מאמרים

היועהמ"ש הנצחית: מופע האימים של שלומית ברנע פרגו

שקרים גסים, התכתבויות שנעלמו בגלל "תקלות", ניסיון להפליל בכל מחיר את נתניהו באמצעות המצאת "פרשנויות", ואג'נדה ברורה נגד נתניהו. עו"ד חדד: "את מוטה נגד ראש הממשלה"
שלומית ברנע פרגו (ויקיפדיה)

אין לי ספק שליאת בן ארי ואלון גילדין הביאו את שלומית ברנע פרגו, היועמ"שית הנצחית של משרד רוה"מ (מעל ל-20 שנה), כדי שתטנף על נתניהו.
אבל, הניסיונות של הפרקליטות לגרור אותה בחקירה הראשית למטרת העל נבלמו על ידי השופטים אחרי שקיבלו את ההתנגדויות של עו"ד עמית חדד.

בחקירה הראשית עו"ד טפת מויאל רוטשילד ניסתה לגרור את ברנע פרגו לתת "פרשנות" לנהלים הרשמיים בנוגע למתנות וגם לניגודי העניינים כדי להציג איזשהי תמונה שנתניהו עבר על החוק.
אלא שהשופטים, לאחר התנגדות של עו"ד, לא התירו את השאלות.

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן הטיחה בפרקליטות:

"אין משמעות לאמירה שלה, רק מה עשתה. איך היא מפרשת ומה היא חושבת כשנמצאים לבד במשרד – זה לא משנה לנו."

השיטה

בהמשך ניסתה הפרקליטות להגיש שיח שהקליט ניר חפץ עם ברנע פרגו (אגב, שיח מביך מאוד) שבו היא עושה אבחנה לכאורה בין מתנות "רגילות" לבין מתנות "אישיות" (שלכאורה אסור לקבלן).
גם פה השופטים בלמו והשופט עודד שחם נזף בפרקליטות:

"איך זה שונה ממשהו מכל הנהלים וההוראות? ממה נפשך, אם זה שונה, הנהלים מחייבים, ואם לא אז לא.
אז היא שיקפה בשיחה עם חפץ ומה שלכאורה זה כתוב. מה זה מעלה או מוריד? זו לכאורה אבחנה של העדה. היא שואלת – חבר או לא חבר, במסגרת תפקידו או לא.
למה משקיעים אנרגיה במשהו שכתוב בנהלים?".

מה שהפרקליטות עושה זה דבר חמור מאוד: השיטה היא להפוך את ראיון העד למן השלמת חקירה ולהוסיף סוגיות שלא נחקרו במסגרת עדות העד/ה.
כך זה היה עם ברנע פרגו וכך זה היה עם עדים אחרים. זה ניסיון ברור להשלים חקירה או לשפץ עדויות באמצעות ראיון העד – לאור הכישלונות במהלך דיוני המשפט. ואצל ברנע פרגו זה חמור שבעתיים – כי היא יועצת משפטית ושיתפה עם זה פעולה כדי להפליל את נתניהו בכל מחיר.

החקירה הנגדית הייתה כבר אופרה אחרת

עו"ד עמית חדד חשף את השקרים של ברנע פרגו והעמיד אותה במבוכה קשה וגם את הפרקליטות ששלחה אותה לדוכן העדים.

התמלול באדיבות האולפן הפתוח של כנרת בראשי והקלדנית נאוה כהן.

עו"ד חדד: חוק המתנות נחקק בשנת 79

ברנע פרגו: כן

עו"ד חדד: מה עשו מתנות של שרים ואחרים? יש לך מושג?

ברנע פרגו: לא, לא יודעת על מתנות מתחילת הממשלה.

עו"ד חדד: הצעת החוק למתנות את מכירה? עברת על זה?

ברנע פרגו: מתי הוגשה?

עו"ד חדד: 79

ברנע פרגו: לא זוכרת שקראתי לאחרונה

עו"ד חדד: את לא יכולה לזכור מה נאמר בהצעת החוק, אני מקריא את החוק. זה בא לעולם בגלל חקיקה שונה מארה"ב.

ברנע פרגו: לא הצלחתי לעקוב אחרי הדברים שהקראת בשצף ורצף ומהירות

 עו"ד חדד: עד שנת 79 היה חוק מתנות והחקיקה באה בעקבות חקיקה אמריקאית – רק מתנות שמקבל עובד ציבור / נבחר ציבור מממשלה זרה

ברנע פרגו: לא יודעת ולא השתתפתי בחקיקת החוק ואיזה השוואה נעשתה ולא יודעת על השלמות בעניין

עו"ד חדד: בארה"ב. אין מגבלה על קבלות מתנות מאחרים. קראת את דברי ההסבר / על מה חל / ביחס לחוק הזה

ברנע פרגו: קראתי את הפסיקה בבג"ץ

עו"ד חדד: אנו מדברים על מועדים קודמים. כמו בג"ץ סוויסה

ברנע פרגו: הלכה שקובעת שיש לבדוק אם מדובר במתנות לחבר אם ושאין אינטרסים שמקבל המתנה יכול להשפיע

עו"ד חדד: הכרת את פס"ד בעניין סוויסה?

ברנע פרגו: החוברות שלי התייחסו ללשון החוק

עו"ד חדד: האם הכרת "אבחנה בין מתנה אסורה ללא אסורה" אסורה – אם הטעם היחיד הוא היותו של המקבל עובד ציבור. זה את מכירה

ברנע פרגו: זה לא הדבר היחידי שיש לבדוק. יש לבדוק שאין אינטרסים של נותן המתנה שיכול להשפיע. זה ידוע לי כל השנים. חוק המתנות הוא לא דבר חקיקה יחיד. יש עוד כללים והנחיות למניעת ניגוד עניינים שיכולים להיות רלבנטיים. כל נושא נבדק באספקלריה שלו. נכון שאני מכירה את חוק המתנות. בפסיקה אני מתייחסת לחוק המתנות ולא חוות דעת.

עו"ד חדד: חוק מתנות יש הבחנה ברורה באשר לעובד ציבור זה תנאי של החוק

ברנע פרגו: נכון

עו"ד חדד: אם לא ניתנת המתנה כעובד ציבור החוק לא חל

ברנע פרגו: נכון

עו"ד חדד: בית משפט עליון קבע בסוויסה – טעם יחיד ודומיננטי יהיה היותו של עובד ציבור.

ברנע פרגו: זוכרת אמירה זו. אבל עומדת על כך במסגרת תשובתי המשפטית. זה לא הדבר היחידי שיש לבדוק.
ביחס לתחולת חוק המתנות עובד הציבור חייב נאמנות לציבור וכל טובת הנאה המוקנית לו שייכת לציבור. אם לא סירב לקבלה ולא מחזיר לנותן אז היא ניתנת למדינה.
החוק לא אומר שמתנה לא חלה על מקרה שלא מדובר בקשר להיותו עובד ציבור אלא מה שמשתמע בחוק. אם אתה שואל ביחס למתנה שניתנת באשר לחוק המתנות אכן השאלה רלבנטית אם ניתן מהיותו עובד ציבור אבל גם סעיף 5 לחוק קובע שהחוק לא בא לגרוע מחקיקה אחרת. יש כללים נוספים החלים על מתן מתנות

עו"ד חדד: מתנות מחברים לעבודה אפשר לבדוק באשר הוא עובד ציבור. משנת 79 עד שנת 99 לא נעשה שימוש בחוק נכון?

ברנע פרגו: איני יודעת

עו"ד חדד: היה דוח מבקר המדינה. אין שום רישום משנת 79. היו כמה ראשי ממשלה. אף אחד לא דיווח על מתנה, עד שנת 99

ברנע פרגו: לא זכור לי רישומים. הגעתי בשנת 98 למשרד ראש הממשלה.

עו"ד חדד: את מכירה חקירה נגד ראש הממשלה, החקירה הגלויה מינואר?

ברנע פרגו: מהתקשורת כן, הכרתי כצורכת תקשורת, עיתונים

עו"ד חדד: היית בקשר עם חוקרים? עיתונאים?

ברנע פרגו: לא

עו"ד חדד: נחקרת ב-12/2017 המשטרה פנתה אליך באופן יזום?

ברנע פרגו: ברור

עו"ד חדד: הגעת לחקירה בשעות הבוקר

ברנע פרגו: לא יכולה לזכור. היו הרבה פעמים שמשטרה קראה לי להעיד לא רק בתיק 1000 אלא גם 3000 ו-4000 ומעונות.

עו"ד חדד: החקירה התחילה בשלוש.

ברנע פרגו: מועדי החקירה תואמו איתי לפי נוחות יומן

עו"ד חדד: לא היה שיח מוקדם בינך לבין החוקר

ברנע פרגו: לא

עו"ד חדד: איפה התקיימה החקירה?

ברנע פרגו: רוב החקירות

עו"ד חדד: חקירה זו.

ברנע פרגו: נתתי הרבה פעמים עדויות.

עו"ד חדד: כתוב – להב

ברנע פרגו: אם כתוב אז כן

עו"ד חדד: חדר חקירות / חדר אחד, החוקרים?

פרגו: איך אדע? העדויות, ארי הרו, לא יכולה לזכור

עו"ד חדד: משטרת ישראל חקרה כל נושא וכל פינה. למה החקירה לא תועדה?

ברנע פרגו: לא יודעת על שום חקירה שתועדה בווידאו, לא ידעתי שהחקירה לא תועדה בווידאו. ברור שתועדה בכתב

עו"ד חדד: איך ידעת להביא מסמכים לחקירה. אמרת שלא היה שיח מקדים

ברנע פרגו: כאשר זימנו אותי ביקשו ממני להביא מסמכים הקשורים לנושא חוות דעת בנושא מתנות

עו"ד חדד: הבאת מסמכים אלה?

ברנע פרגו: כן

עו"ד חדד: את הבאת איתך, מגיעה לחקירה, את יודעת מה נושא החקירה, ביקשו ממך להביא מסמכים רלבנטיים בעניין המתנות לחקירה

ברנע פרגו: כן

עו"ד חדד: כמה זמן מראש ביקשו

ברנע פרגו: לא זוכרת, אלו מסמכים שחיפשתי והבאתי למשטרה

עו"ד חדד: החוקר לא ביקש לבדוק אם יש משהו במחשב ביחס למתנות

ברנע פרגו: לא יכולה לאשר כי לא זוכרת

עו"ד חדד: לא הבאת התכתבויות שלך עם אנשי ראש הממשלה ביחס למתנות

ברנע פרגו: מה שיש כאן זה מה שהבאתי, לא יכולה לזכור. אולי היו התכתבויות. עכשיו שאתה שואל אני חושבת שנעשתה פנייה במייל למסמכים שהתבקשתי להמציא.

עו"ד חדד: מי פנה במייל?

ברנע פרגו: חוקר משטרה פנה על מנת שאמציא מסמכים. זה קרה יותר מפעם נדמה לי. לא יכולה לזכור אם זה בתיק הזה. אולי קרה בתיק 3000

עו"ד חדד: הבנת השאלה שלי – הבאת עדויות ביחס למתנות מהמחשב שלך?

ברנע פרגו: לא

עו"ד חדד: אין לך זיכרון בעניין?

ברנע פרגו: עשיתי חיפוש במחשב ביחס לנושאים שונים

השופט משה ברעם: על מתנות?

ברנע פרגו: לא יכולה לזכור. היו פניות שונות בנושאים שונים. נכון שבאתי עם הפלאפון שלי. לא ביקשו לבדוק בפלאפון על נושא המתנות

עו"ד חדד: ידעת אם יש דואל רלבנטי? שאלות על מתנות?

ברנע פרגו: אני חושבת שעברתי על תיבת הדואר שלי, מה שנשמר. כי בגלל תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות. לא זוכרת שהיו תכתובות בנושא של הניירת.

עו"ד חדד: עשית מילות חיפוש

ברנע פרגו: לא זוכרת את המילים. אני משערת – "מתנה"

עו"ד חדד: מצאת משהו על מתנה

ברנע פרגו: מצאתי

עו"ד חדד: הבאת למשטרה

ברנע פרגו: לא כל התכתבויות הבאתי למשטרה

עו"ד חדד: פניות של ראש הממשלה שביקש לקבל

ברנע פרגו: היו פניות שהועברו אלי מעורכי דין שלי לצורך התייעצויות. נכון שיש צוות שעובד אצלי. היום יש 25. אז היה יותר. לא יכולה לזכור. נכון שלא מעט עורכי דין.

עו"ד חדד: המשטרה פנתה אליהם?

ברנע פרגו: לא כל הצוות המשפטי עוסק במתנות

עו"ד חדד: האם אי פעם המשטרה פנתה לעורכי הדין המתחלפים?

ברנע פרגו: לא זוכרת את כולם. יכולה להגיד – עידן מונצ'יק, שני אזולאי, אריאל כהן, נעמה הלל, אני משוכנעת שהיו עוד

עו"ד חדד: למיטב ידיעתך המשטרה לא שאלה אותם שאלות

ברנע פרגו: למיטב ידיעתי לא יודעת

עו"ד חדד: מצאנו התכתבות הודעת דואל – תגובה שלך לנתן אשל. "נתן שלום, ציינת בשיחתנו שהספרים ירכשו מהוצאה לאור… תרגום ספר אינו מהווה מתנה, אלא אם כן נעשה עבורם… ", זה מייל שאת שלחת?

ברנע פרגו: מניחה שכן

עו"ד חדד: אם חיפשת מתנות בדואל שלך, אמרת שחיפשת ואחר כך אמרת שלא. תשובות סותרות

ברנע פרגו: יכול להיות שלא עלה. תפנה למערך המיחשוב שלנו יש שם חיתוכים…

עו"ד חדד: אין לי תלונות. גם לא אפנה למערך המחשוב. זה לא תפקידי. אני סניגור. מה שחשוב שאם החיפוש שלך לא מקצועי, אף אחד לא ערך את החיפוש?

ברנע פרגו: נכון

עו"ד חדד: המכתב לאשל נראה את זה. האם הם מכירים של חברי משפחה שאז חוק שירות הציבור חל על מתנות

ברנע פרגו: מבקשת קודם להבין. איפה כתוב שמדובר על מתנה שניתנת למשפחת נתניהו?

עו"ד חדד: כתוב בפסקה שנייה. בית המשפט יכול לקרוא לבד.

ברנע פרגו: נכון שאין אזכור על חוק מתנות, כאן מדובר על אפשרות "אם מכירים את משפחת נתניהו ואם מכירים אז צריך לעשות בדיקה"

עו"ד חדד: הבדיקה אם הם חברי משפחה אז החוק לא חל

ברנע פרגו: מה שכתוב פה. "ניתן יהיה לבדוק אם המכרים הם חברי משפחה בגלל חוק המתנות" אם זה משפחה היה צריך לעשות בדיקות נוספות ונכון שזה לא כתוב

עו"ד חדד: אשל נתן תצהיר

ברנע פרגו: היה ראש לשכת ראש הממשלה.

עו"ד חדד: תראי מה כותב – "במהלך כהונתי הייתי בקשר עם שלומית "

ברנע פרגו: נכון

ברנע פרגו: לא זוכרת שנתן התייעץ לגבי מתנות שקיבל ראש הממשלה מחבריו

עו"ד חדד: מקריא מכתב של אשל – "ככל שנוגע לאדם שהיה חברו של ראש ממשלה טרם כניסתו להיות ראש ממשלה".

ברנע פרגו: לא זוכרת דבר כזה. המשנה לנושא לא היה אבי ליכט. היועץ שאיתו התייעצתי זה המשנה לנושא משפט מינהלי.

עו"ד חדד: זה קשור למשפט מינהלי

ברנע פרגו: כן קשור.

עו"ד חדד: נתן אומר שההגבלה לא מעוגנת בחוק.

ברנע פרגו: מצאתי נוהל העברת תפקיד משנת 2015 שם כתוב שהחוק אינו חל על מתנות אישיות כגון שניתנו לעובד ציבור שאינו בקשר עם תפקידו כעובד ציבור, כגון מתנות מחברים כאשר החברות התחילה משמעותית לפני כניסתו לתפקיד.
מצאתי זאת לפני העדות הזו. האחריות מוטלת על עובד הציבור שצריך להתייעץ עם המחלקה המשפטית.

עו"ד חדד: אם היה חיפוש מקצועי בדואר שלך היינו מוצאים? אבל לא נעשה חיפוש בדוא"ל שלך

ברנע פרגו: נכון מאוד

עו"ד חדד: 12/2017 את נחקרת?

ברנע פרגו: כן

עו"ד חדד: היית באיזשהו קשר לתיק שלנו, אלף אלפיים

ברנע פרגו: היה לי קשר עם חוקרים לא לפני שנתתי עדות ולא אחרי . הם פנו וביקשו מיילים ומסמכים. אני בהחלט זוכרת פניו. לא יכולה לייחס אותם לתיק הזה. נכון שהגעתי לפרקליטות לפגישות.

עו"ד חדד: הודעה שלך 5 עמודים, מציג לך אותה. זו חקירה קצרה. 3 שעות, תוצר של 5 עמודים. היו הפסקות

ברנע פרגו: אם היו זה רשום

עו"ד חדד: הראו לך ברענון יותר מהודעה אחת?

ברנע פרגו: אם תראה לי אוכל להגיד לך

עו"ד חדד: אני לא רואה הפסקה. מה עשית שם 3 שעות

ברנע פרגו: זה הריאיון (עד)

עו"ד חדד: למה התוצר דל לעומת 3 שעות

ברנע פרגו: הסלולר שלי היה איתי. אולי עניתי על מיילים. זה השעות שאני לא זוכרת

עו"ד חדד: הציגו לך גם בתיק 4000 הודעה

ברנע פרגו: כן

עו"ד חדד: זה לא תקין. למה הציגו? היו עוד תיקים שראית בפרקליטות?

ברנע פרגו: לא בהזדמנות זו. בהזדמנות אחרת כן. כשהייתה כוונה להעיד אותי בתיק 4000. קראתי פרוטוקול תיק 4000 זה לא היה ברענון של תיק אלף אלא בתיק ארבעת אלפים

עו"ד חדד: מתי היה הרענון הזה?

נציגי הפרקליטות: קופצים ומתנגדים, השופטים דוחים ההתנגדות.

עו"ד חדד: מתי הייתה הפגישה בפרקליטות?

ברנע פרגו: הייתה פגישה של רענון בתיק 4000 לפני כשלושה חודשים או ארבעה חודשים. אחר ך נמסר לי שוויתרו על עדותי. לא זוכרת מי זימן אותי. אני והרבה אחרים לא זוכרים שמות. לא זוכרת שם של אדם שהזמין אותי. זה היה פרקליט למיטב זכרוני.

עו"ד חדד: איפה זה היה שם ? פגישת רענון 4000?

ברנע פרגו: שעתיים זה היה הזמן. קראתי הודעה לבדי. היו נדמה לי שני פרקליטים

עו"ד חדד: שאלת לגבי הנחיות

ברנע פרגו: הייתה שיחה. אני זוכרת פגישות רענון בתיק אלף

עו"ד חדד: 2009 את זוכרת היטב.

ברנע פרגו: זוכרת היטב הפגישה של רענון בתיק 4000 אך לא זוכרת מה נאמר שם. זוכרת שעסקה בתיק 4000. יש דברים שפחות נחרטים ויש הפוך.

עו"ד חדד: הייתה פגישת רענון? 2 פגישות בתיק 1000?

ברנע פרגו: שתיהן היו לפני פסח. נכון. אחת הייתה לקראת סוף השנה. סוף 23. באזור הזה. נאמר לי שהעדות שלי צפויה וביקשתי לא להגיע ברגע האחרון. מועד העדות נדחה ונדחה. פגישה שנייה הייתה אחרי פסח. פגישה ראשונה לא זוכרת כמה הייתה, פגישה שנייה כ-4 שעות

עו"ד חדד: מה עושים 4 שעות. ראיון העד הוא ארוך וצפוף. מה עשיתם שם 4 שעות? קראת הודעה?

ברנע פרגו: קראתי תמליל שיחה עם חפץ. אלה המסמכים שקראתי. קראתי גם המסמכים שהוצגו בחקירה.

עו"ד חדד: היה משהו לא ברור כאשר עברת על הדברים?

ברנע פרגו: לא זכור לי

עו"ד חדד: את מוסיפה, מבהירה, זה שאלות שהובהרו על ידך?

ברנע פרגו: העליתי כל מיני נושאים שחשבתי שהם רלבנטיים

עו"ד חדד: הציגו לך מסמכים ושאלו שאלות.

ברנע פרגו: למשל סיכום הדיון מיום 1/9/15 נזכרתי בשיחה שהייתה לי ביום 3/12/15 עם ראש הממשלה ובהמשך עוד אחת

עו"ד חדד: אני מדבר על פרקליטות

ברנע פרגו: נזכרתי ברלבנטיות

עו"ד חדד: הפרקליטות שואלת שאלות כמו שהיא אמרה "תדריך" שאלו שאלות ואת נתת תשובות?

ברנע פרגו: כן. כך נזכרתי במכתב שכתבת לי ביום 9/5/18

עו"ד חדד: יופי, הכנסת את זה, כל הכבוד

ברנע פרגו: השמיעו לי חלק מהתמליל. כדי לזהות הקול. חלק קטן.

עו"ד חדד: לא הקשבת לכל השיחה?

ברנע פרגו: לא עשיתי בדיקה של תמלול

עו"ד חדד: לא ידעת שהשיחה מוקלטת?

ברנע פרגו: ברור

עו"ד חדד: חריג בין עובדי מדינה

ברנע פרגו: חריג ונעשה בהמשך בצורה מפורשת. לא קולגיאלי ולא מקובל

עו"ד חדד: אשרי שלא ערכת מזכר בעקבות השיחה?

ברנע פרגו: לא, לא התייחסתי כעובדות אלא כרכילות

עו"ד חדד: לא פנית לראש הממשלה בנושא?

ברנע פרגו: לא

עו"ד חדד: גם לא לגורם אחר?

ברנע פרגו: לא. נכון שגם לא למשטרה וכו'. גם לא העברתי למשטרה את טענות חפץ

עו"ד חדד: חוות הדעת מסרת לראש הממשלה עם כניסתו לתפקיד?

ברנע פרגו: מפעם לפעם אנו קצת מחייבים

עו"ד חדד: ב-2009 ובהמשך עדיין מוסרים חוברת כי יש דברים חדשים

ברנע פרגו: ודאי שכולנו… אבל אין לדעת. לכן אני עושה חוברת כזאת

עו"ד חדד: את אומרת במפגש במשטרה שלמעשה עם חילופי שרים עלי להביא לידיעת ראש הממשלה את עיקרי הדברים… מתוקף תפקידו… משנת 2009 והחלטה קובעת שצריך להציג כללים, חוק מתנות, קבלת מתנות ועוד, זה מה שאמרת למשטרה

ברנע פרגו: כן

עו"ד חדד: מסרת לראש הממשלה בפגישה אישית.

ברנע פרגו: כן

עו"ד חדד: היה גם בעל פה?

ברנע פרגו: מה שעשיתי הוא סקירה של הנושאים לפי התוכן ואלה הדברים שאמרתי לראש הממשלה

עו"ד חדד: נתת תדרוך אישי של ראש הממשלה והיה פה תקציר של הדברים

ברנע פרגו: אמרתי כותרות על נושאים כפי שמופיעים בתוכן

עו"ד חדד: בחוברת יש כללים על מתנות. האם נתת הסבר? אמרת ב-2009 וב-2013

ברנע פרגו: יש המשך. אני מבקשת להמשיך להקריא. זו תשובה חלקית.

עו"ד חדד: עוד שנייה אשאל על המשך

ברנע פרגו: זה נכון חלקית. אתה מוציא דברים מהקשרם. נכון שראש הממשלה לא שאל שאלות כמו שכתוב

עו"ד חדד: את סוקרת בפניו הנושאים של החוברת ומביאה את החוברת ובין היתר גם מתנות, נושא שעולה בעל פה זה קורה בשנת 2009

ברנע פרגו: נכון

עו"ד חדד: זוכרת את תוכן השיחה ב-2009?

ברנע פרגו: אני כן זוכרת שרציתי להציג החוברת לראש הממשלה לא היה מודע שאני אתאר לו תכנים שלה. אמרתי, אני אקרא בפניך ראשי הפרקים / הנושאים. ביקשתי ממנו לקרוא החוברת. הפגישה היתה חצי שעה.

עו"ד חדד: את לא זוכרת פגישה בשנת 2009, אמרת שלא זכרת בפרקליטות פגישה… ממש תופעת זיכרון ייחודית

ברנע פרגו: אתה שואל שאלה ? או סתם מעליב?

עו"ד חדד: ישבת איתו ועברת על נושאים

ברנע פרגו: אתה לא רוצה לשמוע התשובה. הפגישה הייתה חצי שעה. היו עוד נושאים. ברכתי אותו על תפקידו. פונקציות ואחריות בעניין שאנו עוסקים בהם על מנת להעמיד לרשותו וייעזר בנו.
היו גם נושאים נוספים שאני לא זוכרת. היה גם ב-2015. מראש ידעתי שלא אקריא לו כי אין לו קשב, רק להסב תשומת לבו לדברים

עו"ד חדד: ראש הממשלה עסוק באינסוף דברים זה חלק מתפקידו כראש ממשלה

ברנע פרגו: נכון

עו"ד חדד: קורא מה מותר ומה אסור

ברנע פרגו: זה מה שביקשתי לעשות

עו"ד חדד: הוא אמור להבין מהחוברת. היא הוכנה כדי שראש הממשלה יבין מה תפקידו וכו'

ברנע פרגו: הוכנה כדי לקדם החלטת הממשלה ולסייע לראש הממשלה. יש פה נושאים מפורטים. ביחס לשנים הועברו פניות מפורטות כדי לתת חוות דעת או התייחסויות ואם ראש הממשלה היה יושב וקורא זה היה מתייתר.
לא שאלתי אותו אם קרא. אני לא מצפה שראש הממשלה יישב ויקרא הכל אלא כפי שנהוג לעשות אם יש לו שאלות / בקשות לחוות דעת בנושאים שונים זה מופיע בתוך החוברת. זה תפקידי.

עו"ד חדד: את יודעת אם התעמק או לא?

ברנע פרגו: לא יודעת. אם לא התעמק ולמד הנושאים אז פונה אלי כיועצת ואני נותנת לו חוות דעת הדרושות לו פרטנית. כשנעשית פנייה זה לא נעשה תאורטי אלא קונקרטי. אני בודקת עובדות רלבנטיות והיבטים משמעותיים.

עו"ד חדד: זהו?

ברנע פרגו: כן, עורך דין חדד.

עו"ד חדד: יש תאריכים, 2013, ראש הממשלה נבחר מחדש.

ברנע פרגו: כן.

עו"ד חדד: נכנס לדברים, חוק שירות לציבור אינו חל במתנות אישיות…

ברנע פרגו: מבקשת לנקוט זהירות. אני צריכה לראות מה כתוב. ביחס לנוהל לא חל על מתנות אישיות…

עו"ד חדד: אז התשובה היא כן, בחוברת השנייה הנוסח חוזר על עצמו

ברנע פרגו: כן

עו"ד חדד: כתבת למשטרה עוד שתי חוות דעת שניתנו באופן פרטני בענייני מתנות. משנת 2011 – מתנות אישיות – את כותבת – חבריו של עובד ציבור, מתנות אישיות, החוק לא חל…

ברנע פרגו: אכן

עו"ד חדד: אנו רואים מתנות אישיות חוק לא חל. משנת 2011

ברנע פרגו: שלא בתפקידו

עו"ד חדד: ובהמשך יש סעיף ג "מתנות אישיות החוק התקנות תקשיר אינם חלים לעובד ציבור ללא קשר לעובד ציבור כגון חברים" זה את כתבת

ברנע פרגו: נכון

עו"ד חדד: בשנת 2009- 11-12 החוק לא חל על מתנות אישיות זה מה שאת כותבת

ברנע פרגו: נכון

עו"ד חדד: הפסיקה מאוד ברורה. סוויסה ובגץ… טעם יחיד ודומיננטי יהיה שהמקבל יהיה עובד ציבור. החוק הרלבנטי המוצג זה "חוק המתנות" ציבור.

ברנע פרגו: נכון. יש הנחיית יועצת, נכון שלא כתבתי הנחיית יועצת אלא תקשיר. נכון שתקשיר לא חל על עובד ציבור. ההתייחסות היא הוליסטית ומכילים אותם דינים גם על עובד ציבור. זה קשור להחלת נורמות.
התקשיר מבטא גם הוראות חוקים וגם מנהליות והתקשיר הוא לא תלוי … הנורמה שנקבעה היא אותה נורמה כפי שחלה על נבחרי ציבור בהמשך נקבע גם על ידי היועץ המשפטי לממשלה

עו"ד חדד: יש חוברת משנת 22

ברנע פרגו: נוכל לדבר על ההמשך

עו"ד חדד: את מוטה נגד ראש הממשלה.

ברנע פרגו: קודם הגבילו אותי. אני רוצה לדבר במסגרת המגבלות שחלות עלי.

עו"ד חדד: כתוב שזה מוסדר בחוק מתנות ובכל הנוגע לעובדי מדינה גם לגבי מתנות לעובדי שירות המדינה

ברנע פרגו: רוצה לומר שהקביעה שהחוק חל על מתנות אישיות שניתנות לעובד ציבור בלי קשר להיותו עובד ציבור קבוע בתקשיר.

עו"ד חדד: זה לא משנה.

ברנע פרגו: זה לא נאמר

עו"ד חדד: הביאו העדה כי נתנה חוות דעת ברורה. אני לא צריך הסברים במיוחד כשלא ניתן הסבר לראש הממשלה. שאלו אותה שעתיים שאלות על זה.
כתוב בחוות דעת מצג ברור על מתנות מתנה אישית אינה כפופה להוראות תקשיר . כתוב אחריות על סווג מתנה כמתנה אישית היא על מקבל המתנה ואם יש ספק פונים לייעוץ

ברנע פרגו: נכון.

עו"ד חדד: חוות דעת שלך משנת 2009 את מתייחסת למתנת "מזון" סבירה ומקובלת … 

ברנע פרגו: נכון

עו"ד חדד: מונח מזון לא מופיע בתקנון

ברנע פרגו: נכון.

עו"ד חדד: אי אפשר לשים בכספת מזון.

ברנע פרגו: יש נוהל במשרד ראש הממשלה שמתנת מזון מתכלה אפשר להעביר ליחידה אבל צריך לדווח לוועדת המתנות תוך 15 יום. יש מתנת מזון שלא מתכלה מייד אלא אחרי מספר חדשים צריך לדווח ולהמתין . נכון שזה אישי החוק לא חל. אם זה לא מתוקף תפקידו. מזכירה גם הצורך בניגוד עניינים.

עו"ד חדד: זה מופיע בחוות הדעת שלך?

ברנע פרגו: לא מופיע. כן מופיע הפנייה משנת 2018 שחובה לפנות להיתרים

עו"ד חדד: אומרים לראש הממשלה לקרוא חוברת. לא כתוב ניגוד עניינים. לא כתוב מילה. בפרק המתנות.

ברנע פרגו: יש נושאים שהם חולשים על כל הדברים. כמו ניגוד עניינים שמופיע בכללי. גם חסויות, גם נסיעה לחו"ל. ניגוד עניינים זה כמו ענן הרובץ. גם נושא המתנות. גם סעיף 5 חוק המתנות אומר שלא בא לגרוע מהוראת חיקוק או הנחיה אחרת.

עו"ד חדד: כן. כמו שוחד.

ברנע פרגו: לא בא לגרוע מניגוד עניינים

עו"ד חדד: נושא המתנות – איפה כתוב ניגוד עניינים?

השופט עודד שחם: אין צורך. אם לא כתוב אז לא כתוב

עו"ד חדד: רוצים להוסיף אבל לא כתוב. מהם מתנות אישיות, כל הניירות שהבאת למשטרה, משנת 2015 את כותבת מתנות הניתנות על ידי חבריו של עובד הציבור

ברנע פרגו: בוא נאמר מפורשות "ככלל עובד ציבור צריך לסרב למתנה הניתנת לו… "

עו"ד חדד: להוציא חוות הדעת, יש פה התייחסות לניגוד עניינים ביחס למתנות אישיות? הדברים צועקים מתוך הכתוב

השופט שחם: מסכים עם זה

עו"ד חדד: כתבת פעם אחר פעם שחוק התקשיר לא חלות על מתנות אישיות? עם חברים צריך לבדוק ניגוד עניינים?

ברנע פרגו: לא הייתה לי שיחה למשל עם ראש הממשלה שאסור לו להעסיק עובדי ניקיון בשבת או מימון חליפות. לא אומרת דברים תיאורטיים. גם לא כותבת לו דברים העלולים לפגוע בכבודו. אני כותבת תאורטית על התנהלות לא תקינה

עו"ד חדד: בכתובים לא כתוב חלק מהדברים שאת היום אומרת

ברנע פרגו: אני לא מייחסת לראש הממשלה התייחסויות לא נעימות

עו"ד חדד: העדה רוצה לדחוף דברים…

ברנע פרגו: תשמור על נימוסיך, אני מוחה על כך

עו"ד חדד: אין ניגוד עניינים, אין חקיקה אחרת, יש טקסטים ממצים. לא צריך להיות גאון כדי להבין מה יש / אין שם.
האם אי פעם באת לראש הממשלה ואמרת לו תשמע למרות החוות דעת בכתב, ואמרתי לך לקרוא החומר, סקרתי הדברים, האם אמרת לו שיש אלמנטים נוספים ביחס למתנות אישיות שצריך לבדוק

ברנע פרגו: אני רוצה לתת תשובה מלאה

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן (מעירה לעדה): האם הייתה שיחה כזו?

ברנע פרגו: לא. מהטעם שלא יכולה לעלות על דעתי תרחישים שיבואו לעולם או לא. יש אינסוף אפשרויות עם עובדות משתנות ונסיבות משתנות.

עו"ד חדד: ראיתי בחוות הדעת שהבאת שכתוב במקום אחד בלבד על קשר שנוצר לפני שהפך לעובד ציבור.

ברנע פרגו: לא כתוב כאשר קשר חברי אלא נוצר תקופה משמעותית לפני שהפך לעובד ציבור.

עו"ד חדד: מאיפה זה נשאב? זה לא מופיע בעליון ולא בחוק ולא ב-3 חוות הדעת

ברנע פרגו: בהתייחס להבהיר הדברים מאחר והגיעו שמועות אלינו באשר לכך שייתכן שיש שאלות שנוגעות לקבלת מתנות בדרך זו או אחרת

עו"ד חדד: מאיפה שאבת את העניין הזה?

ברנע פרגו: מפרשנות משפטית שלי שנתתי

עו"ד חדד: למה זה לא חוזר על עצמו בהמשך. למה ב-2015 זה לא כתוב וגם ב-2013?

ברנע פרגו: כי בשנת 2015 בדיון אצל ראש הלשכה לא עלה נושא קבלת מתנות מחברים. לא היה מקום להרחיב הדברים. בשנת 2013 עמדתי על נורמה עיקרית שקבועה בחוק המתנות ולא מצאתי להרחיב לכל מיני חריגים. קבלת מתנות מחברים זה חריג ודאי.

עו"ד חדד: בחוות הדעת את אומרת "מתנות אישיות" אם יש ספק להתייעץ. זה הכלל. מתנה אישית בהתאם לקבוע בחוק ולתקשיר רובץ על מקבל המתנה… לפנות ללשכה משפטית. זאת אומרת אחריות לסווג חלה על עובד ציבור. הוא יודע מה אישי ומה לא

השופט שחם: זה מדבר בעד עצמו.

ברנע פרגו: נכון שצריך לפנות אליי בנושא

עו"ד חדד: מה גדר ייעוץ לשרים / יועץ משפטי / מה מוביל? מי מנחה? מי קובע? ראש הפירמידה זה היועץ המשפטי

ברנע פרגו: נכון

עו"ד חדד: ויינשטיין העיד פה שראש הממשלה היה צריך להתייעץ בנושאים אלה עם יועצים של סניגור. בעניינים אישיים רצוי שרה"מ יפנה ליועצים פרטיים

ברנע פרגו: בעניינים אישיים כן, אבל במעמדו צריך לפנות אלינו.

עו"ד חדד: האם יש נוהל שראש הממשלה יכול לפנות לייעוץ חיצוני

ברנע פרגו: לא

עו"ד חדד: אז הוא יכול לפנות לייעוץ חיצוני ככל שנזקק

ברנע פרגו: נכון

עו"ד חדד: אשרי שבענייני טוהר מידות ראש הממשלה לא יכול לפנות על נושאים שהיו. את לא עורכת הדין ש

ברנע פרגו: לא מסכימה לתאוריה שלך. במיוחד שאתה מדבר על מתנות שניתנות אז דרך המלך שניתנות לעובד ציבור באשר הוא עובד ציבור ומשאיר שיקול הדעת לעובד הציבור לקבוע אם המתנה נתנה לו כעובד ציבור כשיש לו אינטרס מובהק בתוצאה, אכן צריך לפנות ולשאול אותי. אם זה פרטי וזה ארע לא אחת, אומר לו שזה ענין פרטי ואני לא אמורה לתת לך.

עו"ד חדד: מתנות אישיות נוהל ותקשיר לא חלים

ברנע פרגו: זה לא מה ששאלת אותי עכשיו

עו"ד חדד: מי שצריך לסווג זה עובד הציבור. הוא צריך לסווג

ברנע פרגו: כן. אחריות עליו

בהמשך:

ברנע פרגו: יכול להיות שאתה מרים עליי הקול? יכול להיות שאני נדהמת… אני מנסה לרדת לסוף דעתך, עמית, האם הכוונה היא שראש הממשלה רוצה להתייעץ לעתיד לבוא מה לעשות בקשר לטוהר המידות? אז מה השאלה? אולי הוא שגה?

עו"ד חדד: חשש שהיה אירוע על טוהר מידות. את לא עו"ד של ראש הממשלה, אין לך חסיון

ברנע פרגו: יש לי חסיון

עו"ד חדד: איך יכול להיות לאורך כל חקירת המשטרה, ובית משפט (הכוונה היא שלא נשמר החיסיון)

ברנע פרגו: לא קיבלתי אישור מהיועץ המשפטי על העדות כאן. ביחס לדברי ראש הממשלה שאומר לי יש חסיון מסוים. במקרה מסוים שהיה במשטרה עמדתי שיינתן לי אישור מהיועץ המשפטי.

עו"ד חדד: חוות דעת, שיחות, התייעצויות, הם עמוק בתוך עולמו של החיסיון

ברנע פרגו: לא בטוחה.

עו"ד חדד: היועץ לא יכול להסיר חיסיון של לקוח כמו ראש הממשלה

ברנע פרגו: אם ראש הממשלה מתייעץ בעניינים אישיים אני רואה בזה משהו שצריך לשמור על חיסיון

עו"ד חדד: מכוח מה?

ברנע פרגו: נושא של חיסיון בין יועצים משפטיים לבין ייעוץ משפטי לא ברור. כך אני נוהגת.

עו"ד חדד: בדקת? מה הסברת? מה מותר? מה אסור? בדקת עם היועץ המשפטי לממשלה?

ברנע פרגו: לא

עו"ד חדד: זה בניגוד לדברים שאמרת בבית משפט

ברנע פרגו: יש הבדל בין סיכום לבין חוות דעת. זה היה ביוזמתי ולא ביוזמת דוד שרן. נכון שזו פגישה שאני יזמתי (בנושא המתנות).
יש דוד שרן, את, לינור כפיר, מנהלת הלשכה, אושרת חסין, שעבדה עם דוד שרן, חיה כהן, הממונה על חדר המתנות. היו עוד אנשי מקצוע, אנשי לשכתו של ראש הממשלה, מנהלת לשכה, יושבים ודנים על ענייני מתנות. זו הייתה הישיבה.

עו"ד חדד: כתוב עיקרי הדברים שדנו בישיבה

ברנע פרגו: נכון. אבל… (חדד עוצר אותה).

עו"ד חדד: את זוכרת היום 9 שנים אחרי האירוע, אחרי שלא זכרת פגישה בפרקליטות לפני רגע, כתוב עיקרי הדברים שנדונו בישיבה, עברית פשוטה, נדונו דברים בישיבה ואת אומרת הכל נדון חוץ מסעיף ג שהוסף באופן מלאכותי לנייר

ברנע פרגו: זה גם נאמר במשטרה. ראיתי טיוטה של תיקון הדיון שאני הוספתי. זה אצלי. ראיתי זאת לפני שבוע. טיוטות לפני שבוע. עשיתי הכנות לעצמי.

עו"ד חדד: את אומרת דבר בעייתי. אמרת פה כאילו את זוכרת על אירועים שקרו. עכשיו מספרת שחיפשת במייל דברים הקשורים לעבר, את מעידה כאילו זה טבעי שקרה ב-2015, אנו לא יכולים לחקור. לא נמסר לנו. לא טרחת לספר?

ברנע פרגו: איזה חובה מוטלת עליי לספר לך משהו. חיפשתי חומרים אם יש משהו לרענן זכרוני. כדי לתת לבית המשפט תמונה מלאה.

עו"ד חדד: יש עוד דברים שמצאת במילים שלך? עשית חיפוש פרטיזני במייל שלך? היית צריכה לשאול הפרקליטות מותר או אסור

השופט משה בר-עם: ראוי להעיד על כך בחקירה ראשית

ברנע-פרגו: הם לא יודעים מזה. אתה מוכן שאחפש במיילים שלך (לחדד)?

עו"ד חדד: בין אם עלה בשיחה וזה עלה ובאין אם לאו – זה לא עלה. את חשבת שצריך להוסיף נושא שלא עלה בשיחה. להדגיש שידע מי שקורא הנייר למרות שלא דיברנו על מתנות אישיות, דעו לכם אנשי ראש הממשלה, חוק, תקנות ותקשיר לא חל על … היה חשוב לך להוסיף נכון שלא פורט על ידך. שיידע ראש הממשלה באמצעות אנשיו שחוק התקשיר לא חלים על קבלת מתנות על ידי חברים

ברנע פרגו: מדובר על סיכום ישיבה הנועד לדוד שרן ועובדי ראש הממשלה, כולם עובדי מדינה לא נבחרי ציבור. כל זה שאוב מהוראות תחקיר. לא חוק ולא תקנות.
אתה טענת בלהט שלא חל על ראש הממשלה. הטיעון הזה לא נועד לראש הממשלה. סיכום ישיבה לא נועד לראש הממשלה. סיכום נועד לעובדי הלשכה שהשתתפו בישיבה על מנת שהם יפעלו בצורה תקינה בכל הנוגע לקבלת מתנות שהועברו אליהם שראש הממשלה ורעייתו קיבלו במסגרת תפקידו של ראש הממשלה. זו לא שיחה העוסקת בראש הממשלה אלא עוסקת במתנות.

עו"ד חדד: מתנות שקיבל ראש הממשלה?

ברנע פרגו: נכון

השופט שחם: הטקסט מדבר בעד עצמו.

עו"ד חדד: העדה מדברת הפוך. זה להנות מזה.

זיכרון שלך משנת 2017 את אומרת בסעיף ג' לישיבת הסיכום עלה עניין מתנות אישיות. האם נשאלה שאלה ספציפית? את אומרת שבזמן האירוע, החוק והתקנות והתקשיר לא חלים על מתנות חברים ועובדי ציבור, למיטב זכרוני לא נשאלה שאלה בסוגיה זו.

ברנע פרגו: מקודם אמרת לי את זה שלא אמרתי? אתה מטעה אותי

עו"ד חדד: בדיוק הפוך.

ברנע פרגו: הסברנו במסגרת סיכום הישיבה. לא עלה במסגרת הישיבה.

עו"ד חדד: האם זה כתוב? שואל את השופטים

ברנע פרגו: אתה רוצה שאני אתייחס למה שמסרתי במשטרה אמסור

עו"ד חדד: בשנת 2017 לא זכרת. אמרת ל"מיטב זכרוני"… שלא נשאלו שאלות ומה דוד שרן אמר בפגישה?

ברנע פרגו: מדובר בדרך דיבור. אז זכרתי שהיה והיום זוכרת שלא היה

עו"ד חדד: בדקת התכתבויות עם דוד שרן לעניין המתנות האישיות

ברנע פרגו: כן. בשבוע האחרון.

עו"ד חדד: הלכת ובדקת העדויות

ברנע פרגו: עברתי על המיילים. חיפשתי התכתבויות בנושא מתנות ולא ראיתי. זו הייתה יוזמה שלי. לא עדכנתי מישהו בעניין. עשיתי זאת לרענן זכרוני אם יעלו שאלות.

עו"ד חדד: את לא שוטר שיכולה לחפש מסמכים נוספים. בדקת בנייד התכתבויות עם שרן

ברנע פרגו: לא

עו"ד חדד: עם ארי הרו חיפשת? מילצ'ן? חיימוביץ?

ברנע פרגו: לא.

עו"ד חדד: אמרת שנמחקים מיילים בגלל תקלות

ברנע פרגו: אני מחפשת חומרים ולא מוצאת למרות שאני זוכרת שהיו. דיווחתי על כך. נתן אשל גם לא מצאתי דברים נוספים

עו"ד חדד: 2017-19 היה בעליון לגבי עורך ישראל היום… את מכירה התהליך?

ברנע פרגו: לא זוכרת הפרטים. מטפלת באינסוף עתירות

עו"ד חדד: את יודעת שמדובר בעתירה על חופש המידע… את בטח מכירה זאת. גם דיברנו על זה

ברנע פרגו: מניחה שכן אך לא זוכרת

עו"ד חדד: בפסק הדין עולה שבשנת 2014 עיתונאי פנה למשרד ראש הממשלה והפנייה נדחית כי שלדון ורגב חברים אישיים של ראש הממשלה. שני האישים הם חבריו של ראש הממשלה. ידעת על המידע הזה שראש הממשלה רואה בחברים אלה חברים אישיים?

ברנע פרגו: מניחה שכן. לא זוכרת פרטים. גם אלוביץ' הם חברים אישיים ואין לתת מידע על פגישות שראש הממשלה מקיים. לא כותבת נוסח תגובה. מי שכותב זה בגץ במשרד המשפטים

עו"ד חדד: זה עובר דרכך

ברנע פרגו: מבקשת לראות

עו"ד חדד: למרות שעמדת המשרד הייתה חברים אישיים של ראש הממשלה את לא פעלת וגם לא היועץ לפעול בעניין הזה ? ניגוד עניינים או כל דבר אחר?

ברנע פרגו: נכון.

עו"ד חדד: בענין אלוביץ?

ברנע פרגו: אמרתי שצריך לעשות הסדר לאחר שאמר שהוא חבר של ביבי

עו"ד חדד: לא נתבקשת לבדוק הסיקור של נתניהו אם הוא בגדר מתנה

ברנע פרגו: נכון

עו"ד חדד: לא הכנת חוות דעת ולא בדקת אינטרסים של שלדון בישראל או רגב

ברנע פרגו: אחריות של שרים היא של היועץ המשפטי וגם בעניין אלוביץ פניתי ליועץ על מנת שיערוך לו הסדר ניגוד עניינים

עו"ד חדד: ויינשטין לא זכר. אבל יש לו פרקליטים

ברנע פרגו: כן

עו"ד חדד: לא נחקרו כמובן. מי שרצה להבין בתחום ובמה צריך להצהיר ראש הממשלה צריך לשאול הגורמים בייעוץ וחקיקה ?

ברנע פרגו: כל הנורמטיבי. יש הנחיות של היועץ המשפטי לממשלה איך נעשה בירור של ניגוד עניינים. זה נעשה על ידי. אבל מי שקובע מגבלות החלות על ראש הממשלה בקשר עם חבריו זה היועץ המשפטי

עו"ד חדד: נתבקשת לעשות בירור בקשר לאלוביץ'

ברנע פרגו: נכון. הכל תלוי בעובדות רלבנטיות. אם יש חשש הבירור העובדתי נעשה על ידי מול ראש הממשלה. התוצאה עוברת ליועץ המשפטי לממשלה. הוא קובע על מגבלות שחלות על ראש הממשלה

עו"ד חדד: לא הבנתי התשובה שלך. מי שמסביר על ניגוד, או חשש, זה היועץ?

ברנע פרגו: גם אני עוסקת בניגוד עניינים. אבל אחריות לקביעת מגבלות על ראש הממשלה בהבדל משאר עובדים היא של יועץ המשפטי וגם המבקר – והיועץ עוסק בפועל על קביעת המגבלות

עו"ד חדד: מי טיפל בנושא המגבלות בהקשר כללי? כל פעם שאמרו לך לברר?

ברנע פרגו: גם אני עוסקת בזה. לפי בקשת ייעוץ המשפטי לממשלה ותיאום

עו"ד חדד: בהקשר של שלדון לא נתבקשת לערוך בירור

ברנע פרגו: נכון

עו"ד חדד: בענייני חקיקה את לא מייעצת לראש הממשלה.

ברנע פרגו: אני אחראית על תזכירי חוק לראש הממשלה. חלק בהליך של חקיקה ממשלתי.

עו"ד חדד: פרטית זה קשור אליך? חקיקה פרטית?

ברנע פרגו: לא.

עו"ד חדד: שאלון ניגוד עניינים את מכירה?

ברנע פרגו: כן, ראש הממשלה אמור למלא איתי לפי הנחיות, אז לא מילא איתי.

עו"ד חדד: שאלון ניגוד עניינים

ברנע פרגו: יש שאלות הנוגעות לכל קשר עם אדם העלול לעלות חשד לניגוד עניינים

עו"ד חדד: יש סעיף כללי, סוגי הקרבה, האם יש מישהו אחר שעשוי להעמיד במצב של ניגוד עניינים. אני מקריא לך מהטופס כדי להבין ביחד.

ברנע פרגו: אני רק מציינת שזה טופס ישן.

עו"ד חדד: מה שצריך לעשות פה זה לציין לא סתם חברים, אלא רק חברים קרובים ושיש להם תפקידים ועיסוקים העשויים להעמיד את עובד הציבור בניגוד עניינים

ברנע פרגו: נכון

עו"ד חדד: את אחראית גם על מה שנוגע לממשקים בין המוסד לראש הממשלה.

ברנע פרגו: כן.

עו"ד חדד: יוסי כהן קיבל מתנה של 20 אלף דולר מג'יימס פאקר.

ברנע פרגו: הדברים פורסמו.

עו"ד חדד: יוסי טען שמכיר את פאקר. בדקתם?

ברנע פרגו: לא

עו"ד חדד: נדרשת לסוגיה הזו של הסכום?

ברנע פרגו: לא

עו"ד חדד: הוא היה ראש מלל, זה תפקיד ציבורי

ברנע פרגו: אני יודעת שהיה ראש מלל. ובתפקידו כראש מלל היו ממשקי עבודה. כל זה ידוע לי מהתקשורת

עו"ד חדד: זו לא מתנה מתכלה. מזומן. 20,000 דולר. קשר ביניהם התחיל אחרי שיוסי היה בתפקיד ציבורי. האם ננקט משהו? אני אומר לך שניתן אישור ליוסי כהן לקבל המתנה מהיועץ המשפטי שלו

פרגו ברנע: אשמח לראות את חוות הדעת

עו"ד חדד: את ידעת שנעשתה בדיקה ביחס לעטים שקיבל אולמרט מחבריו.

ברנע פרגו: קראתי משהו בתקשורת על אהוד אולמרט, ידוע לי שקיבל עטים., נכון שלא בא ודווח לי. רז נזרי כתב חוות דעת ולא הביא אלי.

עו"ד חדד: בשנת 2017 איפשרת למשטרה לקבל מסמכים וכל מסמך שביקשו בלי צו, יומנים, מסמכי ביטחון, לוחות כניסה לבלפור – את זוכרת?

ברנע פרגו: לא זכור לי. אבל יומנים לפי הנחיות של היועצת אפשר גם לפי חוק חופש המידע. כניסות לבית נתניהו קיסריה. לא יודעת. בכל מקרה לא הייתי מאפשרת מסירת מסמכים ללא בדיקה בהיבט בטחוני. אנו מעבירים זאת לאגף ביטחון חירום כדי להשחיר.

עו"ד חדד: לא מנעת מהמשטרה שום מסמך שביקשו ממך. ההיפך, אמרת יש זה וזה ואפשר לקחת

ברנע פרגו: כן מנעתי / לא מנעתי. יש חובה לשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק. אם יש איזה שהיא בעיה…

עו"ד חדד: מכירה חוק פסלות הכנסת . טענות שלי לא כלפייך.  אני רואה שכן הסכמת להביא מסמכי ייעוץ וכו'. וגם הממונה על הביטחון

ברנע פרגו: זוכרת שהמשטרה ביקשה חומרים שונים מתיקים שונים. לא יכולה לייחד מה שאני זוכרת. הכל נעשה בעת ובעונה אחת. לא זכור לי מסמכים או שראיתי מסמכים הנוגעים לכניסות ויציאות של ראש הממשלה. כן ראיתי לוז שלו.

עו"ד חדד: היה מפגש עם קב"ט של ראש הממשלה. יצר איתך קשר?

ברנע פרגו: לא זוכרת

מה חדש?

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »