יומן הבוקר
ניצב משנה מומי משולם (צילום: אלי ציפורי)
הפרוטוקולים מדברים ‼ פרויקט החקירות של נצ"מ מומי משולם: קשרי ההשחתה בין בן כספית לקצין המשטרה ערן קמין; לא התקבל אישור יועמ"ש לגביית עדות כספית נגד נתניהו במשטרה. קמין הפעיל את כספית וזה כתב עליו שהוא לא מקודם והורחק לארה"ב

בהמשך לפרויקט שעשיתי עם תת ניצב יואב תלם, אני מתחיל היום פרויקט דומה עם ניצב מישנה מומי משולם, מי שהיה ראש צוות החקירה/תפירה של תיק 1000 ו-2000.

משולם, בניגוד לעמיתו, הקפיד לא להודות בשום עבירה או מחדל חקירה, אלא התפאר שהוא ניהל "בית ספר לחקירות". אבל, גם הוא הרבה ב"לא זוכר, לא יודע", ובסוף חקירתו הנגדית ע"י עו"ד עמית חדד הרבה בתשובות כמו "לא בדקנו, לא רלבנטי", כדרך להתחמק מלהודות במחדלי חקירות ובעבירות על החוק.

במהלך יום החקירה הנגדית הראשון שלו אמר משולם 122 פעם "לא זוכר, לא יודע, לא מכיר".

***

בעבר הבאתי פה את הפרוטוקול הראשון של משולם בנוגע למודיע המשטרתי בן כספית. איך התבקש לגבות עדות מיידית מכספית מערן קמין (עוד אחד מחבורת תפירת התיק), מי נכח בעדות בן כספית ומה היה שם.

הנה עוד קטע מדהים על בן כספית שבו יש הודאה מעשית שגביית העדות נגד נתניהו נעשה בלי אישור של היועץ המשפטי לממשלה. שימו לב ללחץ של משולם ולהתפתלויות שלו.

השופט משה בר-עם: נאמר לך באיזה נושא להיכנס לגבות עדות (של בן כספית)?

משולם: אני לא זוכר, אני חושב שהוא (ערן קמין) אמר תגבו, הוא רוצה למסור משהו שקשור לנתניהו. לא אפילו פירט יותר מדי, נכנסנו, יכול להיות שאלון ידע לפני (אלון צרפתי, היועץ המשפטי של יאח"ה), אני לא יודע. אני לא יודע להגיד לך.

עו"ד חדד: אלון שלא ברשימת העדים שלנו.

משולם: הוא גבה את העדות, אני ישבתי לצידו, כן. אלון צרפתי

עו"ד חדד: אתה אומר קמין לא פירט הרבה, בוא בכל זאת כי אין לנו לצערי, קמין אנחנו תיכף נדבר על זה, בכלל לא ידענו שהוא קשור לתיק עד שלב מסוים, בוא תספר לנו מה קמין אומר לך (משום מה ערן קמין לא נמצא ברשימת עדי התביעה)?

משולם: זה בדיוק מה שאני אמרתי

עו"ד חדד: אז בוא תחזור על זה שוב?

משולם: הוא שאל אותי כבודו, עד כמה שאני זוכר הוא אמר הוא רוצה למסור עדות שקשורה לנתניהו

עו"ד חדד: כך הוא אמר? הוא רוצה למסור?

משולם: בן כספית, הוא עומד לצידו זה כמו שאני אעמוד לצידך לצורך העניין ויגיד בן רוצה למסור עדות שקשורה לנתניהו. לא הייתה לנו אפילו ישיבה מקדימה לצורך העניין אוקי?

עו"ד חדד: גם לא אישור.

משולם: אני לא ייחסתי לזה, אני אומר לך מנקודת הזמן שבה אנחנו, אני שמח שאתה מעשיר אותי במידע, אני אומר לך בנקודת הזמן מהאספקט שלי אוקי? זו הסיטואציה שהייתה, אין לי מושג אם אלון צרפתי ידע על זה מראש או לא, יכול להיות שכן, אני לא יודע, נכנסנו לחדר ושם נגבתה העדות, שם הוא מספר את הסיפור.

עו"ד חדד: שזה לא היה בתוכנית העבודה שלך לאותו יום אני מניח?

משולם: לא

עו"ד חדד: לא. זה היה ממש חקירה בהפתעה?

משולם: ממש ככה

עו"ד חדד: שאלת את ערן יש לנו אישור לחקור?

משולם: לא

עו"ד חדד: מה הנושאים בדיוק שהוא אמור למסור?

משולם: לא

עו"ד חדד: איך אתה מכיר את בן כספית?

משולם: לא

עו"ד חדד: מה טיב הקשר ביניכם?

משולם: לא

עו"ד חדד: לא?

משולם: לא.

עו"ד חדד: אני אגיד לך מה מציק לי, אתה חוקר מנוסה, חוקר בכיר אני יודע שחוקר בכיר מתכונן לפני חקירות נכון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: הוא לא מאלתר

משולם: נכון

עו"ד חדד: הוא קורא חומר, מידעים מודיעיניים, הוא רוצה לדעת על מה הוא הולך לחקור, גם אם מישהו אומר לו בוא תחקור הוא עושה איזושהי עבודת הכנה מינימאלית אתה מה? קופץ אל תוך האיש?

משולם: נכון, כי גם היו מקרים הרבה פעמים שבאים עדים ואומרים לך תשמע אני רוצה למסור מדע לצורך העניין

עו"ד חדד: אבל זה לא המקרה שלנו?

משולם: אני מבטיח לא לקטוע אותך בכלום, יש לי רק בקשה אחת, אנא אל תקטע אותי

עו"ד חדד: תמשיך.

משולם: תן לי לסיים את התשובה

עו"ד חדד: לא, אני לא יכול להתחייב לדברים שאני לא יכול לעמוד בהם אבל אני אשתדל

משולם: תן לי רק לסיים. ישנם מקרים שבאמת מגיעים עדים שרוצים למסור עדות על נושא מסוים, אני לא תמיד יודע, אתה לא עושה להם הכנה לפני והוא בא ומוסר את הדברים.
ישנם מקרים כמו שאתה אומר ובצדק, שאתה יודע בדיוק על מה הוא הולך למסור, מי זה העד? אתה עושה את ההכנה, מה לעשות שבסיטואציה הזאת, אני שוב חוזר, זו הסיטואציה שהייתה? נאמר לי גם מעכשיו לעכשיו הנה בן, תיכנס איתו, זו העובדה, זה מה שהיה.

עו"ד חדד: מאה אחוז מר משולם, אני רק רוצה להבין כשדיברת על עדים קרה פעם שמי שהביא לך את העד זה ראש היחידה ואמר לך הנה עד?  אתה אומר מגיעים עדים, איך הם מגיעים? לאיפה הם מגיעים? אולי נעשה את זה אחרת. בוא נשאל אחרת, כשאתה אומר מגיעים עדים לאן הם מגיעים? הם מגיעים לשער של יאח"ה, לשער של להב?

משולם: תמיד ביאח"ה ישנם לצורך העניין אנשים שמעוניינים למסור עדות, מה הם עושים? שולחים לצורך העניין אפילו פקס בסדר? אופוזיציה שרוצה להגיד לצורך העניין, תיאורטית, להגיש עדות נגד ראש העיר בסדר?

עו"ד חדד: מעשה של יום ביומו

משולם: לא, אבל זה דברים שקורים, לפעמים הם מפרטים, לפעמים לא, זה עובר את הפריזמה של היועץ המשפטי ביאח"ה זה עובר כמובן את אישורו של ראש יאח"ה ואז הוא אומר אוקי, תזמנו את העד או תקשיב מומי יש לנו עד שרוצה זה, או שתזמנו אותו או שהוא אמור להגיע העד שכבר עבר את האישור, ובמקרה הזה,

עו"ד חדד: אבל רגע מומי, ואז מה שקורה זה שיוצרים קשר עם העד

משולם: יפה

עו"ד חדד: מתאמים איתו הגעה מראש, מתכוננים, קוראים את חומרי הרקע, את התלונה שלו, את הפקס שלו, כל דבר אחר ואז יושבים איתו נכון?

משולם: אבל כמו

עו"ד חדד: רגע נכון מה שאמרתי? מה שאמרתי הוא נכון?

משולם: אני הבנתי את השאלה.

עו"ד חדד: רק תענה לי אם זה נכון או לא נכון?

משולם: לא, אתה לא יכול, עמית ברשותך אתה לא יכול… ברשותך אתה לא יכול לומר לי איך לענות, אני אענה בסוף

עו"ד חדד: אני יכול כי זו חקירה נגדית.

משולם: לא, ממש לא, האמן לי העדתי מספיק פעמים. אני הרגע הסברתי, מה שאני אומר בשורה התחתונה הסברתי מקודם שישנם מקרים שאנחנו מקבלים פירוט על מה הבן אדם בא ומעוניין להעיד, וישנם מקרים שזה גם מאוד מאוד לקוני וקרו מקרים, אני באמת לא זוכר, היו מקרים שיידעו אנשים, שיידענו את הטייטל בסדר? את הכותרת.
נכון, מתקשרים לבן אדם כמו שאתה אומר ומזמנים אותו אבל לפעמים יש לך יכולת להכין את החקירה ולפעמים בגלל שאין לך את הפרטים אתה לא מכין. אנחנו חוזרים על זה שוב במקרה דנן זה האירוע שהיה.

עו"ד חדד: מאה אחוז, נתקדם. רק נעשה בכל זאת סדר, ערן קמין לא אמר לך שיש אישור מהיועץ המשפטי לממשלה לחקור את בן כספית נכון?

משולם: לא אמר לי

עו"ד חדד: לא אמר לך דבר כזה, כמובן שלא ראית אישור בכתב לחקור אותו נכון?

משולם: לא, לא ראיתי

עו"ד חדד: לא ראית. עכשיו, תגיד לי מומי למה אין מזכר בתיק של השיחה בינך לבין ערן קמין או בשיחה על, מזכר על השיחה עם בן כספית עם ערן קמין?

משולם: אני לא רואה שום סיבה שאני צריך לרשום מזכר פנימי על זה שערן אמר לי תיכנס לחדר חקירה עם בן כספית, לא, אני אגב ממעט במזכרים

עו"ד חדד: ממעט במזכרים?

משולם: נכון, אני אסביר למה,

עו"ד חדד: זו שיטה?

משולם: לא שיטה, אתה יכול לקרוא לזה שיטה, איך שאתה רוצה. אני לרוב משתדל שמזכרים יתייחסו לא לפעולות טכניות אלא לפעולות חקירתיות מהותיות או לתשאולים, ישנם וזה בסדר, יש חוקרים שעל כל פיפס לצורך העניין חושבים שצריך לרשום מזכר.

עו"ד חדד: אתה לא?

משולם: אני לא חושב ככה ממש לא.

עו"ד חדד: מאה אחוז. תגיד לי כשאתה מגיע ואתה רואה, איפה בן כספית היה כשאתה מגיע?

משולם: למיטב זיכרוני זה היה במסדרון, אפילו די סמוך למשרדו של אלון, למיטב זיכרוני

עו"ד חדד: זאת אומרת אני רוצה להבין, אתה יודע אם בן כספית היה אצל ערן לפני כן?

משולם: אני לא יודע להגיד לך, יכול להיות. אני לא יודע, אני באמת לא יודע, אני מניח, תראה אני מניח שאם ערן בא והציג לו אותו אני מניח שהיה אולי איזשהו סוג של שיח ביניהם.

עו"ד חדד: ועל שיח כזה כן צריך להיות מזכר?

משולם: אני לא יודע

עו"ד חדד: אם הוא עד?

משולם: אני לא יודע.

עו"ד חדד: בסדר. תגיד לי מזכר על זימון בן כספית לעדות זה דבר שכן את נוהג לרשום?

משולם: קודם כל תראה, בוא נעשה סדר. אני זימנתי את בן כספית? לא. אתה מצפה אני אעיד בשמו של ערן קמין אם הוא כתב מזכר על הזמנה או לא? תשאל את ערן קמין

עו"ד חדד: הוא לא עד בתיק, התביעה אמרה לנו שהיא לא ידעה בכלל שהוא מעורב בתיק

משולם: אני מציג בפניך עובדה, אל תשאל אותי אם נרשם מזכר מטעמו של ערן על זימון של בן כספית כי אני לא זימנתי אותו, זה הכל.

עו"ד חדד: אתה יודע כשאנחנו התכוננו לחקירה מצאנו כל מיני פרסומים על עניינים של בן כספית אז אני רוצה שנעבור על הדברים לראות מה אתה מכיר ומה אתה לא מכיר.
בחודש יולי 2021 העיתונאי בן כספית כותב טור בשם החוקרים מפחדים מדוע מאז תיקי האלפים המשטרה הפסיקה לחקור תיקי שחיתות? שמעת על הטור הזה שלו?

משולם: אני מודה שאני מעט מאוד קורא תקשורת.

עו"ד חדד: אתה רואה? ערן קמין תנ"צ המועמד הטבעי לתפקידים הבכירים ביותר בלהב ומי שהוביל לאסונו בתיק מעונות ראש הממשלה והיה מעורב בתיקי האלפים מיובש כבר שנים ועכשיו קודם ושוגר למקום הרחוק ביותר שיש, נציג המשטרה בארצות הברית. בסדר? כך כותב בן כספית בטור שלו ביולי 2021.
עכשיו, אנחנו חיפשנו את השם של ערן קמין בכל התיק, ראינו את זה, חיפשנו את השם של ערן קמין בכל חומר החקירה ב-1000 ו-2000 ולא מצאנו, אפילו פנינו לפרקליטות בנושא ושאלנו מה הקשר של ערן קמין לתיק? אנחנו לא מכירים, ענתה לנו הפרקליטות, בוא תראה, כל חומרי החקירה בכפוף לתעודת חיסיון נמסרו לך זה מכבר בהתאם לדין וגם לבדיקתנו אין בחומרים אלה מעורבות של תנ"ץ קמין בסדר?

משולם: כן

עו"ד חדד: עכשיו תראה איזה דבר משונה קורה, ההגנה לא מכירה מעורבות של ערן קמין בתיקי האלפים, המדינה טוענת שהיא לא מכירה מעורבות של ערן קמין בתיקי האלפים אבל אנחנו למדים על המעורבות של ערן קמין בתיקי האלפים מהמזכר שלך שאתה מספר לנו פתאום שמי שהביא לך את בן כספית זה ערן קמין.

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »