מאמרים

חשיפה: הפגישה שעליה מתבסס תיק 4000 כלל לא מתועדת ביומן של נתניהו

איך הפרקליטות מתבססת על פגישה שאיננה מתועדת בכלל? הרבה שאלות ותמיהות ותשובה אחת - כך תופרים תיקים במדינת ישראל. גילוי מדהים של אבי וייס
שי ניצן, לשעבר פרקליט המדינה (ויקיפדיה)
שי ניצן, לשעבר פרקליט המדינה (ויקיפדיה)

אבי וייס בדק את יומני נתניהו ומצא: אין כל תיעוד שהפגישה בכלל התקיימה וממילא לא היתה כל "הנחיה" להיטיב עם בזק; לא לחינם הפרקליטות לא נקבה בתאריך מדויק לפגישה והסתפקה בתיאור המעורפל "זמן קצר מאוד לאחר אישור מינויו", למרות שאין לה שום ראיה לפגישה.

ליבת כתב האישום נגד נתניהו בתיק 4000 מתבססת על מפגש קצר, עד 20 דקות בקושי, שהיה לכאורה בין עד המדינה שלמה פילבר לבין נתניהו.
למה אני כותב לכאורה? כי זה, למעשה, מה שנתן פילבר לפרקליטות תמורת הסכם עד המדינה: פגישה שבה לכאורה נתניהו הנחה אותו לכאורה להטיב עם בזק – וזה מה שאפשר לפרקליטות להגיש כתב אישום על בסיס יסודות מאוד רעועים שהיא בנתה.

בכתב האישום מנוסח האירוע בצורה הזו:

"במועד לא ידוע, זמן קצר מאד לאחר אישור מינויו של פילבר, ובמסגרת יחסי ה'תן וקח' שהתקיימו בין נתניהו ובני הזוג אלוביץ', זימן נתניהו את פילבר לפגישה בלשכתו. בפגישה זאת, מסר נתניהו לפילבר שאלוביץ' התלונן בפניו על אופן טיפולו של משרד התקשורת בנוגע לעסקיו, והנחה את פילבר לפעול במסגרת תפקידו כמנכ"ל המשרד באופן שיטיב עם אלוביץ'.
במסגרת פגישת ההנחיה הורה נתניהו לפילבר באופן ספציפי להביא לאישורה של עסקת בזק-יס בהקדם. כן הנחה אותו למתן את ירידת המחירים במסגרת רפורמת השוק הסיטונאי. כלומר, לגרום לכך שעל אף שהרפורמה התחרותית תישמר, המחירים שתוכל בזק לגבות עבור מתן גישה לתשתיות שלה במסגרת רפורמת השוק הסיטונאי יהיו מחירים גבוהים מאלה שגובשו בעבר במשרד התקשורת, באופן שייטיב עם קבוצת בזק.
כפועל יוצא של פגישת ההנחיה ומיד לאחריה, החל פילבר לפעול באופן נמרץ על מנת להביא לאישור עסקת בזק יס בהקדם האפשרי."

שימו לב לכמה דברים מהותיים:

  1. הפרקליטות לא יודעת לנקוב בתאריך המדויק של הפגישה בין פילבר לנתניהו, אלא רק שזה "זמן קצר לאחר מינויו" – כאשר פילבר מונה לתפקיד מנכ"ל משרד התקשורת ב-7.6.2015. בגרסאות הקודמות של כתב האישום ובהדלפות לתקשורת נאמר שזה היה בשבוע הראשון לאחר שפילבר נכנס לתפקידו או אף ביום היכנסו לתפקיד.
  2. נתניהו עצמו כופר לחלוטין בטענתו של פילבר כאילו נתן לו את ההנחיות שפילבר טוען שניתנו.
  3. אין ולו ראיה אחת לשיחה הזאת – לא הקלטה, לא תיעוד כלשהו, לא פרוטוקול – אלא רק עדות פילבר.
  4. גם תוכן הדברים המתואר בעדותו של פילבר על אותה פגישה סותרת לחלוטין את הטענה שמדובר בפגישת "הנחייה".
    גם לשיטתו של פילבר ורק לשיטתו, לא מדובר בשיחת הנחיה אלא תוכנה היה כל כך דל, בן כ-10 דקות (השאר היה בענייני מדיה), שלא ניתן לבסס עליה כתב אישום. ממילא, אי אפשר היה למתן את המחירים כפי שנתניהו לכאורה ביקש, כי המחירים כבר נחתמו ונקבעו על ידי קודמו בתפקיד, גלעד ארדן.
    כמו כן, לדברי פילבר עצמו נתניהו אמר לו בפגישה לכאורה "לגמור את המיזוג המיזוג בזק-יס" ו"תטפל בזה ותגמור את זה". הא ותו לא – לשיטתו של פילבר עצמו.

כלומר, נתניהו, על-פי פילבר, לא מנחה אותו להיטיב עם בזק באופן כללי. הוא אינו מנחה את פילבר דבר וחצי דבר בעניינים שהופיעו בכתב האישום, כמו רפורמת ההדדיות, ובעניין ביטול ההפרדה המבנית, ובעניין קידום מתווה הריסייל בשוק הסיטונאי.
גם בנושא מיזוג בזק-יס נתניהו אינו מנחה את פילבר לפעול במהירות, הוא גם אינו מנחה את פילבר לאשר את המיזוג "בכל מחיר", והוא גם אינו מנחה את פילבר לאשר את המיזוג ללא תנאים, והוא גם לא מנחה את פילבר לפעול בניגוד לדעת הגורמים המקצועיים.

נתניהו, על-פי שיטת פילבר, לא מנחה את פילבר לפעול בדרך מן הדרכים בהן הוא פעל, ובוודאי שאינו מנחה אותו לפעול תוך סטייה מן השורה או בניגוד לדעת הגורמים המקצועיים.

אלא שאבי וייס חושף עתה דבר מדהים: אין כל זכר לפגישה הזו ביומני נתניהו ל-2015, שנחשפו בעקבות עתירת אחד מארגוני השמאל שרודף את נתניהו.

זאת ואף זאת, עד לאישור מיזוג בזק-יס ב-23.6.2015, לא התקיימה בין פילבר לנתניהו שום פגישה, על פי היומן, שדנה בכלל בנושא הזה בפרט או בנושאי בזק בכלל. לפי היומן כל הפגישות בהשתתפות פילבר היו, רובן ככולן, בנושא רשות השידור.
פרטי החשיפה באתר של אבי וייס

אז איך בדיוק הסתמכה הפרקליטות על פגישה שהיא לא יודעת בעצמה מתי היתה, למרות שהשתמשה במומחי איכון, שאין לה תאריך ספציפי ושעה ספציפית?
כיצד קרה שכל כתב האישום מנפנף ב"פגישת ההנחיה" – חוזר עליה שוב ושוב – כדי להוכיח שנתניהו הנחה את פילבר להיטיב עם בזק – גם בנושאים שלא עלו בפגישה לפי פילבר עצמו?
איך הפרקליטות לקחה פגישה אחת קצרה, דלה בתוכנה, לא מאומתת בשום ראייה – ובנתה עליה תיק שלם?

התשובה ברורה: הרדיפה אחרי נתניהו והרצון לתפור לו תיק בכל מחיר. אין שום הסבר אחר – גם לא "ראיית מנהרה", בוודאי שלא "תום לב" או "תקלה" או אפילו "חוסר מקצועיות".
פרקליטים שמתבססים על מערך של ראיות כה קלושות, עם חיבור לא מציאותי וחדשני ל"היענות חריגה בסיקור אוהד", ללא כל פרמטר השוואתי – הם פרקליטים ופרקליטות שרצו לתפור את נתניהו.

אלא מאי? מהלהט לתפור את התיק לנתניהו, הפרקליטות התרשלה וחיפפה, רשלנות שעלתה וצפה כבר בתחילת המשפט (בלי אישורי יועמ"ש, חומרים חסרים ועוד) – וגם בנושא פגישת פילבר-נתניהו.

מדהים איך פרקליטות שבזבזה מאות מיליוני שקלים לפחות על תיקי נתניהו לא טרחה לבדוק דברים אלמנטריים כמו פרמטרים להשוואה בסיקור אוהד וכמו ההתנהלות של פילבר והפגישה כביכול. הרי פילבר נכנס לתפקידו, כשהוא לא מעורה כלל בתהליכי מיזוג בזק-יס וכשהוא עוד צריך ללמוד את תחום התקשורת – וממילא הטיפול במיזוג בזק-יס היה נתון בידיה של עו"ד דנה נויפלד, היועצת המשפטית של משרד התקשורת דאז.

ראשית, כל הקשר של פילבר ביום מינויו היה שהוא נסע למשרד רוה"מ בירושלים לאחר ישיבת הממשלה שאישרה את מינויו וקיבל בטקס קצר בלשכת רוה"מ את כתב המינוי לתפקיד המנכ"ל. זה הכול.
בכל מקרה, נתניהו לא ביקר אי פעם במשרד התקשורת, לא הכיר בכלל את המשרד ועובדיו, לא השתתף ברוב האירועים של המשרד, לא היה מעורה בנעשה בשוק התקשורת וחשוב מכל – לא קיים בכל שנת 2015 שום פגישה מתועדת בענייני רגולציה של קבוצת בזק.

כמו כן, אבי וייס בדק ומצא שאת תהליכי החפיפה של פילבר במשרד התקשורת ליוו וביצעו שניים: שמילה מימון, מ"מ המנכ"ל והאיש הבכיר והחזק במשרד, ועו"ד איתן צפריר, שהיה ראש מטה השר, כשהוא מתעד את החפיפה.
כזכור, המשטרה והפרקליטות ניהלו חקירה ברוטאלית במיוחד לעו"ד צפריר אותה חשפתי בעבר כדי לגייסו כעד מדינה, אך זה עמד על שלו, ובסופו של דבר יצא בלא כלום.

שנית, דבר אף יותר חשוב: שבוע אחרי מינויו פילבר נסע לחופשה בת שבוע ללונדון עם אישתו. כלומר, לפילבר היו 10 ימי עבודה בלבד בין יום הכניסה ליום ההחלטה על מיזוג בזק יס.
מלונדון ניהל פילבר שיחה מתועדת עם נתניהו על רשות השידור. אז איך הוא הספיק להיות מעורב או להיות "מונחה" במיזוג בזק-יס כשהוא לא מכיר את החומר בכלל?
ואיך הפרקליטות מתבססת על פגישה שאיננה מתועדת בכלל?
ולמה היא לא בדקה עם סביבתו של פילבר האם הוא נפגש בכלל עם נתניהו לפני המיזוג?

הרבה שאלות ותמיהות ותשובה אחת: כך תופרים תיקים במדינת ישראל.
בתפירה גסה ורשלנית.

***

ניתוח של "פגישת ההנחיה"

מה חדש?

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »