מאמרים

תיק "הצוללות" – האם ליאת בן ארי תוזמן לעדות?

בלעדי❗ ניצב מוטי לוי, מפקד להב 433, בחקירתו הנגדית במשפט הזוטא בתיק הצוללות: "תשאל את ליאת בן ארי, לא אותי. אני לא פרשן שלה". הערכות: פרקליטי מיקי גנור יבקשו לזמן את בן ארי, שהיתה אחראית להסכם עד המדינה עם גנור
ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי), ניצב מוטי לוי (דוברות המשטרה)

משפט נתניהו התחדש השבוע וכצפוי נמשך מצעד העדים הזוטרים על זוטי הזוטות בתיק 4000.

כפי שכתבתי בעבר התיק היותר חשוב כיום הוא תיק 3000, תיק הצוללות, תיק שמתנהל פעם אחת בשבוע בלבד, בכל יום חמישי.

מי שאמור היה להמשיך את עדותו אתמול במשפט הזוטא (ה') היה מוטי לוי, ראש לה"ב 433, אך עדותו נדחתה לשבוע הבא לבקשת הפרקליטות, בלי שהדבר בא לידי ביטוי כלל (כצפוי) בתקשורת.

הפרקליטות, באורח די תמוה, ביקשה לאפשר למוטי לוי לעיין בשנית ב"חומרי החקירה הרלוונטיים" לעדותו, וכן להתיר לו לקרוא את עדותו בבית המשפט לרבות את תחילת חקירתו הנגדית.
זה רק מוכיח עד כמה הפרקליטות והן לוי חוששים מאוד מעדותו לאור הדברים שאמר בתחילת חקירתו הנגדית (אליהם נגיע בהמשך).

כמו כן ביקשה הפרקליטות לדחות את עדותו השבוע וכתבה בבקשתה:

"מתחילת מצב החירום יחידת להב 433 וניצב לוי בראשה, מגויסת למאמץ המלחמתי, ואמונה על חקירת אירועי הטבח וסוגיית החללים והנעדרים. מדובר אחת החקירות המורכבות ביותר שידעה המדינה וניצב לוי עוסק לילות כימים בהובלתה. בשל נסיבות הקשורות לחקירה, ניצב לוי לא יוכל להגיע לעדות בתאריך 7.12.23.
יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קידום ההליך, ניצב לוי מסר כי יעשה את כל המאמצים על מנת שיוכל להגיע להעיד החל מתאריך 14.12.23 (יום חמישי בשבוע הבא), למספר דיונים שיידרש, ככל שיימשכו כחצי יום".

ועכשיו, לחקירה הנגדית של ניצב מוטי לוי ב-14.09.2023

אני מביא כאן בצורה בלעדית את החלק הראשון של החקירה, שבה ניצב מוטי לוי מתפתל על דוכן העדים בנוגע להסכם עד המדינה של מיקי גנור ולמעשה מגלגל את האחריות לפתחה של ליאת בן ארי, תוך שהוא אומר כמה וכמה פעמים: "תשאל את ליאת, לא אותי. אני לא פרשן שלה".

מתשובות של עו"ד עמית ניר, פרקליטות של מיקי גנור, אפשר היה להבין שהם מתכוונים להזמין את ליאת בן ארי לעדות במשפט הזוטא כמו גם את יוני תדמור, לשעבר סגנה של בן ארי ויד ימינה בפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) והיום עומד בראשה.

האם השופטת טלי חיימוביץ' תאפשר זאת (קרוב לוודאי שתתנגד)? נחיה ונראה, אבל ברור מעדותו של לוי שעדותם של בן ארי ותדמור נחוצה מאוד כדי לברר כיצד גובש הסכם עד המדינה של מיקי גנור.

להלן החלק הראשון של העדות המרתקת.

עו"ד ניר: שלום, ניצב לוי.

ניצב מוטי לוי: שלום וברכה.

עו"ד ניר: עדיין לא הכרנו ככה פורמלית. אני עו"ד עמית ניר ואני ביחד עם חברתי כאן, עו"ד רווית צמח, מייצגים את מר מיכאל גנור.

ניצב מוטי לוי: נעים מאוד.

עו"ד ניר: האם אפשר להגדיר אותך כמי שהיה אחראי על המגעים להסכם עד המדינה?

ניצב מוטי לוי: כן.

עו"ד ניר: אוקיי.

ניצב מוטי לוי: מבחינת היחידה החוקרת.

עו"ד ניר: או-קיי. עכשיו, תסכים איתי שהסכם עד המדינה עצמו, הוא מסמך חשוב. מכונן, אפשר להגיד.

ניצב מוטי לוי: חתימת הסכם עד מדינה בתיק הזה הוא מסמך חשוב.

עו"ד ניר: ההסכם עצמו.

ניצב מוטי לוי: ההסכם עצמו.

עו"ד ניר: עכשיו, תסכים איתי שגם אתה עובר על ההסכם וגם הפרקליטות עוברת על ההסכם.

ניצב מוטי לוי: אמת.

עו"ד ניר: היו לך איזשהן הערות לגבי הסכם עד המדינה?

ניצב מוטי לוי: לא.

עו"ד ניר: עכשיו, תסכים איתי שאם אתה חתום על ההסכם, אתה עומד ומתחייב מאחורי כל מה שכתוב שם.

ניצב מוטי לוי: אמת.

עו"ד ניר: עכשיו, תסכים איתי עוד איזושהי אקסיומה, כן? למרות שזה אקסיומות, אבל חשוב שגם תאשר את זה. שיש חובה לתעד בפרט מגעים עם עד מדינה, זאת חובה שהיא מוגברת.

ניצב מוטי לוי: אמת.

עו"ד ניר: אוקיי. האם יש מקרים שלא הקפדת על תיעוד? כמו שאתה אמרת ניקיון, אז אני נותן לך את האפשרות להגיד. האם יש מקרים שאתה חושב שכשלת? לא כשלת?

ניצב מוטי לוי: המקום היחידי שבו לא תיעדתי שיחה עם מיקי גנור, זו אותה שיחה בהקשר של המו"מ שהיה איתו לגבי הענישה.

עו"ד ניר: הסגירה.

ניצב מוטי לוי: הסגירה. יצאתי החוצה מהחדר של ליאת, דיברתי איתו. ראיתי את עצמי כמי שפטור מרישום זיכרון דברים, הואיל ושניות ספורות אחרי שסיימתי שיחה עם מיקי, נכנסתי לחדר של ליאת, עדכנתי והדברים גם נרשמו בפרוטוקול, אז אין בכלל מחלוקת.
יותר מזה, אמרתי את הדברים גם בפני הסנגורים, גם בפני ליאת וגם יצאו החוצה ודיברו עם מיקי ושוחחו איתו בהקשר הזה וחזרו חזרה לחדר ואמרו שהם מסכימים ומוכנים לתנאים האלה. כך שמבחינתי, ראיתי את עצמי כמי שפטור מרישום הזכ"ד.

עו"ד ניר: תראה, ניצב לוי, תסכים איתי שאותה שיחה היא שיחה קריטית. השיחת סגירה, מה שמכנים, היא שיחה חשובה.

ניצב מוטי לוי: אני לא יודע מה זה קריטית, היא שיחה חשובה שבסוף מסכמים את התמורה או את המחיר.

עו"ד ניר: ותסכים איתי גם שזו שיחה שבסוף מי שהיה צד אליה, זה אתה ועד המדינה.

ניצב מוטי לוי: אמת.

עו"ד ניר: היום, בדיעבד, אתה חושב שכן היה ראוי שתערוך איזשהו תיעוד של מה שהתנהל שם?

ניצב מוטי לוי: אני אגיד משהו בהקשר הזה. אני שוחחתי איתו, השיחה הייתה קצרה מאוד. שניות לאחר מכן, נכנסתי למשרד של ליאת ועדכנתי. הדברים נרשמו בפרוטוקול. אותה טיוטה, אותו פרוטוקול של הדיון, ועורכי הדין שלו יצאו החוצה ודיברו איתו. לא ראיתי שיש בכך משום קיפוח של הזכויות שלו.

עו"ד ניר: אני שואל היום בדיעבד, זה בסדר. יכול להיות שאתה גם היום חושב שזה מהלך תקין. אני שואל היום, בדיעבד, אתה כן חושב שהיית צריך לתעד מה שהיה שם?

ניצב מוטי לוי: אני אומר עוד פעם, אני לא חושב שקיפחתי משהו מהזכויות של מיקי. אני תיארתי בפני ליאת ובפני הסנגורים שלו מה היה בשיחה הזאת, הם יצאו החוצה ודיברו איתו על כך, הם חזרו ואישרו את מה שאני אמרתי למיקי או מה שמיקי אמר לי, כך שנראה לי שמבחינת הפגיעה בזכויות של מיקי, לא פגעתי בזכויות של מיקי.

עו"ד ניר: אני שאלתי את זה בהקשר קצת יותר רחב. האם היום כשאתה גם מפקד להב אז האם אתה רואה את זה אחרת, אבל בסדר. מה שאמרת זה גם תשובה. עכשיו תראה, אמרת 'אני סברתי שמיקי גנור צריך לשלם בעבור המעשים שיוחסו לו'.

ניצב מוטי לוי: אמת.

עו"ד ניר: על איזה מעשים?

ניצב מוטי לוי: על המכלול כולו.

עו"ד ניר: שזה?

ניצב מוטי לוי: על המכלול כולו ובוודאי על עבירות המס, אבל העבירות האחרות שבגינן הוא נחקר. בסוף נחקר פה עד מדינה שנכון שמבחינה רשמית אנחנו הסכמנו איתו שנפטור אותו מעבירות השוחד וכו'.
בסוף, כשאתה מסתכל על המכלול כולו, בטח עבירות המס, בטח אל מול הדיון שהתקיים כמה דקות קודם השיחה שלי עם מיקי, שבו גם אליבא אלי זוהר וגם את אשר אמרה ליאת, אני עשיתי אינטגרציה של הענישה, גם של ליאת וגם של אלי זוהר ולקחתי מהעמדה של ליאת והעמדה של אלי זוהר, הלכתי למיקי ואמרתי לו שזאת העמדה, צריך לקבל החלטה עכשיו. חזרתי למשרד של ליאת,

השופטת חיימוביץ': רגע. סליחה רגע, אדוני. מה הייתה עוד פעם השאלה? אדוני, אני חושבת שהוא לא כל כך עונה לשאלה.

עו"ד ניר: לא, הוא עונה. הוא עונה בדרך שלו. עכשיו רגע, אמרת פורמלית פטרנו אותו ובלתי פורמלית?

ניצב מוטי לוי: מה זאת אומרת בלתי פורמלית?

עו"ד ניר: אמרת פורמלית זה נכון שהוא קיבל חסינות ובלתי פורמלית?

ניצב מוטי לוי: אין בלתי פורמלית. פורמלית הוא קיבל חסינות ובלתי פורמלית הוא קיבל חסינות מהעמדה לדין בגין עבירות השוחד. אין שאלה בהקשר הזה.

עו"ד ניר: או-קיי. ואתה אומר שהיה איזשהו שקלול של הצוללות עם המס. אתה גם,

ניצב מוטי לוי: לא, השקלול לא בין הצוללות. השקלול הוא בין השיח שהיה בין אלי זוהר לבין ליאת בן ארי. ליאת סברה שנכון להשית עליו עונש מאסר וכן עונש קנס דו ספרתי וגם אלי זוהר ניכר שהוא מסכים לעניין המאסר.
המחלוקת הייתה בעיקר סביב גובה הקנס, שאלי זוהר סבר שהסכום צריך להיות נמוך יותר.

עו"ד ניר: אבל למה אמרת זה נכון שבאופן פורמלי? משתמע שיש אופן בלתי, אתה אמרת את זה. לא אני הכנסתי לך את זה. אתה אמרת 'זה נכון שבאופן פורמלי הוא קיבל חסינות, אבל צריך להסתכל על מכלול הדברים' אמרת.

ניצב מוטי לוי: אמרתי, נכון. אמרתי שאני.

עו"ד ניר: א', אני עליך שואל. לא שואל על ליאת, לא שואל על עו"ד אלי זוהר. אני שואל עליך ואתה אמרת פה דברים ברורים מאוד. אמרת זה נכון שאופן פורמלי, אבל אני הסתכלתי על מכלול הדברים שזה צוללות ומס. נכון?

ניצב מוטי לוי: אמת.

עו"ד ניר: יפה. עכשיו תראה, אני רוצה שתסתכל על מה שחבריי הגישו (הכוונה לפרוטוקול שהוא נכח בו).

תסכים איתי שהשיח שמתנהל פה זה סביב העונש, השורה התחתונה מה שנקרא. נכון?

ניצב מוטי לוי: אמת, אמת.

עו"ד ניר: יפה, עכשיו תראה, אתה אומר כאן ככה. מוטי, אני מצטט בערך משורה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. שורה שביעית. אתה אומר ככה, מוטי שזה אתה "הוא אמר שהוא ישלם מחיר, הוא יודע את זה. הוא ידע את זה. בהבנתו את האירוע, הוא נדרש לשלם מחיר. המחיר שהוא ישלם זה מאסר וכסף". כשאתה אומר אירוע פה, למה אתה מתכוון?

ניצב מוטי לוי: להכל ביחד.

עו"ד ניר: צוללות ומס.

ניצב מוטי לוי: להכל ביחד. מיקי כשדיבר בשלב של המו"מ, כשהוא דיבר אני מוכן לשלם על יד ומוכן לשלם על רגל ויד ורגל ביחד, הוא לא התייחס למה. הוא דיבר באופן כללי. הוא ראה את המכלול של כל העבירות שיוחסו לו ולזה הוא התייחס.

עו"ד ניר: וכשאנחנו מדברים על הקנס בסופו של דבר, לטענתך מיקי ראה את זה בתור קנס כולל? גם על הצוללות וגם על המס?

ניצב מוטי לוי: מבחינה פורמלית, הקנס הוא אך ורק על העבירות של המס.

עו"ד ניר: ובלתי פורמלית? אתה כל פעם חוזר על פורמלית.

ניצב מוטי לוי: אין בלתי פורמלית פה.

עו"ד ניר: אז למה אתה חוזר על פורמלית?

ניצב מוטי לוי: בבקשה?

עו"ד ניר: אז למה אתה כל הזמן אומר פורמלי פורמלי? זה אתה אומר.

ניצב מוטי לוי: כי בסוף זה ההסכם. לא, יש הסכם.

עו"ד ניר: לא, אבל יש הסכם ויש בלתי פורמלי.

ניצב מוטי לוי: הבלתי פורמלי זה איך אני לדידי, להשקפת עולמי רואה את הדברים.

עו"ד ניר: אז בוא תן את השקפת עולמך.

ניצב מוטי לוי: אז אמרתי את זה בחקירה הראשית. אמרתי שלטעמי, אמרתי את זה בצורה מפורשת.

עו"ד ניר: לא.

ניצב מוטי לוי: שבאירועים הללו, באירועים הללו שמיקי גנור נחקר בגינם, נכון שהוא יסיים את האירוע הזה עם מאסר בפועל וקנס.

עו"ד ניר: אירועים זה צוללות ו,

ניצב מוטי לוי: הכל ביחד.

עו"ד ניר: טוב. אז כשאתה פה בשיח,

ניצב מוטי לוי: זה השקפתי.

עו"ד ניר: או-קיי. עכשיו תראה, זאת אומרת שאתה בא עם ההצעה שאין לנו תיעוד על זה. אגב, עד שלא קיבלנו את זה, גם בהתחלה לא נתנו לנו את זה. היה לי רק פרפרזה של האירוע הזה, אבל בוא, אני שואל אותך. כשאתה מתקשר למר גנור, בתפיסה שלך שאתה ואמר לו שנה ו-10 מיליון. הוא מבין שזה על המס? הוא חושב שזה על המס? בנקודה הזו שאין לנו תיעוד עליה.

ניצב מוטי לוי: זה רק על המס, עבירות המס. אין בכלל שאלה לגבי העבירות האחרות. העבירות האחרות הם לא על השולחן, מכיוון שהוחלט לפטור אותו מעונש על העבירות האחרות.

עו"ד ניר: אבל ניצב לוי, אתה כל הזמן חוזר ואומר אני ראיתי את המכלול. באופן פורמלי, לא מס. אתה כל הזמן חוזר פורמלי, פורמלי, פורמלי. למה אתה חוזר כל הזמן על המילה פורמלי? זה מה שאני לא מבין. זאת הסתייגות תמוהה ביותר. תמוהה ביותר, אני חייב להגיד.

ניצב מוטי לוי: או-קיי, אז הבנתי. אני אומר, מבחינתי הפורמלי זה אך ורק ההסכם. כל מה שהוא בלתי פורמלי, זה מה שאני חושב לדידי להשקפתי בסולם הערכים שלי.

עו"ד ניר: ואתה חשבת ש-10 מיליון ושנת מאסר מצדיק גם את האירוע של הצוללות וגם של המס?

ניצב מוטי לוי: השקלול של שנת מאסר ו-10 מיליון ש"ח זה השעטנז שעשיתי. החיבור, האינטגרציה שעשיתי ומה שעלה מצידה של ליאת לבין מה שעלה מצידו של אלי זוהר. החיבור של שנת מאסר עם 10 מיליון ש"ח, זו הייתה ההצעה שלי למיקי.

השופטת חיימוביץ': זו לא הייתה השאלה. השאלה הייתה אם נגיד עבירת המס הייתה עבירה של אי הגשת דו"חות במועד, הייתם משאירים לו רק את העבירה הזאת. עדיין היית חושב שמגיע פה שנת מאסר? כי יש לו גם עבירות שנמחקו, זאת בעצם השאלה.

ניצב מוטי לוי: אני לא נכנסתי, גברתי, לרזולוציה של עבירות המס. אני גם לא בקיא בזה. אני לא בקיא בזה.

השופטת חיימוביץ': זאת אומרת, לא ידעת כמה עבירות המס מצדיקות.

ניצב מוטי לוי: לא. אני נשענתי, גברתי, על מה שהיה בשיחה ובדיון בין ליאת לבין אלי זוהר. אני, אין לי מושג ואני אמרתי, אין לי ידיעה בעולם הענישה של עבירות מס.

עו"ד ניר: עכשיו תראה, אבל שים לב לעניין מאוד מאוד מעניין. כשאתה משתתף בשיח הזה של שנת מאסר וקנס, אתה בזמן אמת לפי מה שאישרת לי עכשיו, אתה לא מסתכל על מס. אתה אומר אני רואה את זה בתור מכלול, בתור אירוע אחד. נכון?

ניצב מוטי לוי: עוד פעם. תעשה הבחנה בין מה שאני חושב בסולם הערכים שלי איך מיקי צריך לסיים את האירוע הזה לבין בסוף ההסכם הזה. ההסכם הזה הוא הסכם שמחייב, הוא ההסכם הפורמלי עם מיקי.

עו"ד ניר: עוד פעם פורמלי.

ניצב מוטי לוי: ומבחינת, הוא ההסכם הפורמלי עם מיקי.

עו"ד ניר: טוב.

ניצב מוטי לוי: ומבחינת ההסכם הזה, מיקי פטור מענישה בעבירות הפליליות ושנת המאסר ו-10 מיליון ש"ח קנס הם בעבור עבירות המס.

עו"ד ניר: אז מדוע כשאתה כאן משוחח על הקנס הראוי ועל העונש הראוי, אתה אישרת לי עכשיו שאתה מדבר גם על צוללות וגם על עבירות המס. אתה אומר, הוא אמר שהוא ישלם מחיר. הוא ידע את זה. בהבנתו את האירוע, הוא נדרש לשלם מחיר. מחיר שהוא ישלם זה מאסר וכסף, ככה אתה רואה את האירוע.

ניצב מוטי לוי: כך גם מיקי ראה את האירוע.

עו"ד ניר: שמה? שמה?

ניצב מוטי לוי: שבסוף הוא יצטרך לשלם פה, איך הוא אמר? יד או רגל, הוא יצטרך לשלם פה מחיר.

עו"ד ניר: אני מנסה להבין ממה שאתה הבנת. להבנתך, מיקי גנור הבין, סבר, חשב ש-10 מיליון זה שקלול של עבירות המס והשחיתות?

ניצב מוטי לוי: לא. מיקי גנור הבין בדיוק, בדיוק את מה שעורכי הדין שלו הסבירו לו ואת מה שמופיע בהסכם ומה שמופיע בהסכם ומה שהסבירו לו עורכי הדין שלו, זה שהקנס הוא בעבור עבירות המיסוי בלבד ולא בעבור שום דבר אחר.

עו"ד ניר: אבל זה פורמלי ויש בלתי פורמלי כמו שאתה אמרת.

ניצב מוטי לוי: הבלתי פורמלי הוא שלי אישי עם עצמי, איך שאני רואה את זה בסולם הערכים שלי.

עו"ד ניר: תראה, אתה ניצב. במשטרה. אתה מפקד להב 433, אתה אחראי על המגעים. אתה לא ישבת והמצאת מה אתה חושב. רואים פה מהפרוטוקול שככה אתה תפסת את זה בזמן אמת, נכון?

ניצב מוטי לוי: אמת, אמת.

עו"ד ניר: יפה.

ניצב מוטי לוי: גם אני סברתי ששנת מאסר ו-10 מיליון ש"ח קנס זה עונש הולם למיקי.

עו"ד ניר: זה מה?

ניצב מוטי לוי: עונש הולם.

עו"ד ניר: על מה? על מה?

ניצב מוטי לוי: על עבירות המס ועבירות המיסוי שבגינן,

עו"ד ניר: רק על המיסוי?

ניצב מוטי לוי: רק על המיסוי.

עו"ד ניר: ואתה לא סברת שזה, זאת אומרת, כשליאת בן ארי אומרת בהמשך ככה, כשהיא אומרת בהמשך ככה ואני אצטט ואתה גם נמצא שם. אה, זה ב, כן… בוא נראה איפה זה פה. ליאת אומרת ככה כשאתה נמצא "הכסף מקורו ברדיפת בצע".

עו"ד גולומב מהפרקליטות: איפה?

עו"ד ניר: שורה רביעית מההתייעצות. "הכסף מקורו ברדיפת בצע והוא צריך להביא אותו". למה אתה מבין שהיא מתכוונת?

ניצב מוטי לוי: צריך לשאול את ליאת, לא לשאול אותי.

עו"ד ניר: אה, עכשיו צריך לשאול את ליאת, אבל מה אתה מבין? אתה הרי יושב שם. אתה אחרי זה הולך ואומר 10 מיליון.

ניצב מוטי לוי: אני אגיד לך מה אני מבין. אני מבין שעו"ד אלי זוהר אומר ככה.

עו"ד ניר: לא, לא, לא. ניצב לוי, תקשיב. תקשיב טוב למה שאני שואל. אתה הולך אחרי זה ואומר 10 מיליון ושנת מאסר ואתה סיפרת לנו יפה איך אתה עושה את האינטגרציה ואתה מקשיב לשני הצדדים. עו"ד בן ארי, פרקליטת המחוז, מה היא אומרת? כשאתה יושב שם. "הכסף מקורו ברדיפת בצע והוא צריך להביא אותו". על מה היא מדברת?

ניצב מוטי לוי: אני חוזר שוב למה שאמר אלי זוהר.

עו"ד ניר: מה אתה מבין?

ניצב מוטי לוי: אני חוזר שוב למה שאמר אלי זוהר.

עו"ד ניר: אתה לא רוצה לענות.

ניצב מוטי לוי: אלי זוהר,

השופטת חיימוביץ': תן לו, תן לו לענות.

עו"ד ניר: הוא לא רוצה לענות.

השופטת חיימוביץ': אם הוא לא ישיב,

עו"ד ניר: טוב, בסדר.

השופטת חיימוביץ': אדוני יאפשר לו להשיב.

ניצב מוטי לוי: אני חוזר. תראה, בסוף, אתה תשאל מה שאתה מוצא לנכון ואני אענה מה שאני חושב שנכון. בסוף איך הגענו למספר הזה 1 ו-10? שנת מאסר ו-10 מיליון ש"ח. זה לא בא אאוט אוף דה בלו, זה בא על בסיס דברים שעלו במסגרת השיח בין ליאת לבין אלי זוהר ואילן סופר.
אומר אלי זוהר 'אני רוצה סמכות להציע שנת מאסר בפועל ו2 מיליון ש"ח' ואז ליאת אומרת 'זה בכלל לא בספקטרום' ואז מתפתח שיח לגבי הכסף ואומרת ליאת בהמשך 'אולי ניקח את הנכסים ונסתכן שזה פחות'.

עו"ד ניר: לקרוא אני יודע, ניצב לוי, אבל שוב פעם.

ניצב מוטי לוי: רק שנייה, דקה.

עו"ד ניר: אני שואל. מה זה אומר הכסף מקורו ברדיפת בצע?

השופטת חיימוביץ': תן לו רגע להשיב.

עו"ד ניר: ריבון העולמים.

ניצב מוטי לוי: תשאל את ליאת.

השופטת חיימוביץ': עו"ד ניר, סבלנות בבקשה.

ניצב מוטי לוי: תשאל את ליאת.

עו"ד ניר: אני אשאל את ליאת, אל תדאג, אבל אני שואל מה אתה מבין.

השופטת חיימוביץ': רק רגע. סליחה רגע, עו"ד ניר. השאלה היא אם רוח הדברים, רוח השיחה הייתה שהעונש הזה הוא עבור עבירות המס או בגלל שהוא בן-אדם רודף בצע ולקח שוחד, נתן שוחד, אז מגיע לו להענש גם על זה. זה מה ששואל הסנגור.

ניצב מוטי לוי: העונש הוא גברתי בגין עבירות המס. בגין עבירות המס.

השופטת חיימוביץ': כן, אבל השאלה אם הוא כולל גם את העבירות האחרות.

ניצב מוטי לוי: בסוף אין עבירות אחרות, גברתי. הוא לא הורשע על עבירות אחרות והוא לא הועמד לדין על עבירות אחרות. לא הייתה כוונה להעמיד אותו.

השופטת חיימוביץ': אבל אתה אמרת שראוי היה שהוא יקבל עונש על ה,

ניצב מוטי לוי: נכון, אמרתי בסולם הערכים שלי.

השופטת חיימוביץ': כן.

ניצב מוטי לוי: אני, מוטי, חושב שעל כל הדברים האלה בכללותם, הוא צריך לשבת מאסר, שנת מאסר. ככה אני ראיתי את הדברים, גברתי, אבל זה בסולם הערכים שלי. עכשיו, אלי זוהר בהמשך פונה אליי.

עו"ד ניר: רגע, שנייה. השאלה שלי היא כזו. יכול להיות שאתה לא רוצה לענות וזה בסדר.

ניצב מוטי לוי: לא, אתה שואל אותי מה אמרה.

עו"ד ניר: כשליאת אומרת 'הכסף מקורו ברדיפת בצע', מה אתה מבין? תראה, פירשת לנו עכשיו את מר גנור, עשית לו אנליזה, פסיכואנליזה ופרוגנוז. עכשיו אני שואל אותך שאלה פשוטה. אתה נמצא בישיבה. דקה לפני שאתה הולך למר גנור, אומרת עורכת הדין בן ארי 'הכסף מקורו ברדיפת בצע'. אתה לא יודע למה היא מתכוונת?

ניצב מוטי לוי: אני לא פרשן של בן ארי.

השופטת חיימוביץ': לא, אבל מה אתה הבנת?

עו"ד ניר: מה אתה הבנת?

ניצב מוטי לוי: אני מבין מהאירוע הזה ש, אנחנו מדברים פה על שני אספקטים. אחד זה העונש מאסר בפועל וההיבט הנוסף זה היבט של הקנס בעבור עבירות המיסוי. אני לוקח את שני הדברים האלה ביחד, גם את שנת המאסר שמציע אלי זוהר וגם את הסכום הדו ספרתי שמדברת עליו ליאת ואני מחבר את שני הדברים האלה ביחד ועם זה אני הולך למיקי.

השופטת חיימוביץ': לא, אבל השאלה היא לפני שחיברת אותם ביחד. מה הבנת כשהיא אמרה שהכסף מקורו ברדיפת בצע?

ניצב מוטי לוי: לא, לא לקחתי את זה לשום מקום מיוחד בהקשר הזה.

השופטת חיימוביץ': לא, הכוונה מה הבנת.

ניצב מוטי לוי: אני אומר, אני לא צריך,

השופטת חיימוביץ': שהכסף, איזה כסף מקורו?

ניצב מוטי לוי: לא, לא חושב שייחסתי לזה,

השופטת חיימוביץ': הכסף של המיסים או הכסף של השוחד?

ניצב מוטי לוי: לא חושב שייחסתי לזה איזושהי חשיבות, לא נתתי לזה איזושהי פרשנות.

עו"ד ניר: זאת אומרת, אז אוקיי.

ניצב מוטי לוי: וככל שאתה מבקש פרשנות, ברשותך.

עו"ד ניר: כן.

ניצב מוטי לוי: באמת שלא ייחסתי לזה כזה חשיבות. אני, מבחינתי, התכלית הייתה בסוף להגיע פה להסכם מוסכם גם על מיקי וגם על עורכי דינו. ממה שעלה שם, עלו שתי סוגיות. עכשיו, הניואנס של מה שאמרה ליאת, באמת לא ייחסתי לזה כזה חשיבות. בסוף היה צריך להגיע פה להחלטה לגבי הסכומים ולשבת שנת המאסר, כן לא וכו'.
אני חושב שהדרך שמצאתי ושהבאתי אותה גם בפני עורכי הדין שלו וגם בפני ליאת, היא דרך המלך הנכונה שבסוף הייתה מקובלת גם על ליאת וגם על שני הסנגורים.

עו"ד ניר: או-קיי. עכשיו תראה,

ניצב מוטי לוי: למה התכוונה ליאת? תשאל את ליאת.

עו"ד ניר: ברור, נשאל אותה, אבל כרגע אתה כאן ואני צריך לשאול אותך, כי אתה אמרת 'אין סיכוי שהיה פה מצג שווא' ואתה עכשיו לא יודע כל כך לפרש את הדברים שנאמרו, אבל בסדר, נתקדם. עכשיו תראה, כשליאת מדברת על סכום דו ספרתי, אתה מבין שהיא מדברת על עונש ראוי בגין עבירות המס, נכון? ככה אתה מבין את זה?

ניצב מוטי לוי: כן.

עו"ד ניר: וכשהיא אומרת שנת מאסר, אתה מבין שהיא מתכוונת ל,

ניצב מוטי לוי: לא, שנת מאסר מי שהעלה זה אלי זוהר.

עו"ד ניר: אבל כשיש הסכמה לשנת, זאת אומרת, אתה מבין שהשיח הזה שהראו לך הוא שיח שמתנהל ביחס רק לעבירות המס.

ניצב מוטי לוי: אמת.

עו"ד ניר: יופי. עכשיו תראה, אני רוצה להראות לך פרוטוקול מאוחר יותר, להציג לך את מה שאומרת עורכת דין בן ארי לסנגורים החדשים של גנור. אתה כבר אז כמדומני סגן ראש אח"מ. אני לא, אוקיי. אני רוצה גם להגיש את זה. לא ל, כמובן רק הגורמים שדיברו כאן יבואו, עו"ד בן ארי ועו"ד תדמור, אז אנחנו נבקש לאמת שזה אכן מה שנאמר.

השופטת חיימוביץ': יש בטח הסכמה. אם זה פרוטוקול, אז אפשר להגיש אותו בהסכמה. לא? בין אם יבואו ובין לא יבואו.

עו"ד גולומב מהפרקליטות: יש הסכמה להגיש את זה.

בהמשך:

עו"ד ניר: אתה יודע מה? לפני זה, חברתי פה הסבה את תשומת לבי. נחזור שנייה ברשותך לאותו פרוטוקול. אתה זוכר שאתה אמרת 'אני חושב שיש פה אחריות ציבורית שאיש כמוהו שעשה את מה שהוא עשה, צריך לשלם על זה את מה שהוא שילם'.

עו"ד צמח: כן. אמרת 'מיקי לא יכול להיות פטור בלא כלום'. אמרת את זה פה.

עו"ד ניר: אחריות ציבורית, נכון? אמרת את זה.

ניצב מוטי לוי: בחקירה הראשית.

עו"ד ניר: כן.

ניצב מוטי לוי: כן.

עו"ד ניר: וכשאתה אמרת את זה, אחריות ציבורית, על מה אתה מדבר? על מה עשו הצוללות?

ניצב מוטי לוי: לא, זה לא משהו שאמרתי את זה בחלל של החדר שם, אני מדבר איך אני בסולם הערכים שלי רואה.

עו"ד ניר: או-קיי. עכשיו תראה, מה שאתה אומר מעניין. אומרת ליאת כך באותו פרוטוקול שאתה נמצא שם. "אם לא היינו חושבים כך, לא היינו יושבים פה. עדיין יש לנו אחריות ציבורית ולא ייתכן שאדם כזה לא ייצא עם ענישה כלכלית משמעותית, שלא לדבר על מאסר שכופפתם לנו את היד. צריך לשכנע את פרקליט מדינה ב-3 שנות מאסר".
כשאתה יושב שם ושומע אחריות ציבורית ולא ייתכן שאדם כזה יצא בלי ענישה כלכלית משמעותית, איך אתה מבין את הדברים? או שאתה לא ייחסת להם חשיבות.

ניצב מוטי לוי: עוד פעם. הדקויות של מה בדיוק נאמר ע"י ליאת לא, בעיניי לא משהו שהתעכבתי עליו. מה שאני ראיתי מול העיניים זה מחלוקת שיש לגבי ענישה למיקי גנור.

עו"ד ניר: על מה הייתה המחלוקת אבל?

ניצב מוטי לוי: לגבי גובה הקנס ועל שנת מאסר.

עו"ד ניר: אבל ביחס לאיזה עבירות? כי אתה,

ניצב מוטי לוי: עבירות המיסוי.

עו"ד ניר: רק מיסוי.

ניצב מוטי לוי: כן.

עו"ד ניר: אוקיי. עכשיו תראה, הגשתי עוד מסמך. תעיין פה. אומרת, יש שם שתי אימרות שאני מעוניין לעמת אותם איתך, עם ע'. אומרת ליאת כך.

עו"ד גולומב: באיזה עמוד?

עו"ד ניר: עמוד 4. כתוב מיקי גנור יוצא. אומרת ליאת כך "אני צריכה לבדוק אם יש פרוטוקול של הדיון, אבל אני יכולה להגיד בכותרת שההסדר לא היה על עבירות המס. זו הייתה התוצאה לפי בקשתו של גנור" ואז היא שואלת "כתב האישום בעבירות המס באיזה היקף וכו'".
כשליאת אומרת אני יכולה להגיד בכותרת שההסדר לא היה על עבירות המס, זה קצת סותר את מה שאתה עכשיו אומר.

עו"ד גולומב: תתן לו לקרוא עד הסוף את הקטע.

עו"ד ניר: אין בעיה, אין בעיה, שיקרא. מצוין, אין בעיה. אגב, בהמשך עו"ד בועז בן צור שואל 'קנס בגין מה?' (שייצג את גנור בשלב מסויים לזמן קצר) אומר עו"ד אלעד פנחס (שהיה מופקד על תיק הצוללות ופרש מאז מהפרקליטות) 'בגין האירוע', הוא לא אומר בגין עבירות המס.

עו"ד גולומב: באופן עקרוני.

עו"ד ניר: כן, אבל הנה. שיקרא, שיקרא.

ניצב מוטי לוי: אבל בהמשך,

עו"ד ניר: כן.

ניצב מוטי לוי: אין ספק שכל מה שעלה, עלה בהקשר של המס.

עו"ד ניר: זאת אומרת שעו"ד בן ארי, אתה אומר לי כשהיא אומרת "אני יכולה להגיד בכותרת שההסדר לא היה על עבירות המס", אתה אומר למרות זאת כל מה שעלה זה בהקשר של המס. ככה אתה בעצם מפרש את זה.

ניצב מוטי לוי: את מה?

עו"ד ניר: וכשעו"ד פנחס אומר בגין האירוע, אז גם אתה אמרת בגין האירוע.

ניצב מוטי לוי: אני חושב שאין מחלוקת שבסוף ההסכם עם מיקי גנור, הסכם עד המדינה נסוב סביב עבירות המיסוי שלו. אין חולק על כך שמכל שאר העבירות מבחינת המדינה, הוא יוצא פטור ללא ענישה בהקשר הזה של ההסכם.

עו"ד ניר: אין מחלוקת. ניצב לוי, אבל אתה חזרת 3 פעמים על פורמלי והדגשת את המילה פורמלי ואני אומר לך ואתה, לא להפריע בבקשה. אתה כשלת בלשונך ואמרת פורמלי. נפלט לך, קורה גם שלפעמים פולטים משהו.

ניצב מוטי לוי: אני לא חושב שכשלתי בלשוני. בסוף יש פה הסכם.

עו"ד ניר: אז סתם אמרת פורמלי.

ניצב מוטי לוי: לא חושב שכשלתי בלשוני. יש פה הסכם, ההסכם הזה הוא מחייב גם את המדינה וגם אותו.

עו"ד ניר: מסכים איתך.

ניצב מוטי לוי: החוזה הזה, ברשותך רגע. החוזה הזה הוא החוזה.

עו"ד ניר: החוזה הזה, תסכים איתי שהוא חוזה מחייב.

ניצב מוטי לוי: והחוזה הזה הוא חוזה מחייב.

עו"ד ניר: את כולם.

ניצב מוטי לוי: את כולם.

עו"ד ניר: גם אתה בתור מי שחתום עליו.

ניצב מוטי לוי: אבל צריך גם להבין, אמרתי איך אני רואה את הדברים בתוך סולם הערכים שלי. בתוך סולם הערכים שלי, סברתי שנכון שמיקי גם ירצה עונש מאסר בפועל וכך אכן היה.
אגב, אין בכלל שאלה. עורכי הדין שלו היו שם, היו מודעים לכל רכיבי ההסכם איתו, מודעים לכל מה שעלה גם בדיון המקדמי ובטח ובטח מודעים לכל מה שנחתם בהסכם על כל סעיף וסעיף. אנחנו עברנו בצורה מפורטת.

עו"ד ניר: עכשיו,

ניצב מוטי לוי: רק שנייה.

השופטת חיימוביץ': רגע, אבל אני רוצה רגע להבין שנייה. זה ברור, כל הדברים האלה ברורים. פשוט מה שהסנגור מנסה זה לראות את הסטייט-אוף-מיינד של האנשים מאחוריה, כשהם באו. אם נגיד זה היה נאשם אחר שלא היה לו את עבירות המס אלא רק, סליחה. שלא היה לו את עבירות השוחד, סתם היה נאשם בעבירות מס כאלה. הרי לא היית יודע להגיד שנה ו-10 מיליון, נכון? אתה, בסולם הערכים שלך. לא היה לך.

ניצב מוטי לוי: נכון. נכון, גברתי.

השופטת חיימוביץ': זאת אומרת, מה שנשאר לך בסולם הערכים זה רק עבירות השוחד שבהם אתה יותר מתמצא.

ניצב מוטי לוי: אני מסתכל על הכל ביחד, כן. אמת. אמרתי את זה.

עו"ד ניר: יופי. למה אתה, למה אתם ממלמלים דברים?

ב"כ מאשימה: עבירות שוחד.

עו"ד ניר: תודה.

ב"כ מאשימה: למדנו מחברי.

עו"ד ניר: כן, אבל או-קיי. טוב.

השופטת חיימוביץ': אבל למה למדתם כל כך טוב? לא צריך.

ב"כ מאשימה: זה לא עבירה, זה לא (לא ברור).

עו"ד ניר: ראית אי פעם את כתב האישום בגין אותן עבירות מס?

ניצב מוטי לוי: לא.

עו"ד ניר: לא.

ניצב מוטי לוי: אני, כמו שאמרתי,

עו"ד ניר: עזבת.

ניצב מוטי לוי: אמרתי את זה בחקירה הראשית, אני סיימתי בדצמבר 2017 וראשי כבר היה נתון במקום אחר. את העובדה שמיקי גנור חזר בו מההסכם של עד מדינה וכו', אני שמעתי מהתקשורת. באמת לא עסקתי בזה, לא עניין אותי גם.

עו"ד ניר: עכשיו, עורכי הדין של גנור ידעו על איזה, על היקף עבירות המס? סוג עבירות המס?

ניצב מוטי לוי: צריך לשאול אותם.

עו"ד ניר: נכון.

ניצב מוטי לוי: אני בטוח שכן.

עו"ד ניר: אה, אתה בטוח שכן.

ניצב מוטי לוי: אני מאמין שכן. שמע, עורכי הדין צריכים,

עו"ד ניר: על סמך מה? על סמך מה?

ניצב מוטי לוי: בסוף עורכי הדין צריכים לעשות את העבודה שלהם ולקרוא את החומרים ולחתום. אני בסוף, אין לי דרך.

עו"ד ניר: איזה חומרים הם יכולים? אין להם הרי את חומר החקירה.

ניצב מוטי לוי: לשמוע את מיקי, לשמוע את הדברים ממנו.

מה חדש?