תרגילי חקירה? עו"ד ז'ק חן קרא לזה "פשע"

מה המשמעות של החשיפה על חקירתו של ניר חפץ? האם תרגילי החקירה חוקיים? מה עם "פירות העץ המורעל"? מי אחראי? למה כל זה לא נחקר? כל התשובות לכל השאלות