יומן הבוקר
אביעד גליקמן, רביב דרוקר (ויקיפדיה), ד"ר בן חי שגב (אלי ציפורי)
הפרוטוקולים מדברים: ד"ר יפעת בן חי שגב דיברה על הדלפות והכפשות נגדה במהלך עדותה. היא התכוונה בעיקר לעיתונאים רביב דרוקר ואביעד דליפמן. יהודית תירוש, התובעת, היתממה והתעלמה

עוד כמה קטעים מתוך הפרוטוקולים הרשמיים של משפט נתניהו, שמתפרסמים כשבועיים לאחר הדיונים עצמם. ושוב, העדות של ד"ר יפעת בן חי שגב

***

ד"ר בן חי שגב: אני התייחסתי בעדותי ביום האחרון להדלפות בלתי מרוסנות לתקשורת ואני רוצה לומר, זה חשוב לי לומר את הדברים בפניכם שמאז עדותי, מאז עדותי שמנתה יומיים אני מוצאת את עצמי תחת הכפשות ותחת הדלפות חסרות שחר שכל תכליתן זה להפחיד אותי מלומר את האמת, אין להם שום תכלית אחרת, ואני נחושה פה בדעתי להגיד היום את האמת ואת כל האמת ורק את האמת, אבל אני כן מוצאת לנכון לומר את זה בפני כבודכם מפני שאני חושבת שיש משהו מאוד לא תקין בהליך הזה של הניסיון להשפיע ולהתערב במהלכי משפט.

השופטת פרידמן פלדמן: את צודקת מאה אחוז. אני לא יודעת אם מישהו עושה משהו בעניין הזה, אם ידעתם, לא ידעתם, אבל, אני שואלת.

יהודית תירוש: גברתי … באולם הפתוח, לכך גברתי מבקשת שנשיב?

השופטת פרידמן פלדמן: אני לא יודעת, פרסומים

בן-חי שגב: הדלפות למשל מהחקירה.

השופטת פרידמן פלדמן: הדלפות מהאולם אין מה לעשות, זה לא הדלפות, היא לא מדברת על זה, היא מדברת על איומים ועל הכפשות

יהודית תירוש: אני לא יודעת.

השופט משה בר-עם: את מדברת על הרשתות החברתיות, גברתי יודעת, זה לא מהאולם, האולם זה,

השופטת פרידמן פלדמן: אנחנו לא מדברים על פרסומים זה כבר שמנו בצד בדיון הקודם, אנחנו מדברים על

תירוש: על מה מדובר גברתי

השופטת פרידמן-פלדמן: אני שואלת אם אתם יודעים על מה מדובר?

תירוש: לא, אנחנו לא יודעים על מה מדובר, אנחנו כמובן נתייחס לכל דבר שיוצג בפניו ואנחנו נפנה את זה הלאה.

השופטת פרידמן פלדמן: אמנם העדה בחקירה נגדית אבל אני מניחה שהיא יכולה לדבר עם התביעה על נושא כזה

עו"ד עו"ד בן צור: לא, לא, לא. על נושא הדלפות כמובן, כן.

בן-חי שגב: אני רציתי רק, אני יכולה לומר מבלי להיכנס לפרטים שמדובר פה גם באמצעי תקשורת המדיה המרכזיים וגם ברשתות החברתיות.

השופטת פרידמן פלדמן: תראי, בדרך כלל עד בחקירה נגדית לא מדבר עם התביעה, במקרה הזה בכל מה שנוגע לפרסומים את יכולה לדבר איתם ויראו מה אפשר לעשות.

עו"ד בן צור: אני מציע ככה

השופטת פרידמן-פלדמן: יש דרכים לטפל בדברים האלה, גם מוגבלות, לא תמיד אפשר, יש רשתות חברתיות שלא תמיד אפשר אבל תדברי איתם.

בהמשך:

השופט בר-עם: הכי חשוב שהעדות כאן תהיה עדות חופשית ומרצון, ללא מורא, ללא כל קושי אני מאוד מקווה

בן-חי שגב: זה מה שאני משתדלת לעשות למרות ההפרעות.

השופטת פרידמן פלדמן: זה מה שכל הצדדים פה רוצים.

עו"ד בן צור: אגב גב' בן-חי שגב במה שפתחת בסוגיית ההדלפות רק פתיחה קצרה, את נחקרת בתחילת 2018, את זוכרת שהיו הדלפות מהחקירה שלך? בסמוך לאחר החקירה שלך?

בן חי שגב: ודאי, כי היו אלי פניות לקבלת תגובה מאמצעי התקשורת ובקשות לראיונות שאני כאמור דחיתי על הסף.

עו"ד בן צור: וחומרי חקירה או קטעים מהעדויות שלך את זוכרת שיצאו החוצה?

בן חי שגב: כן, חד משמעית.

עו"ד בן צור: מתי? לא בתאריכים ברור לי אבל חודש נניח, מספר חודשים, שבועות, חודשים לאחר העדות שלך זה תיאור הוגן של העניין?

בן חי שגב: כן. משהו כזה, זה גם לא מפסיק, זה לא מספיק במהלך השנים

עו"ד בן צור: אני אגיד לך מה אותי מעניין, אותי מעניין שחומרי חקירה שלך נמצאים בשלבים הללו אך ורק במקום אחד, הסנגורים לא חשופים אליהם עד שמקבלים את זה בשימוע שזה קורה במחצית 2019, את נחקרת בתחילת 2018, כלומר חולפת כשנה וחצי שהחומר נמצא במקום אחד בלבד. אחד בלבד, ואני שאלתי אותך, תאשרי לי שהיו הדלפות, מקטעים או מקטעים של החקירה שלך באותה כשנה וחצי?

בן חי שגב: היו יותר מאחת.

עו"ד בן צור: יותר מאחת, בסדר גמור, אז כשאתם בודקים את הספירה של ההדלפות תבדקו גם את הסוגיה הזו. זה כמובן מבחינתך זה גם לא דבר, את לא מרגישה בנוח שקטעים מהחקירה מודלפים בצורה כזאת, בצורה אחרת?

בן חי שגב: בעיקר נוכח העובדה שלי עצמי אין את התמלילים, שזה מציב אותי במצב אבסורדי ומביך.

עו"ד בן צור: ברור, כן. עכשיו אני רוצה להתחיל איתך לעבור איתך על שורה של נושאים. אני אשתדל ללכת, אני כבר אומר, לא תמיד אני אצליח אבל אני אעשה מאמץ לעבור באופן כרונולוגי. אנחנו נציג לך הרבה מאוד מסמכים ואני רק אומר ומזכיר לך כשאלה שאת התרעמת גם במהלך חקירתך שאת רוצה לראות תיעוד, רוצה לראות מסמכים, רוצה לראות יומנים, רוצה לראות תאריכים, את זוכרת שציינת את זה מפעם לפעם תוך כדי החקירה?

בן חי שגב: בוודאי זה היה גם אחד הגורמים שתסכלו אותי מאוד כי אני נשלפתי ביום בהיר אחד ללא הודעה מוקדמת במנותק מהמחשב שלי, מהמסמכים והשאלות שנשאלתי היום שאלות ברמה של תאריכים ושעות, הם לא היו שאלות שנגעו למהות של כל ההליך הזה ומה שמסביבו. אני אמרתי יותר מפעם אחת שיש לי קושי בלזכור, ראשית, גם עברו מספר שנים, בכל זאת החקירה הייתה בתחילת 2018

עו"ד בן צור: כשלוש שנים אחרי

בן חי שגב: וגם מתוקף תפקידי באמת, הייתי מאוד עסוקה, עמוסה ולחוצה ואין שום סיכוי שבעולם ולכן אני ביקשתי יותר מפעם אחת תאפשרו לי לראות את היומן, לראות את המסמכים ומשזה לא נתאפשר אז הצעתי שיפנו למועצה ויבדקו מפני שאני הקפדתי מאוד על תיעוד כדת וכדין, כמתבקש ולא הייתה שום בעיה לאתר שום מסמך ולבדוק ברזולוציות של ימים ושעות.

עו"ד בן צור: בקשתך לא נענתה, כשאת אומרת ביקשת בחקירה מפעם לפעם תנו לי לעיין ביומן, אני רוצה לבדוק את הדברים, היה מיאון מוחלט נכון? לא אפשרו לך לראות שום דבר במהלך החקירה.

בן חי שגב: כן, כמו שאמרתי, כן.

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »