מאמרים

העיתונאי אבישי גרינצייג ועורך דינו השיגו מסמכים רפואיים שלא כדין והפיצו אותם

שערוריית הענק: אבישי גרינצייג ועורך דינו צביקה מצקין, יחד עם אתר העין השביעית, הפרו את הסודיות הרפואית שלי והשיגו מסמכים שלא כדין כדי לחסל חשבונות
איתמר ב״ז (מימין), אבישי גרינצייג (משמאל)
איתמר ב״ז (מימין), מ״העין השביעית״ שמשתף פעולה עם אבישי גרינצייג משמאל) בהפרת הסודיות הרפואית שלי

בסוף השבוע התקיים דיון קדם משפט בתביעה שהגיש נגדי אבישי גרינצייג, כתב המשפט של עיתון "גלובס", ובתביעה הנגדית שלי, בפני שופט השלום בהרצליה יעקב שקד.

במהלך כל הדיון סירבו גרינצייג ועורך דינו, צביקה מצקין, להשיב לשאלת השופט מאיפה השיגו מסמכים רפואיים שלי.
השניים גם סירבו להשיב, עוד לפני הדיון, למכתבו של עו"ד מחרז על מקור המסמכים. הדבר היחיד שאמר עו"ד מצקין הוא שהמסמכים "פומביים", דבר שאיננו נכון ונשלל ע"י עו"ד מחרז.

עו"ד מצקין טען כי הוא "מכחיש את טענתי שהיה שותף להשגת המסמכים הרפואיים בדרך שאינה חוקית, המסמכים האלה הם פומביים" – דבר שכאמור איננו נכון – המסמכים הללו אינם פומביים לציבור, ועובדה היא שהן מצקין והן גרינצייג סירבו להשיב על השאלה הפשוטה: מאיפה השגתם את המסמכים הרפואיים?

את הדיון ליווה, כרגיל, "כתב" אתר השמאל הקיצוני "העין השביעית" איתמר ב"ז, שהוא וחברו לאתר נוהגים לסלף באורח קבע את מה שקורה בדיונים.
עו"ד מחרז אף הדגיש כי כל הכתבות של "העין השביעית" בדיונים שהיה נוכח בהם – סולפו ולא היו נאמנים למציאות.

עו"ד אוהד מחרז, בא כוחי בדיון על תביעת אבישי גרינצייג:
"גרינצייג צירף לתביעה מסמכים מביטוח לאומי, שלא קיבלנו מענה מאיפה קיבל את המסמכים הרפואיים; אין אמירה יותר חמורה מלפסול אדם ולהגיד לו אתה לא שפוי, מטורלל ומשוגע. המסמכים האלה לא פומביים".

ב״ז וחבריו גם מעבירים דיווחים שקריים ממשפט נתניהו היישר מדף המסרים של יהודית תירוש וליאת בן ארי, תוך שהם חושפים את בורותם בתיק, הן הרגולטורית והן הפיננסית.
כזכור, האתר מומן עד לאחרונה ע״י הקרן החדשה לישראל, ומשמש בפועל ככלי חיסול חשבונות נגד אנשי הימין.

ואכן, ב״ז הנוכל, עיוות כהרגלו את הדיווח כך שישרת כצפוי את גרינצייג, אבל ברוב טיפשותו חשף שאת המסמכים הרפואיים הם נטלו ממאגר נט משפט, רק בזכות העובדה שיש להם היתר עיון כללי מהנהלת בתי המשפט (כלומר, המסמכים אינם פומביים לציבור אלא רק לעיתונאים), אלא שההיתר הזה אינו מאפשר לעיתונאים להשתמש בו לצרכים פרטיים ובוודאי שלא לעבור על חוקי הגנת הפרטיות (הדבר מטופל על ידי במקביל באמצעים משפטיים, בין היתר נגד משרד המשפטים והנהלת בתי המשפט, השותפים למחדל ענק).

בדיון אמרתי לשופט:
"גרינצייג ועורך דינו השיג את המסמכים הרפואיים שלי שלא כדין והפיצו אותם. לא ברור מאיפה הוא השיג את המסמכים הרפואיים – הוא ועורך דינו מסרבים להשיב על כך.
הם עברו את כל הנורמות האנושיות, הערכיות והמוסריות בחשיפת התיק הרפואי שלי – רק כדי לחסל איתי חשבונות. להפיץ עליי שאני חולה נפש?"

השופט שקד קידם הצעת פשרה כי הצדדים יסכימו לסילוק התביעה והתביעה שכנגד, וכל טענה, דרישה או תביעה מכל מן וסוג שהוא הדיית, עד היום, הצדדים יודיעו בהודעה לתיק כי הם מתנצלים על האמירות האישיות שנאמרו על ידם האחת כלפי משנהו, לרבות אלו נשוא התביעות. הצדדים מתחייבים שלא לפרסם בעתיד כל פרסום הכולל אמירה אישית כלפי הצד האחר. מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מדעות לגוף העניין להבדיל מגופו של אדם, כפי שהובעו על ידם בעבר".

עורך דיני הסכים להצעת הפשרה אך גרינצייג ועורך דינו התעקשו כי תתווסף המשפט "כמו כן, הצדדים יטענו בדבר הוצאות המשפט", דבר שלא הסכמנו לכך כדי לא לפתוח פתח לתקדימים.

לאור זאת ביקש השופט שקד משני הצדדים להודיע על עמדתם בקשר להסדר שהוצע עד ליום 19.09.2021.

מה חדש?