מאמרים

למה לא בדקתם? למה לא חקרתם? למה לא וידאתם? חוקרים את החוקרים

כך נתפר תיק 1000❗ החוקר שלף לנתניהו ציטוטים שלו מתיק שנסגר והתיישן ב-1999(!); החומר לא נמסר להגנה משום שנתניהו אמר כבר אז שהוא מקבל סיגרים כמתנות מחברים ואף אחד לא אמר לו שזה אסור
דני יופה (צילום: אלי ציפורי)

החלק השני של עדות דני יופה אתמול עסק בעיקר בחקירת ראש הממשלה נתניהו, שבאחת מהן השתתף יופה, וגם בסוגיית חנות הסיגרים "קבינט" שהנהלת החשבונות שלה "טבעה" באיזשהו סיפור של הצפה.

עו"ד חדד: אוגוסט ספטמבר 2016, היועץ אישר לפתוח חקירה – אתה מכיר הדברים? למה אישר פתאום?

יופה: לא יודע.

עו"ד חדד: הציגו לו מספרים וזה מה שהכריע הכף

יופה: לא יודע.

עו"ד חדד: מכיר מסמך תעבורה שסוכם כל המספרים

יופה: אני זוכר שארנון אליעזר הכין מסמך על חשבוניות, בחקירות ראש הממשלה הייתי חוקר די שולי. מי שניהל החקירה זה מומי וכורש.

עו"ד חדד: נדבר על דברים שלך

עו"ד חדד: אנו רואים בתמליל החקירה, ברנור, יופה, וכורש – רוצים לחקור בגלל טובות הנאה. החשד "קבלת טובות הנאה.. במהלך מס' שנים.. באמצעות גם בני משפחה…" כאשר חוקרים אדם באזהרה אז מציינים העבירה בה חשוד

יופה: לא בהכרח

עו"ד חדד: חוקר מחוייב לומר מה העבירה הספציפית, לפעמים הבעיה הפוכה, חשד לשוחד, אמונים, הלבנת הון ולא מתארים נסיבות

יופה: לא מתווכח איתך על זה. סומך על הידע המשפטי שלך. לא עסקתי בניסוח האזהרה

עו"ד חדד: זה קורה ולא חריג

עו"ד חדד: מי ניסח?

יופה: זה דברים שעברו גם דרך הפיקוד אצלנו, פרקליטות מלווה בתיק

עו"ד חדד: לא חשבת שראש הממשלה זכאי לדעת על איזה עבירה הוא חשוד?

יופה: עניתי שזה כן מסביר, לא שם אותו במקום סומא כזה

עו"ד חדד: איזו עבירה?

יופה: חשד לקבלת טובות הנאה. כיוון של שוחד.

עו"ד חדד: אתה סניגור מוכשר. וגם עורך דין. שוחד יורד פה. אזהרה זו "חוק המתנות" שירות המדינה.

 יופה: לא יודע להגיד לך

עו"ד חדד: חוק המתנות הוא היחיד בדוחק שמתאים פה. האם הנוסח הגיע מהיועץ המשפטי?

יופה: לא. אולי פרקליטות

עו"ד חדד: הדבר היחיד שהייתם יכולים לחקור זה חוק המתנות, בוא נראה את חומרי החקירה, אתה אמור להכיר. יש פה מזכרים גברת יעל קרניאל

יופה: הייתה יועצת משפטית של יאח"ה

עו"ד חדד: כן. היועצת אומרת – מתנות, מה מילצ'ן נתן לנתניהו זה מה שחקרתם?

יופה: אני לא אחראי על כותרת שרושמת יעל על מסמך. אני לא אחראי על מזכרים של יעל. היא גם לא נחקרה בתיק. לא קראתי מזכרים שלה לשאלתך

עו"ד חדד: הבאתי לך נוסח אזהרה המתאים לחוק המתנות גם שם כתוב "בין שניתנה לו עצמו, או בן זוגו או ילד סמוך לשולחנו…" לכן זה מופיע. חקרתם על חוק המתנות את ראש הממשלה.

יופה: לא. שאלת מה נובע מתוכן האזהרה.

עו"ד חדד: האם יש חוק אחד שהזכרתם בחקירת נתניהו?

יופה: לא זוכר

עו"ד חדד: חוק המתנות אתה מכיר אדוני? שואל מומי משולם.  זה חוק יחיד בחקירה. לא חוק העונשין ולא שום חוק, רק מתנות.
אנו יודעים שחקרתם על חוק המתנות. האם חקרתם? נחדד השאלה. מתחיל מומי לדבר על חקירה שלו בעבר שנחקר בנושא מתנות. אחר כך החקירה נמשכת. אין חוק אחר. העליתם את חוק המתנות. הוא מכיר הכללים של חוק המתנות?

יופה: לא זוכר אם דיברו ספציפית על החוק

עו"ד חדד: כורש שואל – על חוק המתנות, ראש הממשלה אומר שאם יש מתנה מסכום כלשהו זה מתוקף היותו חבר. האם יכול להיות שלפני חקירת ראש הממשלה עברת וקראת החקירות הקודמות?

יופה: כן.

עו"ד חדד: איפה זה בחומר?

יופה: לא יודע

עו"ד חדד: אתה מצטט מראש הממשלה – אתה אומר דברים על זה. יש פה הודעות שאתה מצטט מהן. משנת 99. תיכף נדבר על הבעייתיות שיש לך את זה. איך זה בתיק? איך אתה מקריא מהן?

יופה: אני קראתי. איפה פיזית זה נמצא לא יודע. אני חקרתי חקירות קודמות

עו"ד חדד: מאיפה יש לך? חשוב לי מאיפה אתה מקריא

יופה: מכבד כל דבר שחשוב לך

עו"ד חדד: אם אתה מקריא מהודעת ראש הממשלה למה אין את זה בחומר?

יופה: לי אין את זה. אני קראתי. זה היה אולי באיזה ארכיון למיטב זכרוני. עובדה שאני מצטט משם. לא יודע למה זה בחקירות. סידרתי את החקירות בתיק

עו"ד חדד: התיק משנת 99 התיישן ונמחק

יופה: אני זוכר, בזמנו היה חוקר אצלנו שהתחיל לנהל ארכיון, מה שניהל אורן שליו שפרש לפניי. אמרתי שאני לקראת חקירת ראש הממשלה וביקשתי לקרוא חקירות קודמות שלו בנושא דומה. לא הדפסתי את הדברים.
היה לי את החקירה, לחקירה היינו מגיעים עם דפים מודפסים כל השאלות היו מוכנות מראש. מן הסתם שערכנו אולי העתקתי מתוך קובץ מחשב שאורן העביר לי. לא התעסקתי בעריכת חומר החקירה.

עו"ד חדד: הודעות של ראש ממשלה אסור לך לקרוא כי התיק התיישן ולהציג לו. אם עשית זאת היה חייב להיות חלק מהחומר שהועבר אלי. איפה זה נמצא? מאיפה יש לכם אסופת חומרים שלא הגיעו להגנה? איפה זה נמצא?

יופה: שלחו לי במייל הודעות סרוקות וקראתי. כמו שאני חוקר כל חשוד. קורא הודעות קודמות. רציתי לבוא מוכן

עו"ד חדד: עם הדס קליין ומילצ'ן לא באת מוכן. הודעת ראש הממשלה פוגעת בקו שניסיתם לפתח לכן אין לנו החומר הזה

יופה: אני חולק עליך. היה חשוב לקרוא. כדי לחשוב מה המחשבה של ראש הממשלה בשנת 99

עו"ד חדד: העיתונאי מוטי גילת רצה לקלל אך יצא מברך. לנו אין ההודעות האלה. אנו דורשים לקבל. הוא בכתבה שפרסם מצטט שראש הממשלה לא קיבל את החומרים כי התיק נסגר. יש ציטוט, אומר כן קיבלתי סיגרים מחברים, עטים, הרבה דברים היו בלשכתי חלקם נעלמו, קיבלו עניבות וכו'.
אומר ראש הממשלה בשנת 99 קיבלתי סיגרים מחברים. אף אחד לא אומר שזה אסור ולא עוצר לשאול כמה. אתה זוכר את החלק הזה ?

יופה: לא, זוכר שבחקירה עברנו על חוק המתנות

עו"ד חדד: אמרתם לראש הממשלה לא לדבר עם אף אחד, שזה שיבוש וכד'.

יופה: כן

עו"ד חדד: ראש הממשלה אמר שזה רעיון לא רע בכלל. אבל אני חושב שהוא צריך להיות לכולם. אומר תשמרו על הצד שלכם.

יופה: כן

עו"ד חדד: בשום שלב לא חקרתם מעולם איזה שהיא הדלפה מכל מאות ועשרות אלפי הדלפות בתיק

יופה: היו הדלפות. שום דבר לא נחקר.

עו"ד חדד: ימים בודדים אחרי שראש הממשלה אומר לכם את זה, גיא פלג כבר מקריא קטעים מתוך הקלטת של נתניהו מוזס

יופה: לא מכיר. לא עקבתי. הדלפות תמיד יהיו.

עו"ד חדד: החומר רק אצל התביעה והכל דולף …

יופה: אם לצורך העניין זה דלף מאיזה הוא מקור, סיכמנו שזה משטרה, פרקליטות, ייעוץ משפטי… מצטער

עו"ד חדד: אם זה היה גזירת הכתוב הייתי מתקדם הלאה. אבל אתה רואה עוד ועוד הדלפה ולא חוקרים, זו עבירה פלילית

יופה: מסכים וזה חמור

עו"ד חדד: אחד הנושאים המהותיים בחקירה זה מה טיב מערכת יחסים בין נתניהו למילצ'ן?

יופה: כן

עו"ד חדד: אם מדובר בחברים באמת יש לרה"מ הגנה מהחוק וגם ייעוץ משפטי שאפשר לקבל מתנות. הבנתם?

יופה: קראתי אז את חוק המתנות והבנתי אותו אז

עו"ד חדד: לראש הממשלה יש הגנה אם יש חברות טובה. ואם אין

יופה: שאלת החברות הייתה רלבנטית

עו"ד חדד: ראש הממשלה מספר שמילצ'ן הוא חבר קרוב, מספר על הקשר עם מילצ'ן, מבלים, פוגשים, חוגגים ימי הולדת, משפחות, זה מה שאמר חקירה ראשונה. מה עשיתם כדי לבדוק אם זה נכון?

יופה: זה נושא שהוא באמת העסיק מאוד ביחס לחוק המתנות וכל הקשור לחוק.

עו"ד חדד: אז מה עשיתם?

יופה: ניסינו לברר באמצעות אנשים, מה טיב החברות בין מילצ'ן לנתניהו

עו"ד חדד: מי בדקתם?

יופה: חושב חושב

עו"ד חדד: שואל שוב

יופה: עם אנשים לא בדקנו

עו"ד חדד: היו לכם שתי גרסאות, אחת של מילצ'ן בחקירה ראשונה שיחזור בה בחקירה הבאה. שהיו חברים הכי טובים. יש נתניהו שאומר חברים הכי טובים לכל אורך החקירות. אמר שיש לו ספריות של חומרים. הוא מביא מעט, אתה סימנת זאת לכן רוצה להגיש דרכך.
מומי אמר שמעולם לא פתחתם את החוברת? אתה פתחת? הוא אמר שמעולם לא דפדפתם ולא חקרתם.

יופה: יש תמונות שראיתי. למה להגיד שלא. ראיתי.

עו"ד חדד: יש מכתבים של מילצ'ן

יופה: משהו מבני משפחה של ארנון אולי אמו, משהו

עו"ד חדד: יש תמונות שראש הממשלה משחק עם ילדי ארנון, מכתבים של אמו של ארנון, אמו מברכת אותו ליום הולדת. זו אינדיקציה אובייקטיבית לחברות

יופה: אני חולק עליך

עו"ד חדד: למה לא הצגתם זאת להדס? למילצ'ן? למישהו? אתה מודה שזו סוגיה חשובה בתיק

יופה: לא אני קיבלתי החלטה מה מציגים ומה לא. גם מה שאתה אמרת שמומי אמר שלא ראה, אני כן ראיתי. לא הייתי בפוזיציה אם להציג או לא

עו"ד חדד: אני מציג לך נתונים, ראש הממשלה הביא מכתב מאמו שושנה, דליה אחותו, תמונות, מהבת אלינור, האם באמת אתם חברים? לא חברים? יש פה אהבה שדוקרת את העין, למה לא להציג?

יופה: לא נתבקשתי להציג אז לא הצגתי

עו"ד חדד: גם להדס לא הצגת? למה?

יופה: כי לא נתבקשתי להציג, נכון שלא בדקנו לראות תדפיס שיחות אחרי שראש הממשלה אמר שמילצ'ן מתקשר הרבה אליו, אבל זה לא מה שיעיד. לא יודעים את תוכן השיחות

עו"ד חדד: יש הקלטה ששרה מדברת עם מילצ'ן

יופה: לא מכיר

עו"ד חדד: מילצ'ן שנחקר ביום 27/2 עושה דבר מאוד מעניין, הוא אומר – אני משנה לחבר כי זה היה באמת חבר. מומי שואל למה אתה משנה "חבר" כי התחיל חברות אמיתית ונשאר חברות. אבל בתפקיד ציבורי אתה מוגבל בחברות. הוא גם מדבר על יועץ משפטי.
מילצ'ן אומר זה חבר אמיתי. נתניהו מביא ערימה של מסמכים מזמן אמת. למה לא להציג?

יופה: שאלתי את מילצ'ן לא ענה

עו"ד חדד: אתה שומע תיאורים של הדס. למה אתה לא אומר – תראי מה נתניהו הביא לי, מה התייחסות שלך?

יופה: מבחינתי שאני חקרתי את הדס, אני מכיר גרסתו של מילצ'ן הראשונה שאחר כך עברה שינויים מבחינתו. לא אמר משהו שונה מהדס.

עו"ד חדד: ראש הממשלה הביא לך ראיות שונות מהדס אני הראיתי לה ראיות. אתה לא. למה לא הצגת?

יופה: אמרתי שלא נתבקשתי. אם ראש צוות אומר שלא מכיר זה אומר שזה מסביר למה זה לא הגיע לפתחי.

עו"ד חדד: יש ייעוץ משפטי, גרסאות דומות מאוד, לא עינין אותך לבדוק את זה כחוקר בכיר בתיק?

יופה: הסברתי שלא היה לי מידע או לקבל החלטה.

עו"ד חדד: נניח שבהתחלה לא חשבתם שיש חשיבות לראות טיב היחסים. אומר ראש הממשלה על יחסי החברות ויש גם תכתובות בין שרה להדס

יופה: מדובר בפעולות חקירות של "לבדוק" לא אני הייתי בתוך זה

עו"ד חדד: תראה כמה דברים שהצלחנו להשיג מטלפון של שרה. הדס שולחת לשרה הודעות – בוקר טוב ושבת שלום שרה. הדס – שמחתי מאוד לראות אותך אתמול כתמיד. ארנון ביקש להעביר… נשיקות .. אני שולח ציורים של הבן שלי לחברים הקרובים.  שרה כותבת – גם הכתב יפה וגם מה שכתב, שמחכים לראות אותך… הדס כותבת נשיקות והרבה אהבה.

יופה: נראה לי צביעות בניגוד גמור לכל מה שהיא מספרת

עו"ד חדד: אתה לא ביקשת הודעות אלו?

יופה: לא

עו"ד חדד: בוא תראה איך מגיעות מתנות. אתה אומר "צביעות", היא סיפרה שמבקשים / דורשים את המתנות.

"ערב טוב שרה, ארנון רצה להעביר משהו קטן, איך נוכל להעביר?"

יופה: אני לא רוצה להגיד את דעתי בעניין. היא לא רלבנטית, מעדיף לא להתייחס לזה.

עו"ד חדד: מתנות היו לימי הולדת, נישואין או אירוע מיוחד כמו שארנון וראש הממשלה סיפר, סיגרים ושמפניות

יופה: ממש לא, ידעתי שניתן זה וגם הרבה מעבר ליום הולדת ונישואין. אנו מדברים על שמפניות וסיגרים. הרוב יונתן דיבר על זה. עשרות אולי.

עו"ד חדד: כמה עשרות? הוא דיבר על 16 במשך שש שנים. זה נותן פרופורציות

יופה: יחד עם הרבה פעמים שנלקחו כמויות מביתו של ארנון

עו"ד חדד: כמה פעמים. בדקת? כמה פעמים יונתן אמר שהיו אצל ארנון

יופה: לא זוכר

השופטת פרידמן-פלדמן: זה לא הוא.

עו"ד חדד: הדס אמרה שהענקת המתנות הייתה חברות, דווקא מאוד אהב לבלות בחברת ראש הממשלה ורעייתו. אמרה פה בבית משפט חברות קרובה. נאלצה להודות פה. אמרה שכל הזמן אמרה שהם חברים. אבל לך לא אמרה?

יופה: אני יודע שארנון נהנה מאוד לשבת עם נתניהו

עו"ד חדד: לא אני הקראתי את זה

יופה: שמעתי מהדס שארנון נהנה לשבת עם ראש הממשלה, על טיבו. שהוא אדם אינטליגנטי וכל המשתמע והוא ראש הממשלה בישראל

עו"ד חדד: החברות התחילה לפני שהיה ראש הממשלה.. בשנת 2009 ראש הממשלה נכנס לתפקיד. כתב מכתב לחבר שהיה לי לאח, אתה מודע?

יופה: שמעתי את זה כמה פעמים

עו"ד חדד: למה לא ביקשת המכתב ממילצ'ן?

יופה: איזה מכתב?

עו"ד חדד: חוזר על השאלה. מכתב מאוד ריגשי. למה לא ביקשת המכתב?

יופה: לא יודע למה לא ביקשו. צריך לשאול מי שחקר

עו"ד חדד: פברואר 2017 רוצים לתאם חקירה עם מילצ'ן. למה לא התקשרתם למילצ'ן ודווקא להדס

יופה: לא זוכר

עו"ד חדד: לארנון יש את עו"ד בן צור, למה הדס? למה אליה?

יופה: לא יודע. כנראה זה מה שביקשו ממני לעשות. זה לא אני יזמתי בעצמי. מהנסיבות פה ארנון היה לקראת ניתוח. אולי היה צריך מישהו מאוד קרוב שיודע מה קורה אתו

עו"ד חדד: עורך דין שהוא לא עד בתיק

יופה: זו לא החלטה שלי

עו"ד חדד: האם מסרת החוברת הזו למומי?

יופה: אני ל צריך לתת לראש צוות חקירה מומי ולהגיד לו מה לעשות. בתור זוטר בבלפור וחקירות. נתפסה חקירה. תפסתי סימון ותם הטקס מבחינתי. שמתי את זה בחומרי החקירה. זה לא ענייני מה עושים עם זה

עו"ד חדד: טסו עם זה לחו"ל להציג לארנון

יופה: צריך לשאול את מומי, מומי נסע לא יודע עם מי

עו"ד חדד: גם מני יצחקי נסע

יופה: לא ידוע

עו"ד חדד: קיימתם 3 ימי חקירה לארנון?

יופה: לא נשמע לי הגיוני שאני תיאמתי 3 ימי חקירה. אני מדבר על כללי איפה אפשר לחקור אותו . מה שקרה אחרי זה לא יודע. לא חקרתי אותו

עו"ד חדד: למה הדס הגיע ללוס אנג'לס לחקירת מילצ'ן

יופה: לא ידעתי שהייתה שם

עו"ד חדד: לא היה לך מוזר? פעם ראשונה נסעה למילצ'ן, למה טסה להיות בחקירה?

יופה: מה שאני רואה שכתוב, אני לא יודע ולא זוכר. לא ידעתי בכלל שהייתה שם

עו"ד חדד: לא מוזר שהלכה לחקירה?

יופה: היא עוזרת שלו בארץ. לא יודע.

עו"ד חדד: יכול להיות שרציתם להציג את קליין בעיני מילצ'ן לכן מבקשים ממנה לארגן, להעצים הדמות שלה?

יופה: זה לא שיח שעלה

עו"ד חדד: למה בסוף חוקרים את מילצ'ן יום אחד?

יופה: לא ידעתי

עו"ד חדד: קראת תמליל מילצ'ן?

יופה: לא זוכר, לא זוכר

עו"ד חדד: מילצ'ן אומר שסיגרים זה להרבה אנשים, תמיד נותן, אומר לייף סטייל, נותן לאנשים בין שני סיגרים לקופסא

יופה: נשמע לי מוכר. אולי כן קראתי. אם זה נאמר יכול להיות שקראתי

עו"ד חדד: למה לא הצגת זאת להדס?

יופה: לא זוכר, לא מכיר

עו"ד חדד: לא אמרת להדס שמילצ'ן אומר אחרת

יופה: גם אם חקרתי באוקטובר זה היה סוף דרכי באותה עת

 עו"ד חדד: אז אי אפשר לחקור ברצינות

יופה: לא הכרתי את זה

עו"ד חדד: למה לא בדקת הדברים עם קליין?

יופה: אין לי מושג

עו"ד חדד: אתה זוכר שכמה דברים שראש הממשלה העלה בחקירה, אמר יום הולדת, אירועים אתה זוכר?

יופה: כן

עו"ד חדד: אומר גם שיש תקופות ארוכות שהוא לא מעשן כי יש לו בעיות בסינוס

יופה: נכון.

עו"ד חדד: אמר שקונה סיגרים תדיר

יופה: כן

עו"ד חדד: שמעתם על סינוס, שמעתם מגיל שפר

יופה: כן זוכר

עו"ד חדד: כולם אישרו את זה

יופה: לא כולם אישרו

עו"ד חדד: גיל שפר לא זומן והוא אישר. אתה חוקר אותו. אמר שהוא בעצמו חובב סיגרים, הייתה התחשבנות שוטפת וראש הממשלה היה משלם לו. הסיגרים גרמו לסתימות ונתניהו היה צריך משאפים ותרסיסים שנוצר מלחץ שנוצר בצוואר

יופה: נהדר. לא כתוב שזה מנע ממנו להמשיך לעשן

עו"ד חדד: אייל חיימובסקי גם אמר שרכש סיגרים בכמה מקרים. 6-10 מקרים. הלך לקנות, אומר שהיו מקרים שהיה בלשכתו ושלח עובד בשם קספריוס לרכוש סיגרים שראש הממשלה הפנה אותו לקנות. למה לא בדקת?

יופה: למה אני לא? אני לא מחליט את מי חוקרים. לי לא יצא לחקור את קספריוס. היה ריטואל שבסוף מגבשים פעולות חקירה, מומי מעביר לכורש, יושבים בישיבות אצל היועץ המשפטי ומאשרים פעולות. לא יודע. שמעתי את השם עזרה סיידוף. לא חקרתי בתקופתי

עו"ד חדד: אתה חוקר את ארי לגבי סיגרים והרגלי עישון של נתניהו. אתה אומר לו "זה לא קשור למו"מ שמתנהל איתך והושהה זו עדות ספציפית בנושא הסיגרים" מה זה אומר מו"מ שאושר?

יופה: אין לי מושג

עו"ד חדד: אבל אתה אומר

יופה: אולי אמרו לי שהושעה המו"מ, מי שהשעה צריך לשאול אותו

עו"ד חדד: מי ישאל?

יופה: מי שבא במגע עם ארי, כורש

עו"ד חדד: הם יידעו לענות על זה?

יופה: מאמין שכן. אם ניהלו מו"מ, אם לא אז לא תהיה תשובה

עו"ד חדד: ארי ענה בלי תנאי

יופה: לא יודע להגיד לך

עו"ד חדד: אומר ארי שהיו קוראים לעזרא להביא סיגרים. בחו"ל ארי קנה. למה לא קראתם לעזרא?

יופה: לא יודע

עו"ד חדד: למה לא קראתם לו?

יופה: סומך על העבודה שלך עמית

עו"ד חדד: נתניהו מקבל בין אלף לשבע מאות סיגרים (על-פי כתב האישום), זאת אומרת הוא צריך לעשן 24 שעות. זה לא מתקבל על הדעת. עדים אמרו הפוך. לא בדקתם. המספרים לא הסתדרו עם המציאות. לא בדקתם?

יופה: ממה שאני מכיר אתה הבאת אסמכתאות אחרות. ממה שאני שמעתי שהיה מעשן סיגר אחרי סיגר. אני לא זוכר ממי שמעתי.

עו"ד חדד: כל העדים אמרו שהוא לוקח שאיפה. מניח סיגר. אחרי כמה שעות חוזר מדליק שוב. מעשן סיגר אחד יומיים שלושה.

יופה: אני לא יכול להעיד על הרגלי עישון של נתניהו

עו"ד חדד: חקירה נוספת של ארי הרו, מה קרה בחלוף שנה שהחלטתם לזמן שוב?

 יופה: לא יודע. לא דיברתי עם עו"ד בלכר לפני.

עו"ד חדד: למה הוחלט לחתום עם ארי עד מדינה? מה נתן?

יופה: לא יודע. מי שקיבל החלטה. תשמע באמת אני אומר לך כל ההתנהלות של המו"מ, אני לא יכול לענות.

עו"ד חדד: נתקדם – בחקירה ביום 20/8 אחרי חתימת הסכם עד מדינה, מזמינים את ארי לחקירה. אתה אומר לארי שעומדים לחקור אותו באזהרה במעורבויות של תיקי אלף ואלפיים, כפוף להסכם עד מדינה מיום 4/8. במה היה קשור ארי בתיקים אלף ואלפיים?

יופה: לא יודע לדייק לך בדיוק. דיברנו על זה. היו אז אולי דברים שהיה נושא שהיה קשור עם טיסות, ידידי הליכוד.

עו"ד חדד: נסגר לפני כן

יופה: לא יודע. נאמר לו שהיה חשוד ועכשיו אינו חשוד.

עו"ד חדד: על מה חשוד?

יופה: אולי מעורבות שלו בכל ההחלטות של השיחות

עו"ד חדד: איזה עבירה הייתה?

יופה: לא יודע.

עו"ד חדד: אתה יודע שארי לא קשור לתיק אלף?

יופה: אני מנסה לחשוב אם יש משהו מעבר לנושאים שלא נכנסו בסוף.

עו"ד חדד: היית לבד עם ארי

יופה: כן

עו"ד חדד: אנו חוקרים אותך בפרשת 2000

יופה: זו חקירה שאחר כך מומי נכנס והוא מתקן אותי? אז עוד פעם נראה שלא הייתי פה יותר מדי. מומי דייק זאת.

עו"ד חדד: הדיוק שארי לא חשוד בתיק אלפיים? היה חשוד בסיוע?

יופה: אמרתי שאני חושב שהיה בארגון וסיוע בתיק אלפיים

עו"ד חדד: מה זה אומר "חוקית ומשפטית"

יופה: להגיד לך עכשיו למה התכוונו, לא יודע מה זה אומר

עו"ד חדד: אני אומר לך שעד לחתימה הוא נחקר באזהרה על תיק אלפיים וגם במהלך התשובה שלך שאתה מסביר את העניין ומומי נכנס

יופה: מומי לא יושב וצופה בי בחדרי בקרה

עו"ד חדד: באלפיים נחקר בעדות פתוחה. אז טעית?

יופה: רואים שאני לא סגור במאה אחוז ואז מומי נכנס ועושה הבהרה לדבר

עו"ד חדד: אתה מסביר סיוע, ויש בחינה חוקית משפטית.

יופה: זה מונח צינור.

עו"ד חדד: איך הופכים עד מדינה?

יופה: לא אני ניהלתי המו"מ על עד מדינה. הייתי כנראה מבולבל ומומי נכנס לעשות סדר

עו"ד חדד: שמעת הסבר ממישהו מצוות החקירה, איך ארי קשור לאלפיים?

יופה: אלף לא רלבנטי. מבחינתי הוא היה חשוד

עו"ד חדד: מומי אמר שהוא לא חשוד

יופה: אני קורא ואני אומר וזה מופיע מבחינתי היה קשור בכל הסיוע וארגון. אלף כנראה לא. אלפיים היה כנראה חשוד בסיוע

עו"ד חדד: אבל צוות החקירה אמר שהוא לא חשוד ולכן לא מזהירים אותו אתה גם אומר ששום דבר לא הולך להשתנות.

יופה: טעיתי.

עו"ד חדד: אז היית מבולבל. איך ארי עד מדינה למרות שלא חשוד?

יופה: זה סטייט אוף מיינד שלי

עו"ד חדד: ראינו שעידן הביא לך מסמכים שקיבל מהדס ועל בסיס זה התנהל קו החקירה

יופה: גם. לא רק. נכון שהיו דוחות ומספרים

עו"ד חדד: מה קרה באוגוסט 2017 שהלכתם להוציא צווים מהחנויות?

יופה: לא זוכר

עו"ד חדד: אולי אמרו שיש בעיה במסמכים

יופה: לא , מעולם לא שמעתי זאת. אולי החליטו בפרקליטות עכשיו כן להוציא צווים. לא היה שיח.

עו"ד חדד: לא שאלת למה להוציא שוב צווים?

יופה: לא שאלתי

עו"ד חדד: אני אומר לך שמדובר בצעד להלבין הצווים. אתה הבאת את עידן להוציא הצווים?

יופה: לא

עו"ד חדד: אז מי שלח?

יופה: לא יודע

עו"ד חדד: אתה לא אמרת לעידן לגלות לבית משפט על המסמכים מהדס

יופה: מה זה לגלות מבית משפט? מה אני מסתיר מבית משפט? לא הנחיתי את עידן. אין לי קשר להוצאת מסמכים אלה.

עו"ד חדד: אני אומר לך שהיה ניסיון שהמסמכים לא הוכנו עבורכם. ראינו הדברים בדצמבר. ראינו מה כתוב בדף הפותח של כל מסמך. ביום 4/10 אתם חוקרים את הדס – היא מספרת סיפור לא נכון, ראינו זאת מתהליכי המסמכים. תראה מה קורה ביום 4/10/14 – אתה חוזר על הדברים

יופה: אולי מישהו ביקש ממני. זה לא בא משום מקום. אולי מישהו רצה חידוד נוסף

עו"ד חדד: אתה שואל אם זה עבד? מה זה תהליך ייצור חשבונית? נשמע כמו הלבנה

יופה: המילה "יצור" אני לא קונה אותה. אולי "איסוף". ייצור זה נשמע פיקטיבי כאילו מתמלל משהו. אולי המתמללת לא שמעה טוב

עו"ד חדד: למה אתה שואל שאלות אלו שוב?

יופה: מישהו ביקש ממני לחדד

עו"ד חדד: תראה מה קורה שאתה שואל השאלה. הדס אומרת בחקירה שלך ב-12/16 איך קיבלה את המסמכים. הכל ישנו וקיים. למה לחזור?

יופה: לא יודע. כנראה ביקשו ממני.

עו"ד חדד: תראה מה הדס עונה ביום 4/10 סיפור חדש. "פניתי לשרה שעושה לנו הנהלת חשבונות של ארנון ביקשתי ממנה בלי קשר אליכם כמה חודשים קודם לדעת… אנו רואים תאריכים. אנו רואים מזכרים לבקשתכם. רואים שביקשתם ממנה. רואים שהיא מספרת "אמרתי לשרה" וזה לא נכון.
אמרה גם לחנויות תוך הצגת מצגי שווא. אתה מקבל הסיפור הזה. עשית עם זה משהו? בניגוד לכל מה שאתה יודע על אופן השגת המסמכים היא מספרת פתאום גרסה שהם נתבקשו בלי קשר אליכם

יופה: לא ייחסתי לזה חשיבות. עידן הביא את הקלסרים מהחניונים. לא העסיק אם זה היה קודם עם שרה או עידן.

עו"ד חדד: ביקשת הדוח מהדס?

יופה: לא

עו"ד חדד: אתה מדבר איתה על חשבוניות. איסוף. על זה אנו מדברים. אמרה פנתה לשרה, מכירה אותה הרבה שנים, ביקשתי ממנה פה לפני כמה חודשים וארנון ביקש. היא עונה לך, סיפור על החשבוניות. זה הוכן לבקשת ארנון בלי קשר אליכם.
אני שואל האם זה לא הפריע לך שאתה יודע בידיעה גמורה שזה לא נכון?

יופה: מה לא נכון?

עו"ד חדד: אנו יודעים שהחשבוניות הוצאו לבקשתכם ודרישתכם

עו"ד חדד: אנו רואים גרסה חדשה של הדס. החשבוניות נאספו בלי קשר לחקירה אלא לצורך בקשה של ארנון. הסתירה הפריעה לך?

יופה: לא שמתי לב. לא העסיק אותי מה היה המקור, שרה או ספקים

עו"ד חדד: איך מישהו ידע לבקש ממך לשאול השאלה הזו? שאלה משונה. באוקטובר?

יופה: לא יודע

עו"ד חדד: מוזר שתיגש לזה? באוקטובר אתה שואל שאלה. חוזר על החשבוניות. איך מישהו ידע שהדס תספר סיפור חדש

יופה: צריך לשאול את ה"מישהו"

עו"ד חדד: מספרת לך הדס סיפור על דוח ביקשת את הדוח? נייר בזמן אמת כמה בני הזוג נתניהו עולים להם?

יופה: אף אחד לא אמר שיש פה דוח, מבחינתי היא סיפרה שרוצה חשבוניות להכין לארנון ומבחינתי היא צריכה להכין לו דוח. זה מה שאני מבין.

עו"ד חדד: זה רק תירוץ שנתנה לשרה? זה מה שהבנת?

יופה: זה מה שאני מבין היום שאני קורא הדברים. לא זוכר מה חשבתי אז.

עו"ד חדד: אתה יודע שגם בשנת 2017 שנה מאוחר יותר הדס הפעילה את שוחט ואמרה להכין המסמכים למשטרת ישראל

יופה: לא זכור לי

עו"ד חדד: למה לא הצגת החשבוניות למילצ'ן?

יופה: אני לא חוקר ראשי שלו

עו"ד חדד: לעניין הוצאת הצווים אמרת שאין לך מושג

יופה: כן

עו"ד חדד: הוצאתם לחינאווי ועוד, למה לא הוצאתם צווים לחנות הקבינט

יופה: לא יודע. היה קוקי גרשוני מהקבינט. היה שם איזה סיפור של הצפה אצלו וכל החשבוניות נעלמו. משהו כזה

עו"ד חדד: מראש לא ידעת? למה מראש לא הוצאת צו? העובדה שיש לו הצפה למדתם אחרי שדיברתם איתו. לא ידעתם שיהיה אסון טבע כזה. גם אצל רוח זה קרה. ממש מבול סלקטיבי. אצל קוקי הכל טבע בים.

יופה: לא הנחיתי להוציא, ניסו לעשות מכל מקום אפשרי.

עו"ד חדד: מי שריכז החומרים זה אליעז

יופה: הוא רו"ח אולי לא עשה בחינות.

עו"ד חדד: בספטמבר אליעז פועל לפי הנחיות שלך. למרות אמרת שאתה לא מפקד. אומר שגם אתה היית נותן הנחיות

יופה: היה פקוד שלי. בשבילו אני גם מפקד. מתחיל במומי ומסיים במומי

עו"ד חדד: אתה נותן הנחיות, אומר לא להאמין למה שכתוב על סוגי החנויות אנו רואים 4 חנויות. אתה רואה שאין פה קבינט. למה?

יופה: לא יודע למה אין.

עו"ד חדד: כי הדס לא סיפרה על קבינט

יופה: אני זוכר שאלה השמות, לא יודע מה אמרה פה הדס בעדותה. אני זוכר את השמות האלה, אלה שני סוגי משקאות ששתתה.  

עו"ד חדד: הדס אמרה שמשקאות אלה לא קשורות לשרה למה אתה לא מכליל את זה?

יופה: לא יודע

עו"ד חדד: ראש הממשלה אמר שמעשן סוג סיגרים של פרתגס ועוד סוג, אז לא מוזר שבן אדם פתאום מעשן 36 סוגים. לא הפריע לך?

יופה: לא יודע. אלה השמות שעלו בעדויות.

עו"ד חדד: רק בעדות הדס

יופה: אז בעדות הדס

עו"ד חדד: אין זכר לחנות הקבינט, אחרי החקירה הראשונה אומרת הדס את הדברים הבאים – היו עוד ספקים? הדס שואלת – למה אתה שואל את השאלה הזו?

יופה: כדי לוודא שאולי הדס שכחה להגיד משהו

עו"ד חדד: אתה שואל והיא בימים האחרונים עוסקת (בחנות) ולפני כן לא. הייתה חקירה 7 חודשים, זאת אומרת שמישהו דיבר אתה על זה

יופה: אף אחד לא אמר לה. זו הערכה שלך. זו שאלה כללית למצות נושא שאולי שכחנו

עו"ד חדד: למה בימים האחרונים היא תעסיק את עצמה?

יופה: העסיקה עצמה כל תקופת החקירה. אומרת שניסתה להיזכר בימים האחרונים זה לא מעורר תמיהה. זה היה כך.

עו"ד חדד: אולי שאלת על חנות נוספת

יופה: ממש לא.

עו"ד חדד: למה אתה אומר לא? תגיד אני לא זוכר. אל תגיד לא פסקני. דבר מזיכרון.

יופה: אני איתך ולא זוכר

עו"ד חדד: הגון.

עו"ד חדד: מישהו דיבר על קבינט ולכן אתה שואל. אמרה שניסתה להיזכר בימים אחרונים. הייתה חנות קטנה קבינט.. החנות לא קיימת בכלל… הדס אומרת שקנתה בכרטיס שלה וקיבלה החזר מארנון.  אמרה שהכל היה בהתחלה לא ידעו על כמויות לא קנינו שם הרבה. זה מה שאמרה בהתחלה. לא הרבה – ארנון זיכה הכרטיס אשראי שלי. אומרת שקבינט זניח ולא משמעותי.

יופה: טוב

עו"ד חדד: אתם מוציאים צווים לכל החנויות ולקבינט לא. בחקירה שלה עוד אומרת הדס ביום 4/10/17 אולי שילמה מכרטיס אשראי שלה. זיכו אותה. לא קנינו שם הרבה. אמרה תבדוק בקופה קטנה עם שרה. כל זה חוזר על עצמו. אמרה פעם או פעמיים.

יופה: אני קורא. אולי שילמה בכרטיס אשראי שלה פעם פעמיים. זה מה שאני קורא. לא קנינו הרבה. זה מה שכתוב.

עו"ד חדד: אומרת כמות קטנה מאוד בהתחשב בכמות של הקיץ האחרון

יופה: כתוב

עו"ד חדד: עוד דבר מספרת לך הדס, שבחנות הזו הם לא היו רוכשים סיגרים רגילים אלא דומיניקים, לא מותגים אהובים ומוכרים

יופה: זו גרסתה

עו"ד חדד: ביום ראשון אחרי סוף שבוע שוב באה הדס ביום 8/10 – כתוב שהיא באה בגלל שיחת טלפון בסוף שבוע. למה אין לנו מזכר?

יופה: אולי אמרתי לה תגיעי לחקירה

עו"ד חדד: הדס סיפרה שאחרי העדות ביום ד' היא מצאה מסמכים נוספים והגיעה לחקירה משלימה. סימן שדיברתם על קבינט, חיפוש מסמכים, אין בעיה להוציא צווים באותו זמן. אין חשאיות. חקירה גלויה

יופה: בשלב זה

עו"ד חדד: למה לא הוצאתם צווים?

יופה: לא רלבנטי לגבי

עו"ד חדד: נחקרת ביום ראשון אחרי סוף שבוע אחרי שדיברתם בטלפון. מה תוכן השיחה?

יופה: לא

עו"ד חדד: אתה אומר בואי פרטי מה לעשות בסוף השבוע, האם זו הייתה יוזמה שלכם לחפש במייל שלה? של מי הייתה יוזמה זו?

 יופה: אין לי מושג. לא רואה שזו יוזמה שלנו

עו"ד חדד: אתה אומר לה פרטי לי מה מצאת במהלך סוף השבוע, היא אומרת מצאתי רכישות מהדיוטי פרי … אומרת "חיפשתי כמובטח" אמרה שחיפשה במייל שלה עדות לרכישת סיגרים נוספים. אמרה "כמבוקש "?

יופה: כמבוקש על ידה.

השופט בר-עם: אתה זוכר? או מבין?

עו"ד חדד: אומרת "כמבוקש" אתה אומר לה "באקראי" מה זה אומר?

יופה: גם אני לא מבין.

עו"ד חדד: הדס מחפשת במייל באקראי מוצאת חומרים ומביאה לכם… כמבוקש אני מבין.

יופה: לא זוכר

עו"ד חדד: אין בעיות של חשאיות. יש מייל. למה לא להוציא צו? זו זכות של חשוד שיעשו חיפוש כראוי. אולי יש מתנות ששרה נתנה לפאקר או אחרים קיבלו סיגרים . ואולי לא נרכשו עבור נתניהו סיגרים. למה לחקור בצורה זו?

יופה: זו גם התשובה שלי. השאלה לא אלי.

עו"ד חדד: אתה הצעת למפקדים אמרת שיש להדס חומרים. וזה לא טבע בים?

יופה: לא

עו"ד חדד: הדס מוסרת שני קלסרים במייל. בלי צו ובלי אישור של מילצ'ן. מוצאת הדס העברה בנקאית של 2350 שקל משנת 2014

יופה: לא זוכר

עו"ד חדד: דרך המלך להוציא צווים מהחנות

יופה: לא יודע

עו"ד חדד: יופה: שום צו לא רלבנטי? אתם הולכים לקוקי גרשוני (הבעלים של קבינט). אתה חקרת?

יופה: היה אצלי קוקי

עו"ד חדד: עידן אומר שלפני כן הוא חקר, אמר שחקר את קוקי. בהמשך אומר שזוכר שגבה עדות מקוקי בפירוש. הרבה לספר לי על הבן שלו… זוכר את זה. הודעה במחשב. איפה הודעת קוקי?

יופה: לא בטוח שעידן מדייק בתשובה שלו. אולי עידן טועה. שמעתי על סיפור של מישהו קרבי… תשאל את עידן.

עו"ד חדד: אתה זוכר אם עידן חקר את קוקי?

יופה: לא זוכר שעידן חקר. אני כן חקרתי

עו"ד חדד: אתה חוקר את קוקי ביום 4/10 ראינו מה הדס אמרה לך. מעט, לא הרבה, פעם פעמיים אשראי. אין פעולת חקירה של הדס.

יופה: אני חוקר את קוקי באוקטובר

עו"ד חדד: האם הייתה לך לקוחה שרכשה כמויות גדולות של סיגרים? למה שאלת? אתה יודע שזה לא נכון? אתה לא מבין ?

יופה: קודם כל אני מבין שלדעתי הבנו שזה משהו קטן אז להבין אם יש משהו גדול. אם זה קטן זה לא רבלנטי

עו"ד חדד: אז אתה אומר "רכשו בכמויות גדולות"

יופה: שאלתי על כמויות גדולות אבל לא זוכר למה

עו"ד חדד: הכל היה ניפוח. ההסבר היחיד – יש שיח בנושא עם הדס, קוקי המיודד עם הדס, עובדת שלו היתה בת זוג של יונתן חסון. לא נפגשו תקופה ארוכה. פתאום נפגשו באקראי בתחנת דלק

יופה: לא יודע .

עו"ד חדד: הדס אמרה לא מותגים רגילים. הוא אומר שלא האמין שרכשה… אוהבי סיגרים אוהבים סוג אחד או שניים אומר אם זה לאדם אחד זה לאדם אחד או שניים ולא 36 סוגים.

יופה: בדקנו ושאלנו יש נתונים. נכון שאחרי שזימנתי את קוקי זימנתי את הדס לחקירה, לא יודע למה. לא הוצאנו פירוט כרטיס האשראי של הדס.

השופט עודד שחם: אמר שלא יודע. הייתה לו הזדמנות להסביר

עו"ד חדד: עידן מדבר עם קוקי בטלפון. זה הוגש. שמעתם מקוקי שזה באשראי ואתם בודקים איך שורת החיוב תופיע. למה אתם שואלים אם אתה לא מתכוונים לבדוק?

יופה: אין לי מושג

עו"ד חדד: הדס בדקה חיובים שלה לבקשתם וכל מה שגיליתם שאין חיוב מאשראי שלה אלא רק 2350 שקל.
היא עברה על התדפיס, בודקת ורואה 840 שקל ועוד 35 שקל. זה שונה לחלוטין ומתאים למה שהדס מספרת גרסה ראשונה. זה סותר מה שקוקי מספר. קוקי מספר על כמויות וסוגים. עשית עם זה משהו?

יופה: לא

עו"ד חדד: קוקי מדבר 8,000 שקל לרכישה. אולי קוקי לא אמר אמת / אולי אמר אמת. לפי גרסת קוקי קנו בה הכי הרבה סיגרים

השופט שחם: מיצינו.

עו"ד חדד: שלהי החקירה לא הוצאתם צו, לא ידעתם על הנהלת חשבונות שלו

יופה: לא זוכר

עו"ד חדד: אומרת הדס קנתה סיגרים בין 8,000-10,000 שקל לכל קנייה, זה לא מוזר לך? אדם מספר על הצפה. סותר גרסה של הדס. מקבל כרטיס אשראי ויש רק 2 רכישות ביחד. עשית משהו?

יופה: לא הייתי אמור וגם לא היה תפקידי

עו"ד חדד: אין צו

יופה: לא היה צו

עו"ד חדד: למה לא באים לאדם ושואלים ואז מוציאים צו.

יופה: אם בן אדם לא היה רוצה למסור גם אם היה צו זה לא היה משנה. בנוסף לא עסקתי בנושא הצווים.

עו"ד חדד: פניתם גם לחנות וגם לרו"ח? גרשוני מספר על הצפה גדולה. מסתבר שבזמן שאתה חוקר את גרשוני היו 12 קלסרים בבית מהחנות

יופה: כן.

עו"ד חדד: אומר מצאתי 12 ארגזים. איך מצאת?

יופה: הוא אומר עברתי דירה ופתאום ראיתי מבול גדול.

עו"ד חדד: קוקי נוקב במספר של 8000 שקל, הכל באשראי. אתה וצוות החקירה ידעת שכל התשלומים זה בהעברה בנקאית

יופה: לא משהו שהייתי בקיא בו

עו"ד חדד: ידעת שאין שירות מזומן

יופה: לא עוסק בזה

עו"ד חדד: כל מנהלי החשבונות אמרו 10,000 שקל לספק קבוע, אין דבר כזה.

יופה: לא מכיר

עו"ד חדד: יש טבלה. אפילו אוכל לחתולים כתוב. רק רכישה אחת משנת 2014.

יופה: אין לי מה לענות

עו"ד חדד: אני שואל את שרה שוחט על קבינט, על גרשוני

יופה: אמרה לא נתקלה בשם

עו"ד חדד: 26/10 יום אחרי חקירת גרשוני ארנון אליעז חוקר את שרה, אומר שבוצעו סכומים של 10,000 שקל בחודש. האם יש לך פירוט? היא אומרת שהיא לא מכירה את קבינט. איזה מאמצים עשית?

יופה: אתה מצפה ממני לתת תוכן על מאמצים של אז

עו"ד חדד: אז אולי לא היו

יופה: אולי לא היו

עו"ד חדד: למה אתה פונה לקוקי? מציג מזכר. קוקי אומר שהנה"ח טבעה בים. אתה מאמין שאין חומר להנהלת חשבונות?

יופה: מיצינו

עו"ד חדד: זה מיצוי הכי גרוע. למה לא ביקשתם את הנהלת החשבונות?

יופה: לא יודע. היו לי מספרים של עובדת של קוקי .

עו"ד חדד: הדס גם סיפרה לך?

יופה: לא יודע. אין לי זיכרון שאני יודע להסביר

עו"ד חדד: חקירת קוקי ביום 25/10 מספר לך על הגברת הזו. למה אתה לא קורא לגברת?

יופה: אני לא מחליט מתי לזמן עד. לא זוכר שהגברת סגל (המוכרת של קוקי בחנות קבינט) דיברה אתי.

עו"ד חדד: למה אתה לא רושם מזכר?

יופה: אם היה זה משהו מינורי. לא גביתי ממנה עדות

עו"ד חדד: אמרה ניסיתי לשחזר שדני דיבר אתי בטלפון , אתה לא חושב שזה חשוב לי לדעת מה השיחה הראשונה הזו. מה אמרה מה הייתה התשובה הראשונית שלה? זה בטלפון

יופה: מכבד אותך ועבודתך אבל אני מבחינתי נתבקשתי על ידי בית משפט להגיד אם זוכר. המשפט הזה נתון לפרשנות. אולי ניסתה לשחזר אחרי שדיברתי איתה בטלפון

עו"ד חדד: עידן אדירם

יופה: אז שהוא יסביר

עו"ד חדד: אולי ניסיתם לשחזר ואתה לא זוכר

יופה: לא זוכר.

עו"ד חדד: היא אומרת שהדס רכשה סיגרים בגודל כזה או אחר, אנו רואים שאין מזכר משיחת השחזור. זה מה שיש. בניגוד למה שאמר קוקי על סוג הסיגר היא טוענת שזה סוג קוהיבה, ממש בניגוד לקוקי. למה לא נשאל קוקי?

יופה: לא ראיתי עדות זו בכלל

עו"ד חדד: אתה ידעת שהסיגרים שטענו קוקי והדס… שיש להם יבואן יחיד בארץ?

יופה: לא

עו"ד חדד: אנחנו בדקנו. ביקשנו לדעת כמה קופסאות קנו בחנות הזו של הסוגים האלה? קנו בשנים אלה 12-13 קופסא אחת.

יופה: אולי קנתה חלק מהיבואן שלה.

עו"ד חדד: סותר מה שקוקי אומר.

***

מחר תימשך עדות יופה.

מה חדש?