יומן הבוקר
פולינה גובזמן-קריב (צילום: אלי ציפורי)
הפרוטוקולים מדברים ‼ כך הפלילה בפועל החוקרת פולינה גובזמן-קריב את הפרקליטות המלוות, יהודית תירוש וציפי גז (היום שופטת שלום): "הן צפו לפעמים בחקירות מחדר הבקרה, עודכנו ונתנו הנחיות"

הפרוטוקולים הרשמיים של עדות פולינה גובזמן-קריב ממשיכים לשפוך אור על הלך הרוח ועל התהליכים בקרב החבורה שניהלה את החקירות בתיקי "האלפים".

הפעם, עו"ד ז'ק חן, פרקליטו של שאול אלוביץ', מוביל את העדה הסרבנית להודות בכך שהפרקליטות היתה בסוד כל העניינים לאורך כל הדרך. אפילו השופטים נדרשו לשאלות כדי להבין את המשתמע.

***

עו"ד חן: עכשיו תשימי לב, את מתמקדת מאוד בהכנות הקונקרטיות הפרטניות ברזולוציה מאוד גבוהה להכין שאלות לשאול, חיפושים, תפיסות בסדר? זה סוג אחד של הכנה, את מספרת שעסקתם בזה.
עכשיו אני עולה טיפה, יש ישיבות צוותיות נכון? זה לא את יושבת עם כנר, קיבלתם הוראה להכין את שאול אלוביץ' וזה מה שאת עושה, צר עולמך כעולמו של שאול אלוביץ'. את משתתפת בישיבות רחבות יותר נכון?

פולינה גובזמן-קריב: יש ישיבות שמתקיימות

עו"ד חן: עם מי?

גובזמן-קריב: עם משתתפי הצח"ם (צוות חקירה מיוחד) נקרא לזה

עו"ד חן: משתתפי הצח"ם?

גובזמן-קריב: כן, יש שתי יחידות שמשתתפות בצח"ם, יש את היחידה הכלכלית, יש את רשות ניירות ערך.

עו"ד חן: אוקי, ושמה, בראשות עם מי מתקיימות הישיבות האלה?

גובזמן-קריב: שוב, יש כל…

עו"ד חן: אבל את מסרבת להגיד לי מה כל מיני הישיבות, שאלתי אותך לפני ארבע שאלות ולכן אין ברירה הולכים צעד צעד, בסוף תגידי. יש סוגים שונים של ישיבות זה מה שאת אומרת נכון?

גובזמן-קריב: שוב, אנחנו נערכים לחקירה, אנחנו יוצאים לצח"ם, אנחנו לומדים את התיק, אנחנו מחלקים משימות לתיק. היו ישיבות בראשות של אלי

עו"ד חן: אסייג?

גובזמן-קריב: אלי אסייג.

עו"ד חן: שמה היה תפקידו?

גובזמן-קריב: הוא היה ראש היחידה הכלכלית, בסדר?

עו"ד חן: מי זה יואב תלם?

גובזמן-קריב: יואב תלם היה ראש זרוע חקירות, תחתיו.

עו"ד חן: וגם הוא היה בישיבות?

גובזמן-קריב: גם הוא היה בישיבות וציפי גז הייתה בישיבות

עו"ד חן: היועצת המשפטית אז של מחלקה החקירות של רשות ניירות ערך?

גובזמן-קריב: לא. ציפי גז אז הייתה ראש מחלקת החקירות (היום שופטת שלום בישראל).

עו"ד חן: בתפקיד שלך עכשיו? זה התפקיד שאת ממלאת עכשיו?

גובזמן-קריב: לא. עכשיו לביא אובנת מנהל את מחלקת חקירות

עו"ד חן: יש מחלקת חקירות ויש יחידת חקירות?

גובזמן-קריב: נכון, בתוך המחלקה

עו"ד חן: אז גם עורכת הדין ציפי גז השתתפה בישיבות האלה. השתתפו ראשי מפלגים מהמשטרה? מפלגים או צוותים?

גובזמן-קריב: כן, כן, כמובן

עו"ד חן: חוקרים או ראשי צוותים,

גובזמן-קריב: חוקרים וראשי צוותים נכון

עו"ד חן: של נחקרים אחרים חשובים ומרכזיים בתיק נכון?

גובזמן-קריב: נכון. נכון

עו"ד חן: בישיבות האלה השתתפו גם פרקליטים מלווים?

גובזמן-קריב (מנסה להתחמק): אני מניחה שהיו ישיבות, אני לא יודעת להגיד לכם אם לפני המבצע, התיק היה מלווה על ידי הפרקליטות אני לא זוכרת באיזה ישיבות כן היו

עו"ד חן: לא שאלתי באיזה ישיבות, שאלתי בשלב של ההכנה והתכנון והאסטרטגיה האם היו ישיבות עם הפרקליטות? זה מה ששאלתי.

גובזמן-קריב: אני לא זוכרת אם הפרקליטים השתתפו בישיבות האלה, אני יודעת שהתיק היה מלווה, אני זוכרת את הליווי של הפרקליטות לאורך התיק, ספציפית לעניין ההכנה אני לא זוכרת.

עו"ד חן: את לא זוכרת אז עכשיו אני אעשה את זה מכיוון אחר ויותר קונקרטי. האם לפני היציאה לפרוץ את היית בישיבה כלשהי בוקר, ערב, סטטוס, צוות, מפלג, בראשות אסייג, בראשות תלם, בראשות פרקליט המדינה, בראשות היועץ המשפטי לממשלה בה היו הפרקליטים המלווים לפני הפרוץ?

גובזמן-קריב: הייתה ישיבה אצל היועץ המשפטי לממשלה שסיפרתי עליה, אני לא זוכרת מי הפרקליטים המלווים אבל הייתה שם ישיבה רבת משתתפים

עו"ד חן: לא שאלתי מי מהם?

גובזמן-קריב (ממשיכה להתחמק): אני לא זוכרת, הייתה ישיבה רבת משתתפים הייתי אחת המשתתפות, ישבתי בצד, אני לא זוכרת להגיד, אני זוכרת, היה ליווי של הפרקליטות, הם ליוו את התיק. האם ספציפית לפני הפרוץ הם השתתפו? אני פשוט לא זוכרת.

השופט משה בר-עם: אבל מה המשמעות של הליווי, בכל זאת המילה ליווי, ליווי זה איזשהו שם מסגרת להשתתפות בישיבות, מתן הנחיות?

גובזמן-קריב: כן, הם היו, הם ליוו את החקירות, את החקירות אני זוכרת לצורך העניין שיצאנו לפרוץ אני זוכרת את ליווי החקירות, אני לא זוכרת האם בהיערכות לפרוץ פיזית ישבו הפרקליטים, ולגבי כל קבלת ההחלטות זה לא משהו שאני יכולה לענות עליו.

השופטת רבקה פרידמן פלדמן: מה זה אומר ליוו את החקירות?

גובזמן-קריב: לצורך העניין כשהיינו, הם היו, הם ישבו בתוך להב וראו לפעמים את החקירות, או שעודכנו לאחר החקירות, כלומר היה ליווי של הפרקליטים במסגרת התיק, מה שנקרא פרקליט מלווה של התיק.

עו"ד חן: כן, חדר בקרה, כשאת אומרת צפו זה מחדר הבקרה?

גובזמן-קריב: נכון

עו"ד חן: סליחה?

גובזמן-קריב: נכון

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »