יומן הבוקר
רביב דרוקר (ויקיפדיה)
העדות המביכה של רביב דרוקר, חלק 2: עו"ד אילן בומבך מטיח בדרוקר: "זו עיתונות? זו פרשנות? זה רביב דרוקר הגדול? למה לא בדקת את התגובות שניתנו לך? ועשרות פעמים דרוקר אומר "לא יודע, לא זוכר, אין לי מושג"

מקטע נוסף מהחקירה של רביב דרוקר בתביעה שהגיש נגדו איש העסקים הבריטי וולטר סוריאנו, ששמו שורבב בטעות כמי שניהל בשביל נתניהו מעקבים לכאורה על חוקרי משטרה בתיקי האלפים.

***

עו"ד בומבך: תראה אתה אומר בתצהיר שלך, אתה מתייחס להדלפות לא מוסמכות. ככה אתה מכנה את זה. מה זה הדלפות לא מוסמכות, יש הדלפות מוסמכות?

דרוקר: אתה תופס אותי בטרמינולוגיה. לא, אני מתכוון שאף אחד לא נתן את זה באופן מוסמך לתקשורת. לפעמים המשטרה עושה תדרוך רשמי ומוסרת אינפורמציה ואומרת תמסרו את זה בשם המשטרה, לא בשם זה, אני מתכוון לזה שזה לא משהו שמישהו נתן באופן, בדרך המלך של תדרוך תקשורתי לזה אני מתכוון.

עו"ד בומבך: אתה מבין למה וולטר סוריאנו תובע אותך פה?

דרוקר: האמת שממש לא.

עו"ד בומבך: אז אני אסביר, חשוב לראות את העמדה שלך… למעשה סוריאנו שמו נחשף רק בגלל שרצית לבקר את המפכ"ל, על הדרך כבר חשפת את השם שלו כל נושא זה היה להראות שיש פה מחדל חמור של המפכ"ל.

דרוקר: לא, כל הנושא הוא שעליתי לראיון אגבי בצהריים בלי להתכונן בגלי צה"ל, שזה לא המדיום שבו אני עובד, ולא משם אני עושה את החשיפות שלי, אם יש לי חשיפה אני לא הולך איתה לגלי צה"ל. אני מקבל כסף ממקום אחר כדי לעשות חשיפות, ואני אחרי הריאיון הזה לא מצטט אותו בשום מקום, ולא מצייץ אותו בשום מקום, ולא מהדהד אותו ולא הולך לאורחים שלי ואומר תראו מה אמרתי איזה סקופ ענק הוצאתי. היא שאלה אותי שאלה ישירה שלא התכוננתי אליה מראש עניתי מה שעניתי, ולאחר מכן אמרתי את עמדתי על הטענה הזאת של הגורמים המשטרתיים וזה כל הסיפור.

עו"ד בומבך: אתה הרבה פעמים חוזר כאן על זה שהיה אגבי, ולא התכוננת ולא נערכת,

דרוקר: נכון.

עו"ד בומבך: כל זה נועד כדי להראות לנו שמה? שאתה למעשה מצטער, מתנצל, מתחרט על הריאיון הזה,

דרוקר:  כמו שאמרתי אני לא מצטער ברמה העיתונאית, אני מצטער ברמה האישית כי כולנו פה,

עו"ד בומבך: כי נגרם לו עוול אתה חושב?

דרוקר: אני לא חושב שנגרם לו עוול. אני חושב שנגרם עוול לי ולעוה"ד שלי, ולכבוד השופט אולי,

עו"ד בומבך: אני לא חושב שנגרם להם עוול,

דרוקר: או-קיי. (לא ברור). אז לכם לא נגרם עוול.

עו"ד בומבך: תראה, תגיד ידוע לך מי היה המקור של נוסבאום ודורון הרמן?

דרוקר: לא.

עו"ד בומבך: לא ידוע לך, אוקיי הוא ענה הוא ענה עזוב. אתה אומר בראיון שעשית בתוכנית שהנחתה איך זה נקרא?

דרוקר: לונדון קירשנבאום כמגיש מחליף כן.

עו"ד בומבך: כן בדיוק, אז אמרת "הנימוק של המפכ"ל אתמול היה חלש מאוד, ידיעה מודיעינית תלושה מאוויר שאין לו שום דבר שמאמת אותה". זה מה שאמרת.

דרוקר: אני חושב שכמו שתיארתי פה מתחתי ביקורת על דברי המפכ"ל.

עו"ד בומבך: כן. שהראיתי לך מקודם בסעיף 6 לתצהיר שלך, שזה הגיע לשיא חסר תקדים במשדר של אלשיך, מה זה נקרא שיא חסר תקדים? מה היה לפני?

עו"ד קול: כבודו הוא השיב על זה כבר.

עו"ד בומבך: לא, לא בהקשר הזה. שאלתי אותו על הסעיף הזה אבל לא בהקשר של מה זה היה, איך זה היה שיא?

דרוקר: כי עד אז לא נאמרו הדברים ע"י מפכ"ל משטרת ישראל בכבודו ובעצמו.

עו"ד בומבך: ועכשיו הוא כן נאמר ע"י המפכ"ל בכבודו ובעצמו?

דרוקר: לא, את העמדה הכללית שבכלל יש גורמים כאלה שמתחקים אחרי החוקרים, עד אז זה היה בידיעה עיתונאית של דורון הרמן שעוררה שיח. ועכשיו המפכ"ל אומר את זה בעצמו. יש הבדל בין הדברים.

עו"ד בומבך: אבל המפכ"ל לא זה שאמר לך שמדובר בוולטר.

דרוקר: נכון, אני לא אומר מי אמר לי.

עו"ד בומבך: למה?

דרוקר: למה? כי יש חיסיון עיתונאי.

עו"ד בומבך: רגע רגע, חיסיון עיתונאי דווקא שאלה מעניינת. זה על ידיעה בלעדית שקיבלת? שאתה צריך להגן עליו או משהו?

דרוקר: לא לא,

עו"ד בומבך: פה אתה לא צריך להגן עליו, אתה מגחיך אותו.

דרוקר: אנחנו נדבר בהמשך על חיסיון עיתונאי.

עו"ד בומבך: בסדר זה מופיע צירפנו את זה. האם זה נכון שאתה למעשה חשת שהמשטרה ברגע שהיא דיברה עם כל מיני גורמים היא רצתה שהעיתונאים יהיו כלי בידיהם. לבוא ולהפיץ אולי משהו שאין לו שום אסמכתא שום מידע.

דרוקר: אין לי שמץ של מושג מה המשטרה חשבה,

עו"ד בומבך: לא הפריע לך שאתה עלול להיות פה איזה כלי בידי גורם בעל אינטרס כמו שנוסבאום אמר?

עו"ד בומבך: (לא ברור) אני רוצה עכשיו לשאול אותך על עניין סטמפלר בסדר? בסעיף 26 לתצהיר של התובע, התצהיר של השני הוא מפרט כזה לוח זמנים של פעולות שהוא עשה.

דרוקר: אז אני אשמח לראות, אני לא יודע מה זה התצהיר הראשון ומה זה השני. אני לא חושב שקראתי אי פעם את התצהיר של וולטר.

עו"ד בומבך: לא קראת את התצהיר של וולטר?

דרוקר: מה שאני זוכר אולי לא יודע, לא רוצה להגיד סתם.

עו"ד בומבך: הגעת לכאן בלי לקרוא את התצהירים?

דרוקר: את שלי קראתי.

עו"ד בומבך: רק שלך, לא קראת על מה אתה עונה?

דרוקר: אני קראתי את התצהיר שלי… לא זוכר, אני לא זוכר אם קראתי את התצהיר של וולטר, למיטב זכרוני לא, אבל יכול להיות שרפרפתי על זה. עו"ד שולחים לי מעת לעת כשיש התחדשויות בתביעה, לפעמים אני פותח את זה ומרפרף.

עו"ד בומבך: ז"א שאתה כתבת תצהיר שהוא תצהיר תשובה, בלי שקראת למה אתה משיב. זה מה שאתה אומר לי?

דרוקר: לא אני לא אומר את זה, אני לא זוכר אם קראתי את התצהיר בזמן אמת, עברו כבר כמעט 5 שנים. לא יודע מתי התצהיר הזה הוכן לי. אני לא זוכר מה בדיוק עשיתי לקראת התצהיר.

עו"ד בומבך: אתה לא זה שהכנת את התצהיר שלך?

דרוקר: לא, עוה"ד שלי הכינו,

עו"ד בומבך: עוה"ד.

דרוקר: על סמך דברים שכתבתי להם ואמרתי להם שקרו.

עו"ד בומבך: תראה, הדברים שכתובים פה, לוח הזמנים אתה רואה את?

דרוקר: אני לא רואה, אני אומר לך שאני לא רואה אין לי את התצהיר של וולטר.

עו"ד בומבך: האם לוח הזמנים פה הוא מדויק. אתה לא התייחסת לזה, לא סתרת את זה לא,

דרוקר: אין לי את התצהיר תראה לי את התצהיר,

עו"ד בומבך: הוא לא קרא את זה… אז אם זה ככה תסביר לי בבקשה כי בתצהיר לא התייחסת, למה למעשה הגבת לבקשה שהתובע הגיש ב-14/05/2019 בקשה למחיקת סעיפים מכתב ההגנה, למה אתה מגיב לזה בחלוף 57 ימים ב-10/07/2019? בתצהיר לא התייחסת, אולי היום אתה תוכל לספר לנו.

דרוקר: אני באמת אין לי מושג על מה אתה מדבר. אני מניח שעוה"ד שלי שניהלו את הגנתי יודעים לענות על לוח זמנים. אני לא יודע לענות על לו"ז למה הגבנו ככה ולא הגבנו ככה.

עו"ד בומבך: למה הגשת את התגובה הזאת במועד הזה?

דרוקר: אני לא זוכר.

עו"ד בומבך: תגובה לבקשה למחיקת סעיפים.

דרוקר: לא זוכר.

עו"ד בומבך: באותו זמן תקנות סדר הדין האזרחי דיברו אם אתה רוצה להגיב לבקשה יש לך 20 יום. לא הגבתם תוך 20 יום, הגבתם תוך 57 ימים. ותמיהה שנייה איך התצהיר של סטמפלר קשור באיזושהי צורה להיות תגובה לבקשה שהגשנו? הרי התצהיר של סטמפלר לא מתייחס בכלל לשום עובדה בכתב התביעה. זה נראה תלוש מלאכותי, למה הוא נועד? מה המטרה שלו?

דרוקר: אז לגבי תקנות סדר הדין האזרחי והשאלה הראשונה אני מציע שתשאל את עורך דיני. לגבי סטמפלר אני אשמח להסביר. מה שקרה הוא שכאשר התחילה התביעה ולאט-לאט כאמור בהתחלה בכלל חשבתי שלא תהיה תביעה, אבל לא משנה מה חשבתי כי התחילה התביעה והתחילו לעלות עוד ועוד תביעות. ועוד ועוד טענות, שאני כתבתי את הערך בוויקיפדיה, ואני עומד מאחורי תוכנית תחקיר של גיא מרוז בערוץ 10 שאני לא מדבר עם גיא מרוז מ-2014. וכל מיני טענות שונות ומופרכות. אני הרגשתי שאני חייב כל צלע בדברים שאמרתי על מר סוריאנו, להיות מוכן להוכחתה. למשל שהוא בכלל קשור למר נתניהו, בכלל שהוא עשה עבודות עבור מר נתניהו. שהוא מתרברב בקשריו עם מר נתניהו. זה היה חלק מהדברים שאמרתי, ואני הנחתי שמכיוון שהתביעות הולכות ומתרבות גם הדברים האלה יעלו. משעה שהגיע אליי אדם וטען את הסיפור שהוא טען, ופירט בתצהירו אני חשבתי שיהיה חשוב שיהיה לי גם את האדם הזה, למצב שבו אתם תתחילו לטעון את הטענות האלה ואני אצטרך להעלות אותו כדי שהוא יגיד בכלל שיש קשר בין מר נתניהו למר סוריאנו.

עו"ד בומבך: קודם כל איזה עבודות סוריאנו עשה למר נתניהו? אני אומר לך שמעולם הוא לא עשה לו שום עבודה, למה אתה בא ואומר דברים שאין להם שום צל של אמת?

דרוקר: תראה אז לסוג השאלות הזה אני באמת בדיוק התכוננתי, ואני הראיתי בכתב ההגנה שורה של מקרים שבהם מר נתניהו ביקש לכאורה, דברים שיעשה עבורו מר סוריאנו למשל אני הראיתי אימיילים של איזה הוצאות אבטחה על איזשהו אירוע, שמר סוריאנו התבקש לשלם.

עו"ד בומבך: מר סוריאנו? אני אומר לך שהוא לחלוטין לא. הוא לא עשה שום דבר,

דרוקר: לפי המייל אודליה כרמון עוזרת של מר נתניהו בתקופת היותו יושב ראש האופוזיציה צוטטה בראיון עיתונאי אצל בן כספית, כמי שהיא הופנתה לסוריאנו ע"י נתניהו כדי שסוריאנו ישלם לה על דברים שהוא עשה עבור מר נתניהו. אז סוג הדברים האלה שמוכיחים קשר, מוכיחים סוג של עזרה של מר סוריאנו למר נתניהו. אני הראיתי שבלוח הפגישות של נתניהו כשאדם שכבר לא איתנו מר דורון זכרונו לברכה, רוצה להתרים כסף וכו' אז כותבים,

עו"ד בומבך: מי זה דורון?

דרוקר: שמו הפרטי ברח לי לרגע, אדם מאד מכובד

עו"ד קול : דניאל דורון.

עו"ד בומבך: אני אומר לך ששאלתי את וולטר סוריאנו הוא אפילו לא מכיר את השם הזה, מעולם לא נשאל עליו, לא דיבר עליו, לא יודע מי זה.

דרוקר: או-קיי, כמו שאתה יודע אני לא פרסמתי את הדברים האלה בתקשורת, כי אני לא חשבתי שצריך לחקור בהם, שיש בהם עניין ציבורי עצום. בהתכוננות לתביעה כאשר אתה מבין שהולכות להיטען הטענות האלה, אני גייסתי את כל מידע שיש לי כדי שיהיו לי עדים שיוכיחו כל רכיב בתביעה הזו.

עו"ד בומבך: עכשיו אתה התייחסת לאיזה שם של דניאל דורון שאני באמת רואה יחד עם התובע את השם הזה לראשונה, בסוף בשיפולי התצהיר שלך, ואז אנחנו רואים שאתה מצרף כנספח 1 לכתב ההגנה. אתה מצרף פה טלפונים שלא הספקנו, ואין לזה שום קשר אתה יודע אין פה לוגו של אף אחד, אין פה שום קשר לאף אחד. אתה לא מביא עד שיתמוך בדבר הזה. זה משהו תלוש לחלוטין. איך אתה מגיש דבר כזה? עזוב את זה שזה עדות שמיעה.

בהמשך:

עו"ד בומבך: עוה"ד טוב, יהיה לו הרבה הסברים. תגיד התצהיר של סטמפלר כתוב שהתגובה שלך הוגשה ב-10/07, כמה זמן לפני כן סטמפלר נותן לך את התצהיר?

דרוקר: אני לא זוכר במדויק,

עו"ד בומבך: בערך יום? יומיים? חודשיים?

דרוקר: לא זה לא יום יומיים וזה גם לא חודשיים. אני לא זוכר במדויק את התאריכים שנפגשתי איתו, והוא הביע נכונות לכתוב תצהיר. וגם שאני אגיש אותו, זה הוכן והייתה לי כנראה התייעצות עם עוה"ד והגשנו אותו.

עו"ד בומבך: נפגשת איתו?

דרוקר: נפגשתי איתו כן.

עו"ד בומבך: תגיד אתה, הוא לא העיד פה. האם זה האיש? זה הבן-אדם שבו מדובר?

דרוקר: את האמת אני לא, לפי התמונה הזאת אני לא כל כך מזהה, אבל אני הכי גרוע בזיהוי פרצופים בעולם אז אני לא יודע להגיד לך.

עו"ד בומבך: תגיד איך הגעת לבן-אדם הזה?

דרוקר: הגיע אליי גורם שלישי, אדם שהוא בעיניי בכיר וגם מתמצא במשטרה היטב. ואמר לי אני יודע שיש לך את הסיפור עם סוריאנו, ומוגשות נגדך תביעות. מאוד כדאי לך להיפגש תשמע את הסיפור שלו, הייתה גם חקירת משטרה רצינית בעניין תיפגש איתו. אמרתי לו בשמחה רבה.

עו"ד בומבך: או-קיי, ואיזה מידע חשוב הוא נתן לך? את מה שהוא כתב בתצהיר זה המידע שהוא נתן לך?

דרוקר: הוא נתן לי מידע שבעיניי היה מאוד חשוב. הוא טען, הוא לא טען הוא אמר שהוא העיד במשטרה. אני בדקתי את זה עם גורם מאוד בכיר במשטרה שכבר היה לשעבר, והוא אישר באוזניי שהייתה חקירה, ולדעתו גם הייתה חקירה רצינית, והוא לא יודע למה היא לא הגיעה לשלבים יותר בשלים.

עו"ד בומבך: חקירה רצינית?

דרוקר: כן.

עו"ד בומבך: שמי נחקר בה?

דרוקר: אני לא המשכתי לחפור בזה מכיוון,

עו"ד בומבך: לא חפרת בזה,

דרוקר: לא, מכיוון שהיה ברור שהחקירה נבלמה ולא הגיעה לשלבים רציניים. לא היה פורץ מה שנקרא, היא נעצרה באיזה שהוא שלב. לטענת אותו גורם החומר היה נראה לו מאוד רציני אבל הוא כבר לא היה במשטרה, והוא היה לשעבר. והחקירה לא התקדמה, זה היה ברור שהיא לא הולכת לשום מקום.

עו"ד בומבך: וניסית לברר עם הגורם ולהעלות בפניו את השאלה? למשל וולטר סוריאנו נחקר? כי אני אומר לך שהוא מעולם לא נחקר אז,

דרוקר: היה לי ברור שהוא לא נחקר.

עו"ד בומבך: היה לך ברור שהוא לא נחקר.

דרוקר: אני לא זוכר אם שסורינו מפיו או מהבנה שברגע שהחקירה לא עוברת את השלב של הסמויה, אז אף אחד לא נחקר.

עו"ד בומבך: נכון שלא הייתה דחיפות לפרסם את המידע הזה? זה לא היה איזה ידיעה חדשותית מטורפת, איך אמרת אפילו על וולטר סוריאנו זה לא היה משהו שהיה שווה להתאבד עליו, לבוא להגיד את השם בחדשות בערב. אז ודאי שמידע כזה לא היה שווה,

דרוקר: זה היה מידע,

עו"ד בומבך: לעשות את זה מיידית.

דרוקר: זה היה מידע בעיניי מאוד חשוב ולא בגלל מר סוריאנו אלא בגלל מר נתניהו. כי הטענות שהועלו שם היו כלפי מר נתניהו הם לא היו כלפי מר סוריאנו. מר סוריאנו עם כל הכבוד לו ואני חלילה לא בא לזלזל במעמדו, הוא אינו דמות ציבורית ידועה בישראל שהמוני בית ישראל פותחים את המהדורה לראות מה קרה הבוקר עם מר סוריאנו. אבל הם כן פותחים את המהדורה כדי לשמוע ידיעות שקשורות למר נתניהו, והידיעה עסקה במר נתניהו.

עו"ד בומבך: אוקיי, אבל היא עסקה במר נתניהו אבל אותו גורם לפי מה שהעדת. בא ונועד, זה נועד לעזור לך בתביעה שלך נגד סוריאנו. לא בתביעה שלך נגד נתניהו. בוא אני אעזור לך אני יודע שיש לך תביעה נגד סוריאנו בהקשר הזה שים לב זה מה שאמרת, ואני רוצה לתת לך חומר שיעזור לך חומר מאוד מעניין. מה אתה אומר?

דרוקר: אני אומר שהדברים שאמר לי מר סטמפלר שימשו אותי גם תקשורתית להגשמת מה שנראה לי אינטרס חשוב. שיידעו שיש עדות כזאת במשטרה, והמשטרה ניהלה איזושהי בדיקה גם אם היא נבלמה. והציפור השנייה הייתה שהוא גם היה מוכן לתת תצהיר לתביעה הזאת כדי עוד פעם לבסס את הקשר לכאורה בין מר נתניהו למר סוריאנו. אני גם ראיתי שזה משתלב לי בחומרים שהעברתי בכתב הגנה על מר מולכו, והאחוזים ועל סירה, ז"א מר סטמפלר בלי לדעת מה פרסמתי, שזר את הסיפור שלו באיכויות שאני ידעתי שיש לי מסמכים אליהם שלכאורה מוכיחים את זה.

עו"ד בומבך: עכשיו תראה מה שאתה אומר זה מאוד מעניין כי קודם כל אין פה, תסכים איתי שום אלמנט חדשותי.

דרוקר: לא אני לא מסכים איתך.

עו"ד בומבך: דחוף.

דרוקר: יש אלמנט חדשותי חד משמעי.

עו"ד בומבך: חד משמעי או-קיי, אבל אין אלמנט דחוף במובן הזה שקיבלת פה חומר בלעדי ממישהו שהוא לא בא ואמר לך תשמע אם זה לא יהיה היום אצלך מחר זה יהיה אצל נוסי, או מקור אחר, הוא אמר אני נותן לך את החומר. אתה מטבע הדברים ראיתי שאתה אוהב לעשות את הדברים בטיגון עמוק, הדברים מחכים, נבדקים, נסרקים, אתה מצליב העדויות עד שאתה יוצא עם הסערה הגדולה. למה פה מיהרת לעשות את זה? למה פה אני אסביר יותר את השאלה. למה פה אנחנו רואים שאתה מביא בסוף 5 תגובות. אבל אף אחת מהתגובות האלה לא נבדקות על-ידך. אולי יכול להיות שיש ממש בתגובות האלה? הרי אתה את התגובות האלה לוקח בשביל לצאת ידי חובה, מה זה אומר, מה הוא אומר, מה זה אומר, זה עיתונות, זה פרשנות, זה רביב דרוקר הגדול אני מכיר רביב דרוקר אחר… וזאת השאלה שלי, למה לא בדקת את התגובות שניתנו לך? למה רק הסתפקת בציון שלהם? זאת השאלה.

דרוקר: כאמור אני חשבתי שהבדיקה שצריך לעשות זה לראות אם האיש הוא אדם רציני שאפשר להאמין לדבריו, והאם המשטרה באמת ניהלה חקירה בעניין. אחרי ששני הדברים האלה בדקתי אותם, אני כן זוכר שהיה עניין של תחרות עיתונאית. כי עובדה היא שערוץ 1 פרסם את הידיעה הזאת לפניי.

עו"ד בומבך: פרסם את הידיעה לפנייך,

דרוקר: כן.

עו"ד בומבך: הייתה ממש תחרות, אז בואו נדבר על התחרות הזאת.

דרוקר: תראה אני לא יודע,

עו"ד בומבך: אתה יודע מה אתה לא יודע.

דרוקר: אני רוצה להשלים את תשובתי. ולכן כשאתה מדווח על משהו כמו חקירת משטרה ואתה יודע שזה דבר שעוד שנייה ייצא לציבור, ואתה רוצה לתת את האינפוט שלך על הדבר הזה. אתה לא מתחיל עכשיו לעשות תחקיר עמוק על יחסי סוריאנו נתניהו 10 שנים קודם.

עו"ד בומבך: אתה בדקת את סטמפלר? רצית לראות מה טיבו של האדם הזה?

דרוקר: כן. עד כמה שיכולתי,

עו"ד בומבך: מה עשית בשביל לבדוק את זה?

דרוקר: דיברתי עם כמה בכירים ביטחוניים לשעבר, ווידאתי שהוא אכן עובד עבד עבור גופי הביטחון. ובדקתי מספר אנשים שאמרו לי שהוא איש רציני.

עו"ד בומבך: בדקת למשל את הפייסבוק שלו? ראית מה כתוב שם?

דרוקר: אני מבין שאתה מכוון למשהו מאוד ספציפי,

עו"ד בומבך: מאוד ספציפי.

דרוקר: לא אני לא כל כך,

עו"ד בומבך: בדיוק למה שאתה חושב שאני מתכוון.

דרוקר: לא אני לא כל כך, אני מבין שאתה מנסה להכניס נורא לדיון את ההטייה הפוליטית של אדם כזה או אחר. אני לא חושב שהיא כזאת רלוונטית אם אתה מגלה שדבריו הם (מדברים יחד).

עו"ד בומבך: אבל ידעת עליהם, ידעת שיש לו הטייה פוליטית (לא ברור).

דרוקר: אני לא זוכר מה ידעתי או לא ידעתי. אני לא זוכר כרגע, אבל לא חושב שזה כזה רלוונטי.

עו"ד בומבך: והיום אתה יודע?

דרוקר: היום אני יודע כן.

עו"ד בומבך: אתה יודע שיש לו הטייה פוליטית מאוד נגד בנימין נתניהו נכון?

דרוקר: אני יודע שהוא מפרסם הוא פרסם דברים נגד נתניהו. לא יודע אגב היום, אני יודע באיזשהו מועד שהוא היה נגד נתניהו.

עו"ד בומבך: אז אני אומר לך שכל הפייסבוק שלו מלא בפרסומים נגד בנימין נתניהו. אתה לא בא ומקבל את הדברים שלו… השאלה שלי אליך כשאתה אומר שאתה כן יודע על ההטייה הפוליטית של אותו אדם,

דרוקר: אני לא זוכר לפני הפרסום.

דרוקר: אני לא זוכר אם ידעתי או לא ידעתי לפני הפרסום שהוא מתנגד לנתניהו.

עו"ד בומבך: היום אתה יודע?

דרוקר: היום אני יודע.

עו"ד בומבך: היום אתה יודע.

דרוקר: אני לא יודע אם היום הוא עדיין מתנגד, אבל במועדים אחרי הפרסום בוודאות ידעתי. יכול להיות שגם לפני הפרסום אני לא זוכר בדיוק את הנקודה.

עו"ד בומבך: עכשיו תראה, למה שאני חושב על זה למה התנגדת שסטמפלר יעיד פה?

דרוקר: אני לא התנגדתי לכלום. עוה"ד שלי מנהלים את ההגנה שלי.

עו"ד בומבך: הם יודעים מה טוב לך אתה אומר. היה טוב לך שלא, זה מה שהם חושבים היה טוב לך שהוא לא יגיע… עכשיו אני אשאל מה כן התנגדת. אנחנו ביקשנו לצרף אותו אתה יודע זה צריך להיות אינטרס של נתבע. בדרך כלל בבקשה לצירוף נתבע אז הוא חולק את האחריות עם עוד מישהו. ביקשנו לצרף אותו לא רק שאתם התנגדתם, התנגדתם בחירוף נפש. והבקשה התמימה הזאת לצרף את הנתבע אפילו עלתה לוולטר סוריאנו 20,000 שקל רק זה שהוא התנגד. אגב זה שאתם הגשתם בקשה מופרכת לסילוק על הסף לא קיבלתם הוצאות, אבל לא משנה זה לא השאלה… האם היית בסוד העניין? או שזה רק החלטה של עוה"ד?

דרוקר: אני לא זוכר.

עו"ד בומבך: אתה לא זוכר?

דרוקר: אני מניח שעוה"ד זה, אבל אני לא זוכר.

עו"ד בומבך: טוב, אתה יכול להסביר לשאלה שלי למה לא רצית לבחון את התגובות? תגובות של מולכו, תגובה שלי, תגובה של נתניהו, של וולטר של ליבנה כל כך הרבה תגובות. כולם אומרים שהדברים האלה שקריים, לפני שיוצאים עם כזאת ידיעה מרעישה שפותחת את החדשות, למה לא לבחון את זה?

דרוקר: כאמור את הדיווח שלך הוא על זה שהוגש תצהיר לבית המשפט, וזה שהייתה חקירת משטרה. אם היה בתגובות איזה רכיב שהוא באמת משנה את התמונה מעיקרה אז היה אפשר זה, אבל,

עו"ד בומבך: אומרים שהוא לא היה שר אוצר באותו זמן.

דרוקר: אבל זה,

עו"ד בומבך: זה הדבר היחיד. צריך לבדוק את זה.

דרוקר: לא, זה לא העניין של השר אוצר כי דובר על לפני כן. אבל הסיפור של זה שאנשים מכחישים, אין לך הרבה איך לבדוק את זה. גם כשאנחנו עושים תחקירים בהמון המון נושאים אחרים. טוענים שאדם מסוים חס וחלילה מטריד מינית או מנהל שיחות בעלות אופי מיני בוטה עם מישהי, והוא מכחיש את זה. אז מה איזה בדיוק סוג של בדיקה אתה יכול לעשות? אם הוא אומר אני והיא תבדוק את הפלאפון שלי מעולם לא דיברנו הנה אני נותן לך רישומי שיחות. אז יש טעם לחכות אבל אם הוא מכחיש את הטענה אז מה אני יכול לעשות עם זה?

עו"ד בומבך: נתת דוגמא מאוד מעניינת. ז"א שאילו סטמפלר היה אומר אני עבדתי עם נתניהו מקרוב, וראיתי אותו מטריד מינית את נתניהו. ואותו נתניהו היה נותן תגובה שמכחישה את זה. אתה אומר הייתה פורץ עם הידיעה ואומר יש טענה, לא בדקתי אותה אני בכוונה מרחיק את עצמי, ויש טענה שנתניהו הטריד מינית היית יוצא עם זה בפרסום על ראש חוצות?

דרוקר: מר עו"ד בומבך,

עו"ד בומבך: זה מה שאתה אומר פה?

דרוקר: אם אתה רוצה להצטרף לקורס על עיתונות אני אשמח לתת אותו. אבל אני לא עונה עכשיו על שאלות היפותטיות מה אעשה בכל מצב ובכל מקרה.

עו"ד בומבך: אתה נתת את הדוגמה של,

דרוקר: אוקיי אז אני לא רוצה לתת את הדוגמה, אני אומר לך שלא ראיתי משהו,

עו"ד בומבך: תראה, אתה מספר ואומר שהיית פה בתחרות מאוד קשה. שחס ושלום אף אחד אחר לא ייקח את הסקופ הענק הזה.

דרוקר: לא זה לא מה שאני מספר. אני התייחסתי לאמירתך שבמילא אין דחיפות אצלך וכו', ואתה יכול לשבת על המדוכה שנתיים עכשיו. אני לא חי בתחושה כזאת כעיתונאי. כעיתונאי אתה יש לך מידע אתה מנסה למצות אותו ולהביא אותו לשידור.

עו"ד בומבך: תגיד למה לא זימנת מטעמך את טל ברמן?

דרוקר: עורכי הדין שלי מנהלים את ההגנה שלי.

עו"ד בומבך: עורכי הדין מנהלים.

דרוקר: כן.

עו"ד בומבך: תשובה תמיד טובה, אני אשאל אותך שאלה אחרת מי זה טל ברמן?

דרוקר: לדעתי אם אני זוכר את השם שלו שותפו של מר סטמפלר.

עו"ד בומבך: שותפו של מר סטמפלר.

דרוקר: שותפו נדמה לי, אבל אני לא בטוח נדמה לי שהשם הזה מוכר לי כשאתה שואל,

עו"ד בומבך: לא נכון לבוא ועד כזה לבוא ולהתעקש ולהיגד אני רוצה אותו פה.

דרוקר: אז אני מציע להפנות את השאלה לעו"ד.

עו"ד בומבך: אחר כך אתה נחקר. תראה אתה יכול להגיד לי בבקשה דיברת על ערוץ 11, על התחרות העזה שהיה לכם (לא ברור).

דרוקר: לא, אני עוד פעם אומר שלא, אני מתקן אותך כי אתה מכניס מילים לפי. לא אמרתי שיש לנו תחרות עזה, התייחסתי לאמירה שלך שאני יכול לשבת כמה שאני רוצה, ואין דחיפות, ואין לך תחרות, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אז אמרתי אני לא עובד ככה כעיתונאי. גם אם אתה חס וחלילה תיתן לי יום אחד ידיעה אני מניח שאני צריך להביא אותה לפרסום, ולא לחכות עכשיו שנתיים מכל מיני סיבות. גם כי זה אולי לא יהיה אקטואלי, וגם כי אולי כלי תקשורת אחרת יקדים אותי וייתר את הפרסום.

עו"ד בומבך: תראה אתה מספר בתצהיר שלך שצח שפיצן מכאן 11 פרסם כתבה על התצהיר הזה של סטמפלר שאתה הגשת.

דרוקר: נכון.

עו"ד בומבך: עכשיו אני רוצה רק להזכיר לך את ציר הזמנים. אתה בשעה 14:26 באותו יום של הפרסום, מגיש את הכתבה, התגובה עם התצהיר של סטמפלר, מגיש את זה בנט המשפט ב-14:26. בשעה 15:00 חצי שעה לאחר מכן יוצא צח שפיצן עם הידיעה הבלעדית על התצהיר שאתה מגיש. אתה יכול להסביר את סמיכות הזמנים של צח שפיצן?

דרוקר: אני יכול להגיד לך משהו באופן ודאי, אני לא דיברתי עם צח שפיצן, בוודאי שאף אחד מטעמי לא דיבר איתו. לא הסתמסתי איתו בטח שנים שלא דיברנו, אבל על זה לא דיברנו מעולם. לא לפני לא אחרי ואין לי מושג איך הוא הגיע לזה.

עו"ד בומבך: ז"א שאין לך מושג איך הוא,

דרוקר: שמץ של מושג אין לי, ודווקא מאוד מעניין אותי.

עו"ד בומבך: עכשיו תראה אתה אומר שהתגובה שלי הייתה מאוד מאוד ארוכה. ככה אתה אומר.

דרוקר: אני אומר,

עו"ד בומבך: מאוד מאוד ארוכה… אני אומר לך שהכתבה עצמה נמשכה 9 דקות ו-36 שניות.

דרוקר: לא, לא כי במקרה ראיתי אתמול את השידור לקראת הזה, זה לא נמשך 9 דקות. זה נמשך הרבה הרבה פחות, נדמה לי שכל האייטם כולל כל התגובות,

עו"ד בומבך: כל האייטם.

דרוקר: 6 דקות 33 אם ראיתי נכון אתמול.

עו"ד בומבך: אוקיי, עכשיו התגובה שלי שאמרת שהייתה מאוד ארוכה, הייתה 36 שניות. אני מדבר על הקטע ששידרת (לא ברור) נכון?

דרוקר: אני לא זוכר, אני רק זוכר שפרק התגובות,

עו"ד בומבך: כתבת שזה תגובה מאוד ארוכה.

דרוקר: רגע אני אסביר למה התכוונתי. פרק התגובות יחסית לכתבה, שלדעתי הכתבה לא עולה על 4 דקות מכלל האייטם. פרק התגובות הוא כמעט שתי דקות כי אנחנו מביאים את כל התגובות, ואחרי זה מביאים תגובה שנייה בשמך לקראת, שהגיעה לקראת השידור של אבי לבני.

עו"ד בומבך: בקשר לאבי לבני כן, זה העניין, אז אני אומר זה לא תגובה ארוכה ביחס לאייטם כזה ארוך 36 שניות.

דרוקר: או-קיי, תראה אני חי הרבה שנים בגופי התקשורת זה מאוד לא נהוג לתת לבן-אדם גם להתראיין, ואחרי זה עוד תגובה שלו, ותגובה שלהם שלהם ושלהם, במשך זמן כל כך רב יחסית לזמן הכתבה. אבל לדעתך זה לא ארוך.

בהמשך מחליף עו"ד רונן את עו"ד בומבך בחקירתו הנגדית של דרוקר:

רונן: מה פשר הפרסום ביום 09/02/2018 בשעה 20:04 בערב, כשכל המהדורות יומנים מדברים על אותו ס' מהולל… על אותו איש עסקים לונדוני. מפרסם מר דרוקר הפניה ומדגיש בצבע צהוב שהוגש לאדוני את השם וולטר סוריאנו. מאיפה? מבלוג שהוא כתב בספטמבר 17' על עניין אחר לגמרי. מה פשר מעשיך?

דרוקר: אני לא זוכר את הציוץ הזה, אני לא זוכר שהדגשתי אי פעם את השם של וולטר סוריאנו. אני פשוט לא זוכר את זה, אני זוכר שהיה שיח ער על כל מיני פעולות כאלה רגישות שעושים אנשים פוליטיקאים בכל מיני דרכים זה מה שאני זוכר. מפה והלאה כשאני קורא את הפוסט הזה הוא עוסק בנושאים האלה ששותלים תגובות, עושים ככה עושים ככה. כל מיני פעולות שעושים וולטר סוריאנו נזכר שם במשפט אחד בפוסט של 1,500 מילה לדעתי.

רונן: יכול להיות שעשית מרקר צהוב על השם שלו?

דרוקר: לא, ואני גם לא יודע לעשות מרקר צהוב.

רונן: אוקיי, יכול שפשוט רצית להראות בצורה הכי פשוטה כי זאת האישיות שלך לפעמים זה ככה יוצא לך, וזה טבעי. חברים אני יודע מי זה ס'. עכשיו אני לא אגיד לכם את השם וולטר סוריאנו, אני אפנה לבלוג שלי מ-2017 כדי שתדעו שאני יודע מי זה וולטר סוריאנו. אני מציע לך תקבל תקבל,

דרוקר: אני כמו שאמרתי לאדוני ואני אשמח אם תחסוך ממני את הניתוח האישיותי שלי, אני לא זוכר. לא זוכר שהעלתי את זה, ואני לא זוכר שצייצתי. בוודאי לא שהדגשתי אז אני לא יודע לענות לך על זה.

רונן: יכול להיות שאתה מתראיין לעיתון כלכליסט בתחילת שנה זו. מישהי בשם מאיה נחום שכל משום מה מוצאת להפנות אליך שאלות אישיות כזה בקטנה. ואז היא שואלת אותך באילו נסיבות יוצא לך לשקר, ואתה עונה לה אתה זוכר מה אתה ענית?

דרוקר: לא, אם תראה לי אני אזכר.

רונן: אני רק אקריא את זה כי אף אחד לא מבין על מה אני מדבר.

דרוקר: להקריא את התגובה אדוני או שאתה,

רונן: את התשובה שאתה נתת.

דרוקר: להקריא?

רונן: כן.

דרוקר: "מאוד נדיר שאשקר, אולי אסתיר או אייפה את המציאות. אדגיש ואצניע חלקים",

רונן: למה לא התחלת בתחילת?

דרוקר: אתה רוצה מ'שהייתי ילד'?

רונן: שאלה ותשובה.

בהמשך:

רונן: שאתה עשית שיחה עם ההפקה של יעל דן לפני שאתה עולה לשידור, אתה אומר שאתה לא שמרת את התכתובות, או סמסים או ווטסאפים או כלום?

דרוקר: כמו שאמרתי לך, אני לא זוכר שהייתה שיחה.

רונן: וואטסאפים.

דרוקר: אני מניח שזה היה בתכתובת, אבל לא מצאתי את התכתובת הזאת.

רונן: אוקיי, כי היא מיד שואלת אותך בפתיח שלה, לאותו בלוג מ-2017. זאת אומרת שאתה ידעת שעל זה אתם הולכים,

דרוקר: לא, אמרתי לך במפורש שלא ידעתי ושהותקלתי.

רונן: או-קיי. אתה זוכר אני מפנה אותך לכתבה שעשית ב-10/07, זה מופיע אדוני בתצהיר עדות ראשית של מר סוריאנו. נספח 9 יש שם את התמלול של אותה כתבה.

רונן: עכשיו אתה עושה את מה שאנחנו נבקש להעמיק בו יותר בסיכומים, אתה למשל מביא את התגובה בעמוד 110 לתצהיר. שזה בתוך נספח 9, את התגובה של עו"ד מולכו. אגב אתה חשבת להביא אותו אולי בתור עד הגנה כדי שיתמוך בך?

דרוקר: אין לי מושג.

רונן: אתה סקרת שם ואני לא אכנס לזה כל מיני דברים שקשורים למולכו. מולכו עצמו הגיב "שלהחזקת המניות בחברת יוניברס אין כל קשר לראש הממשלה נתניהו וכל ניסיון ליצור קשר כזה מהווה שקר נתעב והוצאת דיבה חמורה, משרדנו העניק במשך שנים שירותים שונים מחברת יוניברס. אין כל קשר בין השירותים לתשלומים האמורים לבין ראש הממשלה". ואז אתה אומר את המשפט הבא ציטוט שלך "אני רוצה להגיד זה מילה תמר, אנחנו יש לנו מסמכים רבים שעוד לא הגשנו לתשלומים נוספים בסכומים משמעותיים שמולכו קיבל באותם שנים. אנחנו לא טוענים שמולכו הוא איש קש של נתניהו, אבל אנחנו כן מראים שיש קשר בין המיליארדר המקסיקני, מולכו וסוריאנו. ומולכו כידוע מקורבו של נתניהו" סוף ציטוט. אתה ממש אומן היינו (לא ברור). זאת אומרת אתה לא אומר דברים בצורה מפורשת, אבל קשה שלא להבין ממה שאתה אומר שאני לא אומר שמולכו או סוריאנו. מושחתים אני רק מציג לכם שמולכו הוא מקורב, ואני מציג לכם עסקה מ-2003 letter of intent אפילו אתה מציג, מכתב כוונות אתה אפילו לא מציג עסקה. זה איזושהי כוונה לאיזושהי חלוקת מניות. ואתה קושר את הכל יחד במוצר טלוויזיוני מהודק ערוך היטב. ואתה האומן של זה, יחד עם עורך המהדורה.

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »