יומן הבוקר
נצ"מ מומי משולם, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)
נצ"מ מומי משולם, מי שעמד בראש צוותי החקירה בתיקי 1000 ו-2000, הופתע לגלות בעדותו שהדס קליין היתה בביתו של מילצ'ן בחקירתו בלוס אנג'לס: "פעם ראשונה שאני שומע את זה. אני מופתע לשמוע שהדס הייתה שם, לא ראינו אותה"

הפרוטוקולים מדברים!

מומי משולם מודה: לא עשינו עימותים בתיק 1000 למרות הגרסאות הסותרות בין הדס קליין לארנון מילצ'ן ואחרים

***

עו"ד חדד: למרות שלאורך שנות החקירה שהתיקים האלה ב-2000 שמעתם עדים שונים שסיפקו גרסאות שונות על סוגיות מהותיות שבמחלוקת, אתם לא מסכימים ליישב את הסתירות נכון?

משולם: לא זוכר איזה סתירות, אני לא יודע על איזה סתירות אתה מדבר

עו"ד חדד: למשל אפי אומר, למשל ראש הממשלה אומר כמות מסוימת ומילצ'ן אומר כמות דומה למר נתניהו ואתם לא מעמתים את הדס עם הכמויות שמילצ'ן מספר או שראש הממשלה מספר, שרה מספרת סיפור אחד ואתם לא בודקים, יש המון המון, הנהגים שראינו,

משולם: אני באמת לא זוכר להגיד לך מה עימתנו ומה לא עימתנו

עו"ד חדד: בוא נעשה את זה קל, תאשר לי שכמעט ולא הצגתם בחקירות של עד אחד אמרות או אמירות שנאמרו על ידי עד אחר?

משולם: עוד פעם, אני לא זוכר להגיד לך, אני מניח, אני לא זוכר באמת שעשינו הרבה מאוד עימותים בין עדים, אני לא זוכר כמה סתירות היו כדי להגיד לך את זה.

עו"ד חדד: עימותים דרך אגב, במובן,

משולם: עימותים כן, לאמץ גרסה של א' מול נחקר ב'

עו"ד חדד: אתה אומר שלא היו הרבה

משולם: לא עימותים ב-ע'

עו"ד חדד: עימותים ב-ע' לא היו בכלל?

משולם: לא היו בכלל

עו"ד חדד: בכלל, זאת אומרת כל התיק הזה

משולם: לא היו

עו"ד חדד: יש בו גרסאות סותרות

משולם: לא היו עימותים, לא תרגילי חקירה, לא שום דבר

עו"ד חדד: שום עימות, שום ניסיון ליישב סתירה

משולם: לא

עו"ד חדד: שום,

משולם: לא, אמרתי ליישב סתירה אני לא זוכר, עימותים ב-ע' לא היו

עו"ד חדד: עימותים ב-ע' לא עשיתם, בסדר

משולם: כן

עו"ד חדד: למשל לא הצגתם להדס קליין מה אומרים מילצ'ן או יונתן חסון על תדירות הבאת המתנות שלא אגב ביקורים?

משולם: אני באמת לא זוכר אם היא עומתה מול הגרסה שמילצ'ן נתן

עו"ד חדד: אני אומר לך שלא הצגתם לה

משולם: יכול להיות

עו"ד חדד: וגם ליונתן חסון ולמילצ'ן לא הצגתם את ההערכות של הדס קליין, זה כבר אישרת לי אתמול.

משולם: כן

עו"ד חדד: וגם כשראש הממשלה מתעקש בחקירות שלו, זה גם אמרת לי שהכמויות לא הגיוניות, לא עושות שכל, הוא אומר בכלל למיטב זיכרוני, הרוב המוחלט של הסיגרים והשמפניות ניתנו אגב אירועים, ימי הולדת או ביקור, או משהו כזה ואתם לא מעמתים בינו לבין אף אחד?

משולם: לא, מכיוון שראש הממשלה גם אמר במסגרת שלל גרסותיו, אני לא יודע כמה שמפניות הגיעו לשרה, אנחנו ישות נפרדת אז מה זה היה רלוונטי להציג לו את זה?

עו"ד חדד: והסיגרים?

משולם: אני דיברתי על שמפניות

עו"ד חדד: כי קיבלת את הגרסה שלו בגלל זה לא צריך להציג לו?

משולם: לא

עו"ד חדד: אוקי. תגיד לי אתה לא חושב שחשוב להראות לו למשל, האמת ששמענו על בסיס מה התביעה מנסה לבסס את המודעות של מר נתניהו לשמפניות שגם הן מבוססות על השערה של הדס אבל לא חשבת לעמת אותו עם הטענות הספציפיות של קליין ביחס לאותם אירועים שראש הממשלה ראה?
מה שאנחנו ראינו זה שאתם לא מעמתים את מר נתניהו, את ראש הממשלה עם אותם אירועים ספציפיים, דרך אגב מעטים שבמעטים לא הראיתם לו את האירועים האלה?

משולם: לא הראינו לו

עו"ד חדד: אני עוד אתייחס לזה באופן ספציפי בהמשך

משולם: אוקי.

בהמשך:

עו"ד חדד: מילצ'ן לא היה אדם שהיה חסר ייצוג משפטי, כבר אמרת לי נכון?

משולם: מילצ'ן?

עו"ד חדד: מילצ'ן היה מיוצג

משולם: אוקי. כן.

עו"ד חדד: גם כעד וגם לאחר מכן כחשוד.

משולם: על ידי,

עו"ד חדד: פיני רובין ואחר כך בועז בן צור נכון?

משולם: כן

עו"ד חדד: גם כעד וגם כחשוד

משולם: ובועז בן צור כחשוד באנגליה, כן, בלונדון

עו"ד חדד: ופיני רובין, דרך אגב, בועז גם כעד אבל פיני רובין היה בהתחלה,

משולם: יכול להיות, אני לא יכול להגיד לך את הזמנים היה לו קשר גם עם פיני רובין, עוד פעם, אני לא יודע כמה הוא ייצג אותו, אני זוכר שהיה לו קשר איתו,

עו"ד חדד: תיקח את זה ממני כנתון.

משולם: אוקי

עו"ד חדד: אני מניח שלא הייתה להם בעיה להשיג טלפונים של עורכי הדין הללו נכון? לא של בועז, לא של פיני.

משולם: ברור

עו"ד חדד: ומילצ'ן הגיע לחקירה ראשונה ב-1 בדצמבר 2016

משולם: אוקי

עו"ד חדד: וכבר אז היה לכם את הטלפון שלו כי אני רואה, לטענתך לפחות זה מה שסיפרת לנו פה, אתה התקשרת אליו וזימנת אותו?

משולם: כן, אני חושב שכן

עו"ד חדד: אתה בטוח שאתה זימנת אותו ולא פנית להדס?

משולם: עד כמה שאני זוכר כשקראתי בריענון באחד המקומות אני חושב שאני התקשרתי אליו לבזק בבית, עוד פעם, אני חושב שזה דבר שראיתי בריענון.

עו"ד חדד: ואם אני אגיד לך שלפני כן כבר פנית להדס ואמרת לה משהו בעניין הזה?

משולם: לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר?

משולם: ממש לא

עו"ד חדד: עכשיו, באמת לגבי כמו שאמרת לגבי הזימון הראשון לא שזה שולל את העובדה שפנית להדס אבל באמת יש זימון ומזכר שהתקשרת לארנון זה מזכר שאתה עורך, מאוד נדיר בתיק שלנו

משולם: אתה צודק

עו"ד חדד: 1 בדצמבר 2016, אתה אמרת את זה אז אני מרשה לעצמי לחזור על הדברים שאמרת.

משולם: זה משהו שאנחנו מסכימים

עו"ד חדד: אתמול בשעות הערב התקשרתי לארנון מילצ'ן והצגתי את עצמי בפרטים, ביקשתיו שיסור לחקירה, הנ"ל הבהיר שיש לו מספר פגישות, קבעתם להיום בשעה שלוש.

משולם: אוקי.

עו"ד חדד: למה במזכר במקרה הזה רשמת מזכר ובכל יתר הפעמים שזימנתם את ארנון או את כל האחרים אין מזכר?

משולם: מכיוון שזו דמות רגישה ודמות ראשית ואחד שהוא לא נמצא בארץ, אני מוצא לנכון בסיטואציה הזאת, זה לא עוד עד רגיל שאני מזמן, רשמתי על כך מזכר

עו"ד חדד: ובפעמים האחרות שאתה מזמן,

משולם: זה מפגש ראשון שלי איתו, עד, זה היה השיקול שלי אני מניח

עו"ד חדד: זה היה השיקול?

משולם: כן

עו"ד חדד: ואם אני אומר לך שבפעמים האחרות אתם לא עשיתם מזכר כי זימנתם אותו דרך הדס?

משולם: אני באמת לא זוכר לומר לך איך זימננו אותו בפעמים האחרות, יכול להיות אגב שגם זומן דרך הדס, יכול להיות.  אני אומר, אני לוקח את זה, אין בעיה, יכול להיות שהיה לנו את הטלפון שלו ופעם אחת התקשרתי  אליו מבזק ופעמים אחרות רצו ליצור איתו קשר ועשו את זה דרך הדס.

עו"ד חדד: אתה יכול להסביר לי למה להזמין אותו דרך הדס אם יש לך את הטלפון שלו?

משולם: עוד פעם, אני פה זוכר שהתקשרתי לטלפון בזק, בפעמים האחרות נעשה סיוע טכני, אני משער לזמן אותו, זה הכל. לא ביקשנו ממנה לדבר איתו על החקירה, כולה תיאום טכני, זה הכל.

עו"ד חדד: אני בכל זאת יצא לי לטפל בעוד איזה תיק

משולם: כן

עו"ד חדד: אני מכיר שכשרוצים להשיג את הלקוח שלי פונים ללקוח שלי, כשהמשטרה רוצה להשיג אותו או ללקוח שלי או אלי כסנגור שלו, דרך אגב, גם אם הוא עד. אני לא מכיר מקרה באמת לא מכיר שום מקרה במיוחד שיש לכם את הפרטים של פיני רובין ושל בועז בן צור יש לכם את הניידים שלהם, אישרת לפני כן שהם פונים דווקא לעד אחר בתיק כדי שיזמן עד ולא אליו.

משולם: מבחינתי עמית זו רק סיבה פרקטית, היא כנראה הכירה את הלו"ז שלו, אני מניח שהעזרה בה היה רק לצורך ההגעה ותיאום שלו, זה הכל כדי לייעל את זה.

עו"ד חדד: כן, אבל למה לא לעורכי הדין שלו?

משולם: אני מניח שזו הסיבה, הרי אין פה איזה משהו, אף אחד לא אמר לה תבואי תדבר עם מילצ'ן על החקירה, נו, באמת

עו"ד חדד: אתה יודע, תיכף נראה מה אתה יודע מה הדס ומילצ'ן דיברו או עשו או איפה הם היו ביחד

משולם: אוקי.

עו"ד חדד: עכשיו, אתה אישרת לרפ"ק יופה למשל יש לנו מזכר שרפ"ק יופה מזמן את מילצ'ן באמצעות הדס.

משולם: כן, נכון

עו"ד חדד: אתה ידעת שרפ"ק יופה מזמן את מילצ'ן,

משולם: עניתי על כך, אני לא זוכר כל זימון איך הוא נעשה, אני מניח שהסתייעו בהדס וזה בסדר מבחינתי, היא הייתה עוזרת שלו

עו"ד חדד: בתיק הזה אתם מסתייעים בהדס כדי לזמן את שני קוסקס ומסתייעים בהדס כדי לזמן את פאקר, ומסתייעים בהדס כדי לזמן את מילצ'ן, אתם עושים את זה כדי לתת להדס איזשהו נופך כאילו שיש לה מהלכים, היא חשובה למשטרה, היא קריטית ולכן כולם איתה בקשר, היא חשובה פתאום.

משולם: הדברים שלך והטענה שלך היא חסרת שחר

עו"ד חדד: חסרת שחר

משולם: לחלוטין.  אנחנו הסתייענו בהדס רק לצורך תיאום טכני, לגבי שני קוסקס באמת אני אומר לך אני לא מצפה למה היא התבקשה להתקשר אלי ישירות, לגבי מילצ'ן ופאקר עניתי לך, זה הכל

עו"ד חדד: בסדר, בוא נתקדם. העדות של מילצ'ן תואמה לסוף חודש פברואר 2017 בלוס אנג'לס אתה זוכר?

משולם: נכון, אני חושב שגם אז הסתייענו בה דרך אגב

עו"ד חדד: ודאי שהסתייעתם בה,

משולם: כן

עו"ד חדד: מי הצוות שנסע לחקירה של מילצ'ן בלוס אנג'לס?

משולם: אני ורב פקד אופיר שלום אם אני זוכר נכון

עו"ד חדד: אתה ואופיר שלום?

משולם: כן, רב פקד אופיר שלום

עו"ד חדד: והתלוו אליכם גם פרקליטים?

משולם: כן, פרקליטה אחת, שירה.

עו"ד חדד: שירה?

משולם: כן, היא הייתה,

עו"ד חדד: בירושלים?

משולם: בירושלים, כן, אני לא זוכר את שם המשפחה

עו"ד חדד: שירה קני-טל אולי?

משולם: כן

עו"ד חדד: לכמה ימים נסעתם?

משולם: חמישה ימים, לא זוכר, משהו באזור הזה. עוד פעם, אל תתפוס אותי במילה, זה בערך הימים

עו"ד חדד: ונסעתם לחקור אותו כעד?

משולם: נכון

עו"ד חדד: למה נסעתם ולא חקרתם אותו בהיוועדות חזותית?

משולם: אני אמרתי באנו עם מכשירי אודיו איתנו

עו"ד חדד: לא, למה לא להישאר פה לחסוך את כספי משלם המיסים?

משולם: כי אני לא זוכר, עוד פעם, בתיאום איתו אני חושב שהוא עבר איזשהו, אני לא זוכר היה לנו אישור לחקור אותו שם.

עו"ד חדד: את זה אני מבין, במיוחד אם יש מישהו שלא יבוא לפה

משולם: הייתה סיבה שאני לא זוכר, ברמה הטכנית החליטו שהוא ייחקר בבית שלו, הייתה לו סיבה כנראה להגעה, קושי, אני לא זוכר, היה איתו משהו

עו"ד חדד: אתה יודע אבל שהוא טס אחר כך לאין ספור מקומות?

משולם: בסדר אבל אני אומר עוד פעם, תאמין לי אני מעדיף שכל החקירות אם זה היה תלוי בי לעשות אצלי בחלקת הזה, בחדר חקירה כולל רוה"מ, לא מתלהב לנסוע לאף אחד ולחקור אותו.

עו"ד חדד: ועכשיו השאלה שלי, למה אתם טסתם אליו ולא פשוט לפתוח מחשב כדי שמילצ'ן יהיה בצד השני ולשאול אותו שאלות?

משולם: כי זה לא אותו דבר כמו שאתה יושב מול מישהו בחקירה נכון? אתה יודע את זה.

עו"ד חדד: נכון, זה לא אותו דבר. עכשיו, בכלל המחשבה הזאת לחקור אותו בווידאו כשאתם תהיו פה והוא שם היא לא עלתה היא לא מתקבלת על הדעת.

משולם: אני לא זוכר אם זה עלה אני מעדיף לחקור מישהו פרונטאלית, זה נראה לי הגיוני

עו"ד חדד: ברור, אני מסכים איתך. עכשיו, אנחנו יודעים מהעדות של קליין שתואמו מראש שלושה ימים לגביית העדות נכון?

משולם: נכון, תואם יותר מיום אחד, או יומיים או שלושה

עו"ד חדד: אני אזכיר לך, אומרת קליין ב-14 בספטמבר כאן בבית המשפט אני אומר לה בואי נדבר על זה רגע, זה חשוב, בית המשפט שאל כמה חקירות תואמו לארנון, את זוכרת? שלוש, שלוש פגישות, שלושה ימים. בסדר?

משולם: אני זוכר יומיים אבל יכול להיות.  אני זוכר ששריינו יומיים אבל יכול להיות שהיו שלושה.

עו"ד חדד: אוקי, שלושה

משולם: בטוח ששריינו ליותר מיום אחד.

עו"ד חדד: דרך אגב, אני אומר לך שגם בתמליל בחקירה של מילצ'ן גם שם עולה שקיימתם שלושה ימים.

משולם: יכול להיות, אני אומר בטוח יותר מיום אחד, זה אני זוכר

עו"ד חדד: אז אני אומר שגם לפי הדס וגם לפי התמליל של מילצ'ן במהלך החקירה

משולם: אין שום בעיה.

עו"ד חדד: בסדר. עכשיו, תאשר לי שנסעתם רק כדי לחקור את מילצ'ן?

משולם: כן

עו"ד חדד: לא הייתם אמורים לחקור מישהו אחר גם נכון?

משולם: לא

עו"ד חדד: תראה, בוא אני אקריא לך את כל מה שאומרת הדס בהקשר הזה. שאלה – בואי נדבר רגע על זה, זה חשוב, זה הקראתי, שלוש פגישות, שלושה ימים.
שאלה – יופי, כל הצוות מישראל הגיע נכון? חוקרים, כמה ימי חקירה בסוף? גברתי אומרת את מהנהנת? כן, אני לא יודעת אם כל הצוות, אני לא יודעת מי הגיע. כמה ימי חקירה היו בסוף? יום אחד אבל סיפרתי לכם את הסיור של, חקרו אותו, קבלו גרסה שלא מצאה חן בעיניהם, כל הצוות עם שלושה ימי חקירה עם כל מה שהיה נשארו שם, חזרו בלי לחקור את ארנון כי הגרסה שהוא מסר לא מצאה חן בעיניהם זה מה שקרה בתיק? תשובה – לדעתי הם לא נסעו רק לארנון. אוקי. עכשיו, אתה אומר נסענו רק לארנון?

משולם: כן

עו"ד חדד: בסדר. קליין הייתה בבית יחד עם מילצ'ן נכון?

משולם: לא

עו"ד חדד: בלוס אנג'לס?

משולם: לא, כשאנחנו היינו אני לא ראיתי את הדס, לא ידעתי שהיא שם

עו"ד חדד: לא ידעת שהיא שם?

משולם: ממש לא

עו"ד חדד: אני שואל אותה כאן, זה מפתיע אותך?

משולם: כן

עו"ד חדד: אני שואל כאן את, דרך אגב, באמת לא ידעת או שאתה,

משולם: עמית כל האמרה באמת היא מעליבה אותי,

עו"ד חדד: סליחה אני שואל שאלה כללית

משולם: אני מופתע לשמוע שהדס הייתה שם, לא ראינו אותה

עו"ד חדד: אם אני אגיד לך שהדס הייתה בכל המופעים, בכל פעם שחקרתם את מילצ'ן הדס הייתה בחו"ל?

משולם: אז אני אמרתי בלונדון אני זוכר שראינו אותה בשדה התעופה כשנחתנו עם בועז בן צור, אוקי? כמובן שהיא לא הייתה בחקירה בשגרירות, זה היה בשגרירות בלונדון אוקי? יכול להיות שהיא הייתה בלונדון באותו זמן, זה כן

עו"ד חדד: אני אקריא לך.

משולם: אני אומר לך בלוס אנג'לס פעם ראשונה שאני שומע

עו"ד חדד: מפתיע אותך?

משולם: בוודאי

עו"ד חדד: בוא תשמע, אני שואל אותה ככה, דרך אגב, אתה ידעת שהדס אף פעם לא הייתה בבית של מילצ'ן, פגשה אותו בחו"ל להוציא איזה אירוע של העברת דרכון שהוא לא רלוונטי בעליל, היא הייתה רק סוג של שליח?

משולם: לא, לא עסקתי בזה, אין לי מושג כמה פעמים היא הייתה בבית של מילצ'ן

עו"ד חדד: היא אף פעם לא טסה לחו"ל כדי לפגוש אותו.

משולם: לא, לא מכיר

עו"ד חדד: אתה יודע שזו פעם ראשונה בכל ההיסטוריה של העבודה המשותפת של הדס עם מילצ'ן והיא היסטוריה ארוכה שהיא מגיעה אליו לבית בלוס אנג'לס?

משולם: לא, לא בדקנו את זה, לא היה רלוונטי מבחינתנו.

עו"ד חדד: תראה, אני שואל אותה היית שם בבית בלוס אנג'לס? אני שואל אותה, ואז היא אומרת הייתי בלוס אנג'לס, קצת מנסה להתחמק. אני שואל אותה מתי? ואז היא אומרת בחקירה, כמו שאמרתי בעדות שנסעתי עם בועז בן צור לעדות הראשונה. ולפני כן לא היית שם? לא הייתי שם.

משולם: אוקי

עו"ד חדד: כלומר לפי מה שמספרת הדס החקירה הזאת בפברואר 2017 הדס קליין לראשונה בחייה עוזבת את מדינת ישראל ונוסעת למילצ'ן.

משולם: אוקי

עו"ד חדד: אתה יכול להסביר לי למה הדס קליין צריכה לנסוע, אם אתה יודע? אם שאלת?         תגיד מבחינתך אתם ביקשתם ממנה להגיע גם לחקירה?

משולם: לא, הרגע אמרתי לך שלא ידעתי שהיא הייתה שם. עמית, אמרתי לך שאני שומע את זה לראשונה.

עו"ד חדד: תגיד לי, זה נראה לך תקין שעדה מגיעה ממדינת ישראל, עדה מרכזית בתיק לפי מה שאתה אמרת יוצאת את ישראל, נוסעת עד לוס אנג'לס כדי להיות בזמן החקירה של ארנון מילצ'ן בחו"ל, האם זה תקין בעיניך?

משולם: שנייה אני אענה לך תאמין לי בשמחה על השאלה הזאת, אין לי מושג מה היו השיקולים של הדס קליין להגיע ללוס אנג'לס, בכל מקרה זה לא משנה מסיבה אחת פשוטה, אנחנו ישבנו לבד עם מילצ'ן בחקירה, אני, אופיר ומילצ'ן, לא הדס הייתה, לא אף אחד אחר, לא יודע מה הם נפגשו, לא נפגשו,

עו"ד חדד: אתה לא חושב שזה חשוב לדעת,

משולם: גם אם היא הייתה שם זה אומר שהיא דיברה על החקירה? אין לי מושג

עו"ד חדד: אבל היא מגיעה בגלל החקירה

משולם: אין לי מושג מה היא עשתה שם

עו"ד חדד: סליחה, אתה סיפרת שבלונדון ידעת שהיא גם מגיעה?

משולם: נכון, אין לי מושג גם למה היא הגיעה ללונדון דרך אגב

עו"ד חדד: אבל זה לא מקרה שהיא מגיעה במיוחד כשאני אומר לך שזה לא אירוע תדיר, זו פעם ראשונה ויחידה, זה לא מקרה שהיא מגיעה לחו"ל אחריהם או לפניכם, תקשיב לי עד הסוף, אדוני אני רוצה לדעת, אני יודע שעדים שלא אמורים להיפגש נפגשים בסיטואציה הזאת. 

בהמשך:

עו"ד חדד: אני רוצה לשאול אותך, רק תאשר לי שלא אמרתם להדס אחרי שראיתם אותה בלונדון לא שאלתם למה הגעת?

משולם: ממש לא, לא דיברתי איתה, ראיתי אותה בשדה התעופה, שים לב, אפילו לא דיברתי איתה, ראיתי אותה בשדה תעופה עם בועז בן צור, זה לא מעניין אותי. היא עובדת, היא עוזרת שלו, היא יכולה להיפגש איתו לא רק בחקירות, גם עוד עשרים פעם בין החקירות, אז מה?
היא תיאמה מה שאמרנו לה, אמרנו גם למילצ'ן משהו מאוד פשוט, אסור לכם לדבר על החקירה, נקודה. עכשיו, היא עובדת אצו, לא יודע למה היא הגיעה בזמן החקירה, לא בזמן החקירה, אולי היא הגיעה עוד עשרים פעם, מה זה משנה?

עו"ד חדד: לא, היא לא הגיעה עוד עשרים פעם.

משולם: אני סתם אומר, מה זה משנה? מה זה משנה?

עו"ד חדד: באמת זה לא משנה, בוא נמשיך. עכשיו אני רוצה לשאול אותך עוד אירוע חריג לטעמי שקרה. הדס אומרת שבני הזוג נתניהו, אם אתה זוכר אתמול סיפרת לי שאתה חזרת הייתה פעם שחזרת מירושלים,

משולם: כן

עו"ד חדד: והתקשרו אליך?

משולם: נכון

עו"ד חדד: בעניין מתנות נוספות שמילצ'ן קיבל?

משולם: נכון, התקשרה הדס אני זוכר שהיינו, זו הייתה אפילו חזרה מישיבה אצל היועץ,

עו"ד חדד: ישיבה אצל היועץ

משולם: למה אתה חוזר

עו"ד חדד: אני חוזר אחריך

משולם: אתה צריך לחזור על מה שאני אומר? אין צורך

עו"ד חדד: אם זה מפריע לך אין בעיה.

משולם: אז מתקשרת הדס, אני חושב שהיא העלתה את מילצ'ן על הקו, נדמה לי שזה מה שהיה והוא אמר שהוא נזכר באיזושהי מתנה, אמרתי שאני מבקש, אני חושב שהוא אפילו הזכיר את המתנה, אמרתי אני מבקש לא לשים את זה בשיחה ביחד, אדון מילצ'ן, גם אתה לא מעביר דברים בטלפון, אני לא חוקר אנשים, לא גובה, תגיע תמסור את זה בעדות, זה הכל, זה היה משהו זניח

עו"ד חדד: יש לנו מזכר על זה?

משולם: אין לנו מזכר על זה מכיוון שלא תשאלתי אותו, אמרתי לו אני לא מקבל שום דבר, תגיע לחקירה ותמסור את הדברים.

עו"ד חדד: מתי זה היה?

משולם: אני ממש לא זוכר

עו"ד חדד: לפני שנה, אחרי החקירה של מילצ'ן?

משולם: עו"ד חדד אני זוכר את הסיטואציה בנסיעה, אני לא זוכר מתי זה היה

עו"ד חדד: עכשיו, בוא נבדוק את הדברים שלך מול דברים אחרים.

משולם: אוקי

עו"ד חדד: הדס אמרה, דרך אגב, תאשר לי שלאורך כל הדרך הדס סיפרה לכם שבני הזוג נתניהו לא העניקו מתנות למילצ'ן להוציא מפתחות וצעצועים לילדים?

משולם: יכול להיות, אני לא זוכר איזה מתנות, באמת שאני לא זוכר את סוג המתנות, יכול להיות, כן

עו"ד חדד: זה גם מה שאמרת בראיון העד שלך

משולם: כן, כן, אני זוכר גם שהיה מחזיק מפתחות שמה, כן, אני זוכר שגם שרה אגב ברענון שקראתי שרה נתניהו אמרה שהיא גם נתנה לה שרשרת במאתיים או שלוש מאות שקל.

עו"ד חדד: בוא נראה

משולם: זה היה בעדות של שרה נתניהו

עו"ד חדד: בעדות של שרה? בסדר

משולם: אם אנחנו מדברים על מתנות שניתנו

עו"ד חדד: היא גם אמרה על דברים אחרים, יש מתנות אחרות, הראינו, מתנות באלפי שקלים,

משולם: אלפי שקלים אני לא זוכר כזה דבר

עו"ד חדד: אתה לא זוכר, כמה נוח.

משולם: כמה נוח,

עו"ד חדד: בסדר, אתה לא זוכר. עכשיו, אני שאלתי את הדס ב-12 ביולי 2022 את טענת פה שמלבד מחזיק מפתחות ושקית עם צעצוע מפיראט האדום לילדים של ארנון גברת נתניהו לא נתנה שום מתנה לארנון מילצ'ן נכון? תשובה – נכון, ככל שידוע לי. זאת הייתה הטענה של הדס נכון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: אבל העמדה של מילצ'ן הייתה שונה נכון?

משולם: מאיזו בחינה הייתה שונה?

עו"ד חדד: שהוא זכר דברים אחרים.

משולם: הוא זכר, אתה מדבר על השיחה הזאת שהוא זכר?

עו"ד חדד: כן

משולם: הוא זכר איזושהי מתנה זניחה, אני לא זוכר

עו"ד חדד: מתנה זניחה?

משולם: לא זוכר, או שזה היה מחזיק, אני לא זוכר

עו"ד חדד: מה? מחזיק?

משולם: אני לא זוכר

עו"ד חדד: בראיון העד כן זכרת

משולם: אמרתי שיכול להיות שזה מחזיק מפתחות או בובות, או משהו זניח אחר, זה מה שאמרתי, לא רציתי סתם להגיד

עו"ד חדד: זאת אומרת הוא התקשר אליך בשביל דברים זניחים?

משולם: הוא התקשר, עוד פעם, כי הוא נזכר באיזושהי מתנה, אני ביקשתי ממנו שיבוא וימסור את זה בחקירה, קטעתי אותו, זה הכל

עו"ד חדד: בסדר. בוא נראה ב-27 בפברואר 2017 מילצ'ן אומר שייתכן שאמנדה קיבלה מתנות נוספות מהגברת נתניהו, שרשרת ששרה הכינה, או סיכה וגם מחזיק מפתחות, אני אקריא לך. אתה אומר – אני מתאר לעצמי, לא, יכול להיות שהיא נתנה לאמנה משהו? אומר מילצ'ן יכול להיות.  אז אתה אומר – יכול? ואז אומר מילצ'ן? אני, אני, אתה רוצה שאני אבדוק? הוא שואל אותך אתה רוצה שאני אבדוק? דרך אגב, מה אתה עונה לו על זה?

משולם: לא זוכר, יכול להיות אפילו שאמרתי לו שלא נכון?

עו"ד חדד: אמרת לו לא, לא, אנחנו לא. אז מילצ'ן אומר יכול להיות שהיא נתנה לה פעם שרשרת או משהו, אני לא זוכר שהיא עשתה, אני לא בטוח, או סיכה של ראש הממשלה, אני לא יודע. אז אתה אומר – וגם מחזיק מפתחות?

משולם: אני שוב אומר, באמת,

עו"ד חדד: רגע, זה הטקסט. עכשיו, אנחנו קודם כל רואים שמילצ'ן אומר לכם אני יכול לבדוק ואתה אומר לו אל תבדוק, נכון?

משולם: יכול להיות, נכון, כן

עו"ד חדד: הדס סיפרה כאן בבית המשפט שאחרי שחקרתם את מילצ'ן ביום ה-27 בפברואר 2017 שזו החקירה שהקראתי לך ממנה בשעות הלילה מילצ'ן מתקשר אליה ומספר לה על מתנות נוספות שהוא ואמנדה נזכרו בהם, בסדר?
אני אקריא – לאחר חקירתו של מילצ'ן בארצות הברית מתקשר אליה ואמר לה, אני הקראתי לה מהריאיון שקיבלנו בסדר? לאחר חקירתו של מילצ'ן בארצות הברית הוא התקשר אליה ואמר לה שהוא נזכר כי הם קיבלו מתנות מרעיית נאשם 1 והיא אמרה לו שהדברים אינם נכונים, עם זאת, לדבריה לבקשת מילצ'ן היא התקשרה לחוקר בתיק, סנ"צ שלמה משולם, ומסרה לו את הדברים.
היא אומרת תשובה – נכון מאוד, עשיתי את מה שארנון ביקש ממני. שאלה – מה עשית? הרמתי טלפון למומי ואמרתי לו שארנון מבקש, הוא נזכר בדברים מסוימים, אולי דיבר עם אמנדה, אין לי מושג והוא מבקש ממני להרים טלפון למומי ואמר לו שהוא בעצם נזכר במשהו שהיו עוד מתנות הדדיות והוא מבקש שאני אומר ואני עשיתי את זה כמובן.
שאלה – עשית את זה? מתי עשית את זה? מיד כשהוא אמר לי להתקשר. מתי זה היה? ארנון צלצל לבועז ואלי שנינו היינו שם ובועז שמע את השיחה ואני ברקע, אם זה … התקשרתי הבוקר, אתה יכול לבדוק, ואני אמרתי כבר שאנחנו נבדוק כי אין לי …שום תדפיס שיחות ובהמשך היא אמרה הוא אמר לי אמנדה הזכירה לי עכשיו, הוא אמר לי אמנדה הזכירה לי עכשיו הוא ביקש שנתקשר לסנ"צ משולם ואני התקשרתי.
אני לא יודעת להגיד באיזה דקה אם זה היה שעת לילה התקשרתי בבוקר לעדכן את מומי לבקשת ארנון, הם היו מיועדים להגיע למחרת היום לארנון להמשך חקירה. אתה רואה את זה?

משולם: אני אומר כן, השיחה היחידה שהייתה בעניין הזה זו אותה שיחה שאני מדבר איתך עליה.

עו"ד חדד: כן, אבל אתה שם לב מתי היא ממקמת אותה?

משולם: אבל אני לא יודע למה היא ממקמת את זה, אני אומר לך שאני זוכר שיחה אחת בלבד, שיחה אחת בלבד

עו"ד חדד: תן לי להמשיך עוד נקודה, אני אקריא,

משולם: זה מה שאני זוכר, זה מה שהיה

עו"ד חדד: זה מה שהיה?

משולם: כן, כן.

עו"ד חדד: היא אומרת בהמשך לא, הוא לא היה לידי בחדר המלון כשחזרנו מארנון, חזרנו אולי מלאכול איזה משהו וארנון צלצל ואמר תשמעו, אני דיברתי עכשיו עם אמנדה, אני נזכרתי בעצם שיש, אני מבקש שתתקשרי למומי ותגידי לו, וזה מה, זה מה בועז ידע ואני לא. בסדר?

משולם: נכון

עו"ד חדד: זאת אומרת לפי מה שהיא מספרת היא הייתה בחדר במלון, יש לה זיכרון מאוד חי כמו שאתה רואה, וזה היה בין החקירה הראשונה לחקירה המיועדת השנייה, זאת אומרת בלילה של ה-27 בפברואר 2017 וארנון מתקשר אליה והיא מחייגת אליך והיא מספרת לך את הדברים, זו הגרסה שלה. עכשיו, אין לנו מזכר שלך נכון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: אז אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק מתי זה היה.

משולם: נכון

עו"ד חדד: עכשיו, אמרת שאתה ממעט לכתוב מזכרים כי זה דברים טכניים אבל גרסה מהותית שרלוונטית לשאלה אם היו חילופי מתנות הדדיות אתה לא חושב שזה מסוג הדברים שראויים למזכר?

משולם: ממש לא, כי אמרתי בדיוק מה היה בשיחה. היא העלתה את ארנון לשיחה, הוא אמר שהוא רוצה לספר על איזושהי מתנה, אמרתי לו אנא תמסור את זה בחדר חקירה, נקודה, זה הכל, אני לא לוקח תשאול ואני לא חוקר אנשים בטלפון, זו הסיבה.

עו"ד חדד: בסדר. הדס לא אומרת שהיא העלתה את ארנון לטלפון,

משולם: אני אומר לך מה שאני זוכר

עו"ד חדד: היא אמרה הפוך

משולם: אז אני אומר לך שהשיחה היחידה בעניין מתנה אני זוכר שהיא העלתה את ארנון ואמרתי לו אני לא מדבר עם שניהם ביחד, זה הכל. האם אחרי זה ה… זו הייתה הסיטואציה אני זוכר טוב מאוד.

עו"ד חדד: מר משולם ,אתה הרבה פעמים מה שאמרה הדס לא נכון,

משולם: אני לא אמרתי שמשהו שהדס אמרה,

עו"ד חדד: אני חושב דווקא שמה שהדס אמרה פה הוא נכון ואתה אומר משהו לא נכון.

משולם: אני לא אומר מה שהדס אמרה הוא לא נכון, אני זוכר שכשהיא התקשרה אלי היא העלתה גם את מילצ'ן שאמר שאכן נזכר במתנה, אני חוזר על הדברים, ואמרתי לו אדוני אנא תמסור את זה בחקירה, זה הכל.

השופטת פרידמן-פלדמן: עו"ד חדד זה מופיע בחקירה, בהמשך החקירה של מילצ'ן?

עו"ד חדד: לא, מה פתאום? לא שאלו אותו, הרי סיפרתי לגברתי מקודם, לכבודכם אחרי ה-27 בפברואר עוצרים את החקירות, לא ממשיכים לחקור, תיכף נדבר על זה, ממילא אף אחד לא שואל, מה פתאום?

השופטת פרידמן-פלדמן: זה לא מופיע בשם מקום?

עו"ד חדד: לא, לא, מה פתאום, לא ישאלו אותו על זה לעולם. עכשיו, אתה אמרת שאתה אסרת על הדס לדבר בנושא החקירה עם מילצ'ן נכון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: לכאורה, אנחנו רואים ששני העדים משוחחים ביניהם על נושא חקירה, על שאלת המתנות ההדדיות.

משולם: עוד פעם אני אומר, אני לא יודע למה היא שאלה אותו או למה היא דיבר איתה אבל תשאל אותו את זה. אני אומר לך מה אנחנו אמרנו,

עו"ד חדד: כן, אבל אתה,

משולם: לא יודע, כנראה הוא ביקש ממנה את העזרה שלו להתקשר אלינו, אין לי מושג, אנחנו לא דיברנו על החקירה, אגב, בניגוד אליך אני גם לא רואה משהו דרמטי בהעברת מתנות משרה נתניהו לאמנדה, ממש לא, זה לא החקירה שלנו, החקירה שלנו זה אספקה שמקבלים הזוג נתניהו והפעילות דומה לאינטרסים של מילצ'ן, זה הכל.
כעובד ציבור, זה מה שאני בודק, אז היא נתנה לו גם עשרים מתנות, אז מה? אז מה?

עו"ד חדד: בסדר, מאה אחוז

משולם: זה הכל

עו"ד חדד: אז מה

משולם: ממש ככה.

עו"ד חדד: בסדר, עכשיו, במזכר, הרי שני עדים משוחחים, הנה גילית ששני עדים משוחחים בינם לבינם על נושא החקירה, דרך אגב, הדס אומרת לנו שהיא אמרה גם למילצ'ן זה לא נכון, היה ויכוח ביניהם נכון או לא נכון האירוע הזה, אתה לא חושב שזה ראוי למזכר? עובדה ששני עדים משוחחים אחד עם השני?

משולם: אני לא מכיר את השיחה בין הדס לבין מילצ'ן

עו"ד חדד: אתה יודע ששניהם מדברים בנושא הזה

משולם: עובדה שהערתי, ברגע שהיא העלתה אותו על הקו אמרתי אדוני היקר תמסור את זה בחקירה, נקודה.

עו"ד חדד: אבל הדס מספרת סיפור אחר

משולם: אז אני לא

עו"ד חדד: שממש לא אמרת את הדברים האלה

משולם: אני אומר לך מה אני אמרתי ואני עומד מאחורי כל מילה שאני אמרתי. היא העלתה אותו על הקו וכך אני אמרתי

עו"ד חדד: אני אומר לך שדווקא בגלל שהדס אמרה למילצ'ן שהדברים לא נכונים והיא ניסתה להניא אותו מהטענה הזאת לכן היה לכם נוח שהדס מדברת עם כל מיני עדים.

משולם: ממש לא, אני שולל את הדברים שלך, אנחנו גם אמרנו לה את זה ואתה יודע את זה טוב מאוד, זה עולה בחקירות גם לאדון מילצ'ן, וגם להדס

עו"ד חדד: בדיוק הפוך

משולם: אתה יכול להגיד עד מחרתיים הפוך, לא לדבר על החקירה ואני מקפיד על זה

עו"ד חדד: אבל אתה לא מקפיד, איזה מקרה שבו,

משולם: אבל ההיפך אני מראה לך שאני הקפדתי על זה כשהיא העלתה אותו על הקו, אמרתי אני לא מנהל חקירה בטלפון, נקודה.

עו"ד חדד: תראה, אנחנו כאן בבית המשפט ניסינו להבין את האירוע החריג הזה, אני אדלג על הנקודה הזאת.
אמרת לי שידעתם שהדס נסעה במיוחד, אני חוזר רגע אחורה, אמרת לי שידעתם שהדס נסעה במיוחד ללונדון לקראת עדותו של מילצ'ן,

משולם: אני לא אמרתי במיוחד, אמרתי שראיתי אותה בשדה התעופה עם עורך דין בן צור, אין לי מושג אם היא נסעה לעיסוקים נוספים, אין לי מושג אם זה היה בגלל החקירה, ראיתי אותה איתו בשדה התעופה, לא ידעתי שהיא מגיעה לשמה כמו שלא ידעתי בכלל שהיא הייתה בלוס אנג'לס.

עו"ד חדד: אז לא ידעת שהיא מגיעה במיוחד?

משולם: לא, לא

עו"ד חדד: בסדר. עכשיו, הגרסה שלך במזכר העד אני בכל זאת רוצה להקריא אותה בעניין המתנות ההדדיות, אני אקריא אותה כפי שהיא, סעיף 23 – עוד נזכר העד כי ביום אחר קיבל העד שיחה מקליין וזו העלתה מיוזמתה את מילצ'ן על הקו שאמר העד כי נזכר שקיבל מבני הזוג נתניהו מתנה, מחזיק מפתחות או בובה או מתנה זניחה אחרת, כך למיטב זיכרונו של העד.

משולם: נכון

עו"ד חדד: בשלב זה של השיחה העד עצר את מילצ'ן וביקש ממנו כי את הפרטים ימסור לו בחקירה הבאה ולא בשיחת טלפון.

משולם: נכון

עו"ד חדד: לדברי העד הוא לא תיעד שיחה זו מאחר שהוא ביקש ממילצ'ן לומר את הדברים בחדר חקירות

משולם: נכון

עו"ד חדד: למיטב זיכרונו השיחה התקבלה במהלך השיחה מירושלים?

משולם: נכון, זה מה שסיפרתי עד עכשיו

עו"ד חדד: כן, עכשיו בוא נעבור על הדברים דבר דבר וננסה לבחון אותם באיזשהו מבחן היגיון אפילו סביר. נתחיל מהסוף, אתה אומר שאת הדברים קיבלת מהדס כשהיית בדרך חזרה מירושלים?

משולם: כן

עו"ד חדד: הראיתי לך מקודם כמה פעמים שהאירוע לשיטת הדס שהיא מספרת את זה שוב ושוב ושוב היה כשהייתם בלוס אנג'לס  כולכם.

משולם: עו"ד חדד

עו"ד חדד: רגע, שנייה, נכון הראיתי לך?

משולם: השבתי לך בדיוק על הנסיבות, זה מה שהיה, אני לא אשנה את דעתי, זה עובדתית מה שקרה.

עו"ד חדד: אז הדס טועה?

משולם: אני לא יודע להגיד לך מה היא אמרה הדס,

עו"ד חדד: אני אגיד לך מה היא אמרה

משולם: אני אומר לך שהסיטואציה היחידה שהייתה בעניין הזה, זה אותה שיחת טלפון, אני עומד מאחורי זה במהלך נסיעה מירושלים ללהב, הייתה את שיחת הטלפון המשותפת הזאת, זה בדיוק מה שאמרתי אחד לאחד ואני אומר את זה שוב פה עכשיו.

עו"ד חדד: אבל אתה סותר לחלוטין

משולם: אז הדס אמרה, אני לא יכול לדבר בשמה של הדס

עו"ד חדד: בסדר, אם אני אומר לך שהסיבה היחידה שאני יכול לחשוב עליה ששינית את המקום מלוס אנג'לס לירושלים זה בגלל שרצית לספר שהיית בנסיעה ואז זה מסביר למה לא כתבת מזכר כי כאילו זה דבר שנאמר,

משולם: אני אומר לך שהתזה שלך כרגיל היא מגמתית, היא משוללת כל יסוד מכיוון שזה בדיוק היה האירוע. אני לא מתאים את הדברים שלי בעקבות עדות כזו או אחרת, זה מה שקרה, אני עומד פה תחת שבועה ואומר את זה, נקודה. זה הכל

עו"ד חדד: זה לא הדבר היחיד לצערי,

משולם: בלי להוסיף, באמת אל תגרור אותי

עו"ד חדד: אמרתי בלי הערות, בסדר

משולם: בסדר, אז למה אתה כאילו עוצר את עצמך באמצע

עו"ד חדד: עכשיו, ההסבר השני שלך למה לא כתבת מזכר זה כי לשיטתך אתה לא תיעדת את השיחה מאחר שביקשת ממילצ'ן לומר את הדברים בחדר החקירה.

משולם: המממ…

עו"ד חדד: באותו זמן מילצ'ן הוזמן לחקירה?

משולם: לא זוכר, לא יודע אם הוא היה בארץ.

עו"ד חדד: אז איך אמרת לו תגיד את זה בחדר החקירות

משולם: כשהוא ייחקר שימסור את זה

עו"ד חדד: מתי?

משולם: לא דיברתי איתו על תאריך והיה כשהוא יזומן לחקירה שידבר על זה, לא היה לי תאריך ספציפי.

עו"ד חדד: סליחה רגע, עד מתקשר אליך אומר לך דבר שהוא מהותי,

משולם: ממש לא מהותי, ממש לא מהותי. ממש לא מהותי

עו"ד חדד: ממש לא מהותי,

משולם: ממש לא מהותי

עו"ד חדד: שאלתם את ראש הממשלה בנושא הזה, שאלתם את שרה בנושא הזה, שאלתם את מילצ'ן בנושא הזה,

משולם: לא, אני אפילו אמרתי למילצ'ן שגם אם הוא מספר לי הוא אמר אני אשאל את אמנדה אז אמרתי לו אתה יכול לשאול אותה כי בעיני זה ממש לא מהותי ואני אומר את זה שוב, גם אם שרה נתניהו נתנה עשרים מתנות זה לא מהותי, ממש לא, אין קשר.

עו"ד חדד: אין קשר?

משולם: אין קשר לחקירה, ממש לא.

עו"ד חדד: עכשיו, בכל מקרה

משולם: ראש הממשלה הראה לנו הרבה מאוד תמונות שהם חברים, הם חברים אז מה? אז מה? דיברנו על זה כבר, אז היא העבירה לה שלושים מתנות, מה מהותי בזה?

עו"ד חדד: תיכף נדבר על זה

משולם: מה מהותי בזה, כן, מה מהותי בזה?

עו"ד חדד: בסדר. אתה יודע להגיד אם זה היה לפני לוס אנגל'ס, אחרי לוס אנג'לס?

משולם: ממש לא, אני לא זוכר, לא רוצה לומר סתם, אני לא זוכר את המועד

עו"ד חדד: תראה זה מאוד מתאים למה שהדס מספרת, החקירה של מילצ'ן מאוד תואמת למה שהדס מספרת כי מילצ'ן ב-27 בפברואר ראינו אומר שהיו מתנות, אתה רוצה, אני יכול לבדוק, ובאמת הגיוני שכשהוא אומר את הדבר הזה בסוף היום הוא פוגש את אמנדה אחרי החקירה שואל אותה ואז מתקשר להדס וזה גם מאוד מתאים למה שהדס מספרת.

משולם: אבל עמית, אני באמת לא זוכר את המועד, אני זוכר את הסיטואציה, לא זוכר את המועד.

עו"ד חדד: בוא תאשר לי בבקשה שמעולם לא שאלתם את מילצ'ן, לא ביקשתם ממנו להתייחס לדברים בחדר חקירות באיזה מן החקירות בהמשך?

משולם: לא זוכר להגיד לך אם החקירה הזאת הייתה בלוס אנג'לס או בחדר חקירות אחר, לא זוכר

עו"ד חדד: לא, לא היו חקירות בלוס אנג'לס.

משולם: לא, אני לא זוכר אם זה היה לפני החקירה, אחרי החקירה? אני לא זוכר, באמת שלא

עו"ד חדד: תגיד לי אתה זוכר

משולם: ויכול להיות שהוא לא נשאל, בהחלט יכול להיות.

עו"ד חדד: תגיד, אתה יודע שאחרי לוס אנג'לס הדס מספרת שהם חגגו, הם חשבו שזהו, הסתיימו החקירות?

משולם: לא, ממש לא, פעם ראשונה אני שומע את זה.

עו"ד חדד: כן, היא סיפרה את זה

משולם: אני לא מכיר את זה, מה זאת אומרת חגגו?

עו"ד חדד: שמחו, חשבו שבזה הסתיימו החקירות, לכן לא כל כך הגיוני,

משולם: מה יש לו לחגוג לא הבנתי

עו"ד חדד: סיימו, נגמר, עובדה, נוסעים עורכי דין, הדס טסה לשם, עובדה שהם ראו בזה אירוע מז'ורי.

משולם: לא מכיר

עו"ד חדד: לא מכיר, אבל אם באמת הם חגגו כפי שהיא אומרת כי הם חשבו שהסתיימו החקירות לא הגיוני כל כך שתגיד למילצ'ן בחקירה הבאה שלך אנחנו נגבה ממך את הגרסה בנושא הזה.

משולם: אני לא יודע מה הדס אמרה, על איזה חגיגות אתה מדבר.

עו"ד חדד: בסדר, בוא נמשיך

משולם: לא מכיר את הסיטואציה

מאמרים אחרונים

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »