יומן הבוקר
נצ"מ מומי משולם (צילום: אלי ציפורי)
כך תופרים תיקים: נצ"מ מומי משולם, ראש צוות החקירה בתיק 1000, אומר דבר מדהים: שזה בכלל לא רלוונטי אם נתניהו קיבל סיגרים רק באירועים מיוחדים כמו ימי הולדת וימי נישואין: "גם בימי הולדת זה קו אספקה"

הפרוטוקולים מדברים: שוב נצ"מ מומי משולם, ראש צוותי החקירה בתיקי 1000 ו-2000, מעיד בחקירה הנגדית של עו"ד חדד וחושף את השיטות והלכי הרוח המוזרים שמאחורי תפירת התיקים. חוקרים את החוקרים 💪💪💪

***

עו"ד חדד: אתה זוכר אמרתי לך שכבר בחקירה הראשונה של ראש הממשלה שאתם שואלים אותו על תדירות המשלוחים של המתנות, שמפניות, סיגרים, ראש הממשלה משיב לכם שארנון עשה זאת בימי הולדת ובאירועים מיוחד, למשל עמוד 25 לחקירה שלו.
עכשיו, תסכים איתי שאם משלוחי הסיגרים והשמפניות שוב מודע או לא מודע, נשים את זה בצד, אמרת אתמול את שאמרת, לא ניכנס שוב לשאלות האלו,  אם היו אגב יום הולדת או אגב אירוע מיוחד, יום נישואים, זכייה בבחירות, חג, משהו כזה זה לא קו אספקה זה דומה באמת, זה נראה כמו מתנה לחבר, זה נושא רלוונטי לחקירה.

משולם: ראש הממשלה אמר בנוסף שמעת לעת הוא קיבל, הוא לא ציין את התדירות והוא לא אמר רק באירועים

עו"ד חדד: זה לא נכון.

משולם: סליחה, ומבחינתנו גם העברה של מספר פעמים בשנה של סיגרים ושמפניות ולקיחה של סיגרים ושמפניות זה קו אספקה, כן. ככה אנחנו מתארים זאת

עו"ד חדד: קו אספקה לשיטתך אם זה ליום הולדת או ליום נישואין, זה עדיין קו אספקה?

משולם: זה לא רק, אני שוב אומר

עו"ד חדד: אני שואל

משולם: לא, אני לא מדבר בתיאוריות, אני מדבר על עובדות, בעובדות,

עו"ד חדד: שנייה,

משולם: אל תקטע אותי אני משיב, בעובדות אפילו לטענתו של ראש הממשלה זה לא היה רק באירועים, הוא אומר קיבלנו מעת לעת, הוא גם לא יודע להסביר מה זה מעת לעת, הוא גם מגיע לבית של פאקר ולקח איתו קופסאות סיגרים, הוא הגיע גם לבית של מילצ'ן ולקח, לא רק באירועים ולכן אני,

עו"ד חדד: אתה רוצה לנסות להקשיב לשאלה?

משולם: לא, אני הקשבתי לשאלה, אתה רוצה לשאול אותי רק אם באירועים האלה, אני אומר עוד פעם ראש הממשלה בעצמו לא טוען שרק באירועים ספציפיים הוא קיבל ולכן,

עו"ד חדד: סיימת?

משולם: לא, לא, גם אם תקטע אותי אני אגיד שלא סיימתי, ולכן זה לא מתייחס לשאלה שלך אם ורק כאשר באירועים מסוימים זה קו אספקה או לא. אני אומר שלאורך כל השנים, כל המתנות שהוא קיבל זה קו אספקה הוא ורעייתו, בוודאי.

עו"ד חדד: סיימת?

משולם: כן

עו"ד חדד: טוב, אחרי הנאום הבאמת לא רלוונטי, השאלה שלי, אני שואל אותך אם לדעתך כראש צוות החקירה, השאלה האם המשלוחים היו אגב ימי הולדת, חגים, יום נישואין, היא שאלה רלוונטית כן או לא?

משולם: לא

עו"ד חדד: לא רלוונטי?

משולם: לא

עו"ד חדד: זאת אומרת לשיטתך אם המשלוחים האלו היו באירועים הספציפיים האלו זה לא משנה בכלל את התמונה שבית המשפט צריך לדעת?

משולם: נכון, כי זה לא קרה, כי זה גם וגם, אתה לוקח משהו אחד ומשליך אותו הצידה, לכן אני אומר שוב, גם הטענה שלך וגם מה שאתה מציג פה היא טענה לא נכונה ושגויה.

השופטת פרידמן פלדמן: מר משולם השאלה

משולם: אני עניתי על השאלה.

השופטת פרידמן פלדמן: רק רגע, אתה מתייחס אל זה כאל שאלה תיאורטית

משולם: זה תיאורטי

השופטת פרידמן פלדמן: אם זה המצב,

עו"ד חדד: האם זה רלוונטי והאם זה מצב שבית המשפט צריך לדעת?

משולם: אמרתי גם בתיאוריה אני חושב שזה קו אספקה, גם בתיאוריה שהוא מציג

השופטת פרידמן-פלדמן: אם זה רק בימי הולדת?

משולם: כן

השופטת פרידמן פלדמן: בסדר, אין צורך להרחיב

משולם: לא, כי זה בפועל לא קיים גם

השופטת פרידמן פלדמן: אין צורך להרחיב

משולם: גם לגרסתו של הנאשם, מה לעשות?

השופטת פרידמן פלדמן: מר משולם בוא נסכם שלא חוזרים על הדברים

משולם: מאה אחוז

השופטת פרידמן פלדמן: נתחיל את הבוקר בלי לחזור, הכל מוקלט, אנחנו לא גורסים שום דבר, הכל מוקלט בסדר?

משולם: אוקי. עכשיו הוא שמח, אני רואה את זה שהוא שמח

עו"ד חדד: יש נוהג שגורסים

משולם: בבקשה, ידעתי שלא תתאפק. זה סתם היה עכשיו בשביל,

עו"ד חדד: מאה אחוז, אני שמח שאתה מצליח לשעשע את עצמך, זה חשוב

משולם: וגם אותך

עו"ד חדד: אפילו גם אותי, אני מסכים. אז אמרנו לשיטתך זה לא משנה? לא נקודה רלוונטית

משולם: נכון

עו"ד חדד: שצריך לבדוק אותה או לחקור אותה?

משולם: נכון, גם ברמה התיאורטית כמו שאנחנו קוראים לזה, כן.

עו"ד חדד: ובאמת אתם לא בדקתם ברמה המעשית האם המשלוחים היו אגב אירועים מיוחדים או שהם היו סתם ככה,

משולם: עניתי לך בפעם הקודמת

עו"ד חדד: לא, לא ענית

משולם: בטח שעניתי, אמרתי שאין לנו תאריכים מדויקים ולא בדקנו את זה אז כן עניתי על זה, אל תגיד לי שלא עניתי, בוודאי שעניתי

עו"ד חדד: מאה אחוז, אז התשובה היא שלא בדקתם כי לא היה לכם,

משולם: אנחנו בדקנו עם עדויות נוספות של יונתן חסון ושל שני קוסקס והדס קליין ומילצ'ן עצמו וגם שרה נתניהו שמאשרת אגב, שוב אני נותן דוגמא פשוטה,

עו"ד חדד: אני אומר לך

משולם: תן לי לסיים, אני לא סיימתי

עו"ד חדד: אתה לא עונה

משולם: לא, לא, אני כן עונה, אני כן עונה אם לא בדקנו

עו"ד חדד: אתה לא עונה לשאלה

משולם: לא, אני כן עונה, גברתי אני כן עונה לשאלה

השופטת פרידמן פלדמן: רגע, השאלה הייתה אם הם בדקו?

משולם: כן, יפה אז אני מסביר את הבדיקות, אני מסביר בדיוק את הבדיקות

עו"ד חדד: מקודם הוא אמר לא בדקנו כי לא היו תאריכים,

משולם: אמרתי איפה כן בדקנו… ואני רוצה גם לתת דוגמא לבדיקה פרקטית, שהצגנו אפילו לשרה נתניהו עשרים בקבוקי שמפניה שהיא קיבלה בשבוע אחד במספר ימים באותו שבוע לאחר החקירה שלה במעונות ובהתחלה היא שללה את זה ואחרי זה היא אישרה את זה כי היא אמרה יכול להיות שמדובר בשבוע אחרי, סתם דוגמא של מעבר של עשרים בקבוקי שמפניה לגברת נתניהו כשלא היה שום אירוע ושום חגיגה ושום דבר, נתנה לה הדס קליין והיא לא הכחישה את זה אפילו.

עו"ד חדד: אבל הדס לא אמרה עשרים, היא אמרה 14 אבל זה באמת לא משנה

משולם: היא אישרה את זה, זה רק להראות לך דוגמא שלא מדברים רק על אירועים וזה מראה לך דוגמא גם שבדקנו את זה גם מול גברת נתניהו.

עו"ד חדד: אם אני אגיד לך דרך אגב שבהחלט היה אירוע וזה היה אחרי החקירה של שרה במעונות והיא דיברה עם מילצ'ן ומילצ'ן אמר לה שהוא משתתף מאוד בכאב שלה על החקירה שהם תפסו אותה כחקירה מאוד מוטה, מאוד לא נכונה והוא אמר לה שהוא רוצה לשלוח לה מתנה בעקבות החקירה הזו ולכן העבירו את ה-14 בקבוקים כמו שהדס אומרת

משולם: שלוש פעמים בשבוע

עו"ד חדד: לא משנה, לא ניכנס לזה

משולם: לא, לא, תספר את כל האירוע

עו"ד חדד: אתה אומר דברים שהם לא נכונים

משולם: נכונים מאוד

עו"ד חדד: סתם, הם גם לא תשובה לשאלה אתה גם לא מעיד, הרי אתה לא עד פה שמעיד על אירועים שקרו או לא קרו, אני שואל שאלה פשוטה ראש הממשלה אומר לכם בחקירה הראשונה שלו שההעברה של המתנות או של המשלוחים האלו למיטב הבנתו וזיכרונו זה אגב אירועים מיוחדים, ימי הולדת או יום נישואין.
ועכשיו אני שואל אותך האם היה עד מסוים למשל ארנון מילצ'ן, יונתן חסון, הדס קליין, שהצגתם להם את הטענה הזאת את הפרופוזיציה הזאת של ראש הממשלה או לא הצגתם להם?

משולם: לא הצגנו להם את הטענה הזאת

עו"ד חדד: יופי, עכשיו בוא נתקדם. אני אומר לך שאנחנו כן הצגנו להם את הטענה הזאת של ראש הממשלה

משולם: אוקי

עו"ד חדד: בסדר? גם ליונתן חסון וגם להדס קליין ודרך אגב, שניהם זכרו שהמתנות היו קשורות לימי הולדת, ימי נישואין וחגים. אתה יודע שכשיונתן, אתה זוכר בעצם מה הוא סיפר לכם ביחס לתדירות המשלוחים?

משולם: אני לא זוכר, הוא סיפר על מספר פעמים

עו"ד חדד: אז בוא אני אזכיר לך

משולם: אוקי

עו"ד חדד: אני אזכיר לך, אני אומר לך שהתשובות שלו היו תשובות משתנות, היו לו כמה תשובות, הוא התחיל בזה שהוא אמר שלא היו בכלל משלוחים מפאקר,

משולם: אוקי

עו"ד חדד: אחר כך הוא אמר שהיו מפאקר בין שניים לשלושה

משולם: אוקי

עו"ד חדד: אחר כך הוא אמר שממילצ'ן ופאקר ביחד היו שמונה משלוחים, אחר כך הוא אמר שהיו עשרים משלוחים אחר כך הוא אמר שהיו 25 משלוחים, אחר כך עשרים משלוחים, פה בבית המשפט הוא אמר אולי 18 משלוחים ותאשר לי בבקשה שלמרות שהתקבלו תשובות שונות ומשתנות ממר חסון אתם לא שאלתם אותו למה הוא משנה את המספרים?

משולם: אני לא זוכר שהוא נשאל את זה.

עו"ד חדד: כן

משולם: אני גם לא זוכר את המספרים הראשונים, לא זוכר להגיד לך

עו"ד חדד: תאשר לי שגם לא שאלתם את מר חסון איך הגעת למספר הזה?

משולם: יכול להיות, אני לא זוכר אם הוא נשאל, אני לא הייתי בכל החקירה שלו.

עו"ד חדד: אז אני אומר לך שלא שאלתם אותו איך הוא הגיע למספר הזה, לא שאלתם אותו מה עומד מאחורי מי מהמספרים, לא שאלתם אותו מה המתודולוגיה מאחורי משחק הניחושים הזה, שאלות כאלו לא היו?

משולם: מה שנשאל מופיע בתמליל או בחקירה עצמה.

עו"ד חדד: טוב. עכשיו, אני אומר לך שכשמר חסון נשאל כאן בבית המשפט גם על ידי כב' השופט בר-עם אז הוא אמר, הוא נתן תשובה איך הוא הגיע למספרים ואני חושב שהתשובה חשובה לאור כל מה שדיברנו מקודם והתשובות שלו באוקטובר, כב' השופט בר-עם שואל אז אני רוצה לסמוך על הנתון הזה, אני מניח שאני לא רואה בחקירה התפתחות שנובעת משאלות שעשויות היו לעורר את הזיכרון לשנות את ההערכה, למעשה זה שאלות חוזרות, פעם אדוני אמר כך, פעם אדוני אומר אחרת אז איך אפשר לדעת איזו הערכה לסמוך?
זאת אומרת אני מחפש איזושהי התפתחות גם בחקירה, אולי מסייעת לאדוני לגבש הערכה מדויקת יותר? אז הוא אומר נכון, אז למשל אנחנו מדברים על תקופה של חמש שנים בערך, אם אנחנו מחלקים את זה לטווח השנים זה אומר ארבע או חמש בכל שנה נכון? אז אני אומר אולי שלוש, אולי בחלק מהפעמים וגברתי מעירה לי שאני קטעתי אותו באמצע התשובה ואני מבקש סליחה, תמשיך, מר חסון בתוך כל הדברים האלו יש ימי נישואין של הזוג נתניהו, יש ימי הולדת לפחות שניים בשנה, אז זה כבר, זאת אומרת כשיונתן כשהוא בא לספר איך הוא מגיע למספר, דרך אגב, הוא אומר בחקירה אולי 18, מידת הוודאות שלו היא 90%, 70% לגבי המספרים אבל זה באמת לא משנה.
הוא תולה את המספרים בזה שיש יום הולדת אחד לראש הממשלה ויום הולדת אחד לגברת נתניהו, יום נישואין זה כבר שלושה אירועים, שלוש כפול חמש, אולי חג, והוא מגיע למספר. זה מה שעושה יונתן חסון. תאשר לי בבקשה שאתם לא ניסיתם לברר עם מר חסון אם יש קשר בין המשלוחים לבין אירועים על לוח השנה?

משולם: שוב אני אומר מה שנשאל יונתן חסון קיים בחקירה, אני לא זוכר לפרטי פרטים שאלה כזו או אחרת. באמת שלא

עו"ד חדד: אבל אתה אומר שזה בכלל לא רלוונטי?

משולם: נכון, בדיוק, אני אמרתי את זה.

עו"ד חדד: מאה אחוז. עכשיו, אתה זוכר שראש הממשלה סיפר לכם במענה לשאלה ששאלתם אותו כשהוא סירב לקבל שעון ממשפחת אדרי כי הם לא היו חברים קרובים שלו?

משולם: כן, אני זוכר שהוא אמר את זה

עו"ד חדד: תאשר לי בבקשה שאתם לא פניתם למשפחת אדרי כדי לאמת את הדברים האלה?

משולם: לא. אני גם מאמין לראש הממשלה, למה אני צריך לאמת את זה? מקבל את זה, אז מה? מה זה רלוונטי?

עו"ד חדד: א. אני שמח שאת מקבל את זה, אני אגיד לך למה זה רלוונטי, כי אומר לכם ראש הממשלה אני קיבלתי ייעוץ משפטי שמחברים קרובים מותר לי לקבל מתנה ואתם רואים באמת לפחות אם אתה מאמין לראש הממשלה שכשמגיע חבר, חבר אבל לא חבר קרוב כמו מילצ'ן אז הוא לא מוכן לקבל שעון אבל אם זה, כמו אדרי, סליחה, חבר קרוב כמו אדרי אז הוא לא מוכן לקבל שעון אבל אם זה חבר קרוב כמו מילצ'ן וזה תואם באמת את חוות הדעת המשפטית שהוא קיבל אז הוא מוכן לקבל מתנה.

משולם: מה הקשר?

עו"ד חדד: זה לא רלוונטי לשאול?

משולם: לא, ממש לא

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »