יומן הבוקר
מומי משולם, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)
נצ"מ מומי משולם שיקר לשופטים: אמר על גריסת גרסאותיה המקוריות של הדס קליין בשתי חקירותיה הראשונות: "כך אנחנו נוהגים בכל החקירות". קצין המשטרה רוני לוי שלל זאת לחלוטין בשבוע שעבר

הפרוטוקולים מדברים: שתי הגרסאות הראשונות והקריטיות של הדס קליין אינן חוקיות

עוד מקטע מרתק מן הפרוטוקולים הרשמיים של משפט נתניהו, מתוך עדותו של ניצב משנה מומי משולם, מי שהיה ראש צוות החקירה בתיקי 1000 ו-2000. חוקרים את החוקרים

***

עו"ד חדד: עכשיו העובדה שהחקירה הראשונה והשנייה כמו שאמרתי של הדס קליין היא מתקיימת בלי אודיו, אודיו חשובה כמה פעמים, היא חשובה בנוסף למה שדיברנו גם בגלל שהגברת קליין סיפרה לנו שהיא הייתה עורכת שינויים אפילו מהותיים ולפעמים טכניים בהודעות שלה,

משולם: נכון

עו"ד חדד: בהודעות הכתובות

משולם: נכון

עו"ד חדד: ואז מה שהיה קורה זה שהיו לוקחים את ההודעה הכתובה נותנים לה אותה, היא הייתה מוחקת, משנה, כותבת.  מקלידים את התיקונים

משולם: נכון

עו"ד חדד: גורסים את הגרסאות הקודמות,

משולם: נכון

עו"ד חדד: עד שלפעמים זה אפילו היה קורה כמה פעמים

משולם: נכון

עו"ד חדד: עד שהיא הייתה מרגישה שזה מספיק, שההודעה עכשיו מתאימה לגרסה שהיא רוצה למסור ואת כל הגרסאות הקודמות השמדתם נכון?

משולם: אני אסביר, … השמדנו

עו"ד חדד: אמרת השמדתם אני רוצה להגיד גרסתם

משולם: נכון, יש לי תשובה מסוימת, אגב זה לא רק עם הדס קליין. עד הרבה פעמים מבקש, יש כמה סוגים, יש עדים שמבקשים, אומרים תשמעו אני לא אמרתי כך וכך בשורה 22 עמוד 3, אני מבקש שתשנו את זה.

השופטת פרידמן-פלדמן: סליחה, השאלה לא על זה, השאלה היא על זה שזרקתם את הגרסאות הקודמות.

משולם: כן, כן, אני רוצה להסביר את זה.

השופטת פרידמן-פלדמן: על זה אתה נשאל

משולם: החוקר לצורך העניין משנה את הדברים שמבקש העד כי הוא אומר לא אמרתי כך או כך, הוא מבקש לדייק את זה ובסופו של דבר העד חותם על הדברים הללו שזה מה שהוא אמר ואנחנו לא מרגישים צורך להשאיר טיוטה, אגב, אנחנו עושים את זה בכל החקירות.
ישנם עדים, תאמין לי אנחנו עושים את זה בכל החקירות לא רק בחקירה הזאת, עד היום דרך אגב, וישנם עדים

עו"ד חדד: מצוין

משולם: שמתקנים על גוף ההודעה וחותם על זה, מבקשים להשאיר את זה ככה, בסוף העד חותם על ההודעה הכתובה ואומר אלה הדברים שאני אמרתי, מתקנים את זה.
אגב, אם החוקר יחשוב שהעד כן אמר והעד טוען שהוא לא אמר את זה יכול החוקר להגיד לו אני מעמת אותך עם זה אבל אם באמת מדייק אותו העד ובסופו של דבר השתכנע החוקר שאין בעיה עם זה הוא מתקן את זה ובסוף העד חותם על ההודעה הכתובה. אגב, אפשר לראות את זה גם, נכון ששתי החקירות הללו לא הוקלטו, אפשר לראות את זה לדעתי גם בתמלילים

עו"ד חדד: וודאי

משולם: בוודאי, ואנחנו לא מסתירים את זה, אנחנו לא עושים את זה רק בחקירה הזאת, אנחנו עושים את זה ביאחב"ל, ביאל"כ, בכל החקירות ואני לא רואה עם זה שום בעיה.

עו"ד חדד: זה חמור מאוד

משולם: ממש לא חמור, אין שום בעיה בעניין הזה, העד בסוף חותם על הדברים שהוא אמר

עו"ד חדד: מתישהו תשים נקודה.

השופט משה בר-עם: אדוני חושב שאין שום משמעות בכל מקרה, בכל תנאי, בכל נסיבות לגרסה,

משולם: רק עם הגרסה הראשונה, לצורך העניין, רק אם החוקר אומר, אם החוקר לא מסכים עם העד לצורך העניין.

השופט בר-עם: גם עם החוקר מסכים עם העד, יכול להיות שהדבר הזה יקבל ביטוי בהמשך.

משולם: אם בסוף העד אומר אתה רשמת משהו או לא הבנת ממני נכון, או אני רוצה לדייק את דברי אין בעיה עם זה, אני לא רואה עם זה בעיה.
עם חשוד זה סיפור אחר לגמרי, אנחנו מדברים על עד ובסוף העד חותם על ההודעה שאלה הדברים שהוא אמר כי מה שקורה שלפעמים נערך גם תשאול תוך כדי הכתיבה והעד אומר אני מבקש לחדד בשורה כך וכך.

השופט בר-עם: כן, אבל העד יכול למסור גרסה ובמחשבה שנייה יחליט לחזור בו

עו"ד חדד: זה בדיוק דרך אגב מה שקרה בתיק שלנו.

משולם: אני חושב שהשיקול של החוקר שאם יש איזושהי סתירה, אם החוקר רואה שהייתה איזושהי סתירה מהותית או חוקר חושב שהיו דברים דרמטיים ובא העד, יש לו שיקול דעת אני לא מצפה ממנו לגרוס

עו"ד חדד: אתה לא מצפה ממנו

השופטת פרידמן-פלדמן: כך אתם נוהגים עם זה?

משולם:  כך אנחנו נוהגים בכל החקירות.

עו"ד חדד: אני אומר לך שכשאני מסתכל על החקירות של הדס קליין שכן מתועדות אני רואה שהשינויים שהיא עושה בהודעות, שינויים במהות, במהות,

בהמשך:

עו"ד חדד: אנחנו רואים שהשינויים שהיא עושה בהודעות זה לא שינויים טכניים קוסמטיים אלא שינויים במהות. שינויים במספרים, שינויים בתשובות, ממש לפעמים היפוך של משמעות, אנחנו רואים שינויים שהם דרמטיים מבחינת הגרסה והתפתחות הגרסה והגרסה של הדס לטעמנו מאוד מתפתחת ואנחנו נראה את זה יחד גם.

משולם: אין בעיה

עו"ד חדד: לכן אני אומר לך שברור שיש חשיבות מבחינתנו לקבל את הדברים כפי שהיא אמרה לפני שהיא קראה אותם והחליטה לשנות, למחוק, להוריד זה א'-ב', מה תגובתך?

משולם: אני אומר עוד פעם, אני לא יודע על איזה שינויים מהותיים אתה מדבר, בסופו של דבר אם הדס ביקשה לדייק את הדברים זה מה שהחוקר עשה. אני גם סומך על שיקול הדעת של החוקר, אף אחד לא מבקש להעלים ועובדה שהדברים גם נעשו בהקלטה

עו"ד חדד: ודאי שכן, היו גם קטעים שנמחקו

משולם: תן לי רק לסיים, הרי הדבר… הרי החוקר עושה את זה תחת הקלטה אז זה לא שהוא מסתיר את זה.

השופטת פרידמן-פלדמן: לא, השאלה לא הייתה על מה שנעשה

משולם: אני הבנתי מה שהוא שואל

השופטת פרידמן-פלדמן: השאלה הייתה אחרת. יש הודעות שאין בהם הקלטה ורואים בהם תיקונים, איך אנחנו לומדים על התיקונים? הרי הטיוטה נזרקה, אנחנו יודעים שהתיקונים מהותיים בהשוואה להודעות שגם הוקלטו ורואים תיקון מהותי, זו הייתה השאלה.

משולם: אני סומך על שיקול דעתו של החוקר, זה הכל, אני מאוד סומך עליו.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »