יומן הבוקר
ארנון מילצ'ן (צילום מסך טלוויזיה)
הפרוטוקולים מדברים ❗❗ עוד קטעים נבחרים מתוך הפרוטוקולים הרשמיים של עדות מילצ'ן במשפט נתניהו (בווידאו מברייטון אנגליה) – הפעם בעניין הוויזה לארה"ב בו נתניהו לא עזר למילצ'ן, בניגוד למתואר בכתב האישום התפור
הפרוטוקולים מדברים! סוגיית הוויזה (פרק א')
מילצ'ן:
"נתניהו לא עשה כלום בעניין הוויזה. נתניהו לא עזר לי ולא היה עוזר גם היום. נתניהו יכול היה להתקשר למישהו בממשל? אין חיה כזאת! אין מחלקה של ראש ממשלה או שר חוץ שנותנת ויזות למישהו שנבדק על ידי הומלנד סקיוריטי, אין דבר כזה"

ממשיכים בפרויקט "חופרים בעדות מילצ'ן". הרבה שמות ידועים מופיעים בקטעים שעוסקים בעניין הוויזה לארה"ב של ארנון מילצ'ן.

***

עו"ד חדד: אני רוצה להתחיל עם הוויזה, דברים שסיפרת על שנות ה-80, לדעתי זה שמעון פרס וכו', אני רוצה שנבין את הדברים. אני לא רוצה שנתייחס להיבטים הביטחוניים כי אנחנו לא יכולים לעשות את זה כאן בסדר?

מילצ'ן: כן, בהחלט

עו"ד חדד: עכשיו, במשך אמרנו הרבה מאוד שנים אתה פועל בצל בלי שום הכרה, בלי שום כלום, בגלל ציונות גרידא לטובת מדינת ישראל נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: ובאמצע שנות ה-80 המכס האמריקאי חושף משהו, נדבר בזה בהמשך נכון? ה-F.B.I למעשה.

מילצ'ן: צ'ופצ'יק

עו"ד חדד: כן, אבל מה שחשפו זה דבר שיכול לשמש לכל מיני דברים נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: ובעקבות האירוע הזה אדם נעצר, אדם בשם ריצ'רד סמית שהוא מנכ"ל של חברת

מילצ'ן: סמייל

עו"ד חדד: סמייל, שהוא היה בעלים של חברת … מנכ"ל

מילצ'ן: כן.

עו"ד חדד: אתה היית הבעלים בעצם נכון?

מילצ'ן: כן.

עו"ד חדד: וזה אירוע חשוב לביטחון מדינת ישראל, לא ניכנס לתוכו, נכון?

מילצ'ן: מאוד

עו"ד חדד: בהיבטים הכי חשובים של מדינת ישראל?

מילצ'ן: מסכים

עו"ד חדד: אוקי. ובעקבות האירוע הזה ריצ'רד נמלט מארצות הברית נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: הוא ברח לאירופה למיטב הזיכרון

מילצ'ן: ספרד אני חושב

עו"ד חדד: ספרד זה בתוך אירופה וגם נגדך פותחים בחקירה נכון?

מילצ'ן: רשמית?

עו"ד חדד: לא, לא רשמית, לא, ממש לא רשמית אבל בעקבות הפרשה הזאת האמריקאים לא מסכימים להאריך לך את הוויזה נכון?

מילצ'ן: באיזה שנה זה היה?

עו"ד חדד: זה בסוף שנות ה-80. שנות ה-80 את השנה המדויקת תיכף נמצא.

מילצ'ן: לא מאריכים?

עו"ד חדד: לא נותנים לך, אתה פוחד להיכנס לארצות הברית, אז תדייק ארנון, תדייק.

מילצ'ן: אני לא זוכר שאי פעם לא האריכו לי.

עו"ד חדד: הייתה לך בעיה, נקרא לזה בצורה כזאת, הייתה לך בעיה עם הוויזה נכון? או עם הכניסה לארצות הברית?

מילצ'ן: היה חשש

עו"ד חדד: אדרבא היה לך חשש לחזור לארצות הברית נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: ואתה מספר ככה שבגלל החשש הזה והצרה שנקלעת אליה בעקבות פעולה ביטחונית שעשית שהיא חשובה מאוד אתה פונה לראש הממשלה דאז שמעון פרס שיסייע לך נכון? אני שואל אותך, אתה זוכר שהיה אז את החשש הזה?

מילצ'ן: כן. כן

עו"ד חדד: ואתה פנית לשמעון פרס לסייע לך בדבר הזה?

מילצ'ן: לא זוכר

עו"ד חדד: אני אקריא לך. 27 בפברואר 2017… כבודכם העד אומר שהוא אמר לי לא זוכר, לא בגלל שהוא לא זוכר אלא בגלל עניינים של ביטחון המדינה. זה נכון מה שאמרתי?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: אני אקריא רק חלק אחר, לא את הסיפור, מה שחשוב לי זה שאתה אומר לפרס אם יש בעיה זה לך, אומר לי אז מה? אני אומר לו אז מה? אני לא ישו, אני לא יכול ללכת, תרים טלפון, תחייג לרייגן ותגמור את זה. זה נכון מה שאתה אומר פה?

מילצ'ן: זה נכון

עו"ד חדד: אז מה שאתה אומר זה, אתה אומר שאמרת לפרס במקרה הכי גרוע לנו יש בעיה, נכון?

מילצ'ן: הוא אמר לי ארנון יש לך בעיה? אמרתי לנו יש בעיה. נכון

עו"ד חדד: והכוונה היא שפרס אז ראש ממשלה אתה אומר לו תשמע, תרים טלפון לרייגן תגמור את זה נכון?

מילצ'ן: כן, נכון

עו"ד חדד: ואתה עושה את זה בלי קשר לעובדה שפרס הוא חבר שלך, זה לא רלוונטי לשום דבר

מילצ'ן: ממש לא

עו"ד חדד: אתה עושה את זה כי פרס הוא ראש ממשלה, יש אירוע מסוכן והוא צריך להרים טלפון לרייגן נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: ואין מישהו אחר שירים טלפון לרייגן, זה רק ראש ממשלה יכול לעשות נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: לא שמעו את זה שאמרת רק ראש ממשלה.

מילצ'ן: רק ראש ממשלה

עו"ד חדד: הבנתי. עכשיו, בסופו של דבר העניין ברוך ה' סודר, חקירה רשמית מעולם לא נפתחה, לא נדבר על הפרטים זה אמרנו בדיון ההוא נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: השיחה הייתה אפקטיבית?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: בסדר, תודה. עכשיו, זה קורה עוד פעם שהעניינים האלו, העזרה שלך למדינת ישראל, שוב, לא ניכנס לפרטים אבל גם ב-2004 היה עוד אירוע כזה של בעיה עם האמריקאים

מילצ'ן: נחתתי בוושינגטון אוקי, ואז התברר ששהיתי בארצות הברית יומיים מהוויזה, הוויזה הייתה לארבעה חודשים, שהיתי ארבעה חודשים פלוס יומיים ולאור זה הגענו, זה היה בערב לאירוע של הומלנד סקיוריטי ריץ' … משהו כזה, והתברר שהוא לא יכול טכנית להאריך רק בישראל מותר להאריך לאזרח ישראלי.

עו"ד חדד: הבנתי

מילצ'ן: ומכיוון שזה היה כך הייתי חייב לחזור לישראל ולחכות שזה יסודר

עו"ד חדד: וסילבן שלום סייע בזה? נכון?

מילצ'ן: כן, כן.

עו"ד חדד: אז הוא היה שר החוץ?

מילצ'ן: שר החוץ

עו"ד חדד: הוא מיד פתר את זה וגם הוא דרך אגב עשה את זה לא בגלל שקוראים לך ארנון מילצ'ן או בגלל שאתה חבר שלו, אלא בגלל התרומה האדירה שלך למדינת ישראל להבנתך? נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: למה סילבן שלום עזר לך להבנתך? בגלל התרומה שלך למדינת ישראל?

מילצ'ן: כן, זה לא שייך לחברות בכלל

עו"ד חדד: אני מסכים, נכון

עו"ד חדד: עכשיו נתקדם קצת בזמן ל-2013. אנחנו ב-2013 אני לא יודע איך עשית את הדבר הזה אבל היו אנשים חכמים שייעצו לך כן לעשות את זה, אתה התראיינת על תכנית עובדה

מילצ'ן: אל תזכיר לי את זה

עו"ד חדד: מה לעשות? גם אנשים חכמים מייעצים עצות רעות וגם אנשים חכמים עושים דברים לא חכמים. אתה התראיינת בתוכנית עובדה, מה לעשות? נכון?

מילצ'ן: דיברתי יותר מדי וניפחו את זה עוד יותר, כן.

עו"ד חדד: מי פנה אליך? אילנה דיין פנתה אליך כדי שתתראיין?

מילצ'ן: כן, ולא רציתי

עו"ד חדד: לא רצית?

מילצ'ן: אבל מאיר דגן שכנע אותי

עו"ד חדד: לא רק מאיר דגן, היה עוד חכם שדיבר איתך ואמר לך שכדאי לעשות את זה.

מילצ'ן: מי?

עו"ד חדד: בנימין נתניהו.

מילצ'ן: כן,

עו"ד חדד: שכן כדאי נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: אתה אומר ככה, אני אקריא את החקירה שלך.  אה אילנה, אה, אה, מאיר דגן, אפילו ביבי שכנעו אותי להתראיין אצל אילנה דיין. מאיר דגן שלח לי על עצמו, אמר לי תשמע חשוב שתתראיין, אמרתי אני לא רוצה להתראיין מאיר עזוב את זה, לא, תתראיין זה אינספירציה לנוער, חשוב, חשוב, חשוב. זה תיאור מדויק של הדברים?

מילצ'ן: מדויק

עו"ד חדד: זאת אומרת שני אנשים שלרוב הם נותנים עצות טובות, נתנו לך עצה רעה מאוד להתראיין לאילנה דיין

מילצ'ן: הם התכוונו טוב

עו"ד חדד: התכוונו טוב, זה מאיר דגן ובנימין נתניהו נכון?

מילצ'ן: נכון. הם לא הבינו שהכל תלוי בעריכה להתראיין ולא הייתה לי שליטה בעריכה.

עו"ד חדד: אני ראיתי פעם תכנית של אדם אחר קרוב לי וראיתי מה עריכה יכולה לעשות בעובדה. אבל אני לא ארחיב בנושא. בכל מקרה שניהם אומרים לך, מאיר אז היה אחרי ניתוח השתלת כבד, אני מניח שהוא כבר היה בדרך של ראייה היסטורית לחשוב על העתיד של המדינה ולא על עצמו כי הוא הבין שמצבו הבריאותי לא מאוד מוצלח והוא אומר לך וגם אומר לך את זה ראש הממשלה תשמע ארנון אתה סיפור יוצא דופן,

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: אתה אחד שבא מרחובות, הפך להיות מגדולי העולם, תוך כדי אתה לא שכחת מאיפה באת, מה עשית,

מילצ'ן: אילו מילים של ביבי

עו"ד חדד: אילו מילים של ביבי?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: כדאי שתאמר את הדברים כי יכול להיות שחלק מהצופים, ילדים שיראו את זה, נוער שיראו את זה יגידו אה, גם אני רוצה להיות מילצ'ן, גם אני רוצה להצליח, גם אני רוצה להיות ציוני נלהב, גם אני רוצה לתרום למדינה. זה נכון?

מילצ'ן: זה ביבי.

עו"ד חדד: אוקי.  ואתה הולך על זה, זה נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: אבל העובדה דרך אגב שאתה מתייעץ עם ביבי זה גם מלמד כמובן על הקשר הקרוב ביניכם, אתה מתייעץ עם החבר שלך?

מילצ'ן: לא, אני מתייעץ עם ראש הממשלה

עו"ד חדד: אה, כאן אתה מתייעץ עם ראש הממשלה ועם מאיר דגן כראש מוסד לשעבר

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: הבנתי, ובאמת

מילצ'ן: הדבר האחרון שרציתי זה להתראיין.

עו"ד חדד: כן, ובכל זאת עשית

מילצ'ן: כל התקשורת אני אגיד לך,

עו"ד חדד: לא רק התקשורת, אני רואה מה קרה אחר כך, איזה כתבות חטפת על הראש אחר כך, אתה זוכר את זה?

מילצ'ן: אל תזכיר לי. כן

עו"ד חדד: קצת נזכיר לך, קצת נזכיר, רק שאני אזכיר לך אני מבקש ארנון כי אנחנו בדלתיים פתוחות אל תתייחס לתוכן הכתבות בסדר?

מילצ'ן: אוקי

עו"ד חדד: עכשיו, מה שאני רואה שאתה גם כשמשתכנע לעשות את זה, יש לך איזה הבטחה מאילנה, אתה מבקש מאילנה,

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: אתה אומר לה את העניינים הביטחוניים זה דבר שטוב לצל, בואי תדברי על הילד מרחובות שהפך לפיק הכי גדול בהוליווד, נכון?

מילצ'ן: כן. הראו לי החלטה שאף אחד לא יעשה עם זה…

עו"ד חדד: ואז אני אקריא לך, דיברתי עם אילנה, אילנה בואי נתרכז על הילד ברחובות שמצליח עכשיו בהוליווד, מביא אוסקרים, מביא, ואת העבר כבר דשו בו מיליון פעם. עשתה את התכנית, יצא, לא עברו יומיים ב-CNN מילצ'ן מודה שהוא סוכן של המוסד, עובד בשביל המוסד, יומיים של כותרות. זה נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: זאת אומרת אתה רצית שהתכנית הזו, גם כשהשתכנעת אפשר איזה נגיעות קלות להסביר, לספר שאתה תרמת לביטחון ישראל,

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: אבל לא יותר מזה, שזה לא יהיה העיקר, זה יכול להיות התבלין.

מילצ'ן: לא שלטתי בעריכה ולא שלטתי ב-CNN

עו"ד חדד: לא, לא בזה ולא בזה, בינתיים.

מילצ'ן: בינתיים

עו"ד חדד: ואז מה שקורה זה שבאמת אתה אומר שלא שלטת בעריכה כי הדגש היה שם על העניינים הביטחוניים, זה באמת גם הכי מעניין וזו הייתה תכנית ארנון מילצ'ן סופר ספיי, דאבל או מילצ'ן נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: מה שאני אומר זה נכון?

מילצ'ן: לצערי כן

עו"ד חדד: עכשיו, גם כשדיברת כשלא חשבת שזה יכה גלים כל כך, כי גם כשדיברת למרות שחשבת שהמינון יהיה אחר וכו', אתה דיברת על דברים ידועים, לא שיתפת בדברים שאי אפשר לדבר בהם. נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: ועדיין למרות שאתה חוזר על מידע ישן, לא דיברת על דברים אפילו אקטואליים, על מידע ישן נושן בן שלושים, ארבעים שנה

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: זה שטף את העולם באיזה צונאמי תקשורתי נוראי, זה נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: דרך אגב, אתה מרגיש את הצונאמי הזה, זה לא שהוא עובר לידך ואתה על איזה הר גבוה, אתה מרגיש את הגל הזה היטב על החזה.

מילצ'ן: הפסיק את זה סיפור אהבה שלי עם המדיה. כן, כן

עו"ד חדד: זה אירוע קשה, לא רק זה, גם פנו בעקבות זה ראיתי ארגוני B.D.S נגדך, פנו לכל מיני אנשים, ניסו להרוס, לקלקל, אתה זוכר את זה?

מילצ'ן: אל תזכיר לי את זה

עו"ד חדד: אבל אין מה לעשות, צריך להזכיר בית משפט צריך לדעת. זה נכון מה שאני אומר?

מילצ'ן: נכון, כן.

עו"ד חדד: אני מניח דרך אגב כשדיברת על הדברים חשבת שאם פרס אז עזר לפני ארבעים שנה וזה כבר טופל אז להזכיר את זה עכשיו זה לא יעשה שום דבר כי זה כבר מידע שכבר פורסם נכון? זה בטח מה שהיה לך בראש?

מילצ'ן: לא ארבעים שנה

עו"ד חדד: שלושים?

מילצ'ן: זה מה שעבר לי בראש.

עו"ד חדד: זה מה שעבר לך בראש. עכשיו התכנית התפרסמה בחודש נובמבר

מילצ'ן: זה לא קשור לפרס, חשבתי שעבר זמן, אולד ניוז

עו"ד חדד: אולד ניוז, לא רק אולד ניוז אתה יודע שבסוף לא נפתחה חקירה, זה נו ניוז לא רק אולד ניוז

מילצ'ן: נו ניוז, כן

עו"ד חדד: אתה מקבל את מה שאני אומר?

מילצ'ן: בהחלט. מדגיש אפילו

בהמשך:

עו"ד חדד: אמרו לי מהאולם שלפעמים לא שומעים אותי טוב, אז לפעמים אני מדבר חזק שומעים אותי חלש, כשאני מדבר חלש שומעים אותי חזק כאילו אני צועק, אז זה מאוד תלוי אם אני זז חצי צעד שמאלה.

מילצ'ן: נפתח לך תיק

עו"ד חדד: מאה אחוז, האמת שזה בערך ברמת התיקים שפתחו כאן, אתה צודק אבל עלי ארנון, אבל אני רק מבקש שבית משפט ייתן לי חיווי כשצריך, זה הכל. איזון חוזר.
בחקירה שלך מ-27 בפברואר 2017 אתה מספר שוב על התחושה שלך מה קורה לאחר פרסום הכתבה, אותם פרסומים, תיכף אני אראה לך רק את חלקם, יש אין סוף, באמת זה סחף את העולם הדבר הזה, אתה אומר ככה – לא, ברור שזה היה על התכנית, זה מתחיל בלא, ברור שזה היה על התכנית. לא, פסיק, ברור שזה היה על התכנית עובדה, האמריקאים כעסו אומר לך החוקר. אתה אומר – כי, כי ב-CNN סילפו את זה כאילו. ומה אמרו? ועשו מזה אחרי, שמה? בוריאטי שמילצ'ן הודה, לא להתייחס לתוכן בסדר? רק לעובדה שזה פורסם, שמילצ'ן הודה שהוא סוכן ביון, סוכן מוסד, אני יודע? אבל מה, זה פגע באמריקאים? למה את האמריקאים זה עצבן? לא הבנתי.

בשלב זה עוד אחת מהתנגדויות הסרק של ליאת בן ארי.

עו"ד חדד: רק העד אמר, אני חוזר, אני לא יודע אם הדברים נשמעו בישראל שהוא לא עשה כלום בעניין הוויזה. כשאמרת הוא הכוונה לבנימין נתניהו נכון?

מילצ'ן: כן, בהחלט

עו"ד חדד: אוקי.

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: עכשיו, הכעס של האמריקאים אני לא אכנס לזה אבל היה בגלל עניינים שקשורים לאמריקה, זה נשאיר לדיון בדלתיים סגורות בסדר? לא נרחיב בזה.

מילצ'ן: הכעס של מי?

עו"ד חדד: הכעס של האמריקאים, כך אתה הבנת שזה קשור לאירועים שהם חשבו שקרו באמריקה, לא נתייחס לזה, אל תתייחס לתוכן

מילצ'ן: יש דברים שהם פורסמו,

עו"ד חדד: ארנון מקבל במאה אחוז, אני לא הולך לחזור לזה שמבחינתי בית המשפט ייתן איסור פרסום על התוכן אני אראה לך רק, אני רק רוצה שתאשר לי שאתה ראית כתבות, את הכתבות האלו ועוד רבות רבות רבות אחרות בזמן אמת, בסדר? זו השאלה שלי

מילצ'ן: דרך אגב אני לא קורא את כל הכתבות.

עו"ד חדד: אני יודע, דרך אגב, ארנון די לי בזה שתאשר לי שהייתה הכתבה הזאת או כתבה דומה, ברור כי אני אומר לך שאם תבדוק באינטרנט תגלה שאני צריך להביא עכשיו ספר עב כרס ואולי זה גם לא יספיק

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: זאת אומרת זה המון המון המון כתבות, ועוד ועוד ועוד, CNN מה-CBC כל מקום כתבה. זה רכילות, כולם דנו בזה, זה היה מהדברים החמים ביותר שהיו באותו זמן, זה נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: כמו שאתה ראית את זה אתה הבנת או התחלת לחשוש שהפרסום הזה, הצביעה שלך בצבעים האלו תצמצם אותך לעניינים הספציפיים האלו זה דבר שעשוי לגרום לך לבעיות, הבנת את זה כמעט מיד נכון?

מילצ'ן: ברור

עו"ד חדד: ומטבע הדברים

מילצ'ן: לי ולמדינה, כן

עו"ד חדד: זה חשוב דרך אגב, אבל זה בדיוק מה שאני רוצה לחדד איתך, תיכף נראה מה אתה אומר בשיחות שלך, מה אתה מספר על נתניהו בהקשר הזה, זה לא אתה כאן במוקד, זה בכלל האמת היא שאתה משני פה, נכון?

מילצ'ן: מאוד

עו"ד חדד: מי שקודם כל עניינו רלוונטי ומי שהכי יכול להיפגע בזה זו מדינת ישראל?

מילצ'ן: בדיוק

עו"ד חדד: לא שמעתי

מילצ'ן: בדיוק

עו"ד חדד: וזה הלחיץ אותך מאוד, הדאיג אותך גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית נכון?

מילצ'ן: מאוד

עו"ד חדד: יש פה באמת המון כתבות, כל אחת מהן מתארת אותך ג'יימס בונד אחד,  ככמה ג'יימס בונדים ביחד,

מילצ'ן: כן

מילצ'ן: ברור

עו"ד חדד: בכל מקרה הכתבות האלו נמצאות, אתה רואה אתן, אתה מבין את המגמה באופן ברור ומובהק פגיעה בקודשי הקודשים של מדינת ישראל, פגיעה בך, בגלל העזרה שלך למדינת ישראל נכון?

מילצ'ן: נכון מאוד.

עו"ד חדד: רק כדי שנקבל איזשהו רקע, אתה בטח מכיר, אמרת שאתה מכיר בעצם, רק שאני אעשה קונקרטיזציה מסוימת… שמשנת 51 יש הסכם שיתוף פעולה מודיעיני

מילצ'ן: ממתי סליחה?

עו"ד חדד: מ-1951 ויש הסכם בין ה-C.I.A לבין המוסד על זה שלא מרגלים אחד אצל השני, לא פועלים, לא מבצעים פעולות בלי ידיעה או אישור אחד של השני, זה דברים שאתה מכיר גם אם לא את המועד הספציפי אבל את ההגבלה הזאת אתה מכיר היטב נכון?

מילצ'ן: כן אבל לא היטב

עו"ד חדד: אתה מכיר היטב למשל את פרשת פולארד, זה פרשה שאתה מכיר?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: אתה לא את האותיות הקטנות אבל וודאי שאתה מכיר את האיסור הזה נכון?

מילצ'ן: כן, אני מכיר.

עו"ד חדד: הפרסום הזה גורם לך לחשש לפגיעה אמרנו בקודשי ישראל מבחינה ביטחונית וגם חשבת שזה גם עשוי לגרום לך להקפאה, לסגירת חשבונות בנקים, להקפאת כספים, למעצר חס וחלילה, אילו תרחישים שעלו לך בראש נכון?

מילצ'ן: אני לא זוכר

עו"ד חדד: אתה לא רוצה לענות על זה?

מילצ'ן: לא, אני יכול לענות על זה אם אתה תזכיר לי

עו"ד חדד: אז בוא נדבר. אתה זוכר שסיפרת בחקירת הדברים האלו?

מילצ'ן: לא

עו"ד חדד: אז בוא אני אקריא לך.

מילצ'ן: זה רלוונטי?

עו"ד חדד: לכן שאלתי כי אני אומר לך שאתה דיברת בחקירות שלך על החשש שלך על זה שחששת, אמרת לחוקרים אתם זוכרים מה עשו לפולארד, דיברת על סגירת הבנקים וכו', אתה זוכר את זה?

מילצ'ן: אני לא בדיוק זוכר את כל הבנקים, אני זוכר שהייתי במצוקה

עו"ד חדד: במצוקה, אז בוא אני אקריא לך. אין לי את זה במודפס נועה

עו"ד חדד: זה בעיני חשוב אם חששת כי חשבת שלא תוכל להרוויח עוד דולר או חששת בגלל שחשבת שביטחון ישראל ייפגע?

מילצ'ן: בדיוק

עו"ד חדד: מה שאמרתי הוא נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: כלומר לא חששת בגלל הכסף?

מילצ'ן: לא, לא

עו"ד חדד: אלא ביטחון ישראל?

מילצ'ן: ממש

עו"ד חדד: אז אני אקריא לך, מה יקרה? ממה חששת? חשבתי ש… שפתאום יעשו לי בעיות, אני יודע מה? אני לא יודע מה, שאני מרגל, ואז אתה אומר בטח חשבתי על זה. רגע סליחה, החוקר אומר לך למה התקשרת? אתה מבין את המשמעויות שהאמריקאים מרגל בתוך ארצות הברית? חשבת על זה? אתה אומר – בטח שחשבתי על זה. למה חשבת על זה? איזה סיפור עלה לך בראש? אמרתי אולי הם יחזרו ארבעים שנה אחורה, אני יודע מה? יאשימו אותי ב… אז אתה רואה שדיברת על הדברים האלו נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: ואז אתה מגלה, אתה יודע, את אשר יגורתי בא לי, מה שחשבת שיקרה באמת הגיע, פתאום כשאתה מגיע לשגרירות ומבקש לחדש את הדרכון

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: תיכף אנחנו נעסוק בזה. עכשיו רק מבחינת תאריכים שנבין, הכתבות שהראיתי לך זה מסוף חודש נובמבר, 26 בנובמבר 2013 כמובן ואתה מגיע לישראל בדצמבר 2013 בסדר? והולך לשגרירות, בסדר? זה ממש הפרש של ימים נכון?

מילצ'ן: כן, בהחלט, בדרך לדרום אפריקה

עו"ד חדד: בדרך לדרום אפריקה. עכשיו, כאשר אתה בישראל אתה פונה לשגרירות במטרה לחדש את הוויזה שזו פעולה שגרתית לחלוטין מבחינתך נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: ואז מתרחש דבר שאתה סיפרת שיש איזשהו רישום במחשב ושהרישום הזה מונע את חידוש הוויזה נכון?

מילצ'ן: לא

עו"ד חדד: אז מה?

מילצ'ן: יש חידוש לשנה במקום עשר שנים עד שתעבור בדיקה ביטחונית

עו"ד חדד: הבנתי, כלומר מה שאתה אומר שלמעשה חידשו לך לשנה כבר באותו זמן?

מילצ'ן: כן, נכון

עו"ד חדד: בלי דן שפירו, בלי אף אחד?

מילצ'ן: אף פעם לא לקחו לי את הוויזה

עו"ד חדד: כן, אני יודע

מילצ'ן: … באתי לשגרירות, קיבלתי חידוש לשנה במקום עשר אבל קיבלתי חידוש

עו"ד חדד: קיבלת חידוש, הבנתי, לשנה?

מילצ'ן: והסיבה הייתה

עו"ד חדד: אנחנו ניקח את הבלון עם האוויר החם הזה ונצמק אותו עד שלא יראו אותו בכלל בגודל של …

מילצ'ן: זה נוני ואן,

עו"ד חדד: נכון זה נוני ואן דרך אגב, אתה חושב שיש פה עבירה פלילית בכלל.

מילצ'ן: מה פתאום?

עו"ד חדד: אני מסכים איתך, אני ממשיך, אני ממשיך כבודכם. עכשיו, בכל מקרה ודאי שהוא לא לוקח לך את הדרכון

מילצ'ן: לא, לא, לא, אין בעיה כזאת

עו"ד חדד: הוא נותן לך ויזה לשנה לפי מה שאתה זוכר?

מילצ'ן: כן, כי הם אמרו שהם צריכים לבדוק

עו"ד חדד: אומרים שצריכים לבדוק. אני חושב, אני רוצה לדייק איתך יכול להיות שכבר הייתה לך ויזה לשנה בעצם?

מילצ'ן: יכול להיות

עו"ד חדד: ואז מה שעושים,

מילצ'ן: מחדשים את אותה ויזה

עו"ד חדד: או שחידשו אותה לשנה, או שהיה לך לשנה בכל מקרה אתה תוכל להיכנס, יכולת לצאת ולהיכנס לארצות הברית ביום למחרת נכון?

מילצ'ן: כן, מיד

עו"ד חדד: מיד, אלא אם כן חלילה האמריקאים היו עושים לך משהו בגלל החששות האלו, לא בגלל הוויזה.

מילצ'ן: אם היו עושים משהו לא הייתי מקבל ויזה

עו"ד חדד: הבנתי

מילצ'ן: היו לוקחים לי את הדרכון

בהמשך:

עו"ד חדד: אז אומר לך החוקר מה אתה מקבל? לא הבנתי. אז אתה אומר כשהם בודקים בהומלנד סקיוריטי, אז אתה אומר אוקי.
קוראים לזה אדמין והוא אומר לך אוקי, ואתה אומר – ועושים בדיקה עליך. זאת אומרת כרגע אנחנו לא מסכימים להאריך לך את הוויזה שואל החוקר? ואתה אומר – הוויזה תקפה.
אז החוקר אומר לך – לא, ביקשת שיאריכו לך את זה בעוד למה? ביקשתי שיאריכו, כן, אומרים אנחנו נודיע לך בעוד, כשנודיע לך, ואז שואל אותך החוקר כי הוויזה הייתה תקפה, עד למתי הייתה תקפה? אתה אומר היא הייתה לעוד איזה שישה חודשים, שבעה חודשים, ואתה אומר זאת אומרת לא לקחו לי את הוויזה. זה נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: אוקי

מילצ'ן: אבל כן קיבלתי הארכה

עו"ד חדד: נכון. זאת אומרת שכשאתה בשגרירות אתה מבין שיש עליך בדיקה בהומלנד סקיוריטי?

מילצ'ן: אני מבין אחרי ש… כן

עו"ד חדד: אחרי ש…

מילצ'ן: שקיבלתי ויזה לשנה, השישה חודשים נעלמו, במקומם באה שנה.

עו"ד חדד: בלי טלפון מאף אחד?

מילצ'ן: בלי טלפון מאף אחד ושום דבר

עו"ד חדד: בלי שום התערבות של אף אחד, לא דן שפירו ולא שמעון פרס ולא אף אחד אחר?

מילצ'ן: לא.

עו"ד חדד: הבנתי. אוקי. עכשיו, לא לקחו לך בוודאי, כך או כך, או כך את הוויזה לא לקחו לך?

מילצ'ן: אף פעם לא.

עו"ד חדד: אף פעם לא, ואז למעשה יש איזשהו תהליך, דרך אגב כשאתה יוצא מהאוטו, בוא נמשיך לפי הסדר, ואז יש איזשהו תהליך אתה דיברת עליו בחקירה הראשית, אתה מקבל ויזה לשנה כמו שאתה אומר ואחר כך, שמונה חודשים לאחר מכן באוגוסט 2014 אתה כבר מקבל ויזה לעשר שנים שזה למעשה אול…

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: כן?

מילצ'ן: כן, מאוד

עו"ד חדד: אני רואה בדו"ח כניסות ויציאות, אני רואה, אם יש מחלוקת על זה אני אגיד לך ואין צורך להראות לך, אני רואה שאתה מגיע לישראל ב-5 ביולי 2014 בסדר?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: ואז אין לך עוד ויזה נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: אני מדבר על ויזה לעשר שנים, ודאי שיש לך ויזה לשנה?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: וב-22 לאוגוסט 2014 כשאתה עוזב כבר קיבלת קודם לכן את הוויזה מהשגרירות לעשר שנים, זה נכון?

מילצ'ן: מאה אחוז

עו"ד חדד: אני אומר לך שבמהלך הביקור הזה דווקא באופן חריג בגלל המצב הביטחוני, אם אתה זוכר היה אז מבצע צבאי לא פגשת את נתניהו, זה זכור לך?

מילצ'ן: נכון, נכון

עו"ד חדד: היה מבצע צוק איתן, התחיל ברקטות ואחר כך מבצע ולכן במועד הזה לא פגשת אותו נכון?

מילצ'ן: בני כתב לא לשלוח רקטות

עו"ד חדד: לא לשלוח רקטות, נכון, אבל מה שאמרתי הוא נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: אוקי. עכשיו נסתכל על הדברים בצורה קצת יותר רחבה כדי להבין את מארג הכוחות ובכלל את השאלה האם נתניהו יכול לעזור לך בנושא הזה והתשובה היא?

מילצ'ן: לא, לא הוא ולא רייגן

עו"ד חדד: כן, אבל הוא בוודאי שלא, נכון?

מילצ'ן: ודאי שלא

עו"ד חדד: לא שומע

מילצ'ן: בוודאי שלא.

חדד: אתה היית מודע לזה שהיחסים בין נתניהו לבין ממשל אובמה לא היו יחסים טובים בכלל?

מילצ'ן: לא היו יחסי אהבה

עו"ד חדד: לא היו יחסי אהבה, זה גם דברים שאתה אומר ואתה מדבר באנדרסטייטמנט כמובן נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: הם לא היו טובים בכלל, אתה ידעת דרך אגב שמסוף 2013 למעשה יש תהליך של הידרדרות ביחסים ביניהם, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אני אראה לך עוד מעט שורה של כתבות.

מילצ'ן: זה רלוונטי?

עו"ד חדד: זה רלוונטי כי אם מישהו טוען שנתניהו יכול היה להתקשר לפלוני או אלמוני בממשל האמריקאי,

מילצ'ן: אז אין חיה כזאת בממשל

עו"ד חדד: רק למיקרופון

מילצ'ן: אין חיה כזאת

עו"ד חדד: לכן אם מישהו טוען טענה כזאת שנתניהו יכול להרים טלפון קרי ייתן לו ויזה ופלוני ייתן לו, זה שטויות?

מילצ'ן: ממש

עו"ד חדד: ממש, או קי, דרך אגב, גם לא ביקשת דברים כאלו נכון?

מילצ'ן: לא ביקשתי אף פעם אבל אם הייתי מבקש הוא היה אומר לא

עו"ד חדד: אבל אני רוצה בכל זאת להסביר כדי שבית משפט גם יבין, אתה יודע יש את מה שאתה אומר, אני גם רוצה להראות מה אתה אומר בחקירות, איך אתה מחזק את הדברים האלו ואני רוצה גם לומר יותר מזה שבכלל כל האירוע שלך קורה גם על רקע מערכת היחסים הגרועה בין נתניהו לבין ממשל אובמה.
אני אראה לך את זה ולכן השיחה של קרי אליך היא שיחה בגלל שלא מצליחים בכלל לקדם שום דבר עם השלום בין ישראל לפלסטינים אז מוצא קרי אדם, מוצא אותך אולי, כמי שיכול לנסות ולסייע בדברים האלו, לכן הוא פונה אליך, בלי קשר לוויזה נכון?

מילצ'ן: בלי קשר, הוא, טוני בלייר

עו"ד חדד: אתה רק יכול להסביר, זה בלי קשר לוויזה נכון?

מילצ'ן: בלי קשר לוויזה

עו"ד חדד: אוקי, אז בוא נלך לפי הסדר ברשותך בסדר מר מילצ'ן? עוד מעט נסיים

מילצ'ן: ג'ון קרי אף אחד לא היה יכול להתעלם

עו"ד חדד: זה הומלנד סקיוריטי זה בכלל במקום אחר

מילצ'ן: בדיוק

עו"ד חדד: תסביר את זה.

מילצ'ן: אין מחלקה של ראש ממשלה או שר חוץ שנותנת ויזות למישהו שנבדק על ידי הומלנד סיקיוריטי, אין דבר כזה

עו"ד חדד: לא ויזה ליום, לא ויזה לחודש, לא ויזה לשנה, לא ויזה לעשור נכון?

מילצ'ן: בהחלט כן. גם טוני בלייר היה הרבה אצלנו

עו"ד חדד: גם טוני בלייר ואם נתניהו עומד, עומדים אחד על השני על הכתפיים שלושתם לא יכולים לתת לך יום אחד של ויזה. נכון?

מילצ'ן: מסכים

עו"ד חדד: נכון?

מילצ'ן: נכון מאוד

עו"ד חדד: ולא משנה אם התקשרו אחד לשני או ידברו אחד עם השני, זה הכל לא רלוונטי נכון?

מילצ'ן: לא רלוונטי והם לא היו מסתבכים בזה.

עו"ד חדד: מאה אחוז. עכשיו נלך לפי הסדר ברשותך, אז אמרנו מערכת יחסים באותו זמן, מערכת יחסים לא טובה בין הממשלים נכון?

מילצ'ן: כן, אבל לא רואה את הרלוונטיות עדיין

עו"ד חדד: אוקי. תראה, אתה אמרת שאתה ראית בהתנכלות אליך זה שלא נתנו לך ויזה גם כעוד חלק מהיחסים הרעים בין ממשל נתניהו לממשל אובמה.

מילצ'ן: יכול להיות, כן

עו"ד חדד: אני אקריא לך, בוא תראה, אני חושב שזה דומה מאוד למה שאמרת,

מילצ'ן: אבל אני לא, המילה היא ממשל, לא איש

עו"ד חדד: בוא אני אקריא לך מה שאמרת אני חושב שזה מדויק, זה ממצה את הכל ואז נחזור טיפה אחורה. 27 בפברואר 2017, אתה אומר ככה, זה מתחיל בזאת אומרת, ממה שאני.
זאת אומרת פסיק ממה שאני מבין, זאת אומרת, ממה שאני מבין ממך אומר לך החוקר ממה שאני מבין ממך אתה אומר באיזשהו שנתניהו לא עזר לך בעניין הוויזה בכלל? אתה אומר – ממש לא.
החוקר אומר לך חוץ משיחת טלפון אחד עם שפירו? אתה אומר ממש, וקוטעים אותך, שהוא אמר, ואתה קוטע את החוקר, ממש לא. אני אומר לך את זה עכשיו למרות נתניהו, אני אומר לך את זה ברצינות עכשיו. למה למרות נתניהו? כי לא הייתה אהבה גדולה בין אובמה לנתניהו. זה נכון?

מילצ'ן: זה אאוט אוף קונטקסט מה שאתה אומר, סליחה

עו"ד חדד: אז תסביר את הדברים

מילצ'ן: כי אני לא חושב שזה הגיע עד אובמה

עו"ד חדד: ברור שלא, אני חושב שמה שאתה רצית לומר שנתניהו  לא עזר לך

מילצ'ן: גם לא היה עוזר לי היום.

מילצ'ן: לא עזר ולא יעזור

עו"ד חדד: תודה, תודה גברתי. מר מילצ'ן, בלי חקירות בכלל, שאלה פתוחה או לא פתוחה אבל מאוד ברורה, תאשר לי שנתניהו לא עזר לך בעניין הוויזה?

מילצ'ן: נתניהו לא עזר לי בעניין הוויזה, גם לא היה עוזר היום.

השופט משה בר-עם: השאלה מר מילצ'ן מעבר לעובדה שאדוני כרגע מעיד בצורה לכאורה מפורשת שמר נתניהו לא עזר, האם אדוני ציפה שנתניהו יעזור? האם אדוני פנה למר נתניהו לעזור בעניין הוויזה?

מילצ'ן: בדקתי אם הוא יכול לעזור, הוא אמר לי להתקשר לדן שפירו שהיה שגריר. העזרה היחידה הוא אמר לי להתקשר לדן שפירו.

עו"ד חדד: זה מצחיק כי אתה כבר דיברת עם מר דן שפירו לפני כן?

מילצ'ן: כבר דיברתי עם דן שפירו

עו"ד חדד: הבנתי, דרך אגב, הייתה לו עוד עצה אני אראה לך, תמתין שלוש שנים

מילצ'ן: אה, כן

עו"ד חדד: הייתה גם עצה כזו נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: אז הוא מאוד עזר לך, פעם אחת הוא אמר לך תשמע מה אתה רוצה ממני, תפנה למי שכבר דיברת איתו נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: ועצה שנייה הייתה מה הבעיה? תמתין שלוש שנים נכון?

מילצ'ן: זה יותר מתאים לשמעון פרס.

עו"ד חדד: סליחה, הייתה עוד עצה שהוא העביר לך את זה דרך הדס, הוא אמר לך שאתה בריא ועשיר אז זה לא נורא נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: בסדר, זה באמת עזרה … כמו שאומרים אצלכם באנגלית, כמובן בצחוק.

מילצ'ן: בחיוך

עו"ד חדד: בחיוך, אתה יודע כשאתה סיפרת לנתניהו על זה אז לפי מה שאתה מספר בחקירה

מילצ'ן: דרך אגב עם הוויזה אל תגזימו כי זה יהיה בתקשורת מחר או היום ביג דיל

עו"ד חדד: איזה ביג דיל? זה כלום ושום דבר?

מילצ'ן: בדיוק

עו"ד חדד: עכשיו,

מילצ'ן: תגיד את זה גם לאביעד גליקמן.

עו"ד חדד: לאביעד גליקמן, זה הצד השני, כל דבר שקורה במשפט אנחנו יודעים חודשים מאביעד גליקמן ככה אנחנו יודעים מראש מה קורה

עו"ד חדד: אתה אומר בחקירה שלך ב-27 בפברואר, האמת שלא צריך, אתה הכרת את קרי בלי קשר לנתניהו נכון?

מילצ'ן: ממש לא, קרי התקשר אלי

עו"ד חדד: בלי קשר לנתניהו?

מילצ'ן: בלי קשר לנתניהו

עו"ד חדד: אז אתה מאשר את מה שאני אומר?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: הוא מתקשר אליך בעניין תהליך השלום נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: הוא לא מתקשר ואומר לך ארנון יש לך בעיה בוויזה בוא נעזור לך נכון?

מילצ'ן: לא. אני רוצה להכיר אותך, שמעתי עליך אני רוצה להכיר אותך.

עו"ד חדד: הוא לא אומר לך ארנון שמעתי שיש לך בעיה בוויזה נכון?

מילצ'ן: לא, לא, מה פתאום?

עו"ד חדד: ממש לא, וכשהוא פוגש אותך, אתם נפגשים הוא לא מדבר איתך על ויזה אלא הוא מדבר איתך על תהליך השלום נכון?

מילצ'ן: תבדוק מתי פגשתי אותו ומתי קיבלתי את הוויזה

עו"ד חדד: אין קשר בין הדברים?

מילצ'ן: אין, יש כמה חודשים טובים,

עו"ד חדד: אז רק תאשר לי בבקשה שלהבנתך, אתה חבר של קרי עד היום נכון?

מילצ'ן: מאוד

עו"ד חדד: אתם דיברתם הרבה? דרך אגב, יש אילו איזה אירוע נחמד שאתה מתראיין לטלוויזיה ובדיוק בזמן הזה קרי מתקשר אליך.

מילצ'ן: יכול להיות, אנחנו מדברים כל יום

עו"ד חדד: מדברים כל יום כמעט, אז היית יודע אם הוא מתקשר אליך בעקבות הוויזה או בעקבות נתניהו נכון?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: למיטב ידיעתך הוא לא התקשר אליך לא בגלל הוויזה ולא בגלל נתניהו נכון?

מילצ'ן: ממש

עו"ד חדד: ממש נכון מה שאני אומר?

מילצ'ן: ממש נכון.

עו"ד חדד: בסדר.

מילצ'ן: אני יכול לחדד את זה שנייה

עו"ד חדד: בבקשה

מילצ'ן: רון דרמר ניסה לעזור ואמר לי בסדר פסח ג'ון קרי אצלי, בוא אלי תשב על ידו, תכיר אותו, אמרתי לו בשום אופן לא ככה,

עו"ד חדד: תגיד ארנון יכול להיות שכשהוא מתקשר אליך ואתה אומר לו אני לא צריך לבוא לסדר פסח כי אני כבר מכיר אותו?

מילצ'ן: לא הכרתי אותו

עו"ד חדד: לא הכרת אותו לדעתך?

מילצ'ן: לא הכרתי אותו אז

עו"ד חדד: אז מיד אחר כך ההיכרות ביניכם?

מילצ'ן: זה היה כמה חודשים אחרי זה אני חושב, כן

עו"ד חדד: תראה, אני אגיד לך,

עו"ד ליאת בן ארי: זה לא נכון, הוא (ישראל וולנרמן, מהצוות של חדד) לחש לו.

עו"ד חדד: מר מילצ'ן ישראל לחש לך משהו? הוא אמר לך משהו להגיד?

ליאת בן ארי: כן, אל תשאל.

עו"ד חדד: אני יכול בבקשה לשאול את העד? תודה ולא סתם שתציגו מצג שווא לבית המשפט שנמצא בישראל. אתה הרגשת שישראל וולנרמן לוחש לך תשובות לענות?

מילצ'ן: אני בקושי מכיר אותו.

עו"ד חדד: בסדר, הבנתי, באמת עו"ד בן ארי, באמת, הערות לא לרמה של מי שאוחז בתפקידך.

מילצ'ן: או הא

בן ארי: כבודכם אני מבקשת שבית המשפט יעמיד את אדון חדד על מקומו, אני מצטערת, יש גבול לכל דבר. אני עומדת על כך שכבודכם יעיר ויאמר לו דברים.

עו"ד חדד: עולם הפוך מצאתי

בן ארי: יושב פה עו"ד וולרשטיין ואומר

עו"ד חדד: וולנרמן, לפחות תכירי את הצוות שמטפל בתיק, וולנרמן, לא וולרשטיין.

בן ארי: ולוחש משהו לעד ואומר משהו לעד, גם אומר לו משהו לא נכון בהמשך לשאלה של עו"ד חדד, אז עם כל הכבוד אנחנו שיושבים כאן,

עו"ד חדד: כבודכם אנחנו מסיימים, אנחנו לא יכולים עם זה, אנחנו מסיימים להיום. עם האירוע הזה אני,

השופטת פרידמן-פלדמן: עו"ד בן ארי אנחנו יושבים כאן ולא יכולים לדעת מה קורה שם, לא יכולים לשלוט על מה שקורה שם ביניכם.

בן ארי: זה לא בינינו גברתי, זה בין עורך דין לבין העד שיושב על דוכן העדים ודווקא בגלל שכבודכם לא יכולים לראות בדיוק מה קורה פה אז התפקיד שלנו, בין היתר, זה גם להעיר,

עו"ד חדד: הפוסל במומו פוסל, באמת, אנחנו לא לוחשים שום דבר בשונה מכם.

עו"ד ישראל וולנרמן: א. מה שאמרה עו"ד בן ארי הוא שקר מוחלט, שקר מוחלט. שקר מוחלט, שקר מוחלט, שקר מוחלט, שקר מוחלט ואני לא רוצה להגיד מה היה כאן בחקירה הראשית כשלא אני ישבתי כאן אלא עורך דין אחר ישב כאן, עורכת דין אחרת ישבה כאן אבל מה שנאמר עכשיו הוא שקר מוחלט ויש איזשהו גבול שפרקליטה בכירה במדינת ישראל עומדת ומשקרת.

בהמשך:

עו"ד חדד: אתה סיפרת בחקירות שלך למיטב זיכרונך שהפגישה, שהשיחה עם קרי הייתה בחודש אפריל 2016 נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: לא שומע

מילצ'ן: כן, במלון קרלייל

עו"ד חדד: זו למעשה הייתה הפגישה ביניכם?

מילצ'ן: הראשונה

עו"ד חדד: וקצת לפני כן הייתה השיחה? כמה זמן לפני כן?

מילצ'ן: עם מי?

עו"ד חדד: עם קרי, עם קרי, הפגישה הייתה במלון.

מילצ'ן: לא, קיבלתי טלפון

עו"ד חדד: אה, אז לא היה זמן?

מילצ'ן: לא היה זמן, מאה אחוז, ואז הוא אומר לך בוא ניפגש? אני רוצה להיפגש איתך.

עו"ד חדד: הבנתי

מילצ'ן: יש לי טקסטים שאני שולח לו, באיזה שעה, איך להתלבש.

עו"ד חדד: הבנתי

עו"ד חדד: דרך  אגב, המשטרה לא לקחה ממך את ההודעות האלה נכון?

מילצ'ן: מה פתאום?

עו"ד חדד: דרך אגב, בכלל המשטרה לא הסתכלה לך בטלפון בשום שלב ובשום צורה נכון?

מילצ'ן: לא, ממש לא

עו"ד חדד: לא ביקשה אף פעם לראות התכתבויות שלך עם אף אחד?

מילצ'ן: לא

עו"ד חדד: לא שומע

מילצ'ן: לא, ממש לא

עו"ד חדד: ממש לא. ובכל מקרה כשאתה פוגש אותו במלון קרליין

מילצ'ן: קרלייל

עו"ד חדד: קרלייל סליחה, כשאתה פוגש אותו שם אתם מדברים על עניינים כלליים? שלום?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: לא ויזה בשום צורה?

מילצ'ן: הוא לא ידע מזה אפילו

עו"ד חדד: אוקי, ובאמת לתחושתך הוא לא ידע מזה אפילו?

מילצ'ן: הוא לא ידע מזה, אני ידעתי לא להזכיר את זה.

עו"ד חדד: זה דבר חשוב, זאת אומרת כשג'ון קרי מדבר איתך לתחושתך, ושוב, הוא חבר שלך, אתה יודע הרבה על ידיעותיו מהשיחות ביניכם, הוא לא ידע בכלל על הבעיה של הוויזה?

מילצ'ן: ממש לא

עו"ד חדד: נכון? ומי שסיפר למי זה אתה אולי בשלב מסוים יותר מאוחר סיפרת לו על העניין הזה והוא אמר לך תשמע זה הומלנד סקיוריטי זה לא אני, לא רלוונטי.

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: נכון?

מילצ'ן: כן.

עו"ד חדד: עכשיו גם דרמר כמובן, אתה פונה אליו ישירות לדרמר, נכון? אתה הכרת אותו, את רון דרמר?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: לא היה צריך לתת לך את המספר שלו, אתה הכרת אותו?

מילצ'ן: הכרתי אותו, כן

עו"ד חדד: ודרמר גם לא עזר לך בשום צורה?

מילצ'ן: ממש לא

עו"ד חדד: ממש לא עזר נכון? רק שזה יהיה ברור

מילצ'ן: לא, לא, הוא לא עזר

עו"ד חדד: חוץ מהעצות האלה שתמתין שלוש שנים, או כל מיני עצות חכמות אחרומילצ'ן:

מילצ'ן: זה נתניהו

עו"ד חדד: חוץ מהעצה שאולי תבוא לליל הסדר?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: מעבר לזה הוא לא עזר לך בשום צורה?

מילצ'ן: נכון

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »