יומן הבוקר
יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)
עבירה מס' 30 שאחראי עליה יואב תלם: תיבות הדואר של שרה ויאיר נתניהו שנתפסו בתיק המעונות הועברו לחקירות תיקי האלפים בלי צו הרחבה. התירוץ של תלם: "לא עסקתי בנושא... אני רק מנסה רגע לרענן את הידע המשפטי שלי"

חוקרים את החוקרים והפרוטוקולים מדברים‼ תת-ניצב יואב תלם, מבכירי צוות החוקרים בתיקי נתניהו מתפתל על דוכן העדים, כאשר עו"ד עמית חדד מעמת אותו עם עבירה מס' 30. "אני לא מתפתל", הוא אמר.

***

עו"ד עמית חדד: אז אני רואה שהמסירות, זה לא אחד מוסר לשני והולכים לשער, אלא אחד מוסר לשני שמוסר לשלישי.
אז אתה מוסר למומי משולם, שמוסר לרפ"ק איתי רמות שבמסגרת פרשיית 2000 הוא מוסר לו דיסק שמכיל, מומי מוסר לו דיסק שמכיל את היומנים של שרה ויאיר נתניהו מתיק המעונות. אתה רואה את זה? שזה כתוב?

תלם: כן.

עו"ד עמית חדד: יופי. עכשיו, רק נעצור רגע להבין, זאת אומרת שבתיק המעונות, תיק שהוא לא קשור בכלל לתיקים שאנחנו מדברים בהם, נכון? לא 1000 לא 2000 ולא 4000, נכון?

תלם: כן.

עו"ד עמית חדד: זה תיק נפרד אחר.

תלם: תיק נפרד אחר.

עו"ד עמית חדד: מר נתניהו לא היה חשוד שם, נכון?

תלם: למיטב זכרוני כן.

עו"ד עמית חדד: בתיק הזה קח את זה כנתון.

תלם: כנתון. בדיוק.

עו"ד עמית חדד: אז אנחנו רואים שתפסו שם את היומנים, יומני האאוטלוק של שרה ויאיר נתניהו. נכון?

תלם: נכון.

עו"ד עמית חדד: נכון. ואז, קורה מן קסם שכזה, נוטלים יומנים מתיק המעונות, ומעבירים אותם לתיק 2000 .2000 ו-1000 תיכף נראה. נכון?

תלם: טוב.

עו"ד עמית חדד: מה טוב? תקרא.

תלם: אני קורא. לא מכיר את זה.

עו"ד עמית חדד: אתה לא צריך להגיד לי 'טוב'. אתה צריך להגיד נכון או לא נכון.

תלם: אז תן לקרוא. יש פה פעולה שאני לא מכיר, אם אתה רוצה שאני אפרש את מה שרשום במזכר, אני אפרש.

עו"ד עמית חדד: לא הבאתי לך את הדברים כדי שלא תקרא.

תלם: כן. אני קורא.

עו"ד עמית חדד: יופי. עכשיו, לפי מה שכותב הרפ"ק, שבמסגרת השלמות החקירה של הפרקליטות הוא התבקש לערוך את המזכר הזה בנושא ואת פעולות החקירה שהוא ביצע ב-4 באפריל 2019.
עכשיו, אני מניח שהפרקליטות העבירה לכם רשימה של השלמות חקירה ואתה כראש יאח"ה מאשר אותן? זה ה-,

תלם: לא.

עו"ד עמית חדד: אתה כראש יאח"ה לפחות מעביר אותן לביצוע.

תלם: גם לא.

עו"ד עמית חדד: לא?

תלם: לא. לאשר בטוח שלא אישרתי את הפעולות האלה כי אני לא מכיר אותן. אני לא זוכר אם זו פעולה במסגרת מספר השלמות שהתבקשו, פעולה שעברה דרכי כצומת דואר, או שהיה איזה שהוא חיבור ראשוני ומפה החיבור, הבקשה להשלמות חקירה היו ישירות בין הפרקליטות הנוגעת למומי משולם. אני לא זוכר, לא, לא זוכר. לא מכיר דבר כזה.

עו"ד עמית חדד: טוב. בוא נעשה את זה קל.

תלם: נורא פשוט. נורא פשוט. אני באמת לא עסקתי בנושא.

בהמשך:

עו"ד עמית חדד: עכשיו, תאשר לי בבקשה שלא הוצא צו הרחבה לתיבות הדואר של יאיר ושרה נתניהו שנתפסו במסגרת המעונות לטובת פרשה 1000 ו-2000.

תלם: לא מאשר לך. לא יודע.

עו"ד עמית חדד: אז אני אגיד לך כנתון. בסדר?

תלם: לא יודע, לא עסקתי בזה. נו באמת, טוב, נו, אני רוצה לתרום אני רק לא יודע איך.

עו"ד עמית חדד: מה זה 'נו באמת'? אתה ראש יאח"ה בזמן הזה.

תלם: עו"ד חדד, זו פעולה שאני מניח שהיא יכולה לקרות ולהתרחש כשתיק החקירה כבר סוכם ועבר,

עו"ד עמית חדד: בסדר

תלם: רגע שניה. וחשוב להבין, ויש השלמות חקירה כאלה ואחרות, לאו דווקא השלמות של פעולות חקירה של הפקת ראיות אלא פעולה שמבקשים לעשות תיעוד, אולי משהו שחסר. פונה הפרקליט, אני אפילו לא זוכר אם פנו אלי בהקשר הזה כראש יאח"ה או ישירות למומי שאמר 'תקשיבו, זה בזמנו איתי עשה, אני מרים אליו טלפון ומבקש שיזכ"ד את הדבר הזה' זה מה שזה נראה לי. מעבר להנחת העבודה ב… אני לא משוכנע שיש לי משהו לתרום לגבי החיפוש הזה.

עו"ד עמית חדד: טוב. גם אם אתה בחור בטון הזה של אנטי,

תלם: לא, אני באמת נורא רוצה לסייע לאדוני אבל אני באמת לא יודע איך. למעט העובדה שב-4.4 באמת שימשתי בתפקיד ראש יאח"ה.

עו"ד עמית חדד: יופי. אז בוא נעשה את זה קל. תיבות הדואר נתפסו בתיק המעונות. נכון? כך כתוב?

תלם: כך כתוב. כן.

עו"ד עמית חדד: יופי. זאת אומרת שצו החיפוש שהתיר לתפוס את התיבות דואר האלה, את היומנים, ניתן במסגרת תיק חקירה אחר. נכון?

תלם: אני צריך לראות את הצו הזה, אבל אני מניח שכן.

עו"ד עמית חדד: כתוב לך. פרשת המעונות.

תלם: אני יודע, אני לא יודע מה כתוב בצו, לא יודע מתי הוא הוצא.

עו"ד עמית חדד: כדי להיכנס לחומר מחשב שנתפס במסגרת תיק חקירה אחר, צריך צו הרחבה. את זה אתה יודע כראש יאח"ה, נכון?

בשלב זה הפרקליטות מתנגדת כי לכאורה תלם לא היה מעורב בפעולות הללו למרות שהיה ראש יאח"ה.

עו"ד עמית חדד: אתה ראש יחידה, היית ראש זרוע ביאל"כ, אתה הופך להיות ראש יאח"ה ואני שואל, כראש יחידה, האם אתה יודע שכדי לעיין בחומרי מחשב שנתפסו בתיק אחד, לצורך תיק אחר, יש צורך בצו הרחבה?

תלם: שוב, אני,

עו"ד עמית חדד: לא צריך להתפתל. כן או לא…

תלם: אני לא מתפתל, אני רק מנסה רגע לרענן את הידע המשפטי שלי. נדמה לי שלגבי צווי המצאת מסמכים לא חייבים לגשת ולהרחיב, לגבי חיפוש, אני לא משוכנע האם כדי לעשות שימוש בתוצרים בתיק אחר צריך, להבדיל מהחיפוש, צריך לחזור לבית משפט לבקש צו הרחבה או שמא לעצם החיפוש הנוסף. שוב, לא מתיימר להיות פה על קרקע משפטית מוצקה. אני צריך לבדוק פסיקה, לבדוק את הנהלים, ליתר בטחון.

עו"ד עמית חדד: יש הנחיות ברורות.

תלם: אז זהו, אני באמת לא,

עו"ד עמית חדד: הן אומרות בפירוש, זה הנחיות עוד מ-2015. אם אתה רוצה לחפש, יותר מזה, גם אם אתה מחפש תוך כדי ואתה מוצא דברים שקשורים לתיק אחר, אתה צריך ללכת ולבקש צו הרחבה.

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »