יומן הבוקר
יהודית תירוש, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)
ימים מדהימים במשפט נתניהו! אתמול קרו 3 דברים שחשוב לתת להם תשומת לב מיוחדת: חוסר הסבלנות של השופטים לסגנון העדות של פולינה גלובזמן-קריב, גילוי שערוריית הבלוק הצהוב של פילבר, הודאת תירוש בעניין מיילים שנלקחו ממחשבי אלוביץ' כבר ב-2017

באיזשהו שלב בעדות אתמול מאס עו"ד בן צור בתשובות הראש הקטן ובתשובות השקריות של פולינה גובזמן-קריב ואמר לה: את מעידה פה עדות שקר.

בהמשך אמר לה שהשלמת החקירה של פילבר ,אחרי הגשת כתב האישום, היא רשלנות איומה ורשלנות פושעת, ולקינוח הוסיף שהיא נהנית מסבלם של הנחקרים, שהיא מצחקקת, שהיא מגחיכה אותם.

לכאורה, קריב היא בעלת עור של פיל. פניה חתומות לאורך כל העדות, משדרת קור רוח כלפי חוץ אבל אפשר בהחלט לראות את הבהלה, את הלחץ שהיא מנסה להדחיק, את המבטים בשעון כאילו אומרת בינה לבין עצמה, נו – שכבר יסתיים הסיוט הזה.

***

לא רק עו"ד בן צור סנט בה בסרקזם האופייני לו, גם השופטים בדרכם מאסו בתשובותיה המפותלות.
פעם אחר פעם הם מנסים להעביר לה את המסר שהתשובות שלה מתחמקות אבל היא שומרת על אותו קו: הייתי בורג קטן, יש ממונים, לא קיבלתי החלטות, לא הטעיתי, בסך הכל שאלתי שאלות, רק רציתי שפילבר ימסור גרסה – מאות פעמים היא חזרה על תשובות מעין אלה, בלי כל קשר לשאלות.

השופט עודד שחם, בדרך הכלל השופט היותר שקט מבין השלושה, היה אתמול מאוד אקטיבי. באחת הפעמים הוא אמר לקריב, אחרי עוד תשובה מעורפלת ומפותלת, שתענה בכן או לא, וכשהיא עשתה זאת, הוא ניסה להעביר לה את המסר שהכי פשוט לענות כך – במקום כל ההסברים שקשה להבינם.

מרכז החקירה אתמול היתה השלמת החקירה החריגה של שלמה פילבר, השלמת החקירה שהוכיחה כיצד נתפרו תיק 4000. וזה סדר הדברים:

ינואר 2020

הגשת כתב האישום נגד נתניהו, אלוביץ' ומוזס.

מרץ 2020

השלמת חקירה חריגה של שלמה פילבר לפי בקשת הפרקליטות. לדברי קריב מי שביקש את השלמת החקירה היה אמיר טבנקין, הסגן של תירוש.

למה לעשות השלמת חקירה לעד מדינה שכבר נחקר ארוכות ועוד אחרי כתב אישום?
זה מתחלק לשניים: הראשון, הבלוק הצהוב שעליו רשם פילבר בכתב ידו כל מיני תרשומות, משימות וכד'. השני, ניסיון בוטה להזיז אחורה את פגישת ההנחיה.

בנוגע לבלוק הצהוב: למרות ההכחשות של קריב כאילו גילתה את קיומו של הבלוק רק עם הבקשה להשלמת חקירה, הבלוק נתפס כבר באמצע 2017 בחקירת בזק רשות ני"ע.
התשובות כאילו זה נתפס ולא "שמו לב" לדברים לא נראית הגיונית. ההסבר של בן צור הרבה יותר הגיוני: הם ידעו גם ידעו על הבלוק הצהוב, ידעו שזה מסמך מזכה לנתניהו, אבל החליטו להתעלם בכוונה כי זה לא התאים לתזה של תפירת התיק.

בחקירת ההשלמה הם ניסו לעשות מעשה מכוער: להפוך את המסמך המזכה ל"ראיית זהב", לנסות להציג את התרשומות הנוגעות לענייני בזק כאילו נכתבו בעקבות הנחייה של נתניהו באותה פגישה שלא הייתה.
אלא שעוד בחקירה הנגדית של פילבר הוא אישר שהסעיפים בבלוק הצהוב נכתבו כהכנה לפגישה עם נתניהו ולא בעקבות פגישה עם נתניהו.

ניסיון נוסף של קריב היה להעלות בפניו את האפשרות שחלק מהסעיפים בבלוק הצהוב הוספו אחרי הפגישה עם נתניהו בכדי לשרת את התיזה השקרית של "הנחייה". הניסיונות הללו כשלו כיוון שפילבר שלל אותן.

הניסיון הבוטה השני היה להזיז את פילבר למועד אחר של פגישת ההנחיה.

למה זה נעשה? כי ברור היה לפרקליטות, לאור חוות דעת איכונים שהוזמנה ע"י גוף חיצוני (חוות הדעת פורסמה באופן רשמי באוקטובר 2020 אבל התחילה הרבה לפני זה), שאין היתכנות לפגישת הנחיה במועד שננקב בכתב האישום.
בפרקליטות ידעו זאת לא רק לפי האיכונים, אלא גם לפני היומנים של פילבר ושל נתניהו, וגם לפי ההתכתבויות של פילבר באותה עת. לכן, הם ניסו להזיז את הפגישה אחורה, לפני מינויו של פילבר.
אלא שגם כאן הם נכשלו – פילבר שלל את האפשרות הזו וחזר על קביעתו שהפגישה היתה על פי זכרונו אחרי מינויו.

שימו לב לנקודה מאוד משמעותית! בחקירה החוזרת של פילבר בבית המשפט ניסתה תירוש לעשות את אותה פעולה פסולה – לנסות לשכנע את פילבר שיש אפשרות שהפגישה היתה קודם למינויו.
גם בחקירה החוזרת זה נכשל – מה שממחיש שתירוש ידעה על כך מלכתחילה ובכל זאת העדיפה להגיש כתב אישום שקרי, לשקר לבית המשפט ולהדיח את פילבר לעדות שקר.

מאי 2020

הפרקליטות שולחת את סריס החצר שלה, ברוך קרא, להפוך את המציאות.

אחרי שהשלמת החקירה עם פילבר כשלה, ברוך קרא יצר את הרושם שנמצאה "ראיית הזהב" בתיק 4000.
המסר של קרא היה ברור: נמצא האקדח המעשן או ראיית הזהב בתיק 4000 – איזשהו בלוק צהוב שממנו אפשר היה להבין בוודאות שפילבר אכן הונחה ע"י נתניהו וגם היתה בונוס בידיעה.

ניחא שבדיוני המשפט הוכח, כאמור, שהבלוק הצהוב הוא דווקא ראייה מזכה ולא מדובר בהנחיות שנכתבו בעקבות פגישה עם נתניהו, אבל קרא הוסיף חטא על פשע: הוא ייחס את המילה "סטינקי" (מסריח) של פילבר למה שקרה לכאורה באותה "פגישת הנחיה" שהפרקליטות לא הצליחה להוכיח את קיומה.

האמת היא הפוכה לחלוטין: פילבר קרא "סטינקי" למה שעשו פקידי משרד התקשורת בחוות הדעת שבה שיחקו עם המספרים לרעת בזק.
כלומר, הפקידים עשו משהו מסריח, לא פילבר ולא נתניהו.

כדי ל"חזק" את ברוך קרא הגיח אחריו חברו רביב דרוקר ותוך דקה שיקר 5 פעמים, בעקבות ה"חשיפה" של חברו.

"המשימות שפילבר יוצא מפגישת נתניהו" (לא נכון, אלו משימות שפילבר רשם לעצמו בלי כל קשר לפגישה שלא התקיימה במועד הנקוב בכתב האישום"; "קשה להכביר במילים על הראייה" (לא ראייה ולא זהב, ראייה מזכה); "ראייה חפצית שהתקיימה פגישה" (בדיוק הפוך, ראייה חפצית שלא התקיימה פגישה); "אין מחלוקת שפילבר נתן הטבות לבזק" (הפוך, אפילו בזק אמר שכל החלטותיו היו מקצועיות); "המילה 'ישועה' שומטת לסט" (המילה נכתבה בלי כל קשר לנתניהו והיא בכלל לא שומטת לסט).

עם מה נשארנו אחרי השידור? כמובן, שנתניהו אשם ולעזאזל הפרטים והעובדות שהופכים לחלוטין את התמונה. זו בדיוק התמונה שיהודית תירוש וליאת בן ארי רצו שתהיה בתקשורת כדי להסתיר את תפירת התיקים שלהן.

אישורי מנדלבליט

דבר מדהים נוסף שהיה בדיון אתמול קשור לאישורי מנדלבליט לחקירת נתניהו.

כזכור, אישור לחקירת נתניהו בתיק 4000 ניתן באמצעות כמה שורות, בים של השחרות, בתחילת אוקטובר 2017. אלא שלפי הודאת תירוש אתמול, שהפילה את עצמה בפח, מיילים ממחשבו של שאול אלוביץ' הוצאו בקשר לחקירת נתניהו כבר ביולי 2017, בלי אישור לחקירה כזו.
חמור מכך, צווי החיפוש שהיו ברשות המשטרה לא אפשרו בכלל חיפוש בנוגע לתיק 4000 ונתניהו, והיו תחומים אך ורק לנושאים הקשורים לתיק בזק וממש לא לענייני סיקור בוואלה, דברים שהוצאו ממחשבו של אלוביץ'.

כלומר, מישהו החליט לקחת את החוק לידיים ולפתוח תיק נגד ראש ממשלה בישראל בלי אישור יועמ"ש ובלי צווי חיפוש מתאימים.

כמובן שמדובר בליאת בן ארי ויהודית תירוש המגובים בשי ניצן.

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »