יומן הבוקר
מומי משולם (צילום: אלי ציפורי), מנדלבליט (ויקיפדיה)
כך צפצפו המשטרה והפרקליטות על ההוראות של מנדלבליט בנוגע לחקירת תיק 1000 והרחיבו אותה כאוות נפשם; לטענת נצ"מ מומי משולם הם ביקשו לבדוק את נושא השימוש של יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר, בדירה של ג'יימס פאקר במלון רויאל ביץ', אך מנדלבליט סירב. הפרוטוקולים מדברים‼

החקירה הנגדית של ניצב משנה מומי משולם, ראש צוות החקירה בתיקי 1000 ו-2000 ממשיכה לספק טלטלות. חוקרים את החוקרים ❗❗

***

עו"ד חדד: אנחנו מתקדמים לשלב הבא למה שנראה לנו כחקירה מאוד מוזרה ומטרידה וזה העובדה שאתם חוקרים את זה שיאיר נתניהו ישן בדירה של ג'יימס פאקר.

משולם: כן

עו"ד חדד: בסדר? מתקדמים בזמן. אז אתה מספר בראיון העד שלך, כך קראנו שבחודש אוגוסט 2016 אתה נפגשת עם אדם,

משולם: נכון

עו"ד חדד: שמסר לך מידע בדבר מספר נושאים הקשורים לנתניהו.

משולם: נכון

עו"ד חדד: מה זאת אומרת נפגשת עם אדם?

משולם: זה מה שזה אומר.

עו"ד חדד: מה זה אומר?

משולם: אדם שיש עליו חיסיון על הזהות שלו, שבא באישורו של היועץ זה היה דיון של היועץ, אישר לנו להיפגש עם אותו אדם והוא מסר מספר נושאים.

השופט משה בר עם: אישורו של היועץ, שוב, באיזה מתכונת? גם פרוטוקולים מישיבה?

משולם: אני גם זוכר את זה וגם מופיע בפרוטוקול.

עו"ד חדד: זאת אומרת אתה היית בישיבה שהיועץ אמר לך תיפגש עם אותו אדם?

משולם: הוא נתן לנו אישור

עו"ד חדד: שאלתי שאלה

משולם: אמרתי נתן לנו אישור

עו"ד חדד: אתה משתמש במונחים שבית משפט מקודם ניסה לברר וראינו שהמונחים האלה ריקים מתוכן, אז אני שואל שוב, האם יש לך אישור בכתב להיפגש עם האיש הזה?

משולם: יש לי אישור מהיועץ, אמר כן, לכו תיפגשו זה מופיע בפרוטוקול. לא קיבלתי אישור בכתב באף אחד מהמקרים אגב של האישורים עם היועץ הוא לא בא וכתב מזכר עבור סנ"צ מומי משולם.

עו"ד חדד: גם לא עבור כורש וגם לא עבור מישהו אחר?

משולם: אתה אומר שהיו כל מיני מיילים שאני לא הייתי שותף להם, אני לא יודע.

עו"ד חדד: בנקודה הזאת יש לך משהו, פרוטוקול של היועץ שאומר שאתה יכול להיפגש עם אותו אדם?

משולם: כן, אני גם קראתי פרוטוקול בעניין הזה.

עו"ד חדד: קראת?

משולם: כן

עו"ד חדד: עכשיו, אותו אדם שאתה נפגש בחודש אוגוסט הוא מספר לך שקיים אדם אחר נכון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: שמוכן להעיד שאיש העסקים פאקר, שיאיר נתניהו ישן בדירה של איש העסקים פאקר.

משולם: נכון

עו"ד חדד: נכון? ובוא נראה את הטבלה שכבר ראינו אותה, טבלה שצורפה לתעודת החיסיון, אנחנו יכולים לראות מידע שאתה קיבלת, אתה רואה סנ"צ משולם זה אתה, נמסר למשטרה כי יש אדם שפרטיו יכולים להימסר למשטרה ויסכים להעיד על מימון של יאיר נתניהו על ידי ג'יימס פאקר במלון סי.אן.סן.

משולם: זה לא מלון סי.אן.סן, זה רויאל ביץ'

עו"ד חדד: זה מה שכתוב

משולם: אני לא כתבתי את זה. אני לא ערכתי את המסמך הזה אמרתי לך את זה כבר בפתיח, אני לא ערכתי את המסמך הזה, אני לא כתבתי אותו, שאלת אותי גם אז. אני אומר לך איפה זה היה, אני לא כתבתי

עו"ד חדד: בוא נתקדם, תעזוב, אתה חושב שמעניין אותי אם זה סי.אן.סן או רויאל ביץ' או מלון אחר

משולם: לא, אני רק אמרתי ציינתי

עו"ד חדד: אתה זוכר מה אמר לך אותו בן אדם אז אם הוא ידע את זהות המלון או לא?

משולם: כן, אני זוכר שהוא אמר מלון רויאל ביץ', כן.

עו"ד חדד: אז עורך המסמך המציא סי.אן.סן. עכשיו, בכל מקרה זו הפגישה להוציא סי.אן.סן. או רויאל ביץ', זאת הפגישה שעליה דיברת בראיון העד נכון?

משולם: אכן, כן.

עו"ד חדד: והחשד היה כמו שאמרת, כמו שכתוב פה שג'יימס פאקר מממן את השהות של יאיר נתניהו במלון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: זה היה החשד שחקרת?

משולם: נכון

עו"ד חדד: טוב. עכשיו, אני יכול להניח שאותו אדם הוא עיתונאי שפגשת, תיכף אני אגיד לך למה אני מניח את זה, אני יכול להניח גם מי העיתונאי אבל תיכף נראה. דרך אגב, אותו עיתונאי מסר לך פרטים של אחד מהנהגים של ראש הממשלה, למעשה הנהג של הבן של ראש הממשלה כדי שיספר על הלינה של יאיר בדירה של פאקר, דרך אגב, אין על זה חיסיון כי זו הפעולה, אני רק אומר למה אני שואל אולי זה יניח את דעתה של חברתי.
אנחנו רואים שפעולת החקירה היא גביית הודעה מרועי רוזן הנהג של יאיר נתניהו, לכן אני לא חושב שיש על זה חיסיון. את ההודעה הזאת מסרתם לנו.
כתוב פה יש אדם, נדמה שהדברים פשוטים האדם שיכול לספר למשטרה כעולה מהמידע האדם, אין על זה חיסיון כי יש את ההודעה שלו, האדם שיכול לספר על השהייה של יאיר נתניהו לא במלון סי.אן.סן. אלא רויאל ביץ' זה רועי רוזן הנהג של יאיר נתניהו.

משולם: הוא אמר בהתחלה על דמות ורק אחרי זה הוא נתן לנו את הפרטים

עו"ד חדד: את?

משולם: את הפרטים שזה רועי רוזן

עו"ד חדד: מאה אחוז, בהתחלה הוא אמר דמות ואחר כך גילו שהדמות זה רועי רוזן?

משולם: נכון

עו"ד חדד: שרועי רוזן כפי שאמרתי לך, אני לא חושב זה בסדר, רועי רוזן בית משפט ביקש ממני אתמול להקפיד בחיסיון להוציא את בן כספית, משתדל. זה למעשה קורה בחודש אוגוסט?

משולם: נכון

עו"ד חדד: נכון?

משולם: נכון מאוד

עו"ד חדד: עכשיו, גם ראינו אם אתה זוכר בהודעה, טוב זה היה עם ההשחרה בית המשפט לא אהב שנגיד את הנהגים שהם בהודעה אבל בסדר.
עכשיו, דרך אגב, הראיתי לך, נתקדם. עכשיו, לפני החקירה, לפני תחילת החקירה אתה יודע שעיתונאי התקשר להדס קליין ודיבר איתה על זה שיש תחקיר על השהייה של יאיר נתניהו בדירה של פאקר?

משולם: לא

עו"ד חדד: היא סיפרה לך את זה.

משולם: אני לא זוכר

עו"ד חדד: בחקירה שלה

משולם: היא סיפרה לי שעיתונאי התקשר? אני באמת לא זוכר.

עו"ד חדד: היא סיפרה לחוקרים, אני רוצה לדעת אם אתה מודע לזה?

משולם: אני לא

עו"ד חדד: היא סיפרה לחוקרים ואתה לא היית בחדר החקירות בזמן הזה, זאת אומרת היא צודקת אבל ב-29 בינואר 2018 בעמוד 31 היא מספרת שהתקשר אליה עיתונאי ואמר לה שיש תחקיר על הילד שהוא ישן בדירה ותשימו לב וכו', אתה מודע לזה? ידעת את זה?

משולם: לא. לא זוכר בכלל את הסיטואציה.

עו"ד חדד: עיתונאים סוגרים מידע עם משפחת נתניהו, מעבירים למשטרה והמשטרה חוקרת, זה הנתיב שאנחנו רואים.
עכשיו, אתה מבין חוק נכון? אתה קצין חקירות ותיק אתה מבין חוק, אתה לא משפטן, אתה לא הפרקליטות, אולי אתה כן עורך דין, אני לא יודע.

משולם: לא, אני לא עורך דין

עו"ד חדד: אבל בוא תסביר לי מה העבירה שאתם חוקרים בשלב הזה שיאיר נתניהו ישן בדירה של ג'יימס פאקר? בוא תסביר לי

משולם: מתן,

עו"ד חדד: עוד שנייה אמרנו מכבדים ממתינים,

משולם: חשבתי שסיימת, אני מתנצל

עו"ד חדד: יאיר נתניהו הוא לא עובד ציבור נכון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: אז עכשיו עם הידיעה הזאת שהוא לא עובד ציבור בוא תסביר לי מה העבירה בזה שהוא ישן בדירה של מישהו?

משולם: היועץ אישר לנו זאת מכיוון

עו"ד חדד: אבל זה לא מה ששאלתי

משולם: לא, לא, שנייה, מכיוון שאנחנו העלינו שיש חשד למתן טובות הנאה על ידי איש עסקים לבנו של ראש הממשלה שלא ידענו גם את מהות הקשר שלו עם ראש הממשלה ואת האינטרסים הכלכליים שלו ולכן היועץ אפשר לנו, אני זוכר את הישיבה הזאת מצוין, בגין כך לבוא ולחקור את הנושא הזה.

עו"ד חדד: א. נכון, יש אישור כזה, אני תיכף אראה אותו, בהחלט יש אישור אבל אני עדיין רוצה להבין, בנו של ראש הממשלה הוא בגיר נכון?

משולם: כן

עו"ד חדד: הוא בגיר אתה יודע את זה?

משולם: בגיר

עו"ד חדד: הוא יכול לישון איפה שהוא רוצה, מדינה חופשית נכון?

משולם: כן

עו"ד חדד: הוא יכול לישון בבית של מישהו, של מישהי הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה נכון?

משולם: כן

עו"ד חדד: עכשיו תסביר לי עוד פעם העובדה שיאיר נתניהו ישן בבית של מישהו שזו הדירה שלו, של ג'יימס פאקר איזו עבירה יש בזה?

משולם: עוד פעם, ניתן לנו האישור לבדוק מימון עליו לא ידענו כמה פעמים, לא ידענו באיזה תדירות, גם מאבטחים, גם מימון של מאבטחים שמגיעים לצרוך כך ללון שם בעקבות זה שבנו של ראש הממשלה לן שם, יש עכשיו מה שעלה בסעיף הזה או בנושא הזה ככותרת זה לבדוק מתן של טובות הנאה על ידי איש עסקים ג'יימס פאקר לבני משפחתו של ראש הממשלה, גם לא ידענו עוד בשלב הזה מה מהות היחסים, עד כמה הם קרובים? איזה אינטרסים כלכליים? ולכן היועץ אמר אני מאשר לכם, זו החלטה של היועץ.

עו"ד חדד: טוב

משולם: בואו תבדקו את הנושא הזה וזה מה שנעשה.

עו"ד חדד: המאבטחים המדינה מממנת את השהות שלהם, אתה יודע?

משולם: מה?

עו"ד חדד: מאבטחים המדינה מממנת את השהות

משולם: נכון

עו"ד חדד: אז מה שאמרת לבית משפט

משולם: מה זה המדינה?

עו"ד חדד: מה זה המדינה?

משולם: זה כולנו, כן

עו"ד חדד: מה זה רלוונטי, זה לא פאקר. גם אם הוא ישן עם חברה שלו

משולם: אני אמרתי שזה חלק מהעניין, לא אמרתי שזה פאקר

עו"ד חדד: אני אפילו לא יודע איזה חלק זה.

משולם: אוקי.

עו"ד חדד: צריך חשד סביר לביצוע עבירה, חשד סביר. יאיר נתניהו ישן בדירה של מישהו, דרך אגב, אתם ידעתם מה התדירות כי רועי רוזן נחקר ואומר לכם מה התדירות?

משולם: אבל אנחנו רצינו לבדוק את זה, זה הכל, העלינו בפני היועץ, היועץ אישר את זה, זה הכל.

עו"ד חדד: בטח.

בהמשך:

עו"ד חדד: ולכן אז עוד פעם תסביר לי, חשד סביר לביצוע איזה עבירה יש בזה שכשפאקר לא נמצא בדירה שלו או שהוא כן נמצא בדירה שלו ישן שם או גם, או רק יאיר נתניהו, איזו עבירה מצאתם שם?

משולם: אני שוב אומר לך, חשד למתן טובות הנאה, לסוג של מתן טובת הנאה שהוא ראה בזה היועץ, אני מניח שיש פה פוטנציאל למתן טובות הנאה ולכן הוא אישר את זה ועשינו את זה בהתאם לאישור שלו, מה לעשות?

עו"ד חדד: דרך אגב, יכול להיות שהחשד היה שהוא מממן את השהייה שלו שם?

משולם: גם יכול להיות, כן

עו"ד חדד: אוקי. בסדר. עכשיו, בראיון העד נכתב שהמידע הזה הועבר, המידע שקיבלת מאותו מקור עיתונאי לטעמנו הועבר לגורמים הממונים במשטרה, בפרקליטות, ליועמ"ש, למי אתה מדווח על הפגישה עם אותו אדם?

משולם: דיווחתי את זה גם לראש יאח"ה ואני זוכר שגם באחד הסטטוסים דיווחתי על זה גם אצל היועץ, כן.

עו"ד חדד: אצל היועץ, אוקי. אתה מדווח את זה מיד לאחר הפגישה? אתה זוכר?

משולם: קודם כל אני מניח שלראש יאח"ה ולפרקליטות בוודאי

עו"ד חדד: הבנתי. עכשיו, מני יצחקי מה הקשר שלו לאירוע הזה? הוא גם היה בישיבת הסטטוס בנושא הזה?

משולם: אני מניח, מני יצחקי היה ראש אח"ם ועד כמה שאני זוכר כמעט בכל ישיבות, אולי בכולם, אני לא זוכר, הוא היה.

עו"ד חדד: וגם ריטמן?

משולם: ריטמן לא היה בישיבות אצל היועץ

עו"ד חדד: הוא לא היה?

משולם: אולי הוא היה בישיבה הראשונה הראשונה שהתחיל תיק 1000 הישן, אני חושב שהוא היה רק בישיבה אחת אם אני לא טועה.

עו"ד חדד: בעקבות המידע הזה, כך סיפרת, אנחנו רואים שמתקיימת אצל היועץ, זה מה שדיברת עכשיו, אתה קראת לזה ישיבת סטטוס, ישיבה נוספת,

משולם: עדכון, כן

עו"ד חדד: ישיבת עדכון, לא משנה, ישיבה אצל היועץ המשפטי לממשלה נכון?

משולם: כן. כן

עו"ד חדד: מי עוד היו נוכחים בישיבה הזאת אם אתה זוכר? אתה נכחת שם קודם כל?

משולם: ראש יאח"ה

עו"ד חדד: אתה נכחת?

משולם: כן.

עו"ד חדד: מי עוד שאתה זוכר?

משולם: למיטב זיכרוני ראש יאח"ה יכול להיות שגם ראש אח"ם אני מניח. פרקליטות, היועץ המשפטי. פרקליט המדינה, אני לא זוכר את כולם, ישיבות שיושבים שם עשרים-שלושים איש.

עו"ד חדד: בכתבה של דנה וייס שדיברנו בה, נכתב כך – רגע לפני, לא נכתב, נאמר כך, אני מקריא לך – רגע לפני שהחקירה מגיעה למבוי סתום מני יצחקי מקבל אישור, לכן אנחנו יודעים שמני יצחקי באמת היה שם, מקבל אישור ללכת בעקבות יאיר נתניהו, כך הוא מגיע למלון שבו התארח נתניהו ג'וניור, בסדר? זה התיאור בכתבה.
עכשיו, לפי מה שעולה בכתבה בשלב הזה החקירה מגיעה למבוי סתום ומה שיפתח לנו את הנתיב, יפרוץ את הנתיב זה החקירה על נתניהו ג'וניור.

משולם: אני לא זוכר שהייתה סיטואציה שהחקירה הגיעה למבוי סתום, זה פרשנות שלה

עו"ד חדד: לא פרשנות שלו,

משולם: שלה, של הכתבת לא?

עו"ד חדד: אתה הרי אמרת שהיה חוסר שביעות רצון מזה שהיועץ לא מאפשר

משולם: על הנושא של אודליה כרמון אמרתי

עו"ד חדד: לא רק אודליה כרמון, גם ביבי טורס

משולם: אני אמרתי שמה שאני זוכר זה הנושא של אודליה כרמון

עו"ד חדד: אין בעיה, וגם ביבי טורס לא אפשרו להם להמשיך לחקור נכון?

משולם: ביבי טורס אני לא זוכר, מה זאת אומרת לא אישרו?

עו"ד חדד: זאת אומרת שלא היו עוד פעולות חקירה שהותרו לכם לבצע.

משולם: לא זכור לי שעשינו פעולות חקירה נוספות.  אני לא מכיר סיטואציה שנאמר זהו, תרדו, נגמרה החקירה,

עו"ד חדד: בגלל מבוי סתום.

משולם: שנייה, שנייה, מבוי סתום, בואו נלך ואז עלה הנושא הזה, זה לא היה ככה, אני לא זוכר כזאת סיטואציה בכלל.

עו"ד חדד: דרך אגב, גם את המימון של הקמפיין הכפול גם הנושא הזה לא הותר לכם להמשיך לעסוק בו נכון?

משולם: בסופו של דבר, לא.

עו"ד חדד: לא רק בסופו של דבר, בנקודת הזמן הזאת?

משולם: אני לא זוכר בנקודת הזמן הזאת, עשינו פעולות, בסוף לא הותר, אתה צודק

עו"ד חדד: נמשיך. וראינו מה שגיל שפר אמר, ראינו מה ארי הרו אמר וכל הנושאים האלה לא הרשימו את היועץ אבל אי אפשר לגור את התיק כי אין כלום אז מצאתם נתיב חדש נתניהו יאיר ישן בדירה של אדם אחר, עכשיו בוא נראה מה קורה בסדר?

משולם: כן

עו"ד חדד: בוא נראה זה האסמכתא שהייתה. זה לא אישור כמובן כי אין פרוטוקול הישיבה. אנחנו מתמקדים כרגע ברשותך בתיק 1000 ולא בתיק 2000 בסדר? אמרנו תיק 2000 בהמשך.
נרשם, תסתכל, אז תדברו גם עם רועי רוזן.  זה מה שאמר לכם לעשות, תדברו עם רועי רוזן

משולם: אוקי.

עו"ד חדד: עכשיו, וזאת הישיבה, גם כך סיפרת גם עכשיו, גם בראיון עד שלך שהיועץ הסכים לכם לגבות את העדות מאדם בשם רועי רוזן נכון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: זו הישיבה שתיארת?

משולם: לא יודע אם זו הישיבה אבל הוא אישר לנו, אני זוכר שהוא אישר. אם זה פה רשום, אז כן.

עו"ד חדד: בסדר. עכשיו, האישור באותה ישיבה היה מאוד מדויק וממוקד נכון? מה צריך לעשות, לחקור את רועי רוזן, לחקור אותו בקשר לשהייה שלו בדירה של ג'יימס פאקר נכון?

משולם: כן

עו"ד חדד: עכשיו, רועי רוזן כפי שכבר אישרת לי היה נהג של יאיר נתניהו מטעם משרד ראש הממשלה נכון?

משולם: כן

בהמשך:

עו"ד חדד: עכשיו, בחקירה של רועי רוזן באמת הוא נחקר דרך אגב ב-4 וב-8 בספטמבר

משולם: נכון

עו"ד חדד: אנחנו רואים שהתמקדתם באמת בשהייה של יאיר נתניהו בדירה של פאקר

משולם: נכון

עו"ד חדד: ובגיליון השני במספר לכם שיש אנשים נוספים שיודעים על השהייה של יאיר בדירה של פאקר, הוא מספר על זקיף נוסף ועל נהג בשם יבגני אתה זוכר את זה?

משולם: הוא הזהיר משהו, כן.

עו"ד חדד: ואז אתם חוקרים הודעה נוספת

משולם: מרועי רוזן?

עו"ד חדד: מרועי רוזן. ואז כתוב – האם בשיחות שמעת ברכב בעניין הדירה של ג'יימס פאקר? שמעת משהו אודות תשלום בגין שימוש בדירה? לא. האם ידוע לך האם יאיר שילם בגין השימוש בדירה? אומר הנהג לא שמעתי כלום, אין לי מושג אם שילם או לא. בסדר?

משולם: בסדר גמור

עו"ד חדד: ולכן רועי רוזן לא מבסס את התיאוריה שלכם שפאקר מממן ומשלם את השהייה של יאיר.

משולם: הוא אומר שאין לו מושג, נכון

עו"ד חדד: לכן אמרתי הוא לא מבסס. נכון?

משולם: כן

עו"ד חדד: ואז נעשתה פנייה ליועץ המשפטי בעקבות ההודעה מרועי רוזן כי הוא לא ביסס לכם את החשד כך או אחרת,

משולם: כן

עו"ד חדד: וביקשתם לקבל אישור לבצע פעולות חקירה נוספות.  אתה מכיר את הפנייה הזאת?

משולם: אני חושב, אני לא זוכר אבל אני מניח שכן, זה הגיוני.

עו"ד חדד: הגיוני, ואז בוא תראה מה אתם מקבלים.  כתבו לכם – מקובל על היועץ שתבוצע בדיקה עם המלון בנוגע לסטטוס הדירה שבה דובר בסדר? אתה רואה?

משולם: כן

עו"ד חדד: אתה רואה? אישור תחום כך זה צו.

משולם: מי אמר שזה שזה תחום

עו"ד חדד: מה זה סטטוס?

משולם: לא יודע

עו"ד חדד: אני אומר לך שסטטוס זו השאלה האם יאיר ישן בדירה שממילא היא הדירה של פאקר או שפאקר משלם שהייה ספציפית של יאיר. כמו חדר במלון.

משולם: מכיוון שלא רק שאני לא מכיר את המייל והוא לא ממוען אלי, אני לא יכול לפרש, אפשר לפרש את המילה הזאת סטטוס, אני לא יכול לפרש ואפשר לתת אינטרפרטציה גם למילה סטטוס באלף ואחד מקומות, זה רשום בצורה עמומה ומאוד כללית, לכן אני לא יודע להגיד לך מה,

עו"ד חדד: זה לא עמומה ולא כללית, זה הנייר שהיועץ הציג אותו כאישור שלו. עכשיו אני שואל אותך ונשים בצד את הנייר לרגע, תיכף אחזור אליו, האם זה נכון שמה שרציתם לבדוק באותו שלב זה האם פאקר מממן את השהייה של יאיר נתניהו, זה מה שכתוב בכל המקומות שהראיתי לך עד עכשיו, כלומר משלם לו על חדר במלון?

משולם: בוודאי

עו"ד חדד: בוודאי, זה מה ששאלתי לכן הסטטוס של הדירה הכוונה היא אם הדירה היא דירה בבעלותו, ואז כתוב בהמשך כמו שדיברנו לגבי פעולות נוספות שאתם מבקשים לבצע בהקשר זה נבקש לקבל פירוט.

משולם: בסדר גמור

עו"ד חדד: כלומר יש לכם משהו תחום, בדיקת סטטוס אם אתם רוצים מעבר לזה נא להעביר פירוט לפני כן. נכון?

משולם: כן.

עו"ד חדד: יופי. אתה יודע להגיד לנו האם ביקשתם לבצע פעולות נוספות?

משולם: אני אומר שבעקבות החקירה שביצענו במלון ברויאל ביץ' נדרשו חקירות נוספות, גם הוצאת צו, אני שוב חוזר ואומר כל הפעולות,

עו"ד חדד: זה לא מה ששאלתי

משולם: אני אומר, אני מניח שביקשנו דברים נוספים

עו"ד חדד: לא, בלי מניח.

משולם: למיטב זיכרוני הגיוני שכן. בסדר?

השופטת פרידמן-פלדמן: אתה זוכר אם ביקשתם?

משולם: ממי אבל?

עו"ד חדד: הם זה הועבר בבקשה מהיועץ,

משולם: אני לא יודע, אני לא כתבתי את זה, אני זוכר שעשינו פעולות נוספות ואני אומר אין פעולה שעשינו ללא אישור, זה הכל

עו"ד חדד: אם אני אומר לך שעד סוף דצמבר, שוב, למיטב המסמכים שקיבלנו אין אישור נוסף של היועץ?

משולם: יכול להיות.

עו"ד חדד: יכול להיות, טוב. לפי המייל הזה אנחנו רואים, דרך אגב, אני מחדש לך, אתה אמרת שאתה לא מכיר את המייל הזה?

משולם: את המייל הזה אני לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר, בסדר. דרך אגב, רואים פה בניגוד למה שאמרת מקודם שהבדיקה היא בדיקה תחומה על סטטוס המלון, לא טוהר מידות, לא נושאים אחרים, פה לא כתוב במייל שום דבר על טוהר מידות נכון?

משולם: לא כתוב.

עו"ד חדד: לא כתוב, בסדר.  עכשיו בוא נמשיך, באמת בהמשך לאישור הממוקד הזה שקיבלתם, התחום מאוד של היועץ אתם מוציאים ב-18 בספטמבר צווים.

משולם: נכון

עו"ד חדד: צווים, ארבעה צווים, צווי חיפוש להמצאת מסמכים ותפיסת מצלמות למלון רויאל ביץ' ולעוזרת של המנכ"ל של המלון גברת דוהאן

משולם: נכון, כן

עו"ד חדד: ואתם מממשים את הצווים בחודש ספטמבר, תופסים את המצלמות האבטחה, פושטים על המלון, מגיעים,

משולם: פושטים?

עו"ד חדד: אולי מוגזם, באים למלון שוטרים תופסים את המצלמות, חוקרים אנשים, תיכף נראה כמה אנשים חקרתם כדי לחקור את הפשע המחריד יאיר נתניהו ישן בדירה של מישהו.

משולם: עושים פעולות חקירה שהפרקליטות מעודכנת על כל אחת מהן

עו"ד חדד: מאה אחוז, בסדר. תפסתם את מצלמות האבטחה נכון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: וקיבלתם גם מסמכים מהגברת דוהאן נכון?

משולם: נכון.

עו"ד חדד: גם גביתם ממנה הודעה ב-20 לספטמבר?

משולם: נכון, אני חושב שהיא גם תושאלה וגם נגבתה ממנה הודעה נדמה לי, אני לא זוכר.

עו"ד חדד: עכשיו, לפי רשימת חומרי החקירה אני רואה שלא מצאתם שום דבר מעניין ממצלמות האבטחה של המלון נכון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: ואתה מגיע לפי מה שאנחנו רואים בחומר ב-19 בספטמבר 2016 אתה מגיע למלון עם צחי חבקין?

משולם: נכון

עו"ד חדד: ואתה יודע אגב עם מי שוחחתם במלון?

משולם: שוחחנו עם איילה, שוחחנו לדעתי גם אחד הקונסיירז'ים

עו"ד חדד: עם שתיים לדעתי

משולם: כן, אבל אני זוכר

עו"ד חדד: אולי בשלב זה אחד, את השני אחר כך הזמנתם, אתה צודק ולרי נכון?

משולם: נכון. זה מה שאני זוכר.

בהמשך:

עו"ד חדד: עכשיו בוא נראה את המזכר של צחי חבקין בקשר לשיחה עם ולרי

עו"ד חדד: נחזור למזכר של חבקין, בסדר? אני אראה לך אותו, אתה דיברת יחד עם חבקין עם  מר ולרי.

משולם: כן. כן

חדד: אתה שוחחת באותו ביקור גם עם איילה דוהאן נכון? עוזרת של מנכ"ל המלון?

משולם: למיטב זיכרוני כן

עו"ד חדד: תאשר לי שגם היא לא ציינה קשר כלשהו בין הדירה לבין מר מילצ'ן.

משולם: מאשר

עו"ד חדד: מה היא אמרה זה שהדירה שייכת לחברה סינית

משולם: נכון

עו"ד חדד: בשם קרנגה ושמר פאקר שוכר את הדירה מהחברה הזאת נכון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: והיא ציינה שאת דמי הניהול עבור הדירה משולמים או העניין הזה מסודר עם רואה חשבון סלומון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: נכון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: ותרשומת שלך אמרנו אין ביחס לשיחה הזאת. יום למחרת אתם גובים הודעה מהגברת דוהאן ב-20 בספטמבר,

משולם: מי גבה? צחי?

עו"ד חדד: כן, צחי ועליזה כהן

משולם: אוקי

עו"ד חדד: שואלים אותה, האם את מכירה אדם בשם ג'יימס פאקר? כן, ג'יימס פאקר הוא דייר במגדל ששכר דירה במגדל שמספרה כך וכך. מי בעל הדירה? אותה חברה שאמרנו. מי מייצג אותם בארץ? מייקל סלומון, אתה רואה?

משולם: כן

עו"ד חדד: לא הייתם צריכים לבצע פעולות מתוחכמות כדי לברר את הסטטוס של הדירה כמו שביקש מכם היועץ, שאלתם את הנחקרת הראשונה שזאת הגברת דוהאן והיא אמרה לכם מיד מה הסטטוס, היא אמרה לכם מי הבעלים, שזו דירה שהוא שוכר אותה במלון הדירות נכון?

משולם: כן

עו"ד חדד: וגם היא נתנה לכם, היא אמרה לכם שכל הפרטים אצל סלומון ואתם יכולים לבדוק אצלו, אתה יכול לראות, אתה רואה? מסרתי אתמול לחוקרים את הפרטים של מייקל סלומון.

משולם: כן, כן

עו"ד חדד: וזה לכאורה, הקו הזה מוצה מבחינת סטטוס הדירה?

משולם: לא, למה? לשיטתך.

עו"ד חדד: כן, לשיטתי. אתה יודע למשל, הרי אתם שאלתם משום מה על הדס קליין, האם הדס קליין לא הייתה מתאמת את הגעתו של יאיר לבניין? תשובה – לא. היא לא הייתה מעורבת בכלל ביאיר, היא לא סגרה איתי לגביו בכלל.

משולם: אוקי

עו"ד חדד: אתה מכיר את הדברים האלו אני מניח

משולם: אוקי

עו"ד חדד: הנה אתה עכשיו יכול לראות. אתה יודע להגיד לנו למה פתאום שאלו אם הדס קליין הייתה מתאמת את הגעתו של יאיר לבניין?

משולם: לפי מה שידעתי זה עלה גם בתשאול של הקונסיירז', לפני.

עו"ד חדד: גם הוא אומר דברים אחרים

משולם: הוא מזכיר את הדס קליין, מה זאת אומרת?

עו"ד חדד: אבל אומרת לך עם כל הכבוד לקונסיירז' אומרת לך איילה שאיתה הרי מתאמים את ההגעה לדירה כפי שאתה יודע נכון?

משולם: כן

עו"ד חדד: יש לכם את כל ה-SMS שאתם מוציאים, את כל, נכון?

משולם: כן, כן

עו"ד חדד: אומרת לך הדס קליין לא מעורבת בכלל ביאיר

משולם: לא מבין מה הבעיה לשאול את השאלה הזאת, אני לא מצליח להבין בכלל מה אתה רוצה? מה הייתה הבעיה לשאול את השאלה? אני לא מבין את השאלה שלך

עו"ד חדד: שאלה נהדרת, שאלה הכי טובה שיש. התשובה שלה היא שהדס לא מעורבת בכלל ביאיר

משולם: אוקיי.

עו"ד חדד: לכן לצורך הבירור, הסטטוס של הדירה ולמה יאיר מגיע לכאורה הדס לא נדרשת, היא לא רלוונטית כי אומרת לך גברת דוהאן שאיתה מתאמים את ההגעה לדירה שהדס לא מעורבת בזה בכלל.

משולם: אבל אני זוכר שדובר על הדס בהקשר הזה, בגלל זה אנחנו שואלים את השאלות.

עו"ד חדד: אבל אני מראה לך

משולם: בסדר

עו"ד חדד: בסדר, בוא נמשיך. כמובן שגם היא לא נותנת לך לא קצה חוט, לא אינדיקציה, לא משהו שמילצ'ן שילם או מממן את השהות של נתניהו, את השכירות של הדירה של פאקר. נכון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: כלום, שום דבר, אפילו לא ברמז?

משולם: נכון. נכון

עו"ד חדד: ואז באותו היום אתם חוקרים את שני פקידי הקבלה, קראת להם קונסייר, פקידי הקבלה ולרי סימון שקודם תשאלתם אותו,

משולם: ולרי היה קונסיירז', זה מה שאני זוכר

עו"ד חדד: כן, אמרתי פקידי קבלה, קונסיירז', לא ניקח למישהו בדיוק את הטייטל שלו, ובחור נוסף בשם רודי לוקיץ.

משולם: זה אני חושב שאחרי זה גבו, צחי

עו"ד חדד: באותו יום מ-20 בספטמבר אתה רואה?

משולם: כן, זה היה יום אחרי שהייתי ברויאל ביץ'

עו"ד חדד: אמרתי יום אחרי הרויאל ביץ', היה תשאול של ולרי

משולם: נכון

עו"ד חדד: ראינו את המזכר

משולם: נכון

עו"ד חדד: יום למחרת מגיעים גם השניים האלה

משולם: נכון

עו"ד חדד: לא רק גב' דוהאן אלא גם ולרי ורודי

משולם: אוקי

עו"ד חדד: בסדר? ואני אומר לך ואתה בטח לא תאמר אחרת שגם השניים האלה לא מזכירים ברמז את מר ארנון מילצ'ן.

משולם: נכון

עו"ד חדד: גם סיפרו שלפאקר יש דירה קבועה שאותה הוא שוכר במלון, נכון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: דירה 901

משולם: נכון

עו"ד חדד: והם סיפרו שפאקר עושה שימוש בעצמו בדירה נכון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: שהוא נמצא שם לפחות, בערך אחת לחודש, לעיתים תדירות יותר נמוכה, יותר גבוהה נכון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: והם מספרים על אורחים אחרים שישנים בדירה?

משולם: דיברו גם על אורחים נוספים, לא זוכר אם המון אבל דיברו, כן.

עו"ד חדד: והם בכלל לא נשאלו וגם לא סיפרו על דרכי תשלום על הדירה, זה לא דבר, תיקח את זה ממני שהם לא נשאלו בנושא הזה.

משולם: בסדר, מאה אחוז

עו"ד חדד: אז גם הם דרך אגב לא סיפקו לך שום אינדיקציה בקשר בין הדירה לארנון מילצ'ן נכון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: עכשיו, כל הסיפור שפאקר מממן דירה עבור נתניהו הופרך בשלב הזה כי תראה אנחנו רואים שזו דירה שלו שהוא עושה בה שימוש בעצמו, שיש לו אורחים שישנים שם גם כשהם לא יאיר, ממילא אם יאיר ישן בדירה כשפאקר לא נמצא, או אם הוא כן נמצא זה לא מוסיף לו איזושהי עלות נוספת, זה כמו להתארח אצל חברים ולכן כל הקו הזה מוצה בשלב הזה

משולם: לא

עו"ד חדד: למה לא?

משולם: מכיוון שבעינינו עדיין הצגנו את זה גם לפרקליטות, רצינו להמשיך להעמיק בבדיקה ולשיטתך זה מוצה ולשיטתנו לא, בעינינו זה היה עדיין, זה שהוא לא מימן את זה ועדיין יאיר נתניהו שוהה אצלו רצינו לבדוק את האינטרסים הכלכליים של ג'יימס פאקר ולכן זה לא הסתיים, לא סיימנו את הבדיקה, זה הכל.

עו"ד חדד: הנה, אתם גיליתם למשל שיאיר הוא לא עובד ציבור נכון? זה אישרתם

משולם: נכון

עו"ד חדד: אבל עובד ציבור אחר כן ישן שם, כן הגיע לשם, כן התארח שם הרבה פעמים (הכוונה ליוסי כהן, לשעבר ראש המוסד).

משולם: לא יודע אם הוא ישן שם, הוא הגיע לשם

עו"ד חדד: הוא הגיע לשם המון פעמים, למה את זה לא הלכתם ובדקתם? הרי הוא לא עובד ציבור,

משולם: נכון

עו"ד חדד: ואתם רוצים להעמיק את הבדיקה אחרי שאתם מגלים שזה לא עולה לפאקר עוד סנט אפילו אבל ביחס לעובד ציבור שכן נמצא שם ונמצא שם הרבה, אתה רואה מה ולרי אומר,

משולם: נכון

עו"ד חדד: אני לא אחזור על הדברים

משולם: נכון, נכון

עו"ד חדד: את זה אתם מחליטים לא לנגוע בזה?

משולם: זה לא שאנחנו לא מחליטים, אנחנו הצגנו בפני היועץ שמגיע ראש המוסד דאז יוסי כהן

עו"ד חדד: אני נזהרתי לא לומר את שמו,

משולם: לא הבנתי שהרעיון הוא לא להגיד את שמו

עו"ד חדד: זה באמת היה מאוד מורכב אתה צודק

משולם: למה אתה ציני על כל דבר, אני באמת אומר שחשבתי שמותר לי להגיד כי זה מופיע במזכר לא ידעתי שאמרת איש ציבור שאסור לי להגיד.

עו"ד חדד: לא אמרתי שאסור להגיד, אמרתי שאם לא צריך לפגוע למישהו בפרטיות

משולם: אז לא היה בי שום רצון לפגוע. אתה שואל למה לא בדקנו את זה, העלינו את זה בפני היועץ והוא לא ביקש שנבדוק את הנושא הזה, זה הכל.

עו"ד חדד: ביקשתם לבדוק את זה מהיועץ?

משולם: כן

עו"ד חדד: כן?

משולם: כן

עו"ד חדד: אז הוא החליט את יאיר נבדוק למה הוא ישן שם?

משולם: כן

עו"ד חדד: כשהוא לא עובד ציבור ומישהו אחר לא נבדוק למה הוא נמצא שם?

משולם: נכון, נכון

עו"ד חדד: בסדר, הגיוני בסך הכל. עכשיו, בשלב הזה אתם צריכים לחזור ליועץ לפי הנחיה שלו עם התשובה לגבי סטטוס הדירה נכון?

משולם: אנחנו עדכנו את הפרקליטות, אני לא זוכר אם חזרנו ליועץ עם זה, היו ישיבות בעניין הזה.

עו"ד חדד: למרות שהוא ביקש?

משולם: תראה אני לא קיבלתי הרי את המייל הזה אוקי? אני עובד מול ראש יאח"ה,

עו"ד חדד: אתה יודע אם עבר ליועץ עדכון שפאקר לא מימן חדרים בבתי מלון עבור יאיר אלא שמדובר בדירה שכורה באופן קבוע למשך תקופה ארוכה שהוא עושה בה שימוש?

משולם: אני יכול לומר שאני גם כן דיברתי על זה באחד הסטטוסים אצל היועץ, כן.

עו"ד חדד: אוקי. עכשיו, יש צווים ב-28 בספטמבר 2016

משולם: נכון

עו"ד חדד: מי החליט איזה צווים להוציא ולמי?

משולם: אנחנו, אני, ראש יאח"ה

עו"ד חדד: אתה וראש יאח"ה?

משולם: אני מניח, היה על דעתנו, על דעת הפרקליטות כמובן.

עו"ד חדד: טוב. עכשיו, ביום הזה 28 בספטמבר, אולי כבודכם נעצור פה בצווים.

עו"ד חדד: יש בצווים האלה, אתם למעשה הוצאתם צו חיפוש ומסירת מסמכים לרואה חשבון סלומון שדיברנו עליו מקודם נכון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: שזאת פעולה הגיונית על פניו והיא מתכתבת עם האישור שהיועץ נתן לכם

משולם: נכון.

עו"ד חדד: אתם מוציאים צו לרואה חשבון וזה הגיוני. אחר כך אנחנו רואים כמובן באותו יום עוד שני צווים, צו לחיפוש בבית ולתפיסת הטלפון וחדירה לחומרי מחשב של הגברת הדס קליין,

משולם: נכון

עו"ד חדד: וצו לחיפוש בבית וחדירה לחומרי מחשב של מר יונתן חסון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: אילו צווים שלא מימשתם

משולם: נכון

עו"ד חדד: עוד נדבר בהמשך על למה לא מימשתם, אבל אתה יכול להסביר לי איך בירור של סטטוס הדירה כפי שביקש מכם היועץ, הנחיה תחומה, ברורה איך זה מתכתב עם חיפוש בבית של הדס קליין וחומרי המחשב שלה וחיפוש בבית של יונתן חסון ובחומרי המחשב שלו?

משולם: כן. כי רצינו לכתוב תכתובות של הדס קליין ויונתן חסון עם איילה (עובדת המלון), לראות את התיאומים של הנושא של יאיר.
הבנו גם שהיא העוזרת שעובדת עם ג'יימס פאקר, אני מניח שזו הסיבה שהוצאנו את זה בזמנו, זה הכל.

עו"ד חדד: תראה, מה שאתה אומר הוא נאמר בעדינות לא נכון,

משולם: אוקי.

עו"ד חדד: אני גם אהיה יותר זהיר בדברים שלי שאני אומר לך לאור מה שקרה בחוץ דרך אגב, מקודם, שלא יבוא מישהו ויגיד לך אז אני גם מנסה לקחת על עצמי להיות יותר, אני חושב שזה חשוב.           שני דברים. 1. בניגוד למה שאמרת אתם כבר יודעים מה יש בהתכתבויות בין הדס לבין הגברת דוהאן כי ב-20 בספטמבר היא נותנת לכם את ההתכתבויות ביניהם נכון?

משולם: מי נותנת?

עו"ד חדד: היא נותנת, דוהאן

משולם: יכול להיות

עו"ד חדד: לכן לא יכול להיות שב-28 אתם מוציאים טלפון לתפיסת פלאפון, חדירה למחשב וחיפוש בבית של הדס כדי לראות את ההתכתבויות

משולם: אבל עדיין,

עו"ד חדד: רגע, רגע נכון?

משולם: לא מדויק גם כן

עו"ד חדד: דבר שני, גברת דוהאן בהודעה שלה מ-20 בספטמבר שרצית לראות, א. ראית את ההתכתבויות שאין לה עם הדס קליין כי היא נתנה לכם את ההתכתבויות,

משולם: אוקי.

עו"ד חדד: ב. שואלים אותה ואני הראיתי לך את זה מקודם, האם הדס קליין לא הייתה מתאמת את הגעתו של יאיר לבניין? והיא אומרת לך, לא, היא לא הייתה מעורבת בכלל ביאיר. היא לא סגרה איתי לגביו בכלל.

משולם: אוקיי.

עו"ד חדד: ולכן לא יכול להיות שבגלל זה הוצאתם להם צו חיפוש לטלפון, לבית, לחדירה לחומרי מחשב ב-28 בספטמבר

משולם: אבל זה מה שהיה, זו הסיבה, לא היה משהו אחר.

עו"ד חדד: טוב. אני אומר לך דרך אגב, ואמרתי את התזה שלנו, מה שאנחנו נוכיח זה שאתם רציתם להגיע ליונתן ולהדס בגלל שעיתונאי נתן לכם את המידעים האלו על מילצ'ן, היועץ לא אישר את זה לכן ניסיתם בכל דרך להגיע למטרה הזאת.

משולם: אני דוחה את הטענה הזאת.

עו"ד חדד: בסדר אתה דוחה, אנחנו נוכיח אותה

משולם: בסדר

עו"ד חדד: תגיד לי, אתה ראית מקודם שהראיתי את המייל הזה מ-12 בספטמבר שהאישור הוא גדור, תחום, לא צריך לראות, הראיתי לך מקודם וכתוב שכל פעולה אחרת צריך לקבל אישור.

משולם: אוקי.

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד לי מי אישר לך להוציא את הצווים האלו ליונתן ולהדס?

משולם: ראש יאח"ה עודכן בזה, אני מניח שהוא עדכן את הפרקליטות, בוודאי

עו"ד חדד: אתה לא דיברת בנושא הזה עם אף אחד חוץ מראש יאח"ה?

משולם: לא זוכר, יכול להיות שדיברנו עם הפרקליטות, הפרקליטות היו בצמידות איתנו כל הזמן, יושבים איתנו כל הזמן

השופט בר-עם: אדוני קיים קשר עם הפרקליטות?

משולם: הפרקליטות נמצאת איתנו על בסיס,

השופט בר עם: לא, אדוני אומר איתנו, אני שואל אם אדוני,

משולם: כן, כן, גם איתי בוודאי, הם יושבים איתנו בחדרים, במשרדים, ליוו אותנו

השופט בר-עם: זה לא שאלה של ליווי, השאלה

משולם: לא, לא, הליווי היה צמוד, הם ישבו אצלנו במשרדים של יאח"ה, ממש ככה.

עו"ד חדד: אם אני אגיד לך שלא מימשתם את הצווים האלו כי לא היה לכם אישור לממש אותם?

משולם: לא.

עו"ד חדד: אז הטענה שלך דרך אגב, היא תהיה שמה שלא מימשתם כי לא היה צורך?

משולם: נכון

עו"ד חדד: תיכף נבדוק את זה

משולם: אגב זה לא פעם ראשונה, הרבה פעמים אנחנו מוציאים צווים ולא מממשים אותם. זה בסדר גמור.

עו"ד חדד: תיכף נראה. עכשיו אתה, כשבית משפט שאל עוד הפעם יצרת עמימות מכוונת, אתה לא זוכר שהפרקליטות אישרה לך להוציא את הצווים האלו נכון?

משולם: לא זוכר

משולם: לא זוכר בסדר עכשיו, מלבד הצווים האלו, אני מזכיר, אתם בודקים את הסטטוס של הדירה של פאקר

משולם: נכון

עו"ד חדד: בסדר? ראינו צו אחד הגיוני, לגיטימי, סלומון, רואה חשבון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: שרלוונטי לתשלום.

משולם: נכון

עו"ד חדד: שני צווים משונים משהו לטעמנו של יונתן ושל הדס,

משולם: אוקי.

עו"ד חדד: למי עוד הוצאתם צו? אתה יודע?

משולם: הוצאנו צו אם אני זוכר נכון גם לחברות של ארנון מילצ'ן,

עו"ד חדד: לחברות של ארנון מילצ'ן?

משולם: נכון.

עו"ד חדד: אנחנו מדברים על הדירה של פאקר

משולם: נכון

עו"ד חדד: אתם מוציאים ליונתן והדס ולמילצ'ן, לחברות שלו צווים?

משולם: כן, יש לי הסבר לזה גם וההסבר הוא,

עו"ד חדד: רגע שנייה

משולם: אתה לא רוצה לשמוע את ההסבר?

עו"ד חדד: זה לא שאני לא רוצה, אני ודאי רוצה אנחנו פשוט בעוד רגע נגיע לשם.

משולם: מאה אחוז

עו"ד חדד: אמרתי לך, לא יהיה, אנחנו לא סותמים פיות פה. עכשיו, אין עוד צווים שהוצאתם באותו מועד נכון?

משולם: יכול להיות שלא, אני לא זוכר

עו"ד חדד: מה זה?

משולם: יכול להיות שלא, אני לא זוכר, מה שקיים זה מה שיש

מאמרים אחרונים

ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי

העד סער שפירא: 56 פעמים "לא זוכר". חוקרים את החוקרים

כך עבד ארגון הפשע של הפרקליטות וליאת בן ארי בתיקי נתניהו: ניסיון להסיר את החיסיון בין עו"ד שמרון לנתניהו בניגוד לחוק, הנחות סלב לח"כ איתן כבל למרות ששיקר והחליף גרסאות – ואמונה עיוורת בגרסתה של הדס קליין בלי לבדוק אותה כלל

הקליקו לתוכן »
עידן אדירם, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)

למה לא בדקו את גרסתה של הדס קליין?

כך נתפר תיק 1000 ❗ חוקר המשטרה עידן אדירם מודה: גרסת הדס קליין לא נבדקה כלל, למרות שהיו אינדיקציות שלא היה קו אספקה שוטף. עו"ד חדד: "אצל הדס קליין לא בודקים כלום. אצל אחרים בדיקה קפדנית. לדוד שמרון בדקתם איפה קנה ושילם על חנייה, קפה והמבורגר"

הקליקו לתוכן »