יומן הבוקר
נצ"מ מומי משולם (צילום: אלי ציפורי)
השערורייה הגדולה: המשטרה והפרקליטות הפעילו פגסוס על מקורבו של נתניהו, נתן אשל, בלי אישור מנדלבליט ורק על בסיס מידע כוזב שמסר בן כספית; נצ"מ מומי משולם: "לא ידעתי על עמדת האזנת הסתר. יש מעלי ראש יאח"ה וראש להב. צריך לשאול אותם"

הפרוטוקולים מדברים! עו"ד עמית חדד, פרקליטו של נתניהו, בחקירה הנגדית של נצ"מ מומי משולם, ראש צוות החקירה בתיקי 1000 ו-2000. חורים את החוקרים 💪💪💪

***

עו"ד חדד: אני עובר לצו היחיד להאזנת סתר שהוצאתם בתיק 1000 ו-2000

משולם: אוקי

עו"ד חדד: אתה יודע באיזה צו מדובר?

משולם: זה לא צו שאני הוצאתי, זה צו שהכרתי אותו בדיעבד, על נתן אשל אנחנו מדברים?

עו"ד חדד: כן. אתה רוצה להסביר לנו?

משולם: כן. אני אמרתי את זה גם

עו"ד חדד: אתה ראש צוות החקירה

משולם: נכון, גם כראש צוות החקירה אני אומר את זה כאן בצורה מובהקת, רק אחרי שהייתה עליו האזנת סתר, אולי גם אחרי שהיא ירדה מעליו העמדה נודע לי על הצו הזה.

עו"ד חדד: אתה יכול להסביר לי איך קורה אירוע כזה בתיק שאתה מנהל?

משולם: מה לעשות? כנראה קיבל את ההחלטה, צריך לשאול את ראש יאח"ה בעניין הזה, אני אומר בצורה חד משמעית כאן, תחת שבועה לא ידעתי שהוצאה עמדת האזנת סתר והוצא צו בעניינו של נתן אשל. נקודה. למה? שאלה באמת טובה, אני מסכים איתך, זה מה שקרה.

עו"ד חדד: אם אני אומר לך שזה גם אירועי, מאירועי כספית?

משולם: מה זה אירועי כספית? מה הקשר לכספית?

עו"ד חדד: כספית, מידע שמגיע למני יצחקי ואחרים ובעקבות הדברים האלו הולכים,

משולם: אין לי מושג עמית, אין לי מושג

עו"ד חדד: תראה, זה אירוע חריג נכון? שיש תיק,

משולם: בהחלט, אני מסכים איתך

עו"ד חדד: אם אני אומר לך שהיועץ גם לא הכיר את האירוע הזה?

משולם: יכול להיות, אני לא שוחחתי עם היועץ בעניין הזה, אני לא שולל את זה בכלל.

עו"ד חדד: אני אגיד לך איך אתה יודע את זה כי זה לא עלה אף פעם בישיבות שלכם עם היועץ

משולם: אתה צודק, מה אני זוכר, זה לא עלה.

עו"ד חדד: עכשיו תראה, זה דבר חמור להוציא צו האזנת סתר לנתן אשל שהוא משוחח עם ראש הממשלה בלי לקבל אישור של יועץ משפטי לממשלה, בלי שראש צוות החקירה, אתה יודע, אמנם היית אז רק סגן ניצב אבל עדיין, עדיין אתה ראש צוות החקירה, אתה מוביל את הכוח ואתה לא מודע לזה, זה דבר שהוא מתמיה לפחות.

משולם: עמית מעלי יש

עו"ד חדד: רגע, נכון?

משולם: אני אומר שוב, אתה צודק, יש מעלי ראש יאח"ה, יש ראש להב, אני אומר לך לא ידעתי על זה אני לא יודע להגיד לך בוודאות מה היועץ ידע בעניין הזה או לא ידע.

עו"ד חדד: לא, הוא לא ידע

משולם: בסדר, אני אומר עוד פעם, אני לא יודע להגיד לך. אני אומר שוב, אני לא ידעתי על כך, לא הייתי בתהליך הזה, אני אומר לך חד משמעית.

עו"ד חדד: תגיד לי מומי אתה יודע שמשטרת ישראל,

משולם: אז איזה הסבר אתה רוצה שאני אתן

עו"ד חדד: אני אשאל אותך, אתה יודע שמשטרת ישראל בתקופת החקירות המוקדמת של נתניהו חשבה שהיועץ המשפטי הוא מוטה לטובת נתניהו?

משולם: לא, מי חשב שהיועץ,

עו"ד חדד: אני שואל אם ידעת את זה?

משולם: לא, לא, ממש לא

עו"ד חדד: אתה ידעת שעשו פעולות כדי לבדוק אם היועץ המשפטי מדליף חומרים לראש הממשלה נתניהו?

משולם: לא יודע

עו"ד חדד: ידעת שעשו פעולות ממש, פעולות בדיקה לראות אם נתניהו מודע

משולם: עניתי שאני לא

עו"ד חדד: אני שואל אם אתה מודע לזה?

משולם: אני לא יודע, לא יודע, לא רוצה סתם לומר, בוא נגיד ככה, אני לא עשיתי את הדברים הללו.

עו"ד חדד: אם אני אגיד לך שבדקו אם לפני החקירה בתיק 2000 עשו פעולות ממש, דרך אגב, פעולות לא פשוטות, עוד יעלו פה בהמשך כדי לבדוק אם נתניהו יודע מהו תיק 2000 לפני החקירה כי לא סמכו על היועץ שלא יגלה את זה לראש הממשלה?

משולם: אני לא מכיר את זה, לא מכיר את זה

עו"ד חדד: אתה יודע שעקבו, אתה מכיר פעולות כאלה?

משולם: לא, אחרי מי עקבו אני לא יודע.

עו"ד חדד: אחרי מי עקבו? אתה שולל את מה שאמרתי?

משולם: אני לא יודע, אני לא מכיר עמית, אני באמת לא מכיר, אני שומע את זה פעם ראשונה. אחרי מי עקבו גם בכלל?

עו"ד חדד: טוב, נתן אשל

משולם: עלתה טענה שגם עקבו אחרי החוקרים.

השופטת פרידמן-פלדמן: יש סיבה שאדוני לא עונה?

עו"ד חדד: אחרי מי עקבו? בדקו אם עורכי הדין יודעים מהו תיק 2000 באותה תקופה, כן, בזמן הזה, אנחנו נראה את זה בהמשך כבודכם, אם הוא אומר שהוא לא מכיר אז הוא לא מכיר אבל בהחלט. תבדקו. תבדקו, לצערי הדבר הזה הוא,

השופט בר-עם: עקבו אחרי עורכי הדין? זה מה שאדוני אומר?

עו"ד חדד: כן, בדקו אם עורכי הדין מכירים על מה תיק 2000 באותה תקופה כדי לראות אם למעשה המידע הזה הגיע מהיועץ לראש הממשלה.

משולם: מי זה עקבו אבל, באמת אני סקרן לדעת.

עו"ד חדד: משטרת ישראל.

משולם: משטרת ישראל, טוב, אני לא מכיר כזה דבר

עו"ד חדד: טוב. זה לא בחומר אני יודע

משולם: לא, אני אומר שאני גם לא מכיר כזה דבר.

עו"ד חדד: בואו נראה את העולם של נתן אשל שאתה גם לא הכרת

משולם: נכון

עו"ד חדד: בוא נראה. אם אני אומר לך שעשו את הפעולה הזאת כי רצו להאזין לשיחות בין נתן אשל לראש הממשלה?

משולם: אני שוב אומר בגלל שאני לא מכיר את זה ואני לא מכיר את הנימוקים אני לא יכול לענות לך על זה.

עו"ד חדד: בצו הזה של נתן אשל, בוא נראה את הצו, הצו של נתן אשל אפשר להעלות אותו נועה על המסך? זה נ/3355 כבודכם. זה למעשה שני צווים, אתה רואה את הצו?

משולם: כן

עו"ד חדד: אתה רואה שם את העבירות? שיבוש הליכי חקירה, הדחה בחקירה, לקיחת שוחד, תיווך בשוחד, קשירת קשר לביצוע פשע. תסביר לבית המשפט איזה שיבוש הליכי חקירה מדובר? ואיזו הדחה בחקירה מדובר?

השופטת פרידמן-פלדמן: הוא אומר שהוא לא ידע על הצו.

משולם: עמית איך אני אסביר, אם לא הייתי חלק מהתהליך איך אתה מצפה שאני אסביר?

עו"ד חדד: אז א. אתה אמרת שאתה בשלב מסוים גילית שיש האזנת סתר

משולם: כן, אבל לא התעמקתי, או שכבר לקראת שהורדה העמדה או ממש לפני נאמר לי שהייתה עמדה, זה הכל

עו"ד חדד: לא שאלת כראש צוות החקירה?

משולם: לא

עו"ד חדד: לא שאלת? ראש צוות החקירה?

משולם: האמן לי לא הייתי חלק מהתהליך הזה ובגלל זה אני לא יודע לתת לך תשובות. אתה רוצה שאני אתן לך סתם הערכות.

השופט בר-עם: אבל בדיעבד, השאלה היא בדיעבד אחרי שנודע לך?

משולם: בדיעבד אני מניח שדיברתי על זה עם ראש יאח"ה אני לא זוכר

עו"ד חדד: מה הוא אמר?

משולם: אני לא התעמקתי מה היו הנימוקים באמת שלא

עו"ד חדד: אז אולי תוכל להסביר לנו איזה חקירה, אם בכלל חקרת מישהו בחשד לשיבוש הליכי חקירה, הדחה בחקירה?

משולם: לא. לא.

עו"ד חדד: תגיד לי מתי גילית, אתה אומר לקראת סוף ההורדה? כמה זמן זה אחרי?

משולם: אני זוכר שהעמדה הזאת למיטב זיכרוני בדיעבד כמובן, הייתה לטווח מאוד קצר

עו"ד חדד: כמה זה זמן מאוד קצר?

משולם: אני חושב שבועיים, אני חושב, אני לא רוצה סתם לומר.

עו"ד חדד: אז בוא נראה אולי זה ירענן לך את הזיכרון. אנחנו א. יודעים שביקשתם שלושה חודשים, לא, סליחה, ביקשתם חודש, חודש

משולם: אוקי

עו"ד חדד: ויותר מזה, אנחנו רואים שביקשתם גם לבית וגם לנייד. קודם לנייד ואחרי זה לבית

משולם: כן

עו"ד חדד: כי אתם אומרים שאתם מאזינים לכן אני יודע אתם מאזינים ממש מעמדה פעילה, אנחנו שומעים, בוא נדבר בקווי, אפשר להראות את זה נועה? בוא נדבר בקווי ואז הולכים ומבקשים צו נוסף

משולם: אוקי

עו"ד חדד: זאת אומרת אין ספק שנאספו פה ראיות בחשד, עם חשד שהגעתם איתו לבית המשפט של שיבוש הליכי חקירה והדחה בחקירה.

משולם: אהמממ.

עו"ד חדד: אז אולי תסביר לי כראש צוות החקירה אם אתה יודע על מישהו, על איזשהו חשד שהיה, חשש שהיה לשיבוש הליכי חקירה? להדחה בחקירה להוציא את מה שדרך אגב אמרתי מקודם לבית המשפט ושאל אותי בית המשפט שאלות בנושא.

משולם: עמית, אני הרי לא הוצאתי את הצו, אני לא התעסקתי,

השופטת פרידמן-פלדמן: יודע משהו על זה?

משולם: לא יודע

השופטת פרידמן-פלדמן: לא יודע

עו"ד חדד: אבל אתה בהחלט יודע שאתה חקרת את נתן אשל נכון?

משולם: נכון, כן

עו"ד חדד: עכשיו, נתן אשל נחקר

משולם: נכון

עו"ד חדד: תאשר לי שלא החשדת אותו

משולם: לא, לא

עו"ד חדד: רגע, בשיבוש הליכי חקירה, הדחה בחקירה, לקיחת שוחד, תיווך בשוחד? קשירת קשר לביצוע פשע לפי סעיף 499?

משולם: לא, לא החשדתי אותו.

עו"ד חדד: הרי יש פה סיפור מדהים, תסתכל בפנים תראה מה כתוב בסעיף 4, אני רוצה להבין

משולם: לא, בסדר

עו"ד חדד: תראה את סעיף 4 בעמוד 3, סיפור מדהים, נתן אשל מקבל באופן קבוע שחור, לערך, שחור…

משולם: שחור זה השחרה כאילו? מה זה שחור?

עו"ד חדד: כתוב שחור.

השופט בר-עם: לא כתוב שחור

עו"ד חדד: מושחר, אין בעיה, מושחר, בסדר. הכסף היה מיועד להוצאות שוטפות של משפחת נתניהו, זה חתיכת דבר שאומרים בבית המשפט, לקבל ממנו צו להאזין לאדם שמדבר תכופות עם ראש הממשלה ואני רוצה להבין איך יכול להיות שכשנתן אשל מגיע אליכם אם זה המידע שיש. עכשיו, אתם אומרים את זה לבית משפט על בסיס, לא אתה, שוב, אמרת שזה קורה מאחורי גבך, אין מילה אחרת לומר את זה

משולם: תגדיר את זה איך שאתה רוצה

עו"ד חדד: מה לעשות? אתה ראש צוות החקירה, אתה לא מכיר אז זה מאחורי גבך

משולם: אז תגדיר את זה איך שאתה רוצה.

השופט בר-עם: אדוני לא פירט את הסוגייה איך זה נעשה מבלי שאדוני מודע? מתוקף תפקידו ומעמדו זה לא מטריד את אדוני?

משולם: שוחחתי עם ראש יאח"ה בעניין

השופט בר-עם: ומה ההסבר שניתן לאדוני?

משולם: באמת לא זוכר

השופט בר-עם: אדוני לא זוכר מה נאמר לו?

משולם: כן, כן, אני לא זוכר, הרבה פעמים ישנם, במקרה זה אין כן? אבל הרבה פעמים גם המודיעין מעלה עמדות האזנה שלו, החקירות הם לא חלק מהעניין, יש עמדות שמתחילות ממפלג מודיעין אוקי? לפעמים מכניסים את החקירות,

השופט בר-עם: אבל יש לך איזשהו הסבר אפשרי תיאורטי? אני אומר לאדוני באופן קונקרטי

משולם: אז אני אומר אני לא זוכר

השופט בר-עם: אדוני לא זוכר מה נאמר לו כאשר אדוני גילה בדיעבד שיש פעולה

משולם: כן, כי מהר מאוד הורידו את העמדה, החליטו שלא משתמשים בתוצרים שלה

עו"ד חדד: חודש

משולם: אמרתי אני חושב שבועיים

עו"ד חדד: חודש

משולם: ולא השתמשו בתוצרים שלה אז אני באמת לא הייתי חלק מהתהליך

השופט בר-עם: אדוני הרגיש נוח עם העניין הזה שנעשית פעולה בתיק שאדוני מטפל, ראש צוות החקירה?

משולם: ברור שהייתי מצפה שאני אהיה בלופ אבל לא הייתי בלופ, מה אני יכול לעשות? אדוני צודק

השופט בר-עם: לא, אבל הסבר, לא אמרתי שאדוני,

משולם: אני לא זוכר, אני לא רוצה לומר סתם, אני מניח שאם ראש יאח"ה יגיע לכאן יעיד יישאר והוא ידע את התשובות הרבה יותר טוב ממני.

עו"ד חדד: תגיד לי אולי תוכל, אם תוכל להסביר ככל, האמת שלא, אני מדלג על זה. רק תאשר לי שלמרות שכתוב פה את מה שכתוב אתם לא חקרתם בנושא, אני מדבר פה על סעיף ב(4). מה גברתי?

השופטת פרידמן-פלדמן: אני מסתכלת, למשל קבלת שוחד שנמצא פה במסמך הזה, הוא לא מתייחס לאשל, אשל נמצא שם אבל,

עו"ד חדד: נכון, נכון

השופטת פרידמן-פלדמן: זה אמנם כתוב כאן שבידי המשטרה מידע בקשר ל… בדבר זה וזה אבל הסעיפים קשורים לאחרים.

עו"ד חדד: נכון, אז יש לי חקירה בנושא הזה רק שהעד אמר אני לא הכנתי, אני לא מכיר אז אני מקשיב להמלצות של כבודכם, זה שזה צו הזוי, מוזר שנעשה בלי אישור יועץ משפטי לממשלה זה דבר חמור.
העד בהגינותו אמר זה מאחורי גבי, אני אבל כן רוצה את הדברים שכן קשורים אליך וזה שלא חקרתם את שלדון או את מירי או את עמוס רגב, או את נתן אשל באזהרה, בחשד לדברים המופרכים והמוזרים האלה?

משולם: נכון.

עו"ד חדד: טוב. דרך אגב, בכלל תאשר לי שהיועץ לא אישר לכם להעלות עמדות של האזנת סתר בתיק הזה?

משולם: לא היו שום עמדות למעט

עו"ד חדד: כן, למעט הדבר הזה שנעשה,

משולם: לא היו עמדות בתיק

עו"ד חדד: אם אני אומר לך שהחדילה של העמדה והעובדה

משולם: סליחה?

עו"ד חדד: החדילה של העמדה והעובדה שהחומרים לא הגיעו אליכם זה בגלל שזה נעשה בלי אישור היועץ?

משולם: יכול להיות, אני לא שולל את זה, אני אישית לא שוחחתי עם היועץ על כך.

עו"ד חדד: בסדר, ואם אני אומר לך שזה קשור גם למה שאמרתי לך מקודם כדי לבדוק עם ראש הממשלה מה הוא יודע וכו', בשיחות שהוא מקיים עם נתן אשל?

משולם: אני לא יודע עמית

עו"ד חדד: שזו הדחה בחקירה?

השופטת פרידמן-פלדמן: הוא לא יודע

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »