מאמרים

"זו פעם ראשונה שעושים כזה בתיק. אתה יודע, או צל"ש או טר"ש"

18.2.2018, יום דרמטי בחקירת תיק 4000. צוות החוקרים מכין את חדר החקירות לעוד יום חקירה של שלמה פילבר. הם לא שמים לב שמכשיר ההקלטה פועל. הנה התמליל
ציפי גז (צילום: אלי ציפורי)

היום כבר אין שום צל ספק שתוכנות רוגלה הופעלו בתיקי נתניהו, אבל עדיין רב הנסתר על הגלוי.

היחידות החוקרות יחד עם הפרקליטות הודו שהופעלה רוגלה נגד שלמה פילבר וניסו להפעיל רוגלה בנוסף נגד איריס אלוביץ'. בתיק 3000 ידוע גם שהופעלה רוגלה נגד דוד שרן שהפכו את מכשיר הסלולר שלו למתקן האזנה, בפגישה שלו בבית קפה עם חבר ילדות.

בחקירתו של פילבר השמיעו לו החוקרים דברים בעניין יכולות היחידה החוקרת והשימוש שנעשה בהן, תוך שצוין כי יכולת החדירה כוללות "תוכנות שאנחנו דור קדימה לפני ה-"NSA (הסוכנות לביטחון לאומי של ארצות הברית).

הפרקליטות והמשטרה מנסות לגמד את כל התופעה בטיעונים של שימוש "אגבי", "שגגות" וכד', אבל שיחה שהתקיימה בין החוקרים ביום מעצרו של פילבר העלתה כי אלה נדברו ביניהם על כך ש"זה כאילו לא חוקי לשים את האפליקציה".

זה קרה ב-18.2.2018, יום דרמטי בחקירת תיק 4000, מה שקוראים החוקרים "יום הפרוץ", יום בו נפתחה החקירה הגלויה שבו נעצרו נחקרים מרכזיים בפרשה, אחד מהם שלמה פילבר.

להגנה נמסרה חקירתו של פילבר ממועד זה וכן תמליל החקירה. עד לכניסתו של פילבר לחדר החקירות (ומעט קודם לכן, כאשר חוקריו הכינו את חדר החקירות), החדר היה חשוך ולא היה בו איש.
אלא שמעשה שטן – מכשיר ההקלטה כבר הופעל, וההקלטה הקולית הצליחה ללכוד שיחות שהתנהלו מחוץ לחדר החקירות.

במסגרת ההקלטה הזו נשמעים שני דוברים – גבר ואישה. ההגנה שלחה את הקובץ לטיוב איכות הסאונד ולתמלול במעבדה חיצונית ולזיהוי קול – ומסתבר שהאישה היתה ציפי גז, אז מנהלת יחידת החקירות והמודיעין ברשות ני"ע והיום שופטת, ותת ניצב יואב תלם, מראשי צוות החקירה של תיק 4000.

הנה התמליל:

ציפי גז: עדיין מלא שם?

דובר שאינו יואב תלם: מלא יש רק 7 אה…

(דלת נסגרת)

יואב תלם: פה! אני חושב כאילו שיש מישהו אחר עושה…

ציפי גז: הוא מקבל תיקים?

תלם: הוא עושה סיווג של החקירה, החוקר צריך להצליח לעשות עבודה פנימית, לא נעים.

ציפי גז: נכון.

תלם: וצריכים להראות

ציפי גז: נכון, זה כאילו לא חוקי, זה…

תלם: כי ההצעה כדאית כאילו.

ציפי גז: לשים את האפליקציה…

תלם: גם החיפוש איתו הוא לא… אתה כאילו, פה אנחנו חצי בחוץ חצי בפנים.

ציפי גז: כן. זו פעם ראשונה שעושים כזה בתיק. אתה יודע או צל"ש או, או טר"ש.

תלם: אני חושב שטר"ש. זה…

ציפי גז: או שזה שיראו שזה יכול, הצלחה מסחררת או שיבינו שזה לא עובד הפורמט הזה.

תלם: אני אגיד לך, זה עניין של דיווחים בשביל לקצר את הזמנים עושים בכוח, אוקיי, כי, כי כאילו החוקר, זאת אומרת רוצים לדעת דיווחים בזמן החקירות אז אה…

ציפי גז: את מה שיש לנו בפה כל אחד מאיתנו צריך לשנות. או שאתה מסתכן.

תלם: כן.

ציפי גז: לא נראה לי שאם שביט יישאר הם יעצרו אותו (עו"ד שחם שביט, היועץ המשפטי של רשות ני"ע).

תלם: אולי. לכי תדעי.

(נפתחת דלת – שיחה עם מישהו בחוץ כשדלת החדר בו מתנהלת השיחה פתוחה)

דוברת 1: אמרו לך רק אני? יש פה מלא אנשים, הכניסה לאזרחים אסורה, השומר נכנס.

דוברת 2: כן.

דוברת 1: בסדר, אולי תראה בכל זאת.

דוברת 2: כן הכול מלא.

(דלת נסגרת).

יואב תלם: (בלחש – לא ברור).

ציפי גז: טוב, מושכים מה…

תלם: ברור שאם כאן אה, תלוי פה במצב, אני מאמין שתוך 2-3 דקות…

דובר 2: אנחנו רוצים לסובב שם, אבל נראה לי ש… אתה יודע ישימו איזה מזגן או משהו ש…

דוברת 2: כן, כדאי.

(דלת נסגרת).

דברי ציפי גז ויואב תלם המשוחחים על "אפליקציה" – "זה כאילו לא חוקי", על חיפוש "חצי בחוץ חצי בפנים" ועל פורמט "צל"ש או טר"ש" – מרמזים אף הם, וביתר שאת, את החשש שלפיו נעשה שימוש ברוגלות במסגרת חקירות נתניהו ובאופן שיטתי שמוסתר ע"י הפרקליטות תחת תעודות חיסיון.

מה חדש?