מאמרים

חוקרים את החוקרים: סגן ניצב (בדימוס) אסף וולפיש

חוקר בדימוס מבקר את התנהלות המשטרה בתיק 1000: לא מכיר גריסת הודעות (כפי שקרה אצל הדס קליין בלי תיעוד), לא נתקלתי בכזה דבר, אין פרקטיקה כזו; "אצלי כל התיקונים נמצאים מעל דפי העדות, כל דבר, גם מה שהנחקר העיד"
אסף וולפיש (צילום: אלי ציפורי)

לסגן ניצב בדימוס אסף וולפיש יש היסטוריה ארוכה של טיפול בתיקי שחיתות כבדים כמו הרב פינטו, ישראל ביתנו ועוד.
למרות ניסיונו הרב מי שמונה לראש צוות החקירה בתיקי 1000 ו-2000 היה דווקא מומי משולם, שלא אוהב במיוחד לדבריו לכתוב זיכרון דברים וגם זה שאמר שזה מקובל לגרוס הודעות בלי להשאיר את המקור עם התיקונים (כך קרה בשתי החקירות הראשונות של הדס קליין).

אתמול (06.02.2024), בעדותו, וולפיש יצא בעקיפין נגד משולם ואמר שאין פרקטיקה כזו, לפחות לא אצלו.

וולפיש, שחקר בתיק של ארי הרו, אמר בנוגע לכך שלא מונה לעמוד בראש צוות 1000 ו-2000 כי הוא "לא יודע לענות על שיקולים של אחרים".

בהמשך החקירה הנגדית נשאל וולפיש שאלות כלליות על חקירות אנשי ציבור ומתשובותיו עלה שהחקירות של ראש הממשלה לא התנהלו לפי הנהלים, בלשון המעטה.

בהחלט אפשר לזהות מגמה של אנשי משטרה שמבקרים את הארגון שבהם הם עבדו או עובדים על ההתנהלות בתיקי האלפים, אמנם בזהירות ובמדידות, אבל זו כבר התקדמות.

הנה עיקרי עדותו אתמול:

עו"ד חדד: כדי לחקור שר או ראש ממשלה צריך אישור יועמ"ש.

וולפיש: כן

עו"ד חדד: זה אישור תחום. נותנים משימה לחקור אירוע א' אז יש אירוע גזרה. בלי אישור יועץ אי אפשר לחקור

וולפיש: נכון

עו"ד חדד: אם אתה לא שמח מהחלטת היועץ, אתה לא  יכול לחקור?

וולפיש: נכון

עו"ד חדד: כל השנים שלך לא קיבלת איזה קלף לחקור בצ'ק פתוח, לחקור כל נושא שבעולם. תמיד זה משהו ספציפי. הדברים היו מאוד תחומים וברורים

וולפיש: נכון

עו"ד חדד: לשאול אם מישהו יודע משהו על ראש ממשלה או על שרה זה חורג ולא מקצועי. נכון?

בשלב זה הפרקליטות מתנגדת כמובן אבל השופטים מאשרים את המשך קו החקירה באופן כללי על נהלים.

עו"ד חדד: נהלים, נעשה בירור, למשל יש נוהל אגף חקירות מודיעין אנשי ציבור בכירים. אתם אמורים לפעול לפי הנוהל?

וולפיש: כן

עו"ד חדד: ראש מפלג אמור להכיר נהלים?

וולפיש: כן

עו"ד חדד: אם לא מכיר זה לא בסדר

וולפיש: הוא אמור להכיר

עו"ד חדד: האמירה היא חשובה. בחקירות כאלה יש גורמים בעלי עניין.  אתם חוקרים איש ציבור, יש קואליציה, יש אופוזיציה. זה מחייב זהירות מיוחדת בחקירות?

וולפיש: בהחלט

עו"ד חדד: צריך לאסוף ראיות אובייקטיביות

וולפיש: כן

עו"ד חדד: כי יבוא פלוני יספר משהו, לכן צריך מבחינת נוהל, סדרי עבודה, להשיג איכונים, ווצאפ כדי להפריך גרסה של אדם.

וולפיש: כן

עו"ד חדד: צריך לתפוס התכתבויות, זה א-ב  נכון?

וולפיש: כן

עו"ד חדד: הוצאת צווים אלו פעולות אלמנטריות מבחינת נוהל שאתם עובדים

וולפיש: נכון

עו"ד חדד: כל תיק מישהו מספר על דמות רלוונטית אנו רוצים לבחון אם אירוע קרה, א-ב, צריך צווי חיפוש, טלפון, התכתבויות, זה חלק מנוהל עבודה רגיל ביאח"ה.

וולפיש: נכון

עו"ד חדד: אחד הדברים שעושים זה מצטיידים בצו חיפוש אם חושבים שיש ראיות

וולפיש: נכון

עו"ד חדד: מקבלים צו חיפוש וגם חדירה לפלאפון, זה אלמנטרי

וולפיש: נכון

עו"ד חדד: מגיעים לבית עושים חיפוש, מחלצים ראיות, זה א-ב.

וולפיש: כן, בכל מקרה. 

עו"ד חדד: שחושבים שיש ראיות בסלולרי.

וולפיש: כן

עו"ד חדד: לוקחים את הטלפון עושים חיפוש.

וולפיש: תלוי. אין נוהל או פרקטיקה נהוגה כחוט השני בכל חקירה וחקירה. יש שתופסים פלאפון או מדיווח. אני פחות דיגיטלי. אני אסכולה של תשאול בחדר חקירות. תפיסה של טלפון זה נקודה בחקירה. בגלל עומס אובייקטיבי על יחידת להב סייבר, יש 8 יחידות בלהב. היה צריך להפעיל שיקול דעת על כל פלאפון וחיפוש. גם כאן הייתה רגישות. עדיין מדובר בראש סגל של ראש ממשלה (מתכוון לארי הרו), חשבנו שלא נכון לתפוס פלאפון.

עו"ד חדד: זו החלטה מושכלת

עו"ד חדד: אני אומר לך, עברתי על תיקים, אוספים פלאפון במקרים כאלה. יש לך מקרה אחד לספר שלא תפסתם? היה לכם צו חיפוש, צו חדירה. מישהו הפעיל שיקול דעת להוציא חיפוש וחדירה. כתוב שגם לפלאפון. את השיקול דעת כבר הפעלתם.

וולפיש: הפעלתי שיקול דעת על עוזר מדינה של ריבלין, נשיא המדינה. נחקר על הפרת אמונים, זה היה על אותו לוגיקה. רגישות, שמרנו את זה

עו"ד חדד: כל זה אחרי שיקול דעת שהפעלתם?

וולפיש: לגבי שיבוש, אנו מבקשים פלאפון, לגבי חשש של שיבוש זה לא קיים.  

עו"ד חדד: הוא נסע לחקירה עם הפלאפון שלו?

וולפיש: הסיפור עם ריבלין היה ב-2020.

עו"ד חדד: עושים לו חיפוש בבית, לא לוקחים פלאפון. אז אתה מספר שמכבים לו הפלאפון? הוא עם הטלפון דלוק.  נמצא עם הפלאפון, הוא יכול לעשות הכל.  

וולפיש: לטעמי – האם אנו תופסים בזמן החיפוש את הפלאפון – אני אמרתי שבד"כ אין כלל אצבע שאתה יכול. לתפוס טלפון זה עוד שלב בהחמרה. רצינו לקצר. במקרה כאן אני הפעלתי שיקול דעת.

עו"ד חדד: מגיע צו, ביקשת לחפש דברים אחרים

וולפיש: לא. אין דבר כזה

עו"ד חדד: איזו הנחייה נתת לצוות חיפוש?

וולפיש: הצוות הכיר את החשדות הקשורים לארי הרו. זה היה ב-2015. אני לא זוכר מה הנחיתי.

עו"ד חדד: נתת הנחייה לא לתפוס את הסלולרי. יש לך מושג?

וולפיש: לא. יש לי מושג, לא נתתי הנחייה כזו. ראש סגל בבית, מחפשים חומרים ומסמכים וראיות הנמצאים בידי הצו

עו"ד חדד: יש הנחיות איך גובים הודעות מחשודים, יש נהלים

וולפיש: יש פרקטיקה

עו"ד חדד: מספרת לנו אתמול שחוקרת קיבלה הנחייה לחקור, לקבל תשובות ולא לכלול את התשובות, לכלול בהודעה אחרת, לפצל הודעות. זה נוהל שקיים בלהב? זו פרקטיקה?

הפרקליטות בשלב זה מתנגדת כצפוי.

עו"ד חדד: לעשות מצג שיש כמה הודעות זה פרקטיקה בלהב?  

וולפיש: אין כזה דבר בלהב

עו"ד חדד: משולם סיפר פה בבית המשפט שנהוג לגרוס הודעות. זה מתאים לנוהל?

וולפיש חושב ואומר: אני יכול להעיד על עצמי. פרקטיקה שלי, אני אחראי על המעשים שלי. כל התיקונים נמצאים מעל דפי העדות, כל דבר, גם מה שהנחקר העיד.  

עו"ד חדד: ניתן לגרוס הודעות?

וולפיש: לא מכיר

עו"ד חדד: ראוי? או לא? פעם נתקלת בכזה ?

וולפיש: לא

עו"ד חדד: היית ביאל"כ, יש שם פרקטיקה כזו?

וולפיש: לא

עו"ד חדד: עוד ענין של נוהל, כאשר מגיע עד לחקירה, או שני עדים, הנוהל ומה שמחוייבים לעשות שגובים גרסה מכל עד בנפרד. אם מגיע עד לחקירה, יושבים עם עד אחד, גובים גרסה, נגיד שנינו מגיעים למסור עדות, לוקחים גרסה ממני, במקביל ייקחו גרסה ממישהו אחר? אותו חדר, שני נחקרים. קיבוץ. 

השופט עודד שחם: עו"ד חדד הבנו. 

עו"ד חדד: זה בנוהל שלכם

וולפיש: לא מכיר כזה דבר.

עו"ד חדד: תקין?

שופטים: הוא אמר.

עו"ד חדד: אתה מכיר חקירה שבה אנשים מספרים בנוהל על התכתבויות שיש להם, קבוצות ווצאפ שמדברים על דברים הקשורים לחקירה?

וולפיש: לא. כל מקרה לגופו. מצד אחד אתה צריך להיות בטוח לעיין ולאשש ולהפעיל שכל ישר שלא יזרקו אותך למחוזות

עו"ד חדד: נגיד שיש טענה שאתה עשית, אני מספר כעד שעשיתי א-ב , אני מספר גם  ולא זוכר כמה פעמים זה היה. אבל אני מספר שיש התכתבויות ודיבורים בפלאפון אז במצב זה מבחינת נוהל חקירה לא יאספו ראיות אובייקטיביות (חדד מתכוון כנראה בעיקר למה שקרה בחקירות של הדס קליין שלא נדרשה להביא שום התכתבויות).

וולפיש: אין נוהל. יש פרקטיקה. בסוף צריך להיות ערניים לעובדה לא להשיח דעתו, ולזרוק אותנו למחוזות שלא רוצים להגיע. ככל שזה רלבנטי ברור שצריך.

עו"ד חדד: ברור לך. מבחינת זיכרון דברים זה כן בנוהל, יש נוהל המחייב, יש זיכרון דברים בתיק. אתה גם כותב?

וולפיש: כן

עו"ד חדד: למה כותבים?  מומי אמר שהוא לא כותב זיכרון דברים. האם יש חובה לכתוב זכ"ד?

וולפיש: מודה שגם אני לקיתי באירוע זה. אבל כל פעולת חקירה צריכה להיות מתועדת אם במזכר / הודעה

עו"ד חדד: אין אדם שלא טעה. מגיע לפה אדם, ראש מפלג, לתפיסת עולמו אין זיכרון דברים.

השופטת פרידמן פלדמן: הוא השיב לך.

עו"ד חדד: אופן שמירת מסמכים, מועדים, אתם עובדים על תוכנת דוקס. 

וולפיש: כן

עו"ד חדד: זה משהו דיגיטלי. שם שומרים באופן כרונולוגי

וולפיש: כן

עו"ד חדד: אם לא בפלג דוק זה לא תקין

וולפיש: נכון, חוקרי היחידה עברו הכשרה על הכלי. זה כלי משנת 2016-7 הצליחו ביתר שאת להטמיע אותו.
ליאח"ה יש רכז לכל מפלג המרכז הניירת והדפוסים. יש מעקב. יש מערכת פלג דוק. כולל הודעות. יש גישה. יש מידור. יש גם מודיעין.

עו"ד חדד: תפסתם טלפון ושואבים התכולה, איפה התיק נשמר?

וולפיש: הורד משרתים על ידי יחידת סייבר. כל חוקר שיש לו הרשאה נחשף לתכנים

עו"ד חדד: לראש להב יש גישה? 

וולפיש: לא יודע

עו"ד חדד: ראש יחידה

וולפיש: מניח שכן

עו"ד חדד: ראש אח"מ?

וולפיש: לא יודע

עו"ד חדד: למודיעין יש גם גישה?

וולפיש: כן

עו"ד חדד: אתם לוקחים פלאפון של ארי הרו ואחרי שלוקחים עושים ממנו עותק?

וולפיש: כן

עו"ד חדד: בעותק הזה מי שיש לו גישה זה צוות חקירה, כנראה מפקד יחידה

וולפיש: כן

עו"ד חדד: ראש להב מטעם הדברים. גם מחלק מודיעין

וולפיש: כן

עו"ד חדד: כל המפלג לפעמים?

וולפיש: לא חושב שהיו הרבה הרשאות.  

עו"ד חדד: מודיעין כן

וולפיש: כן

עו"ד חדד: מה עושה המודיעין?

וולפיש: לא עושה כלום

עו"ד חדד: הוא היה חשוף

וולפיש: לא יודע.

עו"ד חדד: לגבי הפעלת מקורות, אתה איש חקירות.

וולפיש: נכון

עו"ד חדד: מי שמפעיל זה אנשי מודיעין, אנשי חקירות לא מפנים כי זה עירוב תחומים

וולפיש: נכון

עו"ד חדד: אתה מכיר את ההנחיות?

וולפיש: מכיר

עו"ד חדד: אתה יודע שבן כספית הגיע באפריל 2016 להיחקר אצלכם?

וולפיש: לא

עו"ד חדד: ידעת שערן קמין היה בקשר עם כספית

וולפיש: לא

עו"ד חדד: חקירת 3H (החקירה של ארי הרו) האם אתה טיפלת בתיק?

וולפיש: כן

עו"ד חדד: כהכנה לעדות הפרקליטות לא הסכימה שתעיין

וולפיש: נכון

עו"ד חדד: ראית רק את דוח החיפוש של ארי.

וולפיש: נכון

עו"ד חדד: לא נתנו לך להתרענן בפרשה

וולפיש: נכון

עו"ד חדד: זה לא מוזר?

וולפיש: אמרו שזה לא רלוונטי

עו"ד חדד: ביקשת לראות

וולפיש: כן. אמרו שזה רלוונטי

עו"ד חדד: מי שהיה אחראי על הפרשה זה ערן קמין.

וולפיש: לא התרעננתי בתיק ואני לא זוכר.    

עו"ד חדד: מי כן היה? 

וולפיש: לא זוכר

עו"ד חדד: מי כן היה אצלך?

וולפיש: גרשון, יהודה גיור, רוני לוי היה בוודאות

עו"ד חדד: מי הנחה אותך בתיק הזה?

וולפיש: קמין

עו"ד חדד: והגברת לרנר?

וולפיש: נחקרה אצלי. נכון שהייתה בצוות של ראש הממשלה.

עו"ד חדד: מה היו החשדות

וולפיש: שניהם הגיעו להסדרי טיעון 

עמית – לא מסכים, לא נכנס לזה.

וולפיש: אני בשמחה לא אכנס לזה

עו"ד חדד: איזה עבירות חקרתם בתחילת הדרך? החשדות נגד ארי הרו. בצו החיפוש נכתב הפרת אמונים. לא כותבים יותר

וולפיש: נכון.

עו"ד חדד: אנו רואים שאז הייתה חקירה סמויה בדצמבר 2015

וולפיש: חקירה סמויה קצרה. כללה רק איסוף מסמכים בנוגע לניגוד עניינים שהצהיר עליו

עו"ד חדד: לפני כל פרוץ אתם הולכים לקבל צווים

וולפיש: כן. טלפון, חדירה למחשב, לא זוכר אם היה מודיעין לשאלתך.

עו"ד חדד: מציג לך הודעה מודיעינית  בדצמבר 2015

וולפיש: זו פעם ראשונה שאני רואה

עו"ד חדד: אתה לא בודק?

וולפיש: מודיעין מלווה כל תיק בשגרה. מעורבות שלו נגזרת מגבולות חקירה שנעשים במסגרת חקירה סמויה. כאן זה היה מקרה אחד. אני זוכר שלא ראיתי את המסמך הזה. 

עו"ד חדד: היו האזנות סתר?

וולפיש: לא

עו"ד חדד: תקשורת מחשבים?

וולפיש: לא זוכר

עו"ד חדד: אולי מודיעין הוציא צווים?

וולפיש: לא יודע מה היה חלקו. מסופק אם כן

עו"ד חדד: אתה היית ראש צוות בפרשת חדרה. מודיעין הוציאו צווים בלי ידיעתך? 

וולפיש: כן

עו"ד חדד: גם כאן הוציאו ללא ידיעתך?

וולפיש: סנריו כזה? כן. לא התרעננתי על התיק. לא זוכר. 

עו"ד חדד: ארי לא חשוד בשוחד, לא הלבנת הון, מי שחתום זה רוני לוי

וולפיש: אמת

עו"ד חדד: אתה הנחית את רוני לבקש צו לארי?

וולפיש: לא עשה על דעת עצמו. זו אחריות שלי. ארי הגיע כחשוד, נחקר, היינו צריכים מסמכים. לא זוכר נקודת הזמן. אבל זה היה בהנחייתי. זה תיק רגיש. קמין – כל תיק עניין אותו. לא יודע מי היה עם רוני, לא יודע איזה חומרים צורפו.
אני מניח שהוצגו חומרים. ודאי שהיה צריך לשמור את החומרים שהוצגו לשופט. הכל צריך להיות בתיק.   

עו"ד חדד: הבקשה הוכנה ב-7 לדצמבר 2015

וולפיש: כן

עו"ד חדד: הלכתם איתה לבית משפט ביום 13/12

וולפיש: אוקי

עו"ד חדד: למה?

וולפיש: אין לי מושג

עו"ד חדד: בצעתם פעולות חקירה אחרות לפי הצו חיפוש?

וולפיש: מניח שלא. לא זוכר

עו"ד חדד: הנחית את רוני שיתכן שתמצאו חומרים אצל ארי

וולפיש: ארי הוא ראש הסגל. בהחלט גם רוני הבהיר הנקודה

עו"ד חדד: לא כתוב שום דבר בבקשה

וולפיש: לא כתוב ולא אמור, רוני מכיר נוהלי עבודה שלנו. אין אירוע כזה. 

עו"ד חדד: כשיש מילים שלחסינות השופט נותן מתווה, מעטפה וכד'. כאן אין שום דבר כזה נכון?

וולפיש: נכון

עו"ד חדד: כל מה שכתוב זה אפילו בהערות שיש חסינות (הכוונה לשיחות עם ראש הממשלה).

וולפיש: זה לא דברים שאנו כותבים. לא מבקשים חיפוש סלקטיבי

עו"ד חדד: אז איך אתה מתמודד עם הטענות

וולפיש: החיפוש שלו היה דווקני באירוע

עו"ד חדד: אתה טועה בהקשר הזה.

בהמשך:

עו"ד חדד: אתה זוכר אם ביקשת מרוני לעדכן השופטת על החומרים?

וולפיש: אני לא הנחיתי

עו"ד חדד: בוא נראה מה עשית. אחרי הדיון היה פרוטוקול?

וולפיש: לא

עו"ד חדד: השופטת שאלה שאלות מיוחדות איך מתמודדים עם טענת חסינות

וולפיש: לא

עו"ד חדד: לפי הצו היה צריך לתפוס הפלאפון  ולחזור

וולפיש: כן

עו"ד חדד: כתוב "אין להשתמש בצו זה יותר מפעם אחת" המשמעות היא שבאים עם הצו מממשים ואסור להשתמש פעם נוספת

וולפיש: באופן דווקני

עו"ד חדד: אם השתמשנו בזה פעם אחת הלכנו לארי, ואם רוצים לעשות עוד פעם צריך צו חדש נכון?

וולפיש: לא מדויק

עו"ד חדד: אז מותר לך לבוא לבית של ארי שוב?

וולפיש: צו החיפוש הוא צו שנותן למשטרה הרשאה להיכנס לתוצרים של החשוד. היו מקומות וניסוחים של צווים שלא ידענו איפה נמצא מקור מגוריו, אז היינו מבקשים. היו פעמים שבאותו היום תוך כדי חקירה, אם היינו יודעים שיש מקום נוסף שלא חיפשנו ואינדיקציה עלתה תוך כדי חקירה, לא רצנו להוציא צו נוסף

עו"ד חדד: השאלה שלי לא הייתה לגבי מקום חדש. אני שואל באותו בית, לא אחר. קמת בבוקר, עשית חיפוש, סיימת. הגעת בערב, החלטת לחפש שוב. אולי יש דברים חדשים. בצו כתוב שמותר לחפש פעם אחת

וולפיש: אלא אם כן אתה מקבל הסכמה

עו"ד חדד: הצו מוגבל לפעם אחת?

וולפיש: כן

עו"ד חדד: ביום 14/12 היה חיפוש בבית של ארי.  

וולפיש: כן

עו"ד חדד: זו פעולה גלויה בתיק הפרטי שלו.

וולפיש: כן

עו"ד חדד: וולפיש: לפני כן לא עשינו  בירורים אחרים. אבל כן עשינו חיפוש עם עו"ד הראל ארנון בשנת 2015 (עורך דינו דאז של הרו). 

עו"ד חדד: עד היום לא נתקבלה החלטה עם ארנון. נתת הוראות מיוחדות בחיפוש אצל ארי? אמרת מה לתפוס?

וולפיש: לא. הם הכירו.

עו"ד חדד: נתת הנחיות

וולפיש: לא

עו"ד חדד: אמרת לתפוס מחשבים 

וולפיש: רוני לוי ידע שאבוי לאותו יום אם יבוא עם חומרים מיותרים

עו"ד חדד: נתת הנחיות ספציפיות על המחשב

וולפיש: רוני מספיק מיומן. לא נתתי הנחיות

עו"ד חדד: בזמן חיפוש עשו חיפוש במקום במחשב של ארי?

וולפיש: לא זוכר.

עו"ד חדד: אבל אמרת שאתה זוכר. האם אתה יודע שעשו חיפוש במקום, מסרו את המחשב הנייד?

וולפיש: לא זוכר

עו"ד חדד: אתה מכיר את המזכר שאני מציג לך?

וולפיש: כן

עו"ד חדד: הייתה מחשבה שיש ראיות דיגיטליות הרלבנטיות לתיק

וולפיש: נכון

עו"ד חדד: האם גם צו החיפוש כלל הסמכה לחפש במחשב?

וולפיש: כן

עו"ד חדד: בפלאפון חשבתם שאין? אני רוצה להבין הלוגיקה מזיכרון. בחיפוש הזה מה הייתה הלוגיקה?

וולפיש: לא הייתי בחיפוש. לא נתתי הנחייה, שיקול דעת של רוני לוי. בצדק הפעיל, הוא יותר וותיק ממני.

עו"ד חדד: רוני לוי יותר וותיק. מגיעים לחיפוש בבית של ארי. טלפון נייד, יש לו התכתבויות. פשטתם על ביתו של ארנון שהיה דמות רלבנטית לחקירה. אז החלטתם לא לתפוס את הסלולרי של הארו אבל בפרשה שלו החלטתם כן לתפוס?

וולפיש: דורון חוקר מיומן. הלוגיקה כמו שאני מבין אותה שלא הולכים ותופסים באופן גורף אלא בנוכחות גורם מיומן. אתה לא נכנס ומעתיק את כל הרשת מחשבים, כי אתה לא תפרע מזה. הטלפון אפשר להפעיל שיקול דעת אם לתפוס או לא. הייתה רגישות שייחסתי לראש הסגל.

עו"ד חדד: את המחשב הנייד יש רגישויות, חסינות וכל הדברים היפים שאמרת שבגללם לא לקחת הפלאפון, זה גם על המחשב.

וולפיש: נכון

עו"ד חדד: בכל זאת לוקחים המחשב

וולפיש: לא זוכר שתפסו הפלאפון. רואה חיפוש סלקטיבי. מגודר על H3  – מדובר במכשיר יותר אישי ויותר חשוף לתכתובות אחרות שאני לא רציתי  להיות ער להן

עו"ד חדד: לא אמרו לארי להביא הפלאפון לחקירה

וולפיש: לא יודע.

עו"ד חדד: מתי עורכים את דוח החיפוש.                       

וולפיש: במקום

עו"ד חדד: בסיום החיפוש?

וולפיש: ברגע שעוזבים את הבית יש 3 עותקים.

עו"ד חדד: בסיום החיפוש?

וולפיש: יכול להיות שכן

עו"ד חדד: ארי זוכר יותר טוב ממך. הוא אמר שזוכר את וולפיש אסף. הוא נכנס בשלב מאוחר? ענה שכן. אני אומר לו אם תפס את הטלפון בשעות הערב? הוא אומר שכן. 

וולפיש: נכון

עו"ד חדד: במקביל חקרתם חשודים אחרים. מי עוד חוץ מארנון?

וולפיש: לא זוכר. לא התרעננתי בתיק.

עו"ד חדד: אמרתם לארי שאסור לו לשוחח. הוא נחקר ואמר שמעולם לא מסר מידע לגורם כלשהו ביחס לחקירה בטח לא לעיתונאי. אחרי 30 ומשהו שעות ארי יוצא מהמשרדים ויש מכה של הדלפות.

וולפיש: לשמחתי 20 שנה לא היה לי שום קשר עם התקשורת. אני לא מכיר.

עו"ד חדד: אתה כראש צוות אתה רואה הדלפה מאוד מפורטת על התיק שלך, אתה לא עושה עם זה כלום? 

וולפיש: כמו שאמרתי רק יוצא בבוקר חוזר מאוחר. לא בדקתי מה היה בתקשורת. אני לא הדלפתי לאף עיתונאי שום דבר. אני לא אהבתי הדלפות. לא קראתי ההדלפות אז לא שאלתי.  

עו"ד חדד: לא הובא לידיעתך שיש הדלפה? הזהרתם לא לדבר. פתאום מגיעים דברים מאצלכם וזה ברור. לא מענין מי הדליף? אולי קמין?  

וולפיש: קמין אדם ישר. לא מכיר ידיעה, לא כתבה, לא יודע להגיד שזה הדלפה לא יודע של מי היא. יש עוד אנשים שיש להם אינטרס להדליף.

עו"ד חדד: בהדלפה הזו הייתה גם חקירת לרנר שגם אתה ניהלת?

וולפיש: כן

עו"ד חדד: היית מעורב בחקירה?

וולפיש: כן

עו"ד חדד: מי החליט שאתה תחקור

וולפיש: מהפיקוד, יאח"ה, להב, אגף חקירות. 

עו"ד חדד: מי?

וולפיש: יש פיקוד. יש מדרג. וזה נוחת מראש אגף חקירות וראש להב.  

עו"ד חדד: היה צו חיפוש, ארי הרו נחקר, אתה מגיע ומחליט לתפוס הפלאפון. אני אומר שאתה קיבלת הוראה (על הפלאפון היו השיחות של נתניהו עם נוני מוזס). אתה מפעיל שיקול דעת כי יש עומס, בשעה מאוחרת בפיקוד גילו שלא תפסו, נתנו הנחיה לתפוס.

וולפיש: יכול להיות

עו"ד חדד: זה מה שהיה?

וולפיש: יכול להיות שאחד מהשניים. אני משוכנע שהייתה הארכת מצב. ארי לא שיתף פעולה, שמר על זכות השתיקה.

עו"ד חדד: לא מזיכרון

וולפיש: אני משוכנע שהייתה הערכת מצב. לכן נדרשנו לתפוס. אם זה היה שיקול שלי או של קמין, לא יודע להגיד

עו"ד חדד: מי העריך את המצב?

וולפיש: אני, החוקרים וערן קמין (קמין היה המפעיל של בן כספית).

עו"ד חדד: הוא הנחה אותך לתפוס הפלאפון.

וולפיש: אולי אתה צודק

עו"ד חדד: אין לנו זיכרון דברים, אין לנו מידע

וולפיש: נכון

עו"ד חדד: אתה לטעמנו מקבל הנחייה, אתה גם מאשר. הצוות של רוני לוי, מנוסה וותיק עם שיקול דעת החליט לא לתפוס. פתאום מקבלים הנחייה לתפוס. אתה ממלא זיכרון דברים.

וולפיש (מעיין): נכון

עו"ד חדד: קצר

וולפיש: אומר הרבה

עו"ד חדד: לא אומר כלום, לא מיום החקירה. אלא יום אחרי

וולפיש: כן

עו"ד חדד: תפסת ביום 14 והוא נכתב ביום 15, כי אתה תפסת בסוף היום את הפלאפון?

וולפיש: כי הסתיים מאוחר

עו"ד חדד: אחרי ישיבה עם קמין

וולפיש: כנראה

עו"ד חדד: יום אחרי אתה עורך מזכר אחרי שלקחת הפלאפון.

וולפיש: לא זוכר אם זה שיקול שלי או שלא. זה לא אירוע גדול בעיניים שלנו אז

עו"ד חדד: או שאתה יודע ולא מספר או שאתה לא יודע. תיכף נגלה ביחד האמת

וולפיש: לא ידעתי.  

עו"ד חדד: לא ידוע מתי נתפס הפלאפון, הייתה ישיבת סטטוס. 

וולפיש: בסוף היום

עו"ד חדד: הרבה שעות אחרי החיפוש בבוקר שהסתיים

וולפיש: כן

עו"ד חדד: אתה לא מספר למה תפסת הפלאפון.

וולפיש: לא צריך להיות כתוב. לא יודע למה. תפסתי את הפלאפון.  

עו"ד חדד: כי ערן אמר לך?

וולפיש: כדי לקדם החקירה. אני הכרתי את 3H

עו"ד חדד: אתה זוכר שהכנסת את ארי לערן קמין בסוף החקירה?

וולפיש: אני? 

עו"ד חדד: או שערן קמין לקח?

וולפיש: יכול להיות

עו"ד חדד: ערן אמר לו אתה בבעיה קשה. בוא תיתן לנו מישהו גדול יותר, היה ברור שמדובר בראש הממשלה. היית נוכח?

וולפיש: לא הייתי, כי הייתי זוכר.

עו"ד חדד: אתה ראש הצוות. 

עו"ד חדד: רצו להשתמש בארי כמקפצה, לא היית חלק מזה?

וולפיש: לא

עו"ד חדד: אחרי זה אתה מקבל הנחייה לתפוס הפלאפון?

וולפיש: לא הייתי חלק מהאירוע. אולי הפלאפון קדם לאותו אירוע.

עו"ד חדד: ראש צוות צריכים לעדכן, אסור שיהיה תחת האף שלך

וולפיש: קמין היה 3 דרגות מעלי.

עו"ד חדד: אז מקובל שקמין…

וולפיש: הוא אחד החוקרים המקצועיים קמין.

עו"ד חדד: האם זה מקובל?

וולפיש: היו חקירות שראש יחידה היה רוצה לחוש ולדבר עם נחקר

עו"ד חדד: בלי ידיעתך? אתה נכנסת לחדר של ארי?

וולפיש: באופי שלי נכנסתי לכל החדרים. רציתי לחוש, להבין, להרגיש, לתת ערך מוסף שלי. חקירה זה דינמי. אני מניח שלא נכנסתי כי אני לא זוכר. אבל אני מניח ששאלתי שאלות נוספות מעבר לתפיסת הפלאפון.

עו"ד חדד: זה מתועד בווידאו? זה לא. אני אומר לך. 

וולפיש: יש חוק תיעוד חשודים לעבירות מסויימות. יש בהחלט חקירות רגישות שאנו מקליטים ומקלידים. זו החלטה של צוות. זו חקירה רגישה. אני לא זוכר אם תעדנו, כי זה לא עמד בדרישה. אולי גם עם העוזר של ריבלין זה היה כך.   

עו"ד חדד: נכנסת לחקירה של ארי, תפסת את הפלאפון מכוח צו,  על ידי השופט. זה מה שעשית?

וולפיש: כן. 

עו"ד חדד: תפסת מכוח צו חיפוש

וולפיש: כן

עו"ד חדד: לא אמר לך תביא לי הסכמה? 

וולפיש: מכוח צו

עו"ד חדד: המצב החוקי היה חיפוש, הסתיים. מילאת טופס של דוח חיפוש. ארי יכול להשאיר את הפלאפון בבית. בא איתו לחקירה. לא השאיר בבית. אתה הולך ותופס את הפלאפון הרבה שעות, עד הערב

וולפיש: כן

עו"ד חדד: לא הייתה לך שום סמכות חוקית לקחת את הפלא של ארי בשלב זה, למרות שלמעשה החיפוש הסתיים. כתוב בדוח שאפשר להשתמש פעם אחת. השתמשתם.

וולפיש: תפיסת עולם שלי, מיהרנו לתפוס פלאפון. דווקא פה הופעל שיקול אחראי וסדור לפעולה הרבה יותר חודרנית שהתגבשה שארי לא משתף פעולה

עו"ד חדד: זו לא הייתה השאלה. 

השופטת פרידמן פלדמן: הוא חולק על זה, ענה מה שענה.

מה חדש?