יומן הבוקר
נצ"מ מומי מושלם (צילום: אלי ציפורי)
השערורייה הגדולה: מומי משולם מודה – לא בדקנו דבר על היחסים הקרובים בין יאיר לפיד לארנון מילצ'ן ופגישותיהם על הארכת המס; עו"ד חדד: "בדקתם אם היו עוד פגישות בין לפיד למילצ'ן?"; משולם: "לא בדקנו, זה לא רלוונטי"

הפרוטוקולים מדברים❗ נצ"מ מומי משולם, ראש צוות החקירה בתיקי 1000 ו-2000, מול עו"ד עמית חדד בחקירה נגדית חושפנית. חוקרים את החוקרים 💪💪💪

***

עו"ד חדד: אתה זוכר אחד מכיווני החקירה שבדקתם מר משולם זה הטענה שראש הממשלה פנה ליאיר לפיד בתקופה שיאיר לפיד היה שר אוצר?

משולם: כן

עו"ד חדד: ופעמיים אמר לו בשיחת אגב שהערכת הפטור מתשלום מס הכנסה לתושבים חוזרים זה חוק טוב, אתה זוכר?

משולם: אני זוכר שזה היה השיח ביניהם

עו"ד חדד: כן, זה היה השיח, דרך אגב, לפיד אמר שהוא הרגיש שזה נעשה כדי לסמן V הוא לא לחץ עליו וכו', זאת הייתה טענתו של לפיד.

משולם: אוקי.

עו"ד חדד: עכשיו, הטענה שלכם הייתה, כך אני מבין מהחקירות, שוב, אני לא מדבר על כתב האישום, אני מדבר עליכם שבכך ראש הממשלה פעל בניגוד עניינים משום שהוא חבר קרוב של מילצ'ן והוא אמר ליאיר לפיד את מה שלשיטת לפיד הוא אמר.

משולם: כן

עו"ד חדד: עכשיו, במסגרת החקירה הזאת למעשה כל הטקסט הזה שסיפרתי לך עכשיו זה הכל מבוסס על דברים שאמר יאיר לפיד נכון?

משולם: כן

עו"ד חדד: אתם ידעתם שיאיר לפיד הוא יריב פוליטי מר של ראש הממשלה בתקופת החקירה נכון?

משולם: כן

עו"ד חדד: ידעתם שמר נתניהו, שראש הממשלה פיטר אותו בשלהי 2014?

משולם: כן

עו"ד חדד: שהוא היה באופוזיציה?

משולם: כן

עו"ד חדד: שהוא התמודד מולו בתפקיד רשות הממשלה?

משולם: כן

עו"ד חדד: זאת אומרת יש לו מוטיבציות פוליטיות שהן סותרות את המוטיבציה של ראש הממשלה נתניהו, ידעתם את זה?

משולם: פוליטית

עו"ד חדד: אני אמרתי פוליטית

משולם: כן, כן

עו"ד חדד: וידעתם גם אני מניח שיאיר לפיד הוא חבר קרוב, אפילו קרוב מאוד של מר מילצ'ן?

משולם: לא ידעתי מה זה חבר קרוב או קרוב מאוד, ידענו שהיה להם קשר, כן, לא זוכר להגיד לך את מידת החברות שלהם

עו"ד חדד: אז בוא נבדוק את זה. האם ידעתם שיאיר לפיד עבד עבור מילצ'ן שנים ארוכות וקיבל ממנו סכומים משמעותיים?

משולם: לא יודע להגיד לך את זה, אני יודע להגיד לך שהוא עבד אצלו בלוס אנג'לס, לא יודע לא על סכומים ולא על שנים

עו"ד חדד: האם ידעת שיש קשר חברי קרוב גם מילצ'ן אומר את זה וגם לפיד אומר את זה?

משולם: יכול להיות, לא העמקנו בזה.

עו"ד חדד: לא העמקתם, אני יודע. האם ידעת שיש ארוחות ערב משותפות שלהם תדירות?

משולם: לא. יכול להיות שהוא אמר, אני לא זוכר

עו"ד חדד: האם בדקתם למשל ביחס לעובדה שיש גם, הקשר הוא אפילו לא רק יאיר לפיד-מילצ'ן אלא אשתו של יאיר לפיד, אשתו של מילצ'ן, מילצ'ן עצמו, בתו של מילצ'ן-יאיר לפיד?

משולם: יכול להיות

עו"ד חדד: בדקתם את זה?

משולם: לא

עו"ד חדד: ידעתם שאשתו של יאיר לפיד כותבת ספר עם בתו של מילצ'ן?

משולם: לא

עו"ד חדד: ידעת שמי שהכניס את יאיר לפיד לפוליטיקה מי שהיה סוג של פטרון פוליטי שלו זה היה מילצ'ן?

משולם: לא

עו"ד חדד: ידעת שלפגישה עם אולמרט בזמנו ראש הממשלה מי שהגיע אז לדבר עם אולמרט בנושא של יאיר לפיד זה היה מילצ'ן שהם הולכים יחד? בדקתם את זה?

משולם: לא

עו"ד חדד: ידעת שמי שהייתה ממקימות יש עתיד, בדקתם את זה, זאת הבת של מילצ'ן?

משולם: ממש לא

עו"ד חדד: ממש לא. זאת אומרת לא בדקתם את כל הנושאים האלה?

משולם: לא

עו"ד חדד: טוב, אבל אתם גיליתם שיאיר לפיד פגש את מילצ'ן בארוחת ערב משותפת ומילצ'ן ביקש ממנו לעזור בנושא הזה של הארכת הפטור נכון?

משולם: אני זוכר שמילצ'ן פנה אליו, אני לא זוכר את ארוחת הערב, אני מודה אבל אני זוכר את המפגש שהיה בבית של לפיד בעניין הזה.

עו"ד חדד: המפגש בבית של לפיד הוא לאחר,

משולם: עם פיני רובין נדמה לי

עו"ד חדד: פיני רובין, תיכף נדבר במפגש הזה אבל זה קורה הרי לא סתם, זה לא שפתאום פיני רובין נוחת בביתו של יאיר לפיד אלא זה קורה אחרי פגישה קודמת.

משולם: יכול להיות, אני לא זוכר

עו"ד חדד: אני מרענן לך את הזיכרון

משולם: בסדר, אני לא זוכר

עו"ד חדד: של יאיר לפיד ושל מילצ'ן שהם יושבים, סועדים, מדברים, שותים, אולי מעשנים סיגר, לא בדקתם?

משולם: לא

עו"ד חדד: ואז הוא אומר לו שיש לו את הבעיה הזאת ובעקבות הפנייה של מילצ'ן ללפיד, יאיר לפיד מארגן פגישה אצלו בבית נכון?

משולם: נכון, נכון מאוד

עו"ד חדד: למרות החברות הקרובה ביניהם?

משולם: נכון

עו"ד חדד: והם נפגשים לפי מה שאומרת לנו רותם רולף, אתה זוכר מי זו רותם רולף?

משולם: זה עורכת דין, יועצת משפטית

עו"ד חדד: יועצת כלכלית של שר האוצר

משולם: כן, מישהי עם פונקציה מקצועית, כן

עו"ד חדד: כן, כן, פונקציה מקצועית, הוא מביא אותה לבית שלו למרתף והיא פוגשת שם כמובן את יאיר לפיד ואת ארנון מילצ'ן ואת פיני רובין נכון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: ושם הם דנים בבקשה של מילצ'ן להאריך את התקנות לאשר את הארכת התקנות מעשר שנים שתאפשרנה את הארכת הפטור מעשר שנים לעשרים שנה נכון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: והסמכות כפי שאתה ידעת, הסמכות להאריך את הפטור היא סמכות של?

משולם: לא זוכר

עו"ד חדד: בדקתם?

משולם: לא זוכר

עו"ד חדד: אני שואל אם בדקתם את זה?

משולם: לא זוכר

עו"ד חדד: אני לא רואה בחומר שבדקתם.

משולם: אני לא זוכר, באמת שאני לא זוכר

עו"ד חדד: אז אני אומר לך שלא בדקתם למי יש סמכות להאריך ואם אני אומר לך שהסמכות היא של שר האוצר?

משולם: אוקי.

עו"ד חדד: אז פוגש מילצ'ן את חברו הטוב יאיר לפיד, אומר לו שהוא רוצה, שהוא מבקש שיאריכו את הפטור מעשר לעשרים שנה, בעקבות זאת החבר הטוב של מילצ'ן יאיר לפיד פוגש את מילצ'ן ואת פיני רובין והוא מביא גם פונקציה מקצועית כמו שאמרת, לא פונקציה מקצועית, העוזרת שלו, זה משרת אימון עוזרת, את העוזרת שלו רותם רולף כדי שיבחנו את הנושא נכון?

משולם: כן

עו"ד חדד: אתה מכיר את כל זה.

משולם: כן, כן

עו"ד חדד: האם בדקתם למעט, בדקתם למשל אם היו עוד פגישות בין מילצ'ן לבין יאיר לפיד בנושא הזה?

משולם: לא

עו"ד חדד: לא בדקתם?

משולם: לא שזכור לי בכל מקרה

עו"ד חדד: ואם אני אומר לך שהיו עוד פגישות בנושא הזה?

משולם: אני לא מכיר, אני לא זוכר. אני זוכר שבעקבות זה יאיר לפיד פנה לראש הממשלה לפי העדות של לפיד

עו"ד חדד: לא, לא נכון

משולם: הוא שוחח איתו על זה

עו"ד חדד: לא, זה לא נכון מה שאתה אומר

משולם: הוא שוחח איתו על זה או שראש הממשלה פנה אליו, אני לא זוכר, הם דיברו על הנושא הזה

עו"ד חדד: אז אני אומר שוב, תראה, תמציות עדויות ממך זה סכנת נפשות לקבל כי הזיכרון כי,

משולם: אוי באמת, אז אמרתי שהם שוחחנו בנושא הזה

עו"ד חדד: הם לא שוחחו.

משולם: ראש הממשלה ויאיר לפיד דיברו על כך, אתה יכול להגיד שלא, אבל הם דיברו על כך

עו"ד חדד: ודאי שלא, לא רק אני אומר שלא

משולם: אני אומר לך שהם דיברו על כך

עו"ד חדד: גם ראש הממשלה אומר שלא.

משולם: אז יאיר לפיד אומר שכן.

עו"ד חדד: תיכף נראה מה הוא אומר

משולם: אה, תיכף נראה?

עו"ד חדד: ודאי שתיכף נראה, בוודאי. תאשר לי שרותם רולף אמרה שהפעם היחידה שהיא השתתפה בישיבה מקצועית בבית של לפיד במרתף זה אגב הנושא הזה?

משולם: יכול להיות, אני לא זוכר מה היא אמרה.

עו"ד חדד: בדקתם אם היו עוד פגישות בבית של יאיר לפיד?

משולם: לא. לא.

עו"ד חדד: בדקתם אם היו אנשי עסקים אחרים?

משולם: לא

עו"ד חדד: שזכו להגיע לפגישות בבית של שר האוצר במרתף שלו?

משולם: לא

עו"ד חדד: זה נראה לך רלוונטי החקירה?

משולם: לא.

עו"ד חדד: לא, אוקי. עכשיו, כשחקרו את מילצ'ן, אתה אם הוא שוחח עם ראש הממשלה ביחס להארכת הפטור, אולי לפני כן, עוד רגע. החוק הזה, החוק המקורי שנתן אפשרות להאריך, שנתן אפשרות לפטור לעשר שנים הוא חוקק בתקופה של אולמרט

משולם: אוקי

עו"ד חדד: אתה יודע את זה?

משולם: אני לא זוכר, יכול להיות, אם אתה אומר אני לא חולק עליך.

עו"ד חדד: בדקתם את נסיבות חקיקתו של החוק המקורי?

משולם: לא, דובר על עשר שנים נוספות נדמה לי

עו"ד חדד: לא, המקורי, החוק המקורי?

משולם: לא

עו"ד חדד: החוק שכונה חוק מילצ'ן זה שחוקק לפני תקופתו של אולמרט בדקתם משהו בנושא הזה?

משולם: אני לא זוכר להגיד לך

עו"ד חדד: בדקתם האם פיני רובין היה מעורב בו?

משולם: לא

עו"ד חדד: האם היה קשר של חברות בין אולמרט לבין מילצ'ן, אם בכלל?

משולם: לא

עו"ד חדד: בדקתם למה חוקקו את החוק הזה? למה קוראים לו חוק מילצ'ן?

משולם: לא

עו"ד חדד: זה לא עניין אתכם? קוראים לחוק חוק מילצ'ן ואתם חוקרים בעניין מילצ'ן?

משולם: אני לא זוכר להגיד אם בדקנו למה זה נקרא חוק מילצ'ן

עו"ד חדד: התשובה שלא בדקתם. עכשיו נחזור למה שאמרתי לך מקודם, כשאתם שואלים את מילצ'ן אם הוא שוחח בנושא הארכת הפטור מעשר שנים לעשרים שנים, הוא אומר, הוא מתעקש שהוא לא שוחח עם נתניהו בנושא הזה

משולם: אוקי

עו"ד חדד: אתה זוכר את זה?

משולם: כן

עו"ד חדד: הוא אומר ככה, אתה שואל אותו – דיברת על זה עם נתניהו על העניין הזה? מה פתאום? מילה לא, הוא לא יודע מזה אפילו

משולם: נכון

עו"ד חדד: הוא ממשיך ואומר, מילצ'ן אומר, הוא ממשיך ואומר שהוא דיבר בנושא הזה עם לפיד

משולם: נכון

עו"ד חדד: שהוא מכיר אותו, בוא אני אקריא לך. מ-31 באוגוסט 2017:
דיברת עם נתניהו על החוק? מה פתאום? לא דיברת איתו? בחיים לא. גם לא על התיקון לחוק שהיה ב-2000 על התיקון? על התיקון, כן, לא, היה בחוק בזמנו בהתחלה סעיף שמאפשר הארכה של עשר שנים נוספות, אהה, ואז באתי ליאיר לפיד שהיה שר אוצר למרות שהוא עבד אצלי בזמנו וזה, ואז הוא מינה איזה בחורה.
פיני רובין לבקש הארכה, לא ברור, אההה, אחרי תקופה אז התחלה מחדש. למר ביקשת את זה? למה היית צריך? כי רציתי לחזור לארץ ולהשתקע. אז הוא אומר – יאיר מינה איזה בחורה שלא גמרה, אז עזב את הממשלה, זה סוף הסיפור. נתניהו לא היה מעורב בחיים בנושא מס.

משולם: אוקי

עו"ד חדד: זו הגרסה של מילצ'ן, לא הראשונה, זו הגרסה דרך אגב השנייה. יש בהמשך, נמשיך שלא יישאר איזה ערפל או מסתורין כאילו יש משהו, נקריא עד הסוף למרות שזה לא רלוונטי אבל הקימה הזו בניגוד למה שאמר בית המשפט גם היא מיותרת.
יאיר לפיד בכובעו, דרך אגב, אולי נעצור רגע, פה מה שהוא אומר, אני אקריא את הכל אל תדאג, פה מה שהוא אומר שיאיר לפיד, יאיר לפיד מינה איזושהי גברת, דרך אגב, הטיפול לא הסתיים בגלל שנתניהו פיטר את יאיר לפיד, בגלל זה הסיפור לא הסתיים לא בגלל שום סיבה אחרת, זה מה שאומר לכם פה מילצ'ן.

משולם: אוקי.

עו"ד חדד: האם בדקתם מה הסיבה שהטיפול של יאיר לפיד לא הסתיים?

משולם: לא

עו"ד חדד: טוב, ההמשך – שואלים אותו יאיר לפיד בכובעו כשר אוצר? הוא עונה סליחה? דיברת עם לפיד כשהוא היה שר אוצר? כשהוא היה שר אוצר, כן, באתי אליו, שר אוצר. וביבי לא באמת? לא, לא, לארכה לתושב חוזר, לא, דיברתי איתו על זה אבל לא פניתי אליו. מה דיברת איתו על זה? שיאיר, סיפרתי לו שזה, שיש חוק, שיש דבר כזה, הוא שאל אותי זה, זו הייתה שיחת חולין לחלוטין. אני מדלג טיפה, תסתכל גם שאין שום דבר בדילוג.
נחקר – אה, כן, אבל במקרה הזה אמרתי לו פשוט ניסיתי עם יאיר, הוא מטפל בזה.
אמרת לו ניסית עם יאיר והוא מטפל בזה, מה הוא אמר לך? יופי. מה זה היופי הזה? אני שמח לשמוע, זאת אומרת הוא לא, לא, אני צריך להתערב, אתה שואל אותו, הוא שואל אותך אני צריך להתערב? אתה רוצה שאני אתערב? לא, לא, לא. ביקשת שהוא יתערב? לא. זה מה שהוא אומר לך מילצ'ן.

משולם: אתה מרגיש צורך כאילו להרים את הקול תוך כדי שאתה אומר את זה

עו"ד חדד: אני שמח על הציונים, זה כל כך,

משולם: זה כל כך חשוב לעשות את זה דרמטי, זה ראוי הדרמה

עו"ד חדד: זה ליבת הגרסה שלך, הן מעידות על הרבה

משולם: כן, מעיד הרבה על הדרמה שלך המיותרת, כן.

עו"ד חדד: אתה רוצה עוד משהו להוסיף?

משולם: לא, עזוב, בלי פינג פונג, נו, קדימה

השופטת פרידמן פלדמן: אפשר לענות לשאלות בלי לתת ציונים?

משולם: אני ממתין לשאלה, עוד אין שאלה.

השופטת פרידמן פלדמן: אדוני לא אמור לחלק ציונים לעורכי הדין באולם, בבקשה.

משולם: אני ממתין לשאלה, אני לא יודע מתי השאלה תהיה, גם קשה לי לעקוב.

עו"ד חדד: רק שאלה אחת מר משולם כדי שתרגיש בנוח, חברי ביקש שאני אקריא את כל הקטע, הגם שאני רציתי לסיים מקודם ושאלה שאלה, הוא ביקש שאני אקריא את הכל, הקראתי לך את הכל בסדר?

משולם: כן

עו"ד חדד: אחרי שהקראתי לך את הכל תאשר לי שבאמת מילצ'ן אמר לכם שהוא לא ביקש מראש הממשלה להתערב בנושא, נכון?

משולם: מאשר

עו"ד חדד: ותאשר לי שגם ראש הממשלה אומר לכם שהוא לא התערב בנושא.

משולם: מאשר

עו"ד חדד: וכמו שאמרת מקודם הגרסה היחידה שיש לנו בנושא הזה היא של יאיר לפיד.

משולם: נכון

עו"ד חדד: עכשיו, תאשר לי שלא בדקתם למה יאיר לפיד שטיפל בנושא לא סיים את הטיפול בנושא?

משולם: אגב, אני לא זוכר גם מה הייתה הגרסה של פיני רובין בעניין הזה

עו"ד חדד: פיני רובין?

משולם: כן

עו"ד חדד: פיני רובין אומר שראש הממשלה לא מעורב.

משולם: אני לא זוכר

עו"ד חדד: אני זוכר, אני זוכר.

אלון גילדין מהפרקליטות: אני לא רוצה להתנגד כי זה לא כל כך חשוב והעד לא זוכר אבל אנחנו לא מסכימים עם דרך ההצגה הזאת

עו"ד חדד: בסדר, לא מסכימים, חבל על הזמן באמת, עוד פעם המסתורין המאוסים האלו שמידי פעם מנסים להביא לחלל החדר.

השופטת פרידמן-פלדמן: המה

עו"ד חדד: המסתורין כאילו שיש עוד מישהו שרוצה, חברי קם אמר אנחנו לא מסכימים וכו', אני שואל את העד יש עוד מישהו שאמר את זה חוץ,

משולם: לא זוכר

עו"ד חדד: אוקי, שאלה-תשובה. עכשיו, אז במהלך החקירות של ראש הממשלה אתם מגלים שמי שמטפל בנושא הזה באמת זה יאיר לפיד שהוא יושב בארוחות ערב עם מילצ'ן, שהוא מקיים פגישות חריגות עם מילצ'ן בנושא הזה, מילצ'ן אומר בכלל הוא מעולם הוא לא סירב לטפל בזה, להיפך, הוא ניסה לקדם את זה רק בסוף ראש הממשלה פיטר אותו לכן זה לא התקדם ואתם לא בודקים שום דבר ביחס לטיפול של יאיר לפיד?

משולם: לא

עו"ד חדד: טוב. כמובן המחשבה לחקור את יאיר לפיד באזהרה לא הייתה על השולחן?

משולם: לא

עו"ד חדד: ובצדק דרך אגב, כי אני לא חושב שצריך להתחיל לחקור עניינים כאלה, אף אחד לא היה צריך לחקור אותו באזהרה בתיק הזה, גם לא את הלקוח שלי.

משולם: אהמממ

עו"ד חדד: דרך אגב, אחת הסיבות שלא חקרתם את יאיר לפיד באזהרה כי זה ביצה שלא נולדה, כי בסוף לא תיקנו את החוק

משולם: זה לא עלה בכלל הנושא הזה.

עו"ד חדד: אבל באמת כל התיקון לחוק זה ביצה שלא נולדה כי לא קרה שום דבר בעולם נכון?

משולם: אני אומר עוד פעם, לא עלה הנושא הזה. אתה אומר זו הסיבה, אני אומר לא עלה.

עו"ד חדד: לא, אני אומר התיקון לחוק זה ביצה שלא נולדה, לא תוקן החוק

משולם: אני לא זוכר, יכול להיות שלא, אני לא זה.

עו"ד חדד: בדקתם?

משולם: לא

עו"ד חדד: תגיד לי לשיטתך זה חשוב לדעת האם כן תוקן החוק והוארך הפטור בעשר שנים או לא תוקן?

משולם: אני זוכר שדיברנו עם, עוד פעם, אני אומר דברים מזיכרוני עם משה אשר אני חושב שהיה מרשות המיסים שאלנו אותו גם כן בעניין הזה אם הייתה כוונה או לא הייתה לעשות, אני לא זוכר באמת איך זה התגלגל.

עו"ד חדד: הבנתי, טוב. עכשיו, עשיתם איזשהם בדיקות לבדוק האם חוץ, זאת אומרת דיברת עם מילצ'ן והוא אמר לא ביקשתי מנתניהו. דיברת עם נתניהו הוא אמר את שאמר, עשיתם עוד פעולות לבדוק מה היה?

משולם: לא שאני זוכר

עו"ד חדד: לא ערכתם עימות בין ראש הממשלה ליאיר לפיד כמובן?

משולם: לא

עו"ד חדד: וגם לא עימתם את לפיד עם מה שאומר מילצ'ן בנושא הזה?

משולם: לא שאני זוכר

עו"ד חדד: וגם לא עימות ממש אחד על אחד ולא לעמת אותו בזה שמראים לו את הגרסה?

משולם: לא

עו"ד חדד: טוב. עכשיו, האם בדקתם מה הייתה העמדה? סיפרת על משה אשר למשל, אומר לכם ראש הממשלה בחקירות שלו תדעו לכם כל נושא הפטור הזה לעשר שנים, הארכת הפטור זה נושא שרץ הרבה מאוד שנים במערכת הפוליטית, נכון?

משולם: כן, הוא אמר את זה

עו"ד חדד: כלומר יש גורמים שחושבים, גורמים מקצועיים שחושבים שזה דבר נהדר, עשו את זה בלונדון, עשו את זה בשווייץ, עשו את זה בהרבה מקומות, זה נתן בוסט לכלכלה

משולם: כן

עו"ד חדד: בדקתם את הטענות האלו?

משולם: לא, אני זוכר שהיו גורמים אחרים גם שאמרו גם הפוך

עו"ד חדד: נכון, נכון

משולם: כמו הלבנת הון והחדרת אוליגרכים לארץ

עו"ד חדד: נכון, נכון, היו כאלה

משולם: דיברנו עם מספר פונקציות, אני באמת לא זוכר אותם

עו"ד חדד: אני אומר לך שתמיד לקחנו את הפונקציות שאומרות לא, למשל גורמים ממשרד הקליטה שמאוד תמכו בחוק הזה, לא חקרתם?

משולם: למיטב זיכרוני לא

עו"ד חדד: גורמים, נתנו לכם שמות של גורמים ברשות המיסים שתומכים בזה, לא שאלתם אותם?

משולם: עמית אני לא זוכר כמה גורמים שאלנו, אמרתי משה אשר ומספר גורמים, אני לא זוכר, זה עלה.

עו"ד חדד: אני מדלג. אתה יודע, אמרו לך, סיפר למשל גידי בר זכאי, דורון ארבל, אנשים מרשות המיסים שתמכו מאוד בהארכת הפטור,

משולם: אז אמרתי דיברנו עם מספר פונקציות, ביניהם אני זוכר את משה אשר כי זה אני זוכר, לא זוכר את כל הפונקציות, דיברנו, שאלנו.

עו"ד חדד: אמר ראש הממשלה, אתה ידעת, בדקת מה קורה בעולם למשל שבאנגליה, שווייץ זה פטור ארוך יותר מהפטור בישראל?

משולם: לא. לא

עו"ד חדד: בדקתם למשל, אומר לכם ראש הממשלה שזה גם עלה בישיבות ממשלה שיעקב נאמן העלה את זה הרבה פעמים, שרי או שרות הקליטה לדורותיהם העלו את זה לדורותיהם, העלו את זה כדבר שצריך לעשות, שכדאי לעשות, שזה חוק טוב, זה נושא שעלה באופן כללי בלי קשר למילצ'ן

משולם: אוקי

עו"ד חדד: אתם ביצעתם איזושהי פעולה לבדוק אם באמת הנושא הזה עלה?

משולם: לא. לא

עו"ד חדד: לא יכול להיות, בוא נניח לרגע בעולם הדמיוני של לפיד שהייתה שיחה כזאת, לא יכול להיות שהשיחה הזאת לא קשורה למילצ'ן אלא קשורה לדברים שהוא שומע מכל הגורמים האחרים שכרגע מניתי שהם אומרים תשמע זה חוק טוב, זה חשוב, יש עכשיו הזדמנות שיבואו אנשים מרוסיה, יבואו אנשים מלונדון, לא בדקתם, לא ביצעתם שום בדיקה?

עו"ד אלון גילדין: השאלה של חברי אומרת איך מה שהיה לכם, למה לא בדקתם עם נתניהו אמר ללפיד לקדם תקנה, לא חוק, לקדם תקנה בגלל עמדות תומכות,

עו"ד חדד: א. גם הוא לא אומר תקדם תקנה, זה לא נאמר

גילדין: הכוונה היא תקנה

עו"ד חדד: לא, הוא לא אמר לו תקדם.

גילדין: מסכים, אמר לו שזה חוק טוב אבל מה שחברי לא אומר שהראייה אומרת ככה, זה מה שמר לפיד אומר, מה הראייה? הראייה אומרת נתניהו קרא לי ואמר לי

עו"ד חדד: לא קרא לי, זה גם לא נכון

גילדין: נתניהו נפגש איתי בפגישה נדירה, לא שמנה

עו"ד חדד: בשיחת אקראי במסדרון

גילדין: לא בשיחת אקראי במסדרון

השופטת פרידמן פלדמן: לא חשוב בשיחה בין מר נתניהו ללפיד, לא חשוב עו"ד חדד

גילדין:  תן לי להגיב, נתניהו נפגש איתי ואמר לי שארנון פנה אליו,

עו"ד נעה מילשטיין (מהצוות של חדד): לא פנה אליו

גילדין: כן, הוא אמר לו ארנון פנה אליך, ארנון דיבר איתי על התקנה הזאת והוא אמר לו, גם הוא לא אמר תקנה הוא התבלבל או אחד מהם התבלבל ואמר זה חוק טוב, כלומר שחברי מציג לעד שאלה למה בעצם לא חשבתם שזה עמדות אחרות, שזה לא קשור, כי זאת לא הראייה שהייתה בפניהם, עכשיו הוא יכול להגיד שמה שלפיד אומר הוא לא נכון ומה שנתניהו אומר הוא כן נכון.
זה נראה לי לגמרי לגיטימי אבל כשמציגים את זה לעד שהוא לא כל כך זוכר, זה ניכר, זה הצגה שהיא מטעה ולכן צריך להציג את התמונה המלאה. גם כשהוא הקריא את מה שיאיר לפיד אמר בהתחלה, התכוונתי לפה, זה לא כל מה שהוא אמר, הדבר המשמעותי שיאיר אמר, אז כשאומרים לו את זה מה שקישר את הדברים זה זה שהוא אומר לו שהוא מדבר איתו על זה כי ארנון פנה אליו, זה החיבור וזה הצגה שהיא לא מוצגת לעד אבל בשאלה האחרונה היא מוצגת ממש הפוך.

עו"ד חדד: מה? טוב, לא הקראתי מילה אחת, אני לא יודע על מה חברי מדבר, לא הקראתי מילה אחת מיאיר לפיד אני פשוט לא יודע על מה הוא מדבר, לא הקראתי, יש פרוטוקול מוקלט, נבדוק עוד פעם, הנה הערה לפרוטוקול, בשבילי, לבדוק האם הקראתי מקודם קטע ממה שאומר יאיר לפיד? נבדוק את זה שוב,

גילדין: לא, זה לא מה שאמרתי

עו"ד חדד: עו"ד גילדין זה בדיוק מה שאמרת.

גילדין:  עמית אם חשבת שאמרתי את זה, זה לא מה שאמרתי שהוא הקריא, מה שאמרתי שהוא אמר מה אמר יאיר לפיד, לא אמרתי שהוא הקריא את הקטע.

עו"ד חדד: האמת שזה מה שאמרת

גילדין: הוא אמר מה שאמר יאיר לפיד, הוא לא אמר את הדבר הזה, בשאלה הזאת שהוא אומר לו למה הוא לא בודק, ברור שהוא בודק כי הראייה קשרה את זה

מילשטיין: אז מה, לא בודקים?

השופט בר-עם: אבל השאלה, נאמר פה איזה משפט, נמסרה איזושהי עובדה או נתון שהוא לא נכון? עובדתית, לא מסקנות.

גילדין: לא אדוני, נאמר פה מה נאמר ונשאלה שאלה כאשר המידע הזה שהכל זה באותו משפט הושמט מאיך שהדברים הוצגו לעד, שניכר שהעד הזה באמת את האירוע הזה ממש לא זוכר, אני חושב שזו הצגה שהיא הצגה מטעה.

עו"ד חדד: תודה, נמשיך. אפשר לקרוא לעד? מר משולם אתה זוכר שראש הממשלה אמר לכם שדיברו איתו הרבה אנשים על החוק הזה? על התקנה הזאת, על הפטור?

משולם: אני חושב שהוא הזכיר את יעקב נאמן

עו"ד חדד: נכון, אמרתי לך את זה גם מקודם, יעקב נאמן, הוא הזכיר שרי קליטה וכו', כך כולם דיברו איתו על זה ואמרו לו שזה חוק טוב, שיש אפשרות אולי שזה יציל את הכלכלה, אתה זוכר שהוא אמר דברים כאלו?

משולם: אני לא זוכר אנשים, אני זוכר שהוא דיבר על יעקב נאמן, יכול להיות שהיו עוד אנשים

עו"ד חדד: לא, הוא אמר אני זוכר שזה עלה בישיבות ממשלה, הוא אמר אני זוכר שהיו שרי קליטה, יש לנו יתרון עכשיו שראינו את החקירות

משולם: עמית, אם הוא אמר אז הוא אמר, אני לא זוכר

עו"ד חדד: רק תאשר שלא בדקת עם אף אחד את הדברים האלה?

משולם: מאשר לך את זה

עו"ד חדד: אומר לכם ראש הממשלה עוד דבר, הוא אומר תראו, אני בכלל לא ידעתי מה הסטטוס של מילצ'ן, האם הוא אזרח, האם הוא לא אזרח? לא ידעתי בכלל את הדברים האלה.
דרך אגב, זה גם עלה פה, הדס אישרה את זה ממש בדבר נורא מעניין, היא אישרה שמילצ'ן נורא נעלב בעתיד, בהמשך כשהיה לו את הבעיה עם הוויזה שזה לאחר האירוע הזה שראש הממשלה בכלל לא ידע, סליחה, בקשת-רשת שזה מאוחר יותר הוא ב-2015 שראש הממשלה שאל את מילצ'ן תגיד לי מה אתה? אתה אזרח? אתה אזרח אמריקאי, מה אתה בכלל? יש לך אזרחות?
את זה הדס אישרה כאן בבית המשפט ואומר לכם ראש הממשלה בחקירה שלו תראו אני לא ידעתי בכלל מה הסטטוס שלו, אם הוא אזרח או לא. אתה מבין שזו נקודה חשובה כי אם הוא לא ידע שהוא אזרח אין סיבה שהוא יבקש להאריך את הפטור לתושבים חוזרים לעשר שנים, מעשר שנים לעשרים שנה. אתם עשיתם איזושהי פעולה לבדוק את הטענה הזו של ראש הממשלה?

משולם: לא

עו"ד חדד: טוב. דרך אגב את פיני רובין לא חקרתם ביחס לחוק המקורי שחוקק בתקופת אולמרט נכון?

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »