יומן הבוקר
בן כספית (ויקיפדיה), מומי משולם (צילום: אלי ציפורי)
כך משחיתים את העיתונות: המודיע המשטרתי בן כספית חיסל חשבונות עם מנדלבליט, כשהאחרון לא קידם חקירות נגד נתניהו בעקבות מידע (כוזב) שמסר למשטרה כספית בעצמו. הפרוטוקולים מדברים‼

עוד מהפרוטוקולים הרשמיים של משפט נתניהו, מהחקירה הנגדית של ניצב משנה מומי משולם ע"י עו"ד עמית חדד.

***

עו"ד חדד: עכשיו בוא נראה מה קורה, דרך אגב, תוכל גם לראות את ההדלפות שמקבל בן כספית מהמשטרה, ביקורת על מנדלבליט. 18 בספטמבר 2016.
דרך אגב, בוא תראה מה הוא אומר – בחודשים האחרונים כמעט לא התייחסתי לבדיקה המתנהלת בעניינו של ראש הממשלה (מדובר בכתבה שכתב כספית ב"מעריב" שחיסלה חשבונות עם מנדלביט כיוון שלא קידם בזמנו את חקירות נתניהו).

כספית כותב:
בחודשים האחרונים כמעט לא התייחסתי לבדיקה המתנהלת בעניינו של ראש הממשלה, פסלתי את עצמי, הסיבה הייתה העובדה שבמהלך הבדיקה פנו אלי גורמי משטרה וביקשו סיוע בחומרים שאליהם הגעתי במהלך תחקירי העיתונאיים הנעשה סביב נתניהו, זה הסוד הכמוס שדיברנו עליו. חלק ממצאי התחקירים הללו מוכרים לקוראיו הוותיקים של המדור הזה, שזו כנראה גם משטרת ישראל, חלק אחר אמור לראות אותו בעתיד, לא ששתי לענות לבקשת החוקרים, הם הפעילו לחץ כבד בסופו של דבר נעתרתי לחלק מהבקשות במגבלות שונות ומסרתי מידע שניתן היה למסור.
במקביל החלטתי להאדיר עצמי לעת עתה מסיקור החקירה. החלטתי להניח למכונת האכיפה והצדק לעשות עבודתה מבלי לדרבן אותם לעמודים הללו, חששתי שאני עלול לזהם את החקירה, בינתיים התברר שמישהו אחר מזהם את החקירה אבל זה לא אני. בסדר? אתה נחשפת לזה בזמן אמת?

משולם: לא. אני לא קורא תקשורת.

עו"ד חדד: לא קורא תקשורת. אתה שמעת מבן כספית את הדברים האלו בתקופה הזאת?

משולם: לא.

עו"ד חדד: דרך אגב, מי שקורא את העיתון, מי שקורא את הכתבה ובית משפט  רואה את הכתבה, מי שמזהם לשיטתו זה היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט שכפי שאמרת לא נתן לכם לחקור בתקופה הזאת לכיוונים של 'ביבי טורס', אודליה כרמון ומטה בחירות הנוסף.

משולם: לא יודע, תשאל את בן כספית.

עו"ד חדד: טוב

משולם: הוא יהיה פה אני מבין נכון.

עו"ד חדד: חייב להיות פה, הוא לא עד תביעה למרות שהוא מסר הודעה, לדעתי הוא האדם היחיד שמסר הודעה בתיק ולא נכלל ברשימת עדי התביעה, אני מסרתי הודעה בתיק ואני כן ברשימת עדי התביעה… אז מה שהוא אומר, דרך אגב, היו עוד כל מיני אנשים שבאו ואמרו באותה תקופה היועץ המשפטי ממסמס, המשטרה כועסים, אתה זוכר את זה?

משולם: לא, אני גם לא מתייחס לזה.

עו"ד חדד: כאן כספית מפרט באריכות את החשדות שלכם שהם תיק 1000, ידידי הליכוד, אודליה כרמון וברור גם שיש לו מדליפים מהמשטרה, הוא מספר, הוא כותב, אני מראה לך, תסתכל, בצמרת גורמי האכיפה הפרקליטות והמשטרה משוכנעים סגירת תיק ללא חקירה באזהרה תהיה פשע.
אתה רואה הוא מספר דברים מתוך, אתם חשבתם באמת אז שסגירת תיק ללא חקירה באזהרה תהיה פשע? אילו דברים שאתה מכיר מהעבודה שלך?

משולם: תשאל את בן כספית על הדברים שהוא כותב. אני לא צריך להתייחס לדברים שכותב עיתונאי כבודו במקומו מונח,

עו"ד חדד: אני מבקש שבית משפט יורה לעד לענות.

משולם: אני גם לא מדבר איתו

עו"ד חדד: בית משפט יורה לו לענות.

השופטת פרידמן-פלדמן: מר משולם השאלה אם הבנתי טוב את עו"ד חדד מאחר שכתוב צמרת גורמי האכיפה משוכנעים הוא שואל אם אתה היית משוכנע שסגירת התיק ללא חקירה תהיה פשע? זו הייתה השאלה.

משולם: אני לא זוכר בכלל שזה עלה, אני לא זוכר את הדבר הזה

עו"ד חדד: אתה לא זוכר שזה עלה?

משולם: סגירת תיק  ללא חקירה?

השופטת פרידמן-פלדמן: קשר לכתבה מה אתה חשבת?

משולם: אני באמת לא מצליח להבין את השאלה אני מודה, אולי תצליחו להבהיר אותה כי אני מנסה ואין לי לרוב בעיות הבנה.

עו"ד חדד: אני אבהיר

משולם: אז תבהיר ברשותך

עו"ד חדד: האם באותה תקופה חודש ספטמבר,

משולם: ספטמבר 2016?

עו"ד חדד: כן, היה כעס בצמרת המשטרה על זה שהיועץ המשפטי לא מאפשר לכם להמשיך את כיווני החקירה האלו כי אנחנו רואים הרי את ההודעות, אנחנו רואים את רצף הדברים, האם זה גרם לכם לכעס על זה שהיועץ המשפטי לממשלה לא מאפשר לכם להמשיך ולחקור את הנושאים האלה?

משולם: עכשיו הבנתי את השאלה

עו"ד חדד: מאה אחוז, אז אני כנראה לא הבהרתי את עצמי טוב

משולם: אני זוכר לגבי הנושא של אודליה כרמון כמו שאני אמרתי שזה קשור לאחד הנושאים, נושא העסקתה של אודליה כרמון אנחנו חשבנו, אגב, אני חושב גם עד היום דרך אגב שבנושא הזה היינו צריכים להמשיך ולהתקדם בבדיקה ולהעמיק בה והיועץ בשלב הזה למיטב זיכרוני לא אפשר לנו. זו לא הייתה החלטה חלוטה אם אני לא טועה אבל לא אפשר לנו להמשיך

עו"ד חדד: זה גרם לכם לכעס באותו זמן?

משולם: לא יודע, כעס זה אינטרפרטציה, אני אומר מה הייתה עמדתנו, אנחנו לא יריבים, מה זה כעס? יש דיון מקצועי, באה המשטרה ואומרת את דעתה, באה הפרקליטות ואומרת את דעתה ויש את היועץ שבסוף מחליט, זה הכל.

עו"ד חדד: אז למעשה מה שבן כספית אומר הוא מדויק, זאת אומרת הוא מתאר לנו נכון את הדברים בנקודת הזמן הזאת?

משולם: לא. מי אמר שזה מדויק, זה אינטרפרטציות שלו, אני אמרתי פשע, אמרתי כעס? אני לא יודע, כאילו אתה מצטט לי דברים שבן כספית אומר, תשאל את בן כספית.

עו"ד חדד: בסדר

משולם: אני פעם ראשונה מעיד על כתבות בתקשורת, זה מדהים אותי

עו"ד חדד: אני שם בצד את הסופרלטיבים עוד פעם, אמרתי, אתם חקרתם חקירות מהתקשורת, לא אנחנו.

משולם: אוקי, תשאל. עזוב

עו"ד חדד: כל התיקים גם כאלו שלא הגיעו לכאן

משולם: מה השאלה?

עו"ד חדד: אז אני אומר אני שם בצד את הסופרלטיבים, פשע, לא פשע, במהות הוא מתאר את מצב הדברים כפי שאתה הצגת פה?

משולם: הצגתי את מה שהצגתי.

עו"ד חדד: טוב, נמשיך. אתה יודע שלהדליף חומר מחדרי חקירות משטרה זו עבירה פלילית?

משולם: חמור מאוד

עו"ד חדד: אתה יודע שאם מטרת ההדלפה זה להפעיל לחץ על היועץ המשפטי לממשלה זה חמור עוד יותר?

משולם: הדלפה זו עבירה פלילית, זה חמור מאוד, אגב, היא בראש ובראשונה פוגעת בחקירה.

עו"ד חדד: אני מסכים

משולם: פוגעת בחוקרים, פוגעת בחקירה

עו"ד חדד: אולי גם בנחקר לפני הכל.

משולם: ולכן אנחנו עוברים בדיקות פוליגרף עם מבדקים תעסוקתיים, וזה הדבר שהכי מקומם אותי.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »