מאמרים

הפרוטוקולים מדברים: תת-ניצב יואב תלם מודה בעבירות

עבירה ראשונה בה הודה יואב תלם: תפיסת רכוש של האלוביצ'ים (עגילים ושעונים) בניגוד לצו ובניגוד לחוק. התירוץ שלו: "אנחנו לא מושלמים. זה שלא עושה לא טועה, מה לעשות? אני עושה הרבה"
תת ניצב יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

הפרוטוקולים המלאים של חקירת יואב תלם החלו להתפרסם וכפי שהבטחתי אני אאסוף את כל העבירות שבהן הודה מי שהיה אחראי על צוות החקירה בתיק 4000 ואפרסם אותם ככתבם וכלשונם מהפרוטוקולים.

והפעם, יום החקירה הנגדית הראשון (מתוך 8) של תלם ב-23.1.2023 ע"י ז'ק חן שעסקה בתפיסת הרכוש הלא חוקית של משפחת אלוביץ'.

עו"ד חן: אנחנו תיכף נגיע להחלטה של בית משפט עליון, היא קבעה שעשיתם משהו לא חוקי, זה לא המקום לפרט יתר פירוט או לא פירוט וכו', אבל אתה הזכרת כאן נהלים אז אני מדלג טיפה כי אני צריך לשאול אותך אחר כך.
אתה מכיר נוהל משטרתי שמאפשר לכם לתפוס רכוש ללא צו? שאלה פשוטה.

תלם: לא, אני לא מכיר דבר כזה

עו"ד חן: אתה לא מכיר דבר כזה?

תלם: לא

עו"ד חן: והנה מצב שאתם באים ותופסים רכוש ללא צו, פשוט וקל נכון?

תלם: בהבנה כנראה שלנו, אני אומר בזהירות הצו הזה כן העניק את הסמכות לתפוס רכועו"ד חן:

עו"ד חן: אז בוא נראה, נשאיר אותו רגע על הלוח, כל מסמך או חפץ הדרוש חקירה. עכשיו בוא תגיד לי איך להוריד את טבעות נישואים מאצבעותיהם של בני הזוג אלוביץ' נופל בהגדרה מסמך או חפץ הדרוש לחקירה ואיזה בן אדם בר דעת יכול היה לפרש כך את הצו? זה מה שאני שואל.

תלם: לא נופל לגדר חפץ שדרוש לחקירה מבחינת הראיות, כן נופל לחפצים, לא מדבר באופן ספציפי על הטבעות לחפצים שאנחנו מבקשים לתפוס במסגרת אותה רשת שאנחנו מבקשים להקפיא ולתפוס נכסים במעמד החקירה הגלויה.

עו"ד חן: על זה אין מחלוקת, אני שאלתי אותך עכשיו לגבי החוקיות של הפעולה שלכם ואמרת לי שבאותו מועד חשבתם שעל פי הצו שאני מראה לך עכשיו יכולתם לתפוס רכוש מסוג חפצי אומנות ותכשיטים שלא נכללו בצו כך חשבתם כפרשנות שגויה עד שבא בית המשפט העליון והעמיד אתכם על טעותכם.
עכשיו אני מראה לך ואני שואל אותך, תראה את הצו, הוא לנגד עיניך ושואל אותך שוב, האם חשבתם שטבעות נישואין זה מסמך או חפץ הדרוש לחקירה? שאלה פשוטה.

תלם: לא.

עו"ד חן: האם חשבתם שתמונות שהורדתם מהקיר הם מסמך או חפץ הדרוש לחקירה?

תלם: לא

עו"ד חן: האם חשבתם שהעגילים,

תלם: אני מעיד פה על

עו"ד חן: על עצמך

תלם: על מחשבותיי, לתפיסתי כמי שאחראי על החקירה.

עו"ד חן: כמי שאחראי על החקירה

תלם: כן

עו"ד חן: לא סתם מחשבותיך ותפיסתך

תלם: הוספתי ותיקנתי כמי שאחראי על החקירה.

עו"ד חן: מצוין. האם חשבת אתה עצמך כמי שאחראי על החקירה שלהוריד עגילים מתנוכי אוזניה של איריס אלוביץ' זה מסמך או חפץ הדרוש לחקירה?

תלם: לא.

עו"ד חן: התכשיטים ומכשירי  הערך, יותר מזה, מתועד שהם מגיעים עם שתי משאיות באותו בוקר, כלומר גם אין הפתעה נכון? כשאתם שולחים שתי משאיות ושמאית אומנות אתם מתכוונים מראש גם לתפוס נכון?

תלם: נכון, ואני אגיד גם יותר מזה

עו"ד חן: שנייה, אתם מתכוונים מראש לתפוס?

תלם: כן ואני אגיד יותר מזה,

עו"ד חן: שנייה, לפי היותר מזה, תיכף תגיד יותר מזה, אז לכן אתם גם לא מופתעים אל נוכח הרכוש שאתם תופסים?

תלם: נכון, לא מופתעים, נערכנו גם עם משאיות לתפיסות מראש. אני אגיד יותר מזה גם אם, ושוב, אני לא נכנס לסוגיה המשפטית, גם אם החוק, סליחה, גם אם הנוסח פה היה מדבר באופן ספציפי על תכשיטים ועל תנוכי אוזן אני חושב, בוא נאמר כך, בזהירות, אני ממש לא מתלהב מהפעולה הזאת, אני חושב שהיא לא נחוצה.

עו"ד חן: אתה אומר את הדברים כמי שאחראי על החקירה.

תלם: כמי שאחראי על החוקרים, כמי שאחראי על החקירה לא חושב שהיה צריך לעשות.

עו"ד חן: אני מודה לך מר תלם

תלם: אומר את הדברים

עו"ד חן: יפה מאוד, אני חושב שזה הרבה הרבה יותר חמור אבל אני לא מצפה ממך לדבר על החומרה שבדבר אלא ההסתייגות שלך היא במקומה, טוב מאוד.
עכשיו, האם להוריד את השעון מפרק כף היד של מר שאול אלוביץ' הוא מסמך או חפץ הדרוש לחקירה?

תלם: שוב, לגבי סוגיית השעון אני אומר בזהירות, פה צריך גם, ההבנה שלנו כשאנחנו עוצרים חשוד ויש סבירות גבוהה שבהמשך היום בכפוף להחלטת בית משפט הוא יגיע לשירות בתי הסוהר אנחנו מייעצים להוריד את השעון ולהוריד את העגילים, חפצים שממילא נוטלים אותם בשב"ס, לא למטרות תפיסה כלכלית אז בסוגיה הספציפית הזאת אני אומר את זה ככה עם ההסתייגות.

עו"ד חן: אני רוצה להשיב להסתייגות שלך ושוב לעשות לך ספוילר להמשך, ההסתייגות הזאת אינה במקומה משום שהתפיסה המשפילה הזאת שממנה הסתייגת קודם, לפני רגע, ולכן אני רוצה להוריד את ההסתייגות ולהישאר עם הביקורת שיש לך עליה אנחנו שומעים ורואים ותיכף נראה מי בחקירה מטיח בגברת אלוביץ' שכך נעשה לה ולא תשאירו לה כלום עלי אדמות ולכן זה לא שייעצתם לה כי היא הולכת לשב"ס, כדאי שתשימי את זה בצד, זה מסוכן, הפוך, הורדתם לה את זה כדי לתפוס את זה ועשיתם בתפיסה זאת שימוש במהלך החקירה כדי להטיח בה שהיא נותרה חסרת כל, אני אשמיע לך ואראה לך את זה.

תלם: להשיב?

עו"ד חן: לא, תשיב בהקשר של ההסתייגות שאמרת האם ייעצו לה כי היא הולכת למעצר.

תלם: בהקשר של ההסתייגות אני בא ומחדד ומבהיר ואני מקפיד לומר את דעותי גם אם לא היה ויכוח לגבי הסמכות לתפוס תכשיטים ושעונים, וגם אם הדבר הזה נדרש כדי לוודא כניסה פחות משפילה או יותר נוחה אחרי זה, ככל שנדבר במונחים של נוחות לשירות בתי הסוהר, אני חושב שאין מקום להשפלה ככל שזו השפלה מסוג זה תפיסה של תכשיטים, תפיסה של שעונים וזה במנותק מאמירות אחרי זה שיש באמירה עצמה שיש אמירות, אמירות כשאתה מנהל חקירה במהלך שעות ארוכות, יש אמירות לפעמים יותר מוצלחות, פחות מוצלחות, מבחינתי דעתי אינה נוחה, אני אומר את זה כמי שאחראי על החוקרים במקרה זה, כמי שאחראי על החקירה הזאת בהיבט החקירתי מהפעולות האלו, בעיני אין להם מקום. יותר ברור מזה אני חושב שאני כבר לא יכול להיות.

עו"ד חן: שוב הכנסת סייג קטן לגבי דברים שנאמרים בחקירה שלפעמים נאמרים דברים שאין להם מקום, אני אראה לך שזה היה מתוכנן, אני אראה לך שזה היה אחרי חשיבה, אני אראה לך שזה לא בלהט החקירה, זה נשאיר לאחר כך בסדר?

תלם: אוקי

עו"ד חן: אז אני מסייג גם את הסייג השני שלך

תלם: מאה אחוז

עו"ד חן: סייגתי את הראשון, מקובל, ועכשיו אני מסייג את השני, מקובל, לכן שוב צריך להיזהר עם ההסתייגויות כי תיכף אנחנו ניווכח בהקרנה של דברים ותצטרך להתייחס אליהם, נזכור אותם אבל על כל פנים אתה מסתייג מהדבר הזה אבל אתה בזמן אמת ב-18 בפברואר ראש צוות החקירה, ואם לא ב-18 בפברואר, ב-19 בפברואר ואם לא ב-19, ב-20 וב-21 ואם לא אז כאשר אנחנו הגשנו את הבקשה לבית המשפט השלום ומשם למחוזי ומשם לבית משפט עליון בבקשת רשות ערעור עד ההחלטה של השופט עמית, נחשפת לאירוע הזה של אותה פעולה שאתה מסתייג ממנה בכל פה עכשיו נכון?

תלם: כן

עו"ד חן: בזמן אמת, מה עשית עם זה?

תלם: שוב, המשך הטיפול מבחינתי היה אני אומר מלמעלה מול המחלק הכלכלי לראות איך ממשיכים לנהל את התפוסים, זה לא גורע מההבנה שלי בטח בדיעבד בזמן יותר ממושך כשבאירוע הזה שהיה לו גוון של השפלה, מוטב היה שלא היה.

עו"ד חן: אבל את ההתרשמות הזאת של האירוע שיש לו גוון של השפלה אתה ידעת בסמוך לאחר התפיסה ועוד לפני שהייתם צריכים את עזרתו האדיבה של בית המשפט העליון שיגיד לכם את זה כך אתה מעיד פה היום,

תלם: כן

עו"ד חן: בעדות שלך בפני בית המשפט?

תלם: כן

עו"ד חן: ואתה מסתייג, אתה ראש החקירה ויש לזה מימד של השפלה אז אני שואל אותך למה צריך היה שנילחם כל הדרך לבית המשפט העליון, חודשים כדי שהוא יגיד לך את זה אם זה אתה ידעת מיד? כך אתה אומר לבית המשפט.

תלם: אז אני חוזר ואומר לך שאנחנו מקיימים היוועצויות ומנסים לגבש את העמדה שלנו כיחידה, כזרוע חקירות, כמחלק כלכלי לגבי תפוס כזה או אחר ולפעמים אנחנו גם מקבלים כנראה החלטות לא נכונות, יכול לקרות.

עו"ד חן: כלומר ידעת ולמרות התפיסה הלא חוקית ולמרות ממד ההשפעה ההחלטה הלא נכונה שאתה אומר זה לתת לנו לריב אתכם במשך חודשים עד שבית משפט עליון יגיד לכם שאנחנו צודקים ולא להחזיר את הרכוש.

תלם: אין לי כוונה להטריח את זמן הסנגור וזמן החשודים והמעורבים והידיעה שלי היא גם כן ידיעה שמתפתחת. אתה היום במרחק הזמן אומר רגע, יש דברים שעשינו יותר טוב, יש דברים שעשינו פחות טוב, זה שלא עושה לא טועה, מה לעשות? אני עושה הרבה.

עו"ד חן: זה לא ממרחק הזמן מר תלם

תלם: וברגע שבית משפט עליון פוסק אז אנחנו מכבדים את החלטתו חד משמעית, לא רק של בית משפט עליון, כל בית משפט והראייה שבמקרה הזה בניגוד אולי למקרה קודם ששאלת אותי בא הארגון ואומר לא בסדר, בואו נתקן את הנוהל, בואו נתקן את הטופס, בואו נדייק.

עו"ד חן: מר תלם, תנ"צ תלם סליחה, אני אגיד לך מה הקושי שלי עם המשפט האחרון שלך, זה לא עניין שעכשיו אני שואל אותך על דברים שהיו בזמן אמת שלוקח זמן להפנים אותם, נאבקנו על זה, כל הנתונים היו בפניך בזמן אמת, זה לא מחשבה בדיעבד, זה מחשבה בזמן אמת.

בהמשך:

עו"ד חן: אנחנו מתחילים לראות את המשימות שהוגדרו ואנחנו רואים שכבר בצעד הראשון שעשיתם בחקירה פעלתם באופן לא חוקי, הסכמנו. הצעד הראשון שלכם בפרוץ של 4000 של מיטב המוחות של משטרת ישראל, של פרקליטות המדינה, של פרקליטות המחוז והיועץ המשפטי לממשלה הצעד הראשון שלכם בשעה רבע לשש בבוקר הוא לא חוקי, הראשון שלכם אז אני לא יודע בהתאם לסמכויות והתפקידים שהוגדרו לנו והמשימה של משטרת ישראל, אני לא יודע על מה אתה אומר עכשיו אבל אני לא בטוח שהשבת על השאלה שלי אז אני אחזיר אותך אליה. אני לא מדבר על המעצר עכשיו, התפיסה הברוטאלית והמשפילה והלא חוקית נועדה בכוונת מכוון מלבד הצורך לתפיסה לצורך חילוט עתידי ככל שיהיה משפט ויורשעו, מלבד זה, לזעזע את עולמם של בני הזוג אלוביץ' כמנוף לחץ בחקירה, תגובתך?

תלם: דוחה את הטענה שהייתה פה חקירה ברוטאלית, לא הייתה שום כוונה גם מראש להשפיל וחלילה למעוד בשולי הדברים בחוסר חוקיות אלא אני אומר שוב, לבוא,

עו"ד חן: בשולי הדברים?

תלם: כן, בשולי הדברים כי ביצענו הרבה מעצרים באותו יום והרבה צווי חיפוש ומעצרים וחקירות ואישורים לפעולות גם מקדימות על ידי כל הדרגים הנוגעים אבל בהחלט בנקודה הזאת לא הייתה כוונה מראש להיות ברוטאלי, לא להשפיל ולא לפעול בצורה לא חוקית.
אני אגלה לך סוד מכובדי אנחנו לא מושלמים, אנחנו רוצים להיות מושלמים, אנחנו גם עושים  טעויות.

עו"ד חן: לא, אבל אני אגיד לך, אתה יודע פתאום נתת לי רעיון אגב התשובה הזאת לכן תחשוב טוב על התשובות הארוכות שלך, אתה אומר עשינו עוד מעצרים, אין אף חיפוש ומעצר מכל האנשים שנעצרו באותו יום שהורידו להם עגילים מהאוזניים והורידו להם טבעות נישואין, לכן זה מחזק את התזה שעליה לא ענית, שאתם בצורה מכוונת עשיתם את זה כלפי בני הזוג אלוביץ' על מנת לערער את יסודות עולמם, תגובתך?

מה חדש?

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »