יומן הבוקר
נצ"מ מומי משולם (צילום: אלי ציפורי)
הפרוטוקולים מדברים❗ עו"ד חדד חקר את מומי משולם על הרומן של ג'ודי ניר מוזס עם הפקוד שלו, אבי רוטנברג, תוך ניגוד עניינים חמור. משולם השתולל: "אני לא אתן לך להכפיש אותו. אחד הקצינים המעולים שהיו ביאח"ה. המעולים!"

ממשיכים בחשיפת הפרוטוקולים הרשמיים של עדות נצ"מ מומי משולם במשפט נתניהו, עם מקטע משמעותי נוסף בחקירה הנגדית ע"י פרקליטו של נתניהו, עו"ד עמית חדד.

עו"ד חדד: "אתה יודע מה זו הפרת אמונים?"
משולם: "לא עונה לך".

נצ"ב מומי משולם היה ראש צוות החקירה בתיקי 1000 ו-2000. חוקרים את החוקרים 💪❗

***

עו"ד חדד: יש לנו תרשומות פנימיות, שמונה עמודים סיכום ביניים ומי שמכין את זה הוא רב פקד אבי רוטנברג.

משולם: נכון.

עו"ד חדד: נכון. אבי רוטנברג היה פקוד שלך באותה עת, נכון?

משולם: נכון.

עו"ד חדד: והסיכום נערך על ידו ב-21 במאי 2016. נכון?

משולם: כן.

עו"ד חדד: כלומר באותה עת הוא אחד מהפקודים שלך שעובדים איתך על תיק, נכון?

משולם: ממש לא. הוא מה שעשה, אבי רוטנברג, מה לעשות שאני זוכר.

עו"ד חדד: נו, מה אתה זוכר.

משולם: אני קודם כל אומר לך,

עו"ד חדד: בוא נמשיך, תיכף …

משולם: זה לא ייאמן פשוט. אני לא מפריע לך. למה אתה מפריע לי?

עו"ד חדד: תענה.

משולם: לא, אני לא צריך את האישור שלך. פשוט אל תפריע לי. זו הבקשה היחידה שלי אליך. אבי רוטנברג ניתח את החומרים שדיברנו עליהם בתיק 1000 הישן, קרי מה שאמרתי, סני סנילביץ', אודליה כרמון, מימון טיסות כפול וכיוצא בזה, אבי רוטנברג, לא הייתה לו, הוא קצין מאוד מוערך שאני מאוד הערכתי אותו אישית, הוא היה רמ"ח שלנו, אצלי, אבי רוטנברג לא הייתה לו שום נגיעה בתיק 1000 החדש ובתיק 2000 כמובן. הוא ניתח את החומרים הללו במסגרת הנושאים.

עו"ד חדד: אתה שמעת מה שאלתי אותך?

משולם: בטח ששמעתי.

עו"ד חדד: מה שאלתי?

משולם: כי אמרת שהוא עשה פעולות.  אני אומר לך, זה מה שהוא עשה.

עו"ד חדד: לא, זה לא מה ששאלתי. אמרתי שהוא היה חלק מהצוות שלך,

משולם: הוא עשה, לא, הוא רק,

עו"ד חדד: אתה יכול שניה להקשיב?

משולם: כן.

עו"ד חדד: כן. אתה יודע, אתה מעיר בקנאות כשקוטעים אותך אבל אתה קוטע כל הזמן.

משולם: אני לא קוטע.

עו"ד חדד: אני אומר לך באותו זמן, במאי, אמרת לי מקודם אם אתה זוכר, סיפרת גם לפרקליטות שהיה צוות של כמה חוקרים מצומצם שעובד איתך באותו שלב על התיק.
בחודש מאי אנחנו רואים, שאבי רוטנברג, 21 במאי, אבי רוטנברג עובד על התיק ומסכם לכל הפחות, לא? הוא לא עובד על התיק? אז באותו זמן אבי רוטנברג לא קשור לתיק בכלל?

משולם: לא הוקם צוות של חמישה חוקרים בתיק 1000 הישן. זו בדיוק הטעות שלך. בשלב הזה רק ניתחנו חומרים. זה הכל. היה ניתוח של חומרים. לא הוקם אפילו צוות שטיפל בזה. ואבי רוטנברג התבקש לנתח חומרים שקשורים ל-1000 הישן, קרי אודליה כרמון, סני סנילביץ', זה הכל. לא הוקם אפילו הצוות.
הצוות שהוקם שדיברתי עליו על חמישה חוקרים, זה ברגע שהתחלנו את תיק 1000 לפני החקירה של ארי הרו, ממש מספר ימים לפני, אמרתי, הייתה ישיבה אצל תת ניצב כורש ברנור ב-30.6 ששם הוקם הצוות לראשונה, לא היה אפילו צוות. זה הכל.

עו"ד חדד: יפה. אז כמו שאמרתי, למרות כל ה'לא' שלך, באותה תקופה הוא מהפקודים שלך שעובדים על התיק.

משולם: הוא לא עבד על התיק. הוא סך הכל ניתח מספר חומרים. זה הכל. זה הבדיקה שהוא עשה.

עו"ד חדד: בסדר. עכשיו, בשונה ממה שאמרת, בוא תסתכל, אולי תיזכר כי אולי לא זכרת. אנחנו רואים שב-10 במאי 2016, קצת לפני, אנחנו רואים שיש ישיבה עם הפרקליטות וסיכום דיון עם הפרקליטות. אתה זוכר את הישיבות האלה?

משולם: במאי 2016?

עו"ד חדד: כן. מאי 2016.

משולם: אני לא זוכר. יכול להיות שהיו ישיבות. 

עו"ד חדד: מה יכול להיות? כתוב.

משולם: אני לא זוכר. אני זוכר ביוני. אני לא זוכר.

עו"ד חדד: טוב. לכן כל מה שאמרת מקודם הוא בערך לא נכון. אבל, הסיכום הזה עם הפרקליטות, יש ישיבה, דיון. מי נכח בישיבות האלה במאי?

משולם: אני לא זוכר. יכול להיות שאני הייתי, יכול להיות שגם אבי היה בישיבה הזאת, יכול להיות שגם היה כורש.

עו"ד חדד: אוקיי. פשוט. אם נקבל את סיכום הדיון נוכל לראות.  נכון?

משולם: בוודאי. יכול להיות שנכחנו. אני ממש לא שולל את זה.

עו"ד חדד: … רשימת המשתתפים נוכל לראות מי היה.

משולם: אני ממש לא שולל את זה. יכול להיות.  בהחלט.

עו"ד חדד: זה גם הגיוני שהוא יהיה. כן?

משולם: נכון. מסכים איתך.

עו"ד חדד: עכשיו, הצוות הזה למעשה אנחנו רואים שיש, תסתכל עוד פעם על הכרונולוגיה, אנחנו רואים שיש סיכום דיון עם הפרקליטות, סיכום דיון עם הפרקליטות, סיכום ביניים, כלומר יש ישיבה עם פרקליטות, זה כנראה מחוז ירושלים, כן?

משולם: לא זוכר שהייתה לנו ישיבה עם מחוז ירושלים, אני זוכר שהייתה לנו ישיבה אצל היועץ שלהערכתי גם מחוז ירושלים היו שם כי אני זוכר שבאחת הישיבות היו באמת גם נורית (ליטמן, לימים המשנה של שי ניצן), שהייתה פרקליטת מחוז ירושלים, למיטב זכרוני גם אורי קורב שאז היה פרקליט.

עו"ד חדד: במאי?

משולם: אני משער שכן.

עו"ד חדד: אני אומר לך שלא הייתה ישיבה במאי אצל היועץ.

משולם: אני לא זוכר. אני אומר, זכרתי שביוני,

עו"ד חדד: בסדר? וחברתי אני מניח שתאשר את זה הפעם.

עו"ד קרן צבירן-לצטר (מהפרקליטות): אני מבקשת, א. אני לא מאשרת, אני רוצה להגיד גם לחברי בעניין הזה, יש הרבה יותר ישיבות אצל היועץ מאשר הישיבות שמופיעות במזכר. הישיבות שהיועץ התייחס אליהן במזכר, אני מזכירה לחברי, היו ישיבות אגב האישורים לפתיחה, ההסכמה של היועץ לפתיחה בחקירה.
היועץ לא פירט, להיפך, בחלק הכללי הוא מסביר שהיו הרבה מאוד ישיבות ולכן אני אומרת כי אני במקרה לגבי יוני יודעת שהיו ישיבות, כמה וכמה בחודש יוני, ויכול להיות שגם היו במאי וזכורות לי אולי גם היו קודם באפריל, כך שכל התפיסה הזאת שהייתה ישיבה אחת בחודש יוני שהוצגה קודם ושאין במאי, ושחברי חוזר על זה שוב ושוב, היא שגויה ואני מבקשת לתקן אותה. עכשיו אני מתקנת גם את חברי, מה שמופיע במסמך היועץ זה רק ההנחיה של בית המשפט פה בקשר להסכמת היועץ לפתוח בחקירה. השורות התחתונות. וזה לא אומר כלום על התהליך.

עו"ד חדד: בסדר. אני כמובן כופר במה שאמרה חברתי, גם לא יכולה לקום ולהעיד עם כל הכבוד. אני לא יכול לקום ולעמוד ולומר את הדברים האלה שהם כמובן לא נכונים, אבל בואו נתקדם.
נמשיך. פרשת המעונות, אתה מכיר אותה?

משולם: בחלקה, אמרתי. אני הגעתי,

עו"ד חדד: שאלתי אם אתה מכיר. לא אם אתה,

משולם: אמרתי, בחלקה.

עו"ד חדד: לא, הפרשה כפרשה. אתה מכיר?

משולם: בגדול. כן. בגדול. באמת לא,

עו"ד חדד: ואתה היית מעורב בשלהי הפרשה, סיכמנו אתמול.

משולם: לקראת הסוף. נכון.

עו"ד חדד: שאלתי אותך אם היית ראש הצוות שטיפל בהשלמות החקירה, אמרת שהיית ראש המפלג וראש הצוות.

משולם: ראש המפלג. נכון.

עו"ד חדד: בסדר. מי החוקרים שעבדו איתך על תיק המעונות, על החלק שאתה טיפלת בו?

משולם: היו גם אבי רוטנברג, הוא היה ראש המחלק, הייתה שם חוקרת בשם עירית פרץ, אני חושב שהייתה גם אושרה.

בהמשך:

עו"ד חדד: בתיק המעונות לרפ"ק רוטנברג הייתה מעורבות רבה, נכון? הוא הוביל את החקירה, אמרת שהוא היה ראש המחלק, נכון?

משולם: נכון.

עו"ד חדד: בשלב השלמות החקירה מטבע הדברים גם הייתה לו מעורבות?

משולם: הייתה לו מעורבות. כן.

עו"ד חדד: עכשיו, אתה אמרת בריענון העד שלך ואני מצטט מהמזכר סעיף 39 "רוטנברג לא טיפל כלל בתיק 2000" זה נכון?

משולם: נכון. חד משמעית.

עו"ד חדד: חד משמעית. דרך אגב, יכול להיות שאתה לא יודע?

משולם: לא, חד משמעית.

עו"ד חדד: אני שואל, האם יכול להיות,

משולם: לא, אני אסביר גם למה.

עו"ד חדד: שניה. האם יכול להיות שאתה לא יודע שהיו אירועים קודמים שאבי רוטנברג כן היה מעורב ואתה פשוט לא מכיר כי זה היה מול ערן קמין, מול אחרים?

משולם: לא, אני אסביר למה. אני חוזר שוב. ב-30.6 הייתה ישיבה בראשות ראש יאח"ה תת ניצב כורש בר נור ששם לראשונה הוא מדבר איתנו על תיק 2000 ומסביר לנו, צוות מצומצם, אבי רוטנברג בשלב הזה ב-30.6 כבר עובר ליאחב"ל. לא נמצא ביאח"ה.

עו"ד חדד: אבל לפני כן,

משולם: תן לי, לא הייתה שום פעולה לפני כן בתיק 2000.

עו"ד חדד: לא שמעת מה ששאלתי, ענית מה ש-,

משולם: שמעתי בדיוק. אמרת אם הוא עשה פעולות, אני אומר לא, התשובה היא לא.

עו"ד חדד: בסדר. לא. טוב. אז אתה אומר בגלל, בוא אולי נסכם את הגירסה שלך, בכל זאת נקבע אותה. אתה אומר שבגלל שב-30 ביוני, רק ב-30 ביוני תיק 2000 בא לעולם, לכן לא יכול להיות שאבי רוטנברג מכיר את הדברים לפני כן. נכון?

משולם: נכון.

עו"ד חדד: בסדר. עכשיו בוא נסתכל על טבלה שהראיתי לך אותה אתמול, את חלקה, תיכף נראה את זה על המסך. יש לנו את השם של רפ"ק אבי רוטנברג, אתה רואה?

משולם: נכון.

עו"ד חדד: "נמסר למשטרה כי ארי הרו מוכן לדבר מבלי להיות עד מדינה ככל שיבין שהחבל על צווארו. לארי הרו מידע רב בכל הנושאים הרלוונטיים לביבי ושרה" אתה רואה את זה?

משולם: בוודאי.

עו"ד חדד: יופי. עכשיו החומר הזה נאסף על ידי רפ"ק רוטנברג. נכון?

משולם: אני הייתי שותף לזה גם כן.

עו"ד חדד: אתה היית שותף לזה?

משולם: כן. אני זוכר את הסיטואציה. כן.

בהמשך:

עו"ד חדד: מה זה אומר שהחבל על צווארו של ארי הרו?

משולם: כשמו של הביטוי, כן הוא. לא היה פירוט. לא נאמר, לא בהקשר לאיזה תיק,  אני אומר לך, אתה יכול לחייך, אתה יכול לגחך,

עו"ד חדד: כבודכם, תיכף נשאל עם כוונה.

משולם: באמת לא מרשים אותי. אני אומר לך שאני פשוט מכיר,

עו"ד חדד: בסדר. לא מרשים. אתה מבקש שלא יתנו לך ציונים, אתה כל הזמן 'מרשים' 'לא מרשים' וכולי. הפוסל במומו פוסל.

משולם: לא, כי אתה מזלזל. עזוב, נו די.

עו"ד חדד: אז בוא תענה, מה זה אומר.

משולם: עניתי, שוב,

השופט בר-עם: כשמשתמשים בדימוי אז הכוונה היא לא לחבל באמת, זה דימוי.

משולם: כן. כשאדם לחוץ אבל לא נאמר באיזה הקשר. לא נאמר באיזה הקשר.

עו"ד חדד: מה אתה הבנת? מה זה החבל?

משולם: שהאיש, שכנראה ארי הרו נמצא בלחץ. אולי הוא רוצה לדבר. כן.

עו"ד חדד: בלחץ ממה?

משולם: לא נאמר. זה בדיוק העניין. לא נאמר האם יהיה עד 3, האם יהיה 1000, האם 2000, ממש לא. אני אומר, זה היה לקוני. זה הכל.

בהמשך:

עו"ד חדד: חסוי. טוב. אתה ידעת שיש תיק שנקרא H GLOBAL בזמן הזה?

משולם: כן.

עו"ד חדד: ידעת מה החשדות שם?

משולם: אני חושב שזה היה שוחד אבל אני לא סגור על זה כי לא קראתי את התיק.

עו"ד חדד: אז תיכף נראה.

משולם: לא קראתי את התיק, אני לא מכיר אותו. הוא גם היה במפלג אחר.

עו"ד חדד: תיכף נראה מה אתה מכיר ומה אתה לא מכיר. עכשיו אני אומר לך שבסוף שנת 2015 אתם ביאח"ה, אולי לא אתה, התחלתם לנהל את תיק 2000 ומאז ועד יוני 2016 אבי רוטנברג היה מודע לכל ההיבטים של התיק.

משולם: לא.

עו"ד חדד: אני רוצה להציג לך התכתבות, יש את זה לבית המשפט, זה נייר מה-2 בנובמבר 2017.  של העוזר המשפטי לה"ב, ע. משפטי. כתוב ככה: "התנהלה ביאח"ה מסוף שנת 2015 בדיקה בעניינו של ארנון נוני מוזס, אחיה של הגברת ג'ודי ניר מוזס ורפ"ק רוטנברג ידע על הבדיקה ועל קיום החומרים שנגעו לה". אתה רואה את זה?

משולם: כן.

עו"ד חדד: תגובתך.

משולם: לא מכיר את זה. לא מכיר את זה. זה גם לא מסתדר לי. גם לא הגיוני. לא הגיוני. לא יודע מי כתב את זה ועל סמך מה, אני אומר לך לא הגיוני מכיוון,

עו"ד חדד: דרך אגב, עוזר משפטי של לה"ב, מי זה?

משולם: אני לא יודע באותו זמן, לא זוכר מי זה היה. תציג, אני חתום על זה.

עו"ד חדד: זו דמות,

משולם: רפ"ק. כן.

עו"ד חדד: רפ"ק. טוב. אולי זה רפ"ק צרפתי?

משולם: רשום פה אלון שלום אז לא נראה לי שזה, אתה מבין, זה כאילו ממוען לאלון אז לא, אני לא זוכר, לא יודע, תראה מי חתום על זה. אני לא יודע. אה, אולי זה מופנה לאלון ואלון היה היועץ המשפטי.

עו"ד חדד: אתה ידעת שמי שהוביל את צוות החקירה בתיק הפלילי האישי שהתנהל נגד ארי הרו היה ערן קמין?

משולם: נגד ארי הרו?

עו"ד חדד: כן.

משולם: זה היה במפלג אחר.

עו"ד חדד: לא, אני שואל אם אתה יודע שערן קמין היה מעורב בתיק?

משולם: ערן קמין אני יודע שהיה ממלא מקום ראש יאח"ה ואני יודע שהתיק התנהל במפלג ב'. כמו שזכור לי. לא במפלג שלי.

עו"ד חדד: אז אתה יודע על המעורבות של ערן קמין?

משולם: לא, אני לא יודע. אני לא מכיר גם את התיק.

עו"ד חדד: ערן קמין הוא ביאח"ה, נכון? הוא היה ממלא מקום ראש יאח"ה.

משולם: נכון.

עו"ד חדד: טוב. אני רוצה להקרין לך כתבה שערך העיתונאי עמית סגל מה-9 בספטמבר 2020. אנחנו נראה חלק קטן, אחר כך נדבר במסמכים, רק שזה לדעתי באופן המהיר ביותר ישים את כולנו, ייתן לנו את הרקע הרלוונטי ליתר השאלות.  לפני שאני עושה את זה, אני רק אומר, הכתבה מתייחסת לקשר הרומנטי בין רפ"ק אחרונות. אתה יודע את זה, נכון?

משולם: כן.

עו"ד חדד: כן. ואני מניח שאתה מכיר את ניגוד העניינים שבו היה מצוי רוטנברג, נכון?

משולם: הוא לא היה בניגוד עניינים כי הוא לא היה בתיק.

עו"ד חדד: הוא לא היה בניגוד עניינים?

משולם: הוא לא היה בתיק.

עו"ד חדד: טוב. תיכף נראה. את הקשר ביניהם אתה מכיר? בין רוטנברג לג'ודי?

משולם: תראה את הכתבה, לצערי הרב,

עו"ד חדד: מכיר או לא מכיר?

משולם: עוד פעם אני אומר, אני יודע בדיוק איזו כתבה אתה מציג. מסמך פנימי. התבקשתי על ידי ראש יאח"ה ויש פסקה,

עו"ד חדד: קודם כל שאלתי אם אתה מכיר או לא מכיר.

משולם: אז אני מסביר, מכיר באותה נקודת זמן שעליה כתבתי גם מזכר. מזכר פנימי שהודלף לעמית סגל וזה מה שאתה תראה, ואין לי בעיה עם זה דרך אגב. אתה מוזמן להראות.

עו"ד חדד: מצוין. אין בעיה לאף אחד.

מוקרן סרטון

עו"ד חדד: קודם כל תאשר לי שזה מסמך שאתה הכנת?

משולם: כן.

עו"ד חדד: יופי. למי שלחת אותו בחודש יוני 2016, לראש יאח"ה אני רואה. נכון?

משולם: נכון. מסמך פנימי שכמובן הודלף לתקשורת, לא חומר חקירה, ועל כך אתה שואל אותי. מדהים.

עו"ד חדד: טוב. מאה אחוז. עכשיו בוא נקרא מה כתוב במכתב הזה. אני הדלפתי את זה לתקשורת?

משולם: לא, אני הדלפתי את זה לתקשורת.  נכון?

עו"ד חדד: אתה היית צריך לספר לנו את זה בתיק החקירה. אתה צודק. אבל בוא נמשיך. תיכף נראה איך נראית פעולה בניגוד עניינים ואיך נראה טיוח של פעולה בניגוד עניינים. דרך אגב, לדעתך, זה לא רלוונטי כל האירוע הזה לנו, להגנה?

משולם: לא.

עו"ד חדד: לא.

משולם: ממש לא.

עו"ד חדד: בוא נקרא את המכתב. "לפני מספר חודשים",

משולם: אני שוב חוזר על זה. זה לא חומר חקירה, למה אני צריך להגיד את זה אדוני, אני לא מבין.

בהמשך:

עו"ד חדד: איך נודע לך על הקשר בין רפ"ק רוטנברג לגברת ניר מוזס שלום?

משולם: נקראתי לראש יאח"ה. קודם כל היו שמועות.  אוקיי? לא בדקתי אפילו את השמועות, אני לא נכנס לחייו האישיים של רוטנברג, אני מאוד מעריך אותו, הוא קצין מאוד מקצועי, היה רמ"ח מקצועי. היו שמועות, לא התעסקתי בזה בכלל. 
קרא לי ראש יאח"ה, אמר לי 'אני מבקש שתשאל את רפ"ק אבי רוטנברג האם באמת יש לו קשר רומנטי'. באותו יום שאלתי אותו לראשונה, מעולם לא שוחחתי איתו לפני כן, שאלתי אותו לראשונה, השיב לי בחיוב, אמר לי שזה ענייניו הפרטיים.
שאלתי אותו האם הוא יוכל לטפל בתיקי נתניהו בהמשך, לא דיברנו לא איזה תיקים ולא שום דבר, הוא אמר שמבחינתו אין בעיה, ניגשתי עם זה לראש יאח"ה,

עו"ד חדד: אין בעיה מה?

משולם: שהוא יכול לטפל.

עו"ד חדד: יכול לטפל בתיקי נתניהו.

משולם: כן. מבחינתו. אגב, ואני אומר לך שאני הייתי סומך עליו במאה אחוז.

עו"ד חדד: בטח.

משולם: שהוא ידע לעשות את ההפרדה. אבל לא משנה, לא ניכנס, אני מאוד מעריך את האיש,

עו"ד חדד: הוא ידע לעשות הפרדה.

משולם: עזוב, למה להכפיש אותו. אני לא מבין אותך. ונקראתי, חזרתי עם תשובה לראש יאח"ה, ראש יאח"ה זימן את אבי רוטנברג, מיד אחרי הריאיון איתו הוא עבר ליאחב"ל ולכן לא הייתה לו, ואני חוזר שוב, וזה לא משנה איך תציג את זה, לא בתיק 1000 ולא בתיק 2000 שום פעולת חקירה ולכן החומרים שלו לא נמצאים בחומר.

עו"ד חדד: ראינו מקודם פעולה שלו, סיכום שדיברנו,

משולם: ממש לא. אמרתי 1000 ו-2000. לא 1000 הישן. 1000 ו-2000.

עו"ד חדד: אה, לא ב-1000 הישן.

משולם: אלה הפרשיות, אלה חומרי החקירה. על כך אני מעיד. נכון שאתה כל הזמן,

עו"ד חדד: לאט לאט,

משולם: אל תקטע אותי, ממש לא. נכון שאתה כל הזמן ואני לא מצליח להבין את זה, אתה שואל אותי כל הזמן על 1000 הישן. עוד פעם אני חוזר, תיק שהוא לא בחומר החקירה, שלא עשיתי עליו ריענון. אתה שואל אותי ואני משיב אגב מהזיכרון שלי וזה בסדר. אני אומר עוד פעם, כשאני אומר 1000, זה תיק 1000 שפה. נמצא …

השופט משה בר-עם: אין לו קשר לתיק 2000?

משולם: אין לו גם לתיק 1000 ואין לו גם לתיק 2000. תיק 2000 ב-30.6 אבי רוטנברג כבר לא נמצא ביאח"ה, אדוני. אני נקרא לכורש ושם לראשונה הוא מסביר לנו על הצוות המצומצם, אבי רוטנברג כבר נמצא ביאחב"ל, לכן זה לא משנה כמה שהוא ינבור בחייו האישיים וינסה לעשות, לא יודע מה, לגעת בצהוב, זה באמת לא מכובד, אין לו גם לא לתיק 1000. אני מדבר על תיק 1000.

עו"ד חדד: זה צהוב?

משולם: ודאי. לא משנה איך תצבע את זה.

חדד: כתוב "למרות זאת ציין שהוא בהחלט יכול לנהל את התיק הנדון שעל פיו, באם ישנן נסיבות נוספות שבגינן יכולה להיות בעיה מבחינתו לנהל את התיק, והנ"ל השיב בשלילה".

משולם: נכון. אמרתי את זה הרגע.

עו"ד חדד: עכשיו תסביר לי, אם אתה לא מכיר את תיק 2000 על נוני מוזס, למה שתשאל אותו 'האם הקשר שלך עם ג'ודי ניר מוזס יכול למנוע ממך לנהל את התיק'?

משולם: מכיוון שהיו גם טענה שזה שהוא ניהל את המעונות והיה סכסוך בינה לבין שרה, עוד פעם אני אומר, אני הגדרתי את זה כתיקי נתניהו, כי הוא גם טיפל במעונות.

עו"ד חדד: שמעת את השאלה שלי?

משולם: שניה. שמעתי את השאלה שלך. ואני חוזר עוד פעם, לא הייתה לו נגיעה, זה לא משנה איך תשאל אותי, לא ל-2000 ולא ל-1000. אני אומר לך שבשלב הזה לא התוודעתי אפילו לתיק 2000, אז זה לא משנה. ועוד פעם, שאלתי אותו בהנחה גם כשיהיה תיק 1000, לא ירדתי לרזולוציה, 'תהיה לך בעיה לגעת בתיקים', זה הכל.

עו"ד חדד: תסביר לי למה, למה שתשאל אותו על ג'ודי מוזס אם אין תיק 2000, למה שתשאל?

משולם: מכיוון,

עו"ד חדד: אפשר לסיים את השאלה?

משולם: סליחה. חשבתי שסיימת.

עו"ד חדד: אתה שואל אותו 'האם תהיה לך בעיה לטפל בתיק הנדון', אנחנו כמובן לא יודעים מה זה התיק הנדון, כן? התיק הנ"ל. סליחה. למה שתשאל אותו על התיק הנ"ל ותשאל אותו האם הוא יכול לטפל בזה, אם כל מה שיש לו זה קשר עם גברת, קשר רומנטי בין אנשים בוגרים. למה שזה יפריע לתיק הנ"ל שלך? בוא תסביר לי.

משולם: כי גם תיק טובות. אז בגלל זה שאלתי אותו. זה הכל. זה הופך להיות צהובון? אז תעשה את זה צהוב. בשורה התחתונה עמית חדד, זה לא יעזור לך. לא הייתה לו שום פעולה, זה לא משנה, מה לעשות, אני פה מעיד בשבועה. לא הייתה לו שום פעולה,

עו"ד חדד: באזהרה.

משולם: באזהרה. בשבועה, אין לי בעיה. לא בתיק 1000 ולא בתיק 2000, זה לא משנה כמה תשאל אותי. נקודה.

עו"ד חדד: תגיד, כשאתה שואל אותו, לפי מה שאני רואה פה במזכר, הוא לא מספר לך על הקשר, על סוג הקשר שיש לו. נכון?

משולם: אני באמת מתנצל שלא ירדתי לרזולוציות.

עו"ד חדד: דרך אגב, זה לא מה שכתוב פה. כתוב פה משהו אחר לגמרי. כתוב שהבנת ממנו, תסתכל על סעיף 3, אני לא רוצה לחזור על זה, בית המשפט,

משולם: לא, אני לא מסתכל. עזוב, בחייך, זה חומר חקירה? באמת.  אני לא מצליח להבין את זה. פעם חקירה מהתקשורת, פעם צהוב, אני לא מצליח להבין את הקו שלו.

עו"ד חדד: תגיד לי, הוא אישר לך שיש לו קשר עם ג'ודי?

משולם: בשיחה הזאת ששאלתי אותו,

עו"ד חדד: כן. בשיחה הזאת.

משולם: כן.

עו"ד חדד: תסתכל על המזכר.

משולם: אני לא רוצה להסתכל על המזכר. זה מזכר פנימי, אני זוכר את הסיטואציה, תקשיב טוב, המזכר,

עו"ד חדד: תסתכל על המזכר שלך. תסתכל על המזכר. מה זה אני לא רוצה להסתכל?

משולם: אני אומר לך שאני זוכר את הסיפור.

עו"ד חדד: תסתכל על המזכר,

משולם: אני לא צריך. המזכר זה חומר חקירה?

עו"ד חדד: מה זה רלוונטי אם זה חומר חקירה?

משולם: עשיתי עליו ריענון? לא. את הסיטואציה, אני חוזר, עניתי לך. … מחזיר אותו אליך.

בהמשך:

עו"ד חדד: אתה יודע שמח"ש קבעו שצריך לחקור אותו?

משולם: לא.

עו"ד חדד: בגלל המעורבות שלו בתיק 2000?

משולם: לא.

עו"ד חדד: בוא נסתכל. דרך אגב, יש לנו רק כדי שבכל זאת, רק נציג את זה, תאשר לי שאלו המסמכים.

זה המכתב של כורש, נכון?

משולם: אהה.

עו"ד חדד: לראש לה"ב, לרוני ריטמן?

משולם: כן.

עו"ד חדד: שבו הוא מתאר למעשה את השיחה שלו עם רפ"ק רוטנברג והדברים שעלו בה. נכון?

משולם: כן.

עו"ד חדד: ומה שמסוכם בסוף זה לא לחקור חשד לניגוד עניינים, העובדה, דרך אגב אתה יודע מה רוטנברג, אולי בית משפט את זה לא מכיר. איך נוצר הקשר בין מר רוטנברג לבין הגברת מוזס?

משולם: אני לא עונה. באמת, יש גבול.

בהמשך:

עו"ד חדד: בסדר. בוא נסתכל על הנייר שמח"ש הכינה בנושא הזה. דרך אגב, אתה לא דיווחת למח"ש על האירוע הזה, נכון?

משולם: אני גם לא ידעתי שזה דווח למח"ש.

עו"ד חדד: אתה ידעת שהקשר ביניהם נמשך שנה וחצי לפני כן?

משולם: לא.

עו"ד חדד: ידעת שלמעשה כל תקופת החקירה שלו את תיק המעונות, הוא היה בקשר עם הגברת?

משולם: אבל אתה רואה מהמזכר,

עו"ד חדד: אני שואל ידעת או לא ידעת?

משולם: לא, אבל אתה רואה מהמזכר שלי שלא, אז באמת עכשיו נו מה, חקירת צהוב על אבי רוטנברג? אני אומר לך שוב,

עו"ד חדד: צהוב, צהוב.

משולם: אני מאוד, שימו לב, אני לא אתן לך להכפיש אותו. אני מאוד מעריך אותו, אחד הקצינים המעולים שהיו ביאח"ה. המעולים.

עו"ד חדד: אתה יודע מה זה הפרת אמונים?

משולם: אתה לא עושה לי בחינה.

עו"ד חדד: אני שואל. אתה יודע מה זה הפרת אמונים?

משולם: לא עונה לך לבחינה. באמת עזוב, יש גבול. באמת.

עו"ד חדד: אם חוקר שלך מנהל קשר עם נחקרת, עם אמא של חשוד,

משולם: אני לא עוסק בתיאוריות.

עו"ד חדד: זה לא תיאוריות.  זה מעשה.

בהמשך:

עו"ד חדד: הייתה טענה שמר רוטנברג, הקצין המוערך שדיברת עליו קודם, שאין לי ספק שהוא זכאי לכל הסופרלטיבים שלך ובלי גרם של ציניות, והוא כשל פה, בסדר, שהוא חקר את הבן של הגברת מוזס וגם אותה תוך כדי שיש לו קשר. האם אתה מכיר את הטענה הזאת?

משולם: שמעתי על כך. כן.

עו"ד חדד: זו טענה חמורה. נכון?

משולם: לא יודע מה זה חמורה.

עו"ד חדד: לא יודע.

משולם: אני לא מכיר את הסיטואציה לפרטי פרטים ואני לא רוצה על סמך דברים ששמעתי, לבוא ולתת התייחסות.

עו"ד חדד: זה נושא שהיה צריך לבדוק אותו, לברר אותו?

משולם: אני לא יודע להגיד לך כי אני לא יודע מה נכון לפרטי פרטים, אני לא רוצה לענות בדברים שהם תיאורטיים. אני יכול לענות, מר חדד, מה שאני יודע, מה שאני הייתי מעורב בו. אני לא אענה על דברים שהם בגדר דברים ששמעתי ולא הייתי מעורב בהם. עם כל הכבוד.

עו"ד חדד: דרך אגב, התיק הזה נחקר אצלך במפלג?

משולם: זה היה במפלג, לא בזמן שלי. כן.

עו"ד חדד: לא בזמן שלך?

משולם: אני הייתי ממש בסוף,

עו"ד חדד: הפרשה אבל הייתה גם בתקופתך. לא?

משולם: יכול להיות שעשו שם השלמה, אני לא זוכר, אני לא נגעתי בתיק.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »