מאמרים

יהודית תירוש מנסה להסתיר את החקירה המזעזעת שעבר עו"ד צפריר ולכן דוחה את עדותו

יהודית תירוש, התובעת הראשית בתיק 4000, מציגה את עדי התביעה שהיא בחרה וחקרה כבלתי אמינים, אך שומרת עליהם כעדים על מנת למנוע מההגנה של נתניהו גישה אליהם. היא יודעת שעדותם תהיה מזעזעת, שהם יחשפו את שיטות החקירה שלה. לדוגמא: החקירה של עו"ד איתן צפריר
יהודית תירוש (צילום: אלי ציפורי)
החוקרת צרחה: מי אתה בכלל, מה אתה שווה, מעניין מה הלקוחות שלך יחשבו שאתה יושב פה כאחרון העבריינים!;
עו"ד צפריר: את מנסה לסחוט אותי… אמרת לי תגיד את מה שזה על נתניהו… תגיד, תגיד

השבוע ביקשו פרקליטיו של שאול אלוביץ' מבית המשפט להורות לפרקליטות לקצוב את זמן ההחלטה של הפרקליטות לוותר על עדי תביעה שיהודית תירוש, התובעת הראשית בתיק 4000, החליטה שהם "לא אמינים" ודחתה את עדותם למועד בלתי ידוע.

מה שעשתה תירוש הוא דבר מכוער ומרושע מעין כמוהו: היא החליטה להכתים 5 עדים כמו סטלה הנדלר, לשעבר מנכ"לית בזק; רון איילון, לשעבר מנכ"ל חברת יס; אלי קמיר, לשעבר היועץ של בזק; איתן צפריר, לשעבר ראש מטה במשרד התקשורת; עדי קאהן, לשעבר העוזרת האישית של שלמה פילבר, לשעבר מנכ"ל משרד התקשורת.

תירוש רוצה לאחוז את החבל משני קצותיו: מצד אחד, היא מכתימה 5 עדים ומדביקה להם תווית של עדי תביעה לא אמינים, מצד שני היא לא מוותרת על עדותם כי היא רוצה לסנדל את ההגנה ולא לאפשר לה גישה לעדים האלה.

תירוש עושה זאת כי היא יודעת שחמשת העדים אומרים את האמת, ויחשפו בעדותם את האופן החקירה הפסול שלה ואת האופן שבו למעשה נתפרו התיקים. כולם, במידה כזו או אחרת, עברו חקירות משפילות וברוטאליות כיוון שלא הסכימו ליישר קו עם התיזה המופרכת של הפרקליטות ושל תירוש.
כל החקירות הללו היו בניצוחה של תירוש, בפיקוחה ובהנחייתה. היא לא בחלה בדבר. נגד החמישה גם לא הוגש כתב אישום, כך שתירוש החליטה ברוב חוצפתה להעליל עליהם עלילות.

למשל, עדי קאהן גונן. גונן, לפי העדויות במשפט, מחזיקה בדעות פוליטיות מהצד השמאלי של המפה. בחקירה שלה היא מיררה בבכי בעקבות הלחצים של החוקרים לומר שהיא ופילבר היטיבו עם בזק.
היא סירבה ואמרה שהדברים שנעשו היו ללא רבב ולטובת שוק התקשורת והצרכנים.

חלק מסרטון החקירה שלה הוקרן בבית המשפט והיה קשה לצפייה. באותה שעה, בחדר מקביל, אמרו לשלמה פילבר שקאהן הפלילה אותו. שיקרו לו ומי שצפתה במחזה הזה, בתרגיל המסריח הזה, היתה גברת תירוש.

למשל, עו"ד איתן צפריר, שכל מי שעבד איתו, העיד על יושרתו והגינותו. כל חטאו היה שהוא מונה על נתניהו להיות ראש המטה שלו במשרד התקשורת ולכן סומן ע"י תירוש כאחד מ"הרעים".
הוא עבר חקירה משפילה, צעקנית, שבו מטיחים בו דברים בלתי נתפסים, שהוא עבריין ועוד.

לכן, תירוש דוחה את עדותו כדי שכל זה לא ייחשף, היא רוצה לדחות את הקץ אבל אני מביא כאן את מה שהיא לא רוצה שיתפרסם: החקירה של איתן צפריר.

הנה הקטעים הבולטים של חקירת איתן צפריר, לשעבר מנהל לשכת נתניהו במשרד התקשורת:

קטע מס' 1

צפריר אומר לחוקרת שמנסים לכפות עליו להפליל את נתניהו.

צפריר: את אמרת לי בשיחה האחרונה… אל תהרוס את החיים שלך, כן? אל תהרוס את החיים שלך, תגיד את מה שזה על נתניהו… תגיד תגיד.

קטע מס' 2:

צפריר מתעקש כי מהלך הדברים יתועד כפי תשובותיו, החוקרת מבהירה לו כי היא לא תרשום את תשובותיו, שכן אלה אינן התשובות שהיא מבקשת לקבל.

חוקרת: אתה מבין שאתה מסתכל לי בעיניים ומשקר לי עכשיו.

צפריר: לא, לא…

חוקרת: אבל אין שוב בעיה כי אנחנו נמשיך הלאה…

צפריר: לא… את עושה מניפולציות

חוקרת: לא, לא אנחנו נעצור

צפריר: את עושה מניפולציה

חוקרת: נעצור… נעצור בנקודה הזאת.

צפריר: את עושה… חותכת…

חוקרת: אנחנו נעצור בנקודה הזאת…

צפריר: תרשום בבקשה בפרוטוקול

חוקרת: הוא לא חייב לך שום דבר

צפריר: תרשום בבקשה בפרוטוקול

חוקרת: הוא לא חייב לך שום דבר. אתה לא מכתיב לו את הפרוטוקול… ואנחנו נעצור בדיוק בנקודה הזאת.

צפריר: לא, לא אנחנו לא עוצרים בנקודה זאת.

חוקרת: כאחרון העבריינים אתה איתן…

צפריר: אנחנו לא.

חוקרת: אנחנו נעצור. בוא תראה איך אנחנו עוצרים.

קטע מס' 3

החוקרת ממשיכה ומטיחה בעו"ד צפריר, כי הוא מתנהג כמו "אחרון העבריינים".
צפריר מתעקש להשלים את התשובות שלו, ללא קטיעת דבריו, פעם אחר פעם, על ידי החוקרת, ולכך משיבה החוקרת שהיא תעבור לשאלה הבאה, כי היא לא מעוניינת לשמוע את התשובות שלו – אותן תשובות שאינן משרתות את התזה.

חוקרת: אתה רוצה לשבת כאן… להתנהג כאחרון העבריינים. אהלן וסאלן כמו שאומרים.

צפריר: אני אחרון העבריינים…

חוקרת: אנחנו נמשיך לשאלה הבאה שלי

קטע מס' 4

החוקרת מונעת מצפריר מלהשלים את תשובותיו, חרף התעקשותו לעשות כן.

חוקרת: הוא שאל מה קורה עם המכתב… ואם אני עוצרת אותך…

צפריר: אני עונה תשובה אבל את לא… את בשיטתיות…

חוקרת: אתה בשיטתיות לא עונה על תשובות שאתה נשאל

צפריר: לא…

חוקרת: אני לא אשב איתך כאן היום ואבזבז את הזמן שלי

צפריר: את מבקשת לקבל תשובות

חוקרת: תנמיך את הקול שלך מיד

צפריר: לא

חוקרת: תנמיך את הקול שלך

צפריר: אל תצביעי עליי בצורה כזאת

חוקרת: תנמיך את הקול שלך… עכשיו תנמיך ותענה על השאלות שאתה נשאל תענה על שאלות שאתה נשאל.

צפריר: מי שצועק פה זה את, אני מדבר בשקט מצטער שהתשובות שלי לא תואמות…

חוקרת: תענה על התשובות שאתה נשאל

צפריר: לא תואמות את התשובות שאת רוצה לקבל

חוקרת: שאלתי ואני אשאל שוב…

צפריר: תשאלי עוד פעם

חוקרת: תספר לי על השיחות שלך…

צפריר: ואני אומר את האמת שלי.

קטע מס' 5

בכל עת שהחוקרת מקבלת תשובות שאינן מקובלות עליה או מתיישבות עם התזה שלה, היא פועלת על מנת לפגוע בעו"ד צפריר ולהשפיל אותו מקצועית.

חרף זאת עומד צפריר על גרסתו:

חוקרת: אז בוא תתייעץ עם עורך דין תסיר (את החיסיון) אם אתה יכול. אתה הגדול שנמצא בין הביג פור בארץ משרד פירון הענק, מנהל מחלקה לא משנה.

צפריר: נו?

חוקרת (מרימה את קולה): שנורא מרשים אותי כאן לא יודע אפילו חיסיון עורך דין לקוח, אז מי אתה בכלל, מה אתה שווה כעורך דין? מה אתה שווה כעורך דין?

נחקר, איתן צפריר: אולי בעינייך אני לא שווה הרבה

חוקרת: בעיניי, שאתה יושב ומשקר, לא, לא יותר מידי.

ובהמשך:

חוקרת: אתה תגיד בקצרה.

צפריר: אני אגיד מה שאני רוצה

חוקרת: אתה תגיד בקצרה

צפריר: ואת לא תקטעי אותי…

חוקרת: אתה תגיד בקצרה

צפריר: ואת לא תסתמי לי את הפה אוקיי?

חוקרת: כשאתה תשקר אני אחליט מתי אתה שותק ומתי אתה מדבר

צפריר: ואת לא תדברי אלי בצורה לא מכובדת אוקיי?

חוקרת: אתה לא מכבד את עצמך… אתה יושב כאן כאחרון העבריינים.

צפריר: כן…

חוקרת: מעניין אותי לדעת איך הלקוחות שלך מה יחשבו על עורך דין איתן צפריר שיושב בחקירה פלילית כאחרון העבריינים

צפריר: אה עכשיו את גם סוחטת אותי? עכשיו את גם סוחטת אותי?

קטע מס' 6

הלחצים שהופעלו על עו"ד צפריר חצו גבול נוסף, עת לאחר חקירותיו התפרסם, באופן כוזב לחלוטין, כי צפריר הסכים להיות עד מדינה.

צפריר העלה עניין זה בפני החוקרים בחקירתו מיום 26.3.2018, והראה כי מדובר במהלך פסול מיסודו. החוקרים הכחישו, באורח מקומם, את עניין ההדלפה הכוזבת, תוך שהם מיתממים ומשיבים לצפריר כי הם לא מבינים מה כה חמור בהצגתו כעד מדינה:

צפריר: זה בוודאי לא מסתדר עם, עם הפגיעה הקשה אני קורא לזה, המהותית בשלטון החוק שנעשתה פה לפני שלושה שבועות, כאשר אני צופה ביום שישי באולפן שישי בערוץ שתיים ויש הדלפה שקרית ומגמתית מהחקירה שאומרת שאני יוצא ובא במשרדי לה"ב כמה חודשים כבר, כמה שבועות שאני עד מדינה ושאני מקורב המקורבים.

חוקרת: טוב אנחנו כמובן לא יכולים לקחת שום אחריות על מה שנאמר בכלי התקשורת.

צפריר: או-קיי. אתם אנשי חוק, רמסתם את השם שלי

חוקרת: אף אחד לא.

צפריר: רמסתם את הזכויות שלי… זכויות יסוד.

מה חדש?

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »