מאמרים

חשיפה❗ פרוטוקול החקירה במשטרה: הדס קליין על שרה נתניהו

קטעים מחקירתה של הדס קליין במשטרה, חקירה שהתקיימה בסוף חודש ינואר 2017, הנחשפים לראשונה לציבור הרחב. הקטעים מתייחסים ליחסיה של הדס קליין עם שרה נתניהו
שרה נתניהו, הדס קליין (אלי ציפורי)
שרה נתניהו בחקירתה: "על הדס קליין הופעל מכבש לחצים לתת עדות; ייתכן שלקליין וליונתן חסון אינטרסים ושיקולים שהובילו אותם לאמר את שאמרו בעדותם; קליין חיפתה על דברים שהיא לקחה בעצמה, הדברים שהיא אומרת הם מתוך אימה ופחד".

הדס קליין: "היא תחטוף ממני תביעת דיבה".

***

במהלך החקירה של הדס קליין (ינואר 2017), החוקר דני יופה הציג לקליין קטעים מחקירתה של שרה נתניהו במשטרה המתייחסים אליה.
הקטעים שאני חושף מדברים בעד עצמם. לשיפוטכם.

חוקר: מה שנעשה עכשיו זה נעבור על הדברים האלה…

קליין: אוהו.

חוקר: זה התמליל של שרה נתניהו. היא אומרת בחקירה שלה שהיחסים שלך היו איתה, רגע.

קליין: כן.

חוקר: שהיו לך יחסים בסדר איתה ולהערכתה…

קליין: אהמ.

חוקר: הופעל עלייך מכבש לחצים שהוביל אותך למסור עדות במשטרה. זה מה שהיא אומרת.

קליין: מכבש לחצים?

חוקר: כן.

קליין: ממי מכבש לחצים?

חוקר: לא יודע, ככה היא אומרת.

קליין: אני אזרחית שומרת חוק. היא יודעת שנקראתי לעדות?

חוקר: כן.

קליין: אז מה עושה אזרח שנקרא לתת עדות? בא, ואומר את מה שהוא מכיר. לא חל עליי שום מכבש לחצים, לא הייתי צריכה את זה. היחסים שלי היו איתה בסדר, אבל זה היו יחסים של… אתה יודע, בוא אני אגיד לך יותר מזה.

חוקר: כן.

קליין: היא לא הייתה חברה שלי. היחסים שלי איתה היו בהוראת ארנון ובגלל שאני צריכה לבצע עבורה משימות בשמו. בטח שהם היו בסדר ולא חל עליי שום מכבש לחצים, הגעתי לעדות כמו שנתבקשתי ומסרתי את כל מה שלי ידוע, נקודה.

חוקר: גברת נתניהו אומרת שייתכן שיש לך וליונתן אינטרסים ושיקולים שהובילו אותכם להגיד מה שאמרתם בעדותכם.

קליין (צוחקת): אני חייבת להגיד לך, לא יודעת אם אמרתי ש… אני לא יודעת אם סיפרתי אבל ארנון אמר לי שהיא אמרה לו.

חוקר: כן.

קליין: שלי וליונתן יש רומן. אני רוצה להגיד רגע, שנייה, שנייה, ארנון סיפר את זה גם לבעל שלי זה היה נורא כיף בגלל שהוא אמר לו אני מפרגן לה בן 27, אז אני רוצה להגיד לך שהיא אמרה את זה כמה ימים אה… אחרי החקירה… אחרי, אני זוכרת את היום הולדת שהיא הייתה אצל ארנון.

חוקר: של ארנון ב-6 לדצמבר.

קליין: אוקיי, אז שם היא כנראה אמרה לו.

חוקר: שמה?

קליין: תיזהר מה… הוא סיפר לנו את זה אחר כך, תיזהר מהדס ויונתן כי לדעתי יש להם רומן.

חוקר: מה הקשר אז?

קליין: לא יודעת מה הקשר, יש לה זה, אני אמרתי לארנון, ארנון עוד פעם אחת היא אומרת לך את זה שאתה תיקח עורך-דין ואני אתבע אותה דיבה על זה שהיא מדברת עליי. אז אה… ואני כל היום אני ויונתן מתים מצחוק, כן, אבל היא אמרה לו… איזה אינטרסים יש לנו? להגיד את האמת, לומר אך ורק את האמת. שמעתי את התיאוריה שלה כבר, כן.

חוקר: מה?

קליין: לא, התיאוריה לה, לי, לארנון היא אמרה, הוא אמר לי שהיא חזרה ואמרה לו את זה איזה כמה פעמים.

חוקר: רגע.

קליין: דרך אגב, אני לא יודעת (מילה לא ברורה) בחקירה אבל אה… בעדות. אבל אני רק זה מחזק לי את זה שהיא בטח תגיד לה או ש… אנשים אומרים אמת, מה לעשות? אנחנו אנשים מאוד מחונכים עם ערכים, אנחנו לא משקרים. אנחנו מאוד דייקנים ואני מניחה שגם ארנון, אני גם לא יודעת מה ארנון אמר, אני מניחה שאנחנו כנראה… הדברים שלנו די הצטלבו עם… רגע….

חוקר: היא מכעיסה אותי, תדע לך (כנראה בטעות יוחס לחוקר ולא לקליין).

חוקר: את רוצה משהו לשתות או זה?

קליין: כן, עוד קפה, כן, כן. פשוט יש לה בעיה בלראות את המציאות, אני נורא מצטערת, באמת. אם אנשים אומרים את האמת אז זה כנראה לא מסתדר לה בעולם שלה.

חוקר: אוקיי, היא אומרת לא מעניין אותי רק אני…

קליין: כן, כן.

חוקר: אומר לך הטון מה שהיא אומרת כלפיך ואני לא… שלא יהיה פה איזה נימה שאני נכנס לעניינים שלך, היא אומרת שאת השתנית, שאת בוגדת, ושעלה לך האף.

קליין: אתה יודע באיזה הקשר היא אומרת את זה. בוגדת בהם כאילו?

חוקר: מה עם אה… יונתן?

קליין: אתה יודע מה. לא.

חוקר: מה?

קליין: לא, היא… אני אגיד לך באיזה הקשר היא אומרת.

חוקר: נו.

קליין: ובוא אני אגיד לך שלארנון היה מקום לזה גם.

בהמשך:

חוקר: אני לא מתעסק בצהוב אבל מבינים שאין פה איזה אהבה גדולה

קליין: נו, בטח, היא השתמשה ב… דרכינו היא היתה מקבלת את זה, ברגע שהדברים קצת נעצרו לה או זה היא לא אהבה את זה, זה נכון. נפנפתי אותה מהרבה דברים, מה לעשות. או, משהו טוב אני רואה…

חוקר: משהו, משהו ענייני ומעולה בשבילך.

קליין: כן? אני אענה לך מה… ענייני זה טוב. אני כבר חשה שיש משהו מעניין.

חוקר: הצגנו… את בכוננות? שהצגנו…

קליין: לא, איזה כוננות.

חוקר: שהצגנו, שהצגנו לגברת נתניהו את הדברים, את ההיקף של כל השמפניות והסיגרים וזה, היתה לה תשובה נהדרת, היא אומרת ל…

קליין: הדס לקחה הביתה…

חוקר: להדס יש את כרטיס האשראי שלהם, והיא בטח חיפתה על דברים שהיא לקחה לעצמה.

קליין: אה אז יופי נהדר. אז תשמע קודם כל אפשר לענות לשרה היקרה שלא לחינאווי, ולא לי.ד. עסקים (ספק משקאות), הכל עבר אליהם בכרטיסי, אה… בהברות בנקאיות בהנהלת החשבונות שלנו.

חוקר: רגע.

קליין: כרטיס אשראי השתמשתי בשבילה, עם התכשיטים שלה.

חוקר: רגע.

קליין: אולי קיבלתי אני את התכשיטים גם.

חוקר: ועל הטענה שלקחת את הדברים לעצמך.

קליין: אה, לא שותה שמפניה, כל מי שמכיר אותי יודע ו… הבעל שלי בטח לא מעשן סיגרים ושכדאי מאוד שהיא תירגע כי זו תהיה באמת תביעת דיבה אם אני אשמע שהיא שהיא דיברה עליי משהו כזה, ארנון יודע כל כמות שיצא מה… שנקנתה, הכל באישור שלו, מעולם ו… יונתן גם יוכל לאשר איך הדברים הגיעו לבית וגם אם הם הגיעו אליי דרך י.ד. עסקים בגלל שהוא גר בהרצליה, יונתן היה בא לקחת מאצלי מהבית, הכל היה כתוב גם על החשבוניות,
הרבה פעמים הודעתי לשרה או ליונתן שהדברים נלקחו והועברו לבית ינאי… אני אומרת לך פה שביום מן הימים אני… תשמע שהיא אמרה עליי דברים כאלה, היא תחטוף תביעת דיבה ואני עומדת מאחורי כל דבר, באמת.
יש גבול. והערכים שלי הם לא הערכים שלה ועכשיו זה באמת מעצבן. חוצפה. מישהו שלוקחת כוס טייק אווי בשמפניה באוטו הביתה, אני יכולה לקחת מקסימום אספרסו לשתות, אני לא שותה שמפניות, ואם מי ששותה שמפניות זה רק מראה על האהבה שלה לאלכוהול, באמת עם כל הכבוד, עכשיו עצבנת אותי, היא עצבנה אותי, לא אתה. חוצפנית שכמותה.

בהמשך:

חוקר: היא אומרת גברת נתניהו, שהדברים שאמרת הם מתוך אימה ופחד.

קליין: לא מפחדת מאף אחד, אני נראית בחורה פחדנית? אימה ופחד ממי? מכם?

חוקר: לא יודע.

חוקר: מה פתאום, אני הדברים שאני אומרת זה נכון להגיד את זה ככה, הדברים שאני אומרת הם אמת לאמיתה בכל דבר…. תגיד לה שאני לא מפחדת מאף אחד, ובטח לא ממנה ומבעלה, לא מפחדת. מפחדת לשקר, לא מפחדת להגיד את האמת. זה אני לא עושה אף פעם. חוצפנית, באמת חוצפנית, סליחה. אתה יודע למה אני ככה? בגלל שאני כל כך יודעת את האמת שלי…

חוקר: אני ממה אני התרשמתי…

קליין: חד וחלק, אין לי שום מניירות, לא חיפשתי.

חוקר: אני עוד לא מצאתי, תשמעי, התפקיד שלנו בתור חוקרים זה לחפש את האמת ולהטיל ספק גם בדברים שאומרים לנו פה…

קליין: ספק, נכון….

חוקר: כדי להגיע לאמת אני צריך להטיל ספק בדברים שאנשים אומרים…

קליין: נכון…

חוקר: ולאמת אותם ולהצליב ולראות אותם מכל מיני כיוונים…. (וזה בדיוק מה שלא עשו החוקרים אלא לפי מומי משולם האמינו לכל מילה של קליין).

קליין: וחס וחלילה…

חוקר: כי העולם הזה מלא אינטרסים…

קליין: נכון…

חוקר: אם כן יקרה…

קליין: חס ושלום…

חוקר: אני יכול להגיד את ההתרשמות שלי ממך, באמת מהיום הראשון שאת פה את לחלוטין אומרת אמת, לא…

קליין: אני שמחה, נכון…

חוקר: מצאתי לא סתירה ולא אי דיוק בדברים שאת אומרת.

קליין: אני נורא שמחה ואתה יודע אני מקפידה כי גם שאני לא זוכרת אני מסייגת את זה ואני אומרת אני מפחדת להגיד משהו.

חוקר: אז אני אומר לך באמת את התחושה שלי ויש לנו גם…

קליין: אני רציתי להוסיף פה.

חוקר: כן

קליין: שתגיד לשרה היקרה…

חוקר: איפה?

קליין: פה על ה… שאני לקחתי, שאני קונה לעצמי בכרטיסי אשראי, דרך אגב, הייתה פעם אחת ויחידה ששילמנו כרטיס אשראי לחינם, וכי לא היה לנו כסף בחשבון בנק של ג'יימי.

חוקר: כן.

קליין: (מילה לא ברורה) היינו צריכים, אבל הכל דרך אגב כל האישורים של כל החשבונות שלנו משולמים באישור מאנשים שלו…

חוקר: כן, לחינאווי וזה…

קליין: לא, ליס, ליס, אה…

חוקר: ליס אה…

קליין: בדיוק.

חוקר: נכון.

קליין: אז פעם אחת ויחידה ששילמנו בכרטיס אשראי חמישים ומשהו אלף שקל לאחרונה לחינאווי היה כי לא היה לנו כסף בחשבון בנק, הודעתי לזאביק פלדמן… למשרד של זאביק שאני אשלם את זה בכרטיס אשראי…

חוקר: בסדר, תגידי לי אני מאמין…

קליין: לא, לא, רק אומרת אני דייקנית, אז שהיא תרגיע, זה… כאילו מישהו אומר לך…

חוקר: לא, את רגועה.

קליין: אני מאוד רגועה, אבל למה לסבול? כן, זה מגעיל. היא מגעילה אותי אני מצטערת. די, תניחי לנו, תעזבי כבר, תלכי הבעיתה, בטח עכשיו הבית שמה בגלל שאין לה שתייה והיא בטח משתגעת. יופי, אה… זהו.

מה חדש?

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »