יומן הבוקר
בן כספית (צילום: אלי ציפורי מתוך הטלוויזיה)
הפרוטוקול שחייבים לקרוא: תיק ההפעלה (הלא חוקית) של בן כספית כמודיע משטרתי: ההלבנה החריגה, ההסתרה תחת תעודות חיסיון, המזכרים שנעלמו, השימוש באנשי שב"כ כמקורות, והניסיונות של הפרקליטות לגונן על כספית בכל מחיר

אחרי חופשת פסח תשפ"ג, בחרתי להביא פרוטוקול ארוך מאוד מפאת חשיבותו.

מדובר בחקירה הנגדית שניהל עו"ד עמית חדד, פרקליטו של נתניהו, מול ניצב מישנה שלומי משולם, האחראי על חקירת תיקי 1000 ו-2000.

הנושא: המודיע המשטרתי בן כספית.

נצ"מ שלומי משולם מנסה להתחמק ככל יכולתו, הפרקליטות מנסה להתנגד כמה שיותר, אבל האמת מתחילה לבצבץ.
השימוש באנשי שב"כ כמקורות, ההלבנה של הפעלתו באמצעות גביית עדותו והסתרת מרבית עדותו תחת חסיונות.

***

עו"ד חדד: טוב, בסדר. בוא נדבר קצת על הדרך שבה התחילו החקירות של ראש הממשלה בסדר?

משולם: אוקי

עו"ד חדד: קודם כל מה אתה יודע כי יכול להיות שיש דברים אתה לא יודע, נבדוק, נבחן ונראה. דרך אגב, אני חייב לומר שראיון העד שלך לימד אותי לא מעט, אותנו לא מעט בכל מה שקשור לחקירה של ראש הממשלה כי יש שם דברים שאנחנו לא הכרנו מהחומר שנמסר לנו, הוא לקח אותנו כברת דרך מסוימת לתחילת החקירה אנחנו נרצה איתך לצעוד מסלול נוסף.
אתה מסרת בראיון העד, גם אמרת את זה כאן בכל זאת אני אחזור בשביל הרצף של הדברים שהפעם הראשונה שאתה לוקח חלק בחקירה של ראש הממשלה נתניהו הייתה כאשר בחודש 2016, באפריל 2016 ניגש אליך אז ממלא מקום ראש יאח"ה

משולם: נכון

עו"ד חדד: ערן קמין והציג לך את העיתונאי בן כספית.

משולם: נכון

עו"ד חדד: וכך אני מקריא את מה שאמרת אחר כך נתחיל לפרט ולראות מה היה שם.
נכתב מפיך כך – העד מסר כי בחודש אפריל 2016 ניגש אליו ממלא מקום ראש יאח"ה דאז ערן קמין במהלך העבודה והציג לו את העיתונאי בן כספית.

משולם: נכון

עו"ד חדד: העד התבקש לגבות הודעה מכספית יחד עם רפ"ק אלון צרפתי בעניינים הקשורים בראש הממשלה בנימין נתניהו, עבור העד זו הייתה הפעם הראשונה בה לקח חלק בחקירה הקשורה לנתניהו, זאת להוציא השלמות של המעונות, גם על זה נדבר בהמשך, זה נכון?

משולם: להוציא מהמעונות, כן.

עו"ד חדד: אוקי. עכשיו אני אומר לך שהחומר הראשון שנמסר לנו בתיק 1000 ובתיק 1000 הישן שעוד נדבר בו ולא מעט אפרופו מסע דיג חוצה גבולות וימים זו למעשה ההודעה הזו של בן כספית מ-11 באפריל 2016.

משולם: כן

עו"ד חדד: אבל ברור, דרך אגב, מהקטע הזה אפילו הקטן שפה הקראתי מראיון העד שלך, שגביית ההודעה מבן כספית לא הייתה האירוע הראשון בחקירות של ראש הממשלה נכון?

משולם: על איזה חקירות אתה מדבר?

עו"ד חדד: איזשהם חקירות?

משולם: אני אומר כשאני נכנסתי לתמונה, עוד פעם, כשאני נכנסתי לתמונה הרי היו חקירות שנים קודמות, כשאני נכנסתי לתמונה זה באפריל 2016 שאני עוד פעם אומר פה אני נכנס לתמונה.

עו"ד חדד: אני מבין, מומי כשאתה נכנס לתמונה אתה קצין מנוסה, סגן ניצב, לא צוער נכון?

משולם: אוקי.

עו"ד חדד: אתה נכנס, יש אירוע זר ומוזר, ערן קמין מציג לך את העיתונאי בן כספית

משולם: נכון

עו"ד חדד: שזה לא אירוע שגרתי נכון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: לא אירוע שגרתי, אפילו מאוד מאוד מוזר ואז אומר לך בוא תגבה ממנו הודעה?

משולם: נכון

עו"ד חדד: אתה מתכונן לפני כן?

משולם: לא. ממש לא.

עו"ד חדד: בוא ננסה טיפה להבין את הדברים. ב-2016 אתה ראש מפלג ביאח"ה

משולם: נכון

עו"ד חדד: ואתה זוכר בכמה חקירות היית מעורב באותו זמן?

משולם: כן. חקרנו, בוא נאמר ככה, אני מגיע באוקטובר 2014 ליאח"ה כראש שלוחה דרומית אבל אני,

עו"ד חדד: הרזולוציה של חמש, עשר, יש כמה חקירות שאתה מעורב בהם באותה תקופה?

משולם: תן לי להשלים, מר עמית אני לא קוטע אותך, תכבד, הבנתי את השאלה

עו"ד חדד: מאה אחוז, בבקשה

משולם: תודה. שמה אני לוקח חלק בפרשיית 242, המכונה אז 'ישראל ביתנו' לצורך העניין. זו לא חקירה שאני הובלתי, אני קיבלתי איזושהי נישה בתור ראש השלוחה. לאחר מכן כרמ"פ טיפלנו בפרשייה נגד ראש מועצת מטה יהודה ונגד ראש עיריית כפר סבא, פרשיות נוספות שהתנהלו במפלג, כן.

עו"ד חדד: כמו שאמרתי אפשר את כל זה לקצר בכמה תיקים ובזה נתקדם

משולם: להגיד לך באיזה רמת מספר תיקים?

עו"ד חדד: היו מספר תיקים שאתה טיפלת בהם, אתה היית איש עסוק באותה תקופה נכון?

משולם: אבל התיקים האלה אתה יודע, חלקם הסתיימו, חלקם זה, לא זוכר בתקופת הזמן הזאת איזה תיק היה לנו על המדוכה מה שנקרא

עו"ד חדד: כמה אנשים היו תחת פיקודך באותו שלב?

משולם: המפלג מנה 19 חוקרים עד כמה שאני זוכר

עו"ד חדד: שאתה אחראי עליהם למעשה?

משולם: יש מפלג, המפלג מחולק לשלושה מחלקים. ישנם ראשי מחלקים, לצורך העניין איזשהו סוג של ראש צוות שמונה מספר חוקרים בגדול בין 19 ל-20 חוקרים במפלג.

עו"ד חדד: שהם שלך כראש מפלג?

משולם: אני ראש המפלג, כן

עו"ד חדד: אז אמרתי עשרים חוקרים שהם שלך כראש מפלג?

משולם: כן, כן

עו"ד חדד: אז אתה מספר שוב את הסיפור הזר והמוזר, באפריל ניגש אליך ממלא מקום ראש יאח"ה אומר לך תכיר את בן כספית או מה זה? יש היכרות?

משולם: ממש ככה, אמר לי, זו דמות שהיא מוכרת, אני לא הכרתי אותה לפני כן, אני אפילו זוכר שזה היה במסדרון.

עו"ד חדד: בשיחת אקראי שכזאת?

משולם: לא, הוא בא וקרא לי ערן, אני מניח שהוא, אגב, אני גם אמרתי את זה אני מניח שהוא ביקש זאת ממני, אפרופו הטיפול של המפלג בתיק המעונות אני אגב הגעתי לקראת ההשלמות של התיק לצורך העניין ובא ואמר לי בבקשה נמצא פה בן כספית בא למסור פה עדות

עו"ד חדד: בטח זה דבר שגרתי, נמצא פה בן כספית

משולם: זה לא דבר שגרתי אבל למה אתה אומר בזלזול כזה?

עו"ד חדד: לא, לא, חס וחלילה

משולם: זו הסיטואציה שהייתה. אתה במתח?

עו"ד חדד: אני מאוד במתח.

משולם: בן כספית, אני מבקש שתיכנס יחד איתו, יחד עם אלון צרפתי

עו"ד חדד: הוא קבע לך שאלון צרפתי ייכנס איתך?

משולם: כן, כן, אני נכנסתי, אפילו לא רק זה, אני זוכר שנכנסתי לחדרו של אלון צרפתי בסדר? אלון צרפתי היה היועץ המשפטי של יאח"ה, רפ"ק היום הוא סנ"צ, תשבו עם בן כספית, יש לו מה למסור תגבו ממנו עדות.

עו"ד חדד: תגיד לי, זה דבר שגרתי שיועמ"ש של יאח"ה נכנס לחקירות?

משולם: לא, נכנס אפילו לחדר שלו, והוא גבה את העדות ואני ישבתי לצידו.

עו"ד חדד: אז אני שואל האם זה דבר שגרתי?

משולם: לא, לא שגרתי

עו"ד חדד: הוא לא חלק מהמפלג שלך

משולם: לא שגרתי שמגיע עיתונאי, לא שגרתי שאני נכנס, אבל זה מה שקרה.

עו"ד חדד: לא, רגע, לא שגרתי שמגיע עיתונאי, תמשיך

משולם: ולא שגרתי שנכנס עם היועץ המשפטי, אגב, היועץ המשפטי אלון צרפתי הוא חוקר כן? הוא היה רמ"ח, הוא היה מפקד כוח משימה

עו"ד חדד: יכול להיות שהוא גם גולש סקי, מה זה רלוונטי, הוא יועץ משפטי בתפקיד שלו בזמן הזה.

משולם: אז מה? הוא יכול לגבות עדויות, הוא חוקר לכל דבר, אז מה אם הוא יועץ משפטי?

עו"ד חדד: מה קרה, נבהלת מהתשובה לפני רגע?

משולם: ממש לא

עו"ד חדד: האיש שגרתי, אלון צרפתי

משולם: אבל אני אמרתי הרגע, אני עניתי לך זה לא שגרתי, אנחנו באותו קו אין שום בעיה. לא שגרתי שמגיע עיתונאי, אני אעזור לך, לא עשיתי חקירות עם היועץ המשפטי של יאח"ה חוץ מזה, אבל זה מה שהיה.

עו"ד חדד: מומי אני לא מתווכח, אנחנו חושפים את העובדות, אנחנו לא מתווכחים בינתיים

משולם: ממש לא

עו"ד חדד: אנחנו חושפים את העובדות.

השופט משה בר-עם: נאמר לך באיזה נושא להיכנס לגבות עדות?

משולם: אני לא זוכר, אני חושב שהוא אמר תגבו, הוא רוצה למסור משהו שקשור לנתניהו. לא אפילו פירט יותר מדי, נכנסנו, יכול להיות שאלון ידע לפני, אני לא יודע. אני לא יודע להגיד לך.

עו"ד חדד: אלון שלא ברשימת העדים שלנו.

משולם: הוא גבה את העדות, אני ישבתי לצידו, כן. אלון צרפתי

עו"ד חדד: אתה אומר קמין לא פירט הרבה, בוא בכל זאת כי אין לנו לצערי, קמין אנחנו תיכף נדבר על זה, בכלל לא ידענו שהוא קשור לתיק עד שלב מסוים, בוא תספר לנו מה קמין אומר לך?

משולם: זה בדיוק מה שאני אמרתי

עו"ד חדד: אז בוא תחזור על זה שוב?

משולם: הוא שאל אותי כבודו, עד כמה שאני זוכר הוא אמר הוא רוצה למסור עדות שקשורה לנתניהו

עו"ד חדד: כך הוא אמר? הוא רוצה למסור?

משולם: בן כספית, הוא עומד לצידו זה כמו שאני אעמוד לצידך לצורך העניין ויגיד בן רוצה למסור עדות שקשורה לנתניהו. לא הייתה לנו אפילו ישיבה מקדימה לצורך העניין אוקי?

עו"ד חדד: גם לא אישור.

משולם: אני לא ייחסתי לזה, אני אומר לך מנקודת הזמן שבה אנחנו, אני שמח שאתה מעשיר אותי במידע, אני אומר לך בנקודת הזמן מהאספקט שלי אוקי? זו הסיטואציה שהייתה, אין לי מושג אם אלון צרפתי ידע על זה מראש או לא, יכול להיות שכן, אני לא יודע, נכנסנו לחדר ושם נגבתה העדות, שם הוא מספר את הסיפור.

עו"ד חדד: שזה לא היה בתוכנית העבודה שלך לאותו יום אני מניח?

משולם: לא

עו"ד חדד: לא. זה היה ממש חקירה בהפתעה?

משולם: ממש ככה

עו"ד חדד: שאלת את ערן יש לנו אישור לחקור?

משולם: לא

עו"ד חדד: מה הנושאים בדיוק שהוא אמור למסור?

משולם: לא

עו"ד חדד: איך אתה מכיר את בן כספית?

משולם: לא

עו"ד חדד: מה טיב הקשר ביניכם?

משולם: לא

עו"ד חדד: לא?

משולם: לא.

עו"ד חדד: אני אגיד לך מה מציק לי, אתה חוקר מנוסה, חוקר בכיר אני יודע שחוקר בכיר מתכונן לפני חקירות נכון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: הוא לא מאלתר

משולם: נכון

עו"ד חדד: הוא קורא חומר, מידעים מודיעיניים, הוא רוצה לדעת על מה הוא הולך לחקור, גם אם מישהו אומר לו בוא תחקור הוא עושה איזושהי עבודת הכנה מינימאלית אתה מה? קופץ אל תוך האיש?

משולם: נכון, כי גם היו מקרים הרבה פעמים שבאים עדים ואומרים לך תשמע אני רוצה למסור מדע לצורך העניין

עו"ד חדד: אבל זה לא המקרה שלנו?

משולם: אני מבטיח לא לקטוע אותך בכלום, יש לי רק בקשה אחת, אנא אל תקטע אותי

עו"ד חדד: תמשיך.

משולם: תן לי לסיים את התשובה

עו"ד חדד: לא, אני לא יכול להתחייב לדברים שאני לא יכול לעמוד בהם אבל אני אשתדל

משולם: תן לי רק לסיים. ישנם מקרים שבאמת מגיעים עדים שרוצים למסור עדות על נושא מסוים, אני לא תמיד יודע, אתה לא עושה להם הכנה לפני והוא בא ומוסר את הדברים. ישנם מקרים כמו שאתה אומר ובצדק, שאתה יודע בדיוק על מה הוא הולך למסור, מי זה העד?
אתה עושה את ההכנה, מה לעשות שבסיטואציה הזאת, אני שוב חוזר, זו הסיטואציה שהייתה? נאמר לי גם מעכשיו לעכשיו הנה בן, תיכנס איתו, זו העובדה, זה מה שהיה.

עו"ד חדד: מאה אחוז מר משולם, אני רק רוצה להבין כשדיברת על עדים קרה פעם שמי שהביא לך את העד זה ראש היחידה ואמר לך הנה עד?  אתה אומר מגיעים עדים, איך הם מגיעים? לאיפה הם מגיעים?
אולי נעשה את זה אחרת. בוא נשאל אחרת, כשאתה אומר מגיעים עדים לאן הם מגיעים? הם מגיעים לשער של יאח"ה, לשער של להב?

משולם: תמיד ביאח"ה ישנם לצורך העניין אנשים שמעוניינים למסור עדות, מה הם עושים? שולחים לצורך העניין אפילו פקס בסדר? אופוזיציה שרוצה להגיד לצורך העניין, תיאורטית, להגיש עדות נגד ראש העיר בסדר?

עו"ד חדד: מעשה של יום ביומו

משולם: לא, אבל זה דברים שקורים, לפעמים הם מפרטים, לפעמים לא, זה עובר את הפריזמה של היועץ המשפטי ביאח"ה זה עובר כמובן את אישורו של ראש יאח"ה ואז הוא אומר אוקי, תזמנו את העד או תקשיב מומי יש לנו עד שרוצה זה, או שתזמנו אותו או שהוא אמור להגיע העד שכבר עבר את האישור, ובמקרה הזה,

עו"ד חדד: אבל רגע מומי, ואז מה שקורה זה שיוצרים קשר עם העד

משולם: יפה

עו"ד חדד: מתאמים איתו הגעה מראש, מתכוננים, קוראים את חומרי הרקע, את התלונה שלו, את הפקס שלו, כל דבר אחר ואז יושבים איתו נכון?

משולם: אבל כמו

עו"ד חדד: רגע נכון מה שאמרתי? מה שאמרתי הוא נכון?

משולם: אני הבנתי את השאלה.

עו"ד חדד: רק תענה לי אם זה נכון או לא נכון?

משולם: לא, אתה לא יכול, עמית ברשותך אתה לא יכול

השופט בר-עם: תאפשר לו לענות

עו"ד חדד: הוא לא עונה אבל.

משולם: ברשותך אתה לא יכול לומר לי איך לענות, אני אענה בסוף

עו"ד חדד: אני יכול כי זו חקירה נגדית.

משולם: לא, ממש לא, האמן לי העדתי מספיק פעמים. אני הרגע הסברתי, מה שאני אומר בשורה התחתונה, הסברתי מקודם שישנם מקרים שאנחנו מקבלים פירוט על מה הבן אדם בא ומעוניין להעיד, וישנם מקרים שזה גם מאוד מאוד לקוני וקרו מקרים, אני באמת לא זוכר, היו מקרים שיידעו אנשים, שיידענו את הטייטל בסדר? את הכותרת.
נכון, מתקשרים לבן אדם כמו שאתה אומר ומזמנים אותו אבל לפעמים יש לך יכולת להכין את החקירה ולפעמים בגלל שאין לך את הפרטים אתה לא מכין. אנחנו חוזרים על זה שוב במקרה דנן זה האירוע שהיה.

עו"ד חדד: מאה אחוז, נתקדם. רק נעשה בכל זאת סדר, ערן קמין לא אמר לך שיש אישור מהיועץ המשפטי לממשלה לחקור את בן כספית נכון?

משולם: לא אמר לי

עו"ד חדד: לא אמר לך דבר כזה, כמובן שלא ראית אישור בכתב לחקור אותו נכון?

משולם: לא, לא ראיתי

עו"ד חדד: לא ראית. עכשיו, תגיד לי מומי למה אין מזכר בתיק של השיחה בינך לבין ערן קמין או בשיחה על, מזכר על השיחה עם בן כספית עם ערן קמין?

משולם: אני לא רואה שום סיבה שאני צריך לרשום מזכר פנימי על זה שערן אמר לי תיכנס לחדר חקירה עם בן כספית, לא, אני אגב ממעט במזכרים

עו"ד חדד: ממעט במזכרים?

משולם: נכון, אני אסביר למה

עו"ד חדד: זו שיטה?

משולם: לא שיטה, אתה יכול לקרוא לזה שיטה, איך שאתה רוצה. אני לרוב משתדל שמזכרים יתייחסו לא לפעולות טכניות אלא לפעולות חקירתיות מהותיות או לתשאולים, ישנם וזה בסדר, יש חוקרים שעל כל פיפס לצורך העניין חושבים שצריך לרשום מזכר.

עו"ד חדד: אתה לא?

משולם: אני לא חושב ככה ממש לא.

עו"ד חדד: מאה אחוז. תגיד לי כשאתה מגיע ואתה רואה, איפה בן כספית היה כשאתה מגיע?

משולם: למיטב זיכרוני זה היה במסדרון, אפילו די סמוך למשרדו של אלון, למיטב זיכרוני

עו"ד חדד: זאת אומרת אני רוצה להבין, אתה יודע אם בן כספית היה אצל ערן לפני כן?

משולם: אני לא יודע להגיד לך, יכול להיות. אני לא יודע, אני באמת לא יודע, אני מניח, תראה אני מניח שאם ערן בא והציג לו אותו אני מניח שהיה אולי איזשהו סוג של שיח ביניהם.

עו"ד חדד: ועל שיח כזה כן צריך להיות מזכר?

משולם: אני לא יודע

עו"ד חדד: אם הוא עד?

משולם: אני לא יודע.

עו"ד חדד: בסדר. תגיד לי מזכר על זימון בן כספית לעדות זה דבר שכן את נוהג לרשום?

משולם: קודם כל תראה, בוא נעשה סדר. אני זימנתי את בן כספית? לא. אתה מצפה אני אעיד בשמו של ערן קמין אם הוא כתב מזכר על הזמנה או לא? תשאל את ערן קמין

עו"ד חדד: הוא לא עד בתיק, התביעה אמרה לנו שהיא לא ידעה בכלל שהוא מעורב בתיק

משולם: אני מציג בפניך עובדה, אל תשאל אותי אם נרשם מזכר מטעמו של ערן על זימון של בן כספית כי אני לא זימנתי אותו, זה הכל.

עו"ד חדד: אתה יודע כשאנחנו התכוננו לחקירה מצאנו כל מיני פרסומים על עניינים של בן כספית אז אני רוצה שנעבור על הדברים לראות מה אתה מכיר ומה אתה לא מכיר.
בחודש יולי 2021 העיתונאי בן כספית כותב טור בשם החוקרים מפחדים מדוע מאז תיקי האלפים המשטרה הפסיקה לחקור תיקי שחיתות? שמעת על הטור הזה שלו?

משולם: אני מודה שאני מעט מאוד קורא תקשורת. 

עו"ד חדד מראה למשולם כתבה של בן כספית

עו"ד חדד: אתה רואה? ערן קמין תנ"צ המועמד הטבעי לתפקידים הבכירים ביותר בלהב ומי שהוביל לאסונו בתיק מעונות ראש הממשלה והיה מעורב בתיקי האלפים מיובש כבר שנים ועכשיו קודם ושוגר למקום הרחוק ביותר שיש, נציג המשטרה בארצות הברית.  בסדר? כך כותב בן כספית בטור שלו ביולי 2021.
עכשיו, אנחנו חיפשנו את השם של ערן קמין בכל התיק, ראינו את זה, חיפשנו את השם של ערן קמין בכל חומר החקירה ב-1000 ו-2000 ולא מצאנו, אפילו פנינו לפרקליטות בנושא ושאלנו מה הקשר של ערן קמין לתיק? אנחנו לא מכירים, ענתה לנו הפרקליטות, בוא תראה, כל חומרי החקירה בכפוף לתעודת חיסיון נמסרו לך זה מכבר בהתאם לדין וגם לבדיקתנו אין בחומרים אלה מעורבות של תנ"ץ קמין בסדר?

משולם: כן

עו"ד חדד: עכשיו תראה איזה דבר משונה קורה, ההגנה לא מכירה מעורבות של ערן קמין בתיקי האלפים, המדינה טוענת שהיא לא מכירה מעורבות של ערן קמין בתיקי האלפים, אבל אנחנו למדים על המעורבות של ערן קמין בתיקי האלפים מהמזכר שלך, שאתה מספר לנו פתאום שמי שהביא לך את בן כספית זה ערן קמין.
עכשיו, בן כספית יודע לספר על המעורבות של ערן קמין בגלל שהוא למעשה זה שנמסר לך על ידי ערן קמין נכון? בגלל זה הוא יודע על המעורבות של ערן קמין בתיקים נכון? ועכשיו השאלה שלי אליך…

בשלב זה הפרקליטות מתנגדת כצפוי בטענה שזה לא רלבנטי כדי להגן על בן כספית ועל ערן קמין.

עו"ד חדד: … אני שואל מה המעורבות של ערן קמין בחקירות ראש הממשלה? כולל כל חקירה שאתה מכיר? דרך אגב, אני רק אומר שכששאלו אותו פה בראשית אז דיברו על אודליה כרמון ועל ידי, כל מסע הדיג חוצה הגבולות, זה נחקר בחקירה הראשית כדבר רלוונטי. חברתי זו שהגדירה את הגבולות.

השופטת פרידמן-פלדמן: האם אתה יודע על מעורבות של מר ערן קמין בתיק?

משולם: ערן קמין בתיק 1000 החדש ו-2000 לא היה מעורב ערן קמין אני זוכר שהיה איתי בישיבה אחת אצל היועץ אולי שתיים, אני לא רוצה להטעות שבמסגרתה דובר על תיק 1000 הישן ויש,

עו"ד חדד: מה דובר?

משולם: דובר על נושא,

הפרקליטות שוב מתנגדת כדי להגן על כספית וקמין

עו"ד חדד: על אישור היועץ, כן, מה נאמר?

משולם: דובר על נושאים שקשורים לתיק 1000 הישן, אם אני זוכר נכון, סנ"צ סני … יודע על הנושאים הללו, ערן קמין לא הייתה לו נגיעה מבחינתנו בתיק החקירה לא ב-1000 החדש שלדעתי במאי אם אני לא טועה מחליף אותו כורש ברנור כראש יאח"ה.

עו"ד חדד: מר משולם כדי שלא תצא שגגה תחת ידך, בבקשה סיים

משולם: תודה, המפגש כמו שאמרתי היה באפריל, הכניסה של ראש יאח"ה החדש היה במאי למיטב זיכרוני ואני אומר עוד פעם, ערן קמין בתיק 1000 החדש לא הייתה לו מעורבות.

עו"ד חדד: כל זה כבר לא נכון כי בן כספית נחקר, הוא מופיע ב-1000 החדש.

משולם: הסברתי לך רק בסיפור הזה, הסברתי הרגע.

עו"ד חדד: ואני שואל אותך כדי שלא תצא שגגה תחת ידך, האם בתיק 2000 יכול להיות שהוא גם קשור?

משולם: לא

עו"ד חדד: לא?

משולם: אני לא מכיר מעורבות שלו בתיק 2000

עו"ד חדד: לאט לאט תיכף נראה אם אתה מכיר או לא מכיר ואם הייתה או לא הייתה.

משולם: כמו שהסברתי תיק 2000 ב-30.6

עו"ד חדד: בוא נמשיך, בסדר. אלון צרפתי הוא, אתה בפרשת המעונות הוא היה מעורב?

משולם: אני לא חושב, הוא היועץ המשפטי, הוא היה היועמ"ש של יאח"ה

עו"ד חדד: אוקי. יש עוד פעולות שהוא ביצע ב-1000 הישן? ב-1000 החדש? משהו כזה?

משולם: לא שאני יודע.

עו"ד חדד: טוב. יש לך מושג למה דווקא אלון צרפתי נבחר מכולם ללכת איתך למשימה המשונה?

משולם: לא.

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד לי באיזה פלא, פלא זה המספר המשטרתי נכון? אני אומר את זה לבית המשפט, זה המספר המשטרתי של התיק, באיזה פלא הכנסתם את ההודעה של בן כספית?

משולם: לא יודע להגיד לך, אני מניח שזה היה ב-1000 החדש כי זה חומר חקירה.

עו"ד חדד: ב-1000 החדש?

משולם: אני מניח שהעדות של בן כספית זה חומר חקירה, העדות שלו הרי מוצגת כאן נכון? בתיק 1000 אז אני מניח שזה צורף לתיק 1000 החדש.

עו"ד חדד: בזמן אמת, בזמן אמת?

משולם: בזמן אמת אני לא יודע להגיד לך

עו"ד חדד: בזמן גביית ההודעה איפה אתם מסווגים את הדבר הזה?

משולם: לא יודע

עו"ד חדד: איפה אתם שמים את זה?

משולם: לא יודע לומר לך

עו"ד חדד: מי שם את זה? מי תייק את זה?

משולם: לא יודע לומר לך, אחד החוקרים סביר להניח שתייק את זה

עו"ד חדד: לאחר החוקרים יש שניים, או אלון שהוא לא חוקר הוא יועץ משפטי, או שזה אתה, זה אחד החוקרים.

משולם: ממש לא

עו"ד חדד: אז מי עוד?

משולם: יש, הסברתי עוד פעם, הרי התחלנו מה שנקרא מ-1000 הישן אוקי? בסדר? אחרי זה

עו"ד חדד: מומי

משולם: רגע תן לי להשלים אתה שאלה

עו"ד חדד: מומי זה בלתי אפשרי כי התשובות שלך כל פעם לא הולכות למקום

משולם: זה לא משנה אם אתה לא מרוצה מהן או מרוצה

עו"ד חדד: לא עניין של מרוצה, אתה לא עונה.

משולם: תשאל שוב ושוב

עו"ד חדד: ברור

משולם: ולכן עוד לא נולד 1000 החדש.

השופטת פרידמן-פלדמן: אתה יודע על מה סיווגו את זה?

משולם: אני הרגע אמרתי שהעדות אני מניח תויקה. מי תייק את זה? איך תייק את זה? ומה מספר הפלא? לא יודע לומר לך בנקודת הזמן הזאת, באמת שלא.

עו"ד חדד: מומי בזמן הזה אין 1000 הישן ו-1000 החדש מבחינתך, זו ההיכרות הראשונה שלך עם התיק

משולם: נכון

עו"ד חדד: נכון? ממילא 1000 החדש, המושג הזה הוא מושג מלאכותי, לא היה קיים בכלל

משולם: אוקי.

עו"ד חדד: היה תיק 1000 אולי, גם לא בשלב הזה נכון?

משולם: נכון מאוד

עו"ד חדד: יופי, לכן אתם חוקרים את בן כספית?

משולם: נכון

עו"ד חדד: שני חוקרים אחד בכלל הוא לא חוקר, הוא יועץ משפטי

משולם: הוא גם חוקר

עו"ד חדד: התפקיד שלו זה לא חוקר

משולם: אבל הוא חוקר, הוא חוקר בהכשרה, חשוב שתאמר את זה

עו"ד חדד: אין בעיה אני אגיד את זה שלוש פעמים,

משולם: זה שהוא יועץ משפטי זה לא אומר שיועץ משפטי לא יכול לחקור.

עו"ד חדד: אני לא אמרתי יכול או לא יכול לחקור… זה אפשר אולי להעיר לעד גברתי. הוא יועץ משפטי של יאח"ה אתה למעשה החוקר בתפקיד חוקר היחיד שחוקר את בן כספית, מה אתם עושים עם ההודעה אחרי שאתם מסיימים?

משולם: אני לא החוקר היחיד, ממש לא. מי שחוקר אותו

השופטת פרידמן-פלדמן: אתה יודע אבל מה נעשה עם החקירה?

משולם: זה אלון צרפתי, אני לא יודע לומר איפה זה תויק.

השופטת פרידמן-פלדמן: הלא

משולם: עניתי על כך, עניתי על כך

עו"ד חדד: לא, לא רק איפה תויק, מה עושים עם זה? יש הודעה של בן כספית

משולם: אני מניח שההודעה

עו"ד חדד: לא, לא מניח, מה עושים עם זה?

משולם: לא יודע לומר לך, יכול להיות שאלון צרפתי תייק את זה, יכול להיות שבאותו זמן

השופטת פרידמן-פלדמן: רק שנייה אל תענה יותר, ארבע פעמים, חמש פעמים אותה שאלה, ענה

עו"ד חדד: אבל זה לא השאלה של מה הוא עשה עם זה? לא מי תייק? מה הוא עשה עם זה, עדכנת מישהו אחרי החקירה של בן כספית?

משולם: ערן קמין עודכן.

עו"ד חדד: עודכן זה גוף שלישי, אתה יודע, עודכן, מה זה,

משולם: עדכנו אותו אני לא זוכר להגיד לך אם אני ואלון צרפתי יחדיו עדכנו אותו או שרק אלון צרפתי עדכן אותו או שרק אנוכי, סביר להניח שכשהוא בא והביא לי, הציג בפני את בן כספית לוגית, הגיונית שגם הוא עודכן על ממצאי החקירה מן הסתם.

עו"ד חדד: עכשיו, בהודעה הזאת שזה החומר הראשון שאנחנו רואים בתיק בהודעה הזאת בן כספית מוסר להם מידע שהגיע אליו כעיתונאי נכון?

משולם: אני מניח

עו"ד חדד: לא מניח, כן/לא?

משולם: תראה הוא עיתונאי והוא עיתונאי מוכר, אז אני מניח שהוא קיבל את הדברים, אני לא יודע להגיד לך אם הוא קיבל את הדברים במסגרת היותו עיתונאי או סתם אדם פרטי, אני לא מצליח להבין את השאלה שלך. הוא בא והציג בפנינו חומרים

עו"ד חדד: תשים נקודה, תאמין לי, הוא לא עד לאירועים נכון? הוא לא מי שראה את האירועים בחושיו?

משולם: נכון

עו"ד חדד: כל מה שהוא מוסר לכם זה מידעים שהגיעו אליו והוא מוסר לכם את המידעים האלה, נכון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: אתה רואה? פשוט

משולם: אז תשאל את זה ככה

עו"ד חדד: לא נתת לי, אתה ממשיך עם תשובות, אמרתי, לטעמי לא תמיד לכיוון. עכשיו לא סברת שיש משהו יוצא דופן בזה שערן קמין מבקש ממך לגבות הודעה מעיתונאי על מידע שיש לעיתונאי כעיתונאי?
כלומר זה לא שהעיתונאי ראה תאונת דרכים, זה לא שעיתונאי חווה אירוע בעצמו, הוא ישב בארוחה וראה משהו, אלא פשוט אתם גובים חומר מעיתונאי על פרטי מידע שהוא אוסף כעיתונאי, לא חשבת שזה מוזר בזמן אמת?

משולם: לא

עו"ד חדד: היה לך עוד אירוע כזה?

משולם: לא

עו"ד חדד: מראה לך כתבה, כותרת הכתבה היא, כך הפך העיתונאי בן כספית למקור משטרתי חוזר בתיקי נתניהו, זו הכותרת בסדר? אתה ראית את הכתבה הזאת?

משולם: לא

עו"ד חדד: עכשיו, לפי הכתבה הזאת בן כספית היה מקור חוזר שכזה, תיכף נדבר בגבולות מה שאפשר במספר מקרים שנוגעים לראש הממשלה נתניהו, אתה אומר שלא קראת את זה אחרי שזה פורסם?

משולם: לא קראתי את הכתבה

עו"ד חדד: שמעת על זה שפורסמה כתבה כזאת?

משולם: יכול להיות ששמעתי אבל לא קראתי את זה, לא זוכר. אני לא מתעניין כל כך בתקשורת, אני מודה.

עו"ד חדד: מאה אחוז, אתה עושה בשכל

משולם: אוקי.

עו"ד חדד: בעמוד 2 לכתבה נכתב ככה – סמוך לכניסתו של אביחי מנדלבליט לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה בפברואר 2016 הגיעו בכירי המשטרה עם רשימת מכולת של מידעים ראשוניים בעניינו של ראש הממשלה נתניהו, מידעים אלה לא טופלו על ידי היועץ המשפטי לממשלה הקודם יהודה ויינשטיין.
עוד מעט נדבר בנושאים האלה אבל קודם כל אתה מכיר פגישה כזו של בכירי המשטרה אצל מנדלבליט בפברואר 2016?

משולם: אני חושב שזה ויינשטיין לא?

עו"ד חדד: לא, לא, מנדלבליט

משולם: מנדלבליט בפברואר 2016 לא מכיר

עו"ד חדד: לא מכיר אז אתה לא יודע מי נכח או לא נכח בישיבה הזאת?

משולם: לא, מן הסתם.

עו"ד חדד: עכשיו, נעצור רגע, נסתכל על כתבה אחרת, אנחנו נחזור לכתבה הזאת בסדר? שחברי לא יחשבו שרק בזה מיצינו. כמובן שמורה להם כל זכות להתנגד אבל נסתכל עכשיו על כתבה אחרת של עיתונאית אחרת בשם דנה וייס בסדר?
מה שאנחנו רואים, שלפי מה שאומר מנדלבליט למקורביו, כך בכתבה ותיכף נראה מה אתה מכיר או לא מכיר, כשמגיע היועץ המשפטי לממשלה שאנחנו גם נראה את זה בהמשך נזרקים עליו כלשונו בליל של נושאים, שאריות, זוטות, רכילויות, ואתה היית מעורב בתיק המעונות נכון?

משולם: אני הייתי ממש ממש בסוף התיק

עו"ד חדד: בסוף התיק. כן, גם זה נכון, אנחנו נראה איזה מאמץ דרך אגב לחקור את כל הסביבה של נתניהו, המון המון אנשים, כל מיני תיקים, נראה את הכל. היה מאמץ אכן יוצא דופן למצוא את גדול הפושעים.
עכשיו, אתה אמרת שהיית מעורב, אתה היית ראש הצוות כשביצעת את השלמות החקירה בתיק המעונות?

משולם: הייתי ראש מפלג, החלפתי את ראש המפלג הקודם כשהתיק כבר היה ממש בשלביו האחרונים,

עו"ד חדד: מה אכפת לך לענות לי בכן ולא?

משולם: לא, אז אני אומר עוד עם

עו"ד חדד: היית ראש הצוות שביצעת השלמות חקירה בתיק המעונות?

משולם: אני הייתי בסוף החקירה כשבוצעו ההשלמות, כן

עו"ד חדד: כראש צוות?

משולם: כראש מפלג, לא כראש צוות.

עו"ד חדד: אז לא כראש צוות?

משולם: לא

עו"ד חדד: יפה, אז אתה יכול להגיד לא, מאוד פשוט. עכשיו, אתה יודע למה אחרי שניתנו אישורים ואיסורים, דרך אגב, תאשר לי שלא קיבלת אישור לחקור את, שלמיטב ידיעתך לא קיבלתם אישור לחקור בתיק המעונות את ראש הממשלה עצמו.

משולם: אני לא זוכר שביקשנו אישור.

עו"ד חדד: לא ביקשתם וודאי לא קיבלתם?

משולם: אם לא ביקשנו אז כנראה שלא קיבלנו, נראה לי לוגית ככה

עו"ד חדד: עכשיו, אחרי שאתם לא מקבלים אישור בתיק המעונות לחקור את ראש הממשלה נתניהו, תסביר לי

משולם: אני אחראי על תיק המעונות כרגע? אני רק מנסה להבין?

עו"ד חדד: אני שואל שאלות ואתה עונה תשובות.

משולם: אז אני אענה את זה כתשובה מאה אחוז

עו"ד חדד: אז תאשר לי בבקשה, למה אחרי שניתנים האישורים והאיסורים בתיק למשל המעונות, למה אתם הולכים ליועץ המשפטי לממשלה החדש מנדלבליט אחרי שויינשטיין לא נותן לחקור את ראש הממשלה בנושאים האלו, ומבקשים ממנו אישור לחקור את ראש הממשלה בנושאים האלו?

שוב התנגדות של הפרקליטות כי היא מבינה שלא היה אישור לחקור את נתניהו ובכל זאת נחקרו

עו"ד חדד: פה כתוב מנדלבליט למקורביו שהמשטרה הגיעה עם כל מיני שאריות של ביבי טורס ועם פרשת המעונות, לכן אני שואל אותך כי אתה חקרת את פרשת המעונות היו שאריות שאתה מכיר של פרשת המעונות?

משולם: לא, אמרתי עוד פעם, הייתי בסוף החקירה אני לא זוכר שבכלל הייתי בישיבה, אתה שואל אז אל תצפה שאני לא אענה נכון?

עו"ד חדד: תענה

משולם: אז אני אומר לא זוכר שהייתי בכלל בישיבה אצל היועץ שזה קשור למעונות, לא, הצבעתי על הישיבות שהייתי. אתה סתם מצפה כשאתה מראה לי עכשיו כתבה של דנה וייס.
מה היא מספרת אני לא יודע ממי, על כל מיני כאלה שמדברים על מה שהיה בישיבות של היועץ שאני גם לא הייתי בהם ואמרתי לך גם שלא הייתי בהם.

עו"ד חדד: חזרת על מה שאמרה הפרקליטות, חזרת, הצלחת לחזור. האם זה נכון שבתחילת כהונתו של היועץ המשפט מנדלבליט הוצגו לו מידעים מודיעיניים שהם זוטות על גבול הרכילות וביקשתם אישור לחקור בדברים האלה?

משולם: מה שהיה, אני כמובן לא אדבר על מידעים מודיעיניים, אני לא יודע על איזה מידעים מדובר, אני אומר הישיבות שאני הייתי בהם אצל היועץ  דיברנו על נושאים שקשורים ל-1000 הישן ואחרי זה על 1000 החדש ועל 2000 זה הכל, זה מה שאני יודע להגיד.

עו"ד חדד: איזה מידעים הצגתם?

משולם: אני לא הצגתי מידעים, אני לא איש מודיעין.

עו"ד חדד: אתה לא איש מודיעין, טוב. עכשיו, אנחנו עוד נראה בהמשך כמה אהבת לקבל רכילויות מנחקרים וכמה ביקשת רכילויות מנחקרים. אני רוצה להציג רשימת מידעים המודיעיניים שנאספו ונמסרו בתיק. בסדר?
בוא תסביר לי מה מהמידעים האלה הוצגו ליועץ המשפטי אם אתה יודע מה הוצג לו?

משולם: אני שוב אומר אני לא מסתכל על המידעים מכיוון שאני לא איש מודיעין ואני גם לא אתייחס לידיעות מודיעיניות. 

עו"ד חדד: זה חומר שנמסר לנו.

משולם: אני לא מציג בפני היועץ, תשאל את מי שהציג

עו"ד חדד: מי הציג?

משולם: לא יודע

עו"ד חדד: אתה היית בישיבות?

משולם: לא, בחלק מהישיבות, מי שהציג זה אני מניח אנשי מודיעין, תשאל אותם.

עו"ד חדד: מי למשל?

משולם: אני זוכר שבאחת הישיבות היה הערכת מודיעין עם קובי זריהן. זה מה שאני זוכר לדוגמא, להגיד לך מי הציג לו? באמת ידיעות מודיעיניות אני לא יודע לומר לך.

בהמשך:

עו"ד חדד: נדלג טיפה, אני אחזור איתך לזה בהמשך. אני רוצה להשמיע לך את מר בן כספית ולראות מה אתה יודע מהדברים, זה חקירה שלך שאתה חקרת.

"בן כספית – המשטרה פנתה אלי יש את זה בשנייה וחצי אפשר להוציא את זה, המשטרה פנתה אל בעקבות פרסומים שלי, שאלה אותי אם אני מכיר את זה ואת זה, אמרתי כן. שאלה אותי אם אני מוכן לעזור ולתת להם? אמרתי כן. גם אם מחר יפנו אלי אגיד כן כי … ייקח את זה  לבית דין שלמעלה זה אחד. 
שנית, לא פרסמתי שום דבר, כאילו הקטע שאני בא, אגב, לא צריך ל…ללחץ הפעילו עלי תותחים כבדים להפעיל עלי לחץ ובסוף נעתרתי ואני לא מתחרט. לא נרתעתי.

האם אתה יודע את זה שמי שזימן את בן כספית, מי שאמר לו בוא, זו הייתה המשטרה?

משולם: לא

עו"ד חדד: לא יודע

משולם: סיפרתי בדיוק מה הממשק שלי היה.

עו"ד חדד: כן, זה נכון אבל אתה יושב איתו בחדר חקירות, אנחנו אין לנו, דרך אגב ההודעה הוקלטה?

משולם: לא.

עו"ד חדד: לא. אנחנו לא יודעים את כל השיח שהתנהל ביניכם שם, יש לנו בכותרת בדיוק מה שיש לנו וגם אולי נבקש משהו בהקשר הזה מההרכב הנכבד, אז אנחנו, שם הוא אמר לך תשמע הפעילו עלי תותחים כבדים כמו שהוא אומר, ביקשתם שאני אבוא, זכור לך דבר כזה?

משולם: לא נאמר לי

עו"ד חדד: ראית שהוא אמר, שמענו ביחד שהיו צריכים להפעיל עליו לחץ כדי שהוא יגיע ואפילו הוא השתמש במילים תותחים כבדים כלשונו, האם אתה יודע שתותחים כבדים במהלך עצמי גבוה מדרגים בכירים כדי שהוא יבוא לשתף פעולה שלחץ כזה הופעל עליו?

משולם: לא מוכר לי.

עו"ד חדד: אתה יודע מי התותחים הכבדים?

משולם: לא יודע

עו"ד חדד: עם מי בן כספית עמד בקשר עם צמרת המשטרה?

משולם: לא, אני שוב אומר,

עו"ד חדד: לא, אחד אתה יודע, ערן קמין אתה יודע

משולם: הממשק היחידי שאני מכיר זה אותה סיטואציה שבה סיפרתי לך עליה ולבית המשפט שערן קמין מציג בפני את בן כספית.

עו"ד חדד: אתה יודע שהוא היה בקשר עם קובי זריהן?

משולם: עוד פעם

עו"ד חדד: יודע, לא יודע?

משולם: לא

עו"ד חדד: אתה יודע שהוא עמד בקשר עם רוני ריטמן?

משולם: לא.

עו"ד חדד: אתה יודע שהוא עמד בקשר עם מני יצחקי?

משולם: לא.

עו"ד חדד: אוקי. בסדר. זה שהוא אומר שהפעילו עליו תותחים כבדים כדי להגיע זה מפתיע אותך? זה מסתדר עם החוויה שלך באירוע?

משולם: לא מוכר לי.

עו"ד חדד: לא מוכר לך, תודה. אתה יודע שבן כספית מסר למשטרה כל מיני מידעים על קבלת מתנות על ידי הגברת נתניהו בשנת 2012?

הפרקליטות מתנגדת כדי להגן על בן כספית וטוענת שמדובר במידע תחת חיסיון

עו"ד חדד: האם אתה יודע האם היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה או מישהו אחר אישרו למשטרה לפנות לבן כספית כדי לקבל ממנו חומרים על ראש הממשלה?

משולם: לא.

עו"ד חדד: אתה יודע מתי נעשתה הפנייה הראשונית של גורם בכיר כזה או אחר לבן כספית לקבל ממנו מידע?

משולם: לא.

עו"ד חדד: אתה יודע שבשלב מסוים נאסר על המשטרה להיות בקשר עם בן כספית? שמעת משהו על זה?

משולם: נאמר ככה אני זוכר שהיה דיון אצל היועץ אחרי שאנחנו פגשנו את בן כספית, לא זוכר, יכול להיות שהיה שלב מסוים שהוא לא רצה שנמשיך עם הקשר.

עו"ד חדד: כשאתה אומר קשר מה הכוונה? הקשר עם בן כספית?

שוב התנגדות של הפרקליטות בטענה של חיסיון ושוב כדי להגן על כספית

עו"ד חדד: אני חשבתי גם שלא הנחנו תשתית מספיקה כדי להסיר את החיסיון, נכון, ולכן אנחנו שואלים שאלות בגבולות, אני מקבל, אני לא שואל את השאלה, אני רק אומר באמת בעקבות ההערה שלך שבאמת חשבנו שיש תשתית מספיקה.
אנחנו גם חושבים במיוחד שהוא הגורם שהתחיל את כל האירוע הזה לטעמנו בלי אישור יועץ משפטי לממשלה על כל המשמעויות של זה ותיכף נראה בדיוק מה החקירות, מה נחקר? מה נמסר?
אנחנו חשבנו שנכון ובמיוחד כשאומר העד שהיועץ המשפטי אמר להפסיק את הקשר עם אותו בן כספית תיכף נדבר אולי באופן כללי על מה מותר ואסור בקשר מהסוג הזה, באופן כללי, לא באופן ספציפי לכן חשבנו שנכון להסיר, יכול להיות שנגיש בקשות בעניין הזה, בסדר.

השופט בר-עם: (בן כספית) התראיין והתבטא בחופשיות בעניין לא?

בהמשך:

עו"ד חדד: לפי ההנחיה של המשטרה במטרה, תסתכל, במטרה לצמצם את הסיכונים הנובעים מהפעלה עקב בעיות של טוהר מידות, אמינות, חשיפה ועבירות על חוק ומוסר נקבעו על ידי … כללים הקובעים סייגים להפעלת אוכלוסיות שונות כמקורות, אוכלוסיות … עיתונאים ועורכי דין, אתה רואה?

משולם: כן.

עו"ד חדד: אתה מכיר את האיסור הזה להפעיל עיתונאים ועורכי דין? שוב, באופן כללי, לא מדבר על המקור שלנו.

משולם: לא מכיר.

עו"ד חדד: אתה ידעת שאסור להפעיל עיתונאי כמקור? בלי קשר למקור שלנו בן כספית?

משולם: אני לא איש מודיעין, אתה שואל אותי שאלות מודיעיניות, לא.

עו"ד חדד: אני שואל אם ידעת?

משולם: לא.

עו"ד חדד: לא, בסדר

משולם: מה זה רלוונטי? אני לא איש מודיעין

עו"ד חדד: זה דרך אגב במשמרת שלך, תראה מה קורה שלטעמנו מבלי לחרוג מתעודת החיסיון אתה יודע, אני רוצה להסביר לך מה ההיגיון מאחורי, לא אני אומר את זה דרך אגב, מה ההיגיון מאחורי האיסור להפעיל עיתונאי?
האיסור הוא נובע מהחשש שהעיתונאי א. יש לו תפקיד גם בקבלת מידע וחשיפת המידע בעיתון ו-ב. כמובן חשש לסחר מכר, יחסי תן וקח, העיתונאי נותן למשטרה מידע שהוא מקבל כעיתונאי ואז מה הוא מצפה?

משולם: לא יודע

עו"ד חדד: אתה לא יודע מה הוא מצפה מהמשטרה?

משולם: לא. אתה יודע למה? כי אני לא נמצא בקשר עם עיתונאים.

בהמשך:

עו"ד חדד: את דו"ח ועדת זיילר אתה מכיר?

משולם: לא

עו"ד חדד: אתה יודע שבדו"ח ועדת זיילר, נעשה את זה מאוד מאוד קצר, נקבע שקצינים בכירים אסור להם להפעיל מקורות מודיעיניים אלא רק קצינים זוטרים אתה מכיר? שמעת על זה?

משולם: אם אני לא מכיר את דו"ח ועדת זיילר אז איך אני אדע, אתה גם שואל אותי שאלות ברמה המודיעינית, אני איש חקירות, אני באמת עמית לא מבין בתחום. לא בתחום.

עו"ד חדד: ערן קמין הוא איש מודיעין?

משולם: איש חקירות.

עו"ד חדד: איש חקירות?

משולם: כן

עו"ד חדד: אז אם למשל, אם, אם, אם הוא זה שהפעיל את בן כספית

כצפוי הפרקליטות שוב מתנגדת

עו"ד חדד: בסדר, לא סיימתי עם בן כספית אבל בסדר. נעבור להודעה של בן כספית. בוא נסתכל על ההודעה של בן כספית. נמסרו לנו כפי שכבודכם זוכר נמסרו חלקים מההודעה שהוא לא מתחת לחיסיון, זה חשוב שנאמר למרות הרלוונטיות גם בזה נבקש לערער מחדש לאור מה ששמענו, אנחנו גם נראה לכבודכם שיש נלווים אנחנו נדבר על זה.
קודם כל תאשר לי שזו ההודעה שאתה גבית עם רפ"ק צרפתי?

משולם: אכן כן

עו"ד חדד: כמובן שהיא מוגשת לא לאמיתות תוכנה אלא רק לעצם העובדה שהעד גבה את ההודעה השונה והמשונה הזאת. עכשיו, אמרת לי שהיא לא תועדה לא בווידאו, לא באודיו נכון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: למה? כל החדרים שלכם הם עם האודיו-וידיאו

משולם: קודם כל ממש לא

עו"ד חדד: אז בוא תסביר

משולם: ו-ב. עד אני לא חייב להקליט אותו, ממש לא. לא חייב להקליט

עו"ד חדד: יש סיבה מיוחדת לא להקליט?

משולם: לא, אני מסביר את הסיטואציה בפעם הרביעית

עו"ד חדד: חמישית

משולם: אז הנה אני שמח שאתה מדייק עמית. בוא כנס למשרד של אלון צרפתי יחד עם בן כספית וזה מה שהיה ולא היו דיונים להקליט.

עו"ד חדד: תאשר לי בבקשה שוב, עד כמה שראינו את ההודעה שקיבלנו, עד כמה שאפשר לקרוא בה משהו, דרך אגב, לקראת החקירה הנגדית שלך למעשה העדות שלך הראו לך את ההודעה של בן כספית?

משולם: עברתי עליה, כן

עו"ד חדד: ראית את העותק המלא אני מניח?

משולם: לא, אני עברתי על זה.

עו"ד חדד: גם מושחר ככה?

משולם: כן

עו"ד חדד: לא הראו לך את העותק המלא כדי שתיזכר מה היה שם?

משולם: עניתי, זו ההודעה המושחרת שעברתי עליה.

עו"ד חדד: בסדר. עכשיו, בהודעה הזאת לפחות אנחנו לא רואים איזשהו אזכור לשיח קודם של בן כספית עם המשטרה או שיש את זה  וזה מתחת לשחור ותספר לנו, דרך אגב, השחור לא חסוי, תרגיש חופשי לדבר על ההודעה הזאת, אני רק אומר לך זה חשוב ההודעה היא לא חסויה, אין שום חיסיון על ההודעה אתה יכול לדבר על כולה בלי שום בעיה, היא מטעמי רלוונטיות הולבנה או הושחרה. אז אין זכר ממה שאני רואה לשיח קודם נכון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: וגם לפחות ממה שאנחנו רואים או לא רואים, אנחנו לא יכולים לדעת מי יזם את ההגעה של כספית ללהב?

משולם: שוב, עניתי על כך

עו"ד חדד: מההודעה?

משולם: גם מההודעה, מה השוני?

עו"ד חדד: יכול להיות שמאחורי השחור כן כתוב.

משולם: אבל אם זה היה בהודעה אז הייתי אומר שאני יודע איך, אני אומר בדיוק איך היה הממשק איתו, זה לא משנה.

עו"ד חדד: אתה זוכר את ההודעה למרות שהיא נעשתה ב-11 באפריל 2016?

משולם: אני זוכר רק את הדברים מה שכתוב כאן, אני לא זוכר את הדברים המושחרים, באמת שלא.

עו"ד חדד: אז יכול להיות שזה מאחורי הדברים המושחרים.

משולם: לא, אני אומר עוד פעם, לא היה שיח על אופן ההגעה ומי יזם את הנושא של בן כספית כי אם הייתי יודע את זה, אם היה שיח כזה הייתי אומר שאני יודע את זה.

עו"ד חדד: טוב. אתה יודע, הוא מספר לך בן כספית בחקירה הזאת, מר כספית גילה לך באפריל 2016 שנהגי ראש הממשלה מסרו לו מידעים נכון?

משולם: תפנה אותי

עו"ד חדד: אני שואל אותך, עזוב תפנה אותי אני שואל אותך.

משולם: לא, אני אומר מה שקיים כאן בעדות זה מה שאני זוכר, מה שכתוב כאן

עו"ד חדד: כל מה שלא כתוב בעדות המצונזרת הזאת,

משולם: מה שמושחר האמן לי ישנם נושאים שהוא דיבר עליהם, הוא דיבר על כל מיני נושאים שאני באמת לא זוכר, לא זוכר. אני זוכר שדובר,

עו"ד חדד: שאלה פתוחה, בוא ספר לי על מה דיבר בן כספית?

משולם: אבל זה מה שבאתי להגיד.

עו"ד חדד: אז כיוונתי לדעת גדולים.

משולם: אני זוכר שהוא דיבר על זה שניסו לסייע לזוג נתניהו בהכנסת מתנות דרך המכס, לעקוף את המכס או משהו בסגנון הזה.
כמו שכתוב כאן גם הנושא של מתנות וטובות הנאה ממילצ'ן זה גם מה שהוא סיפר, אני חושב שהוא דיבר על נושא של אירוח בחו"ל.

השופט בר-עם: יכול להיות שהוא הכין פרטים שהם לא רלוונטיים שאולי לא מבוססים שזה יצא ככה אופן קורט?

משולם: דיבר על מימון של אירוחים על ידי אנשי עסקים בחו"ל, הנושא של אודליה כרמון.

עו"ד חדד: על הנהגים, אתה זוכר שהוא דיבר על הנהגים?

משולם: לא זוכר

עו"ד חדד: בואו נראה לו את העניין של הנהגים. האם הוא סיפר לך שהנהגים מסרו לו מידעים? אוי, לפניכן, עוד שנייה, אתה דיברת על כל מיני קשקושים שנבדקו והובררו כשקריים אבל מעבר לזה האם הוא סיפר לך על מקור המידע שלו?

הפרקליטות מתנגדת כדי להגן על מקורותיו של כספית

משולם: ברור שלא, שהוא ביקש שהם לא יעלו בעדות.  זה נרשם במזכר נפרד על ידי אלון צרפתי למיטב זיכרוני.

עו"ד חדד: כבודכם אנחנו מבקשים א. לקבל את המזכר זה שלא הופיע ברשימת החומר.
ב. עם כל הכבוד אם עיתונאי הולך למשטרה ומספר על מקורות שלו בהודעה, עם כל הכבוד אין חיסיון, החיסיון הוא שמענו מקודם שהייתה פה הדס קליין ואנחנו … את בן כספית, אני מזכיר זה לא החיסיון של העיתונאי וכו', ולכן היא למרות שהיא סיפרה לחוקרים את הדברים אמרו שזה חיסיון של עיתונאי.
מגיע עיתונאי, אותו עיתונאי דרך אגב שמשום מה מגוננים עליו כשהדס לא מגוננת עליו והוא לא מגונן על עצמו והוא מספר על מקורות המידע שלו, אנחנו זכאים בהחלט לקבל את החומר הזה, אין לזה שום חיסיון משעה שעיתונאי מספר על זה במשטרה אין חיסיון, באמת זה מושכלות יסוד וחבל שחברי בכלל טוענים אחרת. אנחנו מבקשים לקבל את הדבר הזה.

בהמשך:

עו"ד חדד מראה למשולם מה הסתתר מאחורי ההשחרה – כתוב שהנהגים היו מקורותיו של כספית.

עו"ד חדד: בוא נסתכל על משהו שמופיע במקור בהודעה המקורית.  אם תסתכל פה כתוב שהמידע הגיע, אתה רואה?
 אתה לא תוכל לראות את זה בגרסה המודפסת, אני צריך לעשות את הטריק הזה כמו בטלוויזיה ואז אם תסתכל תראה שכתוב פה לגבי הנהגים. אתה רואה?
אתה יודע שנהגי ראש הממשלה הם חלק מצוות האבטחה של ראש הממשלה  הם מהשב"כ?

משולם: לא. לא באופן רשמי, עוד פעם, מהתקשורת.  אני לא יודע שהנהג הוא גם איש אבטחה לצורך העניין, יכול להיות, אני לא מכיר ברמה הפורמאלית, אני לא רוצה להגיד סתם.

עו"ד חדד: כשמגיע אליך בן כספית ומספר לך שהנהגים מוסרים לו מידע אתה לא חושב שיש פה בעייתיות? מגיע בן כספית ואומר לך נהגים של ראש הממשלה,

השופטת פרידמן פלדמן: עו"ד חדד אדוני לא יכול לשאול את זה, אנחנו לא ניכנס

עו"ד חדד: למה? מכוח מה?

השופטת פרידמן פלדמן:  אדוני ביקש להסיר את המחיקות, המחיקות לא הוסרו

עו"ד חדד: בלי מחיקות, בלי הודעה, אני שואל אותו מגיע בן כספית, אני שואל אותו, הרי ההודעה עוד פעם אני מזכיר התביעה לא חסתה את הדברים האלו, אני רשאי לשאול אותו כל שאלה בחקירה נגדית שמתקיים קשר של רלוונטיות להליך.
יש נהגים, הנהגים האלה הם עדים בתיק כפי שכבודכם יודע, חווינו אותם, ראינו אותם בדיון שעבר. אי אפשר לשאול את העד שאלה פתוחה? מה זה קשור עם הטריק ובלי הטריק של הכחול.

בהמשך:

עו"ד חדד: האם בן כספית הגיע לחקירה ומסר לך שהוא מקבל מידע מנהגים? זו חקירה נגדית, אני לא מבין כל כך את ההתנגדות אבל בסדר.

משולם: לא זכור לי, לא זכור לי.

עו"ד חדד: אתה לא זוכר שהוא אמר לך על נהגים?

משולם: אני לא זוכר אם הוא אמר לי נהגים, לא זוכר, או שקיים, כן, לא, ממש לא.

עו"ד חדד: אם היית שומע על זה שנהגים מסרו לו מידע זה דבר שהיה מקפיץ אותך?

משולם: לא

עו"ד חדד: לא היית בא ואומר רגע, יש פה סיטואציה מאוד בעייתית, הנהגים של ראש הממשלה מפרים חיסיון שב"כ מוסרים מידע לעיתונאי, יש פה עבירה חמורה, עבירת אימונים, עבירה לפי סעיף 17.

משולם: בהמשך לשאלה הקודמת שלך אמרתי שאני לא מכיר פורמאלית את הסטטוס של נהגי ראש הממשלה ולכן אני לא יודע לומר לך. יש גם נהגים שהם נהגים בחברה החיצונית כמו מודיעין אזרחי וכיוצא בזה.
אני לא יודע לומר לך באמת את הסטטוס של נהגי ראש הממשלה האם הם בסטטוס של מאבטח שבמסגרת זה הם מנועים מלמסור מידע, לא.

עו"ד חדד: ידעת שהם חבים בחובת הנאמנות?

משולם: לא.

עו"ד חדד: לא ידעת?

משולם: לא. התשובה היא לא.

עו"ד חדד: לא ידעת. מי יכול לדעת דבר כזה שנהגים של ראש הממשלה חבים,

בהמשך:

עו"ד חדד: בהודעה הזו שאתה גובה מבן כספית, בן כספית מתייחס לטענה שמי שרוצה להיות קרוב לראש הממשלה צריך להביא להם מתנות נכון? אחר כך הוא אומר, תסתכל, שמילצ'ן הביא סיגרים והכל, אתה רואה את זה? רואה?

משולם: כן

עו"ד חדד: עכשיו, אני לא רואה את השאלה, אתה יכול להגיד לנו מה הייתה השאלה?

משולם: לא, לא בהכרח שהייתה שאלה גם

עו"ד חדד: כתוב תשובה, אתה רואה כתוב תשובה?

משולם: יכול להיות, אני לא זוכר להגיד לך, אתה מצפה שאני אזכור בנקודת זמן שאלה ספציפית שאלה כזו או אחרת.

עו"ד חדד: אני מבין שאתה לא זוכר שום דבר,

משולם: ממש לא אמרתי שאני לא זוכר שום דבר ואתה יודע טוב מאוד גם אם תנסה להציג את זה כך.

עו"ד חדד: בוא נמשיך. תגיד לי, כתוב, תסתכל רגע, כתוב כך, אתם, לא עיתון, אומר מילצ'ן הביא כל הזמן מתנות, סיגרים והכל את זה אני יודע ממקור אחר, אתה רואה?

משולם: כן

עו"ד חדד: אתם יחידת חקירות נכון?

משולם: כן

עו"ד חדד: שאלת המקור חשובה נכון? כדי לבדוק האם זה נכון, האם זה לא נכון?

משולם: כן

עו"ד חדד: זו שאלה קריטית למעשה בחקירה לכם כיחידת חקירות נכון?

משולם: כן

עו"ד חדד: ושאלתם אותו מי זה המקור האחר?

שוב התנגדות של הפרקליטות

עו"ד חדד: אז האם שאלתם מי זה המקור?

משולם: אני מניח ששאלנו

עו"ד חדד: ואם נשאלתם אז זה נכתב במזכר הזה?

משולם: אני מניח שכן

עו"ד חדד: אז אתה שאלה מי כמו שאמרנו מקודם נמשיך להמשך בסדר? שוב, זה לא סודות באפילה זה סודות בחדר גלוי עם אורות מאוד בועטים, כולם יודעים, אורות פלורסנט, בסדר.
רק בכל זאת תאשר לי אם זה חשוב לדעת מי מקור המידע כיחידה חוקרת, אמרת לי מקודם כי כך אפשר לחקור, לבדוק, נכון?

משולם: עניתי על כך.

עו"ד חדד: כן? אז התשובה היא כן?

משולם: עניתי על כך

עו"ד חדד: ענית על כך בחיוב?

משולם: כן.

עו"ד חדד: אוקי. עכשיו אתה יודע האם ההודעה של בן כספית הוצגה ליועץ המשפטי לממשלה בסמוך לגבייתה?

משולם: לא

עו"ד חדד: לא הוצגה?

משולם: יכול להיות, לא יודע, אני לא אומר שלא.

עו"ד חדד: מה זה?

משולם: אני לא אומר שלא, אני אומר אני מניח, אני לא יודע להגיד.

עו"ד חדד: ואם הוא עודכן מי מעדכן אותו?

משולם: יש, עוד פעם, הסברתי, יש את ראש יאח"ה, ראש להב, ראש אח"ם שביקש מפרקליט המדינה, אני מניח שהוא עודכן, עבר בצינורות הללו, להגיד לך מי בדיוק? אני לא יודע לומר.

עו"ד חדד: בסדר, יכול להיות גם שלא עבר? אתה לא יודע?

משולם: יכול להיות שלא, אני מניח בסבירות גבוהה שכן אבל

עו"ד חדד: מניח שכן בסבירות גבוהה, עדויות סברה נשאיר לדיון אחר.

משולם: נכון

עו"ד חדד: תגיד לי היועץ המשפטי לממשלה אחרי ההודעה הזאת, בוא נניח שזה עבר בסבירות גבוהה כמו שאמרת, הוא אישר לכם לפני אם מילצ'ן או מי מטעמו כדי לחקור על המתנות בשלב הזה?

משולם: לא בשלב הזה.

עו"ד חדד: בדיעבד אנחנו יודעים שהוא התייחס לזה, יש החלטה של בית המשפט שמילצ'ן/הדס הם מקורות המידע בנקודה הזאת, אל תתייחס בסדר? יש החלטה של בית המשפט, נכבד אותה אבל מי שסיפר לנו על זה, סיפרה גברת אחרת בשם הדס קליין שנחקרה.
אני רוצה להראות לך את הדברים שהיא מסרה ותגיד לי אם אתה מכיר אותם?

כרגיל, התנגדות צפויה של הפרקליטות

עו"ד חדד: רשימת חומרי החקירה שהועברו לנו אפשר להציג את זה על המסך, זה אסמכתא 12  עמוד אחרון, אצלנו זה אסמכתא 12, סליחה אנחנו רואים שלבן כספית להודעה שלו אתה רואה? יש כפופים, רק תסביר לבית המשפט מה זה כפופים?

משולם: יכול להיות שישנם חומרים, יכול להיות שהוא הביא חומרים נוספים איתו במהלך מסירת ההודעה.

עו"ד חדד: אתה זוכר את זה?

משולם: הוא הביא חומרים נוספים

עו"ד חדד: אז למה המילה יכול להיות?

משולם: אני חושב, אני באמת לא רוצה להיות, אני רוצה להיות מדויק, אני לא רוצה סתם לומר, למיטב זיכרוני.

עו"ד חדד: יש משהו אחר שיכול להיות חוץ מזה?

משולם: לא. כפופים לרוב זה צרופה

עו"ד חדד: יכול להיות משהו אחר חוץ מצרופה?

משולם: לא. להבנתי לא.

עו"ד חדד: עכשיו, אנחנו רואים שהיו 51 עמודים

משולם: לא יודע מה זה 51 עמודים, באמת שלא.

עו"ד חדד: 51 עמודים זה מספר, שיש 51

משולם: הבנתי, אני לא יודע מה זה 51 עמודים

עו"ד חדד: אתה זוכר?

משולם: לא. לא

עו"ד חדד: אתה זוכר שהוא מסר חומרים במהלך ההודעה שלו?

משולם: אני שוב אומר, אני חושב שהוא מסר איזה סוג של חומר, אני לא זוכר.

עו"ד חדד: איפה החומר הזה נמצא? בתיק?

משולם: אני לא יודע.

עו"ד חדד: אתה לא יודע?

משולם: אני לא יודע, אני חושב

עו"ד חדד: זרקת אותו?

משולם: אני לא זרקתי אותו, אני אומר אני חושב שהוא מסר איזשהם חומרים נוספים.

עו"ד חדד: עכשיו, אם היינו רואים את כל ההודעה אז היינו רואים שהוא מסר גרסה, זאת אומרת אתה טורח לתעד את זה בהודעה? לסמן?

משולם: אני מניח שאלון צרפתי שגבה את העדות הוא מאוד מסודר, הוא היה רושם באמת והיה מסמן את זה, אני מניח.

עו"ד חדד: הבנתי, אז אם נראה את ההודעה אז נוכל לראות את זה? או שיכול להיות שהוא מסר את זה אחר כך בדיעבד?

משולם: אני לא יודע להגיד לך

עו"ד חדד: אתה לא יודע להגיד לי?

משולם: לא יודע להגיד לך

עו"ד חדד: יכול להיות שבן כספית הגיע אחר כך ומסר את החומרים האלה?

משולם: אני לא יודע להגיד לך.

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »