יומן הבוקר
פולינה גובזמן-קריב (צילום: אלי ציפורי)
הפרוטוקולים מדברים ‼ כך ניסו לשבור את שאול אלוביץ': הציגו לו את אשתו בחצר של להב 433 אזוקה בניגוד לחוק. עו"ד ז'ק חן לחוקרת פולינה גובזמן קריב: "את משקרת כמו שאת נושמת"

במהלך חקירתה של פולינה גובזמן-קריב הוצגו בבית המשפט סרטים מתוך החקירות. עו"ד ז'ק חן, פרקליטו של שאול אלוביץ', חוקר את החוקרים.

***

עו"ד ז'ק חן: אני אומר לך כשיטת חקירה, נתון, את איריס אלוביץ' הוליכו במתקן משטרתי ללא שום צורך כשהיא אזוקה ידיים ורגליים את ידעת מזה?

קריב: לא

עו"ד ז'ק חן: אני תיכף אראה לך שידעת מזה וראית את זה, עוד שקר,

קריב: לא, אני לא זוכרת

עו"ד ז'ק חן: את לא זוכרת

קריב: בסדר אני לא זוכרת, וכמו שאמרתי

עו"ד ז'ק חן: את לא זוכרת, שאלתי אותך, היית זהירה לפני הלא, אני מיד אראה לך שאת ידעת את זה

קריב: טוב.

עו"ד ז'ק חן: הדבר השלישי שאני אומר לך זה שפה מחריפים את הלחץ עליו באמצעות השימוש באיריס בזה שמתארים את מצבה העגום כשהיא נאלצת להסתובב מושפלת אזוקה בנחושתיים בנוכחותך, מה את אומרת על זה?

קריב: אני לא זוכרת את זה כחלק מהחקירה.

עו"ד ז'ק חן: את לא זוכרת את זה כחלק מהחקירה אבל הנה זה.

קריב: אני לא זוכרת

בהמשך:

עו"ד ז'ק חן: האם את זוכרת, האם היה חשש אינהרנטי או אחר, קונקרטי שאיריס אלוביץ', אדם בן 68 יפצח בריצה קלה ממשרדי להב 433 ויימלט? האם דובר על זה בנוכחותך?

קריב: אני לא יודעת אם דובר אלי, אני לא קיבלתי החלטות לא על השיטה שבה,

עו"ד ז'ק חן: שאלה פשוטה, דובר?

קריב: אני לא זוכרת

עו"ד ז'ק חן: האם דובר על חשש הימלטות של איריס אלוביץ'?

קריב: אני לא זוכרת

עו"ד ז'ק חן: אני אומר לך שמעולם לא דובר על כך שאיריס אלוביץ' תפצח בריצה ממתקני להב 433 ותימלט, תגובתך?

קריב: אני לא זוכרת.

עו"ד ז'ק חן: את לא זוכרת. אני אומר לך שאת יודעת שהתשובה שאת נותנת עכשיו היא לא אמת לאמיתה כי את יודעת שמעולם לא היה חשש בריחה של איריס אלוביץ' ונוריד את המסיכה, כך אני מציג לך, תגובתך?

קריב: אני לא זוכרת ואני גם לא עסקתי בשום דבר שקשור לאזיקתה או לא אזיקתה של איריס אלוביץ'.

עו"ד ז'ק חן: אבל את אמרת שלא ידעת שהיא אזוקה.

קריב: זה מה שאני רואה פה

עו"ד ז'ק חן: שמה?

קריב: שהוא אומר היא אזוקה ואני אומרת אני לא יודעת, זה מהקטע

עו"ד ז'ק חן: זה מהקטע? בואי נראה. אם אפשר את הקטע הבא בבקשה.

(מציגים קטע מחקירה מוקלטת ומוסרטת באולם בית המשפט)

עו"ד ז'ק חן: עכשיו אנחנו רואים כשאנחנו קושרים, פה אני מיד אתקן, פה אנחנו רואים שעכשיו עודד שטה (חוקר נוסף בתיק)  קושר את זה שאיריס אלוביץ' מסתובבת באזיקים שוב לנושא של בוא תקל עליה, האחריות היא עליך כראש משפחה להקל עליה. להקל עליה. איך התגלגלת שגם אשתך פה? גם הבן שלך פה? תרגיש את האחריות, אתה יודע כראש משפחה בהקשר של האזיקים בנוכחותך, כך אני מבין, שימוש בבני משפחה ובמצוקתם ועכשיו בזה שהם מסתובבים באזיקים, אשתו, אני מתקן, בת 58 בזמן החקירה, אני ממש מתנצל בפני גב' איריס אלוביץ' למרות שאין שום דבר רע בגיל, אני דווקא נהנה ככל שעולים בגבעה הנוף יותר נקי וצח אבל אז היא הייתה בת 58, אני הוספתי לה עשר שנים ופה הוא קושר בין המצוקה והאזיקים והתנאים הקשים לאחריות של שאול אלוביץ' כראש משפחה להקל עליה בנוכחותך, אני מבין מזה,

עו"ד יהודית תירוש: זה לא מה שהוא אומר

עו"ד ז'ק חן: זה מה שהוא אומר  ואני מבין מזה כעוד פרס, כעוד לחץ, כעוד שימוש בבן משפחה בוא תגמור עם זה, תהיה עד מדינה ונגמור עם זה. מה את אומרת?

קריב: זה מה שהוא אומר פה.

עו"ד ז'ק חן: אוקי. עכשיו תראי, קורה דבר מוזר בקטע הזה, נפתחת הדלת, הנה את מסתובבת לכיוון הדלת, הרי צופים עליכם כל הזמן, אנחנו זוכרים שברצף במספר קטעים שהראיתי לך לכן אמרתי לך תמתיני עד סוף התהליך, איריס אלוביץ', איריס אלוביץ', איריס אלוביץ', איריס אלוביץ' קשה, האחריות שלך, איריס אלוביץ' אזיקים, על רצף שלם בנוכחותך ועכשיו נפתחת הדלת, זה לא איריס, אני מרפה את המתח אבל קורא מישהו לשאול החוצה ואת יוצאת איתו ועודד שטה יוצא איתו בסדר? לא נחכה עד שתחזרו אבל לא לוקח זמן רב, את יודעת מה קרה בזמן היציאה והחזרה? בזמן הזה שיצאתם?

קריב: לא זוכרת

עו"ד ז'ק חן: הראו לשאול מול עיניו אחרי שבחדר הבקרה והמפקדים ראו כמה זה קשה לו וכמה זה מפריע לו וכמה הוא התחנן לא להפגיש אותו עם אשתו כשהוא אומר שהוא ימות ושהוא אוהב אותה, שולפים אתכם מחדר החקירה את הולכת איתם לחצר ומראים לו את איריס באזיקים. את עכשיו נזכרת?

קריב: אני לא זוכרת שהייתי בקטע הזה, אבל שוב, זה החלטות שהתקבלו,

עו"ד ז'ק חן: אני מראה לך שהיית בחדר הזה

קריב: לא, אני יצאתי מהחדר, לא זוכרת מפגש שראיתי, שוב, זה החלטות, אם זו החלטת חקירה שהתקבלה, זו החלטת חקירה שהתקבלה.

עו"ד ז'ק חן: לא שאלתי אותך על החלטה ואם ואולי וכו', את זוכרת שאמרת שלא ראית אותה? ואמרתי לך חכי רגע?

קריב: אני עד עכשיו לא זוכרת שהייתי,

עו"ד ז'ק חן: אבל אמרת שלא, כששאלתי אותך ואז הזהרתי אותך מפני הלא ואז אמרת אני לא זוכרת ועכשיו את עומדת בלא זוכרת ועכשיו אני אראה לך שאת כן ראית אותה בסדר?

קריב: אוקי

עו"ד ז'ק חן: שוב את נחפזת. עכשיו אנחנו חוזרים לחדר. אני רק מנסה לדמיין מה היית עושה לנחקר … כמוך, פשוט

(מציגים קטע מחקירה מוקלטת ומוסרטת באולם בית המשפט)

עו"ד ז'ק חן: נכנס עכשיו אורי קנר בצהלה, בריון קשקשים הזה רק חסר לך שתגיד עכשיו … לא מעניין, זה לא מעניין, חסר לך שתגיד שאתה רשע, רשע מרושע וגם את. בקטע הזה יצאתם והראיתם אחרי ששאול מתחנן על נפשו לא לראות את איריס ואת יודעת את זה אחרי שאת עושה לו הצגה של אמפתיה שלמה איך מנעת בגופך, אחרי שאומרים לו שהיא באזיקים, ומשקרים שזה בהתאם לנוהל שלא כדין, רואים כמה זה מפריע לו ועכשיו לוקחים אותו לתרגיל, מוציאים אותו כדי שיראה בעיניים אותה עם אזיקים, איתך, והוא המשפט הראשון שאומר שחזר לחדר, היא שברה לי את הלב.
את עונה לו, הם עושים את זה שתראה שהיא בסדר. אני אומר לך שגם פה את משקרת כמו שאת נושמת, הם לא עשו את זה כדי שיראה שהיא בסדר, הם עשו את זה כדי עוד פרס של לחץ כדי ללחוץ עליו ולשבור אותו אחרי שכולם ראו כמה זה קשה לו. מה את אומרת על זה?

קריב: צריך לשאול את מי שקיבל את ההחלטה על המפגש, אני לא זוכרת שקיבלתי את ההחלטה על המפגש, אני גם עדיין לא זוכרת שהשתתפתי במפגש הזה.

עו"ד ז'ק חן: הבנתי. עכשיו, זה מול שאול, את ידעת על הטרטורים הקשים ביותר מעבר לאזיקים שלא כדין שעשו לאיריס אלוביץ' בזמן המעצר?

קריב: אני קיבלתי עדכונים על מה שקורה עם איריס במסגרת הישיבות, לא הייתי מעורבת בחקירה שלה.

עו"ד ז'ק חן:   והאם במסגרת הישיבות אמרו לך שמפעילים עליה פרייס אדיר בדרך של טרטורה בין בתי מעצר שונים בשעות לילה? תרגילי חקירה? שהיא צריכה להגיע לתא עם מדובבות, עם חולדות?

קריב:  אני לא הייתי חלק

עו"ד ז'ק חן:   לא שאלתי אם היית חלק, אמרת שקיבלת עדכונים אני שואל אותך האם במסגרת העדכונים את זה קיבלת?

קריב:  אני לא זוכרת עדכונים על הטרטורים ועל הפרס ועל הכל, היו עדכונים לגבי איריס אלוביץ', לא הייתי מעורב וגם לא קיבלתי החלטות, אין לי זיכרון ברור של הדבר הזה.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »