינו שני מופעים מוקדמים שבזק נאמר להם שיהיה שימוע. יש גילוי מלא של כל ההליך שראינו עד עכשיו

הנגבי: כן

עו"ד ז'ק חן: בהמשך אומר "לצאת לשימוע מצומצם רק בנושא הפרדה מבנית ושימוע מורחב יותר בהמשך" אבל זה השלב הראשון

הנגבי: כן

עו"ד ז'ק חן: מודיע זאת לנציגי בזק לפני שיוצאים מהחדר בנוכחות היועצת המשפטית ביום 13/10

הנגבי: כן. רואה.

עו"ד ז'ק חן: הכל מדויק. גם עמדתו לא דורשת שימוע. קיבלת עמדת היועצת שצריך שימוע. וזה מה שיהיה.

הנגבי: אני לא זוכר שראיתי פרוטוקול זה.

עו"ד ז'ק חן: מסמך נוסף מיום 14/10 לא הציגו לך בחקירה. חוקרים שר!

פילבר מעדכן אותך על כל צעד?

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: גם ישיבת הכנה ומה עלה בה?

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: שקוף אתך לגמרי

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: הוא גם התייחס להחלטות היסטוריות של כחלון עם הרשות לניירות ערך ב-2007 על סוגיות של היועצת המשפטית.

הנגבי: כן.

עו"ד ז'ק חן: הראה לך מסמך על ממונה על הגבלים עסקיים שלא רואה הפרדה מבנית

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: מעדכן על המהלכים הבאים בישיבה אצלך

הנגבי: כן, לא יודע עם על כל צעד ושעל אבל הרבה צעדים ושעלים

עו"ד ז'ק חן: אנו מדברים על 18 יום לאחר מכן, ועל התייחסות של הרן מפורטת מאוד להכין פגישה שלו אצלך.

עו"ד ז'ק חן: נכון, נכון שהיה דיון מעמיק. שלא כלאחר יד. השתתפו בו כל הגורמים. כולל לשכה משפטית. הרן וכול, וכולם הביעו עמדתם בהרחבה. אף אחד לא חסם אותו. הציגו פרטים והרחבות, הכל נכון.

בהמשך:

עו"ד ז'ק חן: אומרת נויפלד שהיא לא מבינה את לחץ הזמנים. אנחנו רואם תכנית עבודה, הפרדה מבנית, תאגידית, טענות שימוע. ראינו דיונים מקדמיים, העבירו התייחסות, היא אומרת שלא מבינה את לחץ הזמנים. ראינו הנחיות שלך שלא יהיה לפני בחירות.
תראה מה אתה עונה לנויפלד: "אנו לא עובדים בדחיפות, אבל יש דחיפות לקרב הפרדה מבנית", אתה השר.

הנגבי: כן

עו"ד ז'ק חן: השתכנעת שיש חשיבות לקדם מדיניות של ביטול הפרדה מבנית מול השקעה בתשתיות?

הנגבי: כן, נכון.

עו"ד ז'ק חן: זה אתה מביא מפיך?

הנגבי: נכון.

עו"ד ז'ק חן: לא חותמת גומי

הנגבי. נכון, דנה לא חושבת כך. לכן יש דיון.

עו"ד ז'ק חן: שר מחליט בסוף גם אם יועץ חושב אחרת וזה "מהר לו מידי", אבל אתה ראית הסכנות, השתכנעת

הנגבי: כאן מדבר על הפרדה מבנית אבל זה לא הסיכום.

עו"ד ז'ק חן: כאן זה תאגידית. מבנית זה שלב ב', אנו מדברים על תאגיד תמורת פריסה. אתה מסביר העדיפות היא פריסת התשתיות

הנגבי: השקעה ותשתית.

עו"ד ז'ק חן: הקפדת שמי שמתנגד ירחיב.

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: גם חיים גירון ז"ל, עמדתו הייתה שתומך במהלך. אומר שהטכנולוגיות בישראל מפגרות בעולם. זה סמנכ"ל הנדסה שאומר, כל זה כתוב. גם שמילה מתבטא, גם זה כתוב… אתה דואג לא רק לתת גזר אלא לוודא שבזק תקיים התחייבויותיה

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: לא חשבת שמשהו אחר הניע אותו

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: אתה שומע את כולם ובסוף אתה מחליט

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: אין פה מחטפים

הנגבי: נכון, נכון שלכולם יש ביטוי לפני שאני חותם על כל דבר.

עו"ד ז'ק חן: כדי לדעת בדיוק על מה אתה חותם. בעד נגד וסיבות

הנגבי: נכון.

עו"ד ז'ק חן: אי אפשר לעשות לך מחטף

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: אין צנזורה

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: ביום 26/10 יום אחרי הדיון אצלך שולח לך מכתב מבקר המדינה. זוכר?

הנגבי: זוכר משהו

עו"ד ז'ק חן: הוא עורך ביקורת בנושא רפורמה בשוק התקשורת ומה שמעניין אותנו זה שהוא אומר "אנא אל תקבל החלטה עד שתקבל טיוטת היועץ" עוסק בהפרדה מבנית ונושאים הקשורים, בלם יד. אל תקבל החלטה. יכול להמשיך בתהליכים

הנגבי: נכון.

עו"ד ז'ק חן: כי להחלטה זו תהיה השפעה ממשית

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: זה יום אחרי הדיון אצלך

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: אם אומר לך עד קבלת טיוטת הדוח תעצור, אתה פעלת בדיוק בהתאם להנחיה. אתה מעדכן את המנכ"ל… ביום 20/12 התקיימה אצלך פגישה. הרן, עוזר של הרן, עוזרת של המנכ"ל, אתה אומר "קיבלתי את המסמך וכוונתי להעמיק בו לאחר הפגישה" מדובר במסמך מפורט מאוד שהכין הרן ביחס למסמך המדיניות שאמור לצאת.

הנגבי: כן. אבל לא זוכר המסמך. בחקירה לא הציגו לי אותו.

עו"ד ז'ק חן: הנה עוד משהו שלא טרחו להראות לך וכל התהליכים סביבו. זה מבטא התהליך הארוך שהתעקשת לדון באותה מדיניות והסתייגויות כולן

הנגבי: כן.

עו"ד ז'ק חן: אחרי שאתה שומע את כולם ואתה לומד שוב את החומר והנושא ונכנס לעובי הקורה יוצא מסמך כוונות לבזק באישורך המלא. נכון?

הנגבי: נעשה זאת מדויק – מנכ"ל מציג לי מסמך, היינו בסוף שנה, המכתב היה צריך להיות מוצג לבורסה ועל דעתי. כך כתבתי בתגובה לקרן מרציאנו.

עו"ד ז'ק חן: נשאלת על המסמך הזה יומיים לפני סוף שנה. אמרת שהכרת. לא התנגדת להוצאתו. הכל היה באישורך. מפנה לחקירת העד. אתה אישרת. ידעת שפילבר רוצה לקדם החלטה?

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: הצעת לפילבר להמתין עד אחרי הבחירות

הנגבי: כן

עו"ד ז'ק חן: פילבר קיבל הצעתך?

הנגבי: כן

עו"ד ז'ק חן: אתה אומר שידעת על המסמך כמה ימים לפני הוצאתו

הנגבי: כן, נכון שאמרתי לפילבר שאני לא יכול לחתום על המסמך.

עו"ד ז'ק חן: למרות שאתה לא חותם, פילבר רצה, וכך נעשה, המכתב יצא בשיתוף שלך, בידיעתך?

הנגבי: לא הייתי מאשר להוציא, זה מכתב כוונות לא מכתיב התוצאה, זה מהלך מכל הטעמים שאתה מכיר

עו"ד ז'ק חן: אתה אומר שאם היית אומר לפילבר שאתה מתנגד לא היה מוציא אותו למרות שזו סמכותו

הנגבי: נכון שנתתי אור ירוק להוצאת המכתב

עו"ד ז'ק חן: החוקרת הציגה לך כמה מצגים. למשל שנויפלד מעולם לא ראתה את המכתב

השופט שחם: מבקש לראות המכתב

עו"ד ז'ק חן: מבקש להביא לשופט את המכתב, דנה מעולם לא ראתה המכתב. וזה לא נכון.

תירוש (מתפרצת): אי אפשר להפריח פה דברים.

עו"ד ז'ק חן: הלשכה הייתה מעורבת במכתב לפני הוצאתו. מכתב הכוונות אנו הוכחנו. מה שמציגים זה שדנה לא ראתה המכתב טרם הוצאתו. דבר נורא פשוט, מדויק ואין יותר מדוייק מזה, שמתי בסוגריים ואמרתי לו על המצג הזה הלא נכון שהוצג.

תירוש: מבקשת להעיר למי שמעיר הערות (מתכוונת לשתי עורכות הדין מהמשרד של חן).

בהמשך:

תירוש: אני רוצה לאמר משהו

השופטת פרידמן-פלדמן: את לא יכולה לומר

עו"ד ז'ק חן: לא כותב במפורש שיש שימוע בעניין ההפרדה המבנית. אתה מקבל עמדת היועצת המשפטית וזו החלטה שלך. פילבר מודיע שיש שימוע בגלל החלטת השר

הנגבי: זוכר שאמר לי שבטעות נשמטה המילה "שימוע"

חדד: מישהו אחר בא ואומר שראינו לגופו של ענין שאתה עמדת שהנושא יקודם במחלקה המשפטית ושדנה אמרה שצריך שימוע בהפרדה תאגידית ואתה החלטת שצריך שימוע. זה משקף הדברים בצורה גלויה לחברה כמה וכמה פעמים.

הנגבי: כן

עו"ד ז'ק חן: לאף אחד לא היה ספק שיהיה שימוע בנוסף למופעים שכבר ראינו. מבחינת פילבר המכתב היה חשוב להוציאו כדי לקבל אישור מבזק לכניסת התשתיות. זה מה שעניין אותו. לא המילה "שימוע" דווקא. כל זה היה למען התחייבות בזק לפריסת הסיבים?

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: אתה לא שמעת על אישור הרישיון ללא שימוע

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: אם היו מביאים לך ללא שימוע לא היית חותם

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: אלא אם כן היועצת הייתה מודיעה שאפשר

הנגבי: יש עוד הרבה דרך, היה חשוב שיהיה שימוע בשוק. זה מאפשר למתנגדים להביע עמדה

עו"ד ז'ק חן: בסוף אתה צריך לחתום על הרישיון. לא היית חותם אם לא היה

הנגבי: סביר שלא

עו"ד ז'ק חן: בהתייחס לשינוי בין משרד מקדם לבין משרד "שוקל" בחקירה שלך לא ראית בזה משמעות גדולה? "זה תהליך לקדם", מבקשים ממך התייחסות למילים בין שוקל לבין לקדם.
אתה אומר פחות או יותר זה אותו דבר. שניהם ענין של תהליך לא סופי. נכון שאלה הדברים?

הנגבי: כן, הסבר שלי מופיע פה בהרחבה. אני מאמץ אותו

עו"ד ז'ק חן: מפנה למה שפילבר אומר בישיבה מיום 2/1/17 עם גורמים מקצועיים ומשרד התקשורת. פילבר אומר "השר למד את החומר ונתן אור ירוק למדיניות, בנוסף צריך לבדוק נושא התשתיות ותיקון הרישיון אנו מדברים רק על הפרדה תאגידית". האם התיאור שלו מדוייק?

הנגבי: מעולם לא קיבלתי החלטה על הפרדה מבנית. זה לא מדויק

עו"ד ז'ק חן: אז תדייק

הנגבי: שאלת מדויק אז אני מדייק. הנחייה שלי לא הייתה הפרדה מבנית. לא קיבלתי על הפרדה מבנית החלטה. ולא בכלל.
לגבי הפרדה תאגידית אישרתי את מסמך הכוונות שהוא הוציא שמעיד על כוונה לקדם הפרדה תאגידית בכפוף לשימוע. היו שאלות תוך כדי דיון, קיבלתי תשובות. לא קיבלתי החלטת מדיניות בעניין הפרדה מבנית. עד היום אין הכרעה על כך.

עו"ד ז'ק חן: זו לא הטענה. אנו מדברים על זה שהיו התנגדויות. מצד שני היה צורך לקדם לצורך השוק

הנגבי: נתתי גיבוי למנכ"ל כאשר יש מכשולים דרך הפרדה מבנית. נותנים גיבוי לתאגידית. קרתה לא קרתה. אני נתתי גיבוי כפוף לשימוע וכפוף לרישיון ודאי. בלי זה לא היינו עושים

עו"ד ז'ק חן: זו תמונת המצב לאשורה?

הנגבי: נכון, היו קולות אחרים. נתתי גיבוי למסמך כוונות. נכון שכל זה היה בגיבוי שלי. נכון שאני הנחיתי את פילבר להנחיה משפטית, שימוע, מהלכים פנימיים וחיצוניים – מקבל עדכונים. נתתי הוראות להתקדם.

עו"ד ז'ק חן: אמרת שאתה לא יודע על קשר עם טלפוניה. אבל יש קשר, בין טלפוניה לבין ההפרדה. אתה כן מנסה להבין את הקשר. אתה שואל את החוקרת על כך. זו טענה של בזק שאין קשר בין טלפוניה להפרדה מבנית. הם סברו שמגיע להם חינם עוד מזמן מימים ימימה. היה צריך לבטל הפרדה מבנית.

הנגבי: אני זוכר.

עו"ד ז'ק חן: אבל דווקא פילבר חשב אחרת. גם גורמים אחרים חשבו אחרת. הם מצאו קשר בין הפרדה מבנית לבין הטלפוניה.
פילבר חשב שבזק תוקעת לו את רפורמת הטלפוניה ומצד שני ידעה שבזק רצתה הפרדה מבנית. ביקשו להוריד חסמים מטלפוניה והוא יוסיף עוד מנוף. החוקרת מציגה לך את הקשר. אתה מנסה להבין באמצעותה ומקבל מה שהיא אומרת על הקשר הזה.
שנה קודם אומר עופר מרגלית, רפרנט של משרד האוצר, שצריך לפתור את שאלת הטלפוניה. הם מוצאים קשר בין הפרדה מבנית לבין טלפוניה שזה כמנוף.
שמילה העיד פה ואמר אותו דבר. דוחפים את ענין הטלפוניה, כל הדיון עוסק בטלפוניה, הפרדה מבנית, יש דיון טרם זמנך. יש החלטה. עדכנו אותך בחיבור הזה בין טלפוניה להפרדה מבנית.

הנגבי: לא זוכר. הקשר כבר הוכח

עו"ד ז'ק חן: בהינתן שירותי טלפוניה נעשה יישום של הפרדה מבנית. זה חודש וחצי לפני כניסתך לתפקיד. זה עוד מנוף.
עכשיו עוברים לעיכוב בנושא טלפוניה… יש פה משפט אחד שממנו הסתייגת בחקירה. אתה אומר בואו מה זה עקב מורכבות הנושא, אני לא זוכר שלקח לי זמן ללמוד הנושא. זו הייתה הסתייגות שלך ממה שכתבו היועצים

הנגבי: מה שאני זוכר זה מה שאמרתי אז שיקף את מה שאמרתי. היה משהו עם משרד האוצר

עו"ד ז'ק חן: מייד נעבור לזה, נאמר לך שהנושא מורכב וחתמת והיועץ חתם

ת. נכון

בשלב זה שוב תירוש מתפרצת וכהרגלה אומרת שהדברים לא נכונים.

בהמשך:

עו"ד ז'ק חן: ביום 6/10 נכנס משרד האוצר לתמונה. שחקן חדש שרוצה לבדוק המחירים שכבר אישרת

תירוש: זה לא שחקן חדש

עו"ד ז'ק חן: מוותר על שחקן חדש .זה כל כך טפל, זו אשמתי. מקבל ההערה (נאמר בציניות, העיקר לא לריב עם תירוש).

עו"ד ז'ק חן: 6/10 משרד האוצר אומר תעצרו. אני רוצה לבדוק המחירים

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: תראה תשובת פילבר, האם הכרת טרוניה שלו? עונה "מסמכים מוכנים באפריל ונתקעו בגלל ניגוד עניינים של משרד המשפטים… המחירים סוכמו, תבדוק איתם". נתקע בגלל השרים. דנו איתכם בנושא המחירים.

תירוש ממשיכה להפריע.

עו"ד ז'ק חן: זו הפרעה נטו

עו"ד ז'ק חן: על זה התלונן פילבר. הרי מזמן דנו אתכם על מחירים. האם הכרת?

הנגבי: לא

עו"ד ז'ק חן: בחקירה לא הראו לך את המסמכים?

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: יש עוד סיבה, נכון שלא הראו לך את נושא התקנון?

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: במהלך החקירה שלך הראו לך הערות של בזק על טיוטת מסמכי השימוע, שפילבר מעביר להם את מסמכי השימוע, בזק עושה תיקונים על גבי המסמך, מעבירים לפילבר בחזרה. זאת מראים לך בחקירה. קבל זאת כנתון.

הנגבי: בסדר

עו"ד ז'ק חן: שכחו להגיד לך על הערות של בזק, אם פילבר אימץ הערות שלהם שכחו להגיד לך שלא אימץ הערות שלהם.

בינתיים תירוש ובן צור מתקוטטים.

הנגבי: לא מכיר את האירוע הזה. נכון שלא הציגו לי שהערות אלה לא התקבלו. נכון שהראו רק את הבקשה של ההערות

עו"ד ז'ק חן: חוק הסדרים – אתה העדת בעניין חוק הסדרים הייתה מחלוקת עם משרד האוצר. החוקרת מציגה לך מצג שהמלחמה שניהל משרד התקשורת בעניין חוק ההסדרים הייתה לטובת בזק

הנגבי: כן

עו"ד ז'ק חן: אתה אומר אני לא כל כך זוכרת, אומרת לך יש סעיף התשתיות… זה סיכום שלך על בסיס מה שהחוקרת מציגה לך. משרד האוצר רצה רק שבזק יתנו למתחרות שלה לרכב על תשתיות שלה?

הנגבי: פילבר והמשרד ראו את הדבר כמאוד רע. ביקשו ממני לסייע למאבק. אבל אני תמכתי בממשלה בחוק ההסדרים הסברתי שאני לא יכול לחזור בי מתמיכתי. ניהלו קרב עם וועדת הכלכלה.

עו"ד ז'ק חן: הטענה הייתה שהדדיות זה לשני צדדים.

הנגבי: לא זוכר.

עו"ד ז'ק חן: לא דיברת עם נתניהו על נושאים אלה

הנגבי: ממש לא

עו"ד ז'ק חן: החלטות שיתקבלו בסוף זה בלי שראש הממשלה מעודכן?

הנגבי: לא ממני.

עו"ד ז'ק חן: גם מאחרים לא.

הנגבי: בסדר

עו"ד ז'ק חן: פילבר אומר שעם כניסתך לתפקיד עשה לך סוג של חפיפה

הנגבי: נכון

עו"ד ז'ק חן: מה לא אמר לך? לא אז ולא מאז ועד היום, שהוא שוחח עם נתניהו וקיבל ממנו הנחיות לעשות כך או אחרת או משהו בדומה לזה

הנגבי: פילבר לא אמר שום דבר שנתניהו הורה לו לעשות. גם לא סיפר שנתניהו קבע גזרה כלשהי. כל זה לא קשור כהוא זה לנתניהו

מה חדש?