יומן הבוקר
נצ"מ מומי משולם (צילום: אלי ציפורי)
בעדותו בלוס אנג'לס, ארנון מילצ'ן שינה גרסתו לטובת נתניהו. המשטרה והפרקליטות לא אהבו את זה וקטעו מיד את החקירה. במהלך העדות השופטת פרידמן-פלדמן "התפוצצה" על העד נצ"מ מומי משולם. הפרוטוקולים מדברים!

השופטת פרידמן-פלדמן:
"אדוני אומר אולי זה, אולי זה, אני מניח שככה, אני שואלת: לא אדוני קיבל את ההחלטה (לחקור את מילצ'ן באזהרה) אז על בסיס מה אדוני עונה עכשיו?"
משולם: "לא זוכר".

ממשיכים עם הפרוטוקולים הרשמיים של משפט נתניהו, עם החקירה הנגדית של נצ"מ מומי משולם, מי שהיה ראש צוות החקירה בתיקי 1000 ו-2000.

חוקרים את החוקרים 💪💪💪

***

עו"ד חדד: ראינו שתיאמתם מראש שלושה ימי חקירה (למילצ'ן בלוס אנג'לס).

משולם: נכון

עו"ד חדד: עכשיו, מה שעשיתם זה שאחרי יום החקירה הראשון החלטתם להפסיק את גביית העדות.

משולם: נכון

עו"ד חדד: אתה זוכר שהפסקתם לעשות את זה?

משולם: נכון

עו"ד חדד: שהחלטתם להפסיק את הגבייה

משולם: היועץ החליט

עו"ד חדד: אם זה ככה, ברור שמילצ'ן לא יכול להגיד את הדברים בחדר החקירות (על המתנות ההדדיות) כי הפסקתם את החקירות ואתם חוזרים לארץ.

משולם: כן, אבל לא אמרנו שבזה מסתיימות החקירות.

עו"ד חדד: אה, לא אמרתם

משולם: ועובדה שאחרי זה גם הייתה חקירה,

עו"ד חדד: בכלל, אתה יודע דבר נורא מוזר, צוות טס לחו"ל, פרקליטים, שוטרים, פרקליטה, שוטרים עד לחוף המערבי של ארצות הברית,

משולם: נכון

עו"ד חדד: לחמישה ימים כמו שאמרת לי,

משולם: נכון

עו"ד חדד: נכון? ומתאמים שלושה ימי חקירה לכן גם התקופה הגיונית,

משולם: נכון

עו"ד חדד: אבל אומרת הדס שלאחר היום הראשון היא מספרת שהיא מוסרת לכם עובדה מהותית שהיו מתנות מהותיות לשיטתנו מהותית, ואתם בוחרים לא לעשות שום דבר, לא לגבות את הגרסה, לא להכין מזכר ולבטל את ימי החקירה הנוספים.

משולם: ואני אמרתי לך שנושא המתנות לא היה מהותי בעיני ששרה נתניהו נתנה לה, זו החלטה של היועץ המשפטי הייתה אחרי החקירה הראשונה כשהוא קיבל סקירה, עשה, הייתה ישיבה בווידאו קונפרנס, לא בדיוק וידאו קונפרנס, זו שיחת ויעוד, וההחלטה של היועץ הייתה אנחנו חוזרים ארצה, שוקלים איך ממשיכים את החקירה של מילצ'ן ובזה זה נגמר

עו"ד חדד: דרך אגב,

משולם: זו הייתה החלטה שלו

עו"ד חדד: תיכף נדבר על ההחלטה הזו, והאם הוא קיבל אותה. הפעם הבאה שאתם פוגשים את מילצ'ן זה בלונדון בסוף חודש אוגוסט נכון?

משולם: כן

עו"ד חדד: חצי שנה מאוחר יותר?

משולם: כן, כן

עו"ד חדד: ומילצ'ן כמו שאמרנו לא מזכיר את הדברים, אתה לא מזכיר לו,

משולם: אני לא מזכיר לו והוא לא הזכיר

עו"ד חדד: אוקי. אבל אתה טענת שהגרסה שכביכול מילצ'ן נזכר בה, שהיה חשוב לו להתקשר ולהגיד לך זה שהוא נזכר שהוא קיבל מבני הזוג נתניהו, אני מקריא מהמזכר שלך מחזיק מפתחות או בובה או מתנה זניחה.

משולם: עוד פעם, או זניחה אחרת, אני לא זוכר באמת

עו"ד חדד: אז אמרתי, מחזיק מפתחות, או בובה או מתנה זניחה אחרת.  עכשיו, אני מבין את האינטרס לגמד את הדברים לטעמנו אבל בוא ננסה לראות,

משולם: גם אם הם קנו לו רכב, באמת, בעיני זה לא רלוונטי, אין לי שום אינטרס לגמד את הדברים, אני אומר עוד פעם, לי זה לא משנה, אין לזה משמעות

עו"ד חדד: אבל בוא תראה כמה שהגרסה לא מסתדרת עם הגרסה שלך. אנחנו רואים שכבר בחקירה שהקראתי לך מילצ'ן מספר לכם על מחזיק מפתחות נכון?

משולם: אוקי, כן

עו"ד חדד: מחזיק מפתחות או משהו כזה בסדר? על מתנות זניחות הוא מספר לכם כבר?

משולם: כן

עו"ד חדד: אז אם הוא מספר לכם על מחזיק מפתחות ובאמת הם מתקשרים אליך בערב ואומרים תשמע נזכרתי בדבר,

משולם: כן

עו"ד חדד: גם קיבלתי מחזיק מפתחות, אתה לא היית אומר לו תספר את זה בחקירה היית אומר לו מר מילצ'ן לך לבדיקה קודם כל, ודבר שני, אתה כבר סיפרת לי על זה.

משולם: לא שאלתי אותו כי אמרתי עוד פעם שאני לא מנהל איתו חקירה בטלפון ובעיני אני אומר לך עוד פעם אין לי שום אינטרס לגמד ובאמת זה לא עניין אותנו כרלוונטי מספר המתנות ואיזה מתנות נתנה שרה נתניהו, אני אומר לך את זה פה, אין לי שום אינטרס לגמד, באמת שלא היה פה, אתה מנסה לייצר

עו"ד חדד: מר משולם אל תנסה לזלזל באינטליגנציה שלי

משולם: אני לא מזלזל, אני חוזר על זה שוב, זה האירוע, זה מה שהיה, זה לא משנה אם תשאל אותי עשרים פעם אותו דבר, לא היה לנו שום אינטרס לא לגמד, לא להעלים ולא לחמוק כי באמת עובדתית אתה רואה שגם בחקירה של מילצ'ן בלוס אנג'לס הוא אומר לי אתה רוצה שאני אשאל את אמנדה? אני אומר לו לא, כי אני אומר לו בצורה פשוטה וגלויה. אני עומד מאחורי זה.

עו"ד חדד: אם אני אגיד לך שאחרי שאמרת למילצ'ן לא, בחקירות של ראש הממשלה אתם כן שואלים איזה מתנות נתתם?

משולם: אז שאלנו אותו, אז מה?

עו"ד חדד: אז למה אתה אומר למילצ'ן לא, ואחר כך אתה הולך ושואל את הגברת נתניהו, את ראש הממשלה

משולם: כי גם ראש הממשלה ציין שנתנו מתנות

עו"ד חדד: אבל למה אותו אתה כן שואל?

משולם: אז מה? שאלנו אותו, איזה דרמה יש פה? אני לא מצליח להבין.

עו"ד חדד: אני חוזר לשאלה שלי, עכשיו אני רוצה להבין, לשיטתך מילצ'ן מתקשר ומספר לך על מחזיק מפתחות או מתנה זניחה אחרת, דרך אגב, הדס קליין אומרת דבר אחר לגמרי, היא אומרת שדווקא מילצ'ן סיפר על דברים מהותיים והיא אמרה לו זה לא נכון, זאת אומרת לשיטת קליין הסיפור הוא לא על מתנות זניחות, הוא על מתנות מהותיות.

משולם: אני לא מכיר כזה דבר.

עו"ד חדד: אבל ההיגיון גם לא מאפשר שיחה שהתקשרו אליך לספר על מתנות זניחות כי סיפרו לך כבר על מתנות זניחות.

משולם: אבל זה מה שהיה ואני עומד מאחורי זה, עזוב היגיון, אני אומר לך, תקשיב לי, אני אומר לך שוב, זה מה שהיה, נקודה. כן היגיון אומר, לא היגיון אומר? עובדתית זה מה שהיה, זה הכל.

עו"ד חדד: תראה, הדס הרי גם אומרת דבר נוסף, היא אומרת שהיא התבקשה על ידי מילצ'ן, דרך אגב בלי להעלות את מילצ'ן על הקו, היא דיברה איתך לבד לשיטתה, אתה אומר שזה לא נכון?

משולם: אני אומר שאני זוכר שהיא העלתה את מילצ'ן על הקו ואני אמרתי שאני לא מנהל את זה ככה.

עו"ד חדד: והיא אומרת שבעצם היו עוד מתנות הדדיות, זה מה שהיא אומרת, אחרי שהיא מספרת על הסיכה ועל מחזיק המתנות ועל הצעצוע, מתנות זניחות כאלו היא אומרת שנאמר לה שיש עוד מתנות הדדיות.

משולם: עו"ד חדד אני אומר לך שוב, זה לא היה כיוון החקירה שלנו זה גם לא רלוונטי, יכול להיות שהיו עוד עשרים מתנות, אז מה?

עו"ד חדד: יכול להיות

משולם: עניתי לך על זה

עו"ד חדד: אם אני אומר לך למשל שגברת נתניהו נתנה לאמנדה שרשרת זהב עם תליון של מטבע יהודי?

משולם: אז אני אומר שאני זוכר שקראתי עכשיו שהיא אמרה בחקירה נתתי לה שרשרת במאתיים-שלוש מאות שקל, בסדר, ואו, בקבוק שמפניה ורודה בערך אותו ערך, בסדר

עו"ד חדד: זה דבר אחד, יש עוד הרבה דברים שהיא אומרת

משולם: אוקי.

עו"ד חדד: אתה מסרת גרסה ביחס לסיבות, דרך אגב, מתנות זה לא רק חפצים אתה יודע נכון?

משולם: כן

עו"ד חדד: יש למשל עזרה שחבר נותן לחבר אחר וזה דבר שהוא משמעותי.

משולם: אוקי, בסדר

עו"ד חדד: אתה יודע למשל בלי להיכנס כמובן לפרטים שלאחת מבנות הבית של מר מילצ'ן היו בעיות רפואיות והגברת נתניהו מאוד סייעה בעניין הזה?

משולם: יכול להיות, לא מכיר

עו"ד חדד: לא מכיר, אתה יודע

השופט משה בר-עם: כל עניין המתנות בעיניו ובעיני החוקר הוא לא רלוונטי

עו"ד חדד: אני שואל אם בדקו את זה. אז הם לא בדקו מטבע הדברים, בסדר, אז נדלג על זה אבל אני אומר לך שהיו הרבה הרבה עזרות הדדיות מהותיות בנושאים שהם בליבת עניינו של אדם.
עכשיו, אתה מסרת גרסה ביחס לסיבות לעצירת החקירה של מילצ'ן אחרי יום חקירה אחד, אתה אמרת העד מסר כי גם כשהיינו יותר מיום חקירה אחד  זה סעיף 25 למזכר שלך הרי שבסוף היום הראשון לחקירה החוקרים א… את כלל הנושאים שתכננו לברר מול מילצ'ן מאחר שבחלק מהנושאים היו הבדלים מסוימים שעלו בגין הגרסאות שמסר הוחלט בשיח מטעם הגורמים הרלוונטיים כי יש לבחון את משמעויות ההבדלים בצורה מסודרת בישראל ולכן חקירתו לא נמשכה.

משולם: נכון

עו"ד חדד: אם תוכל לספר לבית המשפט ולי איזה הבדלים היו בין הגרסאות שמסר מילצ'ן?

משולם: אני זוכר שקודם כל מילצ'ן ביקש, אני אתחיל ככה, כשהגענו ללוס אנג'לס האיש נראה באמת כבוי, ראו עליו בפרסומים בתקשורת בניגוד לחקירות בארץ שבהתחלה היו באופן די דיסקרטי ואז הוא התחיל להגיד שחלק מהאישומים במנגינה, אני אקרא לזה ככה, לצורך העניין אם בחקירה הראשונה הוא אמר שהדרישות האלה הגעילו אותי אז פה הוא אמר עצם הסיטואציה הגעילה אותי או משהו, הוא שינה קצת את הקונטקסט או אני חשוב לי עכשיו להדגיש, הוא שינה את נושא הגועל, הוא שינה, הוא עידן את זה בצורה כזאת, אני לא זוכר בדיוק את המינוח, הוא טוען שאם הוא אמר שאני בין חבר לידיד אז חשוב לי להדגיש שעכשיו אנחנו חברים שנים ונתתי לו מתנות עוד לפני שהוא נהיה ראש ממשלה, כל מיני דברים בסגנון הזה, אני לא זוכר את כולם אבל היו כל מיני שינויים בגרסה שלו.
אני כבר אומר, אני חוסך לך, אני אומר לך אחרי הגרסה שלו אגב מיצינו מבחינתנו את כלל הנושאים, היה ויעוד טלפוני עם היועץ המשפטי, פרקליט המדינה, ראש להב, ראש אח"ם, כל הפונקציות האלה האם לחזור למחרת כשהיה לנו כמה ימים כמו שאתה אומר ולהטיח בו את השינויים הללו כדי להסביר את זה או להגיע ארצה, לעשות שקלול עם שאר העדויות ולחשוב איך מתקדמים הלאה, ההחלטה של היועץ בסוף הייתה החלטה של היועץ כמובן, לא אני מחליט על זה שהוחלט לחזור ארצה.

עו"ד חדד: לחזור, כלומר לא לשאול אותו על הפער, לא לברר,

משולם: בשלב הזה לא

עו"ד חדד: כן, כן, לא לברר איתך, גם לא בשלבים הבאים

משולם: יכול להיות

עו"ד חדד: וגם לא עשיתם את זה בשלבים הבאים

משולם: זו הייתה החלטה של היועץ

עו"ד חדד: בסדר, מעולם לא הלכתם ושאלתם אותו תסביר את הפער בין הגרסה הזו לבין הגרסה האחרת, נכון?

משולם: אני אומר עוד פעם, זו הייתה החלטה של היועץ.

חדד: החלטה של היועץ. אני רוצה שתסביר לי הרי מילצ'ן משנה את הגרסאות כמו שאמרת בעניין החברות נכון?

משולם: כן

עו"ד חדד: בעניין המתנות, האם הם התחילו לפני שהוא ראש ממשלה שזו נקודה חשובה כי אז זה רלוונטי לשאלה אם המתנות ניתנות בזיקה או לא בזיקה לתפקיד שלו, זאת אומרת בעניינים מטריאליים בתיק למה אתם לא בודקים מה מהגרסאות נכונות? איזה גרסה היא הגרסה הנכונה?

משולם: עוד פעם, מכיוון שיש לנו גם עובדתית שמהרגע שהוא ראש ממשלה ב-2009 אני זוכר את זה טוב מאוד כמות המתנות עלתה, כן, כן

עו"ד חדד: לא נכון, הראינו את זה פה בבית משפט.

משולם: אני אומר לך שאני זוכר את זה

עו"ד חדד: הראינו אחרת בבית משפט

משולם: אבל בסופו של דבר הנושא הגיע,

עו"ד חדד: בוא תסביר

משולם: אני אומר לך את זה מהזיכרון שלי אבל שנייה תן לי לסיים, לא סיימתי

עו"ד חדד: לא, תסביר לבית המשפט איך ראיתם שיש יותר מתנות לפני?

משולם: תן לי לסיים

עו"ד חדד: לפני או אחרי?

משולם: בסופו של דבר אני, עוד פעם, יכולנו, אני מבחינתי גם לא הייתה בעיה לחזור למחרת למילצ'ן ולעמת אותו עם הסתירות, באמת לא הייתה לי שום בעיה עם זה, החליט היועץ המשפטי לממשלה, זו הייתה החלטה שלו שלא עושים את זה בשלב הזה. מגיעים ארצה עושים את השקלול ובסופו של דבר גם בחקירה, בשלב הזה כשחקרנו אותו, בעצם זו הייתה חקירה הבאה בלונדון כמו שאתה אומר באמת, ההחלטה הייתה לחקור אותו תחת אזהרה וכך זה נעשה, זה הכל.

עו"ד חדד: זאת אומרת מעולם לא עימתם את מילצ'ן בין הגרסאות השונות שלו?

משולם: עוד פעם, לא עימתנו אותו, הוא נחקר אבל ההחלטה הייתה שהוא נחקר תחת אזהרה.

עו"ד חדד: כן, תיכף נראה את האזהרה אבל אני אומר לך שהיה קל מאוד לבדוק והיה צריך לבדוק איפה הוא משקר ואיפה הוא דובר אמת, לגבי הכמויות רק שזה לא יישאר ככה, איך בדקתם האם מר נתניהו כמר נתניהו, כאזרח פרטי קיבל יותר מתנות או פחות מתנות לפני שהיה ראש ממשלה, איך בדקתם?

משולם: אני זוכר שבשנים שבדקנו מ-2009, אני זוכר שב-2009 הייתה עלייה בכמות הרכישות.

עו"ד חדד: איך בדקת אבל את כמות המתנות?

משולם: אז אני אומר עוד פעם, אני מדבר על הרכישות, לא על המתנות.  אני מדבר איתך על הרכישות.

עו"ד חדד: אם אני אגיד לך שמר נתניהו מספר שכשהוא היה אזרח, אזרח לחלוטין, לא ראש ממשלה, הוא, מילצ'ן הטיס אותו לחו"ל והם היו חברים נהדרים וקרובים ומילצ'ן מימן עבורו חדרים בבתי מלון מאוד יקרים ונתן לו גם קופסאות סיגרים בימי הולדת ובאירועים וגם בחו"ל, אם אני אומר לך שראש הממשלה אומר את כל הדברים האלה בחקירה שלו זה מזכיר לך משהו?

משולם: לא, אני אומר לך שכמות הרכישות אני זוכר שהייתה

עו"ד חדד: אבל אני שואל אותך אם זכור לך שהוא אמר את זה?

משולם: … שהוא אמר את זה

עו"ד חדד: הרי אין לך את כמות הרכישות, אין בחומר את כמות הרכישות של ראש הממשלה כאזרח, אין את זה בחומר.

משולם: אין את זה, יש, לדעתי יש את זה איפשהו, יש, לדעתי הטווח של השנים היה יותר גדול.

עו"ד חדד: הרי שמענו שזה לא נכון אבל לגבי מתנות בחו"ל בוא נעשה את זה קל, אתם אספתם הנהלת חשבונות של מילצ'ן בחו"ל?

משולם: עניתי על כך, שאלת אותי כבר

עו"ד חדד: נכון אבל חברי אמר שיש.

משולם: עניתי על כך, שאלת אותי

עו"ד חדד: האם מאיזשהו מקום בחו"ל?

משולם: עניתי על כך

עו"ד חדד: זאת אומרת לבוא ולבדוק, ראש הממשלה הרי סיפר לכם שמר מילצ'ן הטיס אותו לחו"ל כשהוא היה אזרח נכון? אתה זוכר את זה?

משולם: אני משער שהוא אמר

עו"ד חדד: כן, הוא סיפר שהוא נתן לו מתנות בחו"ל ושילם על מלונות בחו"ל.

משולם: אני דיברתי על הרכישות עכשיו, זה הכל

עו"ד חדד: אבל זה גם מתנות

משולם: בסדר, אני מדבר על הכמות שהייתה עכשיו

עו"ד חדד: אבל אני אומר לכאורה יש פה עניין מסוים, מתנות שראש הממשלה, אגב, אומר לכם ראש הממשלה זה הרבה יותר מהסיגרים שקיבלתי כשהייתי אזרח.

משולם: אז הוא אומר

עו"ד חדד: בסדר, אבל אתם לא הולכים ובודקים?

משולם: לא

עו"ד חדד: אמרנו שעצרתם את החקירה בלוס אנג'לס בגלל שמילצ'ן שינה הרי את הגרסה שלו. עכשיו, תאשר לי שבדרך כלל כשהעד משנה את הגרסה זה דווקא מאריך את החקירה, אני רגיל מדיוני מעצרים, מדיונים אחרים שעד משנה גרסה, מוסר גרסאות סותרות זה דווקא מאריך את החקירה כי רוצים לבדוק איזה גרסה היא גרסת האמת ופה קרה דבר הפוך, זה קיצר את החקירה.

משולם: לא. מה שקרה הסתיימה החקירה כמו שאמרתי, הכנו כבר, ישבנו עם הפרקליטה שירה, הכנו כבר חקירה נוספת אגב להטיח את הסתירות, עברנו על הכל, בסופו של דבר זה הרבה מאוד חומר, זה מאסה של חומר של לקחת את הגרסאות שלו לגרסאות קודמות, זה לא פשוט, אתה תרצה לעשות את זה בסופו של דבר בצורה מסודרת.
נעשה ויעוד כמו שאמרתי טלפוני עם היועץ, עם כלל הגורמים, פרקליט המדינה, משטרה ובסופו של דבר היועץ קיבל החלטה לא עושים את זה ככה, אני רוצה שתחזרו ארצה, נעבור על כל החומרים, נלמד את זה ונחליט מה עושים הלאה, זו הייתה החלטה שלו, מה לעשות?

עו"ד חדד: עכשיו, אני רוצה להתעמק איתך בשינוי הגרסאות, כך על פי הדברים שאתה אמרת באיזה נושאים,

משולם: זה מה שאני זוכר

עו"ד חדד: כמובן, אנחנו גם רואים, חשוב הרי להבין איפה מילצ'ן אומר אמת ואיפה הוא משקר. אני גם אומר לך שחשוב להבין איפה הוא ממעיט ואיפה הוא מנפח וממעט, זה דבר שחשוב לברר  נכון?

משולם: כן

עו"ד חדד: אבל כבר אמרת לי שאתם לא עשיתם בסוף את העימות הזה לבדוק איפה, מה?

משולם: זו החלטה של היועץ.

עו"ד חדד: לא, גם לא אחר כך, חקרתם אותו עוד?

משולם: בחקירה הבאה הוחלט שחוקרים אותו תחת אזהרה, לכן הייתה חקירה אחרת במועד אחר.

עו"ד חדד: טוב, אבל לא חזרתם לסתירות כדי לבדוק?

משולם: לא, אבל עוד פעם, שינינו פאזה לחקירה באזהרה

עו"ד חדד: תיכף נראה את השינוי פאזה ונדבר על זה לא מעט

משולם: זו החלטה של היועץ כמובן

עו"ד חדד: של מי?

משולם: של היועץ לחקור אותו תחת אזהרה, זה לא אני מחליט

עו"ד חדד: מה הייתה ההחלטה? של מי הייתה ההחלטה נבדוק את זה ביחד. עכשיו, בחקירה ב-27 בפברואר, אותה חקירה שגרמה לכם לחדול באמצע אומר מיל'צ'ן את הדברים הבאים, אתה למעשה כבר מעמת אותו קצת, אתה קודם כל לא הגדרת בחקירות הקודמות, אמרת שזה בין ידיד לחבר עכשיו אתה משנה לחבר שזה לגיטימי ואז הוא אומר אני משנה את זה לחבר כי זה באמת היה חבר. אתה שואל אותו למה אתה משנה את זה?
כי זה באמת התחיל בחברות אמיתית והפך למה ונשאר בחברות אבל כשאתה בתפקיד ציבורי אתה יותר מוגבל בחברות אבל אני באמת מחשיב אותו לחבר.
אני מדלג טיפה, הוא אומר לך וכשהוא הפסיד, פרש מהחיים הציבוריים התחילה החברות שלנו. הוא מספר לך מתי התחילה החברות והוא אומר חברות אמיתית ואז הוא אומר ואז לא הייתה בעיה של חברים כשהוא הלך לחיים הציבוריים. שאלתי אותו אם זה תקין להמשיך, כלומר להמשיך לתת מה שהוא אומר שהוא נתן לפני כן, דרך אגב, מה זאת אומרת זה תקין להמשיך? הוא אומר לך להמשיך סיגרים, שמפניות, אתה רואה? הוא אומר לך שהוא נתן סיגרים ושמפניות גם לפני שהוא, גם כשהוא היה אזרח, ואז מה?
כשהוא התמנה, החברה, כשהוא חזר אחרי שברק ואז ממשיכים בין חברים ואז הוא נבחר שוב, ואז הוא אומר ככה, בין חברים לחברים אין שום הגבלה וממשיכים חוץ מאשר לקנות בית ועוד פעם ממשיכים, והוא אומר לך שוב, זה חוזר על זה שהיו מתנות לפני שהוא היה וזה עובר לזה שכשהוא הפך להיות נבחר ציבור, שהוא קיבל חוות דעת, הוא שאל אם מותר וגם מילצ'ן שמע על זה ואמרו לו שזה מותר. בסדר?

משולם: כן

עו"ד חדד: זה תמצית הדברים. עכשיו, אתה הבנת בשלב החקירה ממה שראינו שאחת השאלות האמיתיות בתיק הזה היא שאלת החברות, הייתה או לא הייתה חברות נכון?

משולם: בין היתר, כן

עו"ד חדד: בין היתר, עכשיו, נראה שגם לראש הממשלה יש גרסה מאוד ברורה בעניין הזה אם הייתה או לא הייתה חברות ולעומת הגרסה העקבית של ראש הממשלה שיש חברות אמיצה, עמוקה, אולי אפילו חברות הכי קרובה שיכולה להיות מילצ'ן הוא זה שמשנה גרסאות בעניין הזה נכון?

משולם: כן, פעם אחת הוא אמר בין ידיד לחבר, אחרי זה הוא אמר שזה,

עו"ד חדד: חברות אמיתית וכו', כן, עכשיו השאלה האמיתית היא למה הוא משנה? למה הוא משנה? הרי אני אגיד לך לטעמי אולי זו שאלה הכי חשובה בתיק כי זה מוכיח לטעמי שהוא היה בקשר עם הדס, שהוא ידע לפני כן על החקירה אחרת למה שהוא ישנה?
זה מוכיח שאמרו לו שכדאי לך להגיד שזה בין ידידות לחברות, אמרו לו לנפח, אמרו לו את כל הדברים האלה כי אחרת למה שהוא יספר דבר שהוא לא נכון? הרי אנחנו, הרי היום ברור לכולם שהייתה חברות קרובה נכון? גם לכם זה ברור אחרי שקראתם את החומר, חברות קרובה.

משולם: הייתה חברות מצידו של ראש הממשלה ארנון מילצ'ן דיבר גם בחקירה שלו תחת אזהרה, הוא אומר הוא סיבך לי את החיים, הנה, אם לזה אתה קורא חברות

עו"ד חדד: מה זה קשור? אתם החלטתם,

משולם: אני אמרתי לך גם בנושא החברות אין לנו בעיה, הבעיה אתה יודע בדיוק מהי, גם עניין החברות אני אומר עוד פעם,

עו"ד חדד: מה הבעיה, אינטרס?

משולם: בוודאי שהוא פעל באינטרסים שלו

עו"ד חדד: ואם לא היה אינטרס אז לא היית אומר?

משולם: אם לא היה אינטרס אז הייתה חברות רק, הוא גם שם את עצמו במצב של ניגוד עניינים, מה לעשות?

עו"ד חדד: אז אני שואל שוב, אז אם לא היה אינטרס לא הייתה עבירה לשיטתך?

משולם: זה גם לא נכון.

עו"ד חדד: ואתם חשבתם אז שאם אין אינטרסים אז אין עבירה?

משולם: לא חשבנו על זה בכלל, זה לא עלה עם אינטרסים כי זה הלך כל הזמן  ביד ביד

עו"ד חדד: לא, לא, א. אתה אישרת את זה לפני ההפסקה

משולם: אני אומר לך את זה עוד פעם

עו"ד חדד: שנייה, שנייה, זה שחברי קם, דרך אגב זה מוטיב חוזר, אני יודע שמסתכלים, הפרוטוקול לא משקר אז עכשיו אני אומר לך שוב אתה אמרת שמה שחשוב זה לא החברות זה האינטרסים נכון?

משולם: אני דיברתי על המתנות של שרה נתניהו אוקי? אני אמרתי שהבעיה בחברות הזאת היא שראש הממשלה פעל בניגוד עניינים, זה הכל

עו"ד חדד: יופי, ולכן אני חוזר על מה שאמרתי שאם הוא לא פעל בניגוד עניינים מבחינתכם אז אין בעיה

משולם: לא עסקנו בתיאוריה, זה היה בד בבד ביחד, מה לעשות?

עו"ד חדד: לא, לא, לא עסקתם בתיאוריה, אני אומר לך שמבחינתך, אתה גם אמרת את זה לפני כן לפרוטוקול, מה שהפך את זה לפלילי….

בכל מקרה אבל השאלה הזאת האם הוא אמר אמת בהתחלה ואחר כך שיקר בחקירה השנייה או האם הוא שיקר בהתחלה ואחר כך אמת בחקירה ואז אמר אמת בחקירה השנייה זו נקודה שהיא חשובה נכון?

משולם: אני רוצה להתייחס לאיך שהתחלת ואמרת שאמרו לו או שנאמר לו, נתת פה הרי תזה שלמה

עו"ד חדד: לא אמרתי שעל ידך

משולם: נתת תזה שלמה, לא משנה

עו"ד חדד: כן, לא אמרתי על ידי המשטרה

משולם: ברור, אז אני אומר לך שכשאנחנו, אני חוזר על כך

עו"ד חדד: לא, אבל לא אמרתי שהמשטרה

משולם: כי המשטרה לא עושה את זה,

השופטת פרידמן-פלדמן: השאלה הייתה אם יש חשיבות לשאלה באיזו מגרסאותיו מילצ'ן לא דיבר אמת?

משולם: אני לא יודע

השופטת פרידמן-פלדמן: זו הייתה השאלה האחרונה

משולם: אמרתי שהיו לו שינויים בגרסה. לא אמרתי בצורה חד משמעית שהוא שיקר, אתה אמרת שהוא שיקר, אמרתי שהיו שינויים בגרסה

עו"ד חדד: שמעת מה בית משפט שאל? אם יש חשיבות לשאלה? אם בית משפט חוזר על השאלה שלי אז העד ישיב. בסדר? אני מניח שזו הייתה המטרה.

משולם: אני גם השבתי, לא רק שיש חשיבות, אני גם השבתי אפילו מעבר לזה, אני אמרתי שהכנו כבר חקירה כדי לעמת אותו על חלק מהדברים והחליט היועץ שלא לעשות את זה.

עו"ד חדד: הוא לא אמר לכם לא לעשות את זה גם באוגוסט

משולם: הוא אמר לא לעשות את זה, גם החקירה כשאנחנו הגענו ללונדון

עו"ד חדד: היועץ אמר לא לעמת?

משולם: תקשיב, אנחנו, אני אמרתי שוב, אנחנו הכנו חקירה נוספת כשהיינו כבר בלוס אנג'לס אוקי?

עו"ד חדד: כן

משולם: שם על השינויים שהיו בגרסה שלו,

עו"ד חדד: והיועץ לא רצה את זה

משולם: תן לי, אני לא צריך את העזרה שלך, הכנו את החקירה ולמועד המאוחר, בחקירה הבאה הוחלט שחקירה באזהרה גם השאלות של החקירה אגב עברנו יחד עם הפרקליטות, לא יכולנו לדעת,

עו"ד חדד: מה זה קשור לשאלה למה בחקירה הבאה

משולם: אז הוחלט שמה לא לעמת, אני הקשבתי טוב מאוד לא עימתנו אותו

השופטת פרידמן-פלדמן: מר משולם השאלה הייתה, אם הכנתם בחקירה הראשונה שאלות, בסוף לא שאלתם כי היועץ רצה שתחזרו ארצה,

משולם: נכון

השופטת פרידמן-פלדמן: ולא תשאלו, למה בחקירה הבאה הוא לא נשאל על זה?

משולם: כי בחקירה הבאה שינינו בכלל את ה… של החקירה והוא הפך להיות מעד לחשוד, היועץ זו הייתה החלטה שלו שהוא ייחקר תחת אזהרה בכלל במועד אחר, יכול להיות שחלק מה… אני באמת לא זוכר, זה גם השינויים בגרסה שלו, הסטטוס של ארנון מילצ'ן בחקירה הבאה השתנה לגמרי.

עו"ד חדד: בגלל השינויים בגרסה שלו?

משולם: אני אומר לא יודע, יכול להיות שזה בין חלק מהשיקולים.

השופט בר-עם: באיזה חשד הוא נחקר?

משולם: אני לא זוכר בדיוק את החשד שלו

עו"ד חדד: שוחד

משולם: בשוחד אני חושב

עו"ד חדד: כן, בגלל שהוא שינה את הגרסה שלו

משולם: לא אמרתי בגלל

עו"ד חדד: כן, בין היתר, כמו שאמרת

משולם: אני חושב אמרתי

עו"ד חדד: תיכף נדבר על זה, אבל בכל מקרה תראה אני אומר לך שתבדוק אם הייתה חברות קרובה או לא, זו פעולה פשוטה, אני עשיתי את זה גם בית משפט אגב סייע לי גם בעניין הזה, אנחנו חקרנו את הדס קליין בבית המשפט, למשל היא אומרת והצטלמו, אני לא צילמתי דרך אגב.
אני שואל אות שאלות חברות טובה? היא אומרת בסדר גמור. אז אני שואל אותה כי … תגידי בסדר גמור אולי זה לא אומר שהיא אישרה את זה אז אני שואל אותה את כל פעם אומרת אם זה בסדר או לא בסדר, את לא פה להעריך אם זה בסדר או לא בסדר, אני אומר לך שהמצג של משפחת נתניהו ראתה מול העיניים כל הזמן, כל הזמן זה חברות הכי קרובה שיש, שמשחקים עם הילדים, שמצטלמים, שמצלמים את המשחק עם הילדים, יש תמונה שהם משחקים כדורגל ואז היא אומרת – אוקי. נכון, נכון.
אחר כך אני שואל אותה, שאלה – אם מדברים על תולדות העם היהודי, היא יודעת את זה? כן, ארנון מאוד נהנה מהשיחות איתו, אני יודעת.  שאלה – הם היו חברים טובים למה שלא ייהנה? תשובה – בסדר גמור, אני לא סתרתי גם את זה אבל אני כן, אני יודעת.
במקום אחר אני שואל אותה, ב-19 ביולי 2022 שאלה – לשם בדיוק אני מכוון, את שמעת מארנון שזה מצב הדברים, מה שכתוב פה בסעיף 4 שיש יחסי חברות עשרים שנים, שהמתנות הניתנות תקופה ארוכה את גם סיפרת שכשאת נכנסת לתפקיד בשלהי 2006 את רואה את זה, אז סעיף 4 מתאר שזה אגב חברות, זה מה שסעיף 4 מתאר זה נכון למיטב ידיעתך כמובן? תשובה – כן, כן, זה חברות. שאלה – לא, וגם הענקת המתנות? היא אומרת תשובה – אגב החברות

משולם: בסדר אז אמרה.

עו"ד חדד: כשמדברים על יום ההולדת של מילצ'ן עם מי הוא חוגג ימי הולדת והיא אומרת שהוא חוגג עם קבוצה מאוד קרובה רק של חברים קרובים ומשפחה ואז היא אומרת – דווקא הוא מאוד אהב לבלות בחברתם של מר נתניהו וגברת נתניהו ביום ההולדת שלו.
אז אני אומר לה – ברור, ואז כב' השופט בר-עם אומר – חברים קרובים? אז היא עונה לו – כן, נכון. יש עוד ועוד ועוד מופעים כאלו, לא נעשה את כל המופעים.
עכשיו השאלה היא, אנחנו רואים שהגרסה הראשונה של מילצ'ן בנקודה הזאת שכשהוא אומר שהם לא חברים אלא בין ידיד לרע או לחבר, בין ידיד לחבר, מאה אחוז, בין ידיד לחבר ובגרסה השנייה שלו הוא אומר חברות קרובה, חברות אמיתית אנחנו רואים שלפי מה שהדס מספרת דווקא הגרסה השנייה שלו היא גרסת האמת, שיש חברות אמיתית. למה לא טרחתם לבדוק האם מילצ'ן הראשון דובר אמת או מילצ'ן השני דובר אמת?

משולם: אז אני אומר אין סתירה מהותית, הוא אמר בין ידיד לחבר ופה הוא אמר חבר

עו"ד חדד: וחברי אמר את זה מקודם (כלומר, הפרקליטות שתלה לו תשובה).

משולם: לא נכון, אני אמרתי את זה לפניו. אני אמרתי את זה לפני,

עו"ד חדד: כן, כן, חברי אמר את זה

משולם: ממש לא נכון, אמרתי את זה היום, אני אמרתי את זה מקודם בדיון, זה לא נכון

עו"ד חדד: אתה אומר שלא הייתה סתירה?

משולם: בין ידיד לחבר

עו"ד חדד: ולכן זו לא סתירה?

משולם: בוא, אבל חוץ מזה,

עו"ד חדד: אז בוא נראה מה אתה אומר למילצ'ן, חוץ מזה שבאמת גם לגבי הסתירות שאלת למה לא עימתנו, עניתי על כך כבר כמה פעמים

עו"ד חדד: אז אתה אומר שזו לא סתירה?

משולם: אני אמרתי שוב,

עו"ד חדד: רק תענה לי כי חברי אמר ואתה חזרת על דבריו שזו לא סתירה

משולם: לא, אמרתי שוב בגרסה שלו שאתה טוען שהיא הפכה להיות שקרית בחלקה אמרתי שהיו שינויים בגרסה שלו, לא עימתנו אותם, הסברתי למה, זה הכל, זה לא משנה איך תשאל את זה

עו"ד חדד: אתה לפני רגע, כי חברי אמר אמירה שהיא לא נכונה

משולם: לא, זה לא קשור אליו, אמרתי את זה לפני כן כבר, נו, באמת.

בהמשך:

עו"ד חדד: למשל הפער, פער נוסף שלא בדקתם בין הגועל לבין בשמחה, שהוא נותן בשמחה, נותן מיוזמתו, למה זה גם דבר שלא בדקתם?

משולם: אני טוען שעכשיו הוא חידד את זה, אני לא זוכר, אני קודם כל לא אמרתי את המילה, אני אמרתי שהיו לו שינויים, אני מעולם לא הזכרתי את המילה סתירה.
אמרתי היו שינויים בגרסה וכשאני אמרתי אגב, בין ידיד לחבר אמרתי את זה בפתיח כאן לגבי הגרסה שלו בניגוד לגרסה הקודמת, כך שאני אמרתי את זה לפני גילדין דרך אגב.
עכשיו, לגבי המניעים, אני אמרתי שכשאנחנו הגענו אליו האיש נראה כבוי, כנראה מהפרסומים, אני לא יודע מה הסיבה שהיו לו שינויים במנגינה, אף אחד מאיתנו לא דיבר איתו ולכן,

עו"ד חדד: אבל מר משולם,

משולם: לכן אפשר לראות שאני גם שואל אותו בחלק מהמקרים, אתה בעצמך הקראת שאני מנסה להבין למה הוא שינה את הדברים, אתה בעצמך הקראת, לא יודע למה הוא עשה את זה.

עו"ד חדד: מר משולם אני רוצה לומר לך יותר מזה, הגרסה השנייה שלו היא גרסת אמת, היא מתיישבת עם כל הראיות בתיק.

משולם: לא יודע היו שם שינויים, לשיטתך

עו"ד חדד: אבל השינויים האלה תואמים לגרסאות של אנשים אחרים.

משולם: לשיטתך, תאמר את זה בסיכום

עו"ד חדד: נאמר את זה בסיכום, בסדר. עכשיו, אני אומר לך שבמקרה הזה אחרי שאתם חוקרים אותו ב-27 בפברואר חודלים את החקירה, חוזרים ארצה, לא בודקים את הסתירות האלו לעולם, מה שקורה זה שמשרד המשפטים אומר שמילצ'ן ריכך באופן דרמטי את העדות מפרסומים שיוצאים באותה תקופה ואפילו מכנים את החקירה הזאת כפנצ'ר. אתה מכיר את זה?

משולם: לא

עו"ד חדד: אתה מכיר את זה שזה היה אירוע שבאמת ראו בזה ריכוך בעמדה של מילצ'ן?

משולם: אמרתי היה שינוי, כך ראו את זה, שינויים, איך אמרה? הוא עידן את הדברים. ככה זה תואר, עידן את הדברים.

עו"ד חדד: אתה יודע שמשרד המשפטים ראה בזה פנצ'ר?

משולם: לא

עו"ד חדד: לא?

משולם: לא

עו"ד חדד: סיפרת כאן דרך אגב שאחת הסיבות לחקור את מילצ'ן באזהרה הייתה שינוי הגרסה,

משולם: אמרתי אני מניח שאחת הסיבות, אני מניח אמרתי לחקור אותו תחת אזהרה, זו החלטה של היועץ הייתה כנראה גם בגלל שינוי, לא אני קיבלתי את ההחלטה, אמרתי אני מניח

עו"ד חדד: אבל אתה,

משולם: ואני לא שולל את זה, אני לא זוכר להגיד למה בדיוק את כל הסיבות שבעטיין החליט היועץ, תשאל את היועץ, הוא קיבל את ההחלטה לחקור אותו באזהרה.

עו"ד חדד: אז בוא תספר לי אתה, אתם חוקרים את מילצ'ן ב-27 בפברואר

משולם: נכון

עו"ד חדד: התמונה ידועה, פרושה בפניכם. הדס נותנת לכם את החומרים, אתם שואלים אותה שאלות ביחס לאינטרסים כמו שאתה אומר, הכל פרוש בפניכם וב-27 בפברואר אתם אמורים לחקור את מילצ'ן שלוש ישיבות לא באזהרה. עד כאן נכון?

משולם: כן

עו"ד חדד: עכשיו, למה פתאום באוגוסט הוא הופך לשיטתך לחשוד במתן שוחד?

משולם: החליט היועץ לאור החומר שהצטבר מאז החקירה הזאת חקרנו עוד עדים עד כמה שאני זוכר והוא חשב שהתגבש נושא האינטרסים אם זה הוויזה, אם זה רשת-קשת, אם זה עוד כל מיני נושאים שזה הפך את החקירה ואת הסטטוס של מילצ'ן מעד לחשוד כי אנחנו העמקנו,

עו"ד חדד: תיכף נדבר חשוד במה כי אתה יודע שיש שם עניין.

משולם: עוד פעם אני אומר מהזיכרון שלי שאנחנו העמקנו את החקירה, הוסיפו עוד נחקרים העמקנו את האינטרסים ולכן גיבש, הייתה החלטה של היועץ,

עו"ד חדד: אתה כמשיח לפי תומו שהייתה

משולם: אמרתי אני מניח, זה הכל

עו"ד חדד: תסביר לי למה העובדה שהוא שינה את גרסתו ולמעשה ריכך אותה כמו שאנחנו רואים כאן על הלוח, אבל גם ממה שאנחנו רואים בחקירה ולמעשה הוא מספר על חברות קרובה ועל זה שהמתנות ניתנות אגב חברות קרובה ללא שום אינטרסים, למה שינוי הגרסה הזה, למה שאפילו תניח שהוא מוביל את מילצ'ן להיחקר באזהרה?

משולם: אני מניח אני אומר, אני לא יודע להגיד לך, אני מניח, עוד פעם. ההחלטה העיקרית,

השופטת פרידמן-פלדמן: למה? מה הקשר בין שינוי גרסה,

משולם: יכול להיות שהוא ניסה לעדן את האינטרסים ביניהם, אני מניח, אני לא יודע.

השופטת פרידמן-פלדמן: מה זה יכול להיות? מה הקשר בין שינוי גרסה להפיכה של אדם לנחקר לא על עדות שקר אלא על שוחד?

משולם: אני מניח שהאינטרס של מילצ'ן היה להוריד את הלהבות או לעדן, לעדן את חלק מהגרסה שלו כי יכול להיות שהוא, ואחרי זה החקירה המשיכה, אמרתי עוד פעם, זו הנחה, החקירה המשיכה ואז במסגרת העדויות הנוספות שעשינו אחרי החקירה של מילצ'ן עלו אינטרסים נוספים אם זה הוויזה, רשת-קשת, אני כבר לא זוכר שבעטיים, אני לא זוכר, בסופו של דבר, אני באמת לא זוכר את היום שבו הוחלט על החקירה שלו, החליט היועץ שהחקירה הבאה של מילצ'ן,

עו"ד חדד: תהיה באזהרה

משולם: תהיה באזהרה, בדיוק

עו"ד חדד: אבל שוב אני שואל, שאל אותך גם בית המשפט

משולם: כן, אני חוזר, זו הנחה שלי הייתה, זה הכל

עו"ד חדד: אבל למה שתניח אפילו

השופטת פרידמן-פלדמן: מר משולם שאלה אליך, היועץ המשפטי לממשלה החליט להפוך את אותו מעד לנחקר באזהרה?

משולם: כן

השופטת פרידמן-פלדמן: יש איזשהו מסמך שבו יש הנמקה למה הוא הופך מעד, יש איזשהו מסמך הנחיה שבו כתוב?

משולם: לא, אני מניח שזה היה באחת הישיבות, בדרך כלל זה באחד הפרוטוקולים, לי אין מסמך

השופטת פרידמן-פלדמן: הייתה איזושהי ישיבה שאדוני נכח בה שהדברים נאמרו?

משולם: אני מניח, אני מניח, אני לא זוכר, באמת לא זוכר

השופטת פרידמן-פלדמן: אדוני אומר אולי זה, אולי זה, אני מניח שככה, אני שואלת לא אדוני קיבל את ההחלטה אז על בסיס מה אדוני עונה עכשיו?

משולם: אני לא זוכר, אם הייתי זוכר, למה אני אומר אני מניח

השופטת פרידמן-פלדמן: אני רוצה להבין אבל סמך מה אדוני עונה?

משולם: אני אומר שאני מניח שלאור עדויות נוספות שהצטברו לגיבוש האינטרסים הנוספים כמו הוויזה, כמו רשת-קשת, זה אחרי החקירה בלוס אנג'לס הצטברו עוד אינטרסים שאני מניח שבעטיים החליט היועץ, אני לא זוכר, אם הייתי זוכר,

השופטת פרידמן-פלדמן: הנחה?

משולם: כן, בוודאי, כי אני אומר בגלל זה שאני מניח

השופטת פרידמן-פלדמן: או שזה מידיעה?

משולם: לא, בגלל זה אני אומר שאני מניח, הנחה כי אם הייתי זוכר את אותה ישיבה ספציפית, אין לי מסמך כתוב של היועץ שבו הוחלט לחקור את מילצ'ן תחת אזהרה. אני מניח שזה היה באחת הישיבות, אני באמת לא זוכר, עם כל הכבוד, אני מנסה לזכור כן? אבל אני לא זוכר את כל הישיבות, לא זוכר את הישיבה הספציפית, אולי היו כמה ישיבות בעניין הזה שבו קיבל היועץ את ההחלטה בעניין הזה.

עו"ד חדד: ועכשיו אני שואל אותך,

השופט בר-עם: הייתה המלצה של המשטרה לפני כן או משהו?

משולם: אני לא זוכר שהייתה המלצה של המשטרה

עו"ד חדד: תיכף אנחנו נראה לכבודכם מה היה, מה היועץ אמר, מה המשטרה עשתה.

השופטת פרידמן-פלדמן: אתה גם לא זוכר אם הייתה הנמקה מפורשת ומה היא הייתה?

משולם: אני לא זוכר

השופטת פרידמן-פלדמן: אתה מניח, אתה לא זוכר?

משולם: אני לא זוכר, אם הייתי זוכר הייתי אומר שאני זוכר. אני אומר שוב, אני מניח

עו"ד חדד: אתה זוכר על מה היועץ אמר לחקור אותו באזהרה?

משולם: לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר, תיכף נראה ביחד

משולם: יש פרוטוקולים

עו"ד חדד: תיכף נראה ביחד מה היה, מה הוא אמר, מה קרה? עוד רגע.
בכל מקרה, אתה רק תסביר לי למה שתניח אפילו, למרות שמקודם אמרת משהו אחר אבל למה שתניח אפילו ששינוי הגרסה יוביל לחקירה?

משולם: אבל זה לא האישו המרכזי, הייתה לי הנחה, אמרתי הסברתי את זה, די.

עו"ד חדד: הסברת, אני אומר לך שלא הסברת אבל בסדר

משולם: בסדר, לא הסברתי

עו"ד חדד: אתם הודעתם למילצ'ן חודשים מראש שהולכים לחקור אותו באזהרה נכון?

משולם: לא זוכר

עו"ד חדד: הדס גם סיפרה על זה

משולם: לא זוכר, יכול להיות.

עו"ד חדד: זה דבר מקובל שמודיעים לחשוד חודשים מראש שהוא הולך להיחקר באזהרה?

משולם: אני באמת לא זוכר מתי נאמר לו ואם זה היה חודשים

עו"ד חדד: אבל היה ידוע לכם שגם בשלב הזה הדס מלווה את מילצ'ן ונוסעת למשל לפגוש את מילצ'ן בשוויץ להכנה לחקירה?

משולם: לא, אני לא זוכר, לא, ממש לא

עו"ד חדד: זה מפתיע אותך שהיא גם טסה לשווייץ להכנה לחקירה?

משולם: עו"ד חדד אני באמת לא יודע

עו"ד חדד: אני שואל אותך

משולם: אני לא יודע מה מפתיע, אני לא יודע אם היא נסעה איתו להכנת חקירה או שהיא נסעה איתו במסגרת התפקיד שלה.

עו"ד חדד: היא אמרה את זה

משולם: יכול להיות, אני לא אומר שלא, אני לא מכיר את זה

עו"ד חדד: ואחר כך היא גם טסה ללונדון לחקירה עצמה, את זה אמרת שראית אותה במקרה?

משולם: כן. 

עו"ד חדד: ומעולם לא שאלתם אותה למה, זה גם אמרת.

משולם: לא.

השופט בר-עם: הייתה הנמקה לגבי ההחלטה בעניינו של מר מילצ'ן שלא להגיש כתב אישום בסופו של דבר?

עו"ד חדד: יש הודעה לעיתונות אבל אנחנו ביקשנו את ההנמקה ולא קיבלנו מחברי, גם יש בקשה שעתידה להיות מוגשת, אני חושב שקצת הצפנו את כבודכם בבקשות אבל זה גם בקשה שכבר מוכנה אצלנו במחשב, חשבנו שלא נכון, חברי גם התלוננו שאנחנו מגישים מדי הרבה

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »