יומן הבוקר
שרה נתניהו, בנימין נתניהו, ארנון מילצ'ן (ויקיפדיה)
הפרוטוקולים מדברים ❗❗ קטעים נבחרים נוספים מהפרוטוקולים הרשמיים של עדות מילצ'ן (בווידאו מברייטון אנגליה) שבפועל פוררה את תיק 1000. הפעם, ארנון מילצ'ן שופך אור על הידידות בינו לבין נתניהו ובין המשפחות
הפרוטוקולים מדברים!
מילצ'ן:
"לנתניהו יש חבר אחד – ארנון מילצ'ן"
"מעולם לא ביקשתי ממנו שום דבר, מעולם לא רציתי שהוא יעזור לי בשום דבר"
"מעולם לא ביקשתי ממנו עזרה בשום דרך שהיא, גם אם הייתי מבקש הוא לא היה נותן"

אתמול התחלתי כאן את "פרויקט עדות מילצ'ן", בעקבות שחרור הפרוטוקולים הרשמיים לעיון הציבור. היום אני ממשיך עם קטעים נבחרים נוספים מהעדות, שלמעשה פוררה את תיק 1000, והפעם – מילצ'ן שופך אור על הידידות בינו לבין נתניהו ובין המשפחות.

***

עו"ד חדד: נעבור לדבר על החברות שלך ושל ראש הממשלה ושל משפחת נתניהו. דיברנו עליו בכותרת, אתה אמרת … שיש משפחה נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: אני רוצה למלא בתוכן את הדברים, אני כבר אומר לך זה אפילו לא יהיה אחוז, אפילו לא פרומיל מהקשר הקרוב שהיה ביניכם כי היו המון המון אירועים, שרה סיפרה לי על אין ספור אירועים, היום אפילו שמעתי שהיית איתם בהופעה בגבעטרון פעם?

מילצ'ן: כן.

עו"ד חדד: נכון?

מילצ'ן: כן, הייתה לה סיבה סמויה

עו"ד חדד: מאה אחוז, אבל גם זה היה?

מילצ'ן: כן, כי אהוד ברק היה שם גם

עו"ד חדד: מאה אחוז, אבל אתה היית איתם בגלל שהיית חבר שלהם?

מילצ'ן: אנחנו בתור חברים בנו, ובהפסקה ראש הממשלה דיבר עם אהוד ברק כאילו במקרה

עו"ד חדד: אז אני אתן לך אירוע, ב-2007 דרך אגב, ראש הממשלה הוא? רק שנבין, אדם שהוא לא ראש ממשלה הוא באופוזיציה.

מילצ'ן: כן, אבל הוא אותו אדם

עו"ד חדד: הוא אותו אדם זה נכון ורק שנבין עוד, אתה אפילו הגעת, כך סיפרו לי, כל פעם אנחנו נזכרים בעוד אנקדוטה אפילו להצגה של אבנר בבית הספר נכון? בלידה, נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: זה מלמד על קרבה אדירה, אדם לא הולך להצגה של הבן של חבר שלו אלא אם כן הוא חבר קרוב מאוד נכון?

מילצ'ן: הוא לא הולך לגבעטרון.

עו"ד חדד: הוא גם לא הוך לגבעטרון, אז זה מלמד על העוצמה של הקרבה ביניכם נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: למרות שגבעטרון זה נהדר, אפשר ללכת גם בלי שום סיבה שלא נעליב אף אחד היום.

מילצ'ן: נכון, היה דווקא נחמד.

עו"ד חדד: ראש הממשלה נשאל בחקירה שלו ואני רוצה שתאשר לי שהדברים גם מתאימים למה שאתה מכיר, הוא נשאל ב-2 לינואר 2017 על איך הוא מגדיר את הקשר ביניכם ובוא תראה מה הוא אומר, זה בעמוד 8

מילצ'ן: זה ראש הממשלה?

עו"ד חדד: ראש הממשלה. אפשר להקריא? הוא אומר ככה – ארנון? חבר קרוב אני מכיר אותו כבר עשרים שנה, חבר מאוד מאוד קרוב, גם כן הייתי אצלו, במיוחד הידידות נוצרה והתהדקה אחרי הבחירות משום שהוא עבד נגדי בבחירות.
אז שואל אותו החוקר – מה זאת אומרת? הוא אומר בבחירות של 99, אוקי. ואז הוא אומר הוא התקרב אלי מאוד אחרי הבחירות.
נו? אז אומר ראש הממשלה – נוצר קשר אישי מאוד חזק וזה נמשך מאז והיינו מבלים יחד, ופוגשים יחד, היה מארח אותנו, באמת ידידות מדהימה.

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: כל מה שאמרתי הוא נכון? מדויק? כך גם אתה ראית את הדברים?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: למרבות שהידידות היא, החברות העמוקה עם תקופה שבכלל היה אזרח פרטי, אדם פרטי?

מילצ'ן: נכון, לא משנים חברות לפי המקצוע

עו"ד חדד: נכון, אני מסכים איתך, יש כאלו שחושבים שכן, אני לא, ודווקא כשהוא אזרח מובס דרך אגב בבחירות, דווקא אז מתרקמת לה, נוצרת לה חברות חזקה אמיצה, עמוקה, נכון?

מילצ'ן: נכון, נכון מאוד.

עו"ד חדד: הוא אומר גם שמשפחתו, מגיעים לימי הולדת ביחד הרבה שנים, זה נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: עכשיו, בוא נדבר קצת על תחילת החברות. סיפרת שב-96 הכרתם. אולמרט מכיר ביניכם כך סיפרת נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: אבל מה שאתה מספר שאתה אז מתקשר ללשכה, אין קול, אין עונה ואתה אפילו נעלב נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: ואין ביניכם קשר בתקופה שהוא ראש ממשלה זה נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: אז כמו כל חברות יפה הקשר ביניכם נוצר במקרה, לא אולמרט ולא אף אחד אחר, אתה נמצא במסעדה עם אימא שלך

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: שושנה זיכרונה לברכה, הוא נמצא עם אשתו שרה שתיבדל לחיים ארוכים וכך אתם נפגשים במקרה נכון?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: וזה קורה, ראש הממשלה הוא אזרח פרטי על כל המשתמע, לא יכול לעזור לך בשום דבר, לא יכול לתת לך שום דבר,

מילצ'ן: לא ידעתי שהוא בא בכלל

עו"ד חדד: לא ידעת שהוא בא, הוא לא יכול לקדם שלום לא עם פלסטינים ואפילו לא, אולי שלום בית מעבר לזה אין כלום?

מילצ'ן: אני לא יודע

עו"ד חדד: הדבר היחיד שהוא יכול לקדם אצל מישהו אחר, ללמד אותו על שלום הבית אצלו

מילצ'ן: אוקי

עו"ד חדד: אין לו שום וכלום דבר שהוא יכול לדבר אתך על איזשהו נושא, לא שלום ולא לקדם שלום ולא עניינים ולא רגולציה?

מילצ'ן: לא, הוא יכול לדבר איתי בתור אזרח.

עו"ד חדד: כן, בתור אזרח, זה הכל

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: בזמן הזה אתם נפגשים שם ולאט לאט נרקמת לה חברות, הרבה שיחות טלפון הרבה מפגשים נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: דרך אגב, לא רק עם ראש הממשלה אתה מגלה את שרה כאדם נהדר ונפלא,

מילצ'ן: צריך להשיג לה כיסא כזה. בהפסקה אני רוצה לשים …

עו"ד חדד: אבל מה שאני אומר הוא נכון? אתה מגלה גם אדם נפלא, שרה נתניהו, אתה מתאהב בה, היא מתאהבת בך במובן האפלטוני כמובן של הדברים.

מילצ'ן: איך אתה יודע?

עו"ד חדד: אבל מה שאני אומר הוא נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: ואתם משוחחים הרבה בטלפון?

מילצ'ן: מאוד

עו"ד חדד: על הנושאים האישים ביותר, הפרטיים ביותר, היא פותחת את צפונות ליבה אתה פותח את צפונות לבך נכון?

מילצ'ן: כן. אני לא יודע מה זה צפונות אבל בהחלט

עו"ד חדד: אתה מבין למה אני מתכוון, אני לא רוצה לומר פה באופן קורקטי על דברים שדיברתם, שרה סיפרה לנו כמה עמוקה החברות הזאת, היא מגיעה למקומות באמת הכי אישיים, הכי אינטימיים, מחשבות על המשפחה, מחשבות על עצמך, מחשבות עליך, באמת הכי עמוק ונקי ונטול אינטרסים שיש בעולם,

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: זה נכון?

מילצ'ן: נכון מאוד

עו"ד חדד: על כל מה שאמרתי אתה אומר נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: אוקי

מילצ'ן: חייבים לשמור על הפרטיות שלנו

עו"ד חדד: אני אשמור על הפרטיות שלך ושלה, כשאני מדבר אני מלטף את הדברים מלמעלה

מילצ'ן: מאה אחוז

עו"ד חדד: כי באמת היא סיפרה לי שיחות, לא הייתה ברירה כעורך דין אבל באמת שמלמדות על הקרבה, על חברות אמיצה ביותר, באמת אמיצה ביותר.

מילצ'ן: לא צריך לפרט

עו"ד חדד: לא צריך, אבל מה שאמרתי הוא נכון?

מילצ'ן: כן.

עו"ד חדד: עכשיו נתניהו שנבין, הוא אדם שקל להתאהב בו, גם בך דרך אגב, הנה אני אומר לך את זה בשם כל האולם, אתה רואה גם איך התביעה מתנהגת אליך, איך ההגנה

מילצ'ן: כן, נראה עד הסוף, בסדר

עו"ד חדד: נראה עד הסוף, זה אני כבר לא יודע מה יהיה עם התביעה, אם התביעה תתאהב או לא תתאהב, אנחנו רוצים רק את האמת לכן לנו זה קל

מילצ'ן: והתביעה גם

עו"ד חדד: הלוואי, הלוואי… אני ממשיך. בכל מקרה אתה למעשה מגלה עניין משותף עם ראש הממשלה, זה נכון? אתם מדברים על היסטוריה על מדע, על פילוסופיה,

מילצ'ן: אין סוף

עו"ד חדד: אין סוף נושאים ומה שכייף איתו וגם איתך שהוא איש רנסנס כזה, הוא יודע הכל מהכל, אפשר לדבר איתו על הכל, הוא כל הזמן עם ספר ביד, הוא מעשיר אותך בדברים, נכון?

מילצ'ן: כן, יש לו גם תכונה של, הוא גם סקרן.

עו"ד חדד: הוא גם סקרן, דרך אגב, גם אתה סקרן?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: וגם אתה יודע לדבר על הרבה נושאים?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: ולכן החיבור הזה הוא חיבור שמשלים, מבחינה אינטלקטואלית, מבחינה רגשית, נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: אתה יודע לראש הממשלה אין הרבה חברים טובים, אתה יודע את זה?

מילצ'ן: אין תגובה

עו"ד חדד: אין תגובה אבל בכל זאת למרות אין תגובה אתה היית, אני אתן לך דוגמא למשל בסדר? כשראש הממשלה חוגג יום הולדת 60 אז הוא, בוא נראה עם מי הוא חוגג, אתה יודע אנשים יכולים לחשוב שזה קרנבל גדול של אנשים, הוא חוגג את זה עם ד"ר ברקוביץ' אתה מכיר אותו?

מילצ'ן: כן, בטח

עו"ד חדד: צביקה ברקוביץ'

מילצ'ן: כן, אשתו ניגנה על פסנתר

עו"ד חדד: כן, נכון. דוד שימרון שהוא בן דוד שלו, ויש עוד אחד בחדר, אתה. זה יום הולדת 60, יום הולדת העגול, המיוחד, בסוף זו חגיגה אינטימית כזו עם החברים הכי קרובים, המשפחה שלו למעשה. נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: וזה גם מלמד על הקשר המיוחד מאוד, אני חושב שהוא ייחודי, אתה אמרת אין תגובה,

מילצ'ן: לא, אמרתי אין תגובה על זה שאין לו חברים

עו"ד חדד: זה מה שאני אומר, יש לו רק חבר אחד, ארנון מילצ'ן

מילצ'ן: זה נכון

עו"ד חדד: ואני חושב דרך אגב, בגלל שאתה הפכת להיות החבר שלו דווקא כשהוא היה אזרח, שלא היית צריך ממנו שום דבר, שמעולם לא ביקשת ממנו שום דבר, מעולם לא רצית שהוא יעזור לך בשום דבר, לכן הוא ראה כמה שהחברות הזו נקייה. גם אתה הרגשת ככה?

מילצ'ן: כן.

עו"ד חדד: אוקי. אתה מספר גם דבר שמצאתי אותו מאוד יפה שלפעמים נתניהו היה נוסע לבית שלו בקיסריה מירושלים לסוף שבוע ואז לא קרה הרבה אבל פתאום מרים לך טלפון, ארנון אתה בבית? אני קופץ אליך כמה דקות, נשב טיפה, נדבר, נקשקש, זה נכון?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: וגם זה מלמד על קרבה קרובה כי אתה לא נוחת אצל מישהו בבית אלא אם כן אתם חברים הכי קרובים נכון?

מילצ'ן: בהחלט, בהחלט.

עו"ד חדד: סיפרתי לך, למעשה אתה סיפרת לנו, אתה הבאת את זה לתביעה ב-1 באפריל 2009 שראש הממשלה מתיישב לראשונה על הכיסא שלו כראש ממשלה,

מילצ'ן: לראשונה?

עו"ד חדד: לראשונה אני מתכוון בכהונה השנייה שלו, הוא לא כותב מכתב לאבא שלו, ולא לאימא שלו ולא,

מילצ'ן: ראינו את זה אתמול, לא?

עו"ד חדד: לא, לא ראינו את המכתב, רק דיברתי על זה. אני רוצה להגיש אותו לבית המשפט עכשיו.

מילצ'ן: אני מכיר אותו בעל פה

עו"ד חדד: הוא כותב לך ככה, מה שכתוב פה הוא מאוד חשוב, לדעתי הוא מטהר את האוויר הרע שניסו להכניס לתוך החברות הזו, מלמד אותנו שהכל היה לפני שהיה ראש ממשלה, כשהוא היה מובס ב-99, הכל כל כך נקי ונכון. בוא תראה מה הוא כותב לך, הוא לא כותב לך DEAR ARNON נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: מה הוא כותב לך?

מילצ'ן: MY DEAR BROTHER.

עו"ד חדד: זה מדויק? כך גם אתה הרגשת?

מילצ'ן: כן

חדד: כתבת והכוונה היא שאתה היית משענת גם ברגעים שהוא חלש, גם ברגעים שפחות האמינו בו, גם כשהוא קיבל 12 מנדטים בבחירות וכולם חשבו שהוא כבר סיים את הקריירה שלו, אתה תמיד היית שם, תמיד היית משענת יציבה רוק אין אה סטורן זה נכון?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: אף פעם לא אמרת לו תשמע, אתה כבר איבדת את הכוח שלך, אתה עם 12 מנדטים אנחנו לא חברים, לא היה דבר כזה מעולם?

מילצ'ן: ממש לא

עו"ד חדד: כי החברות לא הייתה קשורה בכלל לעובדה שהוא ראש ממשלה נכון?

מילצ'ן: ממש לא

עו"ד חדד: דרך אגב, גם המתנות לא היו קשורות לעובדה שהוא ראש ממשלה, הכל היה בגלל שהוא חבר הכי קרוב שלך נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: וכל זה בתקופה הזאת שהוא היה כבר פגר פוליטי, סליחה על הביטוי, הוא היה אדם שהפסיד הפסד קשה מאוד ב-2006 נכון, ב-2006 ואתה תמיד היית שם כאבן יציבה גדולה בשבילו זה נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: עכשיו, ראש הממשלה בדיוק נכנס לאולם

מילצ'ן: איפה הוא?

עו"ד חדד: עורכת הדין בן ארי העירה הערה שכאילו הטיימינג לא מקרי, באמת

עו"ד ליאת בן ארי: לא אמרתי, אמרתי הטיימינג מקרי

עו"ד חדד: טיימינג מקרי, כן. יש בסוף מי שמנהל הכל למעלה. עכשיו, הקשר וזה גם דבר שנבין, מר מילצ'ן הקשר

מילצ'ן: אני מסתכל על ראש הממשלה כרגע, אוקי

עו"ד חדד: הקשר הפך להיות קשר לאורך השנים בין המשפחות גם, לא רק קשר שלך מול ביבי, ראש הממשלה, דרך אגב, אתה קורא לו ביבי נכון? לא ראש הממשלה? נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: נכון, כי בשבילך אתה הכרת אותו כביבי, הוא לא היה ראש ממשלה נכון?

מילצ'ן: הכרתי אותו בתור ראש ממשלה אז

עו"ד חדד: כן, בסדר, זו היכרות לא מוצלחת במיוחד, אני מדבר על ההיכרות האמיתית, אתה מכיר אותו כביבי?

מילצ'ן: אני מכיר אותו בהחלט כמו ביבי.

עו"ד חדד: יופי, והקשרים אמרנו זה קשרים בין המשפחות משפחת מילצ'ן מצד אחד, משפחת נתניהו מצד שני ומתחילים להירקם להם כל מיני קשרים בין המשפחות, נכון?

מילצ'ן: הייתה לו אוהדת מספר 1 זו אימא שלי

עו"ד חדד: שושנה זיכרונה לברכה, לא רק אוהדת, אני אראה לך מכתבים שהיא כתבה, ובאמת הייתה לך אימא מיוחדת ויוצאת דופן. אני אראה לך אבל באמת היחסים היו עם דליה אחותך נכון?

מילצ'ן: כן. כן

עו"ד חדד: ועם הבת שלך אלינור, אני אראה לך מה שרה אומרת עליה בשיחה שניר חפץ הקליט, אני לא יודע אם אדם אומר את זה לילדים שלו כמה אהבה והערכה ובאמת יוצאת דופן, קרבה הכי קרובה גם עם אלינור נכון?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: אני אראה לך, אתה גם שולח למשל להדס, הבן שלך בן כמה שנים הוא היה אז? קטנצ'יק?

מילצ'ן: היום הוא 14

עו"ד חדד: הוא היה אז בן שש-חמש משהו כזה והוא שואלים אותו שיש לו משימה כזאת, יש לנו את זה נועה להראות לו? הוא צייר איזה ציור,

מילצ'ן: כן, הוא צייר לאובמה

עו"ד חדד: לא, הוא צייר לאובמה ציור אחד אבל גם לראש הממשלה

מילצ'ן: כן, את הציור תראה לי אותו

עו"ד חדד: אני אראה לך, זה עבודת בית כזאת. אתה שולח את זה לנתניהו בגלל הקרבה ביניכם, אתה שולח לו ציור של הבן שלך נכון?

בהמשך:

עו"ד חדד: עכשיו, ליום ההולדת של ראש הממשלה נתניהו, זו הייתה יום הולדת 60, דיברנו עליה

מילצ'ן: דיברנו עליה, כן, עם ברקוביץ

עו"ד חדד: דרך אגב, גם אימא שלך הגיעה ליום ההולדת הזו נכון?

מילצ'ן: הייתה כן

עו"ד חדד: שכחת?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: זה גם מלמד פה על הקרבה בין המשפחות, אפילו חברות בין דורית כבר בין המשפחות.

מילצ'ן: רגע, למה לא הזכרת את אימא שלי מקודם?

עו"ד חדד: אתה צודק, זו טעות שלי

מילצ'ן: אוקי

עו"ד חדד: אבל עדיין זה מלמד כמובן על החברות הבין דורית נכון?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: אני אראה לך יום הולדת, אימא שלך כתבה לשרה כל מיני ברכות, אני אקריא לך אחת, לא נקריא את הכל, רק תאשר לי גם שזה מתאים לקשר הקרוב, החם, המיוחד הנקי, נטול האינטרסים בינך לבין משפחת נתניהו.
היא כותבת לה ככה, לשרהל'ה היקרה שנראית כמו ילדה, אימא מקסימה שמשתדלת בכל הזדמנות לעזור איפה שהיא רק יכולה, מזל טוב ליום הולדת. אני מאחלת לך עוד הרבה ימי הולדת שמחים ומאושרים ביחד עם משפחתך היקרה והמקסימה, שתישארי כמו שאת יפה וצעירה וחכמה שנעים להיות בחברתה, אני מאחלת לך חיים ארוכים בריאים ושמחים ביחד עם משפחתך היפה, מאחת מכל הלב, שושנה מילצ'ן.

מילצ'ן: גם אני לא קיבלתי מכתב כזה ממנה.

עו"ד חדד: אבל אם היא קיבלה זה מלמד באמת על הקרבה המיוחדת נכון?

מילצ'ן: בהחלט, בהחלט

עו"ד חדד: עכשיו, אתה זוכר, אלינור התחתנה מתי זה היה? בשנת 2008 נכון?

מילצ'ן: כן. ביבי בא למלון קינג דיוויד אם אני לא טועה.

עו"ד חדד: ואתה זוכר שבאו ואיפה התיישבו? איתך?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: והם אמרו לך, אם אתה זוכר, זה פשוט מוקלט, יש לנו שיחה שאתה מדבר על זה עם ניר, הם אמרו לך או שאתה אמרת להם אנחנו משפחה יושבים ביחד, נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: וזה היה דרך אגב ב-2008 לפני שראש ממשלה היה ראש ממשלה נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: דרך אגב, הייתה אחר כך ארוחת ערב מצומצמת רק לקרובים ביותר, גם שם כמובן ראש הממשלה ורעייתו היו נכון?

מילצ'ן: נכון, הוא היה גם בחתונה של הבן שלי.

עו"ד חדד: בוודאי, יריב

מילצ'ן: יריב, כן

עו"ד חדד: בוודאי, מה השאלה. בעצם זו התמונה שהראית עם שון קונרי אני חושב לא.

מילצ'ן: כן. כן. לא זה לא היה באותו זמן

עו"ד חדד: לא, זה אירוע אחר אבל גם עם מאיר… נכון בכל מקרה רק שנבין, גם כשראש הממשלה הוא לא ראש ממשלה, הוא אדם פרטי לחלוטין בשנת 2000 למשל אתה מזמין, 99 או 2000 אני לא יודע לדייק אתה מזמין את ראש הממשלה, אז הוא ביבי ושרה, מתארח אצלך בפריז נכון? עם הילדים, אתה זוכר שהילדים היו עוד צוציקים?

מילצ'ן: כן, ניגנו על פסנתר, יאיר ניגן על פסנתר ואז מרי ישב שם בפינה

עו"ד חדד: זה היה בשנת 2000 נכון? 99, 2000.

מילצ'ן: כן, משהו כזה

עו"ד חדד: ביבי היה אדם פרטי לחלוטין?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: אתה שילמת על השהות שלהם ועל הטיסה שלהם נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: ולא הרגשת עם זה שום בעיה?

מילצ'ן: ממש לא

עו"ד חדד: וזה לא היה בגלל שהוא היה ראש ממשלה או לא ראש ממשלה, הוא פשוט היה חבר טוב שלך נכון?

מילצ'ן: בהחלט, אין קשר

עו"ד חדד: אין קשר

מילצ'ן: אין קשר בין תפקיד פוליטי לבין חברות

עו"ד חדד: וגם אין קשר בין תפקיד פוליטי למתנות, אין קשר בין הדברים נכון?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: תראה, אתה נותן לנתניהו רק שנבין באותו זמן מימון מלא, אתה למעשה משלם על הכל כמו שאירחת את טאטא, זה אירוח מלא של חבר, במלון, זה ארוחות, זה טיסות נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: למעשה אתה מכיר את הילדים, את יאיר ואבנר ממתי שהם היו קטנטנים?

מילצ'ן: ממש, כן

עו"ד חדד: נכון?

מילצ'ן: אבנר היה בן שלוש לדעתי

בהמשך:

עו"ד חדד: מה שקורה זה שניר חפץ מדבר עם הגברת נתניהו, עם שרה, ושרה תוך כדי עונה לטלפון איתך, אגב, זה לא דבר חריג, אתם הייתם מדברים המון בטלפון נכון.

מילצ'ן: כן, שרה ואני, כן

עו"ד חדד: לא משנה איפה אתה בעולם נכון?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: ואז היא מדברת איתך וניר חפץ מקליט במקרה שיחה שלך עם שרה אבל שומעים רק את הצד של שרה מדברת איתך.

מילצ'ן: אהה, כי הוא היה מקליט אותם, לא יודע, אני לא מומחה.

עו"ד חדד: בוא לא נעניק לזה איזשהו ביטוי שלילי או חיובי אבל זה מצב הדברים.
זה 2009 אומרת לך ככה, הבת שלך מקסימה, אנחנו היום בילינו כמעט כל היום יחד, היא הייתה איתנו. היא הייתה איתנו. היום היא הייתה אצלי והיא מתוקה זה לא מילה.
אתה אפילו לא יודע איזה ילדה מקסימה יש לך, באמת, אני אומרת לך מכל הבחינות, אני הייתי יכולה לצאת איתה עוד המון שעות אבל אנחנו עוד נעשה את זה בהמשך, מקסימה, ממש ממש, אי אפשר, אין מילה שאי אפשר להגיד עליה, כמה שהיא, ואתה יודע מה? אני אומרת גם שילוב של יפה ורגישה וחכמה בצורה בלתי רגילה אבל אין מה לעשותSHE IS YOUR DAUGHER  בתמלול כתוב שם בטעות שיר, שיר, אבל שמענו את זה.
היא אומרת לך זה לא ייאמן, איזה מקסימה, משהו, חבל על הזמן. זה גם מלמד על הקרבה המיוחדת ביניכם, כך אתה הרגשת קרבה בין דורית הכי עמוקה שיש? נכון?

מילצ'ן: כן, בהחלט

עו"ד חדד: וגם אפשר לראות מהשיחה הזאת ששוב, מוקלטת לנו רק מצד אחד על השיחה החופשית ביניכם, נטולת אג'נדה, רק שיחה של חברות, של חברות עמוקה, זה אפיין את כל השיחות ביניכם לאורך השנים, שבנימין נתניהו הוא ראש ממשלה וגם כשהוא לא ראש ממשלה נכון?

מילצ'ן: נכון מאוד.

עו"ד חדד: אוקי.

מילצ'ן: לא תמיד הסכמנו פוליטית אבל בסדר, האהבה נשארה

עו"ד חדד: נכון, דרך אגב, גם הרבה פעמים כן, בכל מה שקשור לשלום הכלכלי אתה בהחלט ראית עין בעין איתו נכון?

מילצ'ן: כלכלי, כן.

עו"ד חדד: עכשיו, בסוף השיחה נעשה את זה בדלתיים סגורות בסדר? לחברות ביניכם יש גם עניינים של עזרה רפואית, התעניינות בדברים רפואיים, אני לא אכנס לדברים רק באמת מלמעלה, התייחסות לעניינים הכי אישיים, הכי אינטימיים נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: אוקי. אני רוצה לעבור איתך לאירוע בלוס אנג'לס, רק עוד נקודה אחת ואז נעבור לאירוע ב-2014 בלוס אנג'לס, אתה למרות שאתה איש של העולם הגדול וכשצריך לחגוג אתה יודע לחגוג בגדול ולעשות אירועי ענק כמו האירוע שתיכף נדבר בו ב-2014 עם כוכבי הוליווד וכו',

מילצ'ן: זה מיוחד לנתניהו, זה לא היה,

עו"ד חדד: זה היה מיוחד למדינת ישראל, תיכף נדבר על זה.

מילצ'ן: כן, כמובן כן

עו"ד חדד: בסדר. עכשיו אני עובר לאירוע ב-2014, אתה אומר שאתה עושה לכבוד נתניהו, הכוונה הייתה לכבוד מדינת ישראל, זה מה שהתכוונת לומר נכון?

מילצ'ן: בהחלט, כמובן

עו"ד חדד: ואתה למעשה זה לא פעם ראשונה שמתקיים אירוע לכבוד מדינת ישראל נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: עשית את זה ב-2002, ב-2004 אז שמעון פרס התארח, ב-2004 סילבן שלום התארח נכון?

מילצ'ן: נכון, נכון מאוד

עו"ד חדד: וכשסיפרת על האירועים האלה, אירועים שאתה מקיים, שאתה עורך כי אתה רוצה לבוא ולהשפיע על משפיענים בארצות הברית?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: ולכן אתה מביא את הסלתה והשמנה של הכלכלה, של הוליווד, של אנשים שאתה יכול להביא להסביר להם, להציג להם את ישראל היפה ובאמת באירוע הזה נתניהו נאם נאום מאוד יפה, מאוד מושך על ישראל,

מילצ'ן: מאוד

עו"ד חדד: על איראן, על האתגרים, על ההזדמנויות, על החזון שהיה לו, אז זה היה חזון, הוא הפעיל את המשק למקומות האלה.

מילצ'ן: להסתכל עליו?

עו"ד חדד: כן, אתה גם יכול, אבל כל מה שאמרתי הוא נכון

מילצ'ן: מאוד, מאוד.

עו"ד חדד: אתה גם אומר לא רק, זה לא רק לאנשים כאלו שהם גם ככה או ישראליים, אתה גם הבאת… שהיא מרכז, מרכז שמאל שנתניהו ידבר איתם ויקרב אותם יותר לאג'נדה הישראלית לאמצע, זה נכון?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: מדויק?

מילצ'ן: מאוד

עו"ד חדד: האירוע הבא

מילצ'ן: זה היה נאום מצוין הוא גם נגע באיום האיראני וגם נגע ב… איכשהו זה התלבש פנטסטי.

עו"ד חדד: כן, נכון, אתה באמת אומר גם בחקירה שהאירוע היה יוצא מן הכלל נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: ואולי זה אירוע מוצלח מאירועים אחרים אבל היה גם אירוע כזה עם סילבן שלום שערכת את זה אז,

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: גם אותה מטרה, זה לא בשביל סילבן אלא זה הכל למען מדינת ישראל?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: כמובן שזה לא אירוע לכבוד נתניהו, זה לא אירוע לכבוד סילבן שלום, זה לא אירוע לכבוד פרס, זה אירוע לכבוד מדינת ישראל.

מילצ'ן: תמיד

עו"ד חדד: נכון?

מילצ'ן: נכון

מילצ'ן: כן, בהחלט

עו"ד חדד: אתה מביא אנשים, מפנה את כל הרהיטים, מביא את האנשים הבכירים ביותר של C.B.S, CNN, פוקס, שפילברג, דה-קפריו, וכו' וכו' … לשאול שאלות ותענה והוא הקשיב והסכים בסוף הוא גם נאם, זה מדויק מה שהקראתי?

מילצ'ן: בהחלט. הייתה הבת של גולדי הון אם אני לא טועה.

עו"ד חדד: אתה עשית את זה מציונות טהורה נכון?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: עכשיו, באירוע הזה היו, היה ראש הממשלה וגם אנשיו נכון? היו באירוע?

מילצ'ן: כן. כן. לא הרבה

עו"ד חדד: היה למשל, ראינו תמונות, הרי יש תמונות מהאירוע, אני אראה לך,

מילצ'ן: יוסי כהן היה היחידי

עו"ד חדד: הוא לא היחיד, היו עוד, דרך אגב, אביחי מנדלבליט היה אצלך אתה ידעת את זה?

מילצ'ן: לא הכרתי אותו, לא ידעתי בכלל מי הוא.

עו"ד חדד: עכשיו הנושא זה העדר אינטרסים אישיים בחברות עם נתניהו, זה הנושא בגדול. דיברנו על זה קצת, אני רוצה להראות את הדברים גם מתוך החקירה.
בחקירה שלך מ-1 בדצמבר לפני יום ההולדת שלך 2016 אתה אומר ככה, שואלים אותך, היא לא משולבת ב… היא לא משולבת?
אני שואל את זה בצורה הכי הכי ישירה, גם לא, היא לא משולבת באינטרסים? אתה אומר – ממש לא. הוא שואל אותך – לא משולבת? ואתה אומר ממש לא. לא שיקרת כשאמרת את זה נכון?

מילצ'ן: לא.

עו"ד חדד: וגם כאן אתה אומר היא לא משולבת בשום אינטרס נכון?

מילצ'ן: בהחלט.

עו"ד חדד: חברות טהורה ונקיה נכון?

מילצ'ן: נכון מאוד

עו"ד חדד: אוקי. אתה אפילו אמרת שהיית בין הבודדים ששוחחו עם נתניהו ללא אג'נדה אישית כלשהי, ללא רצון לקבל ממנו משהו נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: ובחקירות שלך שאלו אותך האם נתניהו, האם ראש הממשלה נתניהו, ביבי, סייע לך באיזשהו דבר אישי? אתה, אני אראה לך מה אתה אמרת. אתה למעשה שואלים אותך האם הוא עזר לך פעם במשהו?
אתה עונה – לא רק שהוא לא עזר לי, הוא פתח את השוק לחלפים. אני אקריא לך, קודם כל מה שאמרתי הוא נכון?

מילצ'ן: אני יכול להגיד לך

עו"ד חדד: כן, אבל קודם כל מה שאמרתי הוא נכון?

מילצ'ן: בהחלט נכון.

עו"ד חדד: ושהוא לא עזר לך אף פעם והוא רק, אם כבר הוא עשה משהו זה,

מילצ'ן: עשה משהו לטובת המדינה.

עו"ד חדד: נכון

מילצ'ן: חלקי חילוף

עו"ד חדד: כן, אבל זה נגדך למעשה?

מילצ'ן: נגדי, אז אמרתי שאני מתגאה בו.

עו"ד חדד: נכון, אני עכשיו אקריא לך דרך אגב רק שבית משפט ידע ואני עוד מעט אראה את זה גם בשיחות המוקלטות, אמרתי ניר חפץ הקליט, אני לא יודע מה היו המטרות שלו אבל בשיחה שלך עם ניר חפץ ב-2009 אתה מספר לו שראש הממשלה פתח את השוק לחלפים על הראש שלך?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: זה דבר שידעת בזמן אמת?

מילצ'ן: כן, בהחלט, כמו שאמרתי לא תמיד הסכמנו על כל דבר.

עו"ד חדד: דרך אגב, וכל זה רק שנבין את ציר הזמנים, זה כשראש הממשלה הוא שר האוצר לפני 2008 ובכל זאת הוא הולך לך על הראש נכון?

מילצ'ן: בהחלט, בהחלט

עו"ד חדד: ב-2008 כמובן אין לך שום אינטרס כלכלי בארץ בכלל כמו שאמרנו אתמול נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: אני אקריא לך, רק עוד נקודה, ראש הממשלה מעולם לא עזר לך במשהו נכון? רק נניח את זה על השולחן. תיכף נעבור דבר דבר, מה שהוא עשה זה לחוקק על הראש שלך.

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: אני אקריא – אתה ביקשת מנתניהו שיעזור לך בכל דבר? אתה אומר ככה – הוא, יש פה איזה מילה, אני מניח שזה, לא, אתה אומר הוא רק אותי, תיכף נראה מה זה , כן, אני אסביר לך את זה אפילו ואז אומר לך החוקר – בדרך ישירה או עקיפה היו, אתה ביקשת ממנו שיעזור לך בעסקיך, בדרך זו או אחרת בארץ?
אתה עונה לו – לא, לא רק שלא ביקשתי אלא זעמתי עליו כשהוא נהיה שר אוצר וקנינו אז בזמנו את הסוכנות של סוזוקי. אתה מאשר את זה, אתה לא שיקרת בחקירה?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: ואז אתה ממשיך, הוא יום אחרי זה, הוא ידע שיש לי את זה, הוא אישר שאסור להעביר חלקי חילוף ואז אתה אומר לו תודה רבה, אמרתי לו זה ממש חבר טוב.
אז הוא שואל ומה הוא אמר לך? ואז אתה ממשיך – ואז הוא אומר לי אני שר אוצר, זה מה שטוב למדינה וזה כל הכבוד אני מוכרח לומר להגנתו שהוא לוקח את תפקידו ברצינות מלאה, הוא יש בו משהו משיחי,

מילצ'ן: מי אומר?

עו"ד חדד: אתה, אתה אומר עליו, כל מה שאתה אומר פה אתה עומד מאחורי הדברים נכון? לא שיקרת?

מילצ'ן: לא

עו"ד חדד: ואז החוקר אומר – מה, הוא רואה בעצמו כאילו, ואתה אומר – גם בשיחות הוא חושב שהוא, אני לא מזלזל בזה, שהוא מגן על הישות היהודית מול דוד וגוליית, האיראנים עם הפצצות, עם הקונגרסים על, אין לו פחד, הוא אמר לי דרך אגב שבאפריקה מצאו פיל עם עור של ביבי.
אז הוא אומר לך מה? אתה אומר באפריקה מצאו, הוא, הוא מספר שבאפריקה מצאו פיל עם עור של ביבי, הוא לא מפחד, הוא לא נוגע, לא כלום, הולך.
אז הוא אומר לך – אוקי. אז מעולם לא ביקשת ממנו עזרה בשום דרך שהיא? ממש לא. לא שיקרת נכון?

מילצ'ן: אני לא משקר בדרך כלל

עו"ד חדד: לא, מה שנאמר פה הוא נכון?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: אוקי, שקשורה לעסקיך? ממש לא. אחר כך הוא שואל – כשאתה, אתה אומר דרך אגב, אני אם הייתי מבקש הוא לא היה נותן

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: כל מה שהקראתי הוא אמת לאמיתה נכון?

מילצ'ן: אם הייתי מבקש ממנו להפיק סרט, לא יודע איך,

עו"ד חדד: הבנת על מה אני מדבר, אני מדבר על התפקיד שלו כראש ממשלה, לא כחבר, אם היית מבקש ממנו גם לבוא להיות איתך כשאתה לא מרגיש טוב אני בטוח שהוא גם היה מגיע, אני מדבר על עזרה בתפקידו כראש ממשלה נכון?

מילצ'ן: בהחלט, בהחלט

עו"ד חדד: ואם היית מבקש הוא לא היה נותן ולא ביקשת נכון?

מילצ'ן: בהחלט.

עו"ד חדד: ראש הממשלה אומר בחקירה שלו, בסדר? אני מקריא מהחקירה, ארנון מילצ'ן היה לו עסק, היה חבר קרוב מאוד שלי, מאוד, הידידות בינינו התהדקה בצורה מופלאה אחרי הבחירות.
אז החוקר אומר לו – אמממ, אמממ והוא ממשיך – אחרי שהפסדתי את הבחירות שחזרתי בהתחלה הייתי שר אוצר, סליחה, שר, ואחר כך, ואחר כל הייתי שר אוצר ואז כתוב שהחוקר אומר לו  אמממ, הוא אומר ככה – הדבר הראשון או השני או השלישי שעשיתי בהיותי שר אוצר תוך ימים אם לא שבועות, אני לא זוכר כמה זמן זה היה, היה לקחת ולהרוס את העסק שלו. שואל – איזה עסק?
עסק, היה לו עסק של ייבוא חלפי, חלקי רכב. אז הוא שואל אותו – מכשירי תנועה אתה מדבר? הוא אומר היה לו, אה, הוא ואני הרסתי את הבסיס התחרותי של הדבר הזה.
הוא אומר – אוקי. אז לא כך, כנראה שלא תמיד כדאי להיות חבר שלי, בכלל לא כדאי להיות חבר שלי. אתה רואה? זה מה שהוא אומר.

מילצ'ן: כל הכבוד

עו"ד חדד: כל הכבוד אבל זה נכון מה שהוא אומר פה נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: וזה שאתה חבר של ביבי ולא אומר שהוא כראש ממשלה ילד טוב, ממש לא, אם הוא יכול לחוקק לך על הראש נכון?

מילצ'ן: אני לא אומר שאני תמיד אסכים איתו

עו"ד חדד: נכון, נכון, ולכן מה שהוא מתאר פה קודם כל הוא מדויק לגמרי נכון?

מילצ'ן: נכון מאוד.

עו"ד חדד: עכשיו בוא נעשה סדר כי ניסו להכניס פה כל מיני שאלות, אם זה כן פגע או לא פגע, בוא ננסה לעשות סדר בדברים ברשותך. קודם כל מכשירי תנועה זה חברה שאתה קנית אותה בשנת 2000

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: נכון?

מילצ'ן: מחציתה

עו"ד חדד: מחציתה, כן, כמובן. אתה קונה אותה בשנת 2000 זה נכון?

מילצ'ן: אני יודע שקניתי אני לא יודע אם זה ב-2000

עו"ד חדד: אוקי, אז קח ממני כנתון

מילצ'ן: אוקי

עו"ד חדד: ואתה מוכר אותה, את זה אתה יודע ב-2008?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: כלומר אנחנו מדברים על תקופה של שמונה שנים שאתה בבעלים של חמישים אחוז מהחברה אמת?

מילצ'ן: אמת

עו"ד חדד: וזו חברה, רק שנבין, אמרת את זה אבל נחזור על הדברים, חברה שמייבאת כלי רכב מסוגים שונים, סוזוקי ולנד רובר,

מילצ'ן: וקרייזלר

עו"ד חדד: וקרייזלר, נכון?

מילצ'ן: נכון מאוד

עו"ד חדד: ועד לשנת 2003 מה שהיה זה שרק היבואנים הרשמיים של הרכבים היו יכולים לייבא חלקי חילוף לרכב, זה נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: כלומר שנבין, השוק של הרכבים הוא שוק חשוב, השוק של חלקי החילוף גם הוא שוב חשוב?

מילצ'ן: הרבה יותר חשוב

עו"ד חדד: הרבה יותר חשוב, שם יש גם מתח רווחים יותר גדול, נכון?

מילצ'ן: מאוד

עו"ד חדד: ואז מה שקורה זה שב-2003 ביבי חבר שלך הופך להיות שר אוצר, נכון?

מילצ'ן: לא הייתה לו ברירה

עו"ד חדד: לא הייתה לו ברירה וכשר אוצר הוא מקדם רפורמה שפותחת את השוק לייבוא חלפים, כלומר הבלעדיות שלך נשברת נכון?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: ועכשיו אני יכול לייבא חלפים, ישראל יכול לייבא חלפים ונועה יכולה לייבא חלפים אם היא רוצה של קרייזלר, של סוזוקי ושל לנדר רובר.

מילצ'ן: לצידי תמיד

עו"ד חדד: אבל גם לפי חוק, לא רק לצידך נכון?

מילצ'ן: כן.

עו"ד חדד: ואז אם היה מתפתח שוק כזה באמת המשמעות הייתה וזה מה שחשבת בזמן אמת שזה יפגע כמובן ברווחיות של החברה באופן דרמטי נכון?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: עכשיו, אם זה קרה או לא קרה זה פחות משנה, זמן אמת זה מה שחשבת נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: עכשיו, העובדה שאחרי שמונה שנים, כל הכלכלה טסה לשמיים ומכרת את זה בסוף באיזשהו רווח, זה לא אומר שזה לא פגע בך נכון?

מילצ'ן: נכון, זה לא אומר כלום

עו"ד חדד: זה לא אומר כלום, יכול להיות שהיית  יכול למכור את זה בהרבה יותר אם השוק היה עדיין מונופוליסטי, נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: אבל בזמן אמת בתחושה שלך וזה מה שחשוב לי אתה מבין וראש הממשלה מבין שזה חוק, זו רפורמה שהוא מקדם שהיא נגדך באופן מובהק, זה נכון?

מילצ'ן: רפורמה מצוינת שהיא לא נגדי באופן אישי, אלא,

עו"ד חדד: ברור, היא לטובת מדינת, אתה יודע מה? אני מקבל את מה שאתה אומר, זו רפורמה שהיא נהדר לצרכן הישראלי לשוק הישראלי ובמקרה בלי קשר, היא רעה לארנון מילצ'ן, זה מדויק?

מילצ'ן: מדויק.

בהמשך:

עו"ד חדד: אני חוזר למה שאמרת מקודם, הקראתי לך את זה, אתה אמרת, דרך אגב, גם אם הייתי מבקש הוא לא היה נותן?

מילצ'ן: מסכים

עו"ד חדד: אני רוצה להראות לך שזה לא רק שלא ביקשת שום דבר מנתניהו ובאמת התפיסה הייתה היחס שלך ביחס לביבי שהוא חבר שלך, ודאי כביבי ראש ממשלה שאין מה לבקש ממנו הוא לא אדם, יש פוליטיקאים שהם יותר נקרא לזה רכים בדבר הזה, בנימין נתניהו הוא ראש ממשלה שהוא עושה מה שהוא חושב, לפעמים הוא טועה אבל מה שטוב למדינת ישראל, לא מה שטוב לחברים שלו, כך אתה תפסת אותו נכון?

מילצ'ן: מה שהוא חושב שטוב למדינת ישראל

עו"ד חדד: כן, מה שהוא חושב, יכול להיות שהוא טועה אבל הוא תמיד עושה את מה שהוא חושב שטוב למדינת ישראל?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: לא מה שטוב לחברים שלו, זה בכלל לא שיקול מבחינתו?

מילצ'ן: אין לו חברים

עו"ד חדד: יש לו חבר אחד. אמרתי לך שרה כשאמרתי מקודם שאתה היית סלע איתן בתקופות הקשות אז היא אמרה לי שהיו שני סלעים, אחד זה אתה ואחד זה היא, זה נכון?

מילצ'ן: בהחלט, מאוד

עו"ד חדד: זה גם מתאים לקשר שאתה ראית, יש לו את אשתו שהיא משענת אחת ויש לו אותך משענת שנייה זה נכון?

מילצ'ן: אמת, כן

עו"ד חדד: זה נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: ובאמת ראינו פה לאורך הדרך המון אנשים שעבדו ליד נתניהו שאומרים שלביבי ישDNA  אחר, לא עוזר לחברים, גם אם אתה חבר, גם אם אתה החבר היחיד שלו הוא לא עוזר לך. כך אתה הבנת את זה גם נכון? כך אתה חווית את זה?

מאמרים אחרונים

ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי

העד סער שפירא: 56 פעמים "לא זוכר". חוקרים את החוקרים

כך עבד ארגון הפשע של הפרקליטות וליאת בן ארי בתיקי נתניהו: ניסיון להסיר את החיסיון בין עו"ד שמרון לנתניהו בניגוד לחוק, הנחות סלב לח"כ איתן כבל למרות ששיקר והחליף גרסאות – ואמונה עיוורת בגרסתה של הדס קליין בלי לבדוק אותה כלל

הקליקו לתוכן »
עידן אדירם, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)

למה לא בדקו את גרסתה של הדס קליין?

כך נתפר תיק 1000 ❗ חוקר המשטרה עידן אדירם מודה: גרסת הדס קליין לא נבדקה כלל, למרות שהיו אינדיקציות שלא היה קו אספקה שוטף. עו"ד חדד: "אצל הדס קליין לא בודקים כלום. אצל אחרים בדיקה קפדנית. לדוד שמרון בדקתם איפה קנה ושילם על חנייה, קפה והמבורגר"

הקליקו לתוכן »