יומן הבוקר
תת-ניצב יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)
עבירה מס' 31 שעליה אחראי יואב תלם: המשטרה אוגרת תכולה מלאה של טלפונים בתיק מסוים כדי להשתמש בה בתיקים אחרים. התירוץ של תלם: "יש פרוצדורה בנושא, אבל לא עסקתי בזה"

עו"ד עמית חדד, פרקליטו של נתניהו בתיק 1000, מתפלא מדוע צוותו של תת-ניצב יואב תלם, מבכירי החוקרים בתיקי נתניהו, ביצע פעולות חיפוש במחשבים וטלפונים אחרי הגשת כתב האישום ולא לפני, שמא יתגלו עניינים מזכים. חוקרים את החוקרים‼

***

עו"ד חדד: עכשיו, אז באמת אני לא יודע מה קרה פתאום שהולכים, קמים בבוקר אחרי שמגישים כתב אישום, מחליטים לחפש באייפד שנתפס בתיק אחד, אולי יש ידיעות אחרונות. אני  באמת לא יודע למה, אבל אני באמת רוצה טיפה להבין את המערכת הזו שיש לכם בדאטה בייס שקראת, אותו דאטה בייס. אז בוא תסביר בבקשה, גם בית משפט כדאי שהוא יבין, אם טלפון למשל נתפס או יומנים דיגיטליים או אאוט-לוק נתפס במסגרת פרשת המעונות, זה נמצא בתוך הדאטה בייס של המשטרה?

תלם: שוב, אני לא מומחה טכנולוגי, אבל כשאנחנו תופסים פלאפון על פי צו בית משפט, אני מקווה  שאני מדייק בפרוצדורה, אנחנו כמובן מבצעים את ההעתקה כשפעולת החיפוש,

עו"ד חדד: רק ברשותך, סליחה שאני קוטע אותך, אבל כדי שזה יהיה מאוד ברור, העתקה הכוונה היא העתקה של כל הטלפון.

תלם: כן. של כל ה-, במסגרת כלל הראייה הטובה של העתקה של כל הפלאפון והחיפוש הוא במסגרת המגבלות של הצו או של חיפוש מושכל לפי מילות חיפוש.

השופט בר-עם: כל חומר הגלם נמצא …

תלם: כן. והוא מבוער בהתאם ל-, אני לא זוכר אם לגבי המועדים לאחר שבית המשפט, לאחר שהתיק  חלוט. אבל אני לא זוכר את מועדי הביעור.

עו"ד חדד: אין… אתה בטוח בזה?

תלם: לא, אני לא בטוח בזה. אני אומר, בגלל זה אני ממש לא זוכר מה היו מועדי הביעור.

עו"ד חדד: למשל תיק המעונות, אתה יודע מתי הוא נגמר?

תלם: לא.

עו"ד חדד: אתה בטוח שאתם בכלל מבערים עותקים?

תלם: כן,

עו"ד חדד: אתה בטוח בזה?

תלם: כן. אני,

עו"ד חדד: אתה בטוח שאתם מבערים עותקים? שאין לכם עותקים?

תלם: כן. אפילו יש לפעמים סיטואציות שבהן אנחנו ממש מתבקשים לבער ולמחוק חומרים שאינם רלוונטיים עוד בגלל מצוקת מקום ב-, אז … מחשב שאיגד את כל החומרים של לה"ב.

עו"ד חדד: יכול להיות שאתם פשוט מוחקים את הישנים ביותר?

תלם: אז אני מניח שחומרים שהם ישנים, שהם לא רלוונטיים, תיקים שכבר נסגרו. יש פרוצדורה בנושא.

עו"ד חדד: ודברים שהם מעניינים יותר אתם כן שומרים? דברים שיכולים להיות מעניינים?

תלם: יכול להיות. כן. צריך לראות.

עו"ד חדד: טוב. אז יש למעשה, אם מישהו מאפיין את זה 'רגע, זה משהו רגיש, יכול להיות שפעם יהיה רלוונטי, בואו נשמור את זה', זה יכול להיות?

תלם: למשל. כן.

עו"ד חדד: כן. אז למעשה כל הטלפונים של כל האנשים, אולי אני רוצה לומר עוד משהו, ניסיתי לקטוע אותך וזה לא הצליח לי, כשעושים חיפוש בטלפון, החיפוש הוא מושכל. נכון? עם מילות חיפוש, לא עוברים על כל המכלול.

תלם: על כך נשאלתי באחד מהשלבים של החקירה הנגדית והשבתי שהחיפוש המושכל הוא סוג של ברירת מחדל כחלופה להבנה שחוקר לא יכול לעבור פריט-פריט.

עו"ד חדד: אדרבה.

תלם: ולכן ודאי בכפוף למגבלות בית משפט ולעולם החסיונות, כמובן.

עו"ד חדד: כן. אבל כל הטלפון, הכל כולל הכל מכל וכל, כולל צילומים של המשפחה, כולל צילומים אחרים, כולל הכל, הכל נמצא, בעותק של המשטרה. נכון?

תלם: כן. זו הפרוצדורה, להעתיק את הכל ולבצע חיפוש על ההעתק.

עו"ד חדד: וכל העותקים האלה, מכל הטלפונים והמחשבים, נמצאים אצלכם ואתם מחליטים מה לבער, אם משהו רגיש, בואו נשמור אותו, נשמור אותו יותר זמן. נכון?

תלם: יש פרוצדורה בנושא.

עו"ד חדד: יש נוהל בנושא? מסודר? אתה מכיר הנחיה?

תלם: אני לא יודע אם יש נוהל אצל אז מחלק מיצוי ראיות מחשב, אבל,

עו"ד חדד: לדעתי אין אבל,

תלם: אני לא, באמת לא, לא עסקתי בזה.

עו"ד חדד: דרך אגב, לכל חוקר יש גישה למערכת הזו?

תלם: לא, לא.

עו"ד חדד: למה? מאיזה דרגה?

תלם:  אני לא זוכר דרגה, אבל לחוקר שמבחינת התפקיד שלו, המשימה שהוטלה עליו היא לבצע חיפוש, הוא מקבל מורשות גישה למאגר, ודאי אם זה חיפוש מושכל. אני לא זוכר כבר את השם של המערכת שמאפשרת לעשות חיפוש יותר מהיר. יש שם מורשויות גישה. יש פרוצדורה בנושא הזה.

עו"ד חדד: טוב. עכשיו, בחודש אוקטובר 2019 היו השימועים. אם אתה זוכר, שימוע למר נתניהו, גם לחשודים האחרים. יכול להיות שלחשודים האחרים זה היה קצת לפני, קצת אחרי, אבל באזור הזה. היו השימועים.
עכשיו, אני רואה שני מזכרים שנערכו ב-18 בנובמבר 2019 אחרי השימועים. תסתכל במזכר הזה. ניתן לבית המשפט את שני המזכרים. מזכר ביחס למר שמרון ומזכר ביחס למר מוזס, אלו מזכרים שנעשים על ידי סער שפירא שהוא קצין חקירות יאח"ה.

תלם: נכון.

עו"ד חדד: אני חושב שעכשיו לא תתקשה לומר לי שהוא אצלך כי אחרים באמת לא סיפרו לנו איפה הם.

תלם: לא, גם מקודם לא התקשיתי, אבל כן, הוא היה קצין,

עו"ד חדד: אצלך.

תלם: כן כן.

עו"ד חדד: כן. ואתה בזמן הזה מפקד יאח"ה.

תלם: כן.

עו"ד חדד: יופי. עכשיו, בוא תסביר לי בבקשה למה אחרי השימוע אתם מוציאים את פלט המעברים במערכת המשטרתית לכניסות ויציאות מהארץ של דוד שמרון?

תלם: אין לי מושג. זה בתיק 1000 ו-2000 ?

עו"ד חדד: כן.

תלם: אני מניח שהפרקליטות פה ביקשה לבצע איזו שהיא השלמה.

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד לנו איזו, מה הסיבה? למה אתם מוציאים את הכניסות והיציאות של דוד שמרון?

תלם: לא.

עו"ד חדד: אתה זוכר שההשלמה הזאת הגיעה אליך?

תלם: לא, לא זוכר.

עו"ד חדד: אתה יודע לומר, אני מסתכל על הנייר השני, הוא זהה, מאותו תאריך גם שרצו לבדוק גם את נוני מוזס. עשר שנים קודם, למה בודקים, נוני מוזס.

תלם: לא, אני לא מצליח לתרום משהו. לא.

עו"ד חדד: לא מצליח לתרום. טוב. בסדר. אם אפשר למה לא להוציא. טוב. עכשיו, אנחנו רואים עוד משהו, עוד איזו השלמת חקירה ב-18 בנובמבר 2019. אתה מכיר את החוקרת אושרת אבירם?

תלם: כן. הייתה קצינה ביאח"ה גם כן.

עו"ד חדד: כן. אתה רואה שהיא מצרפת לתיק החקירה מסמכים רבים שקשורים להסכמים הקואליציוניים, לישראל היום, להצעות החוק שנועדו להגביל. אתה זוכר משהו כזה?

תלם: לא. לא זוכר.

עו"ד חדד: אז לא משנה אם אתה לא זוכר. עכשיו, בנובמבר 2019 שוב, עדיין בתקופה שלך, עד פברואר 2020 , כלומר גם אחרי שמגישים את כתב האישום, כתב האישום אמרתי לך, הוא הוגש בינואר 2020. אנחנו רואים שהחוקרים מאתרים, מסווגים, מוציאים מתוך חומר המחשב של חפץ הקלטות סתר שהוא ביצע לטובת תיק 1000 ו-2000… אני שואל אותך כראש יאח"ה.

תלם: פה אני לא זוכר את הפעולה הספציפית, אבל אני זוכר שהייתה סברה אם יש רלוונטיות בהקלטות שחפץ המציא לתיקי 1000 ו-2000 שלנו ביאח"ה. אני באופן טבעי הכרתי את זה בכובעי הקודם, בתיק 4000, ששם הקלטות

עו"ד חדד: תסביר לי איך אחרי הגשת כתב אישום מבצעים פעולת השלמת חקירה שניגשים לחומר המחשב, בודקים בו, שואבים ממנו מידע, מתמללים אותו. איך זה קורה אחרי שמגישים את כתב האישום? איך לא עושים את זה לפני, אולי יש שם משהו מזכה, בכלל איך זה עומד בכללים של הנחיית פרקליט המדינה להשלמת חקירה?

תלם: שוב, איך עושים את זה, מבצעים את הפעולה הזו ואין ספק שמדובר במהלך חריג. האם עושים את זה, אני מניח שזה בהתאם להנחיה של הפרקליטות או לבקשת השלמה של הפרקליטות.

עו"ד חדד: אתה יודע איזה חריג התקיים בהנחיית פרקליט המדינה שמצדיק?

תלם: לא. לא.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »