מאמרים

משפט נתניהו: עדות יהודה וינשטיין, היועהמ"ש לשעבר (חקירה נגדית)

דרמת ענק במשפט נתניהו❗❗ היועמ"ש לשעבר וינשטיין הודה: חקרו את סביבת נתניהו בתיק 1000 בלי אישור שלו; הפרקליטים המלווים שנושאים באחריות: ליאת בן ארי ויוני תדמור. וינשטיין "המליץ" לעו"ד חדד להביא את מנדלבליט לעדות
יהודה וינשטיין (צילום: אלי ציפורי)

איזה גול עצמי מפואר של הפרקליטות: בלהט שלה להוכיח שנתניהו משקר בסוגיית הייעוץ שקיבל כביכול מווינשטיין, היא כפתה על היועמ"ש להגיע לעדות, למרות שהוא לא רצה בכך.

לא רק שווינשטיין לא שיחק לידיה של הפרקליטות, הוא הזיק לה קשות.

בפעם הראשונה במשפט נתניהו מאשר גורם רשמי במערכת אכיפת החוק שהחקירות בתיק 1000 התנהלו בתחילה שלא באישורו. מדובר עוד בכהונתו של וינשטיין בשלהי 2015 וזה אישר היום שלא נתן אישור לחקור את סביבת נתניהו.

לא יעזרו כל ההסברים של הפרקליטות של ההבדל בין תיק 1000 הישן לחדש (אין ממש, זה אותו תיק), העובדות הן מטלטלות ומבהילות: שורה של חוקרים בכירים ושורה של פרקליטים בכירים, כמו ליאת בן ארי ויוני תדמור (הפרקליטים המלווים) יחד עם שי ניצן חקרו בלי אישור יועמ"ש.
במדינה מתוקנת הם כבר היו בחקירה תחת אזהרה ומובאים להארכת מעצר. אבל ישראל איננה מדינה מתוקנת.

עדותו של וינשטיין הייתה שופעת ב"לא זוכר, אין לי זיכרון, לא זכור לי" במידה מוגזמת. הוא קונן על כך שנאלץ להגיע לעדות והזמין את עו"ד חדד להזמין את מנדלבליט לעדות בנושא הגשת כתב האישום בתיקי האלפים.

הנה תמלול החקירה הנגדית ע"י עמית חדד:

עו"ד חדד: אני חושב שהיה אפשר לוותר עליך

וינשטיין: אני מוכן לתמוך בעובדה זו. אני כיועץ משפטי זה דבר רע, לא היה לזה תקדים. כיהנתי במשך שנים כתובע וסניגור לא חשבתי שאני זכאי בערוב ימיי לבוא כעד פה. ניסיתי לשכנע. אבל אני כאן.

עו"ד חדד: אתה מכיר הוראת סעיף 17 לחוק הממשלה?

וינשטיין: שמעתי על זה

עו"ד חדד: לאורך כל תקופת כהונתך כיועץ הקפדת שהוראה זו תשמר?

וינשטיין: לא יכול לאשר. אני לא פתחתי חקירה נגד ראש הממשלה, הוריתי על בדיקה נכון. אני לא רואה הבדל בין הסכמת היועץ, בין בדיקה לבין חקירה. זה אותו דבר. 

עו"ד חדד: אשר לי שהתפיסה הייתה "למנוע פגיעה בהפרדת רשויות או רשות אחת תלך על ראשה של רשות שנייה"

וינשטיין: החוק אומר שלא תפתח חקירה נגד ראש הממשלה אלא בהסכמת היועץ המשפטי. חוק יסוד.

השופט בר-עם: חקירה ובדיקה זה אותו דבר?

וינשטיין: בעניין זה. כן. 

עו"ד חדד: מציג מסמך שהכותרת של "החלטה על סיום בדיקה בעניינו של ראש הממשלה. מקריא לך: "בסופו של יום וחומר שנאסף לא נמצא מקום לפתיחת חקירה מצדו של נתניהו על כן החלטתי לסיים הבדיקה בפרשות אלה" זו החלטה שלך (בנוגע לפרשת ביבי טורס המומצאת של רביב דרוקר).

וינשטיין: כן

עו"ד חדד:  היתה בדיקה באפריל  2011

וינשטיין: לא זוכר, זה לא הגיע אלי.  

עו"ד חדד: היית יועץ משפטי. לך יש יתרון עובדתי. היית שם

וינשטיין: אני לא זוכר

עו"ד חדד: מה שחשוב זה שאנו מדברים על בדיקה בעקבות תכנית ששודרה ב-2011 

וינשטיין: קיבלתי ממבקר המדינה את החומר. הסביר לי בשנת 2013 למיטב זיכרוני

עו"ד חדד: יש בדיקה שמתקיימת פרק זמן מסוים  מ-2013-2014 המסקנה היא בסופו שאין חשד לפלילים ולסגור התיק

וינשטיין: זו החלטה

עו"ד חדד: אתה התעקשת, יש טענות, נראה מה נעשה, אם כן אם לא, בעקבות תחקירים החלה בדיקת טענות

וינשטיין: לא מתווכח עם הכתוב. בזיכרון שלי רשום שמבקר המדינה העביר את החומר

עו"ד חדד: הדברים נבדקים. יש עו"ד שמרון שכותב דברים. נסביר אותם. יש כרוניקה, תכנית המקור (של רביב דרוקר)  באחד מהתחקירים עלו טענות ואז מתקבלות מס' פניות ללשכתך. 

וינשטיין: מה שכתוב נכון

עו"ד חדד: בעקבות זאת החלה בדיקת טענות?

וינשטיין: כן

עו"ד חדד: אני רואה שסיעת קדימה היתה מפלגת אופוזיציה גדולה ביותר פנתה אליך במרץ 2011  לבחון לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה בעקבות התחקיר שהיה 

וינשטיין: אתה מקריא. אני שומע. אני זוכר שהיתה פנייה של מבקר המדינה בעקבות הפנייה הזו נפתחה בדיקה. אם יש דברים אחרים שכתובים  אני לא זוכר. יכול להיות.

עו"ד חדד: כתוב "פניות שקיבלתי" זו אחת הפניות

וינשטיין: לא יכול לאשר. לא זוכר. בזיכרוני מופיע מבקר המדינה. היו פניות נפתחה בדיקה

עו"ד חדד: מה שלי חשוב, שכולם יודעים שצריכים לפנות אליך אם רוצים לפתוח בחקירה. אתה הדמות. 

וינשטיין: לא יודע מה כולם יודעים או לא יודעים. אני יודע שהייתה פנייה, בסוף הוריתי על בדיקה.

עו"ד חדד: בעקבות תחקירים היו בדיקת טענות  והתייחסות לטענות בתחקירים

וינשטיין: כן

עו"ד חדד: אתה כותב בסעיף 3 שהעברת חומר לבדיקת פרקליטות מחוז ירושלים

וינשטיין: כן

עו"ד חדד: כך נעשה

וינשטיין: כן

עו"ד חדד: בספר שלך "היועץ" כתבת "הוריתי לפרקליט המדינה", כך היה?

וינשטיין: כן

עו"ד חדד: ביקשת לבדוק נסיעות לחו"ל ועוד משהו   

וינשטיין: אני זוכר 2 טיסות ב-2006, אחת לארה"ב ועוד אחת ללונדון, כך אני זוכר

עו"ד חדד: לך כיועץ בזמן אמת היה ברור שכשאתה נותן הנחיה לבחון, אתה נותן הנחיה תחומה כתובה על מה בודקים?

וינשטיין: לבעלי העניין. בעניינים אחרים הייתי נותן הנחיות אחרות. זה היה מה שהיה מונח לפניי.  על 2 טיסות. כל דבר ונסיבותיו

עו"ד חדד: במקרה שלנו אתה ביקשת דברים ספציפיים.

וינשטיין: כן. זה מקרה קונקרטי

עו"ד חדד: אם איזה שהוא חוקר במשטרת ישראל שהיה צופה כמוך בתחקירים, צופה בתחקיר. אומר תשמע ראש הממשלה נסע, אני חושב שיש סיפור, מפקד תחנה בצפת, מחליט לחקור את הנושא בלי אישור שלך. זה דבר שאסור לעשות?

תדמור: זה היפותטי.

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: הוא מעיד כיועץ משפטי לממשלה

וינשטיין: לא מעלה על הדעת אפשרות כזו, שוטר שחוקר, שהיה פותח חקירה נגד ראש ממשלה בלי לקבל הסכמה של היועץ. אולי היו דברים כאלה. לא יודע. בתקופתי זה לא קרה.

עו"ד חדד: ביחס לטיסה אחת ניתנה תשובה חד משמעית 

וינשטיין: אני זוכר לגבי טיסה אחת היו דברים, הייתה טיסה שנייה בערפל. נדמה לי

עו"ד חדד: בספר כתבת: "מייד לאחר התכתבות התברר שיש הסבר חד משמעי שמפריך את החשד לגבי הטיסות"  

השופטת פרידמן-פלדמן: הבנו שהתיק נסגר

עו"ד חדד: הדברים מאוד רלבנטיים אם העד יצא אני אסביר. אתה נתבקשת לבדוק על הטיסות? 

תדמור: זה לא התיק. מתנגד לשאלה.

עו"ד חדד: שהעד יצא. אתה ממשיך ומפרט בהחלטה שלך בספטמבר 2014 שבאוגוסט 2014 הגיע חומר נוסף למבקר המדינה. אמרת שלא היו פניות אליך, הנה היו פניות, אתה כותב "ביני וביני בחודש אוגוסט העביר אלי מבקר המדינה…"

וינשטיין: כל מה שהיה היה. מה שכתוב כתוב

עו"ד חדד: אתה גורם מוסמך בעניין?

וינשטיין: כן אני חושב

עו"ד חדד: מה שחשוב לי לבדוק הנושאים הנוספים שהחוקר העביר, זה דבר שהמשטרה לא הייתה יכולה לעשות בלי שאתה תעביר את הנושא מבחינתך?

תדמור: למה להמשיך לשאול? התשובה ברורה. 

וינשטיין: החוק ברור. אני השתדלתי …

עו"ד חדד: נתת אישור לחקור 2 טיסות וחוקרים עוד על דברים אחרים. אירוע משנת 2008. אם רוצים לחקור גם את הנושא הזה

וינשטיין: אז צריך הסכמה

עו"ד חדד: מצויין, תאשר לי שנחקרה אודליה כרמון

וינשטיין: לא זוכר

עו"ד חדד: בן כספית?

וינשטיין: לא זוכר

עו"ד חדד: גורמים מלהב מבקשים דברים על ראש הממשלה ולא אישרת

וינשטיין: לא ידעתי על דבר כזה

עו"ד חדד: בשנת 2014 היה אפשר לחדול מבדיקות על ראש הממשלה

וינשטיין: הסיפור נסגר.

עו"ד חדד: בספטמבר 2014?

וינשטיין: אחרי שנתתי החלטה

עו"ד חדד: המשטרה לא רשאית לחקור שוב בנושא

וינשטיין: אם החלטתי, אז הסיפור נגמר.

עו"ד חדד: חולפת עוד שנה מספטמבר 2014, אנו כבר ב-2015, מונית לתפקיד ביום 1/2/10 וסיימת ביום 31/1/16 

וינשטיין: כן. 6 שנים

עו"ד חדד: אתה כותב בספר  "חודשיים לפני סיום כהונתי עדכן אותי… לגבי טיסה נוספת. מימון כפול. ביקשתי לבדוק את העניין".

וינשטיין: כך אני זוכר

עו"ד חדד: מה שאישרת זה לבדוק עוד פעם טיסה אחת. עניין תחום.  אמרת בדקו גם עניין תחום אחר שהטיסה, היו עמומים משהו

וינשטיין: כן

עו"ד חדד: בשלב זה יש לנו אישור שלך שאתה מסכים – 2 טיסות על בסיס מידע חדש ואחת  לגבי מידע שהיה בעבר. 

וינשטיין: נכון

עו"ד חדד: שום דבר אחר

וינשטיין: נכון

עו"ד חדד: אם מישהו ביצע בדיקה בעניינים אחרים וגבה עדויות בעניינים אחרים, עשה זאת בלי אישור שלך כיועץ משפטי?

וינשטיין: עשה בלי רשות. אם עשה. לדעתי לא עשה

עו"ד חדד: הלוואי ואתה צודק. בסוף הדברים, אם נוכל להיפגש אסביר לך. כמו שכתוב בספר שלך – מידע חדש שהתקבל חודשיים לפני סיום הכהונה שלך

וינשטיין: כך אני כותב

עו"ד חדד: הסתיים ואז התקבל מידע בדצמבר

וינשטיין: משהו כזה

עו"ד חדד: מבחינת החלטה, מתי התחילה בדיקה מחודשת, לפי מה שסופר בפרקליטות היא טוענת שזה היה ביום 14/1/16 יכול להיות? כך הפרקליטות אומרת

וינשטיין: אם הפרקליטות אומרת, אני קיבלתי בסוף דצמבר אז סביר שזה יהיה באמצע ינואר. לא יכול לזכור. כך זה נראה. 

עו"ד חדד: מסתכלים בהודעה שלהם: 14/1/16 שבועיים לפני סיום הכהונה שלך. גם לא בוצעה שום פעולה בשבועיים אלה?

וינשטיין: לא זוכר

עו"ד חדד: מי פנה אליך לקבל החלטה כמה ימים לפני סיום התפקיד שלך?

וינשטיין: לא

עו"ד חדד: למה קיבלת החלטה בשלהי הכהונה שלך. תגיד אם זה נוגע בזיכרון, טיסה 2006 אנו ב-2016, לכם יש הכרח לקבל החלטה מהר, שלא יהיה התיישנות. גם טבעי היה עדיף להשאיר ליועץ הבא. אתה קיבלת החלטה כדי שחלילה…

וינשטיין: לא זוכר. בדקתי את החומר, הבדיקה לא הסתיימה בתקופתי אלא בתקופת היועץ אחריי. לפי מה שלמדתי בתקשורת גם הוא סגר. 

עו"ד חדד: פתחו לעצמם פתח, זו הטענה שלנו

וינשטיין: זו טענה שלכם, אבל צריך לשכנע את בית המשפט.

עו"ד חדד: בפרקליטות כתבו "ביום 19/5/15 הביאו לשופט שפירא עוד מסמכים, ביום 14/1 החליט היועץ ויינשטיין בדיקה מחודשת בעניין הנאשם" 

וינשטיין: זכור לי משהו

עו"ד חדד: בשנת 2005  בעקבות התפטרות של נתניהו מתפקידו כשר אוצר, מדברים על נסיעות בשנת  2003-4-5  

וינשטיין: אני זוכר 2006. 

עו"ד חדד: אולי לא הציגו לך כל הפרטים לגבי הנסיעות. האישור לחקור את התיק ניתן על ידי היועץ וינשטיין. אנו נשלול את טענת הבדים הזו. כבר שללנו אבל נמשיך.

עו"ד חדד: ידעת שנתת אישור לחקור את תיק אלף הישן?

וינשטיין: מה זה תיק אלף הישן ומה זה החדש?

עו"ד חדד: שאלה טובה, גם אנו כמוך עם אותם סימני שאלה, אישור שנתת לחקור טיסה ועוד טיסה

וינשטיין: הא ותו לא. לא נתתי שום אישורים נוספים למעט אלה.

עו"ד חדד: את הביטוי אלף ישן אתה לא מכיר?

וינשטיין: זו המצאה של התיק הזה

עו"ד חדד: בחודש דצמבר 2015 או תקופות אחרות לבוא ולהציע לארי הרו או אחרים להציע להם למסור משהו לראש הממשלה כדי להקל על עצמו?

וינשטיין: תשובה שלילית

עו"ד חדד: נעבור לנושא אחר

וינשטיין: העד אומר – תזמין אותי שוב אני אבוא עוד פעם

עו"ד חדד: לא אחמיא לך על הספר שוב

וינשטיין: אכתוב ספר חדש

עו"ד חדד: לגבי מתנות אישיות חבריי לקחו אותה לכוון שאם נתת חוות דעת או לא, ויינרוט וכד'. אני רוצה  להראות דבר מאוד חשוב. תשובה שלך  לשאלה – האם התייעצו איתך בנושא? ביום  18/6/2018 אתה אומר "אני מניח שיש סניגורים אחרים שהתייעצו אתך, אני מניח הנחה אני לא סניגור, אומרים לך – אתה יועץ – ענית – אני יועץ משפטי לממשלה, לא שואלים אותי שאלות כאלה. אני לא יועץ פרטי.
אתה אומר אם היה מניח לשאול שאלות לגבי עתיד ולא לגבי עבר, אם מותר לקחת, הוא היה פונה לדעתי לכל הסניגורים הפרטיים שלו. אולי היה נדרש ליועץ המשפטי של המשרד. אם זה מה שאמרת זו עמדתך אז בשנת 2018

וינשטיין: השאלה הייתה היפותטית, אם נתתי חוות דעת, אם זה היה שקול או לא שקול בהקשר אז עניתי – שלילי. שאלו לגבי עתיד – אמרתי תשובה היפותטית. אולי הייתי פונה אליך. אפשרות אחת ברנע, אפשרות שנייה עמית חדד או ויינרוט אם היה בחיים. הכל היפותטי. לא פנה אלי ולא ביקש ממני חוות דעת, אם היה מבקש ממני הייתי שוקל. אם אמרתי זאת במשטרה זה נכון ללא ספק. בדרך כלל לא שואלים אותי שאלות כאלה.

עו"ד חדד: בוא נראה הגיון של הדברים. "אני לא סניגור", אם אדם רוצה לדעת אם מותר, אסור, שיבדוק אצל הסניגור שלו. 

וינשטיין: נכון

עו"ד חדד: יש הבדל בין קבלת מתנות או מתנות אישיות מחבר. אז מה ליועץ משפטי לעניין הזה?

וינשטיין: זה מה שחשבתי אז

עו"ד חדד: עניינים אישיים שיפנה לסניגורים שלו אישיים וישאל השאלות

וינשטיין: זה מה שחשבתי. בין השאר אפשר לפנות להמון אנשים. הכל תיאורטי.

עו"ד חדד: הכל מעשי.   

עו"ד חדד: שאלות לגבי עתיד לא לגבי עבר, כי לגבי עבר אי אפשר לפנות לייעוץ משפטי, לא של ממשלה ולא של משרד אם זו עבירה או לא עבירה. זה לא שייך. נכון? אם מגיע פתאום מישהו אחר…

וינשטיין: לגבי קצב, עשה את זה וזה התקבל על הדעת הוא פנה ליועץ על דברים שבעבר. התוצאה כתובה, בספר דברי הימים.  

עו"ד חדד: לגבי עבר מתייעצים עם סניגור

וינשטיין: הרבה יותר הגיוני. סביר להניח

עו"ד חדד: אתה נכנס לתפקיד בשנת 2010  כיועץ משפטי. אין מחלוקת שראש הממשלה קיבל מתנות וזה לא נשאל

וינשטיין: לא דיבר אתי על זה, איך אני יודע מה קיבל אולי לא קיבל כלום

עו"ד חדד: נושא של מתנות אישיות זה נושא שבהחלט ייעוץ משפטי של ראש הממשלה שעשה

וינשטיין: כן

עו"ד חדד: יש סיכומי פגישה עם אנשי משרדו אם מותר / אסור

וינשטיין: יפה

עו"ד חדד: לדעתי זה עוד קיים לפני תקופתך

וינשטיין: לא זוכר

עו"ד חדד: מציג לך  – 

וינשטיין: כן. רואה

עו"ד חדד: האם הכרת את חוות הדעת המשפטית של ברנע (שלומית ברנע פרגו) על חוק וחברים ותקנות

וינשטיין: אני רואה את זה, נדמה לי לראשונה

עו"ד חדד: אתה אומר שצריך יועץ משפטי של המשרד והיא כותבת שבתקשיר זה חל על מתנות מחברים. לך לא מוכרת חוות דעת אחרת

וינשטיין: גם זו לא מוכרת. לא מכיר לא את זו ולא אחרת.

עו"ד חדד: בעניין של הגב' רות דוד

וינשטיין: זוכר משהו

עו"ד חדד: מאחל לה שתצא זכאית בדין

וינשטיין: עוד לא נגמר…

עו"ד חדד: נתבקשת לסגור את התיק, לא הספקת לכתוב הנימוקים. 

רות דוד הייתה בקשרים קרובים עם מר פישר ולא הייתה מחלוקת שבמסגרת השנים במסגרת יחסי חברות קרובים נתן לה מתנות עטים, סחלבים

וינשטיין: לא זוכר. יכול להיות, לא זוכר את התיק הזה. עברו הרבה תיקים.  

עו"ד חדד: התיק הזה נסגר. העד סגר. 

וינשטיין: אני סגרתי?

עו"ד חדד: נתת חוות דעת לסגור

וינשטיין: לא זכרתי

עו"ד חדד: אחר כך נכתב בעיתון הארץ על שעון ופרחים לרות דוד.

וינשטיין: לא זוכר. העובדה שזה כתוב בעיתון הארץ זה לא…

השופטת פרידמן-פלדמן: הוא לא זוכר

עו"ד חדד: שום דבר אתה לא זוכר?

וינשטיין: לא זוכר. אם סגרתי את התיק יש החלטה מנומקת כתובה. שלח ההחלטה. מראש אני סומך את ידיי עליה. קיבלתי אלפי החלטות

עו"ד חדד: האם היו החלטות מוטות בתיקים של רות דוד

וינשטיין: לא

השופטת פרידמן-פלדמן: למה זה חשוב?

עו"ד חדד: אף אחד לא חשב שזה מקים עבירה כי הם חברים קרובים. אתה כתבת "התיק נדון לסגירה" 

וינשטיין: אם יש לי ראיות אני מגיש ואם לא אז לא מגיש.

עו"ד חדד: נעבור לערוץ 10 – נבהיר כמה עניינים חשובים – הרבה מאוד פעמים סיפרת על מסמכים מאוד ספציפיים שיכולים להסביר דינמיקה של ישיבות, אתה היית מאוד מסודר בהודעה שלך. אמרת איפה אפשר למצוא ראיות שיתמכו במה שאתה אומר. אתה נחקרת בביתך?

וינשטיין: כן

עו"ד חדד: גביית הודעה הייתה עם הקלטה?

וינשטיין: כן

עו"ד חדד: מי התקשר אליך לגבות ממך הודעה?

וינשטיין: אני חושב פרקליטות. 

עו"ד חדד: למה הציעו בביתך?

וינשטיין: אני ביקשתי. העדפתי לא לבוא אליהם למרות שהציעו. לא נתבקשתי להביא מסמכים כלשהם. גם אחרי החקירה לא נתבקשתי להביא מסמכים.

עו"ד חדד: החוקרים היו מאוד גמישים לגבי מועד ומתי?

וינשטיין: לא זכור לי.

עו"ד חדד: יוני 2018  

עו"ד חדד: דיברת על חוות דעת וסיכומי פגישות. תרשומות שיש לך במשרד, אנו מדברים על ישיבות בעניין ערוץ 10. אתה מספר בדיוק מה היה. אתה אומר יש תרשומות ורישומים. מקריא מתוך הודעת ויינשטיין. 

וינשטיין: לא זכור לי. לא זוכר תרשומות. הזיכרון לא משתפר. 

עו"ד חדד: אז זכרת? אמרת שיש תרשומות

וינשטיין: יכול להיות שיש. לא אמרו לי לספק ואני לא יכול לספק. אם יש תרשומות זה במשרד המשפטים. זה שנתיים אחרי שפרשתי. 

עו"ד חדד: למשטרה אין בעיה ללכת למשרד המשפטים?

וינשטיין: תשאל את השוטרים

עו"ד חדד: לא השמדת את המסמכים האלה, אם אתה אומר שאתה לא זוכר לגבי כל דבר באופן כללי.  

וינשטיין: נתניהו אומר שאני אמרתי לו משהו? 

עו"ד חדד: כן.

וינשטיין: ישיבות בערוץ 10 – ישבנו 4 אנשים ושוחחנו ולא היה פרוטוקול. ישבנו עם היו"ר לרשות השנייה. אולי הם רשמו פרוטוקול. אני לא זוכר שרשמו. זו היחתה שיחה בינינו.

עו"ד חדד: אתה אומר שיש תרשומות – מציג את הדברים מהחקירה. 

וינשטיין: את השיחה הזו עם ראש הממשלה נדמה לי שאני זוכר. ישבנו בחדר שלו בלשכה שלו. באישון לילה. שעה מאוד מאוחרת.
לא זכור לי שנרשם. אולי שיצאנו אבי ליכט (לשעבר המשנה ליועמ"ש) רשם תרשומת. אני סומך על אבי ליכט כי היה בקיא מאוד, הכיר את העניין על בוריו. אני זוכר שפעמיים התנגדתי לסגירת הערוץ, נכון שאבי ליכט היה משנה רלבנטי לנושא הזה. 

עו"ד חדד: הביאו אותך להעיד על הנושא הזה. אתה סיפרת שפעם ראשונה שבה התערבת היה בתקופת בחירות סוף  2012 

וינשטיין: לפני בחירות יכול להיות, כך זכור לי

עו"ד חדד: ידעת שבאותה עת סוף 2012 לערוץ 10 היה לו חוב של 60 מיליון שקל לרשות השנייה

וינשטיין: אני זוכר שראש הממשלה אמר לי שהערוץ הזה והתחייבויות שלו ואין טעם. לא בדקתי מה המחוייבות שלו. סמכתי על ראש הממשלה ועל מה שאמר לי. הוא ידע את הדברים האלה לעומק, אני סמכתי עליו. 

עו"ד חדד: הפתרון לערוץ היה שלא ישלם בפועל את הכסף אלא יקבל הלוואה כדי לשלם חובות שלו

וינשטיין: לא ידעתי

עו"ד חדד: ידעת שלזיכיון צריך להעביר תיקון חקיקה, היה צריך אישור כי אחרת הערוץ היה נסגר

וינשטיין: לא זוכר. ישיבות של ראש הממשלה היו שלו והישיבות שלי היו שלי. אני התנגדתי מסיבות שאני מניתי. בסופו של דבר הערוץ לא נסגר.

עו"ד חדד: נתניהו אמר שטעות להאריך את הזיכיון כי הערוץ לא ממלא את חובותיו?

וינשטיין: ראש הממשלה רצה לסגור כי הערוץ לא עומד בהתחייבויותיו. איזה ולמה, אם אמר, לי לא זוכר.

עו"ד חדד: הערוץ עותר לבגץ נגד נתניהו

וינשטיין: לא זכרתי, גם לא זוכר עכשיו

עו"ד חדד: בזמן אמת ידעת על הבג"ץ שהוגש?

וינשטיין: מתקבל על הדעת, יש לנו מחלקה. לא תמיד פונים אליי, לא זוכר. לא זוכר שדיברתי על זה. אולי דיברתי אבל לא זוכר. יש אנשים עם זיכרון מופלא וזוכרים דברים מלפני 10 שנים ויש כאלה שזוכרים דברים שלא היו. 

עו"ד חדד: עיתון כלכליסט כתב על זה משהו

וינשטיין: יכול להיות, לא זוכר. תפנה לכלכליסט

עו"ד חדד: התאספו עובדי ערוץ 10  ליד הבית שלך, אתה יצאת למפגינים ואמרת "יש חשיבות רבה לקיום ערוץ טלוויזיה ולא מתקבל על הדעת אנו עובדים על זה" 

וינשטיין: לא זוכר. האמירות משקפות, התנגדתי לסגירת הערוץ. לא זוכר את האירוע, לא האמירות שלי, אבל זה עולה בקנה אחד עם מה שהאמנתי. מה שאמרתי אמרתי.

עו"ד חדד: בחקירה שלך אתה אומר  שגם הייתה חוות דעת בנושא הזה, אנו בתקופת בחירות, רוצים לסגור ערוץ טלוויזיה. אני חשבתי שבתקופת בחירות זה לא רלוונטי בכלל, האם כך היה?

וינשטיין: כך אני זוכר

עו"ד חדד: נתנו חוות דעת בכתב?

וינשטיין: לא זוכר. אבל תשמע יש חוות דעת, תפנה לאבי ליכט קבל אות מקווה שאבי לא יכעס עלי

עו"ד חדד: אבי ליכט אומר כך ביום 17/1 "היועץ הסביר לראש הממשלה שאין לנו הגנה על העתירה ובעקבות לחץ… התקיים דיון ההצעה אושרה. אחר כך הועברה בכנסת, ללא מעורבות שלנו הנושא לא היה מקודם על ידי ראש הממשלה".

וינשטיין: מה שאומר אבי ליכט אני סומך. סביר להניח שהוא צודק.

עו"ד חדד: יש דברים שאתה לא זוכר בינך לבין ראש הממשלה.

וינשטיין: כן.

עו"ד חדד: אין הגנה לעתירה. יהיה גם פס"ד של בג"ץ לכן אין ברירה 

וינשטיין: לא זוכר. סומך על אבי. אין לי זיכרון לנושא זה. לא זוכר. עבר המון זמן

עו"ד חדד: אירוע שני של ערוץ 10 סוף 2014 – לקראת בחירות 2015, אתה אומר כך בחקירה במשטרה "פעם שנייה שהדבר הזה עלה, אני כבר חשבתי שאני לא רוצה להתערב בנושא, אמרתי לאבי שאני אשב על הגדר… לא עשו מה שהתחייבו" (הכוונה לערוץ 10)"  כך היה?

וינשטיין: כן. כך אני זוכר

עו"ד חדד: לא רק ראש הממשלה ידע.

וינשטיין: כך נאמר לי על ידי ראש הממשלה. אין לי ידיעה אישית שלי, או אבי ליכט. 

עו"ד חדד: עמדה ראשונית היתה שאם לא עומדת בהתחייבויות אז לא להתערב. זו הייתה עמדתך בהתחלה

וינשטיין: כן

עו"ד חדד: הערוץ לא עמד בהתחייבויות, ראש הממשלה התנגד וחשב לא לתת פרס לערוץ 10?

וינשטיין: כן

עו"ד חדד: אבי ליכט אומר כך: לקראת סוף שנת 2014 התברר שערוץ 10 לא עמד בהתחייבויותיו… לכן לא יכל לקבל רישיון…". המועד הוא 2014 זה נכון?

וינשטיין: אם אבי ליכט אומר. אני לא זוכר. 

עו"ד חדד: אומר מעורבות נתניהו הייתה למנוע הענקת פרס לערוץ 10 וזה היה רושם שלך?

וינשטיין: כן

עו"ד חדד: אמרת "שוכנעתי על ידי אבי ליכט לא לשבת על הגדר"

וינשטיין: כן. אין לי זיכרון. אבל יש תרשומות.   

עו"ד חדד: שנחקרת זכרת שיש תרשומות?  

וינשטיין: אין תשובה

עו"ד חדד: האם אתה זוכר שיומיים לפני ישיבה כחלק ממאבק של ערוץ 10 שמו שקופית בטלוויזיה במקום תוכנית: "ראש ממשלה מסרב למצוא פתרון… "

וינשטיין: לא זוכר

עו"ד חדד: היו כתבות בטלוויזיה

וינשטיין: אני פחות בטלוויזיה, יש לך יתרון עלי.

עו"ד חדד: הייתה תחושה של בהילות?

וינשטיין: לא זוכר

עו"ד חדד: כתבת "מצב חירום"

וינשטיין: לא אמרתי דבר כזה

עו"ד חדד: בחקירה אמרת "ביוני היתה פגישה אצל ראש הממשלה בפגישה ישנם אנשים נוספים, שעת לילה מאוחרת, כנראה היה מקרה חירום או משהו"

וינשטיין: כנראה, שעה מאוחרת בלילה. נוכח השעה המאוחרת. הייתה פגישה לילית מאוחרת. הגעתי למסקנה אולי שזה מקרה חירום. 

עו"ד חדד: אם לא פותרים עכשיו הנושא

וינשטיין: זה מאוד הגיוני

עו"ד חדד: מה שאמרת בחקירה נכון?

וינשטיין: משתדל

עו"ד חדד: הלחץ היה כה חזק של התקשורת, ציבורי, שיו"ר הרשות השנייה אמרה לראש הממשלה שגם אם לא יאריכו הזיכיון וזה בניגוד ליועץ והחוק, הם לא יחשיכו הערוץ וימשיכו לשדר?

וינשטיין: כן, זאת יועצת משפטית של הרשות השנייה.

עו"ד חדד: "… הפעם ימשיכו בלי סמכות חוקית" זוכר את הדברים?

וינשטיין: לא

עו"ד חדד: מה שאתה כן זוכר על ויכוחים עזים בין ראש הממשלה לבין יו"ר הרשות השנייה. מקריא לך: "ראש הממשלה לא רוצה לשמוע מה שהיא אומרת. בשלב מסוים בסביבות חצות ביקשו ממני לצאת החוצה… התקבלה הנחייה של היועץ לדחות את סגירת הערוץ ועד אז יימשכו השידורים כסדרם.." מה שהיא מתארת מדויק? 

וינשטיין: אני זוכר שהייתה ישיבה בסופה אמרתי לראש הממשלה מה שאמרתי. ראש הממשלה אמר תעזבו את החדר ואז הייתה לי שיחה עם ראש הממשלה. זכרתי שיצאתי החוצה.
אמרתי להם הערוץ יתקיים. הם יותר בקיאים בסוגיה. אמרתי משהו וראש הממשלה קיבל. לא הוצאתי שום הנחייה. אמרתי לא כדאי לסגור. אמרתי שאני מתנגד לסגירת כלי תקשורת, הרבה דברים אמרתי.  

עו"ד חדד: הלכות ברורות לגבי תקופות בחירות מה מותר ומה אסור

וינשטיין: כן

עו"ד חדד: אמרת תקופת בחירות – רק עוד חצי שנה

וינשטיין: חשבתי שזה בלתי ראוי בעליל שערוץ תקשורת מרכזי ייסגר. זה לא דמוקרטי, לא נכון ולא אתן לזה יד. ראש הממשלה השתכנע. לא נדדה שנתו

עו"ד חדד: אתה אומר… לא שקיבל בשוויון נפש

וינשטיין: מאוד התעקש על סגירה. התעקש פעמיים. זה לא היה למגינת ליבו. אני אמרתי לך תמצא שהו אחר להיתלות עליו. זה גם מה שנכתב בספר

עו"ד חדד: אמרת "הערוץ נוע ינוע"

וינשטיין: כך אני זוכר. לא התכוון לזה באופן אמיתי. זו לא משנה רצינית וסדורה. 

עו"ד חדד: ראש הממשלה הסכים בגלל לחץ היועץ ואבי ליכט.

וינשטיין: אני סומך על אבי. כך אמרתי.

עו"ד חדד: עברת תקופה עם הרבה תהפוכות ונושאים ואינספור נושאים הנוגעים לשולחנך. ראש הממשלה מספר וזוכר שאתה אמרת לו "מה יש לך כל כך נגד הערוץ הזה"

וינשטיין: אמרתי שלא ידעתי שלראש הממשלה יש חברים. איך הייתי יכול לומר לראש הממשלה דבר כזה אם לא ידעתי מי הם החברים ואם יש לו חברים בערוץ

עו"ד חדד: קשר בין ראש הממשלה לרון לאודר ידעת?

וינשטיין: רק מתקשורת שהם חברים / לא חברים

עו"ד חדד: רון לאודר היה בערוץ 10

וינשטיין: עכשיו אני יודע, לא זכרתי. אני לא בקיא ברון לאודר

עו"ד חדד: גלובס אתה קורא?

וינשטיין: אני קורא מה שאני קורא.

 גלובס לא. 

עו"ד חדד: הארץ? 

וינשטיין: מה זה משנה מה אני קורא, תשאל מה אני זוכר ומה לא זוכר. אני זוכר שלא אמרתי לראש הממשלה מדוע אתה מתעקש לסגור את הערוץ ומאחר ויש לך חברים בערוץ… אם לא ידעתי ולא זכרתי אז לא אמרתי.

עו"ד חדד: בערוץ 10 היו כתבות שהזכירו את רון לאודר.

וינשטיין: יכול להיות, לא זוכר. לכן לא ידעתי שרון לאודר הוא חבר. לא זוכר דבר כזה, לא אמרתי דבר כזה. לא זוכר

השופטת פרידמן-פלדמן: תעבור הלאה

עו"ד חדד: כתבה זו אתה זוכר? עיתון גלובס, גם דה מרקר.

שופטים: הוא אמר שלא זוכר.

עמית – זה היה בכל העיתונים, במשך השנים היית מודע שנתניהו לא שבע רצון בדרכו בערוץ 10?

וינשטיין: כן

עו"ד חדד: הבדיקה התחילה עם כתבה של תכנית המקור?

וינשטיין: דרך הבאת הדברים בערוץ 10 היו לו טענות וגם לי היו. גם אני לא הייתי מרוצה ומאושר מאוד

עו"ד חדד: אמרת שסברת שערוץ 10 היה עוין את ראש הממשלה – בספר שלך

וינשטיין: כך אני חשבתי, נכון שחשבתי שראש הממשלה ירצה לסגור את הערוץ, בעטיים חשבתי כך.  

עו"ד חדד: היה ברור שהערוץ עוין  

וינשטיין: חשבתי כך. גם לא היה מרוצה וגם אני לא.

עו"ד חדד: מקריא מהספר שלך "יצאתי מגדרי לא לסגור את ערוץ 10…" 

השופטת פרידמן-פלדמן: הוא אישר את זה.

עו"ד חדד: גם ב-2012 וגם ב-2014 וגם לאחר מכן לא אמרת לראש הממשלה שהוא מנוע לגרום לתוצאה, לא חשבת שקיים ניגוד עניינים לגבי ערוץ 10?

וינשטיין: לא אמרתי

עו"ד חדד: גם לאחר האירוע בשנת 2012 וגם ב-2014 כל מה שאמרת זה שלא צריך לסגור ערוץ בגלל תקופת בחירות

וינשטיין: היו כל מיני נימוקים. לא אמרתי לו שהוא נמצא בניגוד עניינים

עו"ד חדד: נתניהו שר תקשורת ולא היה מנוע להתעסק בערוץ 10

וינשטיין: אני לא אמרתי

עו"ד חדד: בתחילת כהונתך עולה נושא  בעניין "ישראל היום", חצי שנה אחרי המינוי שלך ח"כ חסון משגר לך מכתב שמבקש לפתוח בחקירה נגד נתניהו. הטענה שבין ראש הממשלה לאדלסון יש יחסי חברות.
הייתה הצעת חוק לסגור את "ישראל היום". נתניהו התערב ועמד בניגוד עניינים. כך פנה אליך. המכתב הזה נשלח אליך אבל אתה לא הורית לפתוח בחקירה.

וינשטיין: אני מקבל עשרות מכתבים כאלה בשבוע. קשה לי לזכור מכתב ספציפי, אני כן זוכר שלא הוריתי לחקור את ראש הממשלה על הדבר הזה

עו"ד חדד: נכון. למרות שאומרים לך על ראש הממשלה שיש לו יחסים של סיקור עם ישראל היום ותמיכה בלתי מסוייגת למרות זאת אתה לא אמרת כלום לראש הממשלה

וינשטיין: לא אמרתי

עו"ד חדד: נתניהו מילא שורה של הסכמים של ניגוד עניינים

וינשטיין: אני מניח

עו"ד חדד: אני אומר לך שגם פוליטיקאים אחרים וכלי תקשורת עניינם עלה כמה פעמים בנושא של סיקור. למשל יאיר לפיד שמונה שר אוצר, ביום 12/714 היה הסדר ניגוד עניינים אתה מכיר?

וינשטיין: לא מכיר

עו"ד חדד: אתה לא נתת הנחייה ללפיד לא לטפל בחוק ישראל היום, לא לטפל בעניין חדשות 12 שהוא בא משם?

וינשטיין: לא זכור לי דבר כזה

עו"ד חדד: נתניהו מקבל סיקור מאוד חיובי מ"ישראל היום" ולפיד מקבל מ"ידיעות אחרונות", לא חשבת שצריך לעשות משהו

וינשטיין: אף אחד לא ביקש ממני

עו"ד חדד: נעבור לחקיקה בנושא בשנת 2014 עם הניסיונות לסגור את "ישראל היום"

וינשטיין: ציפי לבני הייתה שרת המשפטים. זה מה שאני זוכר.  

עו"ד חדד: גיבשת הצעה שזה לא חברתי לסגור את "ישראל היום"? 

וינשטיין: תביא את חוות הדעת. אני יודע שהייתה אורית קורן, סמכתי ידיי עליה. אף אחד לא דיבר איתי על זה. זה עולה עכשיו פעם ראשונה

עו"ד חדד: תראה מה אומרת אורית קורן, מקריא מפרוטוקול ישיבה של וועדת שרים ביום 2/11/2014  – מתוך פרוטוקול ביחס להצעת החוק "הצעת החוק מגבילה את חופש הביטוי וזכות הקניין… השוק די מגוון" ממשיכה ואומרת "זו סכנה ממשית", אומרת שהצעת החוק הזו שהוצעה יש בה פגם זכויות יסוד, נכון להיום לא עומדת באמות המידה החוקתיות זה פוגע בזכויות יסוד כמו ביטוי, עיסוק קניין

וינשטיין: ב-DNA שלי יש שמירה על כלי תקשורת.  

עו"ד חדד: הרצון לסגור זה עומד בסתירה ל-DNA שלך.

וינשטיין: כן

עו"ד חדד: טענה לגבי תחרות בלתי הוגנת זו סכנה בלתי נמנעת שהשוק הולך לקרוס.

וינשטיין: כך היא כותבת

עו"ד חדד: אומרת שהחוק לא עומד באמות המידה

וינשטיין: התקדמנו מסיבות אלה

עו"ד חדד: שר משפטים לא מקבל חוות דעת של יועץ משפטי ומקבל חוות דעת מגורם אחר זה חריג?

וינשטיין: כן

עו"ד חדד: במיוחד שזה פוגע ב"ידיעות אחרונות"? שרת המשפטים ליבני לקחה חוות דעת מגורם שיש לו עניין.

וינשטיין: לא ידעתי. ידעתי שציפי הייתה מעורבת. זה די חריג, באמת חריג. בדרך כלל שר משפטים מקבל חוות דעת של יועץ משפטי או באופן אישי או על ידי אנשים שלו. זה חריג.

עו"ד חדד: אתה מעולם לא הורית לבדוק הדברים

וינשטיין: לא. 

עו"ד חדד: הוגשה תלונה.

וינשטיין: אנשים מגישים הרבה תלונות

עו"ד חדד: בצדק לא הייתה פתיחת חקירה

וינשטיין: לא הוריתי על פתיחת חקירה, בצדק או לא בצדק

עו"ד חדד: אנו רואים שהגישו תלונה בעניין נתניהו וסיקור שלו ב"ישראל היום". היו גם טענות על סיקור אוהד ב"ידיעות אחרונות". אתה באופן קבוע לא מורה לחקור. אבל כן ידעת שהקשר בין פוליטיקה לתקשורת הוא קרוב?

וינשטיין: אני לא יכול לאשר לך. מה אתה מבקש ממני? מה אני צריך להגיד לך

עו"ד חדד: את האמת

וינשטיין: חביב מצידך לציין. איזה יתרון יש לי בנושא הזה אם יש קשר או אין קשר. תשאל כל אדם פה בחוץ אם יש קשר או לא. למה הוטרחתי לבוא לירושלים לשמוע דברים אלה. הנהג מונית מחכה לי (חוזר על זה 5 פעמים).

עו"ד חדד: בזמן אמת יש תלונות אליך כיועץ על ענייני סיקור 

וינשטיין: תביא לכאן את היועץ שהגיש את כתב האישום. מה אתה שואל אותי. אני לא מכיר את כתב האישום. אתה שואל שאלות שאיני יודע עליהם. אני סבלני. באתי לפה. אבל מה יש לנו? אם יש לך יועץ משפטי שהגיש את כתב האישום תשאל אותו

עו"ד חדד: אתה יודע שבשנת 2015 במהלך הקמפיין ראש הממשלה מפרסם פוסט שבו מדבר על קשרים בין עיתונות לפוליטיקאים.

וינשטיין: אני יודע שזכה בניצחון גדול ב-2015, זה הפתיע אותו לגמרי. קיבל 30 מנדטים. חשבו שיקבל פחות, אני חשבתי שהוא יזכה ואני צדקתי.

עו"ד חדד: לאחר הבחירות בשנת 2015 היה סעיף בהסכם הקואליציוני שקראו לו "התקשורת", שר התקשורת התנגד. אתה מכיר את זה? 

וינשטיין: לא

עו"ד חדד: את הסעיף מכיר?

וינשטיין: לא

עו"ד חדד: הוגשה בקשה לבג"ץ על הסעיף הזה

השופטת פרידמן-פלדמן: אמר שלא מכיר

עו"ד חדד: נוסח של ניגוד עניינים מכיר?

וינשטיין: לא

עו"ד חדד: מר אבי רוטנברג אתה מכיר?

וינשטיין: לא, מי זה?

עו"ד חדד: אתה יודע על עזרא סיידוף והמעונות 

וינשטיין: כן

עו"ד חדד: היחסים שהיו לו?

וינשטיין: נשמע מעניין. לא מכיר

עו"ד חדד: מח"ש חקרה על מעשה מגונה את רוני ריטמן

תדמור: מתנגד

עו"ד חדד: הוא היה היועץ בעניין הזה. הוא פנה לעד בעניין.

וינשטיין: ראש הממשלה לא שוחח אותי דבר וחצי דבר לגבי רוני ריטמן. אף פעם לא דיבר אתי על זה. אני יודע שהייתה חקירה. ראש הממשלה. מעולם לא דיבר אתי בעניין חקירתו.

עו"ד חדד: אני אומר לך שבמכתבים שנשלחו אליך רוני העלה טענה שהתיק הזה, שהייתה תלונה על מעשים מגונים ומי שתפר לו התיק זה ראש הממשלה. 

השופטת פרידמן-פלדמן: אמר לא יודע. נתקדם.   

וינשטיין: מעולם ראש הממשלה לא דיבר אתי על רוני ריטמן.

עו"ד חדד: מה קרה פתאום שלהב מתעניין בסביבה של נתניהו. ארי הרו,  פרח לרנר

וינשטיין: אף אחד לא קיבל שום אישור

עו"ד חדד: אתה יודע להסביר מה קרה ב-2015, פתאום להב 433 נורא מתעניינת בגיל שפר, ארי הרו, פרח לרנר, כל מי שהיה עם ר"מ האם אתה יודע?

וינשטיין: באמת לא יודע

עו"ד חדד: האם קיבלו אישורך לזה

וינשטיין: אף אחד לא קיבל אישור

עו"ד חדד: אתה מדבר בספר שלך על חקירה שנוהלה נגד מנדלבליט אתה כותב על החלטה של סגירת התיק ומה שאירע בין מנדלבליט על עילת הסגירה
 הטענה שלנו זה שהיה פגם חמור שהמדינה באה לבדוק שיקולים זרים, היועץ היה כפוף לממונים שלו באופן בלתי סביר בעליל.  

תדמור: זו תיזה

עו"ד חדד: מציג מכתב ליועץ.  

תדמור:  לכאורה חלילה היועץ היה כפוף לכפופיו. אני לא יודע מה רוצים לטעון כאן

עו"ד חדד: אומר היועץ בעצמו

וינשטיין: זה נכתב בכתב ידי

שופטים מעיינים במסמך.

השופט שחם: מה העובדות

עו"ד חדד: שעילת הסגירה לא הייתה מה שאומרים, שהוגשה בקשה לעילת סגירה ושיועמ"ש לא יכול לפנות לכפופים שלו לשנות את עילת הסגירה. מבחינת הכללים שיועמ"ש לא רשאי לפנות לכפוף שלו לשנות את עילת הסגירה.

תדמור: אבקש לדחות את קו החקירה, זה לא בתקופה של וינשטיין.

עו"ד חדד: לא נכון

תדמור: נוכח הבקשה לשינוי עילת הסגירה היא לא קשורה לתקופתו. הוא לא יכול להעיד על כך

עו"ד חדד: השאלה הראשונה היא עילת הסגירה של מנדלבליט, אתה החלטת?

וינשטיין: כן

תדמור: טענת על שינוי עילת הסגירה.

וינשטיין: כתב בספר שעמדתך שאין לסגור בחוסר אשמה וזו אומצה על ידי במלואה. נכון?

וינשטיין: כן

עו"ד חדד: אתה ממשיך ואומר שאפשר היה לסגור בחוסר ראיות אבל זה לא היה נכון

וינשטיין: כל מה שכתבתי נכון.

עו"ד חדד: מה שהיה, שהיה צריך לסגור בחוסר ראיות אבל לדעתך זה לא היה ראוי

וינשטיין: כל מה שכתבתי נכון.

עו"ד חדד: אתה זוכר שלפני ההחלטה שלך הוא עתר לבג"ץ?

וינשטיין: כן הוא רצה שימוע ואני סירבתי לתת לו שימוע ובית המשפט קבע שהוא מקדים את המאוחר.

עו"ד חדד: אתה כותב שהוא בחר לפנות לפרקליט המדינה 14 חודשים אחרי, שהוא כפוף שלו

וינשטיין: כן

עו"ד חדד: שמעת את מנדלבליט אומר שהוא אחוז בגרון ע״י שי ניצן?

וינשטיין (מיתמם): לא

עו"ד חדד: אתה יודע שמר מנדלבליט מונה ליועמ"ש אחרי ועדת איתור

וינשטיין: כן

עו"ד חדד: הוועדה מתכנסת יושבת עם המועמד, אתה גם עברת את זה

וינשטיין: כן

עו"ד חדד: תאשר לי שאסור, אם מישהו, אם הוא אחד המועמדים מנסה להשיג חומרים או מנסה להשיג חומרים – זה פסול

תדמור: לא עד מומחה.

עו"ד חדד: הוא ממונה על הוועדה.

השופט שחם: לכאורה שאלה נורמטיבית אפשר להשאיר את זה?

עו"ד חדד: אני רוצה להראות מה קורה בוועדה ואיך גילו את זה ואיך מי שהעלה את זה מה קרה לו

השופט שחם (נוזף בתדמור): תן לחברך לסיים זה לא עובד כך

עו"ד חדד: הוועדה כפופה ליועמ"ש, נכון?

וינשטיין: לא בטוח

בהמשך:

עו"ד חדד: לפני החקירה שלך במשטרה ב-2018 לא בדקת את התיק (של נתניהו?)

וינשטיין: לא ממש, לא, חלפו 25 שנה מאז ייצגתי את נתניהו

עו"ד חדד: אתה זוכר באופן כללי שהנושא שעמד על הפרק היה קבלת מתנות רשמיות?

וינשטיין: כן

עו"ד חדד: לא כחבר

וינשטיין: ממש לא

עו"ד חדד: העניין הזה מוסדר בחוק המתנות.

וינשטיין: נכון

עו"ד חדד: ברור לי שחוק המתנות היה רלוונטי.

וינשטיין: מניח שכן

עו"ד חדד: החוק מדבר על מתנות שניתנות לו באשר הוא עובד ציבור

וינשטיין: ההיגיון נמצא בצד של השאלה שלך, אני לא זוכר מה היה לפני 25 שנה. אני זוכר את שרה (מחייך).

וינשטיין: הסעיף היחיד שחל על מתנות שחל על עובד ציבור זה חוק המתנות, נכון? לכן לא מתקבל על הדעת כשאתה יושב עם רוה"מ ביחד עם ויינרוט ז"ל אתם לא מסבירים לו את המצב החוקי. זה אלמנטרי

וינשטיין: מקודם התנגדת לעדות שלי בשל חיסיון, ולכן אני חושב שזה לא ראוי שאענה.

עו"ד חדד: נכון אבל אז עשו מעשה לא ראוי

וינשטיין: יכול להיות שכשלנו פעם אחת לכן לא ראוי להיכשל פעם שניה.

עו"ד חדד: אז על דרך הכלל. כסנגור אתה מכיר את החוק. אתה מסביר ללקוח

וינשטיין: מה שאני עושה בדרך כלל אני עושה. אני עושה כל מיני דברים במסגרת החוק

עו"ד חדד: תאשר לי ששאלו אותך ב-2018 האם ראש הממשלה שאל אותך בעבר לא התעכבו איתך.

וינשטיין: ממש לא. זה היה שורה אחת או שתיים

עו"ד חדד: אז אם רוצים להביא מישהו להגיד שרוה"מ משקר זה לא לעניין נכון? כלומר שביבי אמר שקיבל ממך ייעוץ.

וינשטיין: האם ראש הממשלה ישב איתי אז והסברתי לו את חוק המתנות אז, לא שאלו אותי שאלה כזו כלל. שאלו אותי על התקופה האחרונה (וינשטיין סותר את התיזה של הפרקליטות ושופריה שניסו להציג את נתניהו כשקרן).

עו"ד חדד: הסיפור עכשיו היה לגבי מתנות פרטיות כראש ממשלה. זה היה חשד שראש הממשלה קיבל מתנות פרטיות וזו חקירה שנסתיימה.

וינשטיין: לפני 25 שנה ישבנו עם בני הזוג נתניהו הרבה זמן, החקירה הייתה אינטנסיבית.

לקראת סיום עדותו, נחקר וינשטיין בחקירה נגדית על ידי פרקליטתו של מוזס וגם חקירה חוזרת כושלת למדי של יוני תדמור.

מה חדש?

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »