יומן הבוקר
מומי משולם, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי); נתניהו (ויקיפדיה)
נצ"מ מומי משולם טוען – מפיה של הדס קליין – שהיתה מערכת יחסים קשה בינה לבין שרה נתניהו; ראש הממשלה אומר להם שהוא יודע שהיתה מערכת יחסים אחרת ומבקש לבדוק; עו"ד חדד למשולם: "בדקתם?" משולם: "לא בדקנו, זה לא רלוונטי" (אז למה העליתם את זה בחקירה?!)

הפרוטוקולים מדברים❗ הפעם פרוטוקול מה-19.4.2023, חקירה נגדית של נצ"מ מומי משולם, מי שהיה ראש צוות החקירה בתיקי 1000 ו-2000. חוקרים את החוקרים 💪💪💪

***

עו"ד חדד: בחקירה השישית של ראש הממשלה, מ-19 בנובמבר 2017 אתם התייחסתם ארוכות גם למערכת היחסים בין גברת נתניהו לבין הדס קליין

משולם: אוקי

עו"ד חדד: אתם טענתם בפני ראש הממשלה שגברת נתניהו צעקה על קליין,

משולם: נכון

עו"ד חדד: שיש מערכת יחסים קשה ביניהן?

משולם: בין היתר, נכון.

עו"ד חדד: אומר ראש הממשלה שהוא לא מכיר אירועים כאלו והוא מכיר דווקא שלאורך השנים הייתה מערכת יחסים קרובה בין שרה לבין הדס, נכון?

משולם: אומר ראש הממשלה גם דברים אחרים, הוא אפילו אישר שכשהדס מספרת ששרה נתניהו צועקת עליה, צועקת עליה על כך שהיא לא מביאה לה, שהיא לא מסכימה שמילצ'ן יקנה לה תכשיט אז בסוף ראש הממשלה אפילו מתערב בכך.

עו"ד חדד: בוא אני אקריא לך, חבל

משולם: ואת זה אתה לא מספר, אבל את זה אתה לא מספר,

עו"ד חדד: כבודכם אם אפשר להורות לעד שהוא לא צריך לעשות לנו חיים שכאלה, חקירות ראש הממשלה בפני כבודכם וכל פעם שהוא עושה לנו סוג של "אני אספר לך מה ראש הממשלה אמר" הוא תמיד אומר את זה כנח בשבע שגיאות כדרכו, מבחינתנו כדרכו בקודש.

השופטת פרידמן פלדמן: התחלת להגיד,

עו"ד חדד: מה השאלה שלי הייתה?

משולם: הטענה שלך הייתה

עו"ד חדד: לא טענה, מה השאלה שלי הייתה?

משולם: שהיו רק שיחות יפות

עו"ד חדד: לא, לא

משולם: שיחות יפות רק בין הדס לבין גברת נתניהו

עו"ד חדד: לא, זו לא הייתה השאלה

משולם: אז תשאל

השופטת פרידמן פלדמן: השאלה הייתה על כך שמר נתניהו אמר שהיו יחסים קרובים בין שתי,

עו"ד חדד: שלאורך השנים היו יחסים קרובים בין הדס לבין שרה

משולם: ואני הצגתי גם דברים נוספים שהוא אמר

עו"ד חדד: אבל לא ביקשתי

משולם: נכון, כי אתה, בדיוק

עו"ד חדד: אפילו לא ענית על השאלה שלי

משולם: כי אתה מציג רק חלק מהדברים

השופטת פרידמן פלדמן: התשובה שלו היא,

משולם: אני רוצה לתת תשובה מלאה, גם וגם, בדיוק, אתה מה עושה? הרי אתה מציג רק מה שאתה רוצה להציג כי זה מתאים לקו שלך, ואני חשוב לי להציג את כל התמונה המלאה גם כשאתה לא רוצה לשמוע את זה אז אני לא אענה

עו"ד חדד: בוא נקרא

משולם: ברור שכן

עו"ד חדד: נפתח את התיק

השופטת פרידמן פלדמן: מר משולם, כן, עו"ד חדד

עו"ד חדד: כן, בוא נקרא מה אומר ראש הממשלה בסדר? אני חשבתי שאפשר לחסוך  כדי שננסה לסיים היום יחסית מוקדם.
19 בנובמבר 2017, קודם כל אני לא מכיר שום צעקות, זה לא מתאים לקול, לא מתאים? אתה שואל, מערכת יחסים של אשתי, לא, ממש לא. רעייתך לא צעקה על? אומר ראש הממשלה הפוך, אתה אומר לא צעקה על הדס? הוא אומר אני בטוח שלא. לא? אתה שואל, הדס אומרת כמה פעמים שהיא צעקה עליה, אתה יודע מה? דרשה את המתנה אני אומר לך. אומר ראש הממשלה – מומי אתם חוקרים את האמת? התשובה היא לצערי, לא

משולם: התשובה של מי היא לא, לא הבנתי, מי אמר לא?

עו"ד חדד: לא, לא, אני אומר

משולם: אה, אתה קובע פה תזות?

עו"ד חדד: כן

משולם: אני גם שולל את התזה שלך

עו"ד חדד: בסדר. מומי – צעקה עליה וכעסה עליה, כן. ראש הממשלה – אתם חוקרים את האמת? מומי – כן, כן. אז אומר לכם ראש הממשלה תעשו את חקר האמת.  אז הוא אומר תגיעו לראיות, תגיעו לראיות.  ב-19 בנובמבר הוא אומר לכם מערכת יחסים היא אחרת לגמרי, לדעתי יש לכם ראיות שיוכיחו את זה.
כלומר, אתה אומר לו מערכת יחסים של צעקות בין הדס לבין שרה, ראש הממשלה והקראתי לך שהוא לא מתוך הזיכרון שלך שמשנה את הדברים אלא מתוך מה שנאמר פה, מתוך מה שבאמת נאמר אומר לכם חברה תבדקו, אני מכיר מערכת יחסים שהיא יותר קרובה, יותר חמה בין השתיים, אתה אומר לו לא, היא אומרת אחרת, אבל זה מה שראש הממשלה טוען.

משולם: נכון

עו"ד חדד: קודם כל תאשר לי שלא בדקתם בראיות חיצוניות מה טיב מערכת היחסים בין הדס לשרה?

משולם: לא בדקנו

עו"ד חדד: לא בדקתם, עכשיו, נניח שבתחילת החקירה לא חשבתם שיש חשיבות להודעות ולתיעוד בטלפון של הדס, אבל אומר לכם ראש הממשלה תשמעו יש ראיות, תבדקו, מערכת היחסים היא חמה בין השתיים בין ראש הממשלה לבין גב' קליין

השופטת פרידמן פלדמן: הוא אומר שהם לא בדקו

משולם: כן, לא בדקנו

עו"ד חדד: למה אז את בדקתם?

משולם: לא בדקנו, בעיני הדברים לא רלוונטיים.

עו"ד חדד: לא רלוונטיים?

משולם: ממש לא רלוונטיים

עו"ד חדד: הבנתי, טוב. למשל, אז תגיד לי אם זה לא רלוונטי למה אתה שואל את ראש הממשלה את השאלות האלה?

משולם: מכיוון, השאלות האלה מגיעות בעקבות גם אירועים מסוימים והאירועים המסוימים שאני אומר אפרופו, הוא לא מדבר רק על היחסים, הרי אתה רק מקריא קטעים מסוימים שהיחסים הם טובים, אנחנו מתייחסים גם לנושא התכשיט שעליו הוא נשאל ששרה צורחת עליה וגם מילצ'ן מאשר את זה, על כך שהדס קליין,

עו"ד חדד: מילצ'ן מאשר?

משולם: בוודאי, היא פנתה למילצ'ן, היא אמרה לו אני מבקשת שתפנה לראש הממשלה

עו"ד חדד: מילצ'ן מאשר את זה?

משולם: מילצ'ן מאשר שהוא דיבר עם ראש הממשלה על התכשיט, בוודאי, אל תקטע אותי

עו"ד חדד: אבל אתה מערבב דברים, מילצ'ן מאשר צעקות?

משולם: מילצ'ן מאשר

עו"ד חדד: רק תענה כן או לא?

משולם: לא, מילצ'ן מאשר על זה שהוא דיבר על התכשיט בעקבות זה שהדס אומרת לו תקשיב היא צורחת עלי, אני לא מוכנה רק תיתן את האישור ואז הוא פונה לראש הממשלה ואז ראש הממשלה אומר לו כן, יש אישור לקנות את זה.

עו"ד חדד: אתה יודע מה? אתה רוצה שנדבר רגע על התכשיט?

משולם: בוודאי

עו"ד חדד: יפה, התכשיט הוא למתי הוא? הוא לאירוע מיוחד?

משולם: אני לא זוכר אם זה לאירוע מיוחד, היה יום הולדת לפני כמה חודשים

עו"ד חדד: אז זה ליום הולדת?

משולם: כן, אז מה?

עו"ד חדד: מתנה, תכשיט ליום הולדת?

משולם: כן, לא פעם ראשונה גם

עו"ד חדד: לא פעם ראשונה?

משולם: כן, גם אתי קנר קנתה לה תכשיט בשמו של מילצ'ן, בוודאי

עו"ד חדד: באיזה שנים אתי קנר קנתה?

משולם: הרבה לפני

עו"ד חדד: הרבה לפני,

משולם: כן, זו לא פעם ראשונה

עו"ד חדד: רגע, זה חשוב מה שאתה אומר. רגע, אתי קנר באיזה שנה סיימה לעבוד אתה יודע?

משולם: לא זוכר

עו"ד חדד: אם אני אומר לך שהדס קליין עבדה, התחילה לעבוד ב-2006?

משולם: אוקי

עו"ד חדד: זאת אומרת שאתי קנר סיימה לעבוד לכל המאוחר ב-2006

משולם: אוקי

עו"ד חדד: ראש הממשלה הופך להיות ראש הממשלה מתי?

משולם: ב-2009 אם אני זוכר נכון

עו"ד חדד: הבנתי, בוא נמשיך. עכשיו, אם אני אומר לך שב-SMS שלא לקחתם בין הדס לבין שרה יש אין ספור ביטויי חיבה של הדס לשרה ושל שרה להדס?

משולם: אוקי

עו"ד חדד: זה מפתיע אותך?

משולם: לא, זה גם לא רלוונטי, אמרתי

עו"ד חדד: לא רלוונטי?

משולם: בוודאי

עו"ד חדד: אז רק שאלה דומה אבל בצד אחת, באחת ההודעות למשל ראינו שהדס שולחת לשרה ערב טוב שרה, ארנון רצה לשלוח לכבוד יום ההולדת משהו קטן, כיצד אפשר להעביר? בסדר?

משולם: אוקי

עו"ד חדד: הדס סיפרה לנו פה שזה שמפניות וסיגרים, אני שואל אותך האם הודעה כזו היא רלוונטית לתיק או לא רלוונטית לתיק?

משולם: אני אומר שוב, מכיוון שהדס סיפרה לנו את זה לא מצאנו לנכון לבדוק את ההודעות האלו, זה הכל.

מאמרים אחרונים

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »