יומן הבוקר
ארנון מילצ'ן (צילום מסך טלוויזיה)
הפרוטוקולים הרשמיים מעדותו של ארנון מילצ'ן במשפט נתניהו (בווידאו מברייטון אנגליה) התחילו להשתחרר לציבור, שיכול לעיין ולהיווכח איך פורק תיק 1000. מהיום ובשבועות הקרובים אביא לכם כאן קטעים נבחרים. הפרוטוקולים מדברים ❗❗
מילצ'ן:
"מעולם לא היתה שום פעולה שלטונית של נתניהו לקידום פרוייקט טאטא"
"מעולם לא דיברתי עם נתניהו על היבטים כלכליים של הפרויקט. מה פתאום? זה היה מיזם של שלום"

מהיום ובמהלך השבועיים הקרובים אני מתחיל את פרויקט עדות מילצ'ן מתוך הפרוטוקולים המלאים שהתחילו להגיע. הפרוטוקולים מוכיחים, שחור על גבי לבן, איך עו"ד חדד יחד מילצ'ן פירקו את תיק 1000 ולא השאירו ממנו אפילו אבק.

***

על הפרק היום: מיזם טאטא. הפרקליטות טענה שזה שהפרויקט הוא חלק מהפרת האמונים של נתניהו כיוון שראש הממשלה עזר לכאורה למילצ'ן בקידומו.
לא רק שזה הבל הבלים, הרי הפרויקט היה בסך הכול בגדר רעיון של שלום להקמת איזור סחר חופשי משותף לירדן ולישראל שיעסיק פלסטינאים.

עו"ד חדד: אתמול דיברנו על נושא טאטא, אני ממשיך משם, דיברנו על זה שארוחת הערב שאתה זכרת שהתקיימה עם טאטא ונתניהו זו הפגישה הראשונה שבה הם הכירו נכון? ארוחת הערב הזאת הייתה ב-2009 נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: והיא לא הייתה קשורה בכלל למיזם אזור סחר חופשי נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: וממילא מה שדובר שם זה על רעיונות גדולים, שיתוף פעולה כלכלי בין מדינת ישראל לבין הודו, דלק מימני, אילו הנושאים שדוברו שם בין היתר?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: עכשיו, בכל מה שקשור ל-2010 לא הציגו לך שאז מדברים על אזור סחר חופשי, לא הציגו לך במהלך החקירה שום מסמך נכון? למיטב זיכרונך?

מילצ'ן: למיטב זיכרוני לא

עו"ד חדד: אני אציג לך חלק מהמסמכים ואני אנסה לדייק איתך את הזיכרון הדי משובח שלך בהקשר הזה אבל ננסה לדייק אותו בנקודות מסוימות,

מילצ'ן: אני מקבל היום ציונים כן? יופי

עו"ד חדד: אנחנו ננסה לדייק את הדברים כדי לספר את הסיפור כפי שאני מאמין שהוא קרה וכפי שאני מקווה שתאשר לי שהוא קרה, בדיוק כפי שהדברים היום.
עכשיו, אתה יודע מתי טאטא הגיע לראשונה לישראל לדון במיזם הזה? במיזם הזה של סחר חופשי?

מילצ'ן: באיזה שנה?

עו"ד חדד: ב-2010 אבל מתי בערך אתה זוכר?

מילצ'ן: לא

עו"ד חדד: אני אראה לך ארנון, תסתכל רק שנתחיל למקם את הדברים בזמן, תראי לו בעיקר את התאריכים נועה (מילשטיין, מהצוות של חדד), תראי לו את תאריך הפגישה.

מילצ'ן: כן, זה ראיתי אתמול

עו"ד חדד: ראית משהו דומה אתמול נכון, משהו דומה, נכון. עכשיו אחרי שהראיתי לך אני אומר לך ותאשר לי,

מילצ'ן: הוא גם היה עם כיפה לא?

עו"ד חדד: כן, אייל גבאי כן אבל אני לא רוצה להתחייב בנושא. בכל מקרה לפי מה שהראיתי לך, ארנון תהיה איתי, לפי מה שהראיתי לך המכתבים נשלחו ב-5 באוקטובר 2010 נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: ואילו מכתבים למעשה שמזמינים את טאטא להגיע לביקור ב-17 באוקטובר 2010 נכון?

מילצ'ן: נכון, נכון, נכון.

חדד: עכשיו, האנשים האלה מגיעים לביקור בישראל ואתה זוכר אם היית במועד הזה בביקור?

מילצ'ן: לא בטוח

עו"ד חדד: אתה לא היית, הסתכלנו על כניסות ויציאות שלך לארץ, אנחנו רואים שאתה לא נמצא במועדים האלו בישראל. אתה יוצא, אתה עוזב את ישראל ב-5 בספטמבר 2010 אתה חוזר רק ב-9 בנובמבר 2010. כלומר בזמן הזה אתה לא נמצא בישראל, הם פה בלעדיך נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: רק למען שלמות התמונה בביקור השני שטאטא יבוא אתה סיפרת על מלך ירדן וכו' אתה נמצא?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: עכשיו, מהיומן של ראש הממשלה, אפשר לראות שאתה נכחת בלשכת ראש הממשלה בקריה אם אתה זוכר ארנון,

מילצ'ן: אני מקשיב, כן

עו"ד חדד: הפגישה בקריה היא ב-27 בדצמבר 2010 בסדר? זו הפגישה שאתה תהיה בה.

מילצ'ן: שאני אהיה בה

עו"ד חדד: כן, המועד שבו טאטא מגיע אחר כך, הביקור עם מלך ירדן זה בדצמבר.

מילצ'ן: אוקי, רגע תסביר לי רק על ה-27.

בשלב זה ליאת בן ארי מתערבת לעוד אחת מאותן התנגדויות סרק.

עו"ד חדד: רק הראיתי כבודכם את ריכוז הפגישות שהמשטרה לקחה מתוך היומן של ראש הממשלה ושם הראיתי לעד שהפגישה הייתה ב-27 לדצמבר בשעה עשר בבוקר.:

השופטת פרידמן-פלדמן: מר מילצ'ן יש לך משהו לומר על זה?

עו"ד חדד: עכשיו אתה יכול לאשר שזה המועד של הפגישה?

מילצ'ן: אני יכול לאשר שקראתי

עו"ד חדד: שזה ב-27 לדצמבר

מילצ'ן: כן. אבל אני לא זוכר את התאריך, ראיתי את התאריך עכשיו.

בהמשך:

עו"ד חדד: עכשיו נחזור לתחילת הדברים, אתה מספר בחקירה שלך ב-27 בפברואר 2017 היו צריכים לשלוח אותי אז החלטנו להוריד את הפעילות אבל בינתיים דיברתי איתו הרבה על הנושא הפלסטיני, על שלום, ואז עלה לי רעיון, אמרתי, אתה מדבר על שיחה שלך עם טאטא, למה שלא נקים קו ייצור בשטחים בגדה? הוא אומר אתה יודע מה? אני שם את, ואז מומי משולם שואל אותך – את קו ייצור של מה? מומי משולם זה החוקר

מילצ'ן: של הננו קאר

עו"ד חדד: ואתה אומר של הננו קאר ואז הוא אומר לך שמה? תסביר לנו ככה קצת יותר, מה היה המהות של זה? מה זה היה אמור לעשות? אתה שואל אותו מה? הוא שואל אותך מה? אתה אומר הוא ייתן שלושת אלפים מקומות עבודה לפלסטינים.

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: ואז הוא אומר אהה, אתה אומר נתאם את זה עם מלך ירדן, יהיה כתוב על זה מד אין פלסטין, נייצא את זה, זה היה לפני האביב הערבי, נייצא את זה.

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: ל.. בגלל הגבלות של, לעירק, למצרים וכו' וכו' שתקבל אישורים לאירופה נמשיך לאירופה ובזה נעשה צעד משמעותי כלכלי מיידי לעזור לתהליך התחלת תהליך, נקרא לו תהליך שלום, זה דברים שאמרת?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: אתה עומד מאחוריהם?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: ובאמת זה היה רעיון מקורי שאתה הצעת לראטן טאטא, לעזור, לייצר למעשה, לחזק את השלום הכלכלי בין המדינות, זה נכון?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: ואתה מדבר בעצם על הסיבה של האירוע וזה חשוב שנבין, הסיבה היא סיבה גיאו-פוליטית מדינית, רצון לעזור למדינת ישראל להביא את השלום, זה נכון?

מילצ'ן: בהחלט

חדד: מאה אחוז, ואז באה יוזמת השלום שלי, אמנדה ואני בביקור ראשון נסענו לראטן טאטא, זה קשה זה כמו שמעון פרס כזה בלי פוליטיקה, ראה אופנוע או אופנועים עם הסירה, אתה אומר אנשים נוסעים בגשם וכו' וכו', נשבר ליבו, הקים מפעל שנקרא ננו קאר, ננו קאר, מכוניות בשלושת אלפים דולר לעניים אבל עם ארבע דלתות,

מילצ'ן: לא עברנו את זה כבר?

עו"ד חדד: אבל פה תהיה נקודה אחרת, לא, זה גם מופיע כמה פעמים. עם רדיו, עם

מילצ'ן: אייר קונדישן

עו"ד חדד: עם אייר קונדישן, אפילו יש פה סאב סידייט, מימן, היה לו סיפורים נוראים שם כי הזיזו את זה מכלכותה לאיזה מקום אחר

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: אני ואמנדה נסענו במכונית הזאת ובאמת הייתה נוחה ואמרתי לו שמע, זרקתי, אנחנו זורקים בלונים לפעמים, דיברנו על זה אתמול, לפעמים לא מתפוצצים, תראה

מילצ'ן: מי זורק בלונים?

עו"ד חדד: אתה, אתה

מילצ'ן: אבל מי זורק את הבלונים?

עו"ד חדד: אתה אומר שאתה זורק

מילצ'ן: אני? אוקי

עו"ד חדד: אני מקריא, זה דברים שאתה אמרת

מילצ'ן: בסדר

עו"ד חדד: תראה בבעיה הפלסטינית, הערבית וכו' מדברים על … וכו' וכו' אם מישהו היה מוצא להם מקומות עבודה … פלסטינים זה היה חוסך לנו שנים של קשקוש, ברבורים ואז הוא אומר לי אתה יודע מה? בוא נקים קו ייצור בשטחים, נקרא למכוניות, נקים את הננו קאר, נקדם, נקרא לזה מד אין פלסטין. זו יוזמת השלום שלך. נכון? כך אתה הצעת את זה?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: זה אירוע שלם שכל כולו יוזמת שלום נכון?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: עכשיו, לך אין עסקים של בניית מכוניות נכון? אתה לא יודע להקים קווי ייצור

מילצ'ן: לא

עו"ד חדד: זה לא עולם התוכן שלך, אתה לא איש מפעל נכון?

מילצ'ן: עולם התוכן זה רק לעשות שלום

עו"ד חדד: מאה אחוז, חשוב, כי מישהו אחר אולי עלול להתבלבל שאתה רוצה להקים קווי ייצור למכוניות, שיש לך

מילצ'ן: זה הביזנס שלי, כן, הלא מכרתי את מכשירי התנועה

עו"ד חדד: אני רוצה שתבהיר את זה שזה לא העסק שלך וזה לא עניין אותך בכלל מהבחינה הזאת נכון?

מילצ'ן: ממש לא

עו"ד חדד: מה שאני אומר הוא נכון?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: אתה כשהיוזמה הזאת בסוף לא הצליחה לא הלכת והקמת מפעל אחר למכוניות נכון?

מילצ'ן: לא. לא

עו"ד חדד: אין לך מפעלי מכוניות בעולם?

מילצ'ן: לא. היה לנו מטרה של,

עו"ד חדד: של שלום

מילצ'ן: של שלום

עו"ד חדד: אוקי. דרך אגב לא הקמת, לא הבטחת, אתה לא הקמת שום מפעל מכוניות בשום מקום בעולם, לא בארצות הברית, לא באפריקה, לא בשום מקום? נכון?

מילצ'ן: נכון מאוד.

עו"ד חדד: וכל הרעיון הזה מראשיתו ועד סופו, דרך אגב, שהם היו מאוד קרובים, הראשית והאחרית לא קרה כלום באמת, זה הכל רעיון של פילנתרופיה של לעזור לתהליך השלום, זה נכון.

מילצ'ן: בהחלט.

עו"ד חדד: עכשיו אני רוצה להקריא לך כמה קטעים מה אומר טאטא בעניין הזה, גם הוא מאשר בדיוק את מה שאתה אומר.

מילצ'ן: לאן זה חותר העסק?

עו"ד חדד: לצייר את הדברים כפי שהם היו. אני כבר אומר לך בכל החקירה אין לי אג'נדה, אין… חקירה מאוד מאוד פשוטה, מאוד נכונה, פשוט לספר את הדברים כפי שהם היו בלי שום הסחות דעת, בלי שום רעשי רקע, בלי אינטרסים, כל מיני אינטרסים נקבעים כאילו שאתה רצית להרוויח כסף, שטויות.

מילצ'ן: יש דברים יותר קלים

עו"ד חדד: שטויות נכון?

מילצ'ן: ממש, כן.

עו"ד חדד: אז אומר טאטא ככה, לטענת טאטא המיזם המשותף של ירדן, הרשות הפלסטינית וממשלת ישראל להקמת מפעל שיעסיק שמונה מאות-תשע מאות פלסטינים לא משכה … מבחינה עסקית אלא הייתה בעיניו רעיון פילנתרופי אשר היה עשוי לתרום לקידום תהליך השלום. אתה חותם על הדברים האלה?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: גם אתה ראית את זה ככה?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: זאת אומרת זה רעיון פילנתרופי של טאטא, זה רעיון פילנתרופי שלך, אין פה בכלל, מי שחושב שזה עניין עסקי הוא מספר סיפור לא נכון?

מילצ'ן: רק אני חושב שכדאי לחדד

עו"ד חדד: אני עוד רגע ברשותך אנחנו נחדד

מילצ'ן: לא, המילה פילנתרופי הייתי מחדד את זה, זה מיזם שלום, זה לא עניין של תרומות.

עו"ד חדד: תודה מר מילצ'ן. אני רוצה בכל זאת להסביר, זה לא רק פילנתרופיה של תרומות ושלום כמו שאתה אומר, זה הרבה יותר עמוק מזה, זה היה ההבנה שלך שאם רוצים באמת להצליח או לעשות שלום, לחסוך שנים של ברבורים כמו שאתה אמרת,

מילצ'ן: הולכים לאקונומיקס (לכלכלה).

עו"ד חדד: אז הולכים לאקונומיקס

מילצ'ן: נכון, בהחלט

עו"ד חדד: אם יש לשלושת אלפים פלסטינים מקום עבודה, יש להם מה לאבד, יש להם יכולת לייצר פרנסה לקבל חינוך טוב אז הם לא הולכים לטרור, הם הולכים למקום אחר?

מילצ'ן: זה מה שעבר לי בראש

עו"ד חדד: זה מה שעבר לך בראש, דרך אגב, רק זה מה שעבר לך בראש.

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: נכון?

מילצ'ן: בהחלט, בהחלט, גם עכשיו

עו"ד חדד: גם עכשיו, אתה מאוד צודק בהקשר הזה אתה וביבי מאוד דומים בתפיסת העולם שלכם של שלום כלכלי מלמטה לתת להם שיהיה להם טוב, שיהיה נוח, שילמדו, שישכילו, שיצליחו ורק ככה יהיה שלום.

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: עכשיו, אתה סיפרת לנו גם בחקירה הראשית, שבים קצת לטאטא כי מה פתאום טאטא ושלום פילנתרופי זו חברה שכמה אחוזים מהמחזור שלה היא נותנת לצדקה?

מילצ'ן: שליש, שליש מהרווח

עו"ד חדד: שליש מהרווח? רק שנבין מה סדרי הגודל, זה כמה זה,

מילצ'ן: זה מיליארדים

עו"ד חדד: מיליארדים של דולרים?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: נכון? מידי שנה?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: ולכן זה גם מתאים לחברה כזאת שיש לה אג'נדה של פילנתרופיה, של תרומה,

מילצ'ן: יש לה עיר שנקראת ג'מסיט… שהם מממנים את כל מיליון איש, הם מממנים את המשטרה, את בתי הספר, את בתי החולים, זה עיר שהייתה מתפרקת אם לא היה טאטא.

עו"ד חדד: ומה שיפה זה שאתה ראית את טאטא והבנת שהוא פילנתרופ אדם שרוצה לחולל שינוי בעולם הזה, באמת תיקון עולם אמיתי, ולכן עוד פעם חיברת בין הציונות האדירה שלך לבין הפילנתרופיה האדירה שלו כדי ליצור משהו, מיזם של שלום פילנתרופי כאן במדינת ישראל, זה נכון?

מילצ'ן: בהחלט כן.

עו"ד חדד: עכשיו, על הנושא הזה אתה דיברת גם עם שמעון פרס נכון?

מילצ'ן: נכון, אני מוכרח להגיד לך שדיברתי עם טאטא הוא בא לבקר אותי לפני שנתיים, הוא לא מרגיש כל כך טוב אבל הוא, גם אצלו זה עדיין

עו"ד חדד: מרחף הרעיון הזה?

מילצ'ן: כן,

עו"ד חדד: נכון זה רעיון יפהפה. חבל שלא היה, אבל בכל מקרה דיברת על זה שם שמעון פרס גם נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: ודיברת על זה גם עם השליח האמריקאי על היוזמה הזו נכון?

מילצ'ן: תזכיר לי האחרון מי זה היה?

עו"ד חדד: אני חושב שזה היה שליח אמריקאי לשיחות שלום באותה תקופה ב-2010

מילצ'ן: מה שמו?

עו"ד חדד: זה היה… אבל מדבר על זה זאביק פלדמן שדיברת גם איתו, זה הגיוני?

מילצ'ן: הגיוני.

עו"ד חדד: בסדר. אני רוצה לשמוע על הפגישה הראשונה שנערכת עם ראש הממשלה וראטן טאטא על הנושא הזה, שואל אותך החוקר.
כן אתה עונה. הוא אומר לך בוא תספר לנו? אתה אומר אין לי הרבה לספר. הוא אומר בוא תספר מי ארגן את הפגישה, איפה הייתה הפגישה, מתי היא הייתה? מי היה שותף למה? מה דובר בפגישה? והחוקר השני אומר לך ראטן לא דופק בדלת … מתחת לראש הממשלה נכון?
אתה אומר – לא. אז הם אומרים אנחנו רוצים לדעת, תספר. אתה אומר אני ביקשתי את הפגישה. אומר לך החוקר – מה אמרת לנתניהו, מה סיפרת, מתי סיפרת לו את זה לראשונה? מתי עניינת אותו? אתה אומר – אני, אני באמת לא, אני מניח שלזאביק יש יותר פרטים ממני. זה נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: זאביק דרך אגב, היה יותר בפרטים,

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: הוא יודע לספר בצורה טובה יותר ומדויקת יותר על הפרטים כי הוא היה מעורב בהם נכון?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: עכשיו, ראינו כשאתה לא היית בשום פגישה במעון של ראש הממשלה בנושא הזה, אתה לא זוכר לפחות פגישה במעון של ראש הממשלה בנושא הזה נכון? זה מה שאמרת לי מקודם, שאתה לא זוכר נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: ולכן אתה מפנה את החוקרים לדבר עם זאביק פלדמן, בוא אני אראה לך את זאביק פלדמן איך הוא סיפר בצורה מאוד דומה למה שאתה מספר כאן, על דרך הצגת הפרויקט.
איך הצגתם את הפרויקט הזה, איך הוא הציג את הפרויקט הזה. הוא מספר ככה, אני מפנה לפרוטוקול מיום 15 בנובמבר 2022 עמוד 28, שאלה שמתחילה ב-2010. בשנת 2010.

בהמשך:

עו"ד חדד: בשנת 2010 אני שואל את זאביק, בשנת 2010 הנושא הזה של מיזם הרכבת הרכבים לא מגיע רק לידיעת ראש הממשלה, נדבר, לידיעת מי הוא מגיע? הוא גם מגיע לידיעת המלך חוסיין נכון? הוא אומר – נכון. והוא מגיע לדבריך גם לגורמים אמריקאים? הוא אומר – אמת. זה מה שאמרתי מקודם, אתה מאשר את מה שאומר זאביק פלדמן?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: אני שואל אותו מי מהגורמים האמריקאים, יש לך מושג? הוא אומר שליח שהיה בזמנו במזרח התיכון לשיחות, הוא יודע על זה על ידי מילצ'ן, הוא אומר נכון?

מילצ'ן: כן. כן

עו"ד חדד: אני שואל אותו שאלה, הוא מגיע לגורמים נוספים בישראל, למשל הנשיא שמעון פרס? הוא אומר נכון? אתה גם את זה מאשר?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: ואז אני שואל אותו אתה ידעת על היחסים הקרובים בין פרס לבין מר מילצ'ן נכון? הוא אומר נכון, היו נפגשים, סועדים ביחד, חברים טובים, הולכים הרבה שנים אחורה. הוא אומר כן. גם אתה כמובן מאשר את הדברים?

מילצ'ן: בהחלט.

עו"ד חדד: תאשר לי, אתה היית דרך אגב בפגישה אצל שמעון פרס? הוא אומר – הייתי בפגישה אצל פרס, לא עם ארנון אלא עם משלחת של טאטא, גם את זה אתה מאשר?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: שאלה – וגם שם דובר על קידום השלום האזורי נכון? תשובה – נכון. שאלה – זה התאים לחזון של פרס דרך אגב, לאני מאמין שלו? תשובה – אמת. שאלה – והוא גם תמך בפרויקט מטבע הדברים? תשובה נכון. תאשר לי שגם אתה יכול לאשר לי את זה שפרס תמך בפרויקט?

מילצ'ן: נכון, בהחלט

עו"ד חדד: הוא הבין שזה יוזמת שלום, גם ל-DNA שלו זה מתאים נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: אוקי. עכשיו, הדרך שבה אתם הצגתם את הפרויקט הזה לכולם האמריקאים, עם הירדנים, עם הישראלים, עם פרס, ראש הממשלה, כולם, זה פרויקט שהמטרה שלו זה קידום השלום האזורי, זה נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: שאלתי את פלדמן, אתה מעולם לא שמעת את מר מילצ'ן מדבר על אינטרס כלכלי כלשהו שלו בפרויקט של טאטא במזרח התיכון עם ראש הממשלה נתניהו? הוא אומר לא שמעתי. זה נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: דרך אגב, אני שואל אותו גם כשהייתה פגישה עם פרס אמרת לי, אישרת לי שלא דובר שם על אינטרס כלכלי של מר מילצ'ן בפרויקט?

מילצ'ן: ממש לא

עו"ד חדד: הוא אומר נכון. גם את זה אתה מאשר?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: כלומר אתה מעולם לא דיברת לא עם ראש הממשלה ולא עם פרס, יש לי אינטרס כלכלי בפרויקט הזה נכון?

מילצ'ן: ממש לא

עו"ד חדד: ממש לא, זה שלא דיברת?

מילצ'ן: ממש לא, זה כן, כן

עו"ד חדד: מה שאני אומר זה נכון.

מילצ'ן: כן, בהחלט נכון, מי שחשב אחרת?

עו"ד חדד: הוא שיקר

מילצ'ן: הוא משקר.

עו"ד חדד: אוקי. אני ממשיך, אני מדלג טיפה, מנקודת מבטו של מר נתניהו, בסדר? זו נקודת הייחוס שלנו כך אני אומר לזאביק, אתה מעולם לא שמעת את מילצ'ן או אדם אחר אומר תשמע למילצ'ן יש אינטרס כלכלי בפרויקט, הוא אומר נכון. אתה מאשר את מה שהוא אומר?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד:  אתה גם אמרת שמר נתניהו כשהוא התבטא בנושא הזה, הוא נתן מושגים של מה נכון למדינת ישראל, פרויקט בינלאומי חשוב, כלכלה

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: הוא אומר כן. גם אתה מאשר את הדברים?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: זה היה השיח, אני לא אקריא את כל מה שהוא אמר אבל השיח היה שיח של שלום ולא שיח של רווחים?

מילצ'ן: ממש לא

עו"ד חדד: כשאתה אומר ממש לא, הכוונה היא שהתיאור הוא נכון?

מילצ'ן: נכון, תחשוב על זה בהיגיון

עו"ד חדד: אני מסכים איתך. עכשיו יותר מזה, אני אומר לו ככה, מה שזאביק אמר אני אקריא לך, זה מתחיל בעכשיו גם נשארת … אני לא בטוח שטעית שזה מסוג הפרויקטים שזוכים עליהם בפרס נובל, לא יודע אם כפול, זאביק אמר שזוכים בו בפרס נובל כפול, אולי נספחת גם קצת אבל פרס נובל נכון? הוא אומר לי – כן. שזאביק חשב שהפרויקט הזה אפשר לזכות בפרס נובל כפול, גם לכלכלה וגם לשלום?

מילצ'ן: דיברנו על זה, נכון, כן

עו"ד חדד: כל המחשבה הייתה, המחשבה בסוג הזה של שלום, של לקדם את מדינת ישראל נכון?

מילצ'ן: בהחלט, נכון.

בשלב זה עוד התנגדות רק של ליאת בן ארי.

עו"ד חדד: עכשיו, אתה שומע ארנון, שאלה – גם … אני לא בטוח שטעית כי זה מסוג הפרויקטים שזוכים עליהם בפרס נובל, לא יודע אם כפול אולי נספחת קצת עם פרס נובל? הוא אומר כן.
אז שאלה – תאשר לי בבקשה שבכל התקופה שמר מילצ'ן עסק בפרויקט הזה ועד לשלב שהפרויקט נעצר, למילצ'ן לא היה שום אינטרס כלכלי קונקרטי בפרויקט נכון? הוא אומר – לא מדויק כלל.
אז אני שואל אותו – לא מדויק בכלל? עוד פעם אני רוצה לחזור, מהשלב שבו הפרויקט התחיל, ואז הוא אומר תשובה – לא, לא היה לו כל תמורה כלכלית. זה נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: מה שאמרתי הוא נכון?

מילצ'ן: כן. אבל מה לא נכון?

עו"ד חדד: לא יודע מה לא נכון, בוא נמשיך. מה שניסו להוציא ממך פה, אני חושב בחקירה הראשית זה אולי ספקולציה מה יקרה אם? (הפרויקט יצא לפועל).
אני, אני אומר לזאביק, כל הדברים האלו, בוא נגיד ככה, בשלבים שאנחנו מדברים בהם לא היה מקום בפרויקט כמו שאמרת, לא היה מכתב, לא היה הסכם, לא היה סיכום, שום דבר נכון? תשובה – אמת. אתה גם מאשר את זה?

מילצ'ן: כן. אז מה לא נכון?

עו"ד חדד: אני לא יודע. בוא נמשיך. כמו שאמרתי ותיכף נדבר על הספקולציות או לא ספקולציות ודאי שלראש הממשלה נתניהו לא הוצג אינטרס כלכלי של מר מילצ'ן לפי מיטב ידיעתך? הוא אומר – לא, לא. אני שואל אותו – לא הוצג? לא. הוא אומר לא הוצג. כל זה נכון?

מילצ'ן: כן

עוד התנגדות סרק של בן ארי.

עו"ד חדד: טאטא סיפר, אני מקריא, טאטא סיפר כי במהלך

מילצ'ן: בן כמה הוא? בדקת?

עו"ד חדד: נבדוק, טאטא סיפר כי במהלך הביקור שהיה בצמרת ירדן בעמאן הגיע מסוק ישראלי צבאי, אתה אמרת של המוסד, יכול להיות שאתה צודק,

מילצ'ן: בטוח שאני צודק

עו"ד חדד: שאסף אותו מנקודה מסוימת, הביא אותו אל מנחת ישראלי ומשם הוא הובא ברכב ישירות ללשכת ראש הממשלה. מילצ'ן ליווה אותו ללשכת ראש הממשלה,

מילצ'ן: רגע סליחה, אתה אומר,

עו"ד חדד: זה דברים שלכאורה טאטא אומר בסדר?

מילצ'ן: ברור

עו"ד חדד: הוא בן 85, עד 120. אני ממשיך. טאטא אומר שהמסוק הביא אותו למנחת ישראלי ומשם הוא הובא ברכב ישירות ללשכת ראש הממשלה.
מילצ'ן ליווה אותו ללשכת ראש הממשלה, הפגיש אותו עם נתניהו אך לא השתתף פיזית בפגישה. במהלך פגישה שארכה כעשר-חמש עשרה דקות הציג בפני נתניהו מפה, בפניו, סליחה, הציג בפניו נתניהו מפה עליה סומנו מספר נקודות פוטנציאליות להקמת מפעל להרכבת מכוניות באזור נהר הירדן.
בסיום הפגישה חזר טאטא לעמאן עדכן את המלך עבדאללה בתוצאות הפגישה עם נתניהו ולאחר מכן העביר המלך את נושא המיזם לטיפולו של ראש ממשלת ירדן. בסדר? זה מה שאומר טאטא. הוא אומר כמה דברים, הראשון, הדבר הראשון שהפגישה הראשונה הייתה עם מלך ירדן, זה נכון?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: לאחר מכן אסף אתכם מסוק צבאי, אולי של המוסד כמו שאתה אומר נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: ומי שסידר את המסוק הזה לפי מה שהדס מספרת, אני אקריא לך, זה מאיר דגן.

מילצ'ן: זה מסתדר עם המוסד

עו"ד חדד: אני מסכים, אתה זוכר את זה אבל?

מילצ'ן: כן. מאוד

עו"ד חדד: אני לא צריך להקריא לך כי היא אומרת שמאיר דגן סידר את זה, אתה יודע את זה אבל?

מילצ'ן: כן.

עו"ד חדד: אתה סיפרת שגם דגן היה אצל מלך ירדן, לא רק שהוא היה שם אלא הוא התקבל באהבה וחיבה יוצאת דופן נכון?

מילצ'ן: כן, קפץ עליו, חיבק אותו.

עו"ד חדד: אמר לו,

מילצ'ן: אמר לו האיש הזה הציל את חיי

עו"ד חדד: יותר מפעם אחת.

מילצ'ן: יותר מפעם אחת, בדיוק.

עו"ד חדד: לפחות פעמיים, כך כתוב

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: ובאותו זמן דגן הוא ראש המוסד עדיין כמובן?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: אחרי האירוע הזה אתם מגיעים לפגישה, רק אחר כך אתם מגיעים לפגישה אצל ראש הממשלה, מה שהראיתי לך ב-27 לדצמבר נכון?

מילצ'ן: לגבי המיקומים? נכון

חדד: נכון. אני מניח דרך אגב, שגם אז, לראש המוסד אתה מציג את הדברים כיוזמת שלום שיכולה לסייע לשלום בין המדינות נכון?

מילצ'ן: בהחלט, זה היה,

עו"ד חדד: לא אמרת לו מאיר בוא תסדר לי מסוק אני רוצה להרוויח כסף?

מילצ'ן: ממש לא

עו"ד חדד: אין דבר כזה?

מילצ'ן: אין חיה כזאת

עו"ד חדד: לא לו ולא לאף אחד אחר?

מילצ'ן: לא, אף פעם.

עו"ד חדד: עכשיו, ראטן טאטא יש לו את הפגישה עם נתניהו ולאחר הפגישה עם מלך ירדן. אתה זוכר אם ליווית אותו לפגישה עם ראש הממשלה ולא נכחת בפגישה עצמה כמו שטאטא זוכר או שאתה לא זוכר? או שהיית בחלק קטן אולי?

מילצ'ן: אני לא זוכר.

עו"ד חדד: לא זוכר. עכשיו, הפגישה הייתה קצרה לפי מה שטאטא מספר, זה מסתדר לך עם הזיכרון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: אמרנו, היא הייתה בקריה, זה כבר אישרת לי מקודם נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: ואתה לא זוכר אם לקחת או לא לקחת חלק בפגישה, את זה אתה לא זוכר.

מילצ'ן: אני לא זוכר.

עוד התנגדות סרק של בן ארי.

עו"ד חדד: אז אנחנו מדברים על פגישה שאתה לא זוכר אם היית בתוכה או לא, זה מה שסיפרת לי מקודם נכון?

מילצ'ן: איזה פגישה? סליחה, אני

עו"ד חדד: הפגישה שדיברת עליה מקודם

מילצ'ן: אוקי

עו"ד חדד: נכון?

מילצ'ן: כן, נכון.

עו"ד חדד: הפגישה אתה זוכר אבל שהיא הייתה קצרה כמו שטאטא מספר?

מילצ'ן: כן. כן

עו"ד חדד: אתה אומר בהודעה שלך, אני מקריא מ-27 בפברואר

מילצ'ן: אתה מצטט אותי עכשיו?

עו"ד חדד: עכשיו אותך, שואל אותך החוקר – ומה, איפה הוא היה נתניהו בסיפור הזה? רק עדכנתם אותו? הוא לא היה? אתה אומר- עדכנו, עדכנו אותו. אתה רואה? אתה לא אומר עדכנו, אתה אומר עדכנו אותו. הוא היה מעורב בפגישות? לא.
אז אני מדלג טיפה ואז אתה אומר ככה – לא, לא, לא, הוא נתן לי ולדגן ולטאטא להתקדם. זה נכון?

מילצ'ן: כן.

שוב התנגדות סרק של בן ארי.

עו"ד חדד: עכשיו, אחרי שאתם חוזרים, למעשה הפגישה במתקן הממשלתי שדיברנו עליו שזה למעשה הקריה, הלשכה בקריה נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: זה אחרי שאתם חוזרים ממלך ירדן?

מילצ'ן: כן.

עו"ד חדד: רק אז טאטא נכנס לפגישה עם כל אנשי הצבא מה שסיפרת על המפות?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: מדובר בעיקר על העניין הביטחוני, איך מבחינה ביטחונית אפשר למקם את הפרויקט

מילצ'ן: ליד גשר אלנבי נדמה לי

עו"ד חדד: בדיוק, ליד גשר, שזה יהיה קשור גם לירדן, לצרכי ביטחון נכון? אילו השאלות?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: שאלות שדרך אגב בצורה מאוד מאוד מאוד ראשונית נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: אתה נשאלת באריכות בחקירה שלך על המעורבות של נתניהו בהיבטים הכלכליים של ההצעה, אתה הבהרת שמעולם לא הייתה מעורבות כזו של נתניהו. אני אקריא לך.

מילצ'ן: מעורבות כלכלית? מאיזה בחינה?

חדד: תאשר לי, אתה כבר אישרת לי שאתה מעולם לא דיברת עם נתניהו על היבטים כלכליים של הפרויקט, אתה לא אמרת לו שצריך להרוויח

מילצ'ן: מה פתאום?

עו"ד חדד: עכשיו, בחקירה שלך, אני לא אקריא אבל אני שואל אותך בכל זאת, אתה אמרת, אם צריך אני אפנה אותך, פשוט לחסוך בזמן, אתה אמרת, סיפרת שנבין את … עם טאטא הוא לא היה צריך אותך כדי להגיע לראש הממשלה זה נכון?

מילצ'ן: ממש לא

עו"ד חדד: אני צודק?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: זה ענק שאם הוא דופק בדלת לבד, איתך, שלוש לפנות בוקר, בלעדיך, עם עורכת הדין בן ארי, לא משנה עם מי, ראש ממשלה של כל מדינה מקבל אותו נכון?

מילצ'ן: בהחלט, בהחלט

עו"ד חדד: הוא לא היה צריך אותך כדי שתביא אותו?

מילצ'ן: לא

עו"ד חדד: ענק בפני עצמו,

מילצ'ן: אני הייתי צריך אותו

עו"ד חדד: אתה היית צריך אותו ולכן במובן הזה ראטן טאטא זה לא שבזכותך הוא פגש את ראש הממשלה, בזכותך רעיון מיזם השלום עלה, לפגוש את ראש הממשלה אם הוא היה רוצה הוא היה מרים טלפון היו חוזרים אליו ענק בסדר גודל כזה. זה נכון?

מילצ'ן: כן, אין ספק.

עו"ד חדד: אין ספק. אני אומר לך דרך אגב ותאשר לי שהפרויקט הזה, לקרוא לו פרויקט זה לעשות מזה הרבה יותר ממה ש… מציג כי זה אפילו לא הגיע לסדר גודל של פרויקט, זה היה רעיון נכון?

מילצ'ן: רעיון, בהחלט

עו"ד חדד: רעיון ראשוני מאוד נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: שלא הבשיל לכלום ושום דבר?

מילצ'ן: בגלל,

עו"ד חדד: תיכף נראה אם זה בגלל האביב הערבי או בגלל סיבות אחרות, תיכף נראה אבל בכל מקרה זה רעיון, זה ביצה שלא נולדה.

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: אוקי

מילצ'ן: וגם האביב הערבי לא היה קיים.

עו"ד חדד: נכון. עכשיו, אתה דיברת בחקירה הראשית על 250 מיליון דולר, גם זה רעיונות, מספרים שעלו באוויר, שום דבר קונקרטי, שום דבר רציני נכון? אני אקריא לך מה טאטא אומר בנושא הזה.

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: טאטא ציין כי יוזמת הקמת המפעל לא הבשילה מעולם לכדי תכנית אופרטיבית. זה נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: הוא אומר, וכי מעולם לא נקב בסכום של 250 מיליון דולר או סכום אחר להשקעה, זה גם נכון. מעולם לא התחייב לשים 250 מיליון דולר נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: כמו כן טאטא טען כי מעולם לא הציג סכום להשקעה בפני דירקטוריון החברה וכל שכן גם לנציגי טאטא אשר השתתפו בדיון שהתקיים בנושא במשרד ראש הממשלה. לא הייתה כל סמכות לנקוב בסכום להשקעה. זה ברור שלא היו מספרים קונקרטיים אמיתיים, אולי רעיונות, הגיגים, שום דבר יותר מזה נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: מדויק מה שאני אומר?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: אתה אומר שמי שבקיא בפרטים, זאב פלדמן ראינו לאורך כל הדרך נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: אני רוצה להציג לך את הדברים שגם הוא אומר בנושא הזה, אני מניח לאור מה שאמרת לי עכשיו שיהיה לך מאוד קל לאשר אותם. אתה יודע דרך אגב, שפלדמן מעולם לא הציג את עצמו כנציג שלך וכולם סברו שהוא נציג של טאטא בפרויקט הזה?

מילצ'ן: לא, לא מבין את השאלה.

מילצ'ן: מי זה כולם?

עו"ד חדד: כל מי שנפגש איתם במהלך האירועון הקטנטן הזה?

מילצ'ן: הוא נציג שלי

עו"ד חדד: זה מה שכולם חשבו, אני אראה לך, אם אתה לא יודע או שאתה כן יודע?

מילצ'ן: אני לא מבין את השאלה לגמרי, סליחה

עו"ד חדד: אני אסביר. אני אקריא לך מה פלדמן אומר ונתקדם משם. מר פלדמן – אני רוצה לומר יותר מזה, כשיש אירוע כזה שזה אירוע של טאטא, שטאטא אמורה לבוא ולהשקיע פה סכומי כסף משמעותיים נכון?
הרי המיזם הזה להקים אותו זה לא עולה מיליון ולא שניים נכון? הוא אומר – אמת. הרבה כסף. אז אני אומר לו שאלה – לכן הגיוני שכשאתה מגיע אתה מגיע מטעמו של מר טאטא כי לא הצגת את המיזם נכון? הוא אומר כן.

מילצ'ן: רגע, שהוא מציג למי?

עו"ד חדד: למשל הוא הולך לפגישות עם מלך ירדן, אתם מציגים את זה כמיזם של טאטא. זה לא מיזם של מילצ'ן.

מילצ'ן: לא מילצ'ן אבל זה מיזם ישראלי.

עו"ד חדד: כן, ברור, אתה צודק, אני אמשיך, לכן אין סיבה שתגיד אני מטעמו של מר מילצ'ן.

מילצ'ן: לא, ברור

עו"ד חדד: ואז הוא אומר – חד משמעית לא אמרתי. זה נכון?

מילצ'ן: זה נכון.

עו"ד חדד: אומר פלדמן שהכל, שהבסיס של כל האירוע היה עסקה, רק תאשר לי שלא היה שום הסכם בינך לבין טאטא לחלק שלך בפרויקט?

מילצ'ן: ממש לא

עו"ד חדד: ממש לא נכון?

מילצ'ן: ממש לא

עו"ד חדד: אוקי, ממש לא זאת אומרת אתה מאשר את מה שאני אומר?

מילצ'ן: בהחלט.

עו"ד חדד: אוקי. ולכן גם לא היה לכם חלק בפרויקט הזה נכון?

מילצ'ן: נכון. הפרויקט לא הבשיל

עו"ד חדד: לא רק שהוא לא הבשיל, בכלל, אני אראה לך גם מה שאומר עו"ד בן צור בשמך. לא רק שהוא לא הבשיל, גם מלכתחילה לא היה חלק … בפרויקט נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: עכשיו, בוא נדבר, אתה יודע, קודם כל תאשר לי שמעולם לא נעשתה שום פעולה שלטונית לטובת הפרויקט, לא קידמו חקיקה,

מילצ'ן: לא, לא

עו"ד חדד: לא יצרו רגולציה?

מילצ'ן: ברור, ברור

עו"ד חדד: לא נתנו כלום נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: אתה יודע שנתניהו, הייתה איזה בדיקה ראשונית בנושא הזה, אתה יודע מה עלה בבדיקה הראשונית? מה בדיוק נכתב, מה נאמר, הוצג לך פעם?

מילצ'ן: לא.

עו"ד חדד: לא הציגו לך אף פעם מסמך סיכום של הפגישה של גבאי או כל נייר אחר בנושא הזה נכון? בכל החקירות שלך?

עו"ד חדד: זה נייר שמייצג את 6 בינואר 2011 הוא מספר על פגישה מ-6 בינואר בסדר? זה סיכום פגישה שהייתה ב-6 בינואר 2011 אתה רואה?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: אנחנו נקרא את זה ביחד, זו למעשה הפגישה האחרונה בנושא הזה. בוא נקרא מה כתוב – לפני כשבועיים, יש ככה, תוכן הדיון, מר זאב פלדמן, אתה רואה את זה? ממש בהתחלה.

מילצ'ן: בהתחלה כן

עו"ד חדד: לפני כשבועיים הגיעו נציגי טאטא לארץ והציגו את יוזמתם להקמת מפעל באזור בשיתוף פעולה ירדני, ישראלי, פלסטיני, אתה רואה?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: אתה רואה? קודם כל מי שהגיע זה נציגי טאטא כך רואה את זה משרד ראש הממשלה, רואה את זה?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: כך מציג את זה פלדמן, אתה רואה? כתוב שזאביק פלדמן

מילצ'ן: הציגו את יוזמתם להקמת,

עו"ד חדד: ראש הממשלה ומלך ירדן תומכים בעניין. מלך ירדן שם את ראש הממשלה שלו כממונה על העניין, השלב הבא לעתיד להיות הגעת משלחת מהודו לישראל וירדן, כרגע מדובר על פרויקט ישראלי וירדני שיהיו בו חמישים אחוז עובדים פלסטינים, טאטא מדברת על פרויקט של שלושה קווי ייצור, ננו, אמצעי לאוטובוסים, כמות מועסקים פוטנציאלית 2,000 על הקו ביחס אחד לשמונה עובדים…
יש פה שווה, 16 אלף עובדים, אתה רואה זה השלום הכלכלי שדיברת עליו נכון? כמות גדולה של עובדים?

מילצ'ן: כן, המיזם היה שלנו, ישראלי

עו"ד חדד: לא שלנו מילצ'ן, רק שיהיה ברור.

מילצ'ן: לא, שלנו, ישראל

עו"ד חדד: כן, זה חשוב שנבין, לא מילצ'ן אבל שיהיה ברור. תגיד לפרוטוקול אבל שזה יהיה ברור, לא מילצ'ן?

מילצ'ן: לא מילצ'ן, לא. מדינת ישראל.

עו"ד חדד: טאטא מחזיקה בית ספר הכי גדול בעולם במקצועות הרכב זה נכון? לך אין בית ספר הכי גדול בעולם למקצועות רכב נכון?

מילצ'ן: לא

עו"ד חדד: וגם לא את הבית ספר הכי קטן בעולם למקצועות הרכב?

מילצ'ן: עדיין לא

עו"ד חדד: יש להם רצון להקים בית ספר גם באזור ג'נין ולבקשת ראש הממשלה גם בעפולה, קהל היעד של תוצרת מדינות ערב מה שמקשה על היכולת לבנות מפעל בישראל, האמריקאים בתוכנית, אתה רואה?

מילצ'ן: כן.

עו"ד חדד: ואז נדמה שיכול להיות פרויקט כלכלי גדול, …צריך להבין שאם טאטא לא יבואו אף הודי לא יגיע לישראל, זו באמת הייתה המחשבה נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: מדובר בפרויקט מספיק חשוב שראוי לשנות את … אילו דברים שאומר זאב פלדמן, כל מה שהקראתי לך זה דברים של זאב פלדמן

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: ואז מתאם הפעולות בשטחים אומר יש … פוטנציאלי של טאטא באיו"ש אני מדלג לסיכום מנכ"ל ראש הממשלה כי זה מה שחשוב לנו – הנושא העקרוני מוכר אולם טרם התבקש על ידי ראש הממשלה לעסוק בגיבושו.
ידעת את זה שראש הממשלה אפילו לא ביקש מאייל גבאי המנכ"ל שלו לעסוק בנושא הזה?

מילצ'ן: אני לא יודע אם הוא ביקש או לא, אין לי מושג.

עו"ד חדד: בסדר, הנה יש לנו נייר מזמן אמת, לכשיקרה הדבר, כלומר אם ראש הממשלה יבקש הוא אומר אם יקרה השלב הבא הוא כינוס הגורמים הרלוונטיים עם שר הביטחון, אוצר, תמ"ת, מנהל תכנון, רשות המיסים, משרד המשפטים ועוד, על מנת לראות את המסגרת החוקית של המהלך ולהגביר את החקיקה הדרושה. כל זה לא קרה נכון? למיטב ידיעתך? נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: יחד עם זאת חשוב להדגיש קודם כל את שיטת המשטר הנוכחית והחוק הנוכחי, הפרויקט התנהל במסגרת גופים אלה רק לאחר הגדרת מסלול חלופי מאושר והתקדמות חקיקה אחרת, כל זה לא קרה, לא התכנסו רשות המיסים, לא משרד המשפטים ולא כלום נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: אתה רואה, והנה אני מראה לך מסמך מזמן אמת שכתוב בו שהנושא העקרוני … אולם טרם התבקש על ידי ראש הממשלה לעסוק בגיבושו. כלומר, ראש הממשלה מעולם לא ביקש מהמנכ"ל שלו?

מילצ'ן: אני לא בטוח שאתה צודק

עו"ד חדד: תסתכל, שנייה

מילצ'ן: ראש הממשלה הכיר את זה ותמך בזה

עו"ד חדד: ברור, ברור שהוא תמך בזה, יש לו הזדמנות לשלום, מה זה תמך בזה? זה נושא אדיר

מילצ'ן: אז איך זה שהוא לא,

עו"ד חדד: אני אסביר, הוא העביר את זה לגורמי המקצוע כמו שאתה רואה פה, אתה רואה? כתוב פה?

מילצ'ן: כן. כן. כן

עו"ד חדד: משרד הביטחון, אוצר, תמ"ת, מנהל תכנון ורשות המיסים,

מילצ'ן: לא, הוא לא העביר את זה.

עו"ד חדד: אתה צודק, הוא אפילו לא העביר את זה

מילצ'ן: זה מה שהיה צריך לקרות אם זה היה קורה

עו"ד חדד: נכון, אבל זה לא קרה.

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: והוא מעולם, ראש הממשלה כמו שאתה רואה, זה כתוב – אולם טרם התבקש על ידי ראש הממשלה לעסוק בגיבושו, כלומר ראש הממשלה מעולם לא פנה לאייל גבאי ואמר לו תעסוק בנושא הזה, זה לא הבשיל אף פעם…
אני אומר לך שראש הממשלה בהחלט תמך ברעיון מדהים אבל הוא העביר את זה לגורמי המקצוע וגורמי המקצוע כמו שאנחנו רואים אמרו שיש בעיה עם החקיקה וכו' וכו', זה אתה מכיר?

מילצ'ן: לא, לא בטוח

עו"ד חדד: אתה לא זוכר? זה נתקע. דרך אגב, מי שיודע הכי טוב זה זאביק נכון? זה אמרת לי גם מקודם?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: זה נתקע גם בגלל דברים כאילו של חוסר התקדמות או אולי התנגדות, אני חוזר על מה שהוא אומר בסדר? זה זאביק אומר, נתקע גם בגלל דברים כאילו של חוסר התקדמות או אולי התנגדות כמו שאתה אומר של גורמים בתוך הממשלה ובסך הכל מי שדחף את זה לאורך הזמן זה אני, ואני גם די התייאשתי אחרי הפגישה עם אייל, אני התייאשתי. אז אני אומר לו – מצוין, אומר ככה – לאחר פגישה קצרה זו, הפגישה שלו עם אייל גבאי לא הייתה שום פעילות שלי או של אנשי בנושא, לא שמעתי על כך בהקשרים של פגישות … לדיונים והבנתי שהנושא ירד ככל הנראה מסדר היום. זה מתאים למה שאתה מכיר?

מילצ'ן: זה אומר זאביק?

עו"ד חדד: לא, אייל גבאי אומר, אני שואל האם זה מתאים למה שאתה מכיר?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: הוא אומר נכון ואז אני אומר לו שאלה – ברצוני להדגיש,

מילצ'ן: אתה חוקר את מי כאן?

עו"ד חדד: את זאביק. אני ממשיך להקריא לו, ברצוני להדגיש כי המפגש עם ראש הממשלה היה רק העלאת רעיון של הנושא הספציפי אליו נדרשתי מקצועית.
אז הוא אומר לא החלה שום פעילות בנושא לאחר קבלת תשובתו של אייל גבאי, זה מתאים למה שאתה מכיר? זאביק אומר- נכון. גם אתה מאשר את הדברים?

מילצ'ן: כן.

עו"ד חדד: זאת אומרת שלאחר ה-6 בינואר 2011 אתה לא מכיר פגישה נוספת, אין שום פעילות, אין כלום למיטב זיכרונך?

מילצ'ן: למיטב זיכרוני.

עו"ד חדד: אז אישרת לי שאין שום כינוס של כל הגורמים האלו שראינו משרד המשפטים, רשות המיסים, כל זה מעולם לא שמעת על דבר כזה נכון?

מילצ'ן: אמרתי שזה צריך לקרות,

עו"ד חדד: כן, אבל לא קרה דבר כזה?

מילצ'ן: לא קרה דבר.

עו"ד חדד: כמובן לא שמעת אף פעם על הצעות חוק לייצר אזור סחר חופשי, לשנות את חוקי העבודה, כל הדברים האלו אף פעם לא קרו נכון?

מילצ'ן: לא קרו

עו"ד חדד: אפילו טיוטות של הצעות חוק לא היו, כלום, נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: עכשיו, פלדמן אומר ככה, אני שואל אותו, אבל ברור שהפרויקט הזה לא התקדם כי אנשי לשכת ראש הממשלה לא תמכו בפרויקט נכון?

מילצ'ן: לא תמכו?

עו"ד חדד: לא תמכו.

מילצ'ן: את זה לא,

עו"ד חדד: הוא אומר כן. אבל ברור שהפרויקט הזה לא התקדם כי אנשי לשכת ראש הממשלה לא תמכו בפרויקט נכון? הוא אומר – כן. אז אני שואל אותו – יופי.
עכשיו, בסופו של יום זו הביצה שאפילו התרנגולת לא באה לעולם, לא נולדה, שום דבר, נכון? נכון. אז אני אומר לו – תאשר לי שהיה ידוע לך היטב אם וככל שהייתה כוונה לקדם את העניין היה צורך בחקיקה ספציפית, אמרת את זה כאן? תשובה – נכון. שאלה – וחקיקה כזו לא קודמה כמובן? תשובה – נכון.
מה שפלדמן אומר הוא אמת?

מילצ'ן: כן, מלבד דבר אחד, לא ידוע לי שלשכת ראש הממשלה התנגדה לפרויקט

עו"ד חדד: אבל מי שידע היטב,

מילצ'ן: לא ידוע לי ונראה לי מוזר

עו"ד חדד: יכול להיות. לא ידעת שאייל גבאי התנגד לזה?

מילצ'ן: לא

עו"ד חדד: דרך אגב, מי שידע הכי טוב זה זאב?

מילצ'ן: כן

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

משפט "הצוללות": העדות הכי מטלטלת עד כה

מיקי גנור פרץ בבכי כשדיבר על חקירתה של בתו והחלטתה לעזוב את הארץ. נציגי הפרקליטות צחקקו: "חוץ מלאנוס אותי, הם עשו את הכל. הם רצו את הראש של ביבי, הם היו קבלני המשנה של רביב דרוקר. או שאתה הורג את עצמך, או שאתה ממציא סיפורים"

הקליקו לתוכן »
יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »