יומן הבוקר
תת-ניצב יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)
עבירה מס' 17 שעליה אחראי יואב תלם: מחדל אי בדיקת שיחת הנזיפה והמעקב. התירוץ הבלתי נתפס של תלם – הוא לא סומך על איכונים. אפילו השופטים התקשו להבין את התירוץ והקשו בשאלות. חוקרים את החוקרים‼

תלם: "אני לא מומחה למחקרי תקשורת ואני לא איש טכנולוגיות… אני מזהיר את עצמי מפני קביעה שכתוצאה מהעובדה שלא הייתה שיחה זה מבחינת הנתונים הטכנולוגיים, זה אומר באמת בצורה קונקלוסיבית שלא הייתה שיחה כזו"

הפרוטוקולים מדברים (וגם השופטים): מתוך התיעוד הרשמי של משפט נתניהו, המתפרסם באתר הרשות השופטת, עוד מקטע מתוך עדותו של תת-ניצב יואב תלם, חוקר בכיר בתיקי נתניהו.

עוד עדות לשיטות הנלוזות של הפרקליטות והמשטרה, כפי שמתגלה לציבור במשפט נתניהו. עבירה מס' 17. חוקרים את החוקרים…

***

עו"ד בן צור: אני אגיד מה שלא נעשה. אנחנו איתרנו שיחה (הכוונה לשיחת המעקב, אחרי שבן צור הפריך גם את שיחת הנזיפה) לפי התיאור שלו יום ראשון, קרוב לארבע דקות, הוא נמצא בכניסה למשרד האוצר בתאריך נקוב בחודש מרץ לפי התיאור שלו, יש לו שיחה כרגע, יש לה יום, יש לה שעה.
אני שואל אותך כרגע, אני מציג לך נתון לשיטתי, לא טענה שלא התייחסתם איתו לשיחה הספציפית היחידה שנמצאה באותו מועד, תשובתך? נתון. לא אני אומר לך.

תלם: לא יודע אם הדבר לא נעשה וגם לא יודע אם השיחה שאיתרתם היא השיחה שעליה הוא מדבר.

עו"ד בן צור: אז אני אגיד לך כך, בכל הרבעון הראשון, כי הוא מדבר על הרבעון הראשון זו השיחה היחידה אז תראה לאיזה מחוזות אתם מגיעים, אני אומר לך יש שיחה לפי התיאור שלו ברבעון הראשון שתואמת את משכי הזמן והמקום, אז אתה אומר לי נכון, לא שאלנו אותו על השיחה הזאת ואולי יש שיחה אחרת שאני אומר לך שלא קיימת?

תלם: לא אמרתי את זה

עו"ד בן צור: זה כמעט עליזה בארץ הפלאות הסיפור שלנו פה

תלם: לא אמרתי את זה אבל

עו"ד בן צור: אז מה אמרת?

תלם: אמרתי שאני לא יודע אם העניין הזה לא נבדק, כולל השיחה הספציפית ואני אמרתי והוספתי שאני לא משוכנע שהשיחה הספציפית הזו שאותרה, ככל שאותרה היא השיחה שעליה הוא מדבר.
אני אומר שוב כאמירה אולי קצת… אבל מכוונת לשאלתך ביחס לבדיקות שנעשו או שלא נעשו, אני נוהג להזהיר את עצמי לגבי סוגיית אמצעי מחקרי התקשורת, גם האיכונים כממצא חיובי לקיומו או לקיומה או להיעדרה של שיחה ספציפית או ברמת האיכון מפגש ספציפי, אני לא מומחה למחקרי תקשורת ואני לא איש טכנולוגיות, אני לוקח את הנתונים האלו בזהירות רבה לעיתים גם יש טעויות, לעיתים גם יש טעויות.
אני חושב שהמשקל שמבחינתי אני מייחס לפרק הזה בגרסתו של פילבר כמו גם לפרקים אחרים שהצגת אתמול, זה למהותם של הדברים ולתוכנם.

עו"ד בן צור: תקשיב, אנחנו יכולים קודם כל

תלם: אני אתן לך דוגמא

עו"ד בן צור: לא, לא, אתה תענה לשאלה

השופטת פרידמן-פלדמן: למה מוציאים מחקרי תקשורת אם אי אפשר לסמוך עליהם? כמו שאדוני טוען שאי אפשר לסמוך עליהם?

תלם: חלילה, אני לא אומר את זה, אני אומר את זה בזהירות לפני שאני מסתמך, בהחלט מחקרי תקשורת ואיכונים אמורים לתת כיווני חקירה, בהחלט פעולות חקירה שצריך לנקוט בה, בהחלט יש להם משקל בעיקר בעיני כממצא שלילי. היה פה ולא פה, או הנה אנחנו רואים שהשיחה,

השופטת פרידמן-פלדמן: אז אומר לך עורך דין בן צור היה פה ואין אחר. שיחה כזו שמתאימה לפרטים האלה יש בחודש מרץ, שזו השיחה שנמצאה ואף אחד אחר לא הראה שיחה אחרת שמתאימה, זה מה שאומר עורך דין בן צור.
טעויות יכולות להיות בכל דבר אבל בגדול כשאנחנו מסתכלים על מחקרי תקשורת נצא מתוך הנחה שזה משקף, לפחות באיזושהי מידה של וודאות. אז טעויות, כל דבר יכול להיות טעות.

השופט משה בר-עם: אדוני הרי לא כופר באמינות של מחקר התקשורת ככזה, ביחס למכלול העניינים בתיק זה סיפור אחר, אבל כאשר הוא נותן נתון טכנולוגי, ראיה פורנזית שמגיעה מגורם שאדוני כמעט בכל בקשת מעצר מבקשים מחקרי תקשורת, אדוני אומר שהוא לא,

תלם: נכון, בהחלט יש לזה משקל וזה בהחלט מעיד על כיוון חקירה שצריך לנקוט בו, אני עדיין מזהיר את עצמי מפני קביעה שכתוצאה מהעובדה שלא הייתה שיחה זה אומר שבאמת מבחינת הנתונים הטכנולוגיים זה אומר באמת בצורה קונקלוסיבית שלא הייתה שיחה כזו.

השופטת פרידמן-פלדמן: אולי נשאל שאלה אחרת, אם אכן מר פילבר לא נחקר על זה, הוא היה צריך להיחקר על השיחה הזו?

תלם: כן

עו"ד בן צור: אז עכשיו בוא נתקדם, אני שמעתי בקשב רב שאתה לוקח בזהירות את מחקרי התקשורת, היית צריך לקחת בזהירות קודם כל גרסה בעל פה של עד מדינה, התחלת הזהירויות, זה אבי אבות הזהירויות עד ששינה את גרסתו, זה אחד.
אבל עכשיו יש לו גרסה, הגרסה, מעולם לא שמעתי איזושהי טענה שכופרת או איזשהו ממצא שיפוטי שמחקרי תקשורת שאומרים שחברת תקשורת מפיקה שיחה ממספר למספר, תאריך, משך השיחה, מעולם לא שמעתי איזושהי טענה, בטח לא של משטרת ישראל אבל לא זכור לי, ייתכן שאני לא ראיתי את כל הטענות  שיש איזושהי קביעה שהמחקרים כשלעצמם לא נותנים תמונה נכונה על התקשרות מ-א' ל-ב'?
מאיפה המצאת את הסיפור הזה כרגע? אתה משטרת ישראל, אתה יודע, תיזהר לא להיקלע למצוקה בחקירה שלך ולהגיד אמירות לא טובות אחרי זה, זה כמעט נהיה כמו הפגסוס שאמרת בהתחלה, כי מחר יראו לך… שעה על זה ואז יגידו הנה הגיע סגן ניצב, והוא אמר שיש ספק עם זה, אתה צריך להיות זהיר.

תלם: על איזה חלק לענות? על סגן ניצב, על הפגסוס,

עו"ד בן צור: לא, פגסוס יש לנו פרק נפרד, הכנתי אותך כבר להקדמה של הפגסוס, כרגע אני במחקרי תקשורת, אני אומר לך כרגע פשוט, אמירתך היא לא מבוססת, חסרת זהירות ולא נכונה.

תלם: אמירתי היא, ואני חוזר שאני מזהיר את עצמי לגבי קביעה קונקלוסיבית, שהעדר מופע של שיחה בפלט תקשורת אינו בהכרח מעיד על כך שלא הייתה שיחה, אני עומד מאחורי האמירה הזאת אבל מומחים גדולים ממני יוכלו בוודאי לדייק יותר.

עו"ד בן צור: אז הנה השיחה שאיתרנו

השופטת פרידמן-פלדמן: שיחה אחרת שכן קיימת, נעזוב את מה שאין, אבל יש שיחה אחרת שכן קיימת

תלם:  נכון, אני חוזר גם על התשובה לשאלת גברתי

השופטת פרידמן-פלדמן: לא צריך לחזור עליה

מאמרים אחרונים

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »