יומן הבוקר
גיא פלג (ויקיפדיה), נצ"מ מומי משולם (אלי ציפורי)
עו"ד חדד: "ההדלפות של קטעים מתמלילי נתניהו-מוזס לגיא פלג נועדו ללחוץ על מנדלבליט לאשר לחקור את נתניהו בשוחד"; משולם: "ההדלפות בזויות, מזהמות ופליליות"; חדד: "אתה שוטר, אתה לא מהאו"ם, לא ביקשתם לחקור את זה?"

עו"ד חדד:
"… כשאני קראתי את התמליל לראשונה אני הופתעתי כמה דברים טובים יש שם לטובת נתניהו וכן גם לטובת נוני מוזס, אבל תמיד הדברים הרעים הגיעו לטלוויזיה"

הפרוטוקולים מדברים! ערב ערב "זכה" עם ישראל לצפות ולשמוע הדלפות מחדרי החקירות בתיקי נתניהו. נצ"מ מומי משולם, מי שהיה ראש צוות החקירה בתיקי 1000 ו-2000, מתייחס בחקירה הנגדית להתרחשויות על מסכי הטלוויזיה ומאיפה הן הגיעו.

חוקרים את החוקרים 💪💪💪

***

עו"ד חדד: עכשיו, האם אתה זוכר הייתה תופעה נורא משונה בימים ההם ינואר ואילך 2017 שבהם אתם מציגים לראש הממשלה שורות בודדות אבל עם ישראל זוכה כל ערב, לא יודע כל ערב אבל מידי כמה ערבים בטלוויזיה לשמוע את גיא פלג, אתה צוחק, אני מבין שיירשם לפרוטוקול שאתה צוחק, אני בוכה ואתה צוחק, הדלפה מגמתית נוראית דרך אגב, שהמטרה שלה הייתה ללחוץ על היועץ לאפשר לכם לחקור את ראש הממשלה בשוחד כשהיועץ לא אפשר. מידי ערב, או כמעט, מידי כמה ערבים גיא פלג מקריא קטעים מהתמליל, אתה זוכר את זה?

משולם: בוודאי.

עו"ד חדד: בוודאי. תאשר לי

משולם: בתור אחד שאפילו לא צופה בטלוויזיה אני זוכר את זה.

עו"ד חדד: כן, בסדר. כי זה היה דבר חריג?

משולם: לא, כי אני זוכר, נכון, לא הבנתי איך, לא היה ברור לי, אני אמרתי לך כל הזמן ואני אומר את זה גם שוב, זה תופעה בעיני, ההדלפות, אני לא יודע מי מדליף זו תופעה בזויה, היא פוגעת בחקירה, הלוואי וכולם יעברו את אותם בדיקות שאנחנו עוברים במשטרה בעניין הזה וגם אם זה מודלף מהפרקליטות, מהמשטרה, מהסנגוריה זו תופעה בזויה, אני נגד זה.

עו"ד חדד: סליחה רגע מהסנגוריה זה לא יכול להיות מודלף כי זה לא היה אצלנו

משולם: אני מדבר עכשיו ברמה העקרונית

עו"ד חדד: לא, לא, אני מדבר ברמה הקונקרטית.

משולם: אני מדבר ברמה העקרונית

עו"ד חדד: אבל אני מדבר ברמה הקונקרטית

משולם: אז אני שוב אומר, זו תופעה בזויה בעיני עמית, זה הכל

עו"ד חדד: אני מדבר ברמה הקונקרטית, אמרת שזה יכול להיות אולי מהפרקליטות או מהסנגוריה.

משולם: אני אומר ברמה העקרונית, אני אומר מי שמדליף זו תופעה בזויה בעיני, ברור, זה פוגע קודם כל בחקירה, קודם כל.

עו"ד חדד: תיכף נראה למה הייתה הדלפה

משולם: אני לא יודע

עו"ד חדד: תאשר לי שהסנגוריה לא היו לה תמלילים?

משולם: נכון.

אלון גילדין: איזה סנגוריה?

עו"ד חדד: אני. בסדר? אני הסנגוריה. וגם נוית נגב, כן, הסנגוריה. בטח, תמיד הפתרון, דרך אגב, השלמת החקירה של הדס קליין לא הייתה אצל הסנגורים של אף אחד ובכל זאת הדלפתם את הכל.
אני אומר לך שההדלפה הזאת נעשתה על ידי גורמים שחשבו שצריך לחקור את ראש הממשלה בשוחד בפרשה הזאת ובגלל שהיועץ לא הסכים לעשות את זה אז הדליפו את זה ערב ערב בטלוויזיה כדי שהיועץ יהיה חייב לאפשר לחקור בשוחד את ראש הממשלה בעניין הזה, יש לך משהו לומר בנושא?

משולם: זו תזה שלך, אני לא יודע על מה היא מתבססת. אני שוב אומר לך מה אני חושב על ההדלפה, בעיני זה בזוי. בזוי, בזוי, בזוי, מה יותר מזה?

עו"ד חדד: דרך אגב, אתה אומר בזוי, זו אמירה קצת לא מתאימה לשוטר.

משולם: למה?

עו"ד חדד: אני אסביר לך, אתה תסכים איתי אל תדאג, כי שוטר יודע חוקי או לא חוקי, קודם כל זה לא חוקי להדליף?

משולם: ברור, ברור

עו"ד חדד: זו עבירה פלילית

משולם: ברור, ברור

עו"ד חדד: תאשר לי שלא חקרתם את הדלפות האלה?

משולם: לא, לא חקרנו

עו"ד חדד: ביקשתם לחקור את ההדלפות האלה?

משולם: לא שאני זוכר

עו"ד חדד: זאת אומרת אתה ראש צוות החקירה, ראש הממשלה מתחנן תראו לי בכל זאת את התמליל, אתם מראים לו כל פעם שורה פה שורה שם, יש הדלפות מגמתיות, דרך אגב, במה הן מגמתיות? הם תמיד לרעת נתניהו ההדלפות האלה, אנחנו בדקנו,

משולם: אוקי

עו"ד חדד: תמיד לרעת נתניהו, לא הקטעים שהם לטובתו, תמיד, דרך אגב, עד כדי כך שכשאני קראתי את התמליל לראשונה אני הופתעתי כמה דברים טובים יש שם לטובת נתניהו וכן גם לטובת נוני מוזס, אבל תמיד הדברים הרעים הגיעו לטלוויזיה.
אני שואל אותך קורה אירוע כזה פלילי חמור בחקירה כל כך רגישה, בחומר שלא נמצא אצל ההגנה אתה לא אומר חברה בואו נחקור את זה? יש פה הדלפה חמורה?

משולם: אני אומר מעבר לזה אפילו, שהרבה פעמים היו הדלפות גם מישיבות, מאלף ואחד שאני התקוממתי

עו"ד חדד: לא ביקשת בואו נחקור את זה?

משולם: אני לא זוכר אם ביקשתי או לא

עו"ד חדד: אתה שוטר ריבונו של עולם, אתה לא מהאו"ם

משולם: אני עוד פעם אומר, אני לא זוכר אם ביקשנו או לא, ואתה יודע מה? היו הרבה פעמים ולא רק בתיק הזה שאתה מבקש לחקור על הדלפות ובסוף תמיד איכשהו מה, זה לא קורה. כן? רק אומרים עיתונאים וזה, לחקור, חיסיון, תמיד זה נהיה מורכב, בעיני אני אומר שוב, אני מסכים איתך לגמרי זה פלילי, זה בזוי, אני באמת לא יודע.

עו"ד חדד: זה משבש את החקירה

משולם: ברור, אני מסכים איתך

עו"ד חדד: זה משבש את שיקול הדעת

משולם: עמית אני מסכים איתך

עו"ד חדד: זה מזהם גרסאות. נכון?

משולם: עמית אני אמרתי,

עו"ד חדד: רגע, נכון? זה מזהם?

משולם: אמרתי בצורה מאוד ברורה זה פוגע בחקירה, אני נגד זה, זה חמור.

עו"ד חדד: זה גם פוגע בנאשמים, בחשודים?

משולם: אני אומר לך שוב, זה פוגע בחקירה, גם לי זה פוגע.

עו"ד חדד: בסדר

משולם: דברים שלדוגמא אני רוצה להראות ואני לא רוצה שזה יתפרסם בתקשורת מן הסתם, זה ברור לך, מה זאת אומרת?

עו"ד חדד: דווקא הדברים האלו לא הודלפו לצערי

משולם: אני לא יודע מה הודלף או לא הודלף

השופט משה בר-עם: מי שצריך לאשר, זה היועץ היה צריך לאשר?

משולם: כן, אני מניח. הרבה פעמים היו אירועים של הדלפות מעיתונאים שבסוף אתה לא מקבל את האישור

עו"ד חדד: למיטב ידיעתנו דרך אגב, לא צריך אישור יועץ

משולם: אבל בסוף אני מניח שבמקרה רגיש כזה זה בטח היה עובר את היועץ

עו"ד חדד: בתיק הזה? … דרך אגב, אתם חשדתם במי שמבצע את ההדלפה?

משולם: לא, האמן לי שאין לי מושג

עו"ד חדד: דיברתם ביניכם מי הדליף את זה?

משולם: לא, כי אתה יודע אנחנו היינו צוות מצומצם

עו"ד חדד: תן לי לסיים, אתם צוות מצומצם כמו שאמרת

משולם: נכון

עו"ד חדד: ששמר על חשאיות

משולם: מאוד

עו"ד חדד: כמו שאתה אמרת, נכון או לא נכון, אני מקווה מאוד שנכון,

משולם: מאוד נכון

עו"ד חדד: אני מקווה מאוד שנכון, ואתם רואים שמעטה החשאיות הזה נפרץ בצורה שאתה אמרת בזויה, לא חוקית, פלילית,

משולם: נכון

עו"ד חדד: אתם לא מדברים ביניכם מי החשודים פה?

משולם: כי אתה לא יכול לדעת אף פעם, הדברים האלה לא צריך להגיד לך איך זה עמית.

עו"ד חדד: דרך אגב, האמת היא שזה היה קל מאוד לדעת אבל את זה נשאיר, נמשיך

משולם: אוקי

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »