יומן הבוקר
דוד שרן (צילום: אלי ציפורי)
הפרוטוקולים מדברים: העדות המטלטלת של דוד שרן: ה"עיתונאית" שהטרידה אותו, סגירת חשבונות הבנק לאמו בת ה-85 שנחקרה בתיק הצוללות, מעצר אשתו, האיום בשליחת ילדיו לרווחה, ועוד איום שלא ישתתף בלוויית אביו

ב-21 בדצמבר 2022 דיווחתי לכם כאן על העדות המטלטלת של דוד שרן, מי שהיה ראש הסגל של נתניהו. עכשיו הפרוטוקולים מדברים.

***

דוד שרן: קודם כל, בפתח הדברים חשוב שידעו שאני עד כאן מטעמכם אבל אני אהיה תחת איום כאן בגלל הליך אחר נוסף שאתם מנהלים נגדי ואי אפשר לנתק את הדבר הזה.

השופטת פרידמן-פלדמן: אולי כדאי שנקבל איזושהי הבהרה.

דוד שרן: מנהלים נגדי עד באירוע של תיק הצוללות, מה שנקרא תיק 3000. אני תחת החרב שלהם באותו תיק.

השופטת פרידמן-פלדמן: מה זה תחת החרב?

דוד שרן: תחת החרב של אותה יחידה. במהלך 5.5 שנים מתעללת בי ובמשפחתי. גם כשהגעתי ליחידה לתת שם עדות, עדות פתוחה, אז ברור שזה עמד ברקע כל הזמן, בכל דקה הייתי בטוח שזה הופך לחקירה תחת אזהרה, ובאופן מפתיע כשהלכתי לריענון עד בשבוע שעבר, הבן אדם הראשון שאני כמעט פוגש בבניין זה את התובע הקודם שלי בפרשת 3000.
רק כדי לזכור לאן הגעתי ואם אני לא אתיישר עם התזה במאת האחוזים, אני אשלם מחירים כבדים מאוד. מעבר לזה שגם תקפו אותי כאן בחוץ, הטרידו אותי דקה לפני שנכנסתי לכאן לאולם.

השופטת פרידמן-פלדמן: מה זה תקפו?

דוד שרן: הטרידו. לא תקפו.

השופטת פרידמן פלדמן: מה זה הטרידו?

דוד שרן: אחת העיתונאיות כאן (הכוונה היא לאורלי בר-לב שהטרידה את שרן מחוץ לאולם הדיונים) כמובן התחילה לתחקר אותי על תיק 3000 כדי שאני אזכור איפה אני והייתי מצפה שאם אני עד מטעם ההגנה, לפחות תשמרו עלי שאני אוכל לבוא במצב רוח רגוע יותר.

טבנקין: אנחנו מבקשים בלי התערבויות מהקהל, עם כל הכבוד.

דוד שרן: אני כולי נסער מהדבר הזה. היחידה הזאת דאגה לפטר אותי ממקום העבודה הקודם שלי. זרקו אותי מהעבודה. כל שלושה חודשים הייתה ישיבה אישית על דוד שרן, האם נאשר לו להמשיך לעבוד.
אני עבדתי כמזכיר חברת קצא"א שהיא לא קשורה לפרשת 3000 ודאגו לפטר אותי. דאגו שאני לא אוכל להגן על עצמי.
אני היום מיוצג על ידי סניגוריה ציבורית. מיד הושעיתי מהעבודה, לא בגלל שמישהו בעבודה דרש את זה, אלא בגלל לחץ ישיר של משרד המשפטים והפרקליטות וזה נאמר לי במפורש.
אני עובד מדינה כמעט ברצף מ-2009. אני לא מכיר מעולם שנעשו דיונים על בן אדם ספציפי ומצאו לו איזשהו סידור של להוציא אותו לחופש בלי דיון, בלי שום זכות להביע את דעתו, פשוט אמרו לך: תצא, עדיף לך ככה.
הייתה לי הסכמה מול התביעה בזמנו שאני חוזר אחרי 45 יום לעבודתי וכמובן באופן מפתיע, אחרי כתבה קטנה בתקשורת שאני אמור לחזור לעבוד ביום ראשון, הם הגישו ערעור ומאז אני מחוסר עבודה. מחוסר ורדוף על ידם.

השופטת פרידמן-פלדמן: מה זה מאז? ממתי?

דוד שרן: מאז שנת 2017. הייתי אז בהליך של חופשה בשכר מופחת. גם לעובדי מדינה מגיעות הזכויות שלהם וזכויותיי נרמסו כאן על ידי אותה יחידה.
הם אפילו בזמן אחת החקירות שלי – ואני חושב שדיברתם על זה גם כאן – אז כן, הטעו את בית המשפט הנכבד הזה.
אמי בת 85, באותה חקירה, הובהלה ללה"ב 433, סגרו לה את חשבונות הבנק, כן, לא חשבו שיכול לקרות לה איזה משהו ממועקה נפשית שהבן שלה עצור והיא נגררה לשם, כשיודעים שאין שום בעיה בחשבון בנק שלה ונאלצה לבלות את אותו סוף שבוע, לבקש כסף ממשפחה שלנו כי גם את אשתי משום מה החליטו לשים במעצר בית.
והגדילו לעשות שבכל פעם שהייתי בהארכת מעצר, הודיעו לי – כמובן לאיים עלי – שאם אתה מצפה לראות את אשתך לדקה וחצי שיש לך כשאתה נכנס לבית המשפט, אל תצפה לזה, היא בידיים שלנו. מצאו בדיוק את אותו זמן להביא אותה ואיימו שייקחו את הילדים שלנו מהרווחה.
וזה רק ההתחלה. אז להגיד שאני רגוע לקראת עדות כזאת, כשהתליין נמצא לידי ואני הולך אליו ומקבל תזכורת פעם אחר פעם, וכאן בחוץ ישר באים עם מצלמות – זה לגיטימי אבל שואלים אותי בכוונה על תיק 3000 כדי להטריד אותי דקה לפני כן – אז אני יכול להגיד שאני ממש לא רגוע. אני מרגיש מאוים טוטאלית לקראת העדות כאן בבית המשפט.
עכשיו, אם אתה רוצה להתחיל (פונה לטבנקין) – אני חושב שכולם יודעים שהייתי מנהל לשכה וראש לשכתו של בנימין נתניהו.

טבנקין: עוד לפני כן, כמה שאלות הבהרה.

השופטת פרידמן-פלדמן: אנחנו יכולים אולי לשמוע איפה העד הזה עומד?

טבנקין: כן גברתי. זה מה שהתכוננתי לשאול את העד. אין לי בעיה גם לומר.

השופטת פרידמן-פלדמן: מה שיש לו להגיד, הוא אמר. אולי תגידו איפה הוא עומד.

טבנקין: כן. נגד העד הוגש כתב אישום בפרשה שידועה כפרשת הצוללות. כתב האישום הוגש לבית משפט. מן הסתם מי שיכריע בעניינו של מר שרן זה לא התובעים אלא בית המשפט.

דוד שרן: אבל באותו רגע דאגתם לפטר אותי. אתם קבעתם כבר מראש את החיים שלי.

טבנקין: מי שכרגע מכריע בעניינך, מר שרן, זה בית המשפט המוסמך, שהוא לא בית המשפט הנכבד הזה אלא בית המשפט שבו התיק שלך מתנהל.

דוד שרן: נכון, התנכלתם ליכולת ההגנה שלי.

טבנקין: בסדר. אני שם את הדברים כדי שבית משפט יבין כי בית משפט זה הוא לא בית המשפט שדן בעניין שלך.

דוד שרן: את זה אני גם מבין.

טבנקין: אני אומר דברים ואם הם לא נכונים, תקן אותי. מר שרן נחקר כחשוד, נחקר באזהרה, באותו תיק לפני שהוא העיד בתיק הזה כעד, לא תחת אזהרה. זה נכון?

דוד שרן: לא בדיוק. היו כמה שלבים שהייתי אצלכם. תבדקו את התאריכים. דרך אגב, גם תחת החקירה אמרתי לכם פעם אחר פעם שתביאו לי לו"ז, תראו לי זמנים ולא רציתם. אז אני לא יודע את הזמנים המדויקים.

טבנקין: נגיע לכל. אני אומר לך שכך הם פני הדברים. כשמר שרן הגיע להעיד כעד בעדות פתוחה, העדות הראשונה שלו הייתה ב-18 בפברואר 2018.

דוד שרן: לא נכון. הייתי שם גם ב-2017.

טבנקין: העדות הראשונה שלך בתיק הזה הייתה ב-18 בפברואר 2018. לפני כן, בשנת 2017, נחקרת כחשוד בפרשת הצוללות.

דוד שרן: לא מדויק. אני חושב שהייתי גם ב-2017, אם תבדוק עוד פעם, בתיק 1000.

עו"ד עמית חדד: הוא היה גם ב-2017 בתיק 1000.

דוד שרן: אז הייתי אצלכם.

טבנקין: נתת גם עדות פתוחה בתיק 1000. בכל הפרשות שמתכנסות לכתב האישום הזה אתה העדת כעד. נכון?

דוד שרן: העדתי כעד וישבתי שם וכל דקה בליבי אמרתי: אוקיי, מתי אתם מודיעים לי שאני הופך לחשוד כדי שיהיה לכם גם את זה וגם את זה. אז תחת החרב המתהפכת הזאת, זו הייתה העדות שלי.

טבנקין: אתה זוכר שבחקירות שלך אמרו לך שהעדות שלך פה לא נוגעת לפרשה שנחקרת בה ושאתה לא נחקר כאן כחשוד?

דוד שרן: אמרו לי עדות פתוחה. מה הקשר? אני תחת איום טוטאלי שם… אתה לא יכול להתווכח עם ההרגשה שהייתי שם.

טבנקין: אני לא מתווכח. מר שרן, כרגע אני לא מתווכח איתך. הייתה כאן שאלה אינפורמטיבית של בית המשפט, מה היה הסטטוס שלך כשהגעת לעדות בתיק 4000, בתיק 1000 וזה, תסכים איתי, שהסטטוס שלך לא היה חשוד.

דוד שרן: אני לא אסכים איתך מכיוון שלא היה חוקר אחד שהסתכל עלי כבן אדם נקי כמו שהייתי כל חיי, עד אירוע 3000. בן אדם שבא תמים, בן אדם שאמרו לו בחקירה הראשונית: אל תגיד לאף אחד שאתה מגיע לכאן כי אנחנו רוצים לשמור על זה בשקט.
כשאני מגיע, שולחים אותי החוקרים ואומרים אנחנו בעיכוב של חמש דקות, תחכה ממול לבניין ונקרא לך אבל כשאני יוצא אל מול הבניין, מה אני רואה? את עדת התקשורת והצלמים. כדי שכל עם ישראל יוודא שאני הייתי שם. זו הייתה החקירה הראשונה שלי, כך התקבלתי וכך ראו אותי.

טבנקין: שאגב, הייתה ביום של פרוץ החקירה. נכון? ב-18.

דוד שרן: אני לא יודע מתי.

טבנקין: אני כרגע לא מתווכח. אנחנו כרגע מבררים את העובדות כהווייתן כרגע. אולי לברר את הדברים, שתהיה לנו איזו מסגרת, אתה הגעת למשרדים שלנו וקראת את התמלילים של ההודעות שלך, נכון?

דוד שרן: הגעתי למשרדים, קראתי כמעט את הכול. כמובן שאת התובע שלי בתיק 3000 פגשתי – סליחה, לא הראשון אלא השני.

טבנקין: הוא כבר לא עובד בפרקליטות.

דוד שרן: בסדר.

טבנקין: תצטרך לעשות מילואים כדי לפגוש אותו.

דוד שרן: בסדר. באופן מקרי פגשתי מיד אחרי המאבטח במדרגות. הייתי מאוד מבסוט לראות אותו. שיצליח בחייו אבל אצלי זה עשה לי צלקות. אכן הייתי אצלכם ואכן קראתי שלוש פעמים וגם אמרתי לכם שחסר חומר. ביום האחרון אמרתי שחסר חומר. אמרתם לי שזה לא נורא, מקסימום נביא לך לפני הדיון. כמובן לא קיבלתי אותו…
אל תשכח גם שבאותו יום שישי שהזמינו אותי לאחת החקירות שם, שנאמר לי במפורש: אתה תהיה רק מספר שעות מועט. כי משפחתי הייתה ערב שישי ואני אחראי לטפל בעניינים האלה. אמרתי שאין בעיה. הוציאו אותי חצי שעה לפני כניסת שבת. באותו מעמד החוקר עוד אומר לי: תגיד תודה ששחררנו אותך בגלל ששבת נכנסת.
אז תגיד לי באיזה מצב אני אמור להיות כשאני לא שותף שם לכלום. כל חיי, כל המשפחה שלי מעולם לא ראתה אולם בית משפט, משפחה נורמטיבית. אבי היה פרופסור, אחד הגדולים בעולם בתחום החינוך, הלך לעולמו אחרי שאצלכם אנשים אמרו לי שאני לא אוכל ללכת להלוויה שלו בלי אישור שלכם. לדאבוני הרב אבי נפטר לפני מספר חודשים ולא הייתי צריך אישור להגיע להלוויה.
הוא גם ידע. כל פעם שהייתי אצלו הוא שאל איפה את עובד עכשיו ואמרתי אתה יודע אבא, מה לעשות, אני לא עובד עכשיו, אני מחפש. אז בוא תגיד איזה עדות נתתי אצלכם.

טבנקין: אני רק אומר את המובן מאליו, ואני לא מפחית בטענות שלך, אני אפילו לא יודע לברר אותן, מפני שאנחנו לא עוסקים בתיק שבו נחקרת כחשוד. אני רק אומר לך שפעולות חקירה שבוצעו בתיק ההוא, אין ראיות כרגע בפני בית המשפט וגם לא בפנינו לברר את הטענות שלך. אני מניח שזה יתברר בהליך שמתנהל נגדך.

דוד שרן: אני חי את האירוע הזה חמש וחצי שנים וכשאני נכנס אליכם ליחידה ואני רואה טוב טוב את האנשים שיושבים שם, ואני זוכר טוב טוב מה נאמר פה בבית המשפט על אימא שלי ועל אחותי, שנגיד במקרה הטוב זאת חצי הטעיית בית משפט כי אני לא רוצה להפליג… אמרו לי דיווח חי מבית המשפט שהגברת הנכבדת תירוש טענה שזה לא נכון שאמי זומנה לחקירה, ואחותי.
אתה יודע משהו? למרות ששמעתי את זה מספר פעמים, אתה יודע מה הדבר הראשון שעשיתי? לא הוצאתי הודעה. מה עשיתי? התקשרתי שוב לאמי ושוב לאחותי ואמרתי: תגידי, יכול להיות שאני טועה ואחרי כל סיפורי הזוועה האלה אני לא הבנתי ואתם לא הייתן ביחידה הזאת?
היא אמרה: תגיד לי, אתה רציני? אתה שואל אותנו את זה? אחרי כל הזמן הזה? אמרתי: כן, כי בבית המשפט קיבלתי דיווח שנאמר ככה וככה ואני חייב לוודא לפני שאני עושה מעשה של לא לחיות עם הדבר הזה ולהביע את דעתי בעניין.
אמרו לי: היינו ואתה יודע טוב שסגרו לאימך את חשבון הבנק למרות שידעו שאין בו שום רבב, מעולם לא נכנסתי לחשבון בנק, רק למקרה אסון אני רשום שם, ואז הוצאתי את ההודעה. אז קיבלתי את זה מהתקשורת.

טבנקין: ואם נאמר לך שהתשובה של התביעה פה הייתה שזה לא קרה בתיק הזה? אתה עדיין חושב שזאת הטעיה של בית משפט?

דוד שרן: אני עדיין חושב שליצור תמונה לבית המשפט שדברים כאלה מעולם לא היו, זה לא היה בתיק הזה. זה היה בתיק אחר ואני חי עם התיק הזה יום יום מ-2017 וזאת אותה יחידה, אלה אותם אנשים.

טבנקין: אני חושב שבשלב הזה גברתי אפשר לחקור את העד כעד עוין.

דוד שרן: אני עוין? אני עד מאוים. אני לא עד עוין. אבל זה התכנון שהיה מהתחלה.

מאמרים אחרונים

דב איכנולד (צילום: אלי ציפורי)

חקירה נגדית: העד דב איכנולד, מנכ"ל הוצאת הספרים של "ידיעות אחרונות"

מנכ"ל הוצאת הספרים של "ידיעות אחרונות" נגד התקשורת והפרקליטות:
"אני מעריך את נתניהו, הזדהיתי עם חוסר ההוגנות שאמר על התקשורת, הייתי בעזה – התקשורת לא תמיד מדווחת כמו שצריך. נחום ברנע טועה"; והביקורת החריפה על התנהלות מומי משולם

הקליקו לתוכן »