יומן הבוקר
פולינה גובזמן-קריב (צילום: אלי ציפורי)
ההתעללות במשפחת אלוביץ': תפיסת החשבונות של אחיו, הילד שנותר בדרום אמריקה ללא אמצעי תשלום, האמא חולת הסרטן בת ה-82 של איריס אלוביץ' שנחקרה שעות בגלל תו נכה, אמו של עמיקם שורר שנחקרה על הירושה שלה וקצבת ביטוח לאומי. הפרוטוקולים מדברים ‼

העדות של פולינה גובזמן-קריב, חוקרת מהרשות לניירות ערך, חשפה לציבור ההמום את האכזריות בה התנהלה החקירה של משפחת אלוביץ', והחקירות בתיקי "האלפים" בכלל.

הפרוטוקולים הרשמיים מגלים את הפרטים הקטנים מאחורי הרוע: המטרה (נתניהו) מקדשת את האמצעים.

***

עו"ד ז'ק חן: את יודעת שנתפסו במסגרת זו גם החשבונות של הילדים (של אלוביץ') שההורים היו מורשה חתימה, בין היתר, החשבון של הילד בדרום אמריקה שנשאר בלי אמצעי תשלום, בלי כלום בגלל ההתנפלות העיוורת שלכם חסמתם את החשבון שלו, את זה את יודעת? שמעת על זה?

פולינה גובזמן-קריב: אני חושבת שכן, אני זוכרת את זה.

עו"ד ז'ק חן: שמעת על זה?

גובזמן-קריב: כן, במידה וזה אכן נכון, פשוט לא זוכרת כרגע, במידה ואתה אומר שזה נכון אז…

עו"ד ז'ק חן: זה לוגית, אני אחר כך אשאל כי זה נשגב מבינתי מה שאמרת עכשיו.

גובזמן-קריב: אז אני אסביר לך, אני יודעת שהיו תפיסות, אני אסביר לכם, אני יודעת שהיו תפיסות, אני יודעת שהיו תפיסות של חשבונות, אני לא זוכרת בדיוק איזה תפיסות של איזה חשבונות, נשמע לי הגיוני שנתפסו גם החשבונות של הילדים ובמידה ואדוני אומר את זה אני מאמינה לו שכך זה היה.
אני אין לי זיכרון בעין, אין לי רשימה של חשבונות שנתפסו בגלל זה קשה לי לאשר את זה.

עו"ד ז'ק חן: כן, אבל את זכרת את האירוע כי זה היה אירוע שהילד נשאר בדרום אמריקה בלי אמצעי תשלום, מכיוון שהחשבון שלו נסגר וכרטיס האשראי נחסם, את זה זכרת את האירוע הזה באופן קונקרטי ספציפי כששאלתי אותך נכון?

גובזמן-קריב: אני לא זוכרת, אני זכרתי את זה שלמיטב זיכרוני נתפסו החשבונות, אני גם עכשיו נזכרת שהיה איזה סיפור עם ילד שהיה בדרום אמריקה, אני לא זוכרת את הסיפור כרטיס האשראי, יכול להיות שזה מה שקרה אם נתפסו לו החשבונות.

עו"ד ז'ק חן: אוקיי, אז את זוכרת סיפור של ילד בדרום אמריקה ובהקשר של התפיסות, ונסתפק בזה. את זוכרת שנתפס החשבון של שאול, המשותף שיש לו עם אחיו?
זאת אומרת לא רק הילדים ולא רק אשתו ולא רק החשבונות שלו ורכוש שלו ונדל"ן שלו וכל מה שיש לו עלי אדמות אלא גם החשבון שלו עם אחיו, את זוכרת?

גובזמן-קריב: למיטב זיכרוני אכן נתפס.

עו"ד ז'ק חן: יוסי אלוביץ'.

גובזמן-קריב: למיטב זיכרוני אכן נתפס.

עו"ד ז'ק חן: כן, ויוסי אלוביץ' לא היה חשוד, רק שיהיה ברור. סליחה.

גובזמן-קריב: הוא לא היה חשוד.

עו"ד ז'ק חן: גם הילדים של שאול אלוביץ', לירון וליאור, לא היו חשודים בשום צורה ואופן, שלא תהיה אי הבנה נכון?

גובזמן-קריב: נכון.

עו"ד ז'ק חן: תראי, בהקשר הזה עוד איזה קפיצה לקונקרטיזציה שמעניינת פה – עמד כאן שרן לפני שבוע והעיד שגררו את אימו המבוגרת בת למעלה משמונים שנה לחדרי החקירות, לחקירת רכוש בסדר? אגב תיק 3000 את זה לא ידעת או שידעת?

גובזמן-קריב: לא, לא ידעתי.

עו"ד ז'ק חן: אבל יש שיטה משום שזה לא רק ב-3000. אני רוצה לבדוק את המעורבות שלך והידיעה שלך בנקיטה בשיטה המחפירה הזאת גם בתיק 4000. האם את ידעת למשל שאימו בת השמונים של עמיקם שורר ביום הפרוץ, ביום הפרוץ עם כל הרעש והמהומה הזאת נגררת לחדרי החקירות ושואלים אותה כל מיני שאלות לגבי רכושה. את יודעת?

גובזמן-קריב: לא היה לי שום קשר לחקירות הכלכליות שבוצעו בתיק בכלל.

עו"ד ז'ק חן: את לא יודעת את זה. האם שמעת במסגרת זה שאת חלק מהצוות, זה יום פרוץ, הוא יום דרמטי אתם מדברים ביניכם במסדרונות על כך שהאימא של עמיקם שורר שנגררה לחקירה, נשאלה על הקצבה של הביטוח הלאומי?

גובזמן-קריב: לא זכור לי ששמעתי.

עו"ד ז'ק חן: לא זכור לך ששמעת?

גובזמן-קריב: לא זכור לי ששמעתי

עו"ד ז'ק חן: על הדירה שהיא גרה בה המון שנים? למקורות המימון שלה?

גובזמן-קריב: לא זכור לי.

עו"ד ז'ק חן: עמיקם שורר, על חשבונות הבנק שלה, על מסגרת האשראי ועל מועד ההקראה של ירושת בעלה זיכרונו לברכה, כל זה לא שמעת במסדרונות שמה, כשאתם מסתובבים ביניכם בישיבות ובישיבות סטטוס?

גובזמן-קריב: לא, לא שמעתי.

עו"ד ז'ק חן: אבל עכשיו אולי את יודעת שגררו גם את אימא של איריס אלוביץ' ביום הפרוץ, כשהיא בת 82 שנים חולת סרטן לחדר החקירות, את זה את יודעת? שמעת על זה? זה לא דבר פשוט.

גובזמן-קריב: יכול להיות ששמעתי שהיא זומנה לחקירה, אני לא יודעת מעבר לזה.

עו"ד ז'ק חן: את לא יודעת מעבר לזה, אז אני ארצה לרענן את זיכרונך כי יכול להיות ששמעת שגררו את האימא של איריס אלוביץ' חולת סרטן בת 82 ביום הפרוץ לחקירה. היא גם כמובן את יודעת שהיא לא חשודה בכלום, נכון?

גובזמן-קריב: אימא שלה, לא.

עו"ד ז'ק חן: ואת יודעת שלמרות שהיא אמרה לכם בטלפון שהיא חולה והיא מבקשת לדחות את הגעתה אם אפשר במיוחד ביום כל כך קשה של הפרוץ, שנעצרה בתה, נעצר חתנה, אתם סירבתם?

גובזמן-קריב: לא יודעת על זה.

עו"ד ז'ק חן: נתתם לה שעה להגיע?

גובזמן-קריב: לא יודעת.

עו"ד ז'ק חן: היא אמרה לכם שאין לה איך להגיע, אמרתם לה תסתדרי, את לא יודעת את זה?

גובזמן-קריב: לא.

עו"ד ז'ק חן: שמעת על זה?

גובזמן-קריב: לא.

עו"ד ז'ק חן: את יודעת שביקשו בחקירה לבדוק את מקורות המימון של רכב ישן נושן שלה?

גובזמן-קריב: לא, אני לא יודעת על החקירה שלה.

עו"ד ז'ק חן: אז עכשיו אני אתן לך פרט לא אנקדוטיאלי, אבל שיכול ויזכיר לך האם את יודעת שהיא נחקרה ארוכות על תו נכה שיש לה, משום שאיריס אלוביץ' מסיעה את אימא שלה לבית החולים לביקורים שרשום על שם איריס אלוביץ', דרך תו הנכה ניסו לקשור את איריס אלוביץ' לבעלות על הרכב של אימא שלה. מכירה את זה?

גובזמן-קריב: לא.

עו"ד ז'ק חן: לא שמעת על זה?

גובזמן-קריב: לא.

עו"ד ז'ק חן: מרענן משהו?

גובזמן-קריב: לא.

עו"ד ז'ק חן: אבל בכל מקרה אני מציג לך שיטה. ביום הפרוץ הקשה והנורא הזה, במיוחד למי שכבר צרוב בחקירת בזק במשך חצי שנה קודם ואיבד את כל עולמו, איבד את כל עולמו, את שמו הטוב, את המוניטין שלו, העסקים שלו הכל נלקח ממנו, מתנפלים עליו, עוצרים את אשתו, את הבן שלו, גוררים את אימא של אשתו לחקירה.
אני מדבר איתך על שיטה מראש וזה לפני שאני אציג לך שנועדה להטיל על נחקרים הלם ומורא, בשפתך, אני אומר במירכאות, כדי "לעודד" אותם לומר את האמת.

גובזמן-קריב: נערכו תפיסות במסגרת תיק 4000, אני לא הייתי בתהליך הזה, אבל במסגרת תהליך התפיסות על מנת שיהיה אפשר לאפשר אותם, יש גם תהליך של חקירות שעושים במידה והתפיסות קשורות לאנשים אחרים, לכן אני יודעת שהייתה רשימה של אנשים שזומנו לחקירות בהקשר הכלכלי. מעבר לזה לא הייתי מעורבת.

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »