מאמרים

פסק דין דרמטי של ביהמ"ש העליון צריך להוביל לביטול כתב האישום נגד נתניהו

על בסיס הפסיקה הזו של בית המשפט העליון, השופט בדימוס הרן פינשטין המליץ לפרקליטי נתניהו לבקש כבר עתה את ביטולו של כתב האישום
חוסר צדק – פסק דין של בית המשפט העליון

ב-5 לספטמבר התקבל פסק דין חשוב מאוד בעליון, שיש לו קשר מאוד עקרוני וחשוב למשפט נתניהו. אבל, כצפוי, הוא לא בא לידי ביטוי, כמעט, בערוצי התעמולה וכל כלי התקשורת שנמצאים תחת חסותה של הפרקליטות.

לא מתאים לאג'נדה של הפרקליטות? אז לא מדווחים וממשיכים להסתיר את האמת מהציבור.

הסיפור הוא קשה מאוד ומזעזע מאוד: מדובר באב שהתעלל מינית בבתו במשך שנים – ונגזרו עליו 20 שנות מאסר.
הוא ערער על העונש כיוון שלטענתו חלק מהעברות שהיו כלולות בכתב האישום הוכשרו בדיעבד על הפרקליטות (באמצעות אישורים רטרואקטיביים) ובזמן אמת לא ניתן אישור העמדה לדין.

בית המשפט העליון קיבל את ערעורו והפחית את עונשו ל-15 שנה.

הנה עיקרי פסיקתה של השופטת ענת ברון, עם הסכמתם של השופטים ג'ורג' קרא ואלכס שטיין:

"הדיון שהתקיים לפנינו התמקד תחילה בשאלה אם יש באישור הרטרואקטיבי כדי להכשיר את חלקו של כתב האישום שעסק בתקופה המוקדמת, ושלגביו לא ניתן אישור העמדה לדין בזמן אמת".

"המעשים שבהם הורשע המערער קורעים את הלב, והם ראויים לכל גינוי וביטוי של סלידה.
מבלי להקל בכך ראש, אקדים אחרית לראשית ואומר כבר עתה כי מצאתי שלא ניתן להתעלם מהפגם שנפל בהגשת כתב אישום נגד המערער בהיעדר אישור העמדה לדין.
על כן, אציע לחבריי כי נקבל את הערעור במובן זה שהרשעת המערער בעבירות שבוצעו בתקופה המוקדמת תבוטל; ובהתאם, עונש המאסר שהוטל עליו יופחת ויעמוד על 15 שנים לריצוי בפועל. ואבאר".

"הגשת כתב אישום נגד המערער בגין עבירות שבוצעו בתקופה המוקדמת ללא אישור העמדה לדין פגעה בזכויותיו הדיוניות במובן זה שעניינו ככל הנראה לא הובא לפתחם של הדרגים הבכירים בפרקליטות, על מנת שיבחנו את הקשיים הראייתיים והאחרים שמעוררת הגשת כתב אישום בגין עבירות שחלפו שנים רבות מאז ביצוען.
לא ניתן לשלול את האפשרות שבחינה כזו עשויה הייתה להוביל להחלטה שלא להגיש כתב אישום נגד המערער בגין העבירות שבוצעו בתקופה המוקדמת, וזאת בין בשל חשש מפני קשיי הוכחה של העבירות, ובין מסיבות אחרות שנוגעות לאינטרס הציבורי שבניהול ההליך".

"להשקפתי, עיוות הדין שנגרם למערער בשל הגשת כתב האישום בהיעדר אישור בזמן אמת מאת היועמ"ש, אינו ניתן לריפוי מכוח האישור הרטרואקטיבי. בחינת הקשיים שמתעוררים בניהול הליך בגין עבירות שבוצעו לפני שנים רבות, לאחר שהמערער כבר הורשע ודינו נגזר, איננה שקולה לבחינה שהייתה נערכת אצל היועמ"ש טרם הגשת כתב האישום. בשלב זה, לא ניתן להעריך "מה היה קורה אילו" תוך התעלמות מקביעות עובדה ומהימנות שקבע בית המשפט המחוזי, ולא ניתן לבחון את חומר הראיות שהיה קיים נגד המערער באופן "נקי" מהתרשמותו של בית המשפט". 

"אכן, הדעת איננה נוחה מביטול הרשעתו של המערער בעבירות חמורות, שאין חולק כי תוצאותיהן הרסניות מבחינתה של המתלוננת, אך דומה שזוהי ההחלטה המתחייבת לנוכח הכשל שנפל בהתנהלות התביעה בהקשר זה.
זאת ועוד, מצאתי לקבל את טענת בא-כוח המערער שלפיה יש לתת משקל לכך שביטול ההרשעה איננו מוציא את המערער בלא כלום, כאשר ההרשעה בגין עבירות המין שבוצעו במתלוננת בתקופה המאוחרת, במשך כארבע שנים משנת 2002 ועד שנת 2006 – בעינה עומדת, וכך גם ההרשעה בעבירות האלימות. עובדה זו יש בה כדי לצמצם את הנזק לאינטרס הציבורי שנגרם כתוצאה מביטול חלקי של ההרשעה".

"התוצאה של ביטול הרשעתו של המערער בעבירות שבוצעו בתקופה המוקדמת, עולה בקנה אחד עם פסיקת בית משפט זה שיישמה את דוקטרינת הבטלות היחסית במקרה של פגם בקבלת אישור העמדה לדין".

השופט בדימוס הרן פינשטין (נהדר וחכם!) הסב את תשובת ליבי לפסק הדין הזה, ובראיון שערכתי איתו בגלי ישראל בתוכניתי השבוע, הוא המליץ לפרקליטי נתניהו, על בסיס הפסיקה הזו, לבקש כבר עתה את ביטולו של כתב האישום ולא לחכות עד לסיום שמיעת כל העדויות (שזה ייקח שנים ארוכות).

הוא אמר שאין להם מה להפסיד ובכל מקרה, אין ספק שבית המשפט המחוזי יצטרך בסוף ההליך להתייחס לכך.

בדף הפייסבוק שלו כתב פינשטין:

"נושא אי קבלת אישור היועץ המשפטי לפני הגשת כת באישום מזכיר לי מקרה אחר בו נטען כי הוגש כתב אישום ללא אישור היועץ המשפטי לממשלה, אבל הטענה לא התקבלה על ידי בית המשפט (כוונתו היא שהטענה לא התקבלה בזמן המוקדם של המשפט, השופטים נזפו בפרקליטות ואמרו שייקחו את זה בחשבון בסוף ההליך).
לא הצלחתי להבין באותה עת, ואיני מבין גם כיום מדוע יש שוני בקביעת בית המשפט המחוזי לבין קביעת בית המשפט העליון (ביני לביני – אני יכול לנחש מהו הגורם להבדל בין שתי ההחלטות, אבל כיוון שמדובר בניחוש שאיני יכול להוכיחו, אני נמנע מלפרטו)".

כמובן שהשופט בדימוס פינשטין רומז לאיפה ולאיפה, אבל ברור שפרקליטי נתניהו ישתמשו בפסק הדין של העליון וגם בית המשפט המחוזי לא יוכל להתעלם מכך, גם אם בסוף ההליך.

התמונה ברורה מאוד: העליון ביטל חלקים מכתב האישום שהיו ללא אישור מהיועץ המשפטי לממשלה. אין סיבה, אם כן, לא לבטל את כתב האישום של נתניהו כבר עתה כיוון שהסניגורים הוכיחו שלא אישורי יועמ"ש בתיק 4000 וגם בתיק 1000.

מה חדש?

ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי

העד סער שפירא: 56 פעמים "לא זוכר". חוקרים את החוקרים

כך עבד ארגון הפשע של הפרקליטות וליאת בן ארי בתיקי נתניהו: ניסיון להסיר את החיסיון בין עו"ד שמרון לנתניהו בניגוד לחוק, הנחות סלב לח"כ איתן כבל למרות ששיקר והחליף גרסאות – ואמונה עיוורת בגרסתה של הדס קליין בלי לבדוק אותה כלל

הקליקו לתוכן »
עידן אדירם, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)

למה לא בדקו את גרסתה של הדס קליין?

כך נתפר תיק 1000 ❗ חוקר המשטרה עידן אדירם מודה: גרסת הדס קליין לא נבדקה כלל, למרות שהיו אינדיקציות שלא היה קו אספקה שוטף. עו"ד חדד: "אצל הדס קליין לא בודקים כלום. אצל אחרים בדיקה קפדנית. לדוד שמרון בדקתם איפה קנה ושילם על חנייה, קפה והמבורגר"

הקליקו לתוכן »