מאמרים

בדיקת עובדות: משפט נתניהו, פרשת הריגול – מה הלאה?

המשטרה פעלה בצורה בלתי חוקית, הפרקליטות ידעה ועצמה עיניים, החומרים והצווים הוסתרו מבית המשפט ומההגנה; אלו העובדות שאין מחלוקת עליהן בפרשת הרוגלות וזה רק קצה הקרחון
שלמה פילבר (ויקיפדיה)

ביום שני 21.02.2022 יתחדש המשפט כשבמוקד יהיה הדיון על כל עניין פרשת הריגול, בעקבות בקשת צוותי ההגנה לחשוף את החומרים שהופקו מהטלפון של שלמה פילבר.

האם יש סיכוי שבית המשפט ייעתר לבקשתם? בהחלט כן. עובדה היא שצוות השופטים ביקשו מהפרקליטות להביא את כל החומרים הרלוונטיים לפרשת הרוגלות, כולל כל החומר שהופק מהטלפון של פילבר.
עד לבירור הסוגייה הזו העדות של פילבר עשויה להתעכב, כמו גם עדים אחרים שקשורים לנושא, בין היתר עו"ד דנה נויפלד, שעדותה החלה והופסקה ולא תימשך גם ביום שני – שכולו יוקדש לדיון בבקשת צוותי ההגנה.

בינתיים, אפשר לסכם את השבוע בכמה דברים עובדתיים בולטים על הפרשה הזו, שהיא בהחלט רעידת אדמה – וכולם נכללו בבקשה של צוותי ההגנה לחשיפת החומרים:

המשטרה פעלה באופן בלתי חוקי, הפרקליטות ידעה והחומרים הוסתרו. ומעבר לכך: רב הנסתר על הגלוי, מפני שהפרקליטות מערפלת את ניסוחיה בכוונה כדי להשאיר לעצמה פתחי מילוט.

ואלה העובדות הברורות
 • אין חולק כי משטרת ישראל עשתה שימוש בתוכנות ריגול ופריצה טכנולוגיות (הרוגלות) במסגרת חקירת תיק 4000.
 • בידי הפרקליטות מצויים צווי בית משפט עלומים (שקיומם לא היה ידוע כלל לנאשמים) ליירוט תקשורת מחשבים של שלמה פילבר ואיריס אלוביץ' (ככל הנראה יירוט של מסרונים, וואטצאפים ודוא"ל).
  צווים אלה התבקשו על ידי המשטרה, בידיעת ובאישור הפרקליטות, ביום 11.2.2018 (ובוצעו בימים 15-16.2.2018 כלומר, בתגובתה מודה הפרקליטות לראשונה שהיא ידעה בזמן אמת על שימוש ברוגלה כנגד מעורבים בתיק.
 • באופן חריג וחסר תקדים, פעלו והפרקליטות והמשטרה להסתיר מההגנה את עצם קיומם של הצווים שניתנו על ידי בית משפט ותוצריהם. נתון זה נודע להגנה ולבית המשפט רק עתה.
 • אין חולק, כי המשטרה פעלה, בניגוד לחוק ובניגוד לצו השיפוטי שניתן לה, ביצעה חדירה סמויה למכשיר הטלפון הנייד של פילבר, חיטטה בו, ושאבה מתוכו, בחריגה מהצו השיפוטי שניתן, "רשימת אנשי קשר ומספר פרטי מידע נוספים" (כלשונה הסתומה של הפרקליטות).
  הפרקליטות אינה מבהירה בתגובתה מה סוגם ומהותם של "פרטי המידע" שנשאבו ממכשיר הטלפון הנייד של פילבר והיקפם.
  מתגובת הפרקליטות שמכנה את הפעילות הבלתי חוקית שנעשתה – על דרך הבנליזציה – ככזו שהניבה "נתונים עודפים", עולה, לכאורה, כי עד היום גם היא לא קיבלה לידיה נתונים אלה. ממילא, אם אלה הם פני הדברים, הרי שהיא לא בחנה אותם, ואינה יודעת מה הם אותם "נתונים עודפים" שנאספו.
 • מכל מקום – הברור הוא, שמדובר בפעולה בלתי חוקית שבוצעה על ידי המשטרה כנגד פילבר ואלוביץ' בהליך זה, שתכליתה, תוכנה, נותן ההוראה לביצועה, השימוש שנעשה בה, והיקפה נותרו עלומים.
 • לפי הנטען, המשטרה הסתירה מהפרקליטות ומבית המשפט שאישר את הצו, את החיפוש הסמוי ושאיבת החומרים שעשתה במכשיר הטלפון הנייד של פילבר באמצעות הרוגלה. זאת, הן בשלב אישור בקשת הצווים, הן בשלב העברת החומרים לבחינת הפרקליטות והן בעת אישור הבקשה לחסיונם.
  כך במפורש כותבת הפרקליטות. בעקבות מעשה הסתרה זה, הוטעתה הפרקליטות והציגה בפני בית משפט המחוזי בירושלים, ובפני בית המשפט העליון טענות שאינן נכונות במסגרת תגובותיה לבקשות לגילוי חומר חקירה.
 • הגם שאין חולק שהמשטרה פעלה בניגוד לחוק, חדרה למכשיר הטלפון הנייד של פילבר, חיטטה בו, שאבה ממנו חומרים שהיקפם אינו ידוע; הסתירה נתונים אלה מהפרקליטות וגרמה לה להציג מצגים בלתי נכונים לבתי המשפט – מתברר שכל הצהרותיה של הפרקליטות גם היום נסמכות על "בדיקת המשטרה".
  כלומר, המשטרה בדקה בעצמה את מעשיה הבלתי חוקיים.
 • על הטיעון של הפרקליטות כאילו אין לחשוד במשטרה ואין להטיל דופי בבדיקה כותבים פרקליטי נתניהו ואלוביץ': "אלמלא היה מדובר בדיני נפשות ובאירוע חמור שהתגלה במהלך המשפט, יכולים היו דברים אלה לשמש כר פורה לסאטיריקנים ומחזאים בעלי עט מושחז.
  הרי הפרקליטות היא שהודתה, שחור על גבי לבן, שהמשטרה פעלה בניגוד לחוק, שאבה חומרי מחשב בניגוד לצו של בית משפט והסתירה מעשים חמורים אלה ממנה. כשאלה הם פני הדברים, לא ניתן לקבל את עמדת הפרקליטות שהנאשמים ובית המשפט אמורים להסתפק בנתונים שהפרקליטות מוסרת מפי המשטרה, שהיא שערכה את הבדיקה לגופם של דברים.
  הפרקליטות מתעקשת להשמיע אותה מנגינה ישנה ומוכרת המבקשת להסתמך על "חזקת התקינות" של המשטרה, כשהיא מתעלמת ממכלול הנתונים שהתבררו שהופכים את צליליה לצורמים ומזויפים".
 • מה מבקשים צוותי ההגנה: ראשית, את בקשות המשטרה, את פרוטוקולי הדיון בפני נשיא בית המשפט המחוזי ואת צווי בית המשפט שהוצאו בעקבותיהם – "הסתרת עצם קיומם של צווים שיפוטיים עד כה, היא מעשה כה חריג וקיצוני, שמחייב הטלת ספק בקבלת טענות הבקשות מגלמות, מתוך עצמן, את הבסיס הראייתי ואת העילות החקירתיות שהוצגו בפני בית המשפט על ידי המשטרה, בבואה לבקש את הצווים".
 • שנית, הם מבקשים את כל החומר שהופק מהסלולרי של פילבר. מתגובת הפרקליטות עולה שחומרים אלה, או חלקם (שהוגדרו בתגובת הפרקליטות כ"נתונים עודפים ורשימת אנשי קשר"), סווגו על ידי מפיק הסיגינט כרלבנטיים לחקירה, ואף נמסרו ליחידה החוקרת שככל הנראה עשתה בהם שימוש שלא ברור.
  לטענת הפרקליטות, בסופה של חקירה, סיווגו החוקרים חומרים אלה כלא רלבנטיים, עמדה שגם הפרקליטות מחזיקה בה, לפחות עת נדרשה לחומר בעת הוצאת תעודת החיסיון.
  צוותי ההגנה מבקשים את החומרים שהופקו במסגרת 27 שעות השימוש בתוכנת הריגול, את תיעוד איסוף החומר על ידי יחידת הסיגינט, תיעוד העברת החומר מיחידת הסיגינט ליחידה החוקרת, והמעבר של חוקרי היחידה החוקרת על החומר ומסקנותיהם.
 • הפרקליטות אינה טוענת ש"הנתונים העודפים" מהסלולרי של פילבר הופקו בשגגה. היפוכם של דברים.
  החיטוט בטלפון הנייד של פילבר ושאיבת הנתונים מתוכו נעשו, לטענת הפרקליטות "רק" בעניינו של פילבר, למרות השימוש הנרחב ברוגלה לצורך יירוט תקשורת מחשבים. ללמדנו שמדובר היה במהלך מתוכנן ומכוון שיועד לפילבר. היה מי שנתן את ההוראה לבצעו, והיה גם מי שהחליט להסתירו מהפרקליטות.
 • בניגוד לניסוחים המעורפלים של הפרקליטות – "מערכת" טכנולוגית אינה "מבצעת", ממילא היא גם אינה "מעתיקה" בכוחות עצמה.
  כאשר נתונים נאספו, היה מי שהורה על איסופם, היה מי שחיטט בטלפון הנייד כדי לאתר אותם, היה מי שהפיק אותם מתוך הטלפון הנייד – והכל בכוונת מכוון, וגם הפרקליטות לא טוענת אחרת. כלומר, צריך לברר מי נתן את ההוראה?
 • מלשון ההודעה ניתן היה להבין כי הפרקליטות נמנעה מלבחון את אותם "נתונים עודפים". מהלשון האניגמטית לתגובה עולה כי בעוד שהפרקליטות עברה על תוצרי יירוט התקשורת בין המחשבים, בכל הנוגע ל"נתונים העודפים" היא הרחיקה ידיה מהם ולא בחנה אותם מעולם.
  ועכשיו, כל שהיא מבקשת לעשות הוא להסתמך על מה שנמסר לה על ידי המשטרה. "לא ניתן להסתפק בניסוחים אניגמטיים מקום בו ברור שנעשה מעשה בלתי חוקי על ידי המשטרה", כותבים צוותי ההגנה, "לפיכך, זכאים הנאשמים לקבל לידיהם פירוט, מדויק, של אנשי המשטרה שנתנו את ההוראה לבצע את הפעילות, מה היה היקפה, איזה חומרים הופקו במהלכה, מי הגורם שהפיק את החומרים, למי מסר אותם – כל אלה חייבים להימסר מפי האנשים שביצעו את הפעולות ונתנו את ההוראות ולא ניתן להסתפק בנתונים "שנמסרו" לפרקליטות".
 • טענת הפרקליטות כי המערכת הופעלה והניבה תוצרים למשך מעט (כאילו זה זמן מועט ביותר) יותר מיממה אצל פילבר היא היתממות.
  ניסוח מעורפל זה הוא המעט המסתיר את המרובה: אין חשיבות למשך הזמן שבו פעלה המערכת, שעה שלכאורה ניתן לשאוב מידע רב (שלא לומר ממצה) גם תוך הפעלה קצרה שלה. הדגש הוא על סוג ותוכן המידע העודף שנשאב.
 • לא ניתן ברצינות להסתמך במקרה זה על בדיקת המשטרה – אשר גם לשיטת הפרקליטות עצמה פעלה שלא כדין ואף תוך הטעיית ההגנה.
  פרקליטי נתניהו ואלוביץ' מבקשים שהפרקליטות תעביר לידיהם עותק מן השיח המתועד שקיימה עם המשטרה, רק כך ניתן יהיה להבין מה בדיוק ביקשה הפרקליטות לבחון, מי הגורם שבחן זאת במשטרה ומה היו ממצאי בדיקתו.
השורה התחתונה

כמובן שהמשפט יימשך, כמובן שעדות פילבר תישמע, גם אם תתעכב, אבל בכך לא תם הטקס של פרשת הרוגלות, ממש לא. היא תמשיך לצוץ במהלך המשפט עם עליית החוקרים והקצינים הבכירים – שכולם יעברו חקירות נגדיות לא פשוטות.

ובנוגע לפילבר – הוא יגיש כתב אישום נגד הפרקליטות ונגד התקשורת. זו תהיה חתיכת הצגה.

מה חדש?

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

משפט "הצוללות": העדות הכי מטלטלת עד כה

מיקי גנור פרץ בבכי כשדיבר על חקירתה של בתו והחלטתה לעזוב את הארץ. נציגי הפרקליטות צחקקו: "חוץ מלאנוס אותי, הם עשו את הכל. הם רצו את הראש של ביבי, הם היו קבלני המשנה של רביב דרוקר. או שאתה הורג את עצמך, או שאתה ממציא סיפורים"

הקליקו לתוכן »
יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »