כל המעורבים, בכלל זה עיתונאים, צריכים להישלח לכלא להרבה שנים

ריגול בלתי חוקי וקשירת קשר להפלת שלטון: תפירת תיקי נתניהו, אחת הפרשות החמורות בהיסטוריה הישראלית, חייבת לשלוח את כל המעורבים לכלא, כולל עיתונאים. הקרקע רועדת