יומן הבוקר
נצ"מ מומי משולם (צילום: אלי ציפורי)
החקירה המשונה של מילצ'ן תחת אזהרה בלונדון בחשד לשוחד: מני יצחקי הגיע בצורה חריגה, רוני ריטמן פעל בניגוד עניינים, ליאת בן ארי היתה כרגיל בלונדון, ואגף החקירות במשטרה (יחד עם בן ארי) צפצף על הנחיות היועץ בנוגע לחקירה

הפרוטוקולים מדברים❗ עוד מקטע מהחקירה הנגדית של העד נצ"מ מומי משולם, שהיה ראש צוות החקירה בתיקי 1000 ו-2000, מתוך הפרוטוקולים הרשמיים של משפט נתניהו המתפרסמים באתר הרשות השופטת.

חוקרים את החוקרים 💪💪💪

***

עו"ד חדד: עכשיו, אתם החשדתם את מילצ'ן בחשד לזה שהוא נתן שוחד לראש הממשלה נכון?

משולם: כן

עו"ד חדד: זה החשד, כמה זמן שהיתם בלונדון?

משולם: לא זוכר כי חקרנו גם, גם כן כמה ימים כי לדעתי גם גבינו, תשאלנו יותר נכון את לן בלווטניק (בעל השליטה בערוץ 10) יום או יומיים לפני כן גם כן, את מילצ'ן אם אני זוכר נכון פעמיים תשאלנו, יום אחרי יום.

עו"ד חדד: תגיד לי ומי טס ללונדון?

משולם: הרבה אנשים, אני, אני אגיד לך, ראש יאח"ה כורש, גיל רכלין שהוא היה רפ"ק בצוות, ראש אח"ם מני יצחקי, ברנרד רוזנטל הוא היה נציג בהולנד שהוא מכסה את … אלון גילדין וליאת בן ארי, אני מקווה שכיסיתי את כולם

עו"ד חדד: הבנתי, טוב, משלחת.  תגיד לי למה מני יצחקי הגיע?

משולם: החליט מני יצחקי

עו"ד חדד: החליט מני יצחקי

משולם: הוא רצה ללוות את החקירה מקרוב

עו"ד חדד: תגיד לי יש חקירה נוספת שמני יצחקי היה נוכח בה?

משולם: לא

עו"ד חדד: זה לא קצת מוזר שמני יצחקי מגיע ללונדון לחקירה כשאין לו קשר?

משולם: האמן לי לא התעמקתי,

עו"ד חדד: התעמקת, הוא טס איתך

משולם: הוא לא טס איתי דרך אגב, הוא לא טס איתי, אנחנו טסנו לפני כן לחקור את … הוא טס אחרי זה עם כורש. אני חושב שבגלל הרגישות של החקירה הוא רצה ללוות אותה מקרוב, לא יודע.

עו"ד חדד: טוב, קורה

משולם: שיקול שלו, תשאל אותו

עו"ד חדד: בטח, שיקול שלו. תגיד לי למה נסעתם לחקור את מילצ'ן בלונדון ולא חקרתם אותו באמצעות זום או סקייפ או משהו כזה?

משולם: מאותה סיבה שאמרתי לך שתמיד אני חושב שחקירה צריכה להיות חקירה פרונטאלי.

עו"ד חדד: פרונטאלית, מאה אחוז. עכשיו, אני אומר לך חדד:.. החקירות שלו באזהרה כמעט שלא שאלתם אותו דבר על טובת ההנאה, על המתת שהוא העניק לשיטתכם לראש הממשלה, "המתת" במרכאות או שלא במרכאות.

משולם: אני לא זוכר, מה ששאלנו מופיע בתמליל

עו"ד חדד: כמעט ולא שאלתם אותו על המתת

משולם: אני באמת לא זוכר, מה שמופיע קיים בתמליל שמתעד את החקירה הזאת

עו"ד חדד: אולי תסביר לי איך יכול להיות שבחקירה באזהרה של מילצ'ן בעבירת שוחד שלמיטב זיכרוני עבירת שוחד זה מתן, עבירה של מתן שוחד שזה מתן טובת הנאה בעד פעולה… לתפקידו אתם כמעט ולא שואלים שאלות על טובת ההנאה?

משולם: לא זוכר לומר לך, ישבנו על ההכנות בחקירה עם הפרקליטות אני זוכר שבדקנו את נושא האינטרסים בצורה יותר מובהקת.

עו"ד חדד: כן, אם אני אומר לך, תראה, הרי אתם חוקרים את מילצ'ן שלא באזהרה

משולם: נכון

עו"ד חדד: כמה פעמים לפני כן

משולם: נכון

עו"ד חדד: מה שחקרתם שלא באזהרה על מתן טובות ההנאה יש קושי להשתמש בזה כי לא הזהרתם אותו, יהיה קושי להשתמש בזה במשפט נכון?

משולם: כן

עו"ד חדד: ולכן אתם צריכים לבסס, אם באמת המטרה היא לחקור אותו בחשד לשוחד כי אתם מאמינים שהוא נתן שוחד ולא כדי לאיים עליו לשנות מהגרסה שלו כי הוא ריכך את הגרסה שלו וזה לא מוצא חן בעיניכם כפי שראינו שכתוב, אז המטרה הייתה לבסס את עבירת השוחד על, דרך אגב, על הרכיב המרכזי טובת ההנאה, למשל לשאול אותו כמה פעמים נתת? באיזה תדירות וכו'? לשאול שאלות שתוכלו להשתמש בהן אחר כך בעניינו.

משולם: מכיוון שהוא מסר את הדברים כבר קודם לכן, כנראה

עו"ד חדד: אבל אתם לא יכולים להשתמש בזה.

משולם: שנייה, אנחנו הכנו את החקירה עם הפרקליטות, אני באמת לא זוכר את רמת השאלות, באנו עם שאלות מובנות, ישבנו עם הפרקליטות על השאלות האלו וזה השאלות שהוחלט לשאול אותו בסופו של דבר.

עו"ד חדד: אם אני אומר לך שבכוונה, ממש בכוונה

משולם: אוי, נו, באמת

עו"ד חדד: אתם לא חוקרים את הנושא הזה שוב כי פחדתם שהוא יצמצם את,

משולם: הדברים שלך חסרי שחר

עו"ד חדד: חסרי שחר

משולם: שום דבר לא מגמתי היה.

עו"ד חדד: אז עכשיו אתם נוסעים צוות גדול ללונדון, שמענו, אנשים אפילו דמויות לא רלוונטיות לפחות לכאורה, אנחנו חושבים שהן מאוד רלוונטיות, אנחנו אולי נראה אותם פעם במשפט ולא שואלים את מילצ'ן למרות כל האינטלקטואל המצרפי שטס ללונדון לא שואלים שאלה, לא שאלה אבל כמעט ולא שואלים על מתן טובת ההנאה.

משולם: מה ששאלנו, שאלנו.

עו"ד חדד: תגיד לי, המטרה של החקירה הזאת הייתה לחזק את החשדות, זאת אומרת לגלות את האמת אבל לחזק את החשדות נגד מילצ'ן או המטרה הייתה נתניהו?

משולם: הצטברו נושאים חדשים אוקי? או נושאים שהעמקנו בהם נוצר חומר נוסף שרצינו לעמת אותו בשלל נושאים שאמרתי, רשת-קשת, הוויזה, זו הסיבה. לא סימנו האם זה יותר נגד מילצ'ן או יותר נגד נתניהו, זה לשאלתך

עו"ד חדד: בוא נראה את הכתבה שפורסמה מיד כשאתם מסיימים שם או כמעט נראה שאתם מסיימים בלונדון.

משולם: מה, הייתה כתבה גם על זה? אוקי. טוב שאני לא רואה תקשורת.

עו"ד חדד: ודאי, יש מעשה שאתם עושים בלי התקשורת? יש מי שמדווח

משולם: אוקי.

עו"ד חדד: תראה, כתבה שיצאה כתוב החוקרים יצאו שבעי רצון משום שמילצ'ן חיזק בתשובותיו את העובדה שהיה בקשר עם נתניהו ודיבר איתו, בין היתר, גם על עסקיו מה שמחזק את החשד שנתניהו פעל בניגוד עניינים בתיק 1000, אתה רואה?

משולם: אוקי.

עו"ד חדד: עכשיו תראה דבר נורא מוזר, לכאורה חקרתם את מילצ'ן בחשד למתן שוחד, הייתם אמורים להיות שבעי רצון אולי מזה שמילצ'ן הפליל את עצמו אבל אני רואה שהשמחה היא בכלל על זה,

משולם: מי אמר שמה שנכתב פה זה נכון? מי אמר שאנחנו אמרנו את זה, אין לי מושג

עו"ד חדד: כתוב, החוקרים יצאו שבעי רצון

משולם: אני אמרתי את זה? תשאל את העיתונאי מי אמר לו את זה ואם זה נכון בכלל

השופט משה בר-עם: אדוני רוצה את תשובותיו חזרה לגרסה הראשונה?

עו"ד חדד: לא, לא, גם הגרסה הזאת נהדרת אנחנו נראה את זה בהמשך רק אותי מעניין איך יכול להיות ששביעות הרצון היא בעניין נתניהו ולא בעניין מילצ'ן. אבל בואו נמשיך.

משולם: פתחנו שמפניות ושולחנות, באמת, נו

עו"ד חדד: בוא נמשיך, בוא טיפה נעמיק אני חושב שזו נקודה שבה דווקא אתה תסכים איתי, אני רוצה להראות לך עוד כתבה שמדברת בנושא הזה, זה כבודכם אני צריך לתת

משולם: באיזה כלי תקשורת עכשיו?

עו"ד חדד: הארץ

משולם: שנוכל להקיף את כולם

עו"ד חדד: הארץ, אין בעיה נקיף את כולם, בהחלט. גידי וייץ. אנחנו רואים בכתבה נכתב כבודכם, הנה זה על הלוח, נלך ישר לכותרת, לחלק הרלוונטי, ה… של ריטמן, לפני כשנה המליצה המשטרה להעמיד את נתניהו לדין בחשד לקבלת שוחד בתיק 1000 עם זאת, ספק אם ההמלצה תאומץ על ידי היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, דרך אגב, באמת הוא לא אימץ את ההמלצה הזאת שלכם

משולם: אוקי

עו"ד חדד: בעבר פורסם בהארץ כי אנשי היחידה הארצית לחקירות הונאה חקרו את מילצ'ן בחשד למתן שוחד שזה נכון, נכון? ראינו, בניגוד לדעתו של היועץ שסבר שעליהם לייחס לו חשד רך יותר ובלי שקיבלו ממנו אור ירוק לכך, זה נכון נכון?

משולם: שאנחנו הלכנו לחקור אותו באזהרה בניגוד לדעת היועץ.

עו"ד חדד: לא, לא באזהרה, באזהרה גם היועץ הסכים, לחקור אותו בחשד לשוחד, זו לא הייתה עמדת היועץ נכון?

משולם: אני לא זוכר

עו"ד חדד: מה זה לא זוכר?

משולם: לא, את המילה שוחד אם היועץ אמר על מילצ'ן?

עו"ד חדד: כן

משולם: אני לא זוכר אם הוא אמר כן שוחד, או טובת הנאה, אני לא זוכר

עו"ד חדד: אני אומר לך

משולם: אני באמת לא זוכר להגיד לך את ההתלבטות אם הייתה התלבטות של היועץ,

עו"ד חדד: לא רק התלבטות, אני אומר לך שהיה אחר כך מתח בלשכת היועץ לבין אגף חקירות היה כעס של לשכת היועץ שעשיתם לעצמכם פה שבת וחקרתם אותו בחשד לשוחד למרות שהיועץ לא אישר לכם את זה.

משולם: יכול להיות, אני באמת לא זוכר, יכול להיות.  אני לא שולל את זה כי אני לא זוכר

עו"ד חדד: לא שולל את זה. עכשיו, פה עוד כתוב להארץ נודע כי מי שיה דמות דומיננטית בקבלת ההחלטה היה מי ששימש אז כמפקד להב 433, ניצב בדימוס רוני ריטמן, זה אתה זוכר אני מניח?

משולם: רוני ריטמן כראש להב הוא עודכן, ברור

עו"ד חדד: לא רק עודכן, הוא גם היה הדומיננטי בקבלת ההחלטה לחקור בשוחד

משולם: אני לא … מה זה דומיננטי, הוא עודכן שאנחנו רוצים לחקור תחת אזהרה כמו שראש אח"ם עודכן, אני שוב אומר, אגב, מי שהיה אמרתי את זה לדעתי ביום הראשון של הדיונים מי שהיה בכל הדיונים אצל היועץ זה היה ראש אח"ם, ראש להב לא היה בדיונים האלה.

עו"ד חדד: תראה מה כתוב פה, להארץ נודע כי מי שהדמות הדומיננטית בקבלת החלטה היה מי ששימש אז מפקד להב ניצב בדימוס רוני ריטמן.

משולם: אני לא מכיר את זה שהוא היה הדמות הדומיננטית בקבלת ההחלטה

עו"ד חדד: אתה מכיר את זה שרוני ריטמן היה יושב בישיבות בעניין של נתניהו?

משולם: היו ישיבות,

עו"ד חדד: כן, סיפרת על זה

משולם: כן, ראש להב, נכון, שאנחנו באנו ונתנו את הסטטוס, דרך אגב מי שהיה יושב אצל היועץ בישיבות איתנו זה לא היה ראש להב, זה היה ראש אח"ם.

עו"ד חדד: כן, אבל בישיבות שלכם בלהב הוא היה יושב

משולם: בישיבות הפנימיות, כן

עו"ד חדד: כן, בהחלט, ישיבות שעוסקות בתיק של ראש הממשלה

משולם: נכון

עו"ד חדד: אני רוצה לדעת האם אתה ידעת שרוני ריטמן נחקר באזהרה בחשד להטרדה מינית?

משולם: כן

עו"ד חדד: והאם אתה ידעת שרוני ריטמן שנחקר בחשד שהוא הטריד קצינה טען בחקירתו שמי ששלח את הקצינה כדי להגיש תלונה נגדו זו משפחת נתניהו?

משולם: אני ממש לא זוכר את זה. ממש לא זוכר את זה, אני לא עוקב אחרי הדברים האלה, ממש לא

עו"ד חדד: לא? אתה לא יודע את זה?

משולם: אני יודע שהוא נחקר תחת אזהרה, מה היו הטיעונים שלו? תאמין לי שאני לא יודע

עו"ד חדד: לא שמעת ממנו שהוא חושב שמי שהביא אותו,

משולם: לא, מעולם לא דיברתי איתו, מה זאת אומרת?

עו"ד חדד: אני שואל, זה פורסם בתקשורת אין ספור פעמים

משולם: אני אומר לך מעולם לא, בוא אני אתן לך ספוילר, אני לא קורא תקשורת אני לא רואה גם טלוויזיה, אין … טלוויזיה בבית, זה ממש לא מעניין אותי גם דברים שנאמרים בתקשורת. אני אומר לך שמעולם, מעולם המפקד שלי, מעולם לא היה לי שיח עם רוני ריטמן על החקירה שלו בפיפס, כלום.

עו"ד חדד: מאה אחוז. תאשר לי בבקשה, אני אומר לך דרך אגב שהוא בהחלט טען בחקירות שלו בשנת 2015 שמי ששלח את צ' להגיש תלונה נגדו זו משפחת נתניהו, כמובן טענת בדים מופרעת, מטורללת אבל זה כבר ברור אבל תאשר לי בבקשה שבמסגרת הישיבות הפנימיות שלכם עם היועץ או רק אתם בלהב רוני ריטמן מעולם לא נתן גילוי נאות דעו לכם אני חושב שמר נתניהו או אשתו שלחו קצינה להתלונן נגדי, אף פעם לא היה גילוי נאות כזה

משולם: מעולם לא היה דיון בעניין הזה

עו"ד חדד: לא היה גילוי נאות

משולם: למה שיגידו, ברור, אבל לא הזכירו אותה, לא היה דיון

עו"ד חדד: לטעמי הוא בניגוד

משולם: לא היה דיון על החקירה שלו, מעולם הוא לא דיבר איתנו

השופט משה בר-עם: הישיבות שנוגעות לעניינו של מר נתניהו לכאורה אם היה לו מעורבות או קשר לדברים שנאמרו על ידו כנגד נתניהו…

משולם: אני הבנתי את זה אדוני אבל מעולם הוא לא הזכיר את החקירה שלו גם בדיונים שלנו

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »