מאמרים

העד סער שפירא: 56 פעמים "לא זוכר". חוקרים את החוקרים

כך עבד ארגון הפשע של הפרקליטות וליאת בן ארי בתיקי נתניהו: ניסיון להסיר את החיסיון בין עו"ד שמרון לנתניהו בניגוד לחוק, הנחות סלב לח"כ איתן כבל למרות ששיקר והחליף גרסאות - ואמונה עיוורת בגרסתה של הדס קליין בלי לבדוק אותה כלל
ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי

חצי השני של החקירה הנגדית של החוקר בדימוס סער שפירא המחיש את שיטות העבודה העברייניות של ליאת בן ארי והפרקליטות: ניסיון להסיר חסינות על שיחות נתניהו עם עורך דינו בניגוד לחוק, על חקירות רשלניות במקרה הטוב או בכוונת זדון במקרה רע וכמובן אמונה מוחלטת ועיוורת בגרסתה של הדס קליין, שלא נבדקה כלל.

עו"ד חדד: חקרת את פרח לרנר (לשעבר יועצת של נתניהו)

שפירא: נכון שאני חקרתי את פרח לרנר (לשעבר יועצת של נתניהו).

אין לי מושג כרגע למה נתבקשתי לחקור אותה. תשאל את מפקדיי

אני זוכר שהוצאתי מזכר וצווים. שפירא: כרגע לא זוכר

עו"ד חדד: התכוננת לחקירת פרח

שפירא: קראתי.

עו"ד חדד: אתם מזמינים את פרח, עודד בן משה מזמין אותה. הוא חוקר אצלכם

שפירא: כן

עו"ד חדד: מזמין אותה ביום 4/10 בסוף מגיעה ביום 5 כי לא הרגישה טוב. בין לבין אתם מוציאים צווים. אתה מוציא צווים?

שפירא: אמת

עו"ד חדד: הצווים האלה נועדו להפיק חומרים לקראת פרח?

שפירא: כן

שפירא: נכון שאני חתום על הצו.

עו"ד חדד: למה השם שלך מופיע בכתב יד? אין סיבה מיוחדת.

שפירא: לא זוכר לא רואה סיבה מיוחדת

עו"ד חדד: יש חקירה של לרנר. 

שפירא: יש קשר לחוק ישראל היום

עו"ד חדד: מדובר בצו הרחבה? הדברים תפוסים מכוח תיק אחר.  

שפירא: על ידי אנשים אחרים במפלג אחר

עו"ד חדד: חקירה אישית של פרח לא קשורה לנתניהו?

שפירא: לא נכחתי ולא הייתי ביאח"ה באותה תקופה. היה נושא חקירה מסוים שאני לא הייתי מעורה בו. לא יודע אם זה קשור לנתניהו.  

עו"ד חדד: אני אומר לך שזה קשור לפרח

שפירא: אוקיי

עו"ד חדד: ביקשת צו הרחבה

שפירא: כן

עו"ד חדד: בלי הצו לא תוכל לחפש דברים מתיק אחר

שפירא: כן, אם אני מוציא צו הרחבה אז צריך לבדוק הפלאפון לגבי דברים אלה

עו"ד חדד: לא ניגשת לחומר בלי צו הרחבה? כי זה אסור, לכן מבקשים את הצו

שפירא: הונחיתי להוציא צו הרחבה כדי לבדוק מילות מפתח כדי לקדם החקירה אצלנו. מה היה שם לא יכול להגיד לך

השופטת פרידמן-פלדמן: מה אתה צריך אישור שלו

עו"ד חדד: הוא עשה את הצו הרחבה. כדי להפיק חומרים שהוא חוקר.

שפירא: בתיק שלי באותו זמן החיפוש מתבקש לפי תאריכים. אין לי מושג מה הוציאו בתקופות אחרות ובאיזו חקירה

עו"ד חדד: אני אומר לך חקירה אחרת / נושא אחר / תיק אישי של פרח.  

שפירא: שאני לא מעורה בו.  

עו"ד חדד: הצו מתקבל לתיק אלפיים

שפירא: נכון

עו"ד חדד: הבקשה שלכם הייתה תחומה במילות חיפוש ותאריכים

שפירא: נכון

עו"ד חדד: אלו הגבלות בגלל רגישות

שפירא: קיבלתי הנחיה כזו כדי שנוכל לחפש בתאריכים מסוימים ולא אחרים

עו"ד חדד: למה היחתה הגבלה כזו?

שפירא: לא זוכר כרגע. לקידום החקירה, מפקדיי הנחו אותי לגבי תאריכים

עו"ד חדד: אתה כותב צו חדירה. אתה כותב שהצו קודם. הודעת לבית משפט

שפירא: כן

עו"ד חדד: רק אחרי צו הרחבה מותר לך לגשת לחומרים דיגיטליים

שפירא: אני כותב שרוצה להוציא צו כדי שיותר לי לחפש.

עו"ד חדד: אנו קיבלנו נייר מיום 15/7/17 כתוב תרשומת פניה של מיכל אילן יאח"ה "פרח לרנר תמצית מנייד ומדואל"

שפירא: אהה, אני מכיר את מיכל זו מישהי שפרשה

עו"ד חדד: היא הכינה תמצית, קראת?

שפירא: לא בטוח שקראתי. לא זוכר מה קראתי. הונחיתי לחקור בתחומים מסויימים, בכמה נברתי בחומרים של תיק אחר אין לי מושג

עו"ד חדד: זה לא תיק אחר זה תיק שלנו. זו תרשומת פנימית בתיק שלנו

שפירא: הבנתי

עו"ד חדד: למה אילן הכינה כזה מסמך?

שפירא: אין לי שום מושג

עו"ד חדד: למה אין לנו עניינים קודמים?

שפירא: איני יודע

עו"ד חדד: מבקש שהתביעה תמציא תכתובת פנימית. אנו חושבים שזו פעולה שנעשתה בלי צו הרחבה. באמצעות הצו אתם מפיקים חומרים לפני חקירת לרנר

שפירא: אני רואה, כן. 

עו"ד חדד: אתם גם עושים שימוש בתוצרים

שפירא: לא זוכר אבל מאשר דבריך

עו"ד חדד: ברור שאתם מפיקים חומרים לטובת פרח, זו חקירה שנדחתה…

שפירא: כן  לא יודע אם נדחתה.

עו"ד חדד: אדירם גם הפיק מסמכים מנייד לרנר מאותו תאריך. המסמכים איפשרו לך להיכנס לחקירת פרח

שפירא: לא זוכר. התכוננתי לחקירה. 

עו"ד חדד: אתה לוקח צו ואתה מציג מה שאתה רוצה / לא רוצה מחקירת לרנר

שפירא: זה של בן משה. הוא כתב. היינו כנראה שנינו בחקירה.  

עו"ד חדד: לא כנראה

שפירא: בסדר

עו"ד חדד: הפקתם חומרים בהתאם לצו?

שפירא: כן

עו"ד חדד: אני אומר לך שהמסמכים שהפיק אדירם לא הצגתם לפרח בחקירה

שפירא: איני זוכר מה הצגנו לפני 5 שנים

עו"ד חדד: אתם מפיקים לא הרבה מסמכים מפלאפון, אתם בוחרים לא להציג.  אם היה רלבנטי היית מציג

שפירא: כל מה שהצגתי או לא זה בהנחיה. פרקליטות ומשטרה

עו"ד חדד: מה לא להציג זה גם הנחייה של פרקליטות?

שפירא: וודאי.

עו"ד חדד: עידן סימן מסמכים 3 ימים לפני חקירת לרנר ולא הצגתם

שפירא: אם לא הוצגו אז לא הוצגו

עו"ד חדד: יש שורה של טבלאות, לא הצגתם לפרח. לא שאלתם מי ערך למה?

שפירא: לא זכור לי. אם לא הצגנו אז לא.

עו"ד חדד: אתה זוכר שפרח הייתה לחוצה שהגיעה לחקירה? בגלל חקירה קודמת שלה. אתה ניסית להרגיע אותה כל הזמן "תורידי את המתח"

שפירא: לא זוכר אבל מתאים

עו"ד חדד: אמרת שזה לא תיק אישי שלה ואין קשר בין זה לבין חקירת 2000

שפירא: מה שכתוב כתוב

עו"ד חדד: אחרי שפרח הסבירה על התפקיד שלה כיועצת בענייני חקיקה לר"מ והתנהלות בכנסת התחלתם לדבר על חוק ישראל היום

שפירא: זוכר שדיברנו על חוק 'ישראל היום'

עו"ד חדד: פרח תיארה לכם התהליך. מה היה, זוכר?

שפירא: אם כתוב אז כתוב, כרגע לא זוכר. יש שאלות ויש מענה

עו"ד חדד: פרח הסבירה לכם שהצעת החוק משנת 2014 היא חוליה במסגרת כמה הצעות חוק לגבי 'ישראל היום' זוכר?

שפירא: לא

עו"ד חדד: אני אומר לך שכך היה, קטעתם אותה. במקום לתת לה להסביר הרצף ואמרת תתמקדי בשנת 2014. רואה? צבוע בצהוב

שפירא: כן, כן, אם אמרנו אמרנו

עו"ד חדד: למה עצרתם את פרח? למה לא היה חשוב לכם?

נאוה כהן: שפירא: אני רואה כאן שאמרתי את זה אחרי אמירתו של בן משה, אני ממקד אותה. למה באותו רגע ספציפי בשנת 2014 לא זכור לי כרגע. אבל רק בנסיבות ענייניות

עו"ד חדד: כי פרקליטות הנחתה אותך

שפירא: אני לא עושה דברים על דעת עצמי.

עו"ד חדד: פרח אמרה לכם לאורך כל החקירה, שבזמן אמת ההבנה שלה הייתה שראש הממשלה מתנגד בכל כוחו ומאודו?

שפירא: אם מופיע אני מאשר

עו"ד חדד: אמרה "יש תמיכה רחבה פוליטית לחוק" 

שפירא: כן. אני שאלתי והיא ענתה

עו"ד חדד: אמרה שיש שרים ואתה אומר "יעני מורדים…" היא מספרת שמות ציפי ליבני, שקד, ליברמן ידענו שיצביעו בעד. אתה זוכר את זה?

השופט בר-עם: אמר מה שרשום זה נאמר.

עו"ד חדד: למה למרות שהיא אומרת לכם דברים אלה, שראש הממשלה התנגד לחוק, שהיו שרים וח"כ מקואליציה שתמכו. למה לא אמתתם אותה עם טבלאות. כתוב אחרת, מה משמעות הטבלאות – אתה יודע למה?

שפירא: מאותה סיבה שאמרתי, הונחיתי.

עו"ד חדד: לא בדקת

שפירא: לא בדקתי? אני לא מסכים לקביעה כזו. אני אומר שזה לא נכון שלא בדקנו דברים שלא היינו צריכים לבדוק. לא להכניס לי דברים לפה. מה שבדקנו בדקנו. מה שלא אז לא. הטעמים למה לחקור כך או כך זה ביחידת הפיקוד, כורש ברנור.

עו"ד חדד: הפרקליטות היא יחידת הפיקוד

השופט עודד שחם: יש לנו מספיק.

עו"ד חדד: אחר כך יגידו למה לא שאלתי את סער.

השופט בר-עם: העד חוזר על עצמו עם אותן התשובות. אתה לא זוכר שום דבר למה שאלת או לא שאלת איזה שהיא שאלה

שפירא: לא זוכר שאלה ספציפית לעניין תומכים / מתנגדים לחוק.

עו"ד חדד: יש נושא רלבנטי על דחיית הצעת החוק

שפירא: לא זוכר. אבל אם אתה אומר אני מקבל

עו"ד חדד: אומרת פרח שיש שניים שעסקו במלאכה

השופט בר-עם: הודעת לרנר לא הוגשה?

עו"ד חדד: פרח תבוא, נחקור על זה. פרח אמרה שביקשה מכבל ובוז'י. למה לא הזמנתם את בוזי?

שפירא: לא יודע

עו"ד חדד: למה הוצאת צו הרחבה לעוד ימים?

שפירא: לא זוכר כרגע. הונחיתי על ידי מפקדיי. אני בתחתית שרשרת המזון. במקרה הזה זו דרגתי

השופט שחם: חוזר על עצמו מזה זמן

עו"ד חדד: אתה מוציא צו חיפוש

שפירא: נכון קיבלתי הנחיה לגבי מילת חיפוש נוספת. ישראל היום. קיבלתי זאת ממפקדיי

עו"ד חדד: אתה חתום על הצו. אתה אמור לשכנע את בית משפט להוציא צו, זו לא חותמת גומי

שפירא: חס וחלילה. כל דבר מגובה תמיד במזכר. אף אחד לא יחתום עלי על צו בלי מסמך

עו"ד חדד: אתה אמור לדעת במה מדובר? אתה אמור לשכנע את בימה"ש.  אתה צריך לענות לביהמ"ש אתה צרי להיות מסוגל לענות

שפירא: מבקש את הצו הקודם.  

עו"ד חדד: אתן לך הצו הזה.

שפירא: הייתה החלטה להמשיך לחפש ולכסות דברים שאולי עשויים להיות קשורים לחקירה בתאריכים אלה לגבי המילה הזאת

עו"ד חדד: למה? אתה אמור לדעת

השופט שחם: אתה צריך להסיק המסקנות

עו"ד חדד: יש משמעות לזה שלא יודע, העד אומר לא ידעתי שאני לא יודע.

השופט שחם: הבנו את המשמעויות, נקודה זו מיצינו.  

עו"ד חדד: מתקדם, את אלקין אתה זוכר?

שפירא: אני לא זוכר תוכן החקירה. רק זוכר שחקרתי על חוק 'ישראל היום'. לא זוכר מה אמר לי.

עו"ד חדד: אמר מאה פעם לא זוכר. לא דו ספרתי

שפירא: מה שנאמר נאמר.  ‏

השופטת פרידמן-פלדמן: אתה לא זוכר?

שפירא: זוכר ישיבה עם אלקין. הכנתי שאלות, ליבנתי הנושא עם הממונים עלי

עו"ד חדד: שואלים ספציפית, אלקין (כעד), רוצים להחסיר מאיתנו.

השופט שחם: יש גבול בגלל רמת הזיכרון ויכולת של העד לתרום לנו. לא ממנו נשמע על החשיבות

עו"ד חדד: הייתה תכנית של אלקין מה לעשות עם החוק הזה, איך להילחם בו, לתת חופש הצבעה, אחר כך לתקוע את החוק באחת הוועדות, שרה"מ לא רצה בהתחלה את התוכנית הזו, היה צריך לשכנע אותו, אלקין אומר "כדי להיאנס באלגנטיות ולא בברוטליות", זוכר?

שפירא: זוכר. זוכר שאמר. מעבר לזה לא ידעתי לא זכרתי

עו"ד חדד: הוא זכר מצוין. אתה לא זוכר. אלקין אמר שהייתה לו תכנית סדורה

השופט שחם: חבל על הדבר הזה. לא נוכל להשתמש בזה.

עו"ד חדד: למה אלקין סיפר על התכונית על חוק, יצביעו גם אם יטילו על הקואליציה, שאלת מישהו שאלה בנושא זה?

שפירא: ציפי לבני נחקרה כי הייתה יו"ר וועדת השרים לענייני חקיקה. ביקשנו ממנה להתייחס. זה מה שאני זוכר. אם יש תוכן מה אני עוד אמור להסביר.  

עו"ד חדד: דיברתם על הרכב הוועדה, איך מקבלת החלטה?

שפירא: זוכר את הנושא הזה

עו"ד חדד: ציפי כמו פרח רצתה לספר על הצעות חוק קודמות?

שפירא: כרגע לא זוכר

עו"ד חדד: היא רצתה לספר על המידע שלה, על הצעת החוק הראשונה וכורש אמר – "לא ביקשנו עמדתך"

שפירא: נכנס לפרק זמן מסוים והתערב בחקירה.

השופטת פרידמן-פלדמן: זוכר?

שפירא: אני זוכר שכורש נכנס בפרק זמן ושאל שאלות.

עו"ד חדד: אתה ידעת שחקרת את ציפי לבני שהיא קיבלה חוות דעת לתיק לגבי ידיעות אחרונות?

שפירא: לא זוכר 

עו"ד חדד: אמרה שדיברה עם קורן וקמיץ

שפירא: לא זוכר

עו"ד חדד: קראתם לקורן ולקמיץ

שפירא: לא מכיר השמות

עו"ד חדד: השאלה הבסיסית איך ציפי הייתה מצביעה אם הייתה משמעת קואליציונית, לא שאלת

שפירא: אם הייתי שואל היה כתוב

עו"ד חדד: ידעת על קשר של ציפי עם ידיעות לפני החקירה

שפירא: לא זכור לי

עו"ד חדד: בדקת על סיקור של ציפי ב"ידיעות אחרונות"

שפירא: אם לא מופיע אז לא שאלתי

השופט בר-עם מעיר לעד שהוא חוזר על הדברים

שפירא: למיטב זכרוני לא בדקתי

עו"ד חדד: לבני אומרת שקיבלה חוות דעת בעניין אני שאלתי אם קיבלה פנייה מרשות תקשורת ואז חוקר 3 אומר משהו וגורם לה לא לספר על חוות הדעת. למה כורש אומר לה לא לדבר על חוות הדעת?

שפירא: תשאל את כורש

עו"ד חדד: מאיר שטרית  – למה חקרת אותו?

שפירא: כרגע לא זוכר

עו"ד חדד: בתקופה ההיא היה ראש סיעת התנועה של ציפי, זוכר? יש מזכר

שפירא: לא זוכר

עו"ד חדד: חקרת על הקואליציה ועל ציפי לבני.

שפירא: לא זוכר דבר כזה

עו"ד חדד: זוכר שאמר שראש הממשלה מתנגד להצעת החוק באופן ברור?

שפירא: לא זוכר כרגע

עו"ד חדד: אמר לך – ברור שחלק מחברות הקואליציה יתמכו בחוק?

שפירא: במעומעם שלא יהיה יישור קו או משהו כזה

עו"ד חדד: אמר שהחלטה של אלקין לתת חופש הצבעה לא הפתיעה אותו כי זו הייתה החלטה מתבקשת ולפי מערך הכוחות כל החלטה אחרת לא תעבור

שפירא: לא זוכר

עו"ד חדד: מה הייתה התזה של אלקין, לוין, לרנר, מה הכיוון שניסיתם לבדוק?

שפירא: ניסינו לבדוק הליך הקשור לחוק כל הדינמיקה הקשורה. ואיך דברים זזו שם

עו"ד חדד: לרנר ואלקין ושטרית הסבירו שנתניהו התנגד. מימש כל היכולות שלו כדי להתנגד לחוק זה. בשים לב למערך הכוחות בכנסת?

שפירא: נכון

עו"ד חדד: שטרית אמר שאם אתה רוצה יש פרוטוקולים של הנהלת קואליציה ומתאר שכל השיח המתנהל בוועדת שרים וחקיקה הם מסודרים. אמר אפשר להסתכל למצוא משהו. שם כותבים החלטות.

שפירא: אמר לי דברים כאלה. לא פעלתי באופן אישי לקבל הפרוטוקולים.

עו"ד חדד: למה?

שפירא: לא יודע להגיד לך

עו"ד חדד: מר כבל, נעבור אליו. 

שפירא: נכון שחקרתי אותו. החקירה הייתה באזהרה.

עו"ד חדד: לפני כן חקרתם את כבל פעמים כעד ולא חשוד

שפירא: זכור לי שנחקר, אזהרה באה מלמעלה

עו"ד חדד: היית בישיבות שבהם החליטו לחקור את כבל באזהרה

שפירא: לא זוכר

עו"ד חדד: מה החשד?

שפירא: כרגע לא זוכר

עו"ד חדד: איזה עבירה ביצע כבל?

שפירא: לא זוכר

עו"ד חדד: למה אדם נחקר אצלך באזהרה?

שפירא: זה קוצו של יוד

עו"ד חדד: זה קוצו של יוד? במה אדם חשוד. "קבלה של טובות הנאה של אנשי עסקים… ", מקריא לך.

שפירא: נכון. זה כן קוצו של יוד. אזהרה בתיק זה אתה יודע בדיוק איזה מילים להכניס.

השופטת פרידמן-פלדמן: איך אתה יודע

שפירא: זה אומר שאני מונחה על קוצו של יוד

השופט בר-עם: על המילים?

עו"ד חדד: מפרקליטות

שפירא: כן, מי העביר לי לא בדיוק זוכר.  

עו"ד חדד: איזה סעיף עבירה זה?

עו"ד חדד: שוחד / הפרת אמונים / מתנות / מה זה? מס הכנסה / טובת הנאה? מה זה? מע"מ, מכס מה זה?

שפירא: לטעמי הבסיס זה הפרת אמונים, הוכתב לפי בפירוש באילו מילים להשתמש

עו"ד חדד: עמ' 3 אומר כורש בהמשך לשנה אחרונה… "יש ממצאים המחייבים לחקור אותך כחשוד", אתה רואה זאת? מה הממצאים שאספתם בשנה אחרונה?

שפירא: לא זוכר. אז עשיתי הכנה לחקירה, כנראה שבאותה עת ידעתי או הוסבר לי / הובהר לי על אותם הממצאים

עו"ד חדד: אתה זוכר משהו מהחקירה מעבר למה שכתוב?

שפירא: לא זוכר

עו"ד חדד: איזה טובת הנאה קיבל? מה חייב לחקור את כבל?

שפירא: לא זוכר כרגע

עו"ד חדד: כתוב תקשורת. איזה תקשורת? ממי? מאיזה איש תקשורת קיבל טובת הנאה

שפירא: לא זוכר כרגע, למה אני צריך לזכור כרגע

עו"ד חדד: אביטל סופולינסקי, למה חקרת אותה?

שפירא: הייתה יועצת משפטית בכנסת  

עו"ד חדד: אתה לא זוכר כלום. כבל סיפר על איך הצעת החוק הגיע לעולם. אתה זוכר את הדברים?

שפירא: אתה אומר.

השופט שחם: יש לו זיכרון כללי. אותך מענין פרטי החקירה. זה מקור הפער.  זה המצב, אתם יכולים לומר מהם הנושאים באופן כללי.  

עו"ד חדד: אנו רצינו לחקור את העד שלא זוכר לדאבוני את הדברים על מה שקרה עם איתן כבל. שהוא סיפר סיפור איך באה הצעת החוק לעולם.
כל מה שסיפר התברר כשקר. היו 6 גרסאות של כבל. שקר. איך כבל הלך להציע את ישראל היום? מגיע לרון ירון להתלונן "שוחטים אותי אצלכם בידיעות", הוא מדבר על סיקור, מה שאני אומר עכשיו זה בטון.
הולך, מגיע כבל וגם פוגש את נוני. אחר כך, יוצא עם הצעת חוק למען התקשורת ו"ידיעות אחרונות" וחוק הגנת התקשורת.

בהמשך:

עו"ד חדד: אתה חוקר את כבל לראשונה ביום 18/1/18 פעם ראשונה איתן מוזהר. הנביא – ברוך קרא מפרסם את הדברים הבאים, בתיק פה יש כמה נבואות ועתידות, ברוך קרא מפרסם באותו יום שאתה חוקר את כבל. גורם אכיפה, שאין פה באמת תיק פלילי. ראית ציוץ זה?

שפירא: אם ראיתי, שמעתי את השטות הזו כמה פעמים. לא יודע. שמעתי בחוץ.

עו"ד חדד: איפה בחוץ

שפירא: אולי מאשתי. מה לעשות שאשתי קוראת "הארץ"

עו"ד חדד: זה ברוך קרא ערוץ 13 ולא עיתון "הארץ"

שפירא: מה לי ולאנשי תקשורת

עו"ד חדד: כל החקירה של כבל הייתה לסתום טענה של אכיפה בררנית?

שפירא: אנו חייבים לחקור  

עו"ד חדד: לא התנצלו בפני נתניהו שאנחנו חייבים.

שפירא: לי לא ידוע שאני שימשתי כלי לחקירה של לזות שפתיים. אני חוקר עניינית.

עו"ד חדד: אתה עשית סיכום חקירה של כבל?

שפירא: לא זוכר כרגע. מסכמים כל יום כמה שורות

עו"ד חדד: מסכמים את התיק של ראש הממשלה וכבל. אתה לקחת חלק. אתה וותיק

שפירא: כולנו לקחנו חלק. לא זוכר מה כל אחד סיכם

עו"ד חדד: אתה סיכמת כבל?

שפירא: לא להכניס לי מילים לפה.

עו"ד חדד: זו שאלה שלי

השופטת פרידמן-פלדמן: סיכום חקירה

שפירא: מי שסיכם התיק למיטב זכרוני זה גיל ראכלין. אחרי שאנחנו סייענו בידו בפריט כזה או אחר

עו"ד חדד: חקירת כבל הובילה לכך שכבל משקר?

שפירא: כרגע לא זוכר, חקרנו אותו כמה פעמים

עו"ד חדד: כל דבר שכבל אמר שבדקתם התברר כשקר. מאיפה הצעת החוק? פגש את נוני?

שפירא: לא זוכר קביעה שכבל משקר, לא שותפתי בקביעה כזו.

עו"ד חדד: אבל אתה חוקר

שפירא: מה זה קשור

השופט בר-עם: הייתה הנחיה, יש חדש.

עו"ד חדד: אתה זוכר עוד משהו מחקירת כבל?

שפירא: לא

עו"ד חדד: למה תיק נגד כבל נסגר? מה נכתב בסיכום

שפירא: לא כתבתי המלצות

עו"ד חדד: כורש אישר?

שפירא: לא יודע מה אישר מה לא.

עו"ד חדד: נעבור נושא, אתה חוקר את דוד שמרון

שפירא: כן

עו"ד חדד: זוכר החקירה?

שפירא: אהה כן

עו"ד חדד: אתה חוקר אותו עם עודד בן משה. היה עוד מישהו?

שפירא: לא זכר לי כרגע. לא שולל. מעת לעת נכנסים ויוצאים בכירים כאלה ואחרים. יש תנועה.

עו"ד חדד: זו חקירה שנייה של דוד שמרון בתיק?

שפירא: כן. זו חקירה ראשונה שאני נכנס למיטב זכרוני

עו"ד חדד: זה אחרי שגבית בתיק 3000

שפירא: לא זוכר במפורש, תיק 3000 לא נחקר אצלנו ביחידה.

עו"ד חדד: למה נקרא "שלושת אלפים"

שפירא: לא יודע. וכל מה שאני יודע זה מתקשורת, לא להאמין

עו"ד חדד: אתה שוטר ראשון שאומר שצורך תקשורת

שפירא: אוקיי

עו"ד חדד: בוא נראה כמה דברים שקוראים בחקירה. אתה אומר לשמרון –  שהתשובות לא יספקו אתכם

שפירא: אני מדגיש שייצג את האמת שלא יהיו אי הבנות. הוא לא צריך לרצות אותנו

עו"ד חדד: בחקירה זו שאלתם את אותה שאלה אינסוף פעמים "האם היה מודע לתוכן השיחות בין נתניהו לנוני. על מה היו השיחות", שאלתם מיליון פעם הרבה וריאציות.  ממש או סי די. אמר לא יודע. אתה זוכר?

שפירא: זוכר ששאלנו הרבה פעמים

עו"ד חדד: למה? למה 150 פעם?

שפירא: חשבנו שזו לא האמת לאמיתה

עו"ד חדד: הייתה לכם ראיה?

שפירא: סברנו שאם שואלים על משהו שאומר זה כי אנו חושבים אחרת

עו"ד חדד: אדם נחקר בתיק שלו במקביל, שואלים אותה שאלה שוב ושוב ולא מציגים משהו חדש. סתם

שפירא: שואלים עוד כמה שאלות

עו"ד חדד: שאלתם על מעורבות על רכישת הבית בקיסריה עם ג'יימס פאקר. למה זה ענין אתכם? למה זה רלבנטי?

שפירא: לא זוכר למה נשאלה. אבל הונחיתי למסור

עו"ד חדד: למה מעניין אם מנחם קיבל עמלה / לא קיבל?

שפירא: לא זוכר. זוכר שהנושא עלה הונחיתי לשאול. לא הייתי שואל כך באינטנסיביות, נושא חיסיון עלה. והוא ענה. כל מתוך הנחיות, בדקתי זאת יותר מפעם אחת.

עו"ד חדד: עו"ד של ראש הממשלה אומר יש חסיון, ואין לו מנדט לדבר.

שפירא: שזה מה שאמר

עו"ד חדד: אתה אומר שיכול לדבר והוא אומר לא יכול. זה קודש קודשים החיסיון. ואז תראה מה את האומר לו – אתה אומר לא משאירים עגבניות פצועות בדקנו בשטח לא עוברים הלאה לפני שממציאים משהו, בנוגע לטענת חיסיון… אין מזכר על גורמים מקצועיים? מי אלה?

שפירא: מפקדיי, כורש.  

עו"ד חדד: הוא גורם מקצועי מוסמך? מה הוא מבין?

שפירא: יש גם יועץ משפטי שהיה באינטנסיביות. מנסה לזכור את שמו.  אולי יעל הראל, לא זוכר בדיוק. אולי גם נציג הפרקליטות. אני לא הייתי שואל או יורד מנושא, או נכנס ומתעקש על זה אם לא הייתי מקבל הנחייה כזו

עו"ד חדד: יש כורש ואולי דיברת עם יעל ואולי על פרקליטות

שפירא: או כורש דיבר או בנוכחותי דיבר, אני אומר גורמים מוסמכים, לא היינו עושים צעד כזה בלי ליווי, של פרקליטות

עו"ד חדד: אני אומר לך שלא דיברת עם אף אחד. אולי עם כורש

שפירא: ומבחינתך מפקד היחידה הוא לא גורם מוסמך?

השופטת פרידמן-פלדמן: אולי אתה דיברת עם כורש ואתה לא יודע מה עושה הלאה?

שפירא: יכול להיות

עו"ד חדד: כורש הוא לא גורם מקצועי מוסמך. אתה נותן שורת טענות. למה יש חיסיון או אין חיסיון

שפירא: לא הייתי מעז לעשות צעד כזה בלי ליווי, אני אישית לא פניתי לוועדת אתיקה של לשכת עו"ד

עו"ד חדד: ביקש אישור של וועדת אתיקה אתה אומר "גורמים מוסמכים", דוד שואל אותך – "מי אמר"?  מה אתה עונה לדוד שמרון "אני לא צריך להגיד לך מי אמר"  

שפירא: נכון

עו"ד חדד: הם גם מקצועיים וגם מוסמכים. הם אומרים שאין חיסיון. אתה לא חושב שצריך להגיד לו מי זה? לאותו גורם מוסמך מקצועי?

שפירא: הוא אמור להבין את זה מבחינתי. זה גם על דעת הפרקליטות, אני לא רוצה לפרט לו מעבר. אין סיבה מיוחדת, אני אומר לך שאני בדקתי עם גורמים מוסמכים

עו"ד חדד: הייתה תשובה של דוד שמרון, הוא מתעקש לדעת מי אמר.

שפירא: הבנתי שמבחינתו זה להביא מישהו מפרקליטות. אף אחד לא יבוא ויגיד לו. אני אמרתי לו. אני בא עם שאלה כזו אז יש לי את זה מגורמים מוסמכים. כך חשבתי להגיד לו באותו זמן  

עו"ד חדד: פנית לפרקליטות להגיד להם שדוד רוצה לדעת?

שפירא: דיברתי עם המפקד יותר מפעם אחת.

עו"ד חדד: הוא הנחה אותך לא להגיד

שפירא: הוא לא אמר לי להגיד את המשפט הזה. לא זוכר שאמר לי משפט כזה

עו"ד חדד: לא לספר מי זה גורם מקצועי, זו החלטה שלך?

שפירא: מה זה החלטה שלי? זה לא עניין של איזה החלטה גדולה.

השופטת פרידמן-פלדמן: עם מי התייעצת?

שפירא: למיטב זכרוני כורש או בטלפון או היה פרקליט בסביבה. לא יכול לנקוב בשם

עו"ד חדד: תשובות שלך זה "אין חיסיון", ואז אתה אומר לו שהוא מתכסה בחסיון, משתמש כתירוץ כדי לא לתת תשובות.

שפירא: נכון

עו"ד חדד: אתה לא חושב שיש פה בעיה?

שפירא: אם אני אומר את זה בחוסר ביטחון זה אומר שאני מדבר שלא על דעת עצמי. בדקתי העניין, הרי לא הייתי חוזר על זה.

עו"ד חדד: אמרת לשמרון, אם אתה טוען על חיסיון אתה שקרן זה הנחיות שקיבלת

שפירא: לא באותה מילה. אלא דברים שיש לנו מספיק כדי לקבל המידע. אני עמדתי על זה שייתן תשובות וידאתי שיש לנו רשות לבקש / לדרוש, שיענה לי לעניין ולא יתכסה אחרי הכיסא. אמרתי זאת מלא ביטחון כי קיבלתי גיבוי לשאול

עו"ד חדד: למה אין חיסיון בשיחה שערך ראש הממשלה עם דוד שמרון?

שפירא: אתה רוצה שאני אסביר? זה לא תפקיד שלי ולכן לא אסביר.

עו"ד חדד: דוד שמרון אמר בשלב מסוים אתם מבקשם בכוח להכניס דברים שלא היו. זוכר?

שפירא: זוכר שהוא התבטא בצורה כזו "אתם רוצים להכניס אותי בכוח", אם זה לא מפריע, בוודאות קיבלתי גיבוי להמשיך לשאול.

עו"ד חדד: אמרתם לו דוד אתם אומרים א' ואנו טוענים ב'. הראיתם לו בדל ראיה?

שפירא: לא

עו"ד חדד: חקרת את נהגי ראש ממשלה?

שפירא: חקרתי מספר אנשים

עו"ד חדד: קראת הודעות לפני שהגעת לביהמ"ש – של הנהגים?

שפירא: עברתי עליהם

עו"ד חדד: זוכר משהו?

השופט שחם: אתה זוכר פרטים?

שפירא: זוכר ששאלתי לגבי הובלות, משלוחים וכו'.

עו"ד חדד: שמפניה ממילצ'ן.

שפירא: נכון

עו"ד חדד: בהודעות שלנו הכתובות אין רמז על שאלות מהנהגים ששאלתם?  אין אצל קובי, שלום, אשר איתן, אין רמז ששאלת על משלוח?

שפירא: לא זוכר ניואנס זה

עו"ד חדד: זה ניואנס? אתה צורך תקשורת ביחס למשפט שלנו?

שפירא: ממש לא, אבל לא זוכר בוודאות. אתה יכול להגיד את השמות?

עו"ד חדד: קובי, שלום מלכה איתן שמואל, אני אומר שלא שאלת על המשלוחים. זה הנושא שהיית צריך לשאול

שפירא: לא זוכר, אם משהו כזה, אתה מוליך אותי לאן? מה שאמרו לי כתוב.

עו"ד חדד: משלוחי שמפניה לא מתועד, או לא כתבת

שפירא: חלילה. הייתי גם בחנות בירושלים ודאי אמרו לי. אין דבר כזה מתאים לא מתאים. אל תרמז אם מתאים לשאול או לא. גבולות גזרה נקבעו לפני זה. לא עושה שום דבר על דעת עצמי. לפני פעולת חקירה תמיד יש תדרוך מאחורי. לפעמים מומי, לפעמים מומי וכורש, לפעמים כורש. לפעמים פרקליטות נוכחת. אפילו ברמת הוצאת צו

עו"ד חדד: אני אומר לך שלא שאלת על ארגזי שמפניה, העמיסו שמפניה, אצלי לא כתובה שאלה כזו. למה? זה נושא ראשון שחקרת עליו?

שפירא: לא זוכר

עו"ד חדד: אני שאלתי הנהגים ואף אחד לא זכר כל אחד שלל ארגזים ושמפניה. אולי גם אתה שמעת כך בחקירה?

שפירא: אין מצב שאני בהליך עדות ולא אחקור. למה שאעשה זאת

עו"ד חדד: אתה אומר שלא יכולת לשאול ולא לכתוב. הדס מספרת על שמפניה.

שפירא: אני זוכר ממישהו שלא זוכר מי, על נהג שקיבל במבשרת ציון.  

עו"ד חדד: זה נהג של שרה.

שפירא: לא זוכר מישהו אחר.

עו"ד חדד: למה לא שאלת?

שפירא: לא שאלתי

עו"ד חדד: ויקטור סרגה, שמענו אותו פה ביחד. מספר על אירועים מצומצמים. פרק זמן קצר. אתה יודע להגיד למה לא שאלת את ויקטור מתי הוא עבד?

שפירא: לא יודע להסביר היום, אני מסכים שזה רלבנטי. היום אני זוכר שהיה כזה. בחניה.

עו"ד חדד: תקופת התיישנות / לא תקופת התיישנות

שפירא: לא זוכר שאלה זו

עו"ד חדד: סרגה הוזמן לעדות ב-12.17 למה סרגה? הוא נהג רק של שרה, למה אותו הזמנתם לעדות?

שפירא: לא יודע. לא יודע להסביר למה הוזמן ספציפית.

עו"ד חדד: אולי כי עוין לגברת ותובע אותה

שפירא: אני לא יודע

עו"ד חדד: אתה קיבלת הנחייה. הדס סיפרה סיפורים ויש פער בין מה סיפר סרגה לבין מה שאתם מנסים לאמת.

שפירא: היה בעדות על שניים שלושה מקרים.

עו"ד חדד: הדס הציגה שהיה יותר

שפירא: כל חקירה שלנו יש סיכום ומעבירים

עו"ד חדד: חקרת את אפי אזולאי

שפירא: זוכר השם, אב בית בבלפור

עו"ד חדד: איזה יופי שאתה זוכר את הדברים. נכון אב בית, למה חקירה שלו לא מתועדת בווידאו ואודיו

שפירא: לא, אבל כל חקירה אצלנו זה קשור לזמינות של חדרי חקירות / זמינות. יש שיקולי מפקדים. עידן אדירם הוא איש טכני. נכון. לא ביקשתי מכשיר הקלטה ממנו. יש המון מכשירים. למה אני לא מבקש? לא זוכר סיטואציה הספציפית.
יש שיקולים של מפקדים מעליי מה יש להקליד ומה לא. אני לא מודע. יודעים שאני מקליט כאשר מקליט. הייתה שאלה אם החקירה הייתה צריכה להיות מוקלטת ואם יש חדר פנוי. אין מה להוציא ממני יותר מזה.

עו"ד חדד: עידן הוא איש טכני. שותף שלך. למה לא ביקשת ממנו?

שפירא: לא זוכר. יש ענין גם של זמינות באותו רגע. יש גם שיקולי מפקדים.  

לא היה עניין של אין מכשירי הקלטה. ואולי לא ראיתי בזה משהו חריג.

עו"ד חדד: אזולאי התחיל לעבוד ב-2012. סרגה עבד לפני 2012. חקרת אותו על אינטראקציה שלו עם יונתן והדס

שפירא: זוכר שהיו שאלות שנשאלות.

עו"ד חדד: שרה ביקשה שנוסיף ורודים. הטחת זאת בפני אזולאי

שפירא: עובדה עם סימוכין

עו"ד חדד: סימוכין בין אפי להדס

שפירא: אולי עדות הדס. לי אין תשובה, תשאל את המפקדים.

עו"ד חדד: אתה חוקר בכיר, משטרה, אתה בא ומטיח באפי ששלח הודעה. אתה לא שואל למה אין לי הודעה זו? כך פועלים?

שפירא: אני מסתמך על עדות הדס.

עו"ד חדד: אומרת לך "משהו בסגנון"?

שפירא: אני הסתמכתי על מה שהיה

עו"ד חדד: אתה בכיר. לא אמרת איפה הודעה זו? ולמה אין?

שפירא: הסתמכתי על עדות קליין

עו"ד חדד: אבל צריך לבדוק

שפירא: מה אתה מנסה להכניס אותי לשיקולים? זה לא לפתחי.

עו"ד חדד: אפי אומר שהיה מקרה יחיד שקיבל מהדס שמפניה. אמר שזה היה ביוזמתו. אתה כחוקר לא יכול להכריע בין דברים. אין לך הודעה. יש לך מה שאפי אומר. אתה לא קשור לשרה. זה היה רק פעם אחת ויחידה.
יש הדס המספרת על מיליארד מקרים. מה אתה אמור לעשות עם גרסאות סותרות?  אומר לא זוכר בכלל דבר כזה. אם היה זה היה פעם אחת. 

שפירא: אתה חושב שאני מחליט על החקירה? אני שואל ברצינות

עו"ד חדד: נראה שמעניין אותך ענייני המסרונים. לכן שואל על פלאפונים

שפירא: מתאר לעצמי שרציתי תמונה מלאה, אני שואל כי רציתי לדעת זאת לטובת התיק.

עו"ד חדד: אז יש פעולות שצריך לבדוק

שפירא: אני מבין מה ענה לי. אין לי מה להוסיף על זה. מה אתה רוצה שאגיד לך? מבחינתי רציתי לדעת את זה. לא זוכר בדיוק אותה סיטואציה מה חשבתי לעצמי. רציתי להרחיב היריעה. לדעת כל הדברים האלה.

עו"ד חדד: להרחיב יריעה. למה אתה מתאמץ לא להגיד אמת

שפירא: אני לא נכנס לתשובה הזו

עו"ד חדד: אבל מה אתה רצית לעשות פה? אתה המפקד בשטח

שפירא: אין מפקדים בתיק הזה. יש את כורש, חלק מהמזמן מומי, חלק גילי, כל העדות נקראת על ידי המפקדים. בפועל לא בוצעו פעולות נוספות אין עדות שלא נקראת עד המילה האחרונה. אתה גם מוודא ששום דבר לא נכנס

השופט בר-עם: הדברים ברורים

עו"ד חדד: לגבי שמפניה זה רק לארוחת ערב, לפעמים בקבוקים בודדים, 1,2  ואם לא לארוחת ערב זה ליום נישואין, יום הולדת, אומר חוץ מאירוח אם היו שותים, הדברים זה יום הולדת ואירועים.
האם בדקת? הרי יש הבדל בין קו אספקה לבין יום הולדת או זכייה בבחירות מביאים מתנה. חקרת?

שפירא: לא

עו"ד חדד: חקרת את איינרה איינהרט?

שפירא: כן, לא זוכר מי נתן פסנתר.

עו"ד חדד: אני אומר לך בר מצוה של יאיר.

שפירא: אני זוכר שקיבלתי הנחיה הזו

עו"ד חדד: ממי? ברור שכל מה שעשית זה לפי הנחיות

שפירא: באנו לירושלים למטה ימ"ר ירושלים. היה לחוץ לנסוע לחו"ל, קיבלנו הנחיה לחקור הנקודה הזו שכקשורה במתנה של פסנתר.

עו"ד חדד: אתם חוקרים את מר איינרט ביולי, מתן פסנתר לבר מצוה של יאיר.  הוא יליד 1990 יאיר נתניהו, בר מצוה שלו זה 15 שנים חלפו, למה יש עבירה שקיבל פסנתר ממשפחה לבר מצוה שלו?

שפירא: נושא כזה צריך לדון בשלבים יותר מתקדמים מאשר שלוקח לחקירה.

עו"ד חדד: אולי התיישן

שפירא: לי נאמר ללכת לחקור על זה. היה צריך ללכת לחקור. אז אני ובן משה הלכנו.

עו"ד חדד: את ריינרט אתם חוקרים בהקלטה. איזה עבירה יש פה?

שפירא: כנראה שהייתה בקשה לחקור על העניין הזה. מתנה בהרבה כסף, לא יודע. גם שאלתי כמה זה עולה, אמר לא זוכר. אשתו קנתה.

עו"ד חדד: קיבלת אישור מהיועץ?

שפירא: לא. מבחינתי זה בסמכות ורשות שאני מקבל כל דבר לתיק

עו"ד חדד: אתם חוקרים על איירה על המחשב. שואלים מתי הוא בא לישראל שוב? כי יש לכם עוד שאלות

שפירא: אולי אם יעלה עוד משהו

עו"ד חדד: קיבלת מסמכים ממבקר המדינה?

שפירא: נכון

עו"ד חדד: לא הוצאתם צו?

שפירא: נכון

עו"ד חדד: מכוח מה?

שפירא: ממונים עלי אמרו שיש סמכות לתפוס. גם לא לקחתי את זה ממישהו זוטר במשרד המבקר.  גם רצינו את שפירא וגם עוזרו האישי הוקצה לסייע. זה היה על דעתו. מבחינתי ידעתי שזה ידוע לכל הגורמים. לקחתי מבחינתי מעשה שמותר לי לקחת

עו"ד חדד: לגבי חוק הפרטיות "אסור לכל אדם… אבל אם ראש הממשלה מוסר פרטים למבקר אז אסור למבקר למסור מידע למשטרה בלי אישור ר"מ"

שפירא: לא מכיר הסעיף.  מפקדיי אמרו לי לעשות.

עו"ד חדד: מי אלה?

שפירא: כורש בוודאות היה.

עו"ד חדד: נכון שלא הצגתי מידע של מבקר המדינה. כי לא הייתה הנחיה

בהמשך:

עו"ד חדד: דוד שמרון נחקר על ידך לפני המסמכים?

שפירא: נכון, הגורמים לא סברו שאני צריך להציג למישהו

עו"ד חדד: אתה מאשר, אז אתה מאשר התנאי של המבקר

שפירא: אני הצגתי לצורך השרשרת, אני שליח לצורך העניין להעביר לגורמים

עו"ד חדד: זוכר שאמר לך שמרון שאסור לך לעשות שימשו במסמכים אלה 

שפירא: כתוב כאן

עו"ד חדד: לא אמרת לעו"ד נהיר, שאתה לא מקבל עמדתו המשפטית

שפירא: לא. הם היו כבר מדווחים מממונים עלי שאני אגיע ולא ראיתי צורך להבהיר לו. מה עוד שלא ידעתי מה יעשה / לא יעשה. אני לא עשיתי פעולה. לא הצגנו משיקולים שלי. נקודה. הנושא לובן. מי ששלח אותי יודע ומכיר. הגורם ששלח אותי – מפקדיי. כורש ודאי מעורב בזה. אין דבר כזה שאני אביא מסמכים כאלה ממבקר המדינה על דעתי.

מה חדש?